Utrecht is de lawaaiigste gemeente van Nederland | De Utrechtse Internet Courant Utrecht is de lawaaiigste gemeente van Nederland | De Utrechtse Internet Courant

Utrecht is de lawaaiigste gemeente van Nederland

Utrecht is de lawaaiigste gemeente van Nederland
Foto: Robert Oosterbroek
De gemeente Utrecht is de lawaaiigste gemeente van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het KRO-NCRV-programma De Monitor en het datajournalistiek platform Pointer.

De gemeente Utrecht is de lawaaiigste gemeente van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het KRO-NCRV-programma De Monitor en het datajournalistiek platform Pointer.

Volgens De Monitor wordt 20 procent van de bewoners van Utrecht per dag blootgesteld aan een geluidsniveau van 55 tot 60 decibel. 60 decibel wordt omschreven als indringend en is vergelijkbaar met het geluid dat een wasmachine maakt.

Nederlandse gemeenten moeten verplicht iedere vijf jaar de geluidsoverlast in kaart brengen. Pointer heeft deze cijfers in kaart gebracht voor gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. De gemeente Utrecht scoort het slechtst qua geluidsoverlast.

Draaischijf

“Utrecht is een compacte, bedrijvige stad en fungeert als de draaischijf voor de mobiliteit van Nederland”, zegt de gemeente in een reactie aan De Monitor.

Inwoners van Almere zouden het minste last moeten hebben van geluidsoverlast. Daar wordt ‘maar’ 5 procent van de bewoners per dag blootgesteld aan een geluidsniveau van 55 tot 60 decibel.

Maatregelen

Het probleem is niet onbekend bij de gemeente Utrecht. In het verleden zijn al maatregelen voorgesteld en genomen die de geluidsoverlast moeten verminderen. Zo probeert de gemeente via het Rijk om de maximumsnelheid op de omliggende snelwegen naar beneden te halen en ook is bijvoorbeeld de Waterlinieweg onlangs voorzien van stiller asfalt.

In oktober publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie WHO het dringende advies aan overheden om omgevingslawaai drastisch te verminderen. Eén op de drie Nederlanders zouden dagelijks blootgesteld worden aan niveaus die volgens de WHO onverantwoord hoog zijn.

De Monitor wordt zondagavond om22.40 uur uitgezonden op NPO 2.

Gekoppelde berichten

26 Reacties

Reageren
 1. Massegast

  Zo, nou horen jullie het eens van een ander!

 2. Lombokker

  Dit nieuws verbaasd mij niet. Vrijwel overal in Utrecht wordt de maximumsnelheid door het gros van de automobilisten genegeerd. De gemeente zou zich daar eens op moeten richten, in plaats van bij het Rijk te klagen over de omliggende snelwegen.

  Maar handhaven is bij links helaas nog steeds een vies woord. Liever droomt men verder dat met het plaatsen van een paar borden het probleem is opgelost. Bijkomend probleem is dat alle opbrengsten uit verkeersboetes rechtstreeks naar het Rijk gaan. Anders waren ze er al lang geleden mee begonnen; net als het heffen van “parkeerbelasting” dat wel rechtstreeks in de gemeentekas terecht komt.

 3. Luuk Upuuk

  Tja, het gebral van tienduizenden studenten……

 4. Koel Hoofd

  Deze conclusies zijn op oude achterhaalde gegevens gebaseerd. Ik woon zogenaamd aan een weg met zeer ernstig geluidsoverlast door het spoor en verkeer. Enige waar wij last van hebben zijn die doorgesnoven, stijf geslikte of dronken mensen die lallend op de zogenaamd stille milieuvriendelijke fiets de weg naar huis proberen te vinden. Maar de gemeente kwam meten, en deed alleen metingen wanneer er een trein voorbij kwam, niet bij een asociaal fietsertje.
  .
  Echter, sommige mensen hebben overal last van en zijn gewoon dom. Dus gaan pal aan het spoor of een drukke weg wonen, en gaan dan klagen dat er geluidsoverlast is…. Wie krijgt dan de schuld? Niet die soepkip die op de verkeerde locatie wilde wonen, maar andere mensen die van die locatie gebruik maken.

 5. Gerard Brugmans

  @Koel Hoofd: ook soepkippen hebben recht op een woonomgeving die zich aan de regels houdt, en bovendien bestaan er geen ‘verkeerde lokaties’. Als ik naast een café gaan wonen mag ik erop vertrouwen dat dat café niet meer lawaai maakt dan is toegestaan, en als ik langs een drukke weg woon mag ik erop rekenen dat de overheid maatregelen treft om mijn gezondheid te beschermen. Waar komt toch dat rare idee vandaan dat iets of iemand meer herrie mag maken dan is toegestaan alleen omdat het er ‘eerder was’?

 6. isabelle

  Zolang horeca en evenementen(-vergunningen) grote inkomstenbronnen voor de stad zijn, zal de herrie alleen maar toenemen.

 7. B2

  WAT ZEGGIE BAAS?

 8. Harry

  Jongens, dit is weer de wel bekende propaganda van de Groene Khmer om het partijprogramma te kunnen uitvoeren.

  ONAFHANKELIJK onderzoek hebben we nodig!

 9. Teunemans

  Als je langs het spoor gaat wonen, moet je niet bij de NS klagen dat er een trein voorbij komt. Bedenk goed waar je wilt wonen.

 10. Ties

  Die tetterende brommers uit het jaar nul zijn het ergst.

 11. Koel Hoofd

  @Gerard Brugmans
  Waar komt toch dat rare idee vandaan dat bestaande situaties, bedrijven en mensen zich moeten aanpassen aan nieuwkomers?

 12. eemke

  misschien kan de gemeente ook eens wat minder geluid produceren met al die vreselijke bladblazers en onkruidbestrijders , het helpt niet en het maakt vooral heel veel herrie

 13. Herman

  Mooie prestatie waar we trots op mogen zijn!

 14. Gerard Brugmans

  @Koel Hoofd,
  Bestaande situaties, bedrijven en mensen moeten zich niet aanpassen aan nieuwkomers, ze moeten zich gewoon aan de geldende wet- en regelgeving houden. Als iets of iemand jarenlang overlast kon veroorzaaken omdat niemand daar over klacht wil dat nog niet zeggen dat ze daar het recht aan kunnen ontlenen om er ook mee door te gaan op het moment dat er wél iemand last van gaat krijgen.

 15. Toine Goossens

  Een bblabla verhaal om meer kijkers naar de uitzending te trekken. Meer is dit niet. Van enig onderzoek is geen sprake. Het is de wereld in geslingerd door NSG, de Nederlandse Stichting Geluidshinder. Dat is een ANBI stichting, een belangenorganisatie en voldoet op generlei wijze aan de eisen die aan wetenschappelijk onderzoek worden gesteld. De enige in Nederland die daar betrouwbare uitspraken over kan doen is het RIVM. Haar onderzoek volgt in het komende jaar.

  Voor NSG hebben enkele journalisten van Pointer wat gegevens bij elkaar gezet. Die komen van één medewerker van de Apeldoornse GGD. Die heeft daar een programmaatje voor gemaakt. Er heeft geen wetenschappelijke publicatie plaats gevonden. Deze medewerker heeft naast zijn baan een adviesbureau G…… Natuur en Milieu, dat in opdracht akoestisch onderzoek doet. Een helder dubbele petten feit. Zou dat programmaatje soms privé eigendom zijn?

  Pointer legt verantwoording af over de gebruikte termen.

  1. Pointer en Groenewold gaan uit van de WHO begrippen. Die hebben geen enkele status. Voor geluidshinder geldt een EU richtlijn, waar de Nederlandse wetgeving van is afgeleid. Nederland is verplicht die richtlijn te volgen.
  2. P. en G. tellen dag- en nachtwaarden bij elkaar op, om vervolgens zelf te onderkennen dat dat een positieve fout naar boven veroorzaakt. Onwetenschappelijker kan niet.

  De EU richtlijn is 10 dB hoger dan het advies van de WHO, namelijk 63dB. Wat is namelijk geluid en wanneer is het schadelijk of hinderlijk?
  Schoonenberg hoorsupport publiceert op haar website een onthutsende grafiek over hoe hard een decibel klinkt. Dat valt reuze mee; een stofzuiger produceert 70 dB. Dat is ruim boven de streefwaarde van 63 dB. (De dB schaal is een logaritmische schaal 73 dB is 10 maal zo luid als 63 dB!) https://www.schoonenberg.nl/meer-over-bescherming/geluid-en-decibellen-wat-is-geluid/

  Het ervaren van de hardheid van geluid is zeer subjectief. Er zijn grote verschillen tussen mensen, net als bij het ervaren van pijn. Eerdere commentaren laten dat zien. Niet de schadelijkheid is het thema, maar de ervaren hinderlijkheid. Dat is maatschappelijk van belang, maar is geen grond voor wet- en regelgeving.

 16. Scherpschutter

  Man man man, wat een non-probleem weer. If you can’t stand the heat, get out of the kitchen.

  Water is nat. Vuur is heet. In grote steden is het lawaaiig.

 17. cas

  @ Gerard, verschuilen achter de wet is natuurlijk erg kort door de bocht. Ga je in de binnenstad wonen of langs een drukke weg mag je ook eigen inzicht gebruiken en kijken wat de consequenties zijn.
  Ga je er wonen en er blijken toch elk weekend mensen te schreeuwen of lawaai net iets meer te zijn, moet je ook bij jezelf ten rade gaan waarom je er bent gaan wonen. Wat jij nu zegt is een beetje het nieuwe probleem van domme mensen (hoe slim die soms ook zijn).

 18. Rietje

  Ik ben bij het spoor gaan wonen ooit. Heb ik geen probleem mee. Totdat er ineens een enorme toename was van goederentreinen en ik lig te schudden in bed, mijn huis kraakt en de koffie uit de kopjes klotst. Juist de mensen die al belast worden hebben het recht hun grenzen te stellen. Het is ook wel een keer genoeg.

 19. Gerard Brugmans

  @Cas
  Dus bij overlast is het slachtoffer dom en heeft een ‘verkeerde keus’ gemaakt? Dat is dan dus gewoon het recht van de grootste bek, de grootste versterker, of (in het geval van @Rietje) de grootste trein, begrijp ik het zo goed?

 20. cas

  @ Gerard, nee, je begrijpt het niet goed gezien je reactie.

 21. Toine Goossens

  @Brugmans,

  U draait er om heen. Nieuwkomers eisen eerst van de overheid dat er nieuwe regels komen. Zij zetten dan die overheid onder massale media druk met blabla verhalen. Gelet op uw reacties op DUIC vind ik u een vertegenwoordiger van die groep.

  In de jaren 50, 60 en 70 van de vorige eeuw gingen de Tegelse mannelijke pubers elk jaar op kamp bij een boer in Zuid Limburg. Slapen in de koeienstal, koken en eten in de boomgaard en de hele dag genieten van de couleure locale, de mestvaalt. Nadat Maastrichtenaren hun stad verruilden voor die idyllische Limburgse dorpen, was het snel gedaan met die mestvaalten en was het, uiteindelijk, ook snel gedaan met de boerderijen in de dorpen.

  Zo ging het toen en zo gaat het nog steeds. Ook u doet daar aan mee. Nooit heeft u het over feitelijke schadelijkheid of over vastgestelde wetsovertreding. U heeft hinder, maar dat heeft geen maatschappelijke waarde. Alleen hinder die verwijtbaar is heeft maatschappelijke waarde, en juist dat is vastgelegd in wet- en regelgeving.

 22. Koel Hoofd

  @rietje Dat treinprobleem is helemaal opgelost door ProRail.
  Ze hebben sinds 2014 alle overbodige wissels weggehaald, dat is in 2918 al afgerond. En toen bleek dat de goederentrein nog steeds niet hard kon omdat het met een bocht door Utrecht moet. Dus dat spoor lekker stil, nou die asociale brallende fietsers uit de provincie nog heropvoeden….

 23. Hadjememaar

  @Toine en anderen. Als panden de bestemming “wonen” hebben, moet de omgeving aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het is de gemeente die het bestemmingsplan bepaald en het is de gemeente die moet zorgen dat er een de omgevingsvoorwaarden moet worden voldaan. Niks geen “eigen schuld dikke bult” maar rechtsbescherming van huiseigenaren/bewoners.

  Utrecht is een stad met veel lawaai. Ik verwacht dat het gemeentebestuur, ongeacht de signatuur, waar mogelijk maatregelen neemt om de overlast voor bewoners te beperken. Wat mij betreft gaat de maximum snelheid in de hele binnenstad omlaag naar 30 km. Dat scheelt geluid, fijnstof en ongelukken. Tijdsverlies is er nauwelijks, daar zijn de afstanden binnen de stad te klein voor.

  We willen in een compacte stad wonen? Dan moeten we ook bereid zijn offers te brengen om de leefbaarheid op pijl te houden.

 24. Gerard Brugmans

  Beste mensen, ik krijg sterk de indruk dat niet iedereen de uitzending van de Monitor heeft gezien. Daarin was te zien dat Parijs geluidsoverlast wél serieus neemt er erkent als oorzaak van gezondheidsproblemen. Ze hebben daar een prachtig systeem met ‘geluidsradars’ in gebruik heeft genomen. Die dingen laten akelig nauwkeurig zien waar de herrie vandaan komt. De foute brommer, de asociale kroegbaas of het zoveelste studentenfeestje, alles wordt precies geregistreerd en realtime voor iedereen zichtbaar gepubliceerd in een app. Geen ‘subjectieve beleving’ die ‘voor iedereen anders is’, maar harde technische meetgegevens plus het tijdstip en de lokatie. Overlast discussies worden zinloos, iedereen kan zien wat er gebeurt en handhaving is zeer eenvoudig. Maar misschien het mooiste is de preventieve werking die ervan uit gaat. Het feestcafé weet dat iedereen meekijkt en zet bij voorbaat de muziek al zachter. Kan niet wachten tot we dat hier in Utrecht ook hebben!

 25. cas

  Gerard, nu heb je weer een heel bla bla verhaal zonder dat je een antwoordt of reactie geeft op de vraag/opmerking van mij.

 26. Toine Goossens

  @Hadje,

  Alsof er vroeger geen mensen in die huizen woonden! Die mensen hadden echter geen schijt aan elkaar. De onderlingen acceptatie was vele malen groter. Dat is nu juist het gebrek van de huidige tijd. Bewoners en burgers accepteren elkaar niet meer.
  Nee zij benadrukken hinder waar slechts futiele schade of gevaar is vast te stellen.

  Overigens, harder dan 30 in de binnenstad. Waar constateert u dat?

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).