Utrecht staat voor opgave om stad aan te passen aan veranderend klimaat; zeker een miljard euro nodig Utrecht staat voor opgave om stad aan te passen aan veranderend klimaat; zeker een miljard euro nodig

Utrecht staat voor opgave om stad aan te passen aan veranderend klimaat; zeker een miljard euro nodig

Utrecht staat voor opgave om stad aan te passen aan veranderend klimaat; zeker een miljard euro nodig
Wethouder Kees Diepeveen.
Utrecht staat voor een grote opgave. De stad moet zich namelijk aanpassen aan het veranderende klimaat. Daarvoor is onder andere veel meer groen nodig om bijvoorbeeld water op te nemen tijdens hevige regenbuien en voor verkoeling te zorgen op hete dagen. Er is tot 2050 zeker een miljard euro nodig. Wethouder Kees Diepeveen spreekt van een ‘groene revolutie’. De gemeente presenteert daarom vandaag de Visie Klimaatadaptatie. Het is vooral een plan om Utrecht klaar te maken voor het klimaat van de toekomst. In Kanaleneiland is al een aantal stappen gezet.

Utrecht staat voor een grote opgave. De stad moet zich namelijk aanpassen aan het veranderende klimaat. Daarvoor is onder andere veel meer groen nodig om bijvoorbeeld water op te nemen tijdens hevige regenbuien en voor verkoeling te zorgen op hete dagen. Er is tot 2050 zeker een miljard euro nodig. Wethouder Kees Diepeveen spreekt van een ‘groene revolutie’. De gemeente presenteert daarom vandaag de Visie Klimaatadaptatie. Het is vooral een plan om Utrecht klaar te maken voor het klimaat van de toekomst. In Kanaleneiland is al een aantal stappen gezet.

Aan de Spaaklaan is bijvoorbeeld de openbare ruimte tussen de twee flats opnieuw ingericht. Zo is de weg versmald waardoor meer ruimte is ontstaan voor groen. Dit groen is aangelegd tussen de parkeerplaats en de weg, en ook tussen een flat en het voetpad. De versmalling van de weg is wel ten koste gegaan van een rijbaan, waardoor het nu eenrichtingsverkeer is in de straat.

Ook het voetpad is sinds de herinrichting breder geworden maar volgens Diepeveen, die ter plaatse was om de maatregelen toe te lichten, had deze wel iets smaller gemaakt kunnen worden. “Dan was er nog meer ruimte geweest voor groen.”

Visie

Het weer verandert. Het regent harder en vaker. Het is heter, droger en natter. Daarom moet de stad ook veranderen, aldus de gemeente. Daarom wordt vandaag de Visie Klimaatadaptatie gepresenteerd. Tegelijkertijd wordt ook de Visie Water en Riolering vrijgegeven.

De visies gaan volgens de gemeente hand in hand. Het beleid en beheer van riolering, oppervlakte- en grondwater kan namelijk een bijdrage leveren aan een klimaatbestendige stad. Zo moet bijvoorbeeld bij de nieuwe riolering alleen het afvalwater naar de waterzuivering gaan. Het schone regenwater moet bij voorkeur opgevangen worden in regentonnen, op groene daken of in de bodem. Tot 2050 vervangt de gemeente bijna 500 kilometer aan bestaande riolering.

Het totaalplaatje voor aanpassingen in de openbare ruimte wordt nu geschat op een investering van bijna 1 miljard euro. De kosten kunnen overigens oplopen tot enkele miljarden euro’s, laat ook de gemeente weten.

Tekst loopt door onder afbeelding

Spaaklaan

De Spaaklaan is een aantal jaar geleden heringericht. Het riool is daardoor bijvoorbeeld nog niet aangepakt, waardoor er nu nog maar één buis ligt. Bij huidige werkzaamheden worden twee buizen onder de grond gelegd, één voor regenwater en de ander voor rioolwater. In de buis voor regenwater zijn op verschillende plekken gaten aangebracht, waardoor het water terug de grond in sijpelt. Hierdoor blijft het water in het gebied en wordt de rioolzuivering ontlast.

Gebouwen

Bij de aanpak van de gemeente wordt per straat gekeken wat er gedaan kan worden. Hierin wordt niet alleen de openbare ruimte meegenomen, maar ook de gebouwen zelf. Zo is aan de Marshalllaan een wooncomplex gerenoveerd, waarbij ook is nagedacht over de afvoer van het regenwater. Voorheen liep dat vanaf het dak linea recta het riool in. Tegenwoordig wordt het regenwater via een buizensysteem geïnfiltreerd onder de straat aan de voorkant van het gebouw.

