Utrecht past uitbreidingsplan de Gaard aan: niet iedereen is tevreden | De Utrechtse Internet Courant Utrecht past uitbreidingsplan de Gaard aan: niet iedereen is tevreden | De Utrechtse Internet Courant

Utrecht past uitbreidingsplan de Gaard aan: niet iedereen is tevreden

Utrecht past uitbreidingsplan de Gaard aan: niet iedereen is tevreden
De gemeente Utrecht heeft het voorstel voor de herontwikkeling van winkelcentrum De Gaard en omgeving aangepast. Het college zegt daarmee tegemoet te komen aan de bezwaren uit de buurt en van de gemeenteraad. “In mijn optiek is deze input echt onvoldoende”, aldus bewoner Menno Molenaar.

De gemeente Utrecht heeft het voorstel voor de herontwikkeling van winkelcentrum De Gaard en omgeving aangepast. Het college zegt daarmee tegemoet te komen aan de bezwaren uit de buurt en van de gemeenteraad. “In mijn optiek is deze input echt onvoldoende”, aldus bewoner Menno Molenaar.

De uitbreiding van Winkelcentrum de Gaard zorgt al een lange tijd voor discussie. De bewoners van Tuindorp-Oost zijn tegen de verdubbeling van het winkelcentrum en vrezen dat hun leefomgeving wordt geschaad als gevolg van de afname van het groen en de toename van de verkeersdruk.

In de aanpassingen wordt een deel van de parkeerplaatsen op het parkeerterrein voor de Lamerislaan verplaats naar de noordzijde van de Jeruzalemkerk, waardoor er een betere spreiding van de parkeerdruk ontstaat. Ten opzichte van het eerdere plan zal de Valetonlaan worden verlegd tot op de locatie van de huidige parkeerplaatsen. De afstand van deze weg tot de Valetonflat wordt hierdoor minimaal 6,5 meter in plaats van 3,5 meter. In de huidige plannen blijft de omvang van het groen minimaal gelijk aan de huidige situatie. Tot slot wordt de uitbreiding van winkelcentrum De Gaard ten opzichte van de uitbreidingsruimte die in het Stedenbouwkundig Plan van Eisen werd meegegeven, verlaagd van 4.800 m2 naar 4.064 m2 bruto vloer oppervlak.

Bewoner Menno Molenaar stelt dat er alsnog niks veranderd aan het volume in de nieuwe plannen: “De gemeente zegt de bewoners tegemoet te zijn gekomen, maar dat is niet het geval. Ze hebben in de openbare ruimte geschoven met inritten en parkeerplaatsen, maar aan de essentie van onze kritiek dat deze uitbreiding te groot is, wordt in de tekening geen invulling gegeven. In de tekeningen staan exact dezelfde contouren.”

‘Proces buurtparticipatie is vooral franje geweest’

Bewoner Thomas Bersee is onlangs op de hoogte gesteld van de aanpassingen: “Mijn eerste indruk is dat de gemeente en projectontwikkelaar blijkbaar verenigd zijn in een gezamenlijk streven om een zo groot mogelijk winkelcentrum er zo snel mogelijk doorheen te drukken. Daarover zijn allerlei geheime afspraken gemaakt. Commerciële belangen zijn leidend, dit over de hoofden van de buurbewoners.”

Na de tafelgesprekken die vorige maand in de Jeruzalemkerk hebben plaatsgevonden, hadden de bewoners hoop op veranderingen in het uitbreidingsplan. Tijdens deze gesprekken kwam naar voren dat de financiële mogelijkheden zouden worden onderzocht als het volume met 500m2 zou worden verminderd. Dit was een stap vooruit, omdat wethouder Paulus Jansen vaker had benadrukt dat er niks zou worden veranderd aan het volume.

