Tweede Kamerverkiezing: hoe kan Utrecht nog veiliger worden? Tweede Kamerverkiezing: hoe kan Utrecht nog veiliger worden?

Tweede Kamerverkiezing: hoe kan Utrecht nog veiliger worden?

Tweede Kamerverkiezing: hoe kan Utrecht nog veiliger worden?
Archieffoto
Op 15, 16 en 17 maart kunnen we weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezing. Wij vroegen kandidaten die een sterke band hebben met Utrecht en op de kandidatenlijst staan naar de standpunten van hun partij.

Op 15, 16 en 17 maart kunnen we weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezing. Wij vroegen kandidaten die een sterke band hebben met Utrecht en op de kandidatenlijst staan naar de standpunten van hun partij.

Vandaag: hoe kan jullie fractie in de Tweede Kamer zorgen voor een nog veiligere stad?

VVD – Queeny Rajkowski – nummer 13 op de kandidatenlijst

Je veilig kunnen voelen in je buurt of wijk is het allerbelangrijkste. Moeten nadenken over wat voor kleding je draagt of bang zijn om de hond uit te laten, is een situatie die we niet tolereren. Gelukkig is Nederland een enorm veilig land. En hoewel het niet voor iedereen altijd zo voelt, is onze veiligheid er de afgelopen tijd op vooruitgegaan. Zo zijn er bijvoorbeeld minder inbraken, overvallen en moorden. Dat is goed nieuws, maar die daling is niet vanzelfsprekend: daar werken we keihard voor. Ondertussen groeide de georganiseerde drugscriminaliteit uit tot een heuse poldermaffia die onze rechtstaat bedreigt. Het heeft ons op pijnlijke wijze laten zien dat er geen plaats meer is voor een halfbakken houding van het gedogen van drugscriminelen.

Het is uiteindelijk de burgemeester die lokaal keuzes moet maken voor een veiligere stad. Maar de Tweede Kamer heeft ook invloed: de Tweede Kamer bepaalt onder andere hoeveel geld er is voor ons politieapparaat, welke tools die kunnen gebruiken ter bescherming (stroomstootwapen) en opsporing (recherche en cybercrime).

PVV – Sjors Nagtegaal – nummer 42 op de kandidatenlijst

De PVV is voorstander van een forse investering in ons politieapparaat. Wij willen 10.000 meer politieagenten en het vak ook aantrekkelijker maken door de salarissen te verhogen. Deze extra capaciteit zou ook in Utrecht van pas komen.

CDA – Jantine Zwinkels – nummer 26 op de kandidatenlijst

Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Veiligheid begint met een goed functionerende rechtsstaat, die beschermt en alert optreedt tegen onrecht, overlast en criminaliteit. We zetten in op een Deltaplan ondermijning en de bestrijding van drugscriminaliteit.

In toenemende mate is dat ook in de digitale wereld. Bij de politie is voldoende capaciteit en kennis belangrijk. Wij willen dat de banken en bedrijven altijd extra aandacht geven aan meldingen en aangiftes van ouderen en extra aandacht voor veiligheid in verband met cybercriminaliteit. Ook zetten we in op duidelijke regelgeving voor gegevensbescherming ten behoeve van veilig gebruik van big data.

Tot slot nog de verkeersveiligheid. Na jaren van daling neemt het aantal verkeersslachtoffers toe. Het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets en in de auto is een belangrijke oorzaak. Wij willen een strengere handhaving op hufterig verkeersgedrag en onveilige knelpunten waar veel ongelukken gebeuren aanpakken.

D66 – Anne-Marijke Podt – nummer 26 op de kandidatenlijst

Voor D66 begint veiligheid met preventie: bijvoorbeeld samenwerking van de politie en gemeente op het gebied van leefbaarheid in de wijk. We geven grote gemeenten als Utrecht voldoende geld en instrumenten om jongeren een uitweg uit (drugs)criminaliteit te bieden door het volgen van een opleiding of begeleiding bij het vinden van werk. En we trekken extra geld uit voor de politie, met name voor (jeugd)wijkagenten. D66 wil dat alle lagen van de politie meer divers worden, zodat iedereen zich in de politie herkent.

GroenLinks – Bart Snels – nummer 6 op de kandidatenlijst

Drie kabinetten Rutte hebben hun mond vol gehad over meer blauw op straat. In praktijk zie je dat door hun regel- en controledrang agenten teveel tijd doorbrengen achter hun bureau. Wat ons betreft laten we de administratie over aan administratief medewerkers. Wij gunnen agenten een goede CAO, waarmee hun inzet voor de samenleving op waarde wordt geschat. Door inzet van GroenLinks is er meer capaciteit gekomen bij de zedenpolitie, waardoor slachtoffers van aanranding en verkrachting beter geholpen kunnen worden.

SP – Jasper van Dijk – nummer 9 op de kandidatenlijst

Veiligheid is een belangrijk onderwerp. De SP wil hier flink in investeren. Dit in tegenstelling tot de VVD die de afgelopen jaren juist flink bezuinigd heeft op de politie. In heel het land is de helft van het aantal politiebureaus gesloten. Dat heeft ook effect gehad in Utrecht. We moeten juist zorgen voor voldoende veiligheid, daarvoor moet je ook bij de SP zijn.

PvdA – Bart van Bruggen – nummer 19 op de kandidatenlijst

Pas als je je veilig voelt, kan je echt vrij zijn. Daarom investeren wij in veiligheid: ten minste één wijkagent voor iedere 5.000 inwoners en een wijkaanpak om jongens met weinig toekomstkansen uit de criminaliteit te houden. Daarnaast willen we mensen zelf invloed geven op de prioriteiten van de politie in hun eigen wijk, want bewoners weten vaak zelf het best waar het misgaat in hun buurt.

