Utrecht staat voor grote opgave: hoe blijft de stad leefbaar én bereikbaar? Utrecht staat voor grote opgave: hoe blijft de stad leefbaar én bereikbaar?

Utrecht staat voor grote opgave: hoe blijft de stad leefbaar én bereikbaar?

Utrecht staat voor grote opgave: hoe blijft de stad leefbaar én bereikbaar?
Archieffoto werkzaamheden.
De gemeente Utrecht staat voor de uitdaging om de stad ondanks de grote groei bereikbaar te houden voor bewoners, forenzen en bezoekers. De auto neemt in de stad nu nog veel ruimte in, terwijl die ruimte in de groeiende stad juist schaars is. Nieuwe wijken zoals de Cartesiusdriehoek en de Merwedekanaalzone moeten al grotendeels autovrij worden, maar de gemeente wil in de hele stad auto’s vervangen door andere, duurzame vormen van vervoer. Het gaat dan niet alleen om fietsen, maar ook om deelvervoer in de vorm van stepjes en scooters. Op termijn kan ook zelfrijdend vervoer een rol gaan spelen.

De gemeente Utrecht staat voor de uitdaging om de stad ondanks de grote groei bereikbaar te houden voor bewoners, forenzen en bezoekers. De auto neemt in de stad nu nog veel ruimte in, terwijl die ruimte in de groeiende stad juist schaars is. Nieuwe wijken zoals de Cartesiusdriehoek en de Merwedekanaalzone moeten al grotendeels autovrij worden, maar de gemeente wil in de hele stad auto’s vervangen door andere, duurzame vormen van vervoer. Het gaat dan niet alleen om fietsen, maar ook om deelvervoer in de vorm van stepjes en scooters. Op termijn kan ook zelfrijdend vervoer een rol gaan spelen.

Door Ilana Noot
Bekijk de special door te klikken op de afbeelding direct hieronder, of lees onder de afbeelding gewoon door.

Utrecht staat voor grote opgave: hoe blijft de stad leefbaar én bereikbaar?

Dick Ettema is hoogleraar Urban Accessibility and Social Inclusion aan de Universiteit Utrecht. Hij doet onder meer onderzoek naar nieuwe vervoerssystemen en de impact daarvan. Ettema vindt dat Utrecht voor Europese steden een interessant voorbeeld kan zijn. “Ik denk dat veel Europese steden naar Utrecht kunnen kijken als voorbeeld van een stad met veel ideeën over de mobiliteitstransitie. Er worden veel goede en vooruitstrevende initiatieven genomen, op het gebied van bijvoorbeeld fietsen, maar ook door de integratie van ruimtelijke planning en mobiliteit. De Cartesiusdriehoek en de Merwedekanaalzone zijn hiervan goede voorbeelden”, zegt hij.

De gemeente zet in op verschillende vervoersmiddelen die de auto kunnen vervangen. Ettema ziet fietsen en deelvervoer op korte termijn als de meest relevante opties. Om het aantal fietsers te laten groeien, zijn volgens Ettema wel aanpassingen nodig. “Vanwege de toenemende drukte van het fietsverkeer moet worden gezocht naar een systeem met meer differentiatie in routes. Daarbij kan je denken aan snellere routes, meer recreatieve routes of extra veilige routes”, zegt hij.

Door die aanpassingen zou ook de elektrische fiets een rol kunnen spelen in de mobiliteitstransitie. “De e-bike is niet alleen aantrekkelijk voor ouderen, maar ook voor mensen die wat langere afstanden moeten afleggen. Daarvoor is speciale infrastructuur, zoals fietssnelwegen, belangrijk. Het snelheidsverschil tussen de e-bike en de gewone fiets is daar kleiner en er kunnen kortere reistijden bereikt worden”, aldus Ettema.

Fietsnetwerk

De gemeente Utrecht is al bezig met de uitbreiding en verbetering van de fietspaden. Omdat het huidige netwerk niet voldoet voor het groeiende aantal fietsers, wil de gemeente een door- en snelfietsnetwerk aanleggen. De gemeente kijkt naar mogelijkheden voor bruggen en tunnels in de stad, omdat de nieuwe fietspaden vaak vaar-, spoor- en autowegen kruisen. Voorlopig gaat het om acht bruggen en één tunnel die de fietsverbindingen tussen Utrechtse wijken moeten verbeteren.