Het college heeft in een brief aan de leden van de Commissie Stad en Ruimte laten weten dat een vermindering van 500 m2 mogelijk is, maar dat het geld ontbreekt. “Cynisch geformuleerd komt hier eindelijk de aap uit de mouw”, zegt Molenaar. Hij vervolgt: “De belangrijkste reden dat het winkelcentrum deze omvang moet krijgen is geld. Woonplezier, milieu, stedenbouwkundige kwaliteit enzovoorts zijn hier aan ondergeschikt.”

“Het proces van buurtparticapitie is vooral franje geweest. Over een boompje hier en een boompje daar. Met het hoofdbezwaar van de buurt dat de beoogde omvang niet in de buurt past, en ook niet strookt met de visie Eykmanlaan, daar is niets mee gedaan”, aldus bewoner Thomas Bersee.

Geen draagvlak wél betaald parkeren

“Heel bijzonder wordt de commissiebrief als het gaat over de invoering van betaald parkeren, want daar is helemaal geen draagvlak voor”, aldus Molenaar. 37 procent van de omwonenden is voor de invoering van betaald parkeren.

Het gegeven nu is dat voor het deel ten zuiden van de Kapteynlaan betaald parkeren geldt en voor het parkeerterrein Lamerislaan/Kapteynlaan niet. Dit betekent dat in de praktijk iedereen op zoek zal gaan naar een gratis parkeerplaats. Als er geen gratis parkeerplaatsen zijn dan zal men opzoek gaan naar een gratis parkeerplaats in de wijk. Met als gevolg overlast, zoals zoekverkeer, milieu en verkeersveiligheid. Het gratis parkeerterrein aan de overzijde van de Kapteynlaan staat vol en het college stelt dat hier voornamelijk ‘vreemd’ parkeerders staan. De invoering van betaald parkeren is daarom volgens het college het enige middel om dit tegen te gaan.

Het aangepaste plan wordt nog besproken in raadscommissie en raad. Daarna wordt de buurt betrokken bij de verdere detaillering van het plan. Thomas Bersee laat weten dat er komende week een overleg plaatsvindt met het bewonersinitiatief.

9 Reacties

Reageren
 1. Rob

  Als je aan Tuindorp Oost denkt, dan denk je aan “Wij Zijn Ontevreden”.
  Wat is dat toch in die wijk? Zijn dat zulke gegronde zeurkousen, of heeft men gewoon geen ervaring met inspraak bij de gemeente?

  Men zou toch moeten weten dat de gemeente wat men ook probeert (en zeker in dit soort “gegoede wijken”) altijd een lading NIMBY bezwaren over zich heen krijgt. Je kunt geen enkel plan bedenken of er is wel een comité dat zich zorgen maakt over toegenomen verkeersdruk, parkeren in de wijk, enz.

  Maar mensen wat willen jullie dan? Iemand anders er mee opzadelen zodat je er zelf geen last van hebt? Moet er dan ergens anders een winkelcentrum komen en de Gaard gesloten worden? Of krijgen we dan weer gejammer dat de winkels uit de wijk zijn?

  Denk nou toch eens na. Jullie wonen in een stad, niet op het platteland. Een groter winkelcentrum heeft ook flinke voordelen. Daar kan best wel wat hinder tegenover staan. En gezien de problemen waar men in andere wijken mee zit is er daar in Tuindorp Oost gewoon HELEMAAL NIKS aan de hand!

 2. Toine Goossens

  De bewoners van Tuindorp Oost en Tuindorp zien de plannen voor de uitbreiding van de Gaard juist helemaal zitten. Het project is een voorbeeld van bewonersparticipatie in infrastructurele projecten. Het project heeft daar zelfs een prijs voor gewonnen.

  De kritiek en het verzet komt van personen die niet in het ontwikkelingstraject betrokken zijn geweest. Zij staan onder aanvoering van een woordvoerder die zich beroemd op zijn ervaring met bewonersparticipatie, maar die dat blijkbaar in de eigen wijk niet wil accepteren als de uitkomst anders is dan hij zelf zou willen.

