Twee keer zes rijstroken is volgens minister geen alternatief voor verbreding A27 bij Utrecht Twee keer zes rijstroken is volgens minister geen alternatief voor verbreding A27 bij Utrecht

Twee keer zes rijstroken is volgens minister geen alternatief voor verbreding A27 bij Utrecht

Twee keer zes rijstroken is volgens minister geen alternatief voor verbreding A27 bij Utrecht
Archieffoto van de A27 naast Amelisweerd
Twee keer zes rijstroken in plaats van het verbreden van de A27 bij Amelisweerd in Utrecht is volgens de minister geen optie. De verkeersveiligheid zou namelijk in het geding komen en daarnaast is er mogelijk ook simpelweg te weinig ruimte in de bestaande bak.

Twee keer zes rijstroken in plaats van het verbreden van de A27 bij Amelisweerd in Utrecht is volgens de minister geen optie. De verkeersveiligheid zou namelijk in het geding komen en daarnaast is er mogelijk ook simpelweg te weinig ruimte in de bestaande bak.

Lisa van Ginneken, Tweede Kamerlid voor D66, wilde weten of alle alternatieven voor de verbreding van de A27, waarbij het natuurgebied dus bespaard kan blijven, zijn onderzocht. Zij wilde met name weten of de variant van twee keer zes rijstroken goed is onderzocht. Van Ginneken stelde haar schriftelijke vragen aan Mark Harbers, de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Volgens de minister is deze variant ‘meerdere malen’ onderzocht en dit alternatief is afgevallen omdat het niet voldeed aan de richtlijnen voor snelwegen. “Redenen hiervoor waren dat het uitging van versmalde rijstroken, geen vluchtstroken en hoofd- en parallelbaan gescheiden door een doorgetrokken streep in plaats van een fysieke scheiding.” Daarnaast zouden twee keer zes rijbanen mogelijk niet passen vanwege de twee bruggen die over de snelweg liggen.

Volgens de minister zorgen andere opties, zoals bijvoorbeeld een snelheidsverlaging en het stimuleren van thuiswerken, er ook niet voor dat de doelstellingen gehaald worden. Wel wordt momenteel nog een alternatief, waarbij de snelweg niet verbreed wordt, onderzocht door de provincie Utrecht. De gesprekken hierover lopen volgens Harbers ‘constructief’. “Indien het alternatief gelijkwaardig is kan eventueel het vastgestelde Tracébesluit worden gewijzigd.”

Tracébesluit

Het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht werd in augustus door minister Mark Harbers getekend. Het Tracébesluit behelst niet alleen de verbreding van de A27, maar heeft betrekking op een groter deel van de Ring Utrecht. De plannen voor de A27 bij Amelisweerd zijn echter het meest controversieel. De gemeente, provincie en vele inwoners van Utrecht zien deze verbreding namelijk niet zitten.

Toch liet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat eind maart 2022 weten vast te willen houden aan het Tracébesluit dat onder het vorige kabinet tot stand kwam. Wel is het op enkele punten aangepast. Het vernieuwde Tracébesluit ligt vanaf dinsdag ter inzage en vanaf woensdag kan iedereen die dat wil reageren op het besluit. De Raad van State neemt deze beroepen in behandeling en doet hierover uitspraak, net als over de eerdere beroepen op het Tracébesluit 2020.

Gekoppelde berichten

59 Reacties

Reageren
 1. Rutger

  Zou de minister weten dat er aan een kant al 6 banen liggen, ook zonder vluchtstrook? En dat je binnen de bak alleen praat over de andere kant ook van 4 naar 6 banen te brengen?
  Rondwegen om Amsterdam, Rotterdam en Den Haag kennen eenzelfde constructie, dus de wil ontbreekt. De enige wil is dat ze een kleine 2 miljard uitgeven aan een onzin project.

 2. Scherpschutter

  Jongens jongen jongens, wat een ongekende verspilling van tijd en geld toch weer. Er is geen alternatief! Er moet en zal verbreed worden. Iedereen weet en begrijpt dit.

  Kunnen we nu in hemelsnaam eindelijk eens wat bulldozers die kant op sturen om de boel plat te gooien en het onvermijdelijke gewoon eens te gaan UITVOEREN?

  Man man man. Die weg had al 5x af kunnen en moeten zijn…

 3. Massegast

  Op de foto zie ik aan de overkant van de A27 de bomensprietjes die weggehaald moeten worden voor de verbreding. Je kunt er om te protesteren niet eens inklimmen! Ik zeg: verbreden en overkluizen. De tegenstanders hebben in mijn ogen in dit geval geen punt. Je moet zo’n zaak op z’n ware merites bekijken en niet in een automatische NJET-reflex terechtkomen.

 4. Rob

  “Volgens de minister zorgen andere opties, zoals bijvoorbeeld een snelheidsverlaging en het stimuleren van thuiswerken, er ook niet voor dat de doelstellingen gehaald worden.”

  Waar kan men een onderbouwing van de minister hiervoor vinden? Het verlagen van de snelheid zou namelijk de wegcapaciteit flink vergroten zoals hier wordt uitgerekend: https://www.stopverbredingringutrecht.nl/80-km-u-max-op-de-ring-utrecht-beter-voor-veiligheid-en-doorstroming/

 5. Lexus

  Dit was van deze rechtse regering met in dit geval ook nog een VVD-minister te verwachten. Vrienden van Amelisweerd (https://www.vriendenvanamelisweerd.nl/), hou vol! Al was het alleen maar voor de Markiezenboom als winnende Boom van het Jaar.

 6. Hans

  “Volgens de minister zorgen andere opties, zoals bijvoorbeeld een snelheidsverlaging en het stimuleren van thuiswerken, er ook niet voor dat de doelstellingen gehaald worden.”

  De enige conclusie, verwijzend naar het bovenstaande kan slechts zijn dat de wil ontbreekt bij deze minister om het thuiswerken in combinatie met het verlagen van de maximumsnelheid te bevorderen.

  In elk geval staat als een paal boven water en is het daarmee een bewezen feit dat thuiswerken significant bijdraagt aan het oplossen van het fileprobleem. We hoeven maar te wijzen naar de ervaringen die daarmee zijn opgedaan tijdens de coronaperiode. Waar een wil is, is een weg.
  Maar deze minister ontbeert de politieke wil om die andere weg, die zo voor de hand ligt en die zoveel beter is voor leefmilieu, staatskas en de natuur in te slaan. Waarvan akte.

  Het laatste woord is hier nog niet over gesproken. Veel zal afhangen van de weging van wederzijdse argumenten die ons hoogste rechtsorgaan uiteindelijk zal maken.

 7. Klaasjan

  Wat kun je anders verwachten van de vroemvroempartij?

 8. Wim Vreeswijk

  Langzaam rijdend fileverkeer, met alle stankoverlast van dien, is ook geen optie !

 9. Realist

  @Klaasjan. Ons inwonertal groeit hard en daar moeten de faciliteiten gewoon op aangepast worden. Verbreding is de oplossing, al het andere een tijdelijk verbandje.

 10. Barber

  Alles voor het geld.
  Het zoveelste deltagebied dat 1 groot industriepark wordt met alleen maar wegen en huizen.
  Deze ” poort ” naar Europa waar iedereen en alles voor moet wijken.

  Ze hebben Nederland en ons met huid en haar verkocht aan de hoogst biedende.
  De echte reden waarom de boeren moeten verdwijnen, en amelisweerd.

 11. Peter

  Misschien moet je het eens omdraaien: Rijkswaterstaat kijk voor een budget van 800 miljoen eens wat je kunt verbeteren, dat leidt tot meer creativiteit en betere oplossingen (betrek de NRU) dan dat je een open budget meegeeft voor de plannenmakerij.

 12. Hans

  Kan het niet laten Scherpschutter even te wijzen op een volkomen onlogische redenering in zijn betoog. Het is er eentje uit duizenden overigens:

  “Man man man. Die weg had al 5x af kunnen en moeten zijn…”

  Als dat waar was dan lag die weg er al.
  Als ie er echt had MOETEN zijn dan lag ie er.
  Daar zijn voorwaarden en oorzaken voor nodig. Die zijn er niet. Nogmaals: waren die er, dan lag die weg er, zo vast als een huis.

