Tientallen boeren protesteren met tractor en aanhanger met grond bij Galgenwaard in Utrecht Tientallen boeren protesteren met tractor en aanhanger met grond bij Galgenwaard in Utrecht

Tientallen boeren protesteren met tractor en aanhanger met grond bij Galgenwaard in Utrecht

Tientallen boeren protesteren met tractor en aanhanger met grond bij Galgenwaard in Utrecht
Foto's: Bas van Setten
Tientallen boeren kwamen dinsdag naar het parkeerterrein bij stadion Galgenwaard in Utrecht om hun ongenoegen te uiten over de stikstofplannen van het kabinet. Zij gingen onder andere in gesprek met gedeputeerden van de provincie en kiepten een aanhanger met aarde op de grond.

Tientallen boeren kwamen dinsdag naar het parkeerterrein bij stadion Galgenwaard in Utrecht om hun ongenoegen te uiten over de stikstofplannen van het kabinet. Zij gingen onder andere in gesprek met gedeputeerden van de provincie en kiepten een aanhanger met aarde op de grond.

Den Haag heeft onlangs bepaald dat de uitstoot van stikstof rond natuurgebieden flink omlaag moet en dat de provincies deze plannen moeten uitvoeren. Dit heeft gevolgen voor veel boerenbedrijven die rond deze gebieden hun beroep uitoefenen. Veel agrariërs zien door deze plannen de toekomst met lede ogen aan en zijn daarom gaan protesteren.

Deze en vorige week werden er bijvoorbeeld met tractoren snelwegen geblokkeerd, wat leidde tot lange files. De boeren die dinsdag naar Utrecht kwamen organiseerden een publieksvriendelijke actie. Met tractoren kwamen zij naar de Galgenwaard en een aantal van hen, waaronder boerin Anja Henken, ging in gesprek met commissaris van de Koning Hans Oosters en de gedeputeerden Mirjam Sterk en Arne Schaddelee.

Tekst loopt door onder afbeelding

Van links naar rechts: Henken, Schaddelee, Sterk en Oosters.

Gesprek

Sterk zei graag met iedereen in gesprek te gaan om te praten over de ‘transitie die nodig is’. Henken zei op haar beurt ook het gesprek aan te willen gaan ‘maar alleen als er geluisterd wordt’. De boerin had het over ‘onhaalbare doelen’. De sfeer tijdens het protest was gemoedelijk en er werd naar elkaar geluisterd.

Aan het einde werd een aanhanger met grond op de parkeerplaats van de Galgenwaard uitgestort. Daar werd vervolgens een protestbord ingestoken waarop stond: “Deze grond, steek die in je kont.” Of er naar aanleiding van dit protest gesprekken gaan plaatsvinden tussen de politici en de boeren is niet bekend.

Gekoppelde berichten

56 Reacties

Reageren
 1. Leon

  Ze hoefden zeker weer niet te werken?

 2. jan

  Dat de boeren boos zijn omdat het beleid van de overheid van de ene op de andere dag ineens radicaal veranderd, dat begrijpt iedereen. Maar de tijd van eindeloze groei is voorbij en dat betekent voor de boeren dat ze aanzienlijk minder moeten gaan produceren in Nederland. Maar dat wil nog niet zeggen dat het geoorloofd is om het land op slot te zetten omdat je nou eenmaal over groot materiaal beschikt. Hup wegwezen met die grote tractoren!

 3. Fred

  @leon: veel “boerenbedrijven” zijn volledig geautomatiseerd, daar komt geen “boer” aan te pas. Bijv een Megastal met 20.000 kalkoenen (en navenant veel uitstoot) noem ik geen boerderij.
  Dat in boer zoekt vrouw geschetste beeld is niet conform de werkelijkheid.

 4. Fred

  Bij dit onderwerp is het verschil tussem verstedelijking en platteland sterker aanwezig dan bij veel andere onderwerpen. En helemaal opvallend hoe dit linkse kabinet een beleid op poten zet dat lijnrecht tegen de verkiezingsuitslag van de laatste 2de kamer verkiezing ingaat.

 5. Katja

  Het veld kon wel wat mest gebruiken…maar serieus, als Extintion Rebellion de weg blokkeert worden ze opgepakt, maar de boeren niet. Misschien moeten ze ook maar trekkers kopen, succes verzekerd.

 6. Hans

  Het stikstofprobleem ontkennen wat al sinds de jaren zeventig bekend is. Om dan vervolgens,als er na 50 jaar getreuzel eindelijk maatregelen moeten worden getroffen om dit vraagstuk te gaan oplossen
  – grond op straat uitkieperen,
  – snelwegen blokkeren,
  – strobalen in brand steken langs het wegennet,
  – kentekenplaten van hun voertuigen afdekken,
  – bij een bewindspersoon langs gaan om dreigend voor haar huis te staan,
  – dreigen om een koe te slachten als je je zin niet krijgt,
  – 100 knotwilgen te gaan omhakken.

