Utrecht en andere grote steden pleiten voor nationaal onderwijsplan tegen kansenongelijkheid Utrecht en andere grote steden pleiten voor nationaal onderwijsplan tegen kansenongelijkheid

Utrecht en andere grote steden pleiten voor nationaal onderwijsplan tegen kansenongelijkheid

Utrecht en andere grote steden pleiten voor nationaal onderwijsplan tegen kansenongelijkheid
De wethouders Onderwijs van Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag luiden in een brief aan minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) de noodklok over de situatie in het onderwijs. De wethouders pleiten voor een nationaal onderwijsplan voor gelijke onderwijskansen en het wegwerken van achterstanden.

De wethouders Onderwijs van Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag luiden in een brief aan minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) de noodklok over de situatie in het onderwijs. De wethouders pleiten voor een nationaal onderwijsplan voor gelijke onderwijskansen en het wegwerken van achterstanden.

De wethouders zien naar eigen zeggen dagelijks de negatieve effecten van de coronacrisis op de kansengelijkheid onder kinderen en jongeren, en de oplopende achterstanden onder kinderen in kwetsbare groepen. Een meerderheid van de kinderen, vooral uit kwetsbare gezinnen, loopt door de sluiting van de scholen achterstanden op.

Op korte termijn willen de wethouders vooral weten hoe de scholen zo snel mogelijk weer open kunnen, maar ook op lange termijn zijn maatregelen nodig. In de brief staat dat de wethouders zich al lange tijd zorgen maken om de situatie van een grote groep kinderen in hun steden.

“We weten dat de sociaaleconomische situatie van ouders voor een groot gedeelte de schoolcarrière van leerlingen bepaalt. Bijles en voorschoolse educatie kunnen hierbij helpen, maar bereiken deze groep kinderen en jongeren nog onvoldoende vanwege bijvoorbeeld geldgebrek bij ouders. Kinderen van welvarende ouders krijgen deze extra ondersteuning vaak wel”, aldus de wethouders.

Situatie verbeteren

Een structurele oplossing is volgens de wethouders nog niet in zicht en de coronacrisis heeft er op verschillende manieren voor gezorgd dat de situatie in het onderwijs is verslechterd. De problemen die voor corona al bestonden, zorgen nu volgens de wethouders, in combinatie met de negatieve effecten van de coronacrisis, voor een ‘nijpende situatie’.

De wethouders werken al samen met schoolbesturen en lokale partners om de situatie te verbeteren, maar ze willen dat het Rijk aansluit. “Bij voorkeur door een Nationaal Plan te ontwikkelen om kansenongelijkheid te bestrijden en achterstanden terug te dringen”, staat in de brief. De wethouders noemen in de brief vier maatregelen die bij kunnen dragen.

Nationaal Plan

Om te beginnen moeten alle kinderen van 0 tot 4 jaar oud gelijke toegang hebben tot peutervoorzieningen, zoals kinderdagverblijven. Dit om te voorkomen dat kinderen al op jonge leeftijd onderwijsachterstanden oplopen.

Verder moet zogenoemde ‘extra leertijd’ beschikbaar worden voor kinderen en jongeren die dat het hardst nodig hebben. “Dat mag niet afhankelijk zijn van het inkomen van de ouders. […] Voorkom drempels en maak maximaal gebruik van de mogelijkheden van voorschoolse educatie, zomerscholen, kopklassen, verlengde leertijd en hulp op maat.”

‘Vroegselectie’ aanpakken

De wethouders willen verder dat kinderen op latere leeftijd geselecteerd worden voor de onderwijsniveaus op de middelbare school. Dat gebeurt in Nederland nu op elfjarige leeftijd, terwijl dat in de meeste andere westerse landen veel later is.

“Dit is vooral in het nadeel van kinderen die iets langer nodig hebben om hun talenten te ontplooien en daardoor vaak niet het schooladvies krijgen dat bij ze past.” De wethouders willen dat veranderen door ‘vroegselectie’ aan te pakken, in te zetten op brede brugklassen en scholengemeenschappen en te investeren in loopbaanoriëntatie en studiebegeleiding.

Ook moet het lerarentekort worden bestreden. “We zien dat vooral scholen met relatief veel kinderen en jongeren met (een grotere kans op) achterstand moeite hebben om goede leraren te vinden. Terwijl juist deze groep de allerbeste leraren nodig heeft”, schrijven de wethouders. “Laten we daarom het beroep dat we terecht ‘cruciaal’ noemen niet alleen de waardering, maar ook de beloning geven die het verdient.”

Oproep

De wethouders besluiten de brief met een oproep aan de minister: “Om echt een verschil te gaan maken is het bovendien essentieel dat u andere ministeries betrekt in dit Nationaal Plan en verantwoordelijk maakt voor deze maatschappelijke opgave […] Er is een brede, integrale aanpak nodig om echt een stap te maken richting gelijkere kansen.”

De volledige brief aan de minister is hier te lezen.

11 Reacties

Reageren
 1. W

  Toch niet weer terug naar een zogenaamde middenschool?! Dat liep niet!
  Ook oppassen dat je niet bij voorbeeld 2/3 jaar grote niveauverschillen in één klas hebt. Kan voor scholieren van beide kanten niet/nooit positief zijn.
  Benoem dan svp ook meteen de twee ‘soorten’ onderwijs in:
  ‘theoretisch onderwijs’ en ‘praktijk onderwijs’! En Niet hoog-en laag onderwijs! Dat is discriminerend namelijk!
  En zorg ervoor dat er niet op praktijk onderwijs wordt neergekeken! Zoals op dit moment het geval is. Er is op dit moment een tekort aan goede vakmensen!

 2. Kadoendra

  “We weten dat de sociaaleconomische situatie van ouders voor een groot gedeelte de schoolcarrière van leerlingen bepaalt. Bijles en voorschoolse educatie kunnen hierbij helpen, maar bereiken deze groep kinderen en jongeren nog onvoldoende vanwege bijvoorbeeld geldgebrek bij ouders. Kinderen van welvarende ouders krijgen deze extra ondersteuning vaak wel”, aldus de wethouders.

  Het hebben van geld bij ouders help kinderen dus in hun schoolcarrière.

  Er moet dus meer geld naar de onderkant van de samenleving.

  Een mooi eerste begin is het inkomensafhankelijk maken van de kinderbijslag, want waarom zouden b.v miljonairs kinderbijslag moeten krijgen?!

 3. HArry

  Gaan we eerst de scholen dicht gooien vanwege corona. Komen we tot de ontdekking dat dit leidt tot leerachterstanden. En komen er een aantal wethouders met een plan dit tegen te gaan.

  Pssssst: wellicht was het beter geweest de scholen niet dicht te doen (corona vormt nagenoeg geen gevaar voor kinderen en jeugd) en in de zomer een goede ventilatie was aangebracht.

  De kans van het aanbrengen van ventilatie komt straks weer wanneer het griep/corona seizoen weer uitdooft, zoals ieder jaar.

 4. Jees

  @ HArry

  Volledige onjuiste informatie verspreid u. Onzin.

  Valt echt onder de noemer desinformatie.

  Kinderen en jeugd worden niet snel ziek (al zijn er genoeg gevallen bekend, ook een baby die overleden is), maar zijn wel een grote besmettingsbron/ haard in huiselijke kring. Vanuit die huishoudens verspreid het virus zich snel over Nederland. Zeker met de besmettelijkere Engelse variant.

  Scholen zijn niet zomaar gesloten.

  Er is nagenoeg nergens (qua scholen) naar fatsoenlijke ventilatie gekeken. Zeker in de zomer niet.

 5. Nina

  @HArry
  Kinderen en jeugd kunnen weldegelijk hun familieleden besmetten en die nemen dat vervolgens weer mee naar hun werk of schoolklas of grootouders. Enzovoorts.

 6. Harry

  @Harry
  Ik vind uw naam sympathiek, maar wat u schrijft is gevaarlijk. Desinformatie. Kinderen krijgen wel Corona. Collega docenten zijn door ze besmet.

 7. Fred

  Al die maatregelen die de wethouders voorstellen (brede brugklassen, scholengemeenschappen, vroegselectie) gruwde ik al van in mijn jongelingentijd en wist die gelukkig te ontlopen door niet te doubleren en te zakken voor het examen. Mijn kinderen kon dergelijk modieus gedoe ook bespaard worden en daarvan plukken ze nog dagelijks de vruchten. Onderwijsvrijheid werkt twee kanten op: ondersteunen van hen die het nodig hebben en niet hinderen van de anderen.

 8. Koel Hoofd

  Het is werkelijk het toppunt zwakzinnigheid om kinderen van 11 jaar oud te gaan selecteren voor een afgebakend kennis en sociale vaardigheden traject wat de rest van hun leven bepaald.
  Het is ook totaal krankzinnig beleid om bekostigde onderwijsinstellingen met elkaar te laten concurreren om de gunsten van de ouders die een school (lees toekomst) zoeken voor hun koters.
  Toch vinden we dit al paar decennia lang volkomen normaal.

  @W
  Nee die middenschool moet nooit, maar dan ook nooit meer terugkomen!
  Pedagogen experimenteren met weerloze argeloze kinderen!

 9. amy

  Fred heeft wel degelijk een punt. Waarom komen ze hier uitgerekend nu (pas)mee?

 10. RvD

  @ Jees. Wederom beschuldigd u anderen van onjuiste informatie / desinformatie, maar doet het zelf ook. Prima om u mening te geven, maar stop met uw desinformatie.

  Er worden jaarlijks 170.000 baby’s geboren in Nederland. Er is er 1 overleden met Corona, maar die had “zwaar onderliggende lijden”. Hoe triest ook voor dat ene geval is de conclusie dat het risico voor een gezonde baby echt 0 is.

  Kinderen (zeker onder de 12) zijn geen grote bron van besmettingen volgens de deskundigen. Hoe jonger hoe minder kans om anderen te besmetten (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen#:~:text=Wereldwijd%20zijn%20er%20relatief%20weinig,respiratory%20syndrome%20%2D%20CoV%20%2D2.)

  U geeft aan dat “nagenoeg nergens (qua scholen) naar fatsoenlijke ventilatie gekeken,. Wederom onjuist => https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2098722/47-schoolgebouwen-in-utrecht-moeten-ventilatie-verbeteren-vanwege-corona.html

  Uw mening is dus duidelijk, maar onderbouwing niet.

 11. Scherpschutter

  @amy

  Omdat een overheid van nature geen belang heeft bij probleem oplossen, maar juist een natuurlijk belang heeft bij een aanwezigheid van problemen op te lossen. Zijn er geen problemen, wel, dan is er geen behoefte aan een overheid om ze op te lossen.

  En zoals altijd lost de overheid de problemen niet op zodat ze de oplossing van nog meer overheid voor het niet oplossen van het probleem kan blijven opperen…als de tijd rijp is. Er zijn in coronatijd heel veel problemen die de overheid niet opgelost krijgt dus is de timing perfect om nog veel meer overheid te eisen…

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).