Utrecht krijgt een monument als eerbetoon aan gastarbeiders Utrecht krijgt een monument als eerbetoon aan gastarbeiders

Utrecht krijgt een monument als eerbetoon aan gastarbeiders

Utrecht krijgt een monument als eerbetoon aan gastarbeiders
Foto: Robert Oosterbroek
In Utrecht komt een monument voor gastarbeiders. Het werk moet een eerbetoon worden aan Marokkanen, Turken, Grieken, Italianen, Spanjaarden, Portugezen en voormalig Joegoslaven die naar Nederland kwamen in de jaren 60 en 70 om hier te werken.

In Utrecht komt een monument voor gastarbeiders. Het werk moet een eerbetoon worden aan Marokkanen, Turken, Grieken, Italianen, Spanjaarden, Portugezen en voormalig Joegoslaven die naar Nederland kwamen in de jaren 60 en 70 om hier te werken.

In de jaren 60 en 70 sloot de Rijksoverheid wervingsovereenkomsten met verschillende landen om arbeiders naar Nederland te halen. In 2020 is het 50 jaar geleden dat de laatste overeenkomst werd afgesloten.

Monument in Utrecht

Naar aanleiding van dit jaartal vroegen enkele politieke partijen om een monument in Utrecht te plaatsen voor gastarbeiders. De gemeente heeft de afgelopen tijd onderzocht of hier behoefte aan is in de stad. De Turkse ondernemersvereniging heeft laten weten dat veel mensen zo’n monument willen. Ook andere betrokkenen hebben aan de gemeente laten weten dat ze voorstander zijn.

De gemeente laat daarom weten dat er een monument komt: “Het woord monument wordt weliswaar gebruikt, maar het gaat niet zozeer over ‘herdenken’ maar meer om een eerbetoon. Dit eerbetoon zou specifiek de groep arbeidsmigranten betreffen uit Italië, Griekenland, Marokko, Portugal, Spanje, Turkije en voormalig Joegoslavië die in de jaren 60/70 naar Nederland kwam.”

Erkenning

Het eerbetoon moet bijdragen aan ‘erkenning’ van deze arbeidsmigranten en Utrechters meer ‘historisch besef’ bijbrengen. De gemeente gaat nu aan de slag om het plan voor het monument uit te werken. De locatie staat nog niet vast, maar een plek met een link naar het verleden ligt voor de hand. In 2021 moet het eerbetoon geplaatst worden.

 

20 Reacties

Reageren
 1. Reactionaire rechtse zak.

  Prima zo’n eerbetoon maar dan wel het echte eerlijke verhaal vertellen.
  De eerste gastarbeiders kwamen na de wederopbouw. Zij hebben de toch al groeiende welvaart na de wederopbouw helpen vergroten.
  Het opruimen van de enorme oorlogschade en de wederopbouw vond plaats in de jaren na ’45, ’50 tot begin jaren ’60. De eerste gastarbeiders van Europese origine kwamen daarna. De Turken en Marokkanen werden als laatsten naar Nederland gehaald. Zij hebben de toch al groeiende welvaart verder helpen vergroten maar zij hebben Nederland niet (her)opgebouwd, laat staan bevrijd zoals men in een onbesuisde politiek gestuurde fantasie nog weleens wil laten geloven.

  Dit monument zou ook vooral de eerste generatie moeten eren. De echte gastarbeiders. De mannen die zich kapot hebben gewerkt.
  De eerste generatie gastarbeiders uit Italië, Griekenland Spanje, Portugal en Joegoslavië zijn veelal allang terug naar huis of, als zij bleven, net zoals hun naar Nederland gehaalde of hier geboren kinderen daarna, soepel en geruisloos geïntegreerd en opgegaan in de Nederlandse samenleving.

  De eerste arbeiders uit Turkije en Marokko die c.a. eind jaren ’60, begin jaren ’70 kwamen waren aardige en hardwerkende mensen.
  In Driebergen – bijvoorbeeld – werkten vooral Turken bij de Gevato, een varkensslachterij. Deze mensen hadden het zwaar. Heimwee, smerig werk en lichamelijke slijtage waren hun deel. Respect voor hen.
  Maar ondanks dat ze tegen karig loon veel en hard moesten werken bleven ze vriendelijk en nieuwsgierig naar Nederland.
  Weliswaar anekdotisch maar met hun Turks/Nederlands woordenboek zochten zij contact om zo de taal te leren. Wij als kinderen gingen daar – minstens net zo nieuwsgierig naar hen – met enthousiasme op in. (Hopelijk hebben de kinderlijke taallessen hen geholpen)
  .
  Uiteindelijk waren er in Nederland – slechts – c.a. 70.000 Turkse en Marokkaanse gastarbeiders actief naar Nederland gehaald. Daarna ging het door opeenvolgende foute politieke keuzes mis. De daardoor ontstane ongecontroleerde familiehereniging bracht naast succesverhalen op veel terreinen teleurstelling en sociaal-maatschappelijke mislukking. De naar Nederland gestuurde en gehaalde islamitische geestelijken hebben, zoals nu pas erkend wordt, een negatieve invloed op de integratie (gehad).