  Het zijn allemaal stuk voor stuk acties die niet door de beugel kunnen. Ga er vooral mee door radicale boeren. En binnen no time is al je good will verspild bij het grote publiek. En terecht dacht ik zo. Want wat zal mij overkomen als ik grond stort op de openbare weg, als ik een snelweg onveilig maak, als ik brand sticht in de berm, als ik mijn kentekenplaat afdek, als ik dreig een dier te doden, als ik bomen omhak zonder vergunning, als ik bij de minister voor de deur ga rondhangen met mijn fiets? Juist! U raad het al.
  De overheid moet z’n poot strakhouden en zich niet laten intimideren door dit soort criminele acties. En de goed willende boeren (de meerderheid naar ik hoop en verwacht) moeten gewoon in gesprek gaan met diezelfde overheid om te komen tot redelijke oplossingen voor en echt bestaand probleem dat zich niet laat wegwerken door op intimidatie gebaseerde acties.

 7. Nico

  Waarom heb ik toch het idee dat het om geld draaid met als onderwerp stikstof.
  Hoe lang houden we last van stikstof? We hadden een gat in ozonlaag maar hier hoor je niets meer over. Nog zo een andere is zure regen. Ohh dat was ernstig. Zou het ooit nog goedkomen? Afijn, je hoord niets meer over zure regen. Ik heb het idee dat dit weer voor een groot deel een verzinsel is die stistof zeker als boer aan grens met duitsland weg moet en ze duitse buurman niet.

 8. Jeroen

  @Nico
  Gat in de ozonlaag is niet helemaal gerepareerd maar de oorzaak is goed aangepakt en de verwachting is dat het de komende 30 jaar nog aan het repareren is. Je hoort er niks meer over omdat het geen acuut probleem meer is.
  Zure regen komt niet meer voor omdat we de oorzaak hebben aangepakt, we stoten veel minder zwavelzuur uit. Ook dat is geen acuut probleem meer.

 9. Scherpschutter

  Go boeren! Steun deze helden!

 10. Hans

  Het gat in de ozonlaag, zure regen (het informatiegat van Nico).

  Beste Nico,

  alleen het blote feit dat jij niets meer lijkt te horen over de twee bovengenoemde verschijnselen betekent nog niet dat ze niet bestaan. Was het maar waar.
  Om je te helpen je tekort aan informatie wat aan te vullen verwijs ik je naar Wikipedia voor beide onderwerpen.
  Om je nog meer te helpen plak ik wat informatie, door mij gekopieerd voor jou hier in dit forum. Je leest over het probleem en dat er beleid op gemaakt werd zodat het probleem verkleind kon worden. Dat lijkt dus verdomd veel op het wel degelijk bestaande stikstofprobleem waar we het nu over hebben en waar eindelijk! godbetert! beleid op gemaakt gaat worden (mag je hopen). Want dat kan namelijk helpen.

  Uit Wiki:

  De ozonlaag wordt aangetast door bepaalde drijfgassen uit bijvoorbeeld spuitbussen en oudere types koelkasten. Het gaat met name om cfk’s (chloorfluorkoolstofverbindingen). Deze komen in de ozonlaag terecht, desintegreren daar onder invloed van uv-straling en de ontstane chloorradicalen breken de ozonmoleculen af tot chloormonoxideradicalen en moleculair zuurstof:

  Naar aanleiding van de ontdekking van dit milieuprobleem ging op 1 januari 1989 het Montrealprotocol van kracht, waarin afspraken over maatregelen voor de beheersing van de uitstoot van gassen die schadelijk zijn voor de ozonlaag werden overeengekomen. Dit verdrag geldt als een van de meest succesvolle internationale milieuverdragen. Doordat de drijfgassen al in de ozonlaag zitten was van tevoren te verwachten dat het ozongat zeker niet meteen zou dichten. Tot ongeveer 2000 is het ook nog steeds gegroeid.

  Zure regen, zure neerslag of zure depositie ontstaat wanneer zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), ammoniak (NH3) en vluchtige organische stoffen (VOS) oplossen in de regenwolken. Stikstofoxiden (NOx) is een verzamelnaam voor stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2). Ammoniak (NH3) en vluchtige organische stoffen kunnen afkomstig zijn van de uitlaatgassen van auto’s en van de verbranding van zwavelhoudende en stikstofhoudende brandstoffen zoals mazout, stookolie en benzine. Samen met water vormen zij daar zuren; zwavelzuur (H2SO4) en salpeterzuur (HNO3). Ook de intensieve veeteelt is een belangrijke uitstoter. Ammoniak vormt samen met zuurstof ook stikstofoxiden, die aanleiding kunnen geven tot vorming van salpeterzuur.
  In de laatste decennia van de 20e eeuw (vooral in de jaren ’80) was er veel aandacht voor het fenomeen. Regelmatig is het ook gekarakteriseerd als een hype. Dit wordt weersproken door het Planbureau voor de Leefomgeving die stelt dat beleidsmaatregelen effect hebben gehad.[1]

 11. Moniek

  Scherpschutter ontkent de stikstofproblematiek. Antiwetenschappelijk.

 12. Lexus

  @Moniek: het is erger: Scherpschutter propageert chaos. Dat maakt deel uit van zijn politieke ideologie. Ik heb hierover een reactie geschreven, maar ik ben bang dat die niet geplaatst wordt, evenmin als deze.