Veel van de bergingen die voorheen op de begane grond van het complex waren te vinden zijn weggehaald en als schuurtjes aan de achterkant teruggeplaatst. Hierdoor kan op de plekken waar de bergingen voorheen waren een aantal nieuwe woningen worden gebouwd.

Op de schuurtjes zijn vervolgens groene daken aangelegd. Dit is goed voor de biodiversiteit, want het trekt allerlei insecten aan. Daarnaast houdt de grond op de daken water vast.

Tekst loopt door onder afbeelding

Sociaal

Diepeveen ziet graag dat Utrechters meedoen met het klimaatbestendig maken van de stad. “We hebben daarom allerlei subsidies voor mensen die hun huis en tuin aan willen pakken. Zo kunnen mensen geld krijgen voor het aanleggen van geveltuintjes, zijn er subsidies voor de aanleg van een groen dak en doen we mee aan het NK Tegelwippen.”

Diepeveen zegt daarnaast dat groen niet alleen goed is voor het milieu, maar ook op sociaal gebied een positief effect heeft. “Groen verbindt”, aldus de wethouder. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de Rooseveltlaan in Kanaleneiland. Een stuk stoep tussen de weg en een flat werd voorheen gebruikt om auto’s te parkeren en als uitrit van de garages onder het wooncomplex.

Onlangs is hier een groene strook van gemaakt, waar nu allerlei bloemen en planten groeien. Ook de garages onder de flat zijn weggehaald, waardoor voortuintjes aangelegd konden worden. “Hier zitten mensen nu voor hun huis, waardoor de sociale controle toeneemt en ook het contact tussen buren”, zegt Diepeveen.

Tekst loopt door onder afbeelding

Rooseveltlaan

Cohesie

Deze ‘groene’ sociale cohesie is ook te zien aan de Alexander de Grotelaan in Kanaleneiland. Na de herinrichting van de publieke ruimte tussen de twee wooncomplexen is een deel van het groen ingericht als volkstuin. Dit was een wens van enkele bewoners. Nu liggen er een aantal bakken die aan adressen in de flats eromheen zijn gekoppeld. Er is inmiddels een wachtlijst voor deze volkstuin.

De Visie Klimaatadaptatie is hier verder te lezen. Er staat onder meer dat niet alleen de omgeving moet worden aangepast op het veranderende klimaat, maar ook dat er maatregelen genomen moeten worden om het effect te remmen. “Het klimaat verandert en we weten niet hoe snel dat gaat. Wel houden we rekening met een forse impact. We proberen daarom aan beide zijden iets te doen. Er is dus echt sprake van een groene revolutie”, aldus de wethouder.

De visie Water en Riolering is hier verder te bekijken. Bewoners, ondernemers en organisaties kunnen de komende weken reageren op de plannen.

40 Reacties

Reageren
 1. Peer

  Grappig dat op andere plekken in de (binnen)stad de verstening doorgaat. Bij de nieuwe herinrichting van de Ooster- en Westerkade worden juist grote stenen trappen aangelegd terwijl daar juist vergroening van de kade een grote rol zou kunnen spelen bij een beter water- en groenbeleid van de gemeente.
  Als doekje voor het bloeden kunnen bewoners een streepje groen van 20 centimeter voor hun raam krijgen. Daar win je de oorlog niet mee.
  Op het initiatief van de bewonersgroep, voor meer groen aan de kades, werd negatief gereageerd door de gemeente. Blijkbaar is het opzetten van een recreatiegebied, en dus commercieel aantrekkelijk, in de binnenstad belangrijker dan vergroening. Hmmm…..

 2. Lexus

  De al dan niet lokale Sywertjes van Lienden staan al in de startblokken.

 3. Nina

  Goed streven meer groen in de stad, maar tegelijk zou ik wel realiteitszin willen zien dat de stad geen plattelandsgebied is of wordt.

  Als inwoner van een stad verwacht ik nl. niet in een omgeving te wonen die groen is en waar weinig uitlaatgassen zijn. Daarom zit ik er niet op te wachten om veel belasting te moeten betalen om dit te realiseren.

 4. Justin

  @Nina, wat hebben jouw individuele verwachtingen te maken met de ontwikkeling van een stad?