Niet alleen de fietspaden, maar ook de fietsenstallingen moeten worden uitgebreid. Vorig jaar opende Utrecht vol trots de grootste fietsenstalling ter wereld, maar dat blijkt niet voldoende om aan de vraag naar fietsparkeerplaatsen te voldoen. Op drukke momenten zijn er in Utrecht nu al 11.600 fietsparkeerplekken te weinig. Vooral rondom Utrecht Centraal loopt het tekort snel op. Volgens de gemeente zijn er geen grote locaties meer beschikbaar om fietsenstallingen te bouwen. Daarom wordt gezocht naar meerdere plekken voor kleinere stallingen.

Deelvervoer

De gemeente zet al breed in op het verbeteren van het fietsnetwerk, maar er zijn ook andere vervoersmiddelen die de auto zouden kunnen vervangen. Ettema ziet speciale vormen van deelvervoer op korte termijn als goede optie. “De komende tijd krijgen we te maken met zogenoemde micromobiliteit, in de vorm van deelfietsen, maar ook deelscooters en -stepjes. Er moet wel goed worden nagedacht over hoe het gebruik daarvan duurzaam vervoer kan stimuleren, door bijvoorbeeld de combinatie met het openbaar vervoer. De scooters en stepjes moeten ook geen vervuiling van de openbare ruimte worden”, zegt hij.

Een zelfrijdende auto in Oslo.

In de toekomst zou ook de zelfrijdende auto een rol kunnen gaan spelen. “Het gaat, met name in druk stadsverkeer, nog wel even duren voordat er zelfrijdende voertuigen gaan rijden. De uitkomsten daarvan zijn ook nog onzeker. Zelfrijdende auto’s zouden op termijn wel deelvervoer aantrekkelijker maken, omdat de deelauto naar je huis kan komen”, aldus Ettema. “Zelfrijdende voertuigen vereisen wel grote aanpassingen in het stedelijke ontwerp, omdat er in- en uitstapvoorzieningen moeten zijn bij drukke bestemmingen, zoals de Stadsschouwburg en de Galgenwaard.”

Openbaar vervoer

Door de groei van de stad neemt de vraag naar openbaar vervoer dat goed op elkaar aansluit toe. Uit een rapport van onderzoeksbureau Studio Bereikbaar blijkt dat het aantal reizigers in het openbaar vervoer tussen Utrecht Zuidwest, Nieuwegein, IJsselstein en Vianen in 2030 naar verwachting is toegenomen met 40 procent. In het Utrechtse deel gaat het, vooral door de bouw van de Merwedekanaalzone, om minimaal 60 procent meer reizigers. Niet alleen het toenemende aantal bewoners vraagt om maatregelen voor het openbaar vervoer. Ook het feit dat Utrecht en de omliggende gemeenten het autoverkeer willen verminderen speelt een rol. Mensen moeten makkelijk over kunnen stappen op een bus of tram.

Tot 2030 kan de drukte opgevangen worden met betere busverbindingen. Daarna zijn andere maatregelen nodig. Doordat ook het aantal fietsers groeit, komt de betrouwbaarheid van de dienstregeling onder druk te staan. Hoe de maatregelen na 2030 er precies uit gaan zien, wordt nog verder onderzocht. Een van de opties is een deels ondergrondse tramverbinding tussen Utrecht Centraal en Nieuwegein en IJsselstein. De tram zou tussen de Jaarbeurs en Westraven ondergronds moeten lopen, waardoor hij veel sneller is. Mensen die in het centrum van Utrecht moeten zijn, parkeren hun auto op een grote parkeerplaats net buiten de stad, om vervolgens over te stappen op openbaar vervoer naar het centrum.

Parkeerplaatsen buiten de stad

De provincie Utrecht maakte eind mei bekend een nieuwe parkeergarage met 200 parkeerplaatsen te gaan bouwen bij de P+R Breukelen. Of automobilisten gebruikmaken van zo’n transferium, hangt volgens Ettema af van de bereikbaarheid en parkeermogelijkheden in Utrecht zelf. “Als parkeren in Utrecht moeilijker en duurder wordt, zal het transferium aantrekkelijker zijn en meer gebruikt worden. Samenwerking met werkgevers lijkt me hier van groot belang. Die moeten het gebruik van de P+R stimuleren. Daarnaast moet een transferium aantrekkelijk worden gemaakt met goede voorzieningen, zoals winkels en horeca.”

De uitbreiding van de P+R zorgt in Breukelen voor onrust onder de bewoners. Roy de Pijper is wijkvertegenwoordiger van het Rode Dorp, de wijk die grenst aan de P+R Breukelen. “De uitbreiding van de P+R Breukelen heeft op het gebied van verkeersveiligheid, leefbaarheid en economie grote gevolgen voor de inwoners van het Rode Dorp. De verkeersveiligheid zit al knel door de ligging aan de weg en de bocht richting de Broekdijk”, zegt De Pijper. “Er komen door de uitbreiding dagelijks 400 extra verkeersbewegingen bij. Ik denk dat dat, in combinatie met de rotonde waar veel fietsers overheen rijden, gaat zorgen voor meer ongelukken.”

De Pijper maakt zich ook zorgen over de plannen voor het invoeren van betaald parkeren. “Het invoeren van betaald parkeren zou een ramp zijn. Forenzen gebruiken onze wijk nu al stelselmatig om te parkeren. Als betaald parkeren wordt ingevoerd, gaan mensen op zoek naar alternatieven. Ze komen dan bij ons in de wijk uit, wat de leefbaarheid enorm gaat aantasten”, aldus De Pijper.

Binnenstad

In Utrecht vrezen sommige binnenstadondernemers ondertussen voor de bereikbaarheid van hun zaken. Volgens Ettema zijn die zorgen niet nodig. “De meerderheid van de binnenstadbezoekers komt nu niet met de auto naar de stad, dus ik denk dat de negatieve gevolgen voor de ondernemers in de binnenstad meevallen”, zegt hij. “Als voorzieningen voor fietsen, lopen en openbaar vervoer verder verbeteren, kan de binnenstad ook aantrekkelijker worden. Dat kan zelfs positief uitpakken voor ondernemers.”

Grote uitdaging

De gemeente Utrecht staat voor een grote uitdaging: de stad ook de komende decennia leefbaar én bereikbaar houden. Maar de rol van de Utrechters is misschien wel net zo belangrijk. Zij moeten hun manier van reizen immers ingrijpend gaan veranderen.

Dat mobiliteit een onderwerp is dat veel Utrechters bezighoudt, bleek wel uit de reacties op het artikel dat DUIC schreef over mobiliteit en gedragsverandering. Dat artikel is hier te lezen.

Gekoppelde berichten

38 Reacties

Reageren
 1. Bakfiets

  Mooi streven, een andere optie is het stoppen van de inbreiding en zoveel mogelijk flats neerzetten om zo veel mogelijk appartementen te verkopen.

  Niet iedereen heeft de luxe om dicht bij een station te werken en is afhankelijk van een auto. Een deelauto is niet te betalen als je elke dag naar je werk moet. Daarnaast is er toch geen weldenkend mens dat als inwoner van utrecht een deelfiets gaat gebruiken of mis ik ergens iets?

 2. Scherpschutter

  Als je alles terugbrengt tot de naakte essentie, dan wil de overheid maar 1 ding en dat is de vervoersautonomie van burgers afpakken. De overheid wil dat burgers niet langer zelf over individuele snelle voertuigen beschikken die de vrijheid bieden om te kunnen reizen waar men maar heen wil wanneer men maar wil, zodat de overheid voortaan kan bepalen wie waar naar toe kan wanneer de overheid dat wil. En natuurlijk tot in ieder detail kan monitoren waar u bent geweest….Het is de natte droom van iedere potentaat: het totale vervoer van burgers controleren.

  Gestript van alle slappe propaganda en modekreten is dit de rode lijn in iedere handeling die de Gemeente op vervoersgebied uitvoert. Straat voor straat, brug voor brug, fietspad voor fietspad. Totdat je straks een situatie hebt die vrijwel niet meer omkeerbaar is, al is het maar wegens de astronomische kosten.

  En zo tekent zich langzaam maar zeker een totale linkse dystopie af met links die slechts een muisklik verwijderd is van het afnemen van uw totale vervoersmogelijkheden. What could possibly go wrong? Het is een bar slecht idee en een buitengewoon gevaarlijke ontwikkeling.

  Dat het een bar slecht idee is weet de overheid zelf overigens ook wel. Dat is ook de reden dat het strippen van burgers van bewegingsvrijheid verkocht wordt met allerlei totaal ongrijpbare en absurde modekreten als ‘leefbaarheid’ en ‘duurzaam’. Was het een goed idee dan was al deze bespottelijke logica tartende windowdressing natuurlijk niet nodig geweest.

  Voor een blik in de toekomst van Utrecht hoeft u alleen maar te kijken naar het filmpje van 1925 dat hier van de week op de website stond….Met als verschil dat de overheid iedere millimeter in uw leven digitaal dicteert, controleert en monitort en er helemaal geen mooie architectuur meer is, maar een grijze Oostblok saus.

 3. , Metro Utrecht Netwerk

  Wat opvalt dat Utrecht steeds achter de daadwerkelijk behoefte lijkt aan te hobbelen en het probeert te redden met her en der bus banen en bredere fiets paden.
  Er is nu eindelijk eens een echt realistisch Mobiliteit plan nodig voor de komende 40 jaar, die gefaseerd uit gevoerd kan worden.
  In dit artikel komt rail vervoer maar weinig tot noodzakelijke mogelijkheden.
  Utrecht mist een goed randstad rail netwerkverkeer, ondanks het feit dat er al veel sporen door de stad lopen. Sterk nog, buiten het Centraal Station, worden de overige 8 stations Overvecht, Zuilen, Leidse rijn,Terwijde, Vleuten, Vaartse rijn, Lunetten, Maliebaan zelfs niet met beweg wijzer geworden aangeven.! Dit is een sprekende voorbeeld van de blinde vlek van bestuurd en veel bewoners.
  Door hoge frequentie van Metro/ Tram tussen alle stations zou al veel mobiliteit behoefte worden ingevuld…
  Andere Europese steden van vergelijkbare inwoner aantal bijna 400.000 nu en later 500.000, hebben bijna zonder uitzondering alle een veel beter lokaal rail netwerk.
  De eerste stap: Zorg dat alle 9 stations in Utrecht eens zeer goed bewegwijzerd zijn, dan hoeven niet alle fietsers na CS!

 4. Linlin

  Je kunt natuurlijk ook gewoon bij de basis beginnen. Stop de groei. Begin een ontmoedigingsbeleid voor al die studenten die hier na hun studie willen blijven hangen.
  Maar dat zal wel weer te simpel gedacht zijn, want groei schijnt goed te zijn voor de economie. Wat natuurlijk onzin is.

 5. Massegast

  1. De woningmarkt zal moeten worden vlotgetrokken, zodat mensen dichter bij hun werk kunnen wonen. Voorbeeld: je kunt alleen een huis kopen om er zelf in te wonen en een huurder van een sociale woning moet elke 5 jaar z’n geloofsbrieven op tafel leggen. 2. Je kunt voortaan alleen in Utrecht komen wonen, als je er een economische relatie mee hebt (werk, studie) 3. Laat het prijsmechanisme eens volop z’n werk doen. Alles wat schaars is, dient hoger beprijsd te worden. Dat geldt voor tomaten, maar ook voor mobiliteit. — Kortom, de hele carrousel moet in een lager toerental gaan draaien. Onverwacht heeft corona op dat vlak het eerste breekwerk verricht: thuiswerken en thuisblijven. Er valt natuurlijk nog veel meer over te zeggen, maar ‘that’s it for now’.

 6. Teringjantje

  @ Scherpschutter

  Lange Frans filmpjes gekeken much? Volgens mij promoot de Gemeente gewoon het fietsen, wat mij een goede zaak lijkt bij een uitdijende populatie (wat daar ook van zij). Zoals je op die foto bij het Smakkelaarsveld ziet gaan daar op dat moment al zo’n 200 honderd individuen per fiets doorheen (hoe chaotisch dan ook). Als het een autoweg was geweest waren het 5 à 6 auto’s geweest met (laten we optimistisch spreken 2 personen per auto) zijnde max 12 personen. Even afgezien van het feit dat het gezond is om te fietsen en het milieu verhaal is een auto in het centrum van een stad, qua ruimte die het opeist, passé en eerlijk gezegd asociaal.

 7. Don

  Hoe blijft de stad leefbaar én bereikbaar nou heel simpel stop met het volpersen van Utrecht met lelijke flats.

 8. Nina

  @Scherpschutter

  De auto is een enorme inkomstenbron voor de overheid:
  – bpm
  – wegenbelasting
  – accijns op brandstof
  – parkeergeld
  – bijtelling lease auto
  – verkeersovertredingen
  – btw over onderhoud en verzekeringen

  Lijkt mij niet dat de overheid (= de nederlandse burgers) hier vanaf wil.

 9. Petrus

  @ Maassegast: Eens!
  @ Scherpschutter: De gemeente wil helemaal niet de vervoersautonomie aanpakken. Alleen je moet niet zo vasthouden aan die auto! Dat is zo star 20-ste-eeuws. Tegenwoordig zijn er (snelle) e-bikes, goeie regenkleding, bredere fietspaden. En goeie lichaamsbeweging maakt ook de (nutteloze) sportschool overbodig. En als je niet in de buurt van een station woont dan ga je toch verhuizen!
  Jouw stinkende (fijnstof), ronkende (lawaai), drukte (ruimte) kar kan ik missen. Jouw vrijheid perkt de mijne in. Aangezien er steeds meer drukte/mensen komen bestaat de vrije ruimte voor auto’s sowieso niet meer: nutteloze files, volle strandparkeerplaatsen enz..
  En gelukkig maken de Coronamaatregelen een begin, en ons duidelijk, dat wij niet terug moeten naar hoe het was, maar naar een nieuwe situatie: vrijheid en ruimte voor iedereen evenveel!

 10. joop

  Geheel wat Metro Utrecht Netwerk zegt, het lijkt wel of Utrecht als enige stad van die omvang denkt het zonder een goed OV-netwerk te kunnen, dat totaal onrealistische idee dat je alles kan blijven opvangen met extra fietspaden, wat wegen herinrichten, busbanen en experimentjes met deelvervoer. Er is gewoon een goed tram-netwerk nodig, we hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Een ondergrondse oost-west verbinding bijvoorbeeld, UCP – CS – LR. Utrecht heeft gewoon een OV-Upgrade nodig, van middelgrote stad naar grote stad, maar de bestuurders lijken maar door te willen modderen door met een netwerk van een middelgrote stad en dat een beetje te extrapoleren met busbaantjes.

 11. Inez

  @Linlin: Waarom de studenten? Die zijn juist een aanwinst voor de economie als ze afgestudeerd zijn. En ze blijven niet “hangen”, ze wonen hier al.

 12. Lachgas

  Wil men echt inzetten op de fiets. Gaat het niet worden met nu al deze drukte in binnenstad en stationsgebied.
  Komt een tijd dat ook de fiets ontmoedigd wordt en dat we moeten gaan lopen, totdat ook dat veel teveel problemen geeft en dan?

 13. cas

  Hebben ze het nu echt over een p+r bij Breukelen die een oplossing kan vormen voor het parkeren…. En het argument dat ze het hier gebruiken, dan maar in Utrecht duurder en moeilijker te bereiken moeten maken is helemaal van de zotte. Zitten er echt zulke idioten bij Utrecht die dit bedenken? Zo’n uitspraak heeft de NS baas ook al gedaan over de auto. Misschien moet hij eens nadenken waarom het OV zo hopeloos veel duurder, logger en trager is, en dan proberen te concurreren, maar niet als een zielig mannetje naar een ander vervoersmiddel wijzen dat het beter doet om dat maar duurder te maken. Heel jammer dat er zulke domme mensen het voor het zeggen hebben.