 13. Scherpschutter

  @Moniek

  Schaam u. Antiwetenschappelijk is iemand’s inzicht verwerpen met de mededeling dat deze antiwetenschappelijk is, zonder ook maar een enkel argument te noemen of zelfs ook maar te weten waar de ander’s visie op gebaseerd is.

  Geen nieuw dieptepunt, maar opnieuw geen beste beurt, Moniek.

 14. Lombokker

  Ik kan de boeren geen ongelijk geven. Al meer dan een halve eeuw passen zij zich keer op keer aan aan de steeds maar strenger wordende regelgeving, Dat kon door innovatief te zijn en aan schaalvergroting te doen. Mede daardoor geldt onze agrarische sector wereldwijd als de meest duurzame en milieuvriendelijke, en wordt er ook nog eens kennis geëxporteerd waar anderen hun voordeel mee doen.

  In de afgelopen halve eeuw is onze bevolking met 4 miljoen mensen toegenomen, voornamelijk door immigratie. Nu blijkt dat Nederland zo ‘vol’ is dat er nauwelijks meer plek is voor een beetje natuur, wordt de rekening bij de agrarische sector neergelegd, terwijl de industrie en (vooral) de luchtvaart uit de wind worden gehouden.
  Daar sta je dan met je goeie gedrag. Dan zou ik ook boos worden, al helemaal als je complete bestaan op het spel staat.

  In de NRC gaf Louise Fresco hier onlangs nog een goede samenvatting van:
  https://www.nrc.nl/nieuws/2022/06/26/een-grote-tuin-tussen-bebouwde-stroken-a4134685

 15. Geenstijl@Utrecht

  Kijk dat er iets moet gebeuren aan dit probleem is een feit,maar om zo drastisch gelijk in te grijpen komt hard aan voor de boeren in Nederland.
  Ook dit is weer de schuld van jarenlang weg kijken door de politiek van Nederland, en nu hebben we een probleem.
  Ook de kabinetten van Mark Rutte hebben hier schuld aan door het probleem vooruit te schuiven.

 16. Rivierenwijker

  Scherpschutter is voor marktwerking.
  Scherpschutter steunt de boeren.

  In 2018 kregen Nederlandse boeren 835 miljoen euro aan EU landbouw-subsidies. Van de EU-begroting van 166 miljard euro ging dat jaar maar liefst een derde(!) naar de landbouw. Wat een verspilling van geld, en dan heb ik het nog niet eens over de kosten van alle ambtenaren die dit geld uitkeren en controleren op misbruik.

  Scherpschutter: waar staat u nu voor? Voor echte marktwerking of voor de boeren? Kunt u alstublieft kleur bekennen?

 17. Lexus

  @Scherpschutter: Hans heeft de belangrijkste zaken al op een rij gezet, een reactie die aan de reactie van Moniek vooraf ging en waarvan u dus kennis hebt kunnen nemen. U bent degene die zich moet schamen. Overigens heeft de redactie mijn eerste reactie op uw eigen kreten hierboven niet willen plaatsen, wat ik beschouw als censuur.

 18. Janah

  @scherpschutter. Laat me eens raden waar uw visie op gebaseerd is. De leer van Trump? Ook zo’n constructief persoon.

 19. Pieter

  Begrip voor boeren met hun idiote aktie s?balen hooi langs de snelweg in brand steken aarde neerkiepen?dit heeft niets met co2 en stikstof te maken stikstof wordt zuurstof door bomen en planten maar in denhaag zetten ze een muurtje bij onze grenzen de duitsers vinden ons belachelijk

 20. Moniek

  Scherpschutter schreef hierboven letterlijk: Go boeren! Steun deze helden!
  Ik vind in die reactie geen argumenten maar proef er wel in dat Scherpschutter – zoals hij vaker doet – geen idee heeft waarom er hoognodig maatregelen nodig zijn. Ik denk zelfs dat het al te laat is.
  Bovendien gaan de boeren met hun acties naar mijn mening vér over de schreef.
  Ik vond niet de tijd om zo’n uitvoerige reactie te schrijven als Hans, die aantoont wat er wél wetenschappelijk is bewezen.
  Ik schaam me dus niet en vraag me af waarom ik me überhaupt zou moeten schamen. Die oproep vond ik nogal goedkoop.

 21. Hans

  Ook de ‘go boeren, go!’ kreet van meneer Scherpschutter hier mag hij wat mij betreft komen toelichten. Houdt uw visie tevens in dat u het wangedrag van op escalatie beluste boeren aanmoedigt?

  Ik breng in herinnering wat dat ook al weer inhield:

  – grond op straat uitkieperen,
  – snelwegen blokkeren,
  – strobalen in brand steken langs het wegennet,
  – kentekenplaten van hun voertuigen afdekken,
  – bij een bewindspersoon langs gaan om dreigend voor haar huis te staan, stront voor haar voordeur uitstorten,
  – dreigen om een koe te slachten als je je zin niet krijgt (den Haag, gisteren, is het beest al,gedoodinmiddels? Weet iemand dat?
  – 100 knotwilgen gaan omhakken uit frustratie over voorgenomen overheidsbeleid.