  Het feit dus, dat die weg er niet ligt bewijst dat de weg er niet kon en dus ook niet had moeten zijn.
  Dat u hem daar graag ziet is van een heel andere orde.
  Dat is uw wens. Maar uw wens is in deze krachteloos; ze bepaalt de loop der dingen niet.
  Een lesje stoïcijnse filosofie. Gratis en voor niets.

 13. Jos

  Rechtse symboolpolitiek.

  Niet zinvol, niet efficiënt, niet op de werkelijkheud gebaseerd.

  Links liggen al 6 rijstroken binnen de bestaande bak. De uitbreiding zou alleen gaan over het verkeer de andere kant op. Daar liggen nu pas 4 rijstroken. De 6 banen tonen aan dat het gewoon veilig kan.

  Het thuiswerken wordt op geen enkele wijze gestimuleerd op dit moment. Er rijden nu meer mensen op weg naar hun werk dan voor Corona. Waarom ontwikkeld de overheid geen zinvol beleid》 2 dagen op kantoor, 2 of 3 dagen thuis? Scheelt een enorme slok op een borrel.

  Waarom vermeld de minister niet dat de verbreding 10 jaar in beslag gaat nemen en zoals elders in de bouw kostenoverschrijding op overschrijding op overschrijding gaat volgen? 10 jaar met met meer en meer files tot gevolg!!! De boel slibt dicht. Daar is de vroemvroem-achterban en het bedrijfsleven vast niet blij mee.

  Gelukkig hebben we het recht en de rechters nog die de minister een halt toeroepen. Want dat gaat onherroepelijk gebeuren.

  Opportumisme ten top van de VVD.

 14. GeeWee

  Dit project gaat gigantisch veel duurder worden dan het begrote bedrag van 2 miljard. Er moet naast de bestaande weg gewerkt worden – die open moet blijven tijdens de werkzaamheden. Er moet een verbrede waterdichte bak vele meters onder maaiveld gemaakt worden. Het gaat hier echt niet om een paar meter maar over een forse strook waar de bomen moeten gaan wijken.

  Waarom niet eerst tegen vrij geringe kosten de banen versmallen naar het regime dat mag en past bij 80km/h. Dan kijken hoeveel erin past en daar belijning en eventueel viaducten op aanpassen. Laten we die situatie vervolgens eens twee jaar monitoren. Als het werkt hoeven we komend decennium verder niets te doen. Als het niet werkt doen we na evaluatie alsnog de milieuverwoestende en peperdure optie. Deal?

 15. Pee

  @Lexus
  Links bedoel je.

 16. Bill

  De VVD noemt zichzelf liberaal, maar als zowel stad als provincie tegen zijn duwen ze hun zin vanuit de overheid toch door.

  Frappant dat Schampschutter, die normaal tegen elke vorm van overheidbemoeienis zegt te zijn, het volledig eens is met deze vorm van bestuur en weer eens kort door de bocht schermt met termen als “moet” en “iedereen”.

  Het lijkt er eerder op dat de VVD allerlei toezeggingen heeft gedaan aan de bouwlobby en dat de minister zit te azen op wat bestuursfuncties na zijn huidige loopbaan.

 17. Charles

  Wat is wijs…….. er zijn nog nooit zoveel rijbewijzen afgegeven, openbaar vervoer word steeds minder, thuiswerken blijk ook niet alles, elektrische auto’s zijn breder, gekapte bomen worden gecompenseerd door nieuwe aanplant……..

 18. Helend

  Kost Eaton kost moet de verbreding niet doorgaan. Redelijk.wij utrechtenaren zijn dol op het gebied Rhijnauwen, iet doen.Zoek een alternatief s.v.p.

 19. Bill

  @Realist, “Verbreding is de oplossing, al het andere een tijdelijk verbandje”. Dit wordt iedere keer gezegd als dit onderwerp ter sprake komt maar het klopt niet. Verbreden _is_ het tijdelijk verbandje, want onderzoek toont aan dat binnen 1-2 jaar een verbrede weg gewoon weer dichtslibt. Zembla heeft hier een item aan gewijd, maar je kan het ook zien aan hoe de VS (autoland nummer 1) ontzettende problemen heeft die ze hebben proberen op te lossen met steeds maar méér snelwegen, waar ze nu van aan het terugkomen zijn.

  Maar ja. Waarom zou je ook research doen als je ook gewoon kan roepen.

 20. WV

  Ha Hans. Over drogredeneringen gesproken. Thuiswerken als alternatief is geen alternatief aangezien we daar met zijn allen niet aan willen.

 21. Herman

  Kan ook echt niet. Tot voor 25 jaar geleden was de burg over de Waal bij Zaltbommel nog de oude brug, 4 smalle stroken naast elkaar zonder vangrail. Door de smalle stroken durfden maar weinigen van de linkse banen gebruik te maken en er gebeurde ook veel ongelukken.

  Smalle stroken door een betonnen bak is niet veilig en geen optie dus.

 22. Katja

  Mobiliteitswaanzin. Verbreden is totaal achterhaald. Hoe meer het autorijden wordt ontmoedigd, des te beter het is. Besteed het geld maar aan OV, daar wordt iedereen beter van.

 23. Peter

  Eerst lezen voordat je reageert: https://www.stopverbredingringutrecht.nl/alternatief-suunta-voldoet-aan-alle-eisen/

 24. jan

  de asfaltering van het land is geen oplossing voor het file probleem, dat hebben de afgelopen 40 jaar wel bewezen, openbaar vervoer gratis maken zou wel eens de oplossing kunnen zijn.

 25. Moniek

  Iemand hier heeft het over een ongekende verspilling van tijd en geld. Iedere keer als ik bovenover via de brug de lokatie passeer, zie ik het verkeer onbekommerd langsrazen. Het verkeer zal er vast wel eens op een paar momenten per dag wat minder goed doorrijden. Maar moeten we dáár nu een van de weinig nog aardige plekjes aan opofferen ten koste van onnoemelijk veel geld? Hiermee worden problemen alleen maar verschoven naar een ander punt. De huidige plannen zijn pas echt verspilling van tijd en geld. Er is wél een alternatief: gewoon ophouden met het gezeur en de situatie laten zoals hij is.

 26. Scherpschutter

  @Moniek

  Zucht. Die discussie is nu al 1000x gevoerd. Wat heeft het nu toch voor een nut om nog een 1001e keer met die non-punten te komen? Het is klaar Moniek. Over. De verbreding gaat er komen. Done deal. Punt. Accepteer het gewoon als een fact of life.

 27. Hans

  @WV

  “Ha Hans. Over drogredeneringen gesproken. Thuiswerken als alternatief is geen alternatief aangezien we daar met zijn allen niet aan willen”.

  Beste WV: een drogreden is toch echt wat anders, maar dit terzijde. En tevens afgezien van de stelling dat we-het-niet-willen…. Wie zegt dat?
  Maar goed. Het zijn vooral de werkgevers die er geen zin in hebben. Voor het stimuleren van thuiswerken hebben we de overheid, hier en daar dwingend op sturen. Kan heel goed. Mag ook. Want er zijn meer zaken die we niet willen en die toch gedaan moeten worden. Bijvoorbeeld: belasting betalen, je verplichte verzekeringen betalen, je aan winkelsluitingstijden houden, rechts houden in het verkeer en voorrang verlenen aan fietsers waar dat moet. Dus dat thuiswerken, als we dat opvatten als van een maatschappelijk groot belang, – en dat is het naar mijn opvatting, kan prima stringenter bevorderd worden.

 28. Rutger

  Gelukkig heeft droeftoeter het in Nederland niet voor het zeggen. Eens met Moniek, in de bak gaat helemaal niet zoveel mis, het is juist ervoor en erna. Dus maak daar een plan voor.

 29. Confusius

  @ Herman

  Vreemd. De tunnelbak is aan 1 zijde al 6 banen binnen de bestaande bak. Er gebeuren daar niet heel veel extra ongelukken. Alleen de overzijde is nog 4 banen. Daar moeten 2 banen bij en dit kan. De bestande banen worden een paar cm smaller en de snelheid gaat omlaag met als bijkomend voordeel dat de snelweg meer verkeer gedoseerd aan kan. Kost je 1 minuut extra aan reistijd.

 30. Koel Hoofd

  Hoe lang speelt deze nonsense saga al?
  Tijd dat er een einde aan komt want Nederland wordt steeds voller, woningen worden steeds kleiner dus er komt hoe dan ook een immense toename aan vervoersbewegingen op ons af.
  Want al die mensen moeten werken terwijl ze niet allemaal thuis kunnen werken en dan moeten ze ook nog studeren, consumeren, recreeren en godbeterehet nog vermaakt worden ook!
  Dat niet willen inzien vanwege een paar boompjes die de naam boom nog moeten verdienen, is volkomen irrationeel navelstaren.

 31. Els

  @wv: hahaha hoe kom je daar bij! Ik ken werkelijk niemand die nog fysiek naar z’n werk gaat…

 32. Utrechter2

  @Hans: werkgevers zijn in deze neutraler: ze weten dat minder werknemers over de vloer een forse werkplekbesparing is en die hebben vele werkgevers reeds geeffectueerd. Ze weten ook dat thuiswerken wel eens wordt ingevuld als een BSO-dag. Dus werkgevers maken volgens mij een gewone afweging of thuiswerken nu wel of niet werkt. Mensen in mijn netwerk geven aan dat bij de overheid mensen nog massaal thuis werken. De vraag is of de vergelijking helemaal eerlijk is. Ik hoor graag nieuwe informatie in dezen.

 33. Utrechter2

  Volgens mij willen linksprogressieven heel graag het verkeer van de stadsring opduwen naar de Rijksring door de prachtige miljoenen kostende stadsboulevards, zoals nu de Marnixlaan. Ook willen ze bevolking graag laten doorgroeien naar 18 miljoen mensen en als het kan naar 20 miljoen mensen.
  Toch zeggen ze dat het Rijk aan geldversplling doet en vooral de Rijksring niet mag verbreden.

 34. Confusius

  @ Herman

  Vreemd. De tunnelbak is aan 1 zijde al 6 banen binnen de bestaande bak. Er gebeuren daar niet heel veel extra ongelukken. Alleen de overzijde is nog 4 banen. Daar moeten 2 banen bij en dit kan. De bestande banen worden (slechts) een paar cm smaller en de snelheid gaat omlaag met als bijkomend voordeel dat de snelweg meer verkeer gedoseerd aan kan. Kost je 1 minuut extra aan reistijd. De bestuurder moet gewoon wat voorzichtiger en volgens de regels rijden

 35. Utrechter

  De gemeente stuurt zoveel mogelijk lokaal verkeer de ringweg op en is vervolgens tegen de verbreding die mede daardoor noodzakelijk is geworden. Opmerkelijk. You can’t have your cake and eat it too. Zowel qua aantal bomen, oppervlakte natuur, uitstoot, geluid als doorstroming is het een verbetering dus ik zou zeggen: aan de slag! En beste stadsgenoten: het Rijk betaalt er ook nog eens voor dus het kost u weinig.

 36. Nina

  Ruim 17,5 miljoen mensen en daar komen er ieder jaar honderden duizenden bij.

  Het gevolg o.a.: meer huizen, meer eten, meer verkeer en meer infra (wegen en ov).

  Willen we dit niet, dan moeten er andere keuzes worden gemaakt.

 37. Moniek

  Als die dwaze verbreding er komt, Scherpschutter, worden de nauwelijks bestaande problemen verplaatst naar ergens anders in de omgeving.
  Dan is de directe omgeving van Utrecht echter uiteindelijk wel zo verpest, dat je er niet meer naartoe hoeft. Scheelt weer auto’s, bussen en treinen… Kennelijk bent u pas tevreden als we alles hebben volgestort met asfalt.
  Leve de vooruitgang! Vroemvroem! Ik belief dat achteruitgang te noemen. Zucht!
  Juist, Nina, er moeten ándere keuzes worden gemaakt. Dat hoeven niet per se keuzes te zijn waarbij er nóg meer auto’s, nóg meer varkensboerderijen en pluimveestallen etc. bij moeten komen en alles nóg meer wordt verpest.

 38. Utrechter2

  @Confusius: aangezien u van cijfers houdt: 1) wilt u de bevolking door laten groeien. 2) wat als anderen de bevolking laten doorgroeien?

  Bonusvraag: wat vindt u van de aanleg van stadsboulevards door onze gemeente?

 39. WV

  Hahaha Els. Als je niet meer buiten de deur komt, zie je ook niet dat de rest van de wereld op weg naar het werk in de file staat.

 40. PeterH

  @Els: misschien moet u uw kennissenkring wat uitbreiden? Leven in een bubbel heeft blijkbaar zo zijn nadelen.
  Met vriendelijke groet,
  PeterH

 41. Piet

  Laat die minister eens iets aan het openbaar vervoer in Utrecht en omstreken doen. Steeds minder treinen en bussen waardoor je wel in de auto moet stappen maar dan lost het probleem zich niet op met een extra rijstrookje van 2 miljard. Daar zijn de geleerde het ook over eens.

 42. Len

  Niet meer, maar minder autorijden stimuleren/faciliteren. Ga daar eens een plan voor maken.

 43. Realist

  @Bill. Wie roepen zomaar wat? Er is volgens diverse onderzoeken allang aangetoond dat verbreding de beste oplossing is om de draaischijf van Nederland draaiend te houden. Ik denk juist dat vele tegenstanders maar wat roepen want die willen alleen maar een stukje bos behouden, het grote plaatje en de beste oplossing van het probleem interesseert ze helemaal niet.

 44. Nina

  @Len

  Dat roept men al sinds de aanleg van de bak bij Amelisweerd.

  Het aantal auto’s is sindsdien verdubbeld naar 9,2 miljoen. De inkomsten zijn behoorlijk (o.a. bpm, accijns op brandstof, betaald parkeren, lease auto bijtelling, motorrijtuigenbelasting, btw over verzekering / onderhoud).

  Mogelijk dat de komende economische crisis – door de hogere energiekosten en duurdere voedselprijzen icm afbouw boerenbestand -mensen dwingt afscheid te nemen van hun auto.

 45. Greet Huizer

  Misschien het openbaar vervoer GRATIS maken zoals in veel landen. Moet je zien hoeveel problemen er worden opgelost in dit land

 46. Realist

  @Duic. ‘en vele inwoners van Utrecht zien deze verbreding namelijk niet zitten.’ Velen ook wel…

 47. Moniek

  Benieuwd wat het effect gaat zijn van de rechterlijke stikstofuitspraak van vandaag. Ik vermoed zomaar een paar jaar uitstel, natuurlijk gepaard met enorme kostenstijgingen.. “De verbreding gaat er komen”. We gaan het zien (of niet…).

 48. Hadjememaar

  @ Realist 1/11/2022 – 12:16

  Gelukkig komst de aanwas van de bevolking vooral van vluchtelingen, statushouders en nareizigers die fijn werkloos thuis zitten in hun nieuwe sociale huurwoning te genieten van hun bijstandsuitkering. Die mensen kom je dus helemaal niet tegen op de A27! Wat is je punt Realist?

 49. Utrechter2

  Er is personeelstekort beweert iedereen dus alleen dat is al een reden om de (elektrische) auto te koesteren, die hebben veel minder personeel nodig. Verpleegkundigen willen op de Uithof, ja, het Science Park vlak bij de A27, kunnen komen, en dat wordt een probleem met al die bussen en treinen die structureel uit blijven vallen.

 50. Binnenstadbewoner

  Ja verbreden natuurlijk. De bevolking van regio Utrecht (en NL) groeit hard. Meer woningen, meer OV, meer voorzieningen, meer wegen en dus is ook deze verbreding hard nodig.

 51. Bromsnor

  Bromsnor denkt dat die A27 uitbreiding naast Amelisweerd er never nooit niet gaat komen nu de Raad van State de bouwvrijstelling van het kabinet heeft afgeschoten. Einde discussie.

 52. Hans

  Het is heel wel mogelijk dat de stikstofuitspraak van de Hoge Raad van vandaag gevolgen gaat hebben voor superstikstofproducerende activiteiten zoals het verbreden van de bak bij Amelisweerd. De bouwsector piept, jeremieert en klaagt steen & been en doet enorm dramatisch en spreekt van ‘een bom onder Nederland’. Alsof er nergens meer gebouwd kan worden. Maar dat kan prima, ze overdrijven enorm: met stikstofneutrale bouwmethoden, elektrisch in plaats van met diesel etc. kan dat prima. Wel lastig voor de bouw maar beslist niet onmogelijk. De bom waar men nu over spreekt is de bom die ze zelf samen met een wegkijkende overheid al decennialang zelf gelegd heeft. De echte bom echter, is die welke de afgelopen 50 jaar onder de biodiversiteit van Nederland is gelegd. De Raad van State is er duidelijk over: dat moet per direct afgelopen zijn. Volkomen logisch en het was voor vrijwel 100% te voorzien. Het probleem met stikstof, vervuiling van bodem en water is er nu een van een orde die niet meer onder het tapijt geschoffeld kan worden. Europa zal ons eraan houden. Zo ook de rechtelijke macht. De natuur krijgt nu eindelijk een stem en die kan niet meer genegeerd worden. De kans op verbreding van deze bak schat ik hiermee dus op vrijwel nul. En Lelystad Airpory by the way, met zijn aanvliegroutes over de Oostvaardersplassen wordt een leuk treinstation. Het prijsvechtersvliegen voor pretvluchten binnen Europa heeft zijn beste tijd gehad.

 53. Willem

  Bromsnor ziet even over het hoofd dat Rijkswaterstaat stikstofruimte heeft opgekocht. Nog lang geen einde discussie.

 54. Nina

  @ Hans

  Jij hebt al een woning en jouw dierbaren ook?

  Je snapt toch zeker wel dat dit voor onze economie de doodsteek is? En dat deze bouwstop uiteindelijk iedereen in Nederland gaat raken?

 55. Moniek

  Dit hoeft helemaal niet “de doodsteek voor onze economie” te zijn, Nina.
  Er kan van alles, maar eerst moeten er toch echt wat grote stikstofvervuilers verdwijnen. Hoe sneller hoe beter dus. En onnodige peperdure wegverbredingen gaan op deze manier hopelijk niet door. Win/win!

 56. Nina

  @Bromsnor
  Als het nou bij het niet doorgaan van deze verbreding bleef…..

  Helaas gaan we van deze bouwstop allemaal de zure vruchten plukken.
  Wie nu de champagnefles opentrekt, is te vroeg.

 57. Utrechter2

  @Hans: welke partijen hebben voor deze bovenstaande regelgeving gezorgd? Ook de VVD en het CDA? Dat kan bijna niet anders want linkse partijen hebben anders niet genoeg zetels. Een reden voor de rechtse kiezer om voortaan niet meer op de VVD en het CDA te stemmen. Want die partijen praten rechts voor de verkiezingen maar tekenen wel voor de wetten waar Hans triomfantelijk over praat 🙂

  En een stem rechts van de VVD, houdt de VVD ook echt rechts. Nu viert linksprogressief feest terwijl de VVD en andere zogenaamd rechtse middenpartijen al meer dan 10 jaar de verkiezingen winnen.

 58. Jos

  @ utrechter2

  Links progressief heeft nooit macht gehad in Nederland en grote delen van de wereld.

  Sinds Lubbers, Thatcher en Reagan leven we in een neoliberaal (rechts) wereldmodel.

  De PvdA heeft dit voluit gesteund sinds 1990. Groen Links steunt delen van dit beleid zelfs, maar heeft nooit daadwerkelijke invloed gehad.

  De SP is de enige nog een beetje linksige partij in Nederland. Nooit in de buurt gekomen van macht en invloed.

 59. Utrechter2

  @Jos: alle partijen zijn D66 geworden: verzorgingsstaat wordt a la Amerika afgebroken, mensen moeten steeds meer terugvallen op eventuele liefdadigheid. De afbraak wordt gemaseerkd door echte emancipatie en/of greenwashing en pinkwashing.
  Alle middenpartijen inclusief de PvdA hebben met D66 en de VVD ervoor gezorgd dat de kosten van de klimaattransactie niet bij de (grote) bedrijven terecht kunnen komen maar vooral bij boer en burger.
  VVD en CDA zijn als echte werkgeverspartijen nooit vies geweest van gastarbeiders en van aspersgestekers en van vrachtwagenchauffeurs die nog noot van CAO’ s hebben gehoord (behalve in verkiezingstijd).
  Nu heeft de VVD geregeld als werkgeverspartij dat arbeidskrachten van buiten voorrang krijgen op mensen die al jaren op de wachtlijst staan.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).