 14. Ooginaller

  Op het gebied van fietspaden is de gemeente goed bezig. Maar deelfietsen, en al helemaal stepjes, stimuleren: alsjeblieft niet. Waar wou je ze laten? Op het voetpad rijden ze voetgangers ondersteboven, op het fietspad zijn ze levensgevaarlijk voor de steppers zelf. Bovendien zijn ze volgens mij verboden op de openbare weg. En zo niet, dan zou dat wat mij betreft zsm moeten gebeuren.

 15. Wouter

  @Scherpschutter: Kerel, je spendeert te veel tijd op het internet.

 16. Cohen

  Een belangrijke vraag die men zich moet stellen: groeit Utrecht wel zo hard door als verwacht? Er waait al een tijdje een andere wind die door de corona crisis in een enorme stroomversnelling is geraakt. Het gevolg is dat die sterk overgewaardeerde huize-bubbel kan barsten. Dan is het hek van de dam.

  Verder ben ik het met veel mensen eens hier. ‘Leen’ producten zijn toch een beetje een teken van de innovatieve regressie waar we in het Westen in zijn geraakt. Het lijkt allemaal hip nieuw, maar als je even goed kijkt wordt onze levensstandaard alleen maar lager, onderandere omdat we niet meer instaat zijn om echt radicale nieuwe ideeën te bedenken.

 17. Lexus

  @Wouter: een scherp schot, midden in de roos. Iemand die zo veel waarde hecht aan het particulier initiatief zou zijn tijd toch veel beter kunnen besteden dan voortdurend af te geven op de maatregelen van de overheid (waar overigens best wel wat op aan te merken is).

 18. Wim Vreeswijk

  Hoe meer Utrecht, hoe meer Utrecht kan cashen uit de Algemene Uitkering van de Rijksoverheid. Niemand heeft het echter over de neveneffecten van de steeds grotere geluidsoverlast, steeds dichter op elkaar wonen op steeds minder vierkante meters, steeds meer de hoogte in, bij hogere woningbouw de vierkante meters steeds duurder worden waardoor ook weer de flatjes veel duurder worden en veel minder vierkante meters bevatten. Zo berekende ook gerenommeerde architectenburo’s. Ook de coronaliften in deze hoogbouw moeten ook vele malen groter worden anders is straks half Utrecht corona besmet geraakt door die ongeremde geldzucht van het GL college die uiteindelijk vóór 2040 cumulatief 900 miljoen kan gaan cashen uit de eerdergenoemde Algemene uitkering van de Rijksoverheid. Ik heb het dan nog niet over de landelijke herijking/herschikking van de Rijksoverheid waarbij gemeenten onder de 100.000 inwoners moeten inleveren aan armoedemagneten met meer dan 100.000 inwoners. Gelukkig hebben we nog ‘good old’ Jan van Zanen thans burgemeester van Den Haag, maar gelukkig ook nog landelijk voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) die zich solidair heeft verklaard met de gemeenten onder de 100.000 inwoners. Laten we hopen dat Jan zijn rug recht houdt en de gezondheid en leefbaarheid van Utrecht en de Utrechters prioritair blijft houden !

 19. Aad Burger

  Zo te lezen is er onvoldoende aandacht voor mensen met een beperking die vaak afhankelijk zijn van een auto met een Europese parkeervergunning. Het zou goed zijn als dat onderwerp bij alle overwegingen direct aan de orde komt en niet pas als alle maatregelen genomen zijn nog te zeggen: o, ja, hoe moeten we dat nu achteraf nog inpassen. Zo zijn er meer voorbeelden waar de auto nodig is bij ziekenvervoer, brandweer, technische bedrijven en dergelijke.

 20. Piet

  Stepjes en scooters… Of fietsen…
  Op mijn leeftijd?

 21. Esrin W.

  Scherpschutter geeft háárfijn aan wat het probleem is en het is óverduidelijk uit welke hoek de weerstand daarop weer komt.

 22. Napolitanov

  Hoe moet dat nu met ouderen die slecht kunnen lopen en van hun auto afhankelijk zijn, en met invaliden die uitsluitend dankzij hun auto nog aan het openbare leven kunnen deelnemen? Wordt daar wel voldoende aan gedacht? Blijven daarvoor voorzieningen intact?