ChristenUnie – Mirjam Bikker – nummer 3 op de kandidatenlijst

Dat is heel belangrijk en daar investeren we stevig in. Allereerst door meer wijkagenten en meer recherche mogelijk te maken, zodat de politie actief en bekend kan zijn in de wijk. Om de stad voor iedereen veilig te maken, heb ik me sinds ik in de Utrechtse gemeenteraad kwam ingezet voor de aanpak van mensenhandel en uitbuiting. Het is heel terecht dat het Zandpad juist daarom gesloten is, want daar waren vreselijke misstanden. De ChristenUnie blijft opkomen voor kwetsbare vrouwen. Daar is landelijk wetgeving voor nodig en daar wachten we al veel te lang op.

Ik wil ook dat we bij jonge daders investeren in genoeg trajecten om weer op het goede pad te komen. Daar is meer voor nodig dan de cel. De ChristenUnie investeert in de reclassering, in trajecten om jonge mensen een nieuw perspectief te geven.

PvdD – Eva van Esch – nummer 6 op de kandidatenlijst

Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen en dat er oog is voor mensen die buiten de boot (dreigen te) vallen. Op deze manier vorm je een vangnet voor mensen die in de misdaad/ondermijning terecht dreigen te komen.

Ondermijning is een groeiend probleem en dat zou je bij de basis moeten aanpakken, waarbij wij het belangrijk vinden om actief in de wijken te zijn, problemen tijdig te signaleren en op te lossen. Zo willen we kleine politiebureaus heropenen en investeren in wijkagenten, maar zetten we ook in op een goed buurtnetwerk met buurthuizen en sociaal werk. Vanuit oogpunt van privacy zien we het overal maar ophangen van camera’s niet als oplossing. […]

Gekoppelde berichten

8 Reacties

Reageren
 1. HArry

  Wat zegt men nou anders dan de afgelopen 25 jaar?

  Niet bijster veel.

  Wat denk je wat er gaat veranderen?

  Niet bijster veel.

  Hoe zou dat nu komen?

 2. Wim Vreeswijk

  Reeds ten tijde van het tijdperk Opstelten in de vorige eeuw als minister werd er al volop werk gemaakt van een NATIONALE politie, met andere woorden ten koste van een terugtredende LOKALE politie, dus het ging reeds in de vorige eeuw met onze veiligheid in Utrecht mis. Daarnaast werden ook aangiftes, die onbehandeld op de plank bleven liggen, niet meer meegenomen in de jaarverslagen, waardoor het voor de burger leek of de criminaliteit stabiliseerde dus het voor de lokale oppositie niet meer interessant werd om rechtstreeks uit deze jaarverslagen te citeren en te gebruiken in huis-aan-huis enquetes met jaarlijks stijgende cijfers in de Utrechtse wijken. Deze ‘zouden toch alleen maar voor onrustgevoelens zorgen, zo redeneerde men. Meer veiligheid in Utrecht betekent echter dat de Utrechtse politie er meer bovenop moet zitten met 24/7 bemensde politiebureaus in alle 10 Utrechtse wijken en benaderbare wijkagenten die een korte connectie hadden met de wijkbewoners waardoor de politie veel meer inzicht krijgt in het wel en wee van de wijkbewoners in de desbetreffende wijk en waar de knelpunten zitten.

 3. kobalt

  Als je aangifte wilt doen dan moet je bellen om een afspraak te maken.
  Ook word er vaak gezegd door politie ”zal je daar nu wel aangifte voor doen”dan weet je dus al bij voorbaat dat ,als je toch aangifte doet,dat het bij die 30% beland in de prullenbak.
  De meeste mensen doen alleen nog aangifte als de verzekering daar om vraagt.
  Het voorbeeld van de CU over het sluiten van het zandpad slaat natuurlijk nergens op als je bedenkt dat ze op nog geen 10 meter van het zandpad vandaan een nieuwe prostitutie gebied gaan maken,had dan gewoon de boten laten liggen .
  Het werd dus gesloten om andere redenen.
  De pvda begrijpt niet dat buurthuizen een drempel zijn voor veel mensen omdat het meer als cultuur opvang dient dan een buurthuis.
  Ook de inzet van zogenaamde buurtvaders moet afgeschaft worden en een wijkagent worden ingezet die zich zelf ook meer in de buurt moet laten zien want de meeste mensen weten niet eens of er wel een wijkagent is in hun wijk.

 4. Koel Hoofd

  De argumenten die door de politici worden gezegd hoor ik al 30 jaar.
  Tegenwoordig heet het story telling.

 5. Kadoendra

  De VVD heeft het over je veilig voelen in je buurt of wijk, maar dezelfde VVD heeft heel veel ouders die afhankelijk waren van de kinderopvangtoeslag jarenlang getrakteerd op zeer veel onveilige gevoelens!

 6. Bruin

  @ Wim, Opstelten in vorige eeuw minister van justitie??

 7. Probleem

  @kadoendra; wat een totaal irrelevante en simplistische opmerking.

 8. Trebor

  Daarom snap ik niet dat de vvd absoluut niet met de pvv wil onderhandelen. IK NOEM DIT ONDEMOCRATISCH .1 op de 5 stemgerechtigden stemmen op de pvv zoals de pijlingen ons doen geloven.dus kan je in een democratie daar niet aan voorbij gaan.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).