  Er kan nog wel iets bij: met ijzeren staven en zware voorhamers op politievoertuigen inbeuken,

  Een poging tot doodslag rond het geheel af.

  Gaarne uw reactie beste Scherpschutter.

 22. Scherpschutter

  @Rivierenwijker

  Ik begrijp werkelijk niet welk punt u denkt te maken. Ik ben vóór onze boeren, vóór marktwerking en tégen iedere vorm van subsidie (dus ook de subsidie die de boeren ontvangen). Wat gebeurt er precies tussen uw oren waardoor u deze mogelijkheid niet ziet? LOL

  @Lexus

  Die neem ik eerlijk gezegd even serieus als ik René van der Gijp serieus zou nemen in een analyse over de fibonacci retracements van de S&P500. Verder stel ik voor dat u de definitie van het woord censuur even opzoekt, alvorens u het bezigt. U glijdt opnieuw uit omdat u weer eens woorden gebruikt die u niet begrijpt. Censuur?! Really? Zou de redactie u daarom wellicht zo vaak blokkeren? Omdat u af en toe volslagen wartaal debiteert?

 23. Nina

  Alles wat we eten wordt door boeren geproduceerd. Ook de ingrediënten van veel van wat wij drinken (zoals wijn, bier, vruchtensap, diksap en frisdrank).

  Alles wat geproduceerd wordt, wordt gegeten. Hier of in het buitenland. Verdwijnt de productie hier en wordt dit in een ander land voortgezet, dan schiet de aarde daar niks mee op qua uitstoot.

  Er zijn teveel Natura 2000 gebieden aangewezen en wij hebben onszelf daarnaast een onhaalbare stikstofnorm opgelegd (uitstoot 14 gram per ha in Nederland en 100 gram per ha in Duitsland nabij een Natura 2000 gebied).

  Er moet dus een gesprek komen met de EU om deze twee dingen recht te zetten. Zo kunnen we in Nederland gestaag doorgaan op het pad van stikstofvermindering en geven we onze boeren de tijd voor implementatie van stikstofreducerende innovaties. Daarnaast stoppen veel boeren de komende jaren zelf al door pensionering of omdat zij geen opvolger hebben.

  Zo hard en zonder ademruimte te stellen dat vele boeren moeten wijken voor de twee grote fouten gemaakt door de overheid is oneerlijk en onmenselijk. Ik hoorde een boer op tv zeggen dat een collega van hem zelfmoord heeft gepleegd hierom. Verschrikkelijk.
  “In Aalten vertelt Erik Luiten dat er “nog niet eerder zoveel collega’s zelfmoord hebben gepleegd. Het is genoeg. Nog meer reductie van de stikstof kán niet, een onmogelijk verhaal”, zegt de Aaltense boer en voormalig wethouder in Aalten.” Bron: https://www.regio8.nl/brandweer-dooft-kampvuur-én-acties-boeren/nieuws/item?1186616

 24. Moniek

  Hoe verandert u stikstof in zuurstof, Pieter?
  Bent u alchemist?

 25. Confusius

  @ nina, vriendin van SS.

  Nee, niet al het eten of alle ingrediënten komen van de boer, er komt ook eten van plantages en uit oerwouden. En al zeker het eten van de industriële grote grondboer komt niet per sé bij jou terecht, die produceert voor overschotten (die weggekieperd worden), of produceert voor export of voor veevoer in plaats van mensen rechtstreeks.

  Er zijn te veel boeren, die te veel produceren, die te veel schadelijke stoffen produceren, die niet van belang zijn voor Nederland, voor de Nederlandse burger of misschien slechts voor een paar procent in de NL-economie. We weten al sinds de jaren 80 dat de veestapel moet inkrimpen, ook de boeren en zeker de groot-grond-boeren. Zij hebben via hun eigen lobby’s vanaf toen en vanuit alleen maar eigen belang (en niet dat van jou of mij) alle verandering vakkundig tegengehouden.

  Nu heeft de rechter, niet alleen de politiek, besloten dat het zo echt niet meer kan. Het kan al lang niet meer zo en dat weet iedereen eigenlijk stiekem. Shit happen. Dat geldt voor veel mensen in veel sectoren in het verleden en nu die een andere vorm van inkomen moeten en moesten verdienen.

 26. Koel hoofd

  Dankzij subsidies was er in de jaren zeventig al sprake van boterbergen, melkplassen, wijnmeren, kaasbergen, allemaal woorden voor door de politiek georchestreerde overproductie. Dankzij globalisering wordt die overproductie nu over de hele wereld verkocht. Cash in het handje en probleem opgelost, vond de politiek.

  Diezelfde politiek reduceerde, toen de EU uiteindelijk officieel was opgericht, tot middenkadermanagement niveau. Oftewel naar beneden trappen en naar Brussel boven likken. Sindsdien komen er steeds meer invasieve regeltjes terwijl de overheid steeds verder elke verantwoordelijkheid ontduikt (neo liberalisme),
  en moest de boer bedrijfseconoom worden vanwege alle subsidieregels.
  Dus verdwijnen er al sinds de jaren negentig links en rechts steeds meer boeren naar betere oorden waar minder regeldruk en invasie in de privésfeer plaatsvind, of stoppen gewoon met boeren en gaan iets anders doen.
  Betere oorden zijn o.a. Denemarken en Canada.

