Toekomst volkstuinen Rijndijk onzeker; eigenaren hebben andere plannen met het gebied Toekomst volkstuinen Rijndijk onzeker; eigenaren hebben andere plannen met het gebied

Toekomst volkstuinen Rijndijk onzeker; eigenaren hebben andere plannen met het gebied

Toekomst volkstuinen Rijndijk onzeker; eigenaren hebben andere plannen met het gebied
De volkstuinen aan de Rijndijk in Utrecht dreigen te verdwijnen. De nieuwe eigenaren, die de grond van het complex in 2018 hebben overgenomen, hebben namelijk andere plannen met het gebied, maar dit is tegen het zere been van veel mensen die een tuintje beheren.

De volkstuinen aan de Rijndijk in Utrecht dreigen te verdwijnen. De nieuwe eigenaren, die de grond van het complex in 2018 hebben overgenomen, hebben namelijk andere plannen met het gebied, maar dit is tegen het zere been van veel mensen die een tuintje beheren.

Het volkstuinencomplex aan de Rijndijk ligt enigszins verscholen achter een rij huizen aan de Koningsweg. De plek bestaat al ruim veertig jaar. Op het complex zijn zo’n 35 moestuinen die door ongeveer honderd mensen worden beheerd. Een van hen is Tineke Bosma: “De passie voor tuinieren bindt ons. Het leeft en het ademt, en het gebied heeft een ecologische waarde die goed is voor de stad, iets waar de gemeente zich ook hard voor maakt.”

In 2018 heeft Niels Drent samen met twee compagnons de grond gekocht van een projectontwikkelaar. Omdat Drent zelf naast het complex woont is hij het aanspreekpunt geworden. “De projectontwikkelaar heeft de grond ooit gekocht om woningen op te bouwen, maar de vergunning is nooit rondgekomen. In afwachting daarvan heeft het bedrijf besloten moestuinen aan te leggen”, aldus Drent.

Die situatie duurt nu ongeveer veertig jaar. De beheerders van de volkstuinen konden in die periode nagenoeg hun eigen gang gaan. Dit was ook nog het geval in de eerste twee jaar nadat Drent de grond had overgenomen. Onlangs is daar echter verandering in gekomen.

Tien jaar

Tineke Bosma en Manon Voorwinde, beide beheerder van een volkstuin op het complex, zeggen dat Drent begin 2020 zou hebben toegezegd dat de moestuinen nog minimaal tien jaar konden blijven bestaan. Drent daarentegen zegt zich niet te kunnen herinneren dat zoiets is gezegd.

Daar wringt het volgens de beheerders van de tuintjes. “Eerder kregen we te horen dat we nog jaren door konden gaan, maar onlangs ontvingen we een brief waarin stond dat we voor 1 januari 2022 moeten vertrekken. Wij gaan dan ook niet zomaar weg en zullen knokken tot de laatste snik”, zegt Voorwinde.

Drent zegt zich te realiseren dat het lastig kan zijn voor mensen wanneer een situatie na ruim veertig jaar veranderd. “Het is heel vervelend en ik snap dan ook dat de emoties hoog kunnen oplopen.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Tineke Bosma en Manon Voorwinde.

Netter

Welke plannen de nieuwe eigenaren met het gebied hebben is nog niet bekend, daar wordt volgens Drent nog aan gewerkt. Wel is bekend dat de eigenaren het stuk grond ‘netter’ willen maken. “Nadat we de grond kochten hebben we er een paar keer rondgelopen en ons afgevraagd wat we er precies mee willen. Ik denk dat we het gebied mooier kunnen maken en ook aantrekkelijker voor meerdere mensen.

Daarnaast levert het nu bijna geen geld op. Misschien gaan we het commercieel exploiteren door bijvoorbeeld weer moestuinverhuur aan te bieden. Als dat zo is zullen de huidige huurders de eersten zijn die zich mogen inschrijven. Voordat het echter zover is willen we de locatie opknappen”, aldus Drent.

Politiek

Enkele politieke partijen zijn in de bres gesprongen voor de tuinders. Drent zegt daarover: “Ik vind het schrijnend dat deze mensen afhankelijk zijn van een particulier om te moestuinen.”

In de gemeente is veel vraag naar volkstuinen. Sinds ongeveer maart 2020, het moment dat de eerste coronamaatregelen werden genomen, is dat zelfs enorm toegenomen. De Utrechtse fractie van het CDA sprak over een tekort dat in ‘sneltreinvaart’ is gegroeid. Omdat de grond in de stad echter beperkt is heeft de gemeente begin dit jaar aangegeven dat er voorlopig geen nieuwe locaties worden geopend.

Tekst loopt door onder afbeelding

Dit zou betekenen dat de tuinders van het complex aan de Rijndijk niet op een andere plek in de stad hun hobby kunnen uitoefenen. Daarmee gaat niet alleen hun passie verloren, volgens Voorwinde en Bosma is het volkstuinencomplex aan de Rijndijk veel meer dan alleen een plek waar getuinierd wordt.

“Het is ten eerste ook een ontmoetingsplek voor een diverse groep Utrechters, waardoor het voor veel mensen een sociale functie heeft. Daarnaast hebben we onlangs met groot succes een GroenmoetjeDoen!-dag georganiseerd. De tuinders maken dus ook ruimte voor educatie.”

Bijen

Iemand die al jaren een tuintje beheert in het complex is Abdel. Naast allerlei fruit en groente heeft hij bijna een miljoen bijen die in kasten in zijn open schuurtje verblijven.

“Ik kom hier al 17 jaar bijna iedere dag. Ik was ooit schoonmaker in de Neudeflat toen de gemeente daar nog een afdeling had. Ik werd er door iemand op gewezen dat dit complex bestond en heb mij toen direct aangemeld. Ik hou van mijn bijen en zou niet weten waar ik heen moet als deze plek gaat sluiten.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Abdel

Park

Inmiddels is duidelijk dat het voor veel mensen een enorme klap zal zijn als het volkstuinencomplex aan de Rijndijk moet verdwijnen. Het lijkt er echter wel op dat dit gaat gebeuren. Wat er in de toekomst op de plek gaat komen is nog onzeker, wel is duidelijk dat het binnen de richtlijnen van de gemeente moet passen.

De gemeente heeft recent bekendgemaakt dat het aangrenzende gebied – dat tussen de Waterlinieweg, Kromme Rijn, het spoor en de sportparken aan de Koningsweg ligt – verbouwd wordt tot nieuw park. In dit Lunettenpark moet ruimte komen voor bewegen, ontmoeten, fiets- en wandelpaden en de omgeving moet een gevarieerde groene invulling krijgen. De hele omgeving is onderdeel van Maarschalkerweerd. De gemeente wil dit gebied ontwikkelen tot een plek waar ‘Utrechters en bezoekers kunnen sporten en ontspannen in een parklandschap’.

Drent kan bevestigen dat het gebied het groene karakter blijft houden. “Ik woon ernaast dus ik zit ook niet te wachten op veel beton.” Of de tuinders het erbij laten zitten is niet bekend. Drent zegt volgens de regels te spelen. “Als mensen het er niet mee eens zijn kunnen ze naar de rechter stappen.”

17 Reacties

Reageren
 1. utrechter

  Wat meneer Drent uiteindelijk wil is iedereen wegjagen, de boel opschonen en vervolgens voor heel veel geld weer aanbieden aan (voormalige) tuinders.
  Als doekje voor het bloeden beloofd hij dat het gebied groen zal blijven.
  Ja, dank je de koekoek! Veel anders mag hij er überhaupt niet mee dus is dit de enige manier om er geld uit te slaan.
  Niets anders dan een projectontwikkelaar…… die zorgen er wel vaker voor dat gewone mensen het nakijken hebben en de stad er alleen maar bij inschiet (behalve hun eigen gevulde zakken natuurlijk).
  Bah! misselijk gewoon!

 2. JdV

  Vervelend, maar volgens mij staat de eigenaar volkomen in zijn recht. De gemeente kan, als zij zich het lot van de tuinders aantrekken, uiteraard altijd zelf instappen en de tuinders een mooi alternatief in de gemeente aanbieden. Ben benieuwd.

 3. Scherpschutter

  Een onbegrijpelijke houding van deze moestuinders. In plaats van dat je de uiterst genereuze en loyale eigena(a)r(en) van de grond extreem dankbaar bent voor de jaren van vrijwel gratis gebruik mogen maken van zijn grond, neem je een semi-vijandige houding…Het is barbaars.

  Stel je toch eens voor dat je je auto gratis 2 jaar uitleent aan iemand en dat diegene aan wie uitgeleend had na 2 jaar weigert je auto terug te geven en een rechtszaak tegen je dreigt aan te spannen omdat je je eigen auto terug wil…Waar slaat dit op? Zo hufterig gaan we toch niet met elkaar om als mensen?

  De goede man verdient een enorme beloning namens de moestuinders, in plaats van een mogelijke rechtszaak die wordt aangespannen door deze ondankbare schooiers.

 4. Uuutje

  Netter maken is juist vaak heel lelijk. Netter is vaak godsgruwelijk lelijk.

  Natuurlijke (cultuurlijke) weelde is vaak prachtig, Een oase.

  Typisch VVD gelul weer over geen herinneringen enzo. Mondelingen toezeggen zijn ook rechtsgeldig overigens. Genoeg getuigen zou je zeggen.

 5. Katja

  Laat het toch lekker zo.

 6. Binnenstadbewoner

  Particulieren kopen twee jaar terug een stuk grond en zouden dan die moestuintjes daarop altijd maar maar moeten blijven toestaan? Particulieren die als een weldoener dit allemaal in stand zouden moeten houden? Zodat anderen van hen kunnen profiteren? Men mag blij zijn dat men 40 jaar (!) voor bijna niks daar heeft kunnen tuinieren.