 5. Probleem

  @nina: wat een onzin en kortzichtig. Juist de dichtheid van een stad maakt dergelijk beleid belangrijk. Wat betreft uitlaatgassen, waarom is het normaal dat de vrijheid van het individu de gezondheid van een ander aantast. Wat mij betreft wordt elk voertuig met een verbrandingsmotor uit de stad geweerd.

 6. JdV

  Mooi plan. Paar miljard. Dat kunnen de inwoners en bedrijven van Utrecht prima opbrengen. Gewoon een forse jaarlijkse verhoging van OZB, precariorechten, parkeertarieven en alle andere gemeentelijke lasten. Je moet er wat voor over hebben om in een mooie groen stad te wonen. En als je het niet kan betalen ga je maar lekker weg. O ja, volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen….

 7. Don

  En ondertussen gaat het huidige “groene” gemeentebestuur de Merwedekanaal zone vol persen met enorme betonblokken cq onbetaalbare appartementen en tig bruggen over het Merwede kanaal. Hoe hypocriet kun je zijn om nu met dit verhaal te komen. En dan miljarden gemeente belasting geld voor het veranderende klimaat van de stad. Maak van de Merdewede kanaal zone een groen gebied ten behoeve van de leefbaarheid en het veranderende klimaat en besteed de miljarden aan het bereikbaarheid maken van Rijnenburg en bouw daar betaalbare en ruime appartementen.

 8. Bert

  @problem waar denk je dat al deze groene luchtfietserij van wordt betaald? Het geweldsmonopolie misbruiken om je zakken te vullen met geld van anderen, waarom is dat normaal?

  @jdv u ziet het verkeerd, dat geld ophoesten, is vooral zodat anderen in een mooie groene stad kunnen wonen.

 9. W

  Aan de ene kant wil wethouder Diepeveen de stad Utrecht ‘vergroenen’, maar aan die andere kant bouwt dit college met deze wethouder de paar nog bestaande ‘open’ gaten in Utrecht vol met nieuwbouwflats!
  Heeft hij enig idee hoeveel Utrechters wel niet kampen met hooikoorts? Door al die grassen maar overal te laten staan en vrijuit te laten groeien, komen die mensen nauwelijks meer buiten. Waarom geen fatsoenlijke bodembedekkers in de bermen?

 10. cas

  @ Probleem, Waar is de vrijheid van het individu als je alles wilt weren wat jouw niet aanstaat?? Zonder dat je het misschien door hebt ben jij de gene die tegen keuze vrijheid en anti liberaal is.
  En als je eens goed kijkt zie je direct dat Utrecht elk stukje groen heeft volgebouwd en nu gaan zeuren…. Tsja, misschien de bouwopgave stukje aanpassen/bouwstop voor Utrecht.

 11. Moniek

  “Zeker een miljard” tot zelfs “enkele miljarden”. Dan praten we dus alleen over de stad Utrecht! Dat zijn nogal bedragen die m.i. de positie van een wethouder van deze provinciestad vér te boven gaan.
  Beetje bizar om in dit kader dan geveltuintjes en “tegelwippen” te noemen. Alsof je piekert over de kleur van een electriciteitskastje terwijl je plannen maakt voor de deltawerken.
  Zullen we maar eens beginnen met een zo nauwkeurig mogelijke prognose van de klimaatsverandering, de landelijk benodigde aanpassingen, de periode waarin die dringend nodig zijn, en… (zeker gezien de bedragen) landelijk overleg m.b.t. budgettering? Dit is geen regionaal op te lossen probleem. Utrecht telt alleen mee bij het invullen van details.

  Utrecht…

 12. Pee

  Wat zijn ze toch weer groen bezig terwijl er gewerkt word aan het verplicht kunnen stellen om natuurgebieden vol te bouwen met huizen.
  Gras op een schuur dak is gedoemd te mislukken want de daken met gras zijn alles behalve groen.
  Het zorgt alleen maar voor ongedierte en schimmels en instortingsgevaar door het vele gewicht wat die daken moeten dragen.
  Ze spreken zich allemaal tegen wat betreft het groen maken.
  1 ding staat wel vast en dat is dat we voor nog veel hogere kosten komen te staan want alles moet opgehoest worden door de burger,die zelf niets in te brengen heeft.

 13. Adriaan

  Hier wreekt zich een overheid die jaren lang liever voor veel geld grond uit gaf en niks aan groen deed.
  Al worden de vermeende effecten schromelijk overdreven, de IPