Utrecht gaat drastische systeemsprong in mobiliteit maken: “Gebruik stad verandert fundamenteel” | De Utrechtse Internet Courant Utrecht gaat drastische systeemsprong in mobiliteit maken: “Gebruik stad verandert fundamenteel” | De Utrechtse Internet Courant

Utrecht gaat drastische systeemsprong in mobiliteit maken: “Gebruik stad verandert fundamenteel”

Utrecht gaat drastische systeemsprong in mobiliteit maken: “Gebruik stad verandert fundamenteel”
Het college van B&W heeft een nota geschreven over de mobiliteit in de stad. In de nota wordt duidelijk dat de gemeente zich de komende jaren nog meer gaat inzetten op duurzame mobiliteit en dat er een systeemsprong nodig is om het vervoer in de groeiende stad in goede banen te blijven leiden. Het aanzicht van de stad kan hierdoor flink veranderen.

Het college van B&W heeft een nota geschreven over de mobiliteit in de stad. In de nota wordt duidelijk dat de gemeente zich de komende jaren nog meer gaat inzetten op duurzame mobiliteit en dat er een systeemsprong nodig is om het vervoer in de groeiende stad in goede banen te blijven leiden. Het aanzicht van de stad kan hierdoor flink veranderen.

Opvallende ontwikkelingen zijn het afschaffen van vierbaanswegen en het invoeren van 30 km/u zones in de gehele stad. De geschetste ontwikkelingen in de nota moeten leiden tot een groeiende en veranderende vraag naar mobiliteit en gaan het aanzien en gebruik van de stad fundamenteel veranderen. Zo wordt er bijvoorbeeld gesproken over een binnenstadstram.

“Gegeven de schaarse ruimte in de stad, levert de veranderende en groeiende mobiliteitsvraag een spanningsveld op dat vraagt om een systeemsprong in het mobiliteitssysteem,” zo omschrijft het college de noodzaak van het nieuwe meerjarenplan. “Dit betekent dat de stad de mobiliteitsvraag niet meer in de volle breedte kan blijven accommoderen, maar dat er keuzes gemaakt moeten worden over het ruimtegebruik in de openbare ruimte, dat er meer nadruk komt op beter benutten en dat sterker wordt ingezet op duurzamere vervoerswijzen en vervoersmiddelen.”

Hoofdpunten

Vanwege die schaarse ruimte en de groei van de stad naar 400.000 inwoners in 2030, moet Utrecht kiezen voor vormen van verkeer die weinig ruimte in beslag neemt. Dit houdt in dat de gemeente meer doorfietsroutes gaat realiseren, zodat het aantrekkelijker wordt om te fietsen.

Met de groei van Utrecht krijgt de stad er ook veel nieuwe reizigers bij. Om deze reizigers te kunnen vervoeren krijgt Utrecht er naast het Centraal Station nog twee ov-knooppunten bij: Utrecht Science Park en Leidsche Rijn Centrum. Veel mensen die in Utrecht werken wonen binnen 15 kilometer van Utrecht, waardoor ze nog naar hun werk kunnen op een elektrische fiets. De mensen die naar het Science Park moeten komen veelal van veel verder, voor hen is een goede openbare verbinding belangrijk.

Utrecht wil het aantal auto’s in de binnenstad nog verder verminderen. Dit wil ze bereiken door de auto ‘te gast’ te maken in een groot deel van de stad. Ook wordt de maximumsnelheid op alle plekken waar mogelijk 30 km/u. Autoverkeer van wijk- en buurtstraten wordt zoveel mogelijk gestimuleerd te kiezen voor de stedelijke verbindingswegen en de ring.

Lees de nota hier.

33 Reacties

Reageren
 1. Joris

  Prima plannen allemaal.

  Maar waar ik steeds kromme tenen bij krijg is dat ‘Utrecht Science Park’. Waarom niet gewoon de ‘Uithof’? Zo heet het al decennia lang!

 2. marijke van der linden

  Iedere dag rijd ik met de fiets van Pijlsweerd naar Transwijk. Ik snap dat er gewerkt wordt aan fietspaden en wat ik zie gebeuren is ook goed. Daarnaast is het voor een fietser levensgevaarlijk om te rijden door het knooppunt Beatrixgebouw-Jaarbeurs. Ook de voorrangsregels voor fietsers op al die fietspaden zijn niet duidelijk. Het ligt aan de medeweggebruikers of je zonder ongelukken van en naar huis kunt fietsen. Dit zou beter geregeld moeten worden met meer fietsstoplichten. Dan is duidelijk wie er door mag rijden.
  Door de drukte bij het Beatrixgebouw dacht ik de stillere route te nemen die door Lombok en langs de Munt gaat. Tot mijn verbazing zijn ze daar ook ineens begonnen aan de fietsroute zodat er hele einden omgereden moet worden. Dat is geen handige planning vind ik.
  Een bezorgde fietser.