  Een standbeeld voor ‘De gastarbeiders’?
  Helemaal goed zo’n eerbetoon. Maar dan vooral voor de eerste generatie gastarbeiders vanuit Europa, Turkije en Marokko.
  Zij zijn het die respect en een serieus eerbetoon verdienen.

 2. Scherpschutter

  “Het eerbetoon moet bijdragen aan ‘erkenning’ van deze arbeidsmigranten en Utrechters meer ‘historisch besef’ bijbrengen.”

  Ik ben wel benieuwd naar het “historische besef” dat de Gemeente mij nota bene op mijn kosten meent te moeten bijbrengen. Vertel. Welke kennis over dit onderwerp is zo onontbeerlijk in mijn leven dat een ongevraagde greep uit mijn portemonnee om me deze kennis bij te brengen wel te rechtvaardigen is?

 3. Voordorp55

  Wanneer heeft de gemeente dat onderzoek gedaan….zeker niet in heel Utrecht.
  De Utrechters hebben historisch besef zat !
  Wel toevallig dat dit uitgerekend weer wordt besproken rond deze tijd,
  Gemeente Utrecht wilt w.s. ook even snel een duit in het politiek correct zakje doen. Dit is zo doorzichtig . en wie zijn die ” andere betrokkenen ” ?
  Ik vind het best dat er een monumentje bij komt, alleen het moment dat dit plots weer in het nieuws komt is herkenbaar voor de gemeente

 4. Wim

  Komt er dan ook een monument voor de mensen die deze gastarbeiders hebben wegwijs gemaakt in de werkzaamheden en met hun zijn opgetrokken

 5. Rob Huibers

  Wat een lang verhaal met helaas nogal wat fouten en vooroordelen.
  De eerste Italiaanse gastarbeiders kwam halverwege de jaren vijftig naar Nederland (o.a. Hoogovens, nu Tata Steel). De eerste Marokkanen arriveerden hier al heel vroeg in de jaren zestig en gingen o.a. werken in de steenkolenmijnen in Zuid-Limburg. Dat merkte je natuurlijk niet erg in Driebergen,
  Wat raar om te zeggen: de “eerste arbeiders uit Turkije en Marokko waren aardige en hardwerkende mensen”. Hoezo zouden ze wezenlijk verschillen van hun landgenoten die later kwamen? Dit lijkt me nou een perfect voorbeeld van een”onbesuisde politiek gestuurde fantasie”.
  Naar schatting 98% van de Nederlanders heeft buitenlandse voorouders. Zo gaat het hier al eeuwen en dat heeft zeer bijgedragen aan wat Nederland nu is.

 6. Scherpschutter

  “Naar schatting 98% van de Nederlanders heeft buitenlandse voorouders. Zo gaat het hier al eeuwen en dat heeft zeer bijgedragen aan wat Nederland nu is.”

  Ja hèhè, 99.9999999999999999% van de gehele mensheid heeft buitenlandse voorouders. Het is ook maar net hoever je onbesuisde politieke politieke fantasie je dwingt om terug te kijken natuurlijk om een fantasie in het hier en nu in stand te kunnen houden, waaronder zeker ook die door u genoemde bijdrage geschaard mag worden…

  Dit is zonder enige twijfel één van de allerzwakste argumenten zijn die ik ooit op DUIC.nl gelezen heb. Een diepe buiging… 😉

 7. Oetski

  Wat mooi dat er zo’n monument komt. Komt er rond de onthulling dan ook een tentoonstelling, bijvoorbeeld in het Centraal Museum? Een aantal jaar geleden was er een kleine tentoonstelling met persoonlijke verhalen en foto’s in de bibliotheek in Hoograven. Mooie verhalen, die ook een deel zijn van de Nederlandse geschiedenis.

 8. Ton

  Wie de eerste ‘echte’ gastarbeiders waren lijkt me niet zo’n relevante kwestie.
  Dan moeten we waarschijnlijk terug naar de middeleeuwen; in ieder geval ver voor bijvoorbeeld de terrazzo werkers en stukadoors van rond 1900.

 9. M.

  Ik voel meer voor een monument voor ‘onze’ gastarbeiders in het algemeen, juist ook voor die van nu. Terwijl de migranten uit de jaren zestig en zeventig in het algemeen nog gastvrij onthaald werden, wordt er op de ‘nieuwe’ vaak neergekeken, terwijl ze doorgaans keihard werken onder moeilijke en soms zelfs gevaarlijke omstandigheden (denk aan de coronaslachtoffers). Ik schaam ik me er diep voor dat dit in Nederland nog mogelijk is en getolereerd, zelfs aangemoedigd wordt. Maar ja, rechts regeert hier inmiddels al jaren… En dat verklaart veel, zo niet alles.

 10. Massegast

  Mij lijkt het Stationsplein een goede plek. Op het oude Stationsplein, voor het station van van Ravesteyn, groepten begin jaren 60 op zondagmiddag de gastarbeiders samen. Daar waren ze tenslotte Utrecht voor het eerst binnengestapt. Wij schooljongens daagden ze daar uit. En als we achterna gezeten werden riepen we ‘amigo’. Het enige Spaanse woord wat we kenden. Daarna was het lachen en wat grapjes maken. Dus, mijn voorstel: het Stationsplein.

 11. Reactionaire rechtse zak.

  Rob Huibers 24/6/2020 – 12:46
  Het valt volgens mij reuze mee met die vermeende fouten van mij.
  Dat er al eerder dan ik aangaf gastarbeiders in Nederland arriveerden kwam vooral op conto van individueel reizende mannen of groepjes dorpsgenoten op zoek naar werk. Het grote actief selecteren en halen door de industrie kwam – daardoor ingegeven – daarna op gang.
  De selectiecriteria waren weinig vleiend. Die laat ik maar onbenoemd.

  Mijn opmerking dat de eerste gastarbeiders zo hard werkten en aardig en nieuwsgierig waren heeft veel te maken met het gigantische contrast tussen de eerste generaties Turkse en Marokkaanse gastarbeiders met de slecht geïntegreerde generaties later. En de Turks en Marokkaanse gemeenschap nu die een bijna parallelle samenleving vormen. Daar verbazing over veinzen is typisch wegkijk gedrag.

  Niet alleen qua omvang is het verschil groot. Het contrast heeft natuurlijk veel meer factoren als oorzaak. De tijdsgeest bijvoorbeeld en de sterk verbeterde communicatie middelen zoals o.a. schotelantennes, internet en skype. Maar kent als negatieve uitschieter de lange armen van de dictatoriale regimes uit Ankara en Rabat,
  De geheime diensten van opeenvolgende militaire regimes en nu Erdogan in Turkije en de geheime dienst van Hassan II en nu Mohammed de 6e. Ook werden en worden deze regimes ondersteund door de (staats)islam. Alles om de geldstromen vanuit Nederland/Europa veilig te stellen.
  Uw opmerking dat 98% van de Nederlanders buitenlandse voorouders heeft is een open deur. Dat geldt voor zo veel volken met een directe toegang tot zee. Daarbij komen kolonisatie over en weer en invallen en landbezettingen over eeuwen delta-bewoning heen nog bij.
  Wat had u gedacht? Dat er nog mensen zijn die denken dat wij een puur homogeen volk van Batavieren zijn?
  Uw laatste opmerking dat het hier al eeuwen zo gaat, lijkt te suggereren dat de landverhuizingen en immigraties door de eeuwen heen van een zelfde laken een pak zijn. Maar dat is kletskoek. Dat weet u ook wel. Het lijkt niet meer dan een onbesuisde politiek gestuurde fantasie.

 12. Bernhard

  ‘Naar schatting 98% van de Nederlanders heeft buitenlandse voorouders.’

  Naar schatting 99,9% van dit soort redeneringen is onzinnig.

 13. M.

  @ Rechtse reactionaire zak: laten we geen appels met peren vergelijken. Die zogenaamde jongere generaties van u zijn geen gastarbeiders meer, maar genaturaliseerde Nederlanders of hun nakomelingen, verder ook in het kader van gezinshereniging hierheen gekomen personen. Hun problematiek is een totaal andere. Over de oorzaken van hun problemen zullen we het helaas nog vaak moeten hebben — ook die komen voor een deel voort uit beroerd overheidsbeleid of juist het gebrek daaraan van de laatste decennia –, maar die problematiek kunnen we voor de plaatsing van een monument voor de ‘gastarbeiders’ buiten beschouwing laten.

 14. Koel Hoofd

  @Reactionaire rechtse zak, u heeft gelijk.
  Die eerste generatie gastarbeiders uit de jaren zestig en zeventig was een heel ander slag mensen dan wat er nu wordt geimporteerd en door enkele politieke partijen ook bewust wordt gestimuleerd.
  Die eerste groep had het echt zwaar, de Gevato is mij ook bekend net zoals andere bedrijfstakken waar de Nederlander zijn verwende nuffige neus voor optrekt, en voor hun zou een standbeeld op zijn plek zijn.