  Diezelfde politiek vind nu (dertig jaar na de officiele oprichting EU en EU subsidies voor de meest krankzinnige dingen) dat de boeren het milieu vervuilen en komt met draconische plannen welke, laten we daar even heel eerlijk over zijn, niet echt goed zijn onderbouwd behalve op grove hoofdlijnen. Maar de politiek heeft zichzel wel doelstellingen opgelegd welke niet ‘smart’ zijn omdat ze onrealistisch zijn in de dimensie tijd. Dat is wel een issue want dingen moeten wel haalbaar en betaalbaar zijn.

  Dat de boeren nu boos zijn kan ik wel begrijpen, ze springen intussen al zeventig jaar (NB!) door allerlei politiek correcte hoepeltjes om altijd weer het lid op de neus te krijgen. En nu draaien ze zelfs voor 70 jaar politiek correct falend politiek economisch beleid op.

  Ze zijn niet de enige die ‘uit naam van progressie’ het onderspit delft tegen de politiek of andere groot kakelend Akela’s, dat is 10.000 jaar traditie. Het probleem van Homo sapiens is namelijk niet welke bestuursvorm er wordt verkozen, maar het vinden van goede leiders. Die zijn zelfs zo zeldzaam dat ze de geschiedenis in gaan met het predikaat ‘de goede’ voor hun naam.

  Dus laat die boeren nu lekker protesteren, over 100 jaar richten we een museum voor ze op omdat ze ‘de laatste Hollandse boeren’ waren. Diegene die dit beleid hebben gemaakt zijn dan al een eeuw vergeten…

 27. Moniek

  De stikstofnorm, Nina, dient ertoe in ons land nog een beetje aan broodnodige (ja, zelfs onontbeerlijke) soortenrijkdom over te houden. Als we dat via gesprekken met de EU moeten doen, een nogal doorzichtige poging tot vertragingstactiek die naar ik hoop niet wordt ingezet, is het inmiddels, tegen dat er een eerste begin is gemaakt, vijf minuten over twaalf. Dan hebben we tijd verprutst en ook de natuur. Er is in de loop der jaren door een aantal regeringen een serie grote fouten gemaakt. Hoe tragisch ook, er moet nu worden ingegrepen, niet alleen bij boeren maar tegelijk bij alle bedrijvigheid die stikstof in enigerlei vorm uitstoot. En… we hebben al zo weinig natuurgebied in Nederland. Dan praten we nog niet eens over kooldioxyde!

 28. Scherpschutter

  @Hans 16:19

  “Houdt uw visie tevens in dat u het wangedrag van op escalatie beluste boeren aanmoedigt?”

  Op escalatie beluste boeren? Goedemorgen, wat een waarheidsperversie…LOL. Onze boeren willen met rust gelaten worden, Hans. Niets meer. Niets minder.

 29. Hans

  Het blijft stil…

  Gisteren heb ik dhr. Scherpschutter hier beleefd verzocht me zijn visie te geven op de door hem gehanteerde aanmoedigingskreet m.b.t. het recent boerenoptreden.
  Omdat Scherpschutter een markante en dikwijls zout in de wonden wrijvende reageerder is op dit forum (ik mijd bewust de afgesleten woordspelige variant op deze term) vond ik het van belang te weten wat voor vlees we in het geval van genoemde boerenacties in de kuip hebben.
  To zover bleef het stil. Wel kwamen er wat reacties zijnerzijds op andere discussiepunten. Ik blijf benieuwd naar zijn inzichten!

  In herinnering brengend:

  Ook de ‘go boeren, go!’ kreet van meneer Scherpschutter hier mag hij wat mij betreft komen toelichten. Houdt uw visie tevens in dat u het wangedrag van op escalatie beluste boeren aanmoedigt?

  NB hier is een scherp omlijnde keuze in standpunt de enig oprechte mogelijkheid. Maar dat mogen we verwachten van iemand met zo’n nick name. Wie zwijgt stemt toe.

 30. Nina

  @Confusius

  Dat je mij een vriendin van SS noemt, slaat nergens op, want ik ken SS niet. Waarom is dit nodig? Is het wellicht zo moeilijk voor jou om een andere mening of een ander standpunt te respecteren? Graag op de inhoud i.p.v. op de persoon.

  Op de inhoud:
  Nederland moet van de rechter voldoen aan door haarzelf opgelegde stikstofnormen rondom veel te veel door haarzelf benoemde Natura 2000 gebieden waardoor de reductie op sommige plaatsen zelfs tot nul terug moet. Dit is niet haalbaar en niet realistisch.

  De rechter heeft gelijk en dus moet Nederland nu in overleg met de EU de normen verlagen en het aantal Natura 2000 gebieden fors verlagen, zodat we in een acceptabel tempo kunnen verder bouwen aan stikstofreductie, duurzame (biologische) landbouw en natuurbehoud.