 23. Utrecht Metropool

  @joop, geheel met je eens.!
  Wat hier in de opmerking niet voorkomt is dat de bevolking opbouw maar 25 % ongeveer gezinnen betreft in Utrecht stad, dus…auto vervoer is vooral intressant als je met meer mensen tegelijk reist. OV en metro sluiten veel meer aan bij de bevolking samenstelling. nu al is 50 % ongeveer alleen staand in Utrecht, nee dat zijn geen studenten alleen, maar in alle leeftijden komt dit voor. Steeds minder mensen willen zelf met een vaste partner samen wonen blijkt uit internationale studies. 60 % of meer is straks in Europese grotesteden heel normaal… By the Way, hun mobiliteitsbehoefte is ook nog eens beduidend groter dan gezinnen.
  Echt oudere kunnen beter in de stad wonen dichtbij alle benodigde voorzieningen zodat zij juist geen auto nodig hebben.
  Eigen auto bezit in de grote stad wordt steeds onlogischiser…dat wijst onderzoek ook uit. Utrecht blijkt ook steeds sterker een metropool te worden waarbij gezinnen aan de randen wonen.

 24. erwin

  Hoe oud ben je dan wel niet @Piet?

 25. Binnenstadbewoner

  De auto blijft voor veel ritten onverslaanbaar. Deelauto’s zijn per rit duur waardoor deze zowat permanent stilstaan. Aantrekkelijker maken om auto’s in parkeergarages te parkeren i.p.v. op straat. En dan tegen redelijke tarieven. Minder op straat en meer in garages parkeren.

 26. Tja...

  fietsen eruit en goede fijnmazige OV erin

 27. Tja...

  De meeste fietsers in het woonwerk-verkeer doen dat niet voor hun plezier maar alleen omdat er geen alternatief wordt geboden. Dat zag je toen de studenten (bijna) gratis met de bus mochten. Die liepen toen vol. (de bussen, niet de studenten)

 28. Freddy

  Ik zag de term leefbaarheid in het artikel. Leefbaarheid is sterk verbonden met de hoeveelheid mensen per vierkante kilometer. Al de problemen die in het artikel aan de orde komen zijn terug te voeren op overpopulatie in Utrecht (en ook NL). De Ongebreidelde groei van Utrecht is het slechtste scenario voor de toekomst. Dus stoppen met de verdichting van onze stad en de Bouw van talloze onleefbare flatgebouwen.

 29. Koel Hoofd

  Onze gemeente zou er heel goed aan doen om 98% van deze reacties ter harte te nemen omdat ze allemaal een heel strak punt hebben.

  Nog niet zo heel lang geleden was vervoersarmoede iets wat actief bestreden moest worden, dat is gelukt en Nederland is er zeer welvaren door geworden. Vervoersarmoede staat na 75 jaar nog steeds in de hele menselijke wereld gelijk aan armoede, ongelijke kansen, een klein beperkt sociaal wereldje. Iets wat de VN nog steeds actief in derde wereldlanden probeert te bestrijden omdat armoede menselijke ellende betekend. Nu wordt ons in Utrecht vervoersarmoede dwingend opgelegd via de ‘nudging methode’ ( dat is straffen door financieel kaalplukken en sociaal stigmatiseren) vanwege een nogal egotrippende ideologie: de wereld willen verbeteren en de guru zijn voor de rest van de wereld. Dat noemen ze dan innovatief.

  Innovatie is slechts het wiel overnieuw uitvinden door het een nieuwe naam te geven en aan dat proces grof te verdienen (geld, status, macht) door de hazen in de maatschappij anders te laten lopen. Het wordt ook wel ‘creative destruction genoemd’, maar het is eigenlijk de dimensie van “scientia potentia est pecunia”.

 30. Wim Staal

  Ik vind dit duidelijk een taak van de gemeente Utrecht en als inwoners goede ideeën aandragen deze dan mee te wegen en te integreren. Ik wens jullie heel veel inzendingen en suc6 met voorbereidingen en uitvoering. Met natuur vriendelijke groeten en houdoe van Wim Staal uit Oss.

 31. Ttt

  Wat is er eigenlijk mis met een auto? Waarom wil de gemeente daar kosten wat het kost vanaf? Ondanks dat alle aanrijroutes vol staan met files die Utrecht (centrum) in willen. Je zou toch denken dat zo een gemeente in dienst van de burgers werkt. Dan is het toch duidelijk dat de gemeente als een gek een fatsoenlijke infrastructuur voor automobilisten moet aanleggen? Komt die afkeer tegen auto’s enkel en alleen om dat ze geen capabel personeel kunnen vinden dat wel een fatsoenlijke infrastructuur kan ontwerpen en uitwerken?

 32. Petrus

  @ Tja…
  Nee, de meeste mensen staan voor hun plezier met de auto in de file :(. Je doet net of woon-werkverkeer een plezierritje moet zijn.
  @ Esrin W.
  ‘Scherpschutter MAAKT het probleem. Het zit in hemzelf. Voor zichzelf zoveel mogelijk vrijheid en ruimte claimen, evt, ten koste van anderen. Dat daar weerstand op komt lijkt me logisch.
  @Piet:
  ’60’ is het nieuwe ’40’ en ’80’ het nieuwe ’60’, ‘100’ het nieuwe ’80’.!
  @ Binnestadbewoner:
  Als je met ‘veel ritten’ bedoelt: lekker ver weg in oneindige, onbelemmerde, vrijheid’, dan ligt het daaraan (beperkte fantasie). We gingen ook steeds verder, en goedkoper, weg op vakantie. Blijkt geluk echter vaak naast de deur te liggen.

 33. Scherpschutter

  @Teringjantje

  Als de Gemeente zich nu alleen tot het centrum zou beperken zou ik zegen dat u mogelijk een puntje heeft, maar daar is geen sprake van natuurlijk. De Gemeente wil dit voor de hele stad. Totale immobilisering:

  “maar de gemeente wil in de hele stad auto’s vervangen door andere, duurzame vormen van vervoer. ”

  U heeft dus geen punt ik wel. De overheid wil uw vervoersautonomie afpakken.

  @Nina

  Als er geen autobezitters zijn om te beroven dan beroven politici en ambtenaren u wel op een andere manier. Echt, geen probleem. Ik herhaal: de overheid wil de bevolking totaal immobiliseren.

  @Petrus

  Uw enige argument tegen mijn stelling bestaat uit een cirkelredenering. Het is niet zo omdat het niet zo is. Tamelijk armoedig. De rest van uw betoog is evenmin niet de moeite waard.

  @Wouter

  Ik heb geen idee wat die abstracte toverspreuk tussen uw oren voor een concrete betekenis heeft. Gedachtenlezen beheers ik niet.

 34. Stuurvrouwtje aan wal

  Op fietssnelwegen zou het verschil in snelheid tussen gewone fietsen en elektrische fietsen kleiner zijn. Aldus Ettema.

  Stuurvrouwtje is benieuwd hoe dan?

 35. Zuilen030

  De vraag is niet: hoe-blijft-de-stad-leefbaar-en-bereikbaar, maar hoe- geven -we -de -stad-de-leefbaarheid-en bereikbaarheid-TERUG.
  De leefbaarheid holt achteruit door het volproppen met blokkendozen en de bereikbaarheid is door het huidige beleid al een drama.

 36. Don

  Inderdaad Zuilen 030 dat is waar het om gaat hoe krijgen we de leefbaarheid TERUG. Maar daar heeft deze gemeente raad en het huidige college geen oren naar die bouwen alleen maar voor de eigen bakfiets achterban zodat Utrechtse gezinnen naar de buitenwijken verbannen worden. Tijd voor verkiezingen zou ik zeggen.

 37. Esrin W.

  Ik dacht dat ik de enige was die die toename van blokkendozen zag.

 38. Chris Fikes

  Interesting to read the opinions for me, as an outsider. I lived in Utrecht for about 18 months in Wittevrouen. I never used a car in the Netherlands the entire time. I traveled to other cities by bike or train or combo. City streets with no cars were amazing to me. I found this lifestyle the most humane I have ever experienced even though it could be inconvenient at times. I don’t have the answers but just to say if I could live that way in the USA, I would.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).