  Echter, het standbeeld krijgt bij mij nu wel de vieze bijsmaak van links populistisch punten scoren. Want BLM en gekleurde beweging staat nu bovenaan op de links populistische agenda terwijl de blanke Oost-europeanen nog steeds stilzwijgend worden uitgebuit en daardoor corona oplopen. Dat heeft geen prioriteit omdat die mensen wit zijn?

 15. Zwaon

  @Bernhard

  Naar schatting zijn 100% van de landsgrenzen op deze aardbol getrokken door mensen-handen !!

  Klootjes volk wat nog geloofd in grenzen of volkeren …….. op dit kleine bolletjue aarde wat rondzweeft in het heelal en zich druk maokt om hun pensioen 🙁

 16. Joas

  @KOEL HOOFD

  De overheid importeeer tegenwoordig geen gastarbeiders meer, dat doet het bedrijfsleven. Vooral de distributiecentra, de bouw, maar ook de boeren- en vleesindustrie doet dit, je weet wel, die Farmers Defence Force lui. Zij halen gastarbeiders Nederland binnen en behandelen deze vaak als stront, vaak in strijd met de wet ook nog.

 17. Rob Huibers

  @Zak Het valt helemaal niet mee met die fouten van u. Het “actief selecteren en halen” heeft maar een paar jaar geduurd en de grote meerderheid van de arbeidsmigranten bestaat uit wat u individueel reizende mannen of groepjes dorpsgenoten noemt. Misschien hebben de beelden van de ambtenaar die in Marokko in mannen ging knijpen veel indruk op u gemaakt, maar die nogal maffe toelatingsregeling heeft maar enkele jaren gefunctioneerd, inderdaad rond 1970.

  Wat Scherpschutter doet is haha roepen en dan net doen alsof dat een argument is. Jij schiet de hele tijd mis en roept dan heel hard dat het in de roos was. Geloof je het zelf?

 18. Pee

  @ M
  wat jij allemaal zegt klopt niet.
  De eerste gastarbeiders kwamen puur om te werken,dat hebben ze toen zelf bewezen.
  Daar mag best een monumentje voor gemaakt worden.
  Wat er daarna,tot en met nu, allemaal ons land binnenkomt heeft niets met werk vinden te maken ,integendeel .
  Deze komen om de sociale voorzieningen ,uitkeringen,huizen en gezondheidszorg uit te hollen.
  Van alle nationaliteiten steken er twee met kop en schouders boven alles en iedereen uit en maken misbruik van de goedheid van nederland.
  Ze zijn zelfs zo gek bij de overheid om de eigen burger achter te stellen voor volk wat hier maar komt aanwaaien.

 19. M.

  @Joas: u hebt helemaal gelijk. Overigens was dit ook al vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw het geval. Niet de overheid maar het bedrijfsleven is verantwoordelijk voor het binnenhalen van buitenlandse arbeidskrachten. Dat gebeurde en gebeurt overigens omdat de ‘inheemse’ Nederlanders het aangeboden werk niet wilden doen voor de miserabele condities die het bedrijfsleven daarvoor had en heeft de bieden. Zowel toen als nu beweerde en beweert het bedrijfsleven dat het anders uit concurrentieoverwegingen niet haalbaar was en is, met andere woorden dat het te weinig winst of zelfs verlies zou opleveren. En bedrijven streven nu eenmaal naar winstmaximalisatie: zo hoog mogelijke opbrengsten tegen zo laag mogelijke kosten. Dat is nooit anders geweest. Alleen de burgers zelf kunnen hier door middel van hun kiesrecht iets tegen doen. Maar dan moeten die burgers niet in de misleidende praatjes van rechts blijven geloven en al helemaal niet massaal rechts blijven stemmen. En dan hebben we het nog niet over de noodzakelijke internationale solidariteit tussen alle werkenden in de hele wereld en tegen het neoliberaal kapitalistisch systeem.

 20. M.

  @Pee: die gastarbeiders van toen hoopten op een beter leven, omdat de economische situatie in hun herkomstlanden beroerd was. Met de weinig respectvolle zinsnede “Wat er daarna,tot en met nu, allemaal ons land binnenkomt” gooit u ten onrechte alle binnenkomers op één hoop als profiteurs. Ik wil het hier overigens niet alleen hebben over de mensen die hier komen om te werken, maar ook over degenen die elders in de wereld ons westerlingen tegen een spotprijs van supergoedkope producten voorzien en die zelf voortdurend aan de rand van het bestaan moeten leven. Daarom zal de door u niet gewenste immigratie, met alle problemen vandien, niet af- maar nog op grotere schaal toenemen wanneer we niet ons huidige neoliberaal kapitalistisch systeem grondig willen herzien.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).