 31. Nina

  @Moniek

  In Nederland hebben we vruchtbare grond en de juiste klimatologische omstandigheden om voedsel te verbouwen. De heide is ontstaan, omdat in de middeleeuwen er veel schapenteelt was en de schapen het gras en boomspruiten er tussenuit graasden. We houden dit nog steeds in stand door schapenkuddes te laten grazen op de heide. Zouden we dit niet doen, dan groeit daar uiteindelijk een bos. Ik zie niet in waarom dat een probleem zou zijn.

  We willen fauna en flora behouden in Nederland die ook in andere Europese landen zonder vruchtbare grond talrijk voor komen. Deze verdwijnen dus niet, maar verplaatsen zich. Om ze toch voor Nederland te behouden, moet de vruchtbare grond worden verarmd en moeten boeren hun vruchtbare landbouwgrond opgeven.

  Aangezien we één Europa zijn, stel ik voor de vruchtbare grond in Nederland te behouden voor de broodnodige voedselproductie en de heideroosjes te laten groeien op plekken in Europa waar de grond zo schraal is dat er geen voedsel verbouwd kan worden. Ik mis het grotere plaatje, het grotere geheel, in de discussie.

 32. Nina

  @Moniek

  In Nederland is 34% van het oppervlak natuurgebied, 13% is bebouwd en 54% is landbouwgrond.

  De reden voor inpoldering van gebieden in Nederland was steeds verwerving van landbouwgrond, zodat er nooit meer voedseltekorten zouden zijn. De Flevopolder is hier een mooi voorbeeld van. “Nadat de poldergronden waren drooggevallen moesten deze worden ontgonnen en geschikt gemaakt voor hun uiteindelijke bestemming landbouw.”. Bron: https://anderetijden.nl/aflevering/136/Superboeren

 33. Hans

  Ook goedemorgen Scherpschutter.

  Het vraagteken wat u plaatst achter de woorden ’escalatiebeluste boeren’ maakt voor mij veel duidelijk. Blijkbaar rechtvaardigt de wens om ‘met rust gelaten te worden’ in uw optiek de geweldsexplosies van bepaalde boeren die we de afgelopen week hebben mogen aanschouwen. Met als voorlopig absoluut dieptepunt het doorbreken van een politiekordon rond de woning van de minister. Waarvan akte.

 34. Moniek

  Ik heb geen probleem met de polders, Nina. Daar kun je toch moeilijk van natuur spreken. Zonder stikstofmaatregelen wordt het Nederlandse landschap heel erg saai en eentonig. Ik heb weinig op met één Europa om elders nog wat genoegen te kunnen beleven aan soortenrijkdom. De insecten zijn hier al fors gereduceerd. Dat wordt echt een probleem!

 35. Scherpschutter

  @Nina

  De definitie van natuur is;

  “toestand waarin iets bestaat voordat men er opzettelijk iets aan heeft veranderd, beginsel van alle scheppende en onderhoudende kracht; omgeving of omstandigheden die niet door de mens zijn gewijzigd en waarin spontane vestiging van planten en diersoorten plaatsvindt.”

  Er bestaat geen natuur op de landmassa van Nederland. Letterlijk de enige natuur die bestaat in Nederland is de Noordzee, en zelfs die is dankzij links ten onder aan het gaan. De rest is allemaal man-made. Mede daarom is de notie dat stikstofmaatregelen nodig zouden zijn om ‘natuur’ te beschermen ronduit lachwekkend. Welke natuur? Stikstof beschadigt hooguit wat heide en alle heidelandschappen in Nederland zijn niet natuurlijk. Het zijn gewoon publieke tuinen die wij mensjes zelf hebben aangelegd, met planten die hier in beginsel niet eens horen.

 36. Moniek

  Afgezien van uw definitie van “natuur”, Scherpschutter, zonder ingrijpende maatregelen wordt het hier heel erg saai en eentonig en zijn op een gegeven moment alle insecten verdwenen, wat écht grote problemen gaat geven.
  En waarom zou “man-made” eigenlijk niet hoeven worden beschermd?
  Verder – want het ging over de boeren – gaan die hun boekje vér te buiten. Allerminst “helden”. Uw steun door uw uitspraak “Go boeren” kan ik dan ook allerminst onderschrijven.

 37. Nina

  @Moniek

  Naast de bestrijding van insecten in de landbouw, is er ook de invloed van windmolens op de insectenstand doordat er luchtstromen ontstaan en de insecten worden meegezogen. Ook de (alleen al in Nederland 9 miljoen) personenauto’s en het vrachtverkeer vangen veel insecten. Het is te makkelijk om de schuld hiervan alleen bij boeren te leggen.

 38. Nina

  @ Moniek

  De relschoppers zijn een klein groepje waar ook niet-boeren zich bij hebben aangesloten. Deze kleine groep staat niet voor alle boeren. Net als dat bijv. niet alle Nederlanders inbrekers zijn.

 39. Moniek

  Ik leg de “schuld” niet alleen bij de boeren, Nina. Zij zijn wel de grootste uitstoters van stikstofverbindingen. Windmolens staan lang niet overal, vast niet in de directe buurt van natuurgebieden. Wel in de
  polder, bij honderden. Auto’s rijden ook maar op een beperkt gebied, vergeleken met het totale oppervlak van het land. Zijn u betrouwbare gegevens bekend hoeveel windmolens en verkeer bijdragen aan de reductie van insecten?

 40. Confusius

  @ Nina

  Fijn die boerenpropaganda van jou (afgesproken werk).

  Nu weer wordt de schijn gewekt alsof het geen boeren zijn die radicaliseren of dat het een beperkt groepjes is.

  Het zijn HONDERDEN tot misschien wel DUIZEND boeren (want op trekker) die snelwegen dichtgooien, parken kapot rijden, auto’s en politieauto’s aanrijden, de weg voor ambulances blokkeren. Je zou maar op weg zijn naar iemand die op sterven ligt of erger. Ik zie ook opvallend veel FARMERS defence (attack) force t-shirts tussen de relschoppers, dus gewoon boeren.

 41. C.

  @Confusius: dit maakt oproepen als die van Scherpschutter “Go boeren! Steun deze helden!” ook zo gevaarlijk, zoals Lexus volkomen terecht heeft opgemerkt. Scherpschutter laat niet na de overheid voortdurend belachelijk te maken, wat in dit stadium levensgevaarlijk is. Het kan inderdaad uitlopen op chaos.

 42. Moniek

  Ik veronderstel dat al die lieden op tractors die de wegen versperden, blokken hooi in de fik staken etc. boeren zijn, Nina. Er zijn waarschijnlijk weinig niet-boeren onder de Nederlanders met tractors resp. met blokken hooi. Maar OK, er zullen ook vast wel enkele relschoppers tussen hebben gezeten.
  Kortom: Go boeren, steun deze helden… Nee, absoluut niet mee eens. Mijn schooljuf zei vroeger: de goeden moeten maar onder de kwaden lijden.
  Zonder verder op deze scherpslijperij in te gaan: laat nu eens betrouwbare informatie zien waaruit blijkt dat windmolens zo funest zijn voor insecten? Hoe hoog zijn die dingen eigenlijk en hoe hoog vliegen insecten gewoonlijk? Worden ze dan vermalen? Die beesten kunnen toch wel tegen een windvlaag? Hebt u cijfers?

 43. Moniek

  @C.
  Als het uit de hand loopt, wordt vanzelfsprekend de overheid door die meneer aansprakelijk gesteld en is die overheid in zijn ogen vast “links”.

 44. Scherpschutter

  @C. 16:36

  “Scherpschutter laat niet na de overheid voortdurend belachelijk te maken”

  Alsof de overheid noemt míj daar voor nodig heeft…LOL

  “wat in dit stadium levensgevaarlijk is. Het kan inderdaad uitlopen op chaos.”

  Het zal uitlopen op chaos. Boeren laten niet met zich sollen. Gelukkig kan de overheid het in 1 seconde opgelost hebben. Door sorry te zeggen, alle betrokkenen op staande voet te ontslaan en plechtig te beloven het nooit meer te doen.

 45. Nina

  @ Moniek

  Je schrijft: “Ik veronderstel dat….”. Dat zijn geen feiten. Ik baseer mij op een uitspraak in het NPO programma Op1. Zij zeiden dat er een gevaarlijke mix is van geradicaliseerden, dus niet alleen geradicaliseerde boeren. De hele beroepsgroep gaan beschuldigen, slaat nergens op.

  Het water in zee en meer heeft ook last van de windmolens, vanwege de trillingen bij de bouw en als ze in gebruik zijn:

  https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/windmolenparken-in-zee-catastrofaal-voor-vissen-en-zeezoogdieren

  Ook vogels en insecten hebben last van de windmolens:

  https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/onderzoek-vleermuizen-en-windmolens-nodig

 46. Moniek

  U gebruikt wat tegenwoordig heet: alternatieve feiten, Nina.
  En v.w.b. Vroege vogels… Het ging toch niet over trillingen van windmolens? Het ging toch niet over vogels? Getallen zijn er niet, alleen wat vage aanduidingen van onderzoek dat nodig zou zijn op basis van vermoedens.

 47. C.

  @Scherpschutter: wereldvreemde illusie. Uw opvattingen zijn levensgevaarlijk. Wanneer de overheid de boeren hun zin heeft begint de chaos pas echt. Het zal eindigen in dictatuur.

 48. Maarten

  @Nina, hahaha! Is dit waar je mee op de proppen komt? Zeker geen wetenschappelijke studie gedaan, bijzonder geestig dit. Enfin, over naar de orde van de dag.
  @DUIC, het verbaast me dat een type als SS vrijwel alle ruimte krijgt om zijn levensgevaarlijke opvattingen de wereld in te slingeren. Tijd voor disclaimers…
  (ik ben überhaupt benieuwd of dit van de redactie gezegd mag worden…)

 49. Nina

  @Maarten

  Dit?

  https://www.wur.nl/web/show/search?id=88776&langid=43&from=&to=&webid=26098&searchid=88564&keyword=windmolens+dieren

 50. Maarten

  @Nina, nee! Je haalt een studie aan die niet gaat over het punt dat je wilt maken.