  Tuindorp Oost heeft last van sluipverkeer dat veroorzaakt wordt door files tijdens de sptisuren op de A27. Daardoor nemen automobilisten de afslag Tuindorp en niet de afslag Overvecht om naar de Noordelijke randweg te rijden.
  Zodra de verbreding van de A27 naar 2 x 3 rijstroken en tegelijk het aanleggen van zeer lange in- en uitvoegstroken zijn gerealiseerd, dan verdwijnt dit sluipverkeer als sneeuw voor de zon.

  Dat dit A27 sluipverkeer dan wordt misbruikt om de plannen voor de Gaard tegen te houden is een gotspe.
  Het meest extremistische voorstel was het afsluiten van de spoorwegovergang tussen Voordorp en de daar gelegen wijksportvoorzieningen en Tuindorp Oost. Welke idioot verzint zoiets. Je sluit de belangrijkste wijkverbindingsweg in de wijk af, omdat je niet enkele jaren wilt wachten op de verbreding van de A27 die alle sluipproblemen oplost.
  Nee ouders, ook uit Tuindorp, met kinderen die sporten moeten maar omrijden. Hup zo wordt de kernfunctie van een verbindingsweg geofferd.

  De argumenten van meneer Molenaar duigen niet:
  De belangrijkste reden dat het winkelcentrum deze omvang moet krijgen is geld. Woonplezier, milieu, stedenbouwkundige kwaliteit enzovoorts zijn hier aan ondergeschikt.”

  Dit is grote kolder. De projectontwikkelaar draagt per m2 winkeloppervlak mee aan de groenvoorzieningen rondom De Gaard. Dat is een substantiële bijdrage. Zonder die bijdrage zijn de voorzieningen voor ´Woonplezier, milieu, stedenbouwkundige kwaliteit enzovoorts´ die samen met de bewoners zijn ontwikkeld, niet zo te realiseren. Moolenaar verdraait de zaak.

 3. Rob

  “Tuindorp Oost heeft last van sluipverkeer dat veroorzaakt wordt door files tijdens de sptisuren op de A27. Daardoor nemen automobilisten de afslag Tuindorp en niet de afslag Overvecht om naar de Noordelijke randweg te rijden.”

  Dat komt allemaal door die idiote beslissing van jaren terug om de wijk Voordorp daar te bouwen in het pad van wat een deel van de rondweg had moeten zijn (van het Kardinaal Alfrinkplein naar de spoorwegovergang Blaucapel had de Sartreweg een 2×2 strooks weg in de rondweg moeten zijn)

  Daar was het trace voor vrij maar men heeft de snelle inkomsten van woningbouw de voorkeur gegeven boven een toekomstzekere verkeersroute, zoals dat traditie is in Utrecht. Een stuk tunnel (er moest toch al een tunnel onder het spoor door, iets langer en de weg naar de wijk voordorp kon daar ook overheen) was kennelijk te duur.

  De wijken zitten er nu maar mee, niet alleen sluipverkeer in Tuindorp Oost maar ook veel grotere drukte op de Eijkmanlaan en de Kardinaal de Jongweg.

  Maar ja de gemeenteraad denkt dat ze op deze manier de auto kunnen terugdringen, dus wat kun je er tegen doen??? Die linkse partijen met hun oneindig naieve verkeersbeleid hebben de macht.

 4. Suus

  @rob: ah, fijn, het is weer de schuld van de linkse partijen. Heerlijk overzichtelijk wereldbeeld.

 5. Rob

  Suus, wil je soms ontkennen dat het steeds de linkse partijen zijn die het verkeer in Utrecht kapot maken? Welke partijen zijn het volgens jou dan die dit doen?
  Ik ben helemaal niet tegen linkse partijen maar wel tegen dit verkeersbeleid. Verkeer moet de ruimte hebben, niet “terug gedrongen worden” want daar maak je de stad uiteindelijk mee dood. En ondertussen heb je ook nog eens gigantisch veel hinder van sluipverkeer.

 6. Tuindorper

  De feitelijke situatie is dat, met de bouw van de wijk Veemarkt en de ontwikkeling van het terrein van het oude Gerrit Rietveldcollege, het aantal mensen dat De Gaard als primaire winkelcentrum zal zien, flink zal toenemen.

  De huidige situatie is daar simpelweg niet op berekend. Nu al is het (zeker in het weekend) veel te druk met autoverkeer wat zorgt voor mensen die illegaal / fout parkeren en daarmee de leefbaarheid aantasten.

  Mensen kunnen wel willen dat er niets veranderd en dat alles blijft zoals het is, maar daarmee wordt de leefbaarheid zeker niet beter.
  Het is dus juist in het belang van de huidige bewoners van Tuindorp-Oost dat er verbeteringen worden doorgevoerd en dat het winkelcentrum wordt aangepast / uitgebreid.

 7. Victor

  Goed te lezen dat hier ook wat genuanceerder geschreven wordt over De Gaard. Voor mijn gevoel blijft het voor 13.500 bezoekers uit de buurten erom heen een goede zaak dat De Gaard verbeterd en uitgebreid wordt. Laat onverlet dat ik ook wel enig begrip kan opbrengen voor de aarzeling van direct omwonenden: je weet wat je hebt, maar niet wat je krijgt. Ik heb echter vertrouwen in de plannen en de verbeteringen die het brengt, zeker als de gemeente het sluipverkeer daadwerkelijk kan terugdringen.
  Ben benieuwd of er deze keer wat meer neutrale en positieve wijkbewoners naar de Raadsinformatieavond komen op di 2 juni. Bij de vorige sessie waren de roepers wel erg in overtal, hetgeen m.i. een verkeerd beeld gaf van de werkelijke verhoudingen. Traditiegetrouw laten tegenstanders zich immers beter horen. D|e nuance die hier terug klinkt in reacties zou voor de juiste beeldvorming ook op die avond welkom zijn. Zie voor meer info: http://www.utrecht.nl/raadsinformatieavond
  Als je mee wilt praten tijdens deze bijeenkomst kun je je tot en met maandag 1 juni uiterlijk 10.00 uur aanmelden, door een aanmeldformulier in te vullen op internet (zie voornoemde site). Als je praten eng vindt, kun je ook alleen een schriftelijke reactie indienen.

 8. Alma

  Als oudere buurtbewoner ben ik juist heel blij met de beoogde uitbreiding van De Gaard. Wij moeten zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Wij zijn gebaat met een grotere Albert Heijn en een zo breed mogelijk aanbod van producten en diensten. Ouderen zijn minder mobiel. De stad is te druk. Boodschappen doen en zitten aan het plein voorziet ook in ontmoeting en gezelligheid, doorbreekt de sleur. Via internet bestellen is daarom ook geen alternatief voor ons.Het belang van ouderen was nog niet meegenomen in de besluitvorming.

 9. Kees Mijderwijk

  Ik ben helemaal niet links, in tegendeel, lid van de grootste ledenpartij, maar dat is een andere discussie. Maar ik vind dat ons ‘ultra-linkse’ (grapje) gemeentebestuur het prima heeft gedaan met het nieuwe winkelcentrum De Gaard.

  Eerlijk is eerlijk, het heeft wel erg lang geduurd. Het is een wonder dat er nog winkels zijn die het zo langdurig in de rotzooi zitten hebben overleefd. En nu ook nog de corona. Neen, alle reden voor ons, consumenten, om eens positief te denken en negativistisch ingestelde buurtbewoners in de hoogste boom te wensen.

  In mijn straat stonden vroeger op zaterdagochtend veel auto’s geparkeerd van winkelend publiek, wat ik overigens best gezellig vond. Nu het nieuwe winkelcentrum klaar is, is deze drukte voltooid verleden tijd. Winkelcentrum De Gaard is een van de gezelligste van Utrecht.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).