 3. frank

  Afschaffen van vierbaanswegen?? Houdt dit in dat de huidige vierbaanswegen zoals de zuilense ring tweebaans gaan worden? Compleet gestoord..

 4. Roos

  Die route bij de Munt is bijna klaar Marijke, dan ligt er een biljartlakenvlak tweebaansfietspad dat zo breed is dat er een Boeing op kan landen.

 5. Ronald

  Wat een waanzinnige fantasten bestieren ons college. Een “systeemsprong” vind ik vooral klinken als het uitroepen van De Revolutie.
  Overheid, doe toch normaal en faciliteer je burgers zo goed mogelijk in plaats van je te bemoeien met hun vrije keuze.

  Mensen in Amsterdam bezoek ik zelden bij hun thuis, maar komen gezellig naar Utrecht om de simpele reden dat ze onbereikbaar zijn gaan wonen. Maak van onze stad niet weer een vesting.

 6. Bart

  @ Joris

  De Uithof is de geografische benaming, USP de duiding voor het gehele cluster aan onderzoeksinstellingen, diensten en bedrijven. Gezien de toenemende internationalisering van de activiteiten is het niet zo raar dat voor USP wordt gekozen, de Uithof bekt niet zo lekker als er een delegatie uit China of Italie op de stoep staat. Al had de gemeente in casu wel voor die benaming kunnen kiezen, het gaat immers om de bereikbaarheid van het gebied.

 7. Bart

  @Frank

  Eens. Ik dacht zelf aan de Kardinaal de Jongweg. Dat zou om te huilen zijn. Alsof OV altijd en voor iedereen een alternatief is. Met dit soort beleid maak je je stad onbereikbaar.

 8. WP

  @Frank,

  Nee, de Zuilense Ring vormt de ring van Utrecht en zal dus altijd vierbaans blijven. Volgens mij bestaan de plannen nog steeds om deze weg ongelijkvloers te maken, voor een betere doorstroming. Duurt echter al wel enige jaren…. Maar dus niet compleet gestoord….

 9. WP

  Helemaal voor om de verkeerslast te verminderen in Utrecht, maar dan lees ik zo’n zin in de nota:

  “Daarnaast treedt een verkeersverschuiving op naar de Pijperlaan – Joseph Haydnlaan – Lessinglaan en naar de snelwegen.”

  Dit gaat over het weren van verkeer van het Westplein. Nu is het prima om verkeer naar de snelweg te krijgen. Daar heeft niemand er last van. Maar om het verkeer naar de PHL-laan te krijgen is toch tenenkrommend…. De PHL-laan is al bizar druk en de normen voor fijnstof worden continu overschreden. En daar ga je dan proberen om meer verkeer naar te krijgen. Er wonen ook nog gewoon mensen in Oog in Al!

 10. BramD

  En zowaar lijkt (zegt…) de wethouder de voetgangers ook in de gaten te hebben.

  Prima plannen. Het wordt nog mooi en schoon in de stad.

 11. Marcel Gieling

  Speelt u nog steeds Wordfeud? Enkele woorden uit deze nota; systeemsprong, schaalsprong, accommoderen, doorvertaling, levensloopbestendige, oversteekbaarheid, verplaatsingsstromen, verplaatsingsdrukte, reizigerkilometer, tijdshorizon, rekentool, functiemenging.
  Hiermee kunnen we even vooruit.

 12. Ronald

  Voor wat betreft de “vierbaanswegen” (men bedoeld gewoon 2 rijstroken, maar dat is een stukje politieke marketing)
  : het zou wel gaan om Kardinaal de Jongweg, Einsteindreef, Beneluxbaan, Waterlinieweg… Waar volgens mij nu niet bepaald ruimte over is.

  De ruimte van de waterlinieweg kun je niet eens anders benutten, of zou er een nutteloos stuk gras in het midden komen?

 13. Matumba

  Waarom moet de overheid voor je bepalen hoe je naar je werk gaat of naar je huis. Krijg ik dan een elektrische fiets cadeau van ze? En de genoemde 4 baanswegen zijn nu al druk, hoe moet dit dan als het 2 baans wordt? Dan staat iedereen met ronkende motoren stil op deze wegen. Krijg je weer een fijnstof discussie. Wat als je vanuit zuilen met je auto via de Amsterdamsestraatweg, Cartesiusweg, Lessinglaan, JHLaan, Europaweg naar ‘t Goylaan in Hoograven wil rijden om een net gekocht kastje via Marktplaats bij iemand wil ophalen? Dan gebruik je het centrum niet eens maar moet je waarschijnlijk wel die hele route in de file staan. OV is geen optie, of moet je dat kastje de bus mee inzeulen? Wat een onzin, maar dat krijg je met Groenlinks als verantwoordelijke voor het verkeer. Snel wegstemmen die lui.

 14. Willem

  Uitmuntend plan van college. Zeer vooruitstrevend en uiteindelijk de enige oplossing!

 15. Toine Goossens

  Petje af, een indrukwekkende nota. Zowel personenstromen als goederenstromen komen aan de orde. De nota is te beschouwen als een logistieke visie op de toekomst.
  Veel aspecten, visies en inzichten komen aan de orde. Gelukkig niet allemaal, dat maakt het zinvol om op de inhoud in te gaan.

  Het uitgangspunt is de ontwikkeling in huidige en toekomstige vervoersstromen. Tellen en sturen zijn daarbij belangrijke woorden. Ik mis echter het inzicht waarom vervoersstromen zich ontwikkelen zoals zij dat doen, zodat vanuit verklaringen daarvoor, doorgeredeneerd kan worden naar de toekomst.

  De binnenstedelijke trend is de toename van fietsen en lopen en het tegelijk afnemen van autorijden en OV-gebruik. (OV gebruik verschuift. Tegenover de toename in de zones A, massavervoer gekoppeld aan economische activiteiten, staat de afname in de zones B en C; individueel OV gebruik als inwoner). De nota gaat onvoldoende in op de achterliggende oorzaken daarvan.

  Lopen en fietsen nemen sterk toe door de verjonging van de Utrechtse bevolking, en door de sterke gezondheids- en mobiliteitsverbetering van ouderen. Aan beide trends komt een keer een eind. De komende 20 jaar zal een sterke toename laten zien van ´fragiele ouderen´. Ik zie hun mobiliteitsvraag in het geheel niet in de plannen en overwegingen terugkomen. Dat is een ernstig gemis.
  Veel van de vervoersvraag van ouderen wordt ingevuld door mantelzorgers. Dat leidt tot een toename van het autogebruik. (ouderen verafschuwen de regiotaxi).

  Ook andere demografische overwegingen kom ik niet in de plannen tegen. Zo kan ik mij voorstellen dat de stad over 10 jaar zindert van jonge kinderen. Ook dat heeft een effect op de mobiliteit.

  De centrale gedachtelijn in de nota is het verbannen van autoverkeer van wijkverbindingswegen naar stedelijke verbindingswegen, onder gelijktijdige verbanning van het verkeer op die stedelijke verbindingswegen naar het Rijkswegennet. Dit gaat gepaard met het afknijpen van de vervoerscapaciteit van de stedelijke verbindingswegen, die veranderen in stadsboulevards.

  In dat kader is het opmerkelijk dat de nota in het geheel niet ingaat op de kwetsbaarheid van centrale OV knooppunten en de verbindingswegen voor grootschalige veiligheidsrisico´s. Als er een bestuurlijke les is die in de nota ontbreekt, dan is dat: ´De kans van het voorkomen van grootschalige veiligheidsrisico´s neemt af, terwijl tegelijkertijd de omvang ervan toeneemt´. Kan de stad op basis van deze mobiliteitsnota omvangrijke rampscenario´s logistiek adequaat afwikkelen? Ik betwijfel dat.

  Het Utrechtse Cultuurbeleid laat zien dat politiek ´Wishfull Thinking´ tot ellende leidt. De wethouder en in haar voetspoor het College laat niet zien dat zij zich van alle risico´s bewust is. Het doet mij denken aan het ontwerp van de Haringvliet stormvloedkering. Rijkswaterstaat verzocht de psychologie hoogleraren Wagenaar en Vroon om hen kritisch over de risico´s te bevragen. Dat leidde tot een gewijzigd ontwerp dat tweemaal zo duur uitviel.

 16. Cico

  Helaas heb ik niet de tijd om die nota van 101 pagina’s te lezen, daarom bedankt voor het beknopte overzicht DUIC! Een uitgebreidere, kritische analyse zou ik ook enorm waarderen. De verkeersstromen en infrastructurele wijzigingen zijn immers de grootste uitdaging voor de stad.
  – Ik ben benieuwd wat de concrete plannen voor die tram zijn. Bedoelen ze slechts een soort sneltram voor op het traject centraal-oosterkade-uithof? Die plannen bestaan immers al ruim 10 jaar. Of gaan ze een fijnmaziger alternatief aanleggen, zoals vroeger ook ooit rondreed?
  – Helaas is de tram geen volwaardig alternatief voor de auto, eerder voor de fiets en bus. En een aanvulling uiteraard, ik zou er persoonlijk heel blij mee zijn. Is er dus gedacht over het verkeer tussen de wijken? Dat houdt niet opeens op, zoals iemand eerder opmerkte kan je geen kast vervoeren in de tram.
  – De 30 km/u plannen zijn interessant, het wordt dan een soort boulevard. Maar worden de 30 km zones gekoppeld aan een drastische vermindering aan stoplichten? Die zijn immers minder nodig bij langzaam rijdend verkeer en belemmeren de doorstroming voor alle partijen.
  – Hoe staat het met de toekomst voor binnenstadbewoners met een auto die naar hun werk moeten? Wordt er nog steeds ingezet op het utopische idee dat mensen hun auto achterlaten op een Trajectum (langparkeren aan de stadsrand)? Of is er een redelijker alternatief voor woon-werkverkeer vanuit binnenstad naar de provincie en verder?

 17. Roos Geerse

  De binnenstad wordt nog meer voetgangersgebied (lees winkel- en toeristengebied) dan nu. Van de Mariaplaats naar de Rembrandtbioscoop doe je straks lopend sneller dan op de fiets.

 18. Ton

  Ik mis een P&R-plan in dit kader. In de nota wordt P&R wel hier en daar genoemd maar voor sommige van de P&R-voorzieningen zouden de mensen in voormalige oostbloklanden zich nog schamen, afwerkplekken zien er vaak nog aantrekkelijker uit. Zorg ervoor dat ze positief opvallen, aantrekkelijk zijn, pak de kans en verenig het nuttige met het aangename!

 19. Paul

  Doodsteek voor binnenstad Utrecht.
  En mensen van buiten Utrechtse winkelcentra staan te juichen.
  Nu is het al zo dat mensen de binnenstad meiden.

 20. John

  Hahahaha! Er komen 2x zoveel mensen, dus we moeten 2x minder wegen. Je verzint het niet 🙂

 21. Dirk

  Mooi visiestuk. Goed om te zien dat de gemeente door heeft dat het allemaal niet gaat schalen als we autogebruik op de huidige manier blijven inpassen in het dagelijkse leven in Utrecht.

 22. Joris

  @Bart
  Utrecht bekt anders ook niet zo heel lekker voor de buitenlander. Ook maar aanpassen? 😉
  Sorry, ik vind het allemaal maar marketing bullshit.

 23. Lia

  Van Lotje getikt….

  Het is toch niet te geloven! Zoveel tijd en geld gespendeerd aan dit hele plan en dan is de slotconclusie dat er sowieso geen geld is om het uit te voeren. Zie mij dat al doen met mijn huishoudpot.

  Laat de gemeente alstublieft iets zinnigs doen met mijn zuurverdiende belastinggeld. Pfff.

 24. Boellie

  Heel goed plan.

  Graag ook een volwassen ring bouwen rondom de stad. Utrecht heeft nu een driekwart ring zonder doorstroming. Dat hoort ook bij een uitdijende stad.

 25. Jan

  Overdekt fietsen,regen,slecht weer men kan het in het zoekvakje intikken,maar het wordt niet besproken.
  Op alle plaatjes is het mooi weer en dat is niet de werkelijkheid.

 26. Bart

  @Joris

  Klopt, dat is voor een deel ook marketing en daar is niets mis mee. Bedrijven, samenwerkingspartners, investeerders, onderzoekers en studenten komen niet vanzelf naar Utrecht.

 27. Jeroen

  Houdt nou niemand er rekening mee dat binnen 20 jaar bijna iedereen in een elektrische auto rijdt die niets uitstoot? Een duurzaam vervoersmiddel dat compleet wordt veronachtzaamd.

 28. sander

  Een van de eerste projecten is ‘t goylaan. Een belangrijke aan en afvoer laan voor zuid utrecht. ook deze wordt 2 baans zoals ze zeggen (dus 1 baan voor elke rijrichting)

  Als we dit hele plan nu eens in de koelkast stoppen tot de gevolgen voor ‘t goylaan bekend zijn. staan we daar straks allemaal in een eeuwig durende fijnstof veroorzakende file, dan moeten we het misschien maar niet doen.
  Levert het geen enkel probleem op, dan is het misschien een goed idee voor de rest van de stad.

  p.s. sorry ik zeg stad, maar volgens GL zijn we lijkt het wel een dorp.

 29. Jeroen

  Waar denkt Utrecht al die financiën vandaan te halen voor dit prestige project?? Van de burgers? Nee toch, doe moeten al zo “bloeden” na diverse bouwkundige fiasco’s! Muziekcentrum dat een klein beetje hoger uitviel dan het budget, bezoekers aantallen zijn nog nooit zo laag geweest! In de 60ger jaren was er water rond paardeveld… Daarna een mooie Noord-Zuid verbinding en nu moet er weer water!! En om de drie kilometer moet er ineens een NS station komen… Insane!! Waarom niet net als in Bangkok vervoer met watertaxi’s in de stad!! Kost een paar dubbeltjes!! Subsidieer de taxi voor de burgers en verlaag de taxiprijzen! Meer taxi’s nodig minder particuliere auto’s in de stad minder parkeergarages en meer werkgelegenheid!!
  Zelf heb ik geen last van dit geneuzel! Onlangs een kleine opvouwbare heli gekocht!! Vooralsnog is het nog steeds rustig onder de 300ft!! Mocht u mij zien vliegen? ZWAAI!! Ik zal vrolijk terugzwaaien!

 30. Johnny

  Het wordt gekker en gekker in Utrecht. De toenemende verkeersdruk te lijf gaan door de capaciteit te verkleinen. Het is nu definitief. Het echte Utrechtse probleem is een overtal aan Groenlinks stemmers in het algemeen en haar verkeerswethouder die van Lotje is getikt in het bijzinder.

 31. Pam

  Goed plan, ruim baan voor fietser en tramvervoer. London heeft al jaren geleden drastisch het auto verkeer in Central London gereduceerd en het is daar een stuk aangenamer geworden.
  Uiteraard moet goed onderzocht zijn waar welke mobiliteit behoefte is, daarna moet gekeken worden hoe deze van vervuilend omgezet kan worden naar een niet vervuilend aanbod. De fiets scoort natuurlijk enorm hoog, maar ook tram/metro.
  Overigens klopt in dit artikel de groei van Utrecht niet… voor 2025 overschrijdt Utrecht de 400.000 inwoner grens….Utrecht is de snelst groeiende stad van de randstad. Huidig aantal inwoners is al bijna 350.000. ..

 32. Corrie Eshuis

  Doorgaande fietsroutes is prima. Ga zo door, maar blijf van de doorgaande autowegen in de stad af. Daar staat men al zo vaak stil. Denk aan de Croeselaan die al afgesloten is voor doorgaand verkeer; bewoners moeten daardoor heel ver omrijden als ze een keertje met de auto moeten. Verder lijkt het me overbodig om nog een brug over het Merwedekanaal te maken, vlak naast de Balijebrug. Maak die gewoon geschikt voor fietsverkeer in 2 richtingen en je bespaart een heleboel gemeenschapsgeld.

 33. meinders

  Be-lach-e-lijk. Als je snel van het verkeer af wil in de stad, zorg dan eerst dat de verkeerslichten goed staan afgesteld. Welke idioot verzind het dat als ik rechtsaf sla met de auto (of bus/vrachtauto) ik moet WACHTEN op fietsers en voetgangers die rechtdoor gaan???. Dit zorgt niet alleen voor oponthoud, maar het is ook nog levensgevaarlijk en kan ook nog eens agressie opwekken. Wil je van het autoverkeer af??, dan moet je het OV goedkoper maken om die mensen een goed alternatief te bieden. Automobilisten betalen wegenbelasting met daarbij de provinciale opcenten, dus ze hebben het RECHT om gebruik te maken van ALLE straten, lanen en paden in de stad want hier hebben ze immers voor betaald. Ik woon godzijdank niet in utrecht en ik zou er ook voor geen goud willen wonen, maar ik werk er wel en zie DAGELIJKS hoe de problemen ontstaan. De gekke utrechters zien dat niet eens meer en denken niet eens na om het feit, dat een kruispunt verbouwen MEER van jullie centen KOST, dan het afstellen van een paar lichtjes.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).