 7. Hans

  @ moderator van DUIC:

  sommigen in dit forum zijn aan het schelden geslagen.
  Volkstuinders worden ‘schooiers’ genoemd.
  Ik vind dat dat niet door de beugel kan.
  Je argumenten moeten het werk doen bij meningsverschillen .Schelden is moedwillig kwetsen.

 8. Paul

  De grond kon door de huidige maatschap goedkoop worden aangekocht juist omdat er moestuinen op gevestigd zijn. De huidige eigenaren wisten dat ook. De grond was tot ca. 45 jaar geleden in gebruik als agrarische grond voor de verbouw van groenten door Herman van Kraay. Na zijn bedrijf gestopt te hebben richte hij de grond in voor moestuinen voor volkstuinders. Enige jaren later verkocht hij zijn grond aan een projectontwikkelaar die er huizen op wilde bouwen. De bestemming werd echter niet veranderd. Het gebied blijft bestemd voor agrarisch en volkstuinen gebruik. De verkoop in 2018 aan de huidige eigenaren veranderd hier niets aan. Een normale huurverhoging plus een eventuele inloop van huurverhoging uit het verleden lijkt mij normaler dan de huidige gebruikers de huur op te zeggen. De huidige gebruikers willen in overeenstemming met de huidige eigenaren graag aan de gemeentelijke regelgeving voldoen en overleg hierover aangaan met Niels Drent. Hij wil echter op geen enkele wijze in overleg of samen werken. De tuinders willen echter graag in overleg tot een werkbare oplossing komen.

 9. heer

  Die nieuwe eigenaar legt er bijna op toe en met de dag komt er meer rotzooi op het gebied. Die wil gewoon weten wie een stukje grond huurt.en niet van dat cash betalen. Geen huisjes bouwen en dergelijke. Gewoon de boel netjes. Prima toch

 10. Uuutje

  @ Binnenstadsbewoner

  Er zijn alleen maar moes- en volkstuinen toegestaan op deze grond. Wat Drent dus van plan is, is een raadsel. Hier worden mensen weggejaagd en er komen dan andere volkstuinen voor terug in de plaats.

  Rara.

  En nogmaals. “Netter” wordt waarschijnlijk lelijker, want waarschijnlijk alles ingekaderd.

 11. Paul

  Met een omgevingsvergunning mag op een volktuincomplex volgens vaststaande gemeentelijke regels gebouwd worden. Huren worden op dit complex niet cash betaald. Hoe weet “heer” dat eigenaar er op toelegd? Op andere complexen in Utrecht is huur inderdaad hoger maar daar zijn ook voorzieningen, water, electra, riolering en verenigingsgebouw en over hogere huur is normaal overleg met de gebruikers gewoon mogelijk. Waar een wil is, is een weg.

 12. R

  Waarom bekruipt mij nu het gevoel dat die best man daar gewoon daghoreca wil beginnen, met wat verhuurde tuinen erbij als excuus? Op die plek heb je nu minimaal 1000 verschillende planten, kruiden en struiken, een enorme biodiversiteit die in 40 jaar bij elkaar is verzameld. Na het aanharken is dat allemaal wég. Hij wil er duidelijk geld aan verdienen, maar niet met als doel om uiterst biodiverse volkstuinen te beginnen, want die liggen er al. De buurt moet enorm oppassen met zulke creatieve ‘ondernemers’.

 13. Tinus

  Wel wonen maar niet leven in de stad Utrecht.
  Treurig verhaal.

 14. AA

  @R: ik denk er hetzelfde over. Ook heb ik het gevoel dat de beste man zijn kans afwacht om er toch huizen te kunnen bouwen.

 15. Oll

  “De huidige gebruikers willen in overeenstemming met de huidige eigenaren graag aan de gemeentelijke regelgeving voldoen en overleg hierover aangaan met Niels Drent. Hij wil echter op geen enkele wijze in overleg of samen werken. De tuinders willen echter graag in overleg tot een werkbare oplossing komen”

  Zo is dat Paul!
  De tuinders zijn aardige nette mensen die gewoon willen dat de men zich aan de afspraak houdt!
  Meer willen weten over leven op de tuinen, kijk naar https://www.facebook.com/volkstuinenrijndijk
  of Instagram VolkstuinenRijndijk

 16. RABE

  Heel vervelend voor de tuinders, maar ik heb me eens laten vertellen dat de grond daar sterk vervuild is door het spoor. Dan is het dus beter dat de tuintjes weg moeten. Maar ik snap de teleurstelling wel.

 17. Anita dorina Willemsen

  Als er minimaal 10 jaar toegezegd is dan moet deze overeenkomst tussen verhuurder en huurders nagekomen worden. En als een rechtbank daar voor nodig is dan moet dat. Een rechter is eerlijk en objectief aangezien de waarheid toch boven water komt.

  Het is een prachtige volkstuin waar de mensen altijd praatje mee gemaakt worden. Mijn kinderen leren daar waar groente en fruit vandaan komt. De wijk hoopt dat de veel langer periode van 40 jaar door gezet word met de huidige moestuin ipv natuur kapot maken!

  Liefs buurtbewoner

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).