 51. Moniek

  Waarom schakelen we nu over op windmolens, Nina?
  Afleidingsmanoeuvre? Het gaat de boeren toch om de stikstofcrisis?

 52. Nina

  @ Maarten

  Dat is blijkbaar het risico van blijven hangen in je eigen bubbel met gelijkgestemden: goed academisch onderzoek afdoen, als dat dit niet het punt is dat ik wilde maken?

  Je kunt natuurlijk ook zelf zoeken naar de academische onderbouwingen voor de stellingen gedaan in NPO programma’s waar ik naar verwijs. Of je sluit je ogen hiervoor. Dat kan ook natuurlijk, want dan slaap je beter.

  Amerikaans onderzoek wijst uit dat de door de EU (Frans Timmermans) beoogde opheffing van 10% van de europese boeren ons voedsel 17% duurder maakt en er in Afrika 22 miljoen mensen een hongerdood zullen sterven. Tip: zoek zelf even naar dit onderzoek.

  Nu ja, alles voor een rustig onderbuikgevoel over het klimaat blijkbaar?

 53. Nina

  @ Moniek

  Stikstofcrisis…..:

  1. Nederland zit onder de uitstootnormen van de EU.

  2. Nederland heeft zichzelf een uitstootnorm opgelegd van 0,7, Duitsland van 100 en Denemarken van 200 in de buurt van een Natura 2000 gebied.

  3. De norm van 0,7 gaat Nederland nog niet eens halen, als alle mensen weg zijn en alle bedrijfsactiviteiten stoppen in Nederland.

  4. Deze norm kan eenvoudig worden aangepast door Nederland. Het is zelfs wereldvreemd om dit niet te doen.

 54. Moniek

  @Nina,
  U verdraait en bagatelliseert zaken, u leest selectief, u vertoont afleidingsmanoeuvres en produceert “alternatieve feiten”. We zullen eens afwachten waar de boeren a.s. maandag mee komen. Als ze niets doen, voltrekt zich mogelijk een selffulfilling prophecy: hoe dan ook chaos. Pappen en nathouden zit in de huidige politiek ingebakken. Na ons de zondvloed, dus.

 55. Nina

  @ Moniek

  Los van de discussie over biodiversiteit komt er een tsunami aan financiële consequenties over ons heen.

  Met de huidige plannen moet iets minder dan de helft van de boeren stoppen (bron: dhr. Rutte, Hij zei dit in het wekelijks interview met de MP op vrijdag 1 juli 2022 bij de NPO).

  De omzet van de boeren was 29 miljard in 2018.
  De banen in de sector waren er 224.000 in 2018.
  Bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2020/19/feiten-en-cijfers-over-de-landbouw

  Dat betekent dat we moeten rekenen op en sparen voor flink duurdere boodschappen door minder aanbod van door boeren geproduceerde producten, voor uitkeringen van werkloze medewerkers in de sector (en aanleunende arbeid, zoals vervoer en verpakking) en voor flink hogere belastingen om de inkomstenderving van onze overheid te compenseren.

  Daarnaast moet ook nog betaald worden voor het onderhoud (biologen, arbeiders die het uitvoeren, planologen) van de vrijgekomen landerijen die niets meer opbrengen en alleen nog geld kosten, omdat ze niet meer bebouwd worden. Dat is ieder jaar een flinke kostenpost erbij dus. Bron: dhr. Rutte in hetzelfde interview waar ik eerder naar verwees.

  En dan zijn er uiteraard ook nog de tientallen miljarden euro’s compensatie die nodig zijn voor o.a. de dieptrieste verhalen van de toeslagenaffaire, de kapotte huizen met bijbehorende ellende door de gaswinning in Groningen en de onterecht geïnde spaartaks. En dan zijn er nog de woningcrisis en vluchtelingencrisis die geld kosten.

  Dit alles direct na een economische crisis met hoge inflatie veroorzaakt door de coronacrisis en een oorlog in Oost-Europa die zich aandiende nadat het huidige coalitieakkoord is bereikt. Je zou denken dat het kabinet haar beleid aanpast aan de veranderde omstandigheden, maar nee.

  De burgers van Nederland hebben blijkbaar geld zat, dus daar kan nog wel een stikstofcrisis bovenop en dure klimaatverplichtingen (zoals electrische lease auto’s voor bedrijven vanaf 2025 en hybride warmtepompen vanaf 2026).

  Ze verdedigen het allemaal met droge ogen, terwijl er nu al miljoenen huishoudens zijn die hun eten en verwarming niet kunnen betalen. Hoe dan?

 56. Moniek

  Het alternatief van het oplossen van de stikstofproblematiek, Nina, is een natuur met absoluut noodzakelijke diversiteit die totaal wordt verwoest. Naast een wereldwijd verwoest klimaat. Dat laatste met desastreuze gevolgen, waarvan we het begin al zien gebeuren. We zijn hard op weg naar totale vernieling. Après nous le déluge is wat ik verwacht wat er uit het gedoe gaat komen. Het zal mijn tijd nog wel duren maar ik wens het de mensheid na mij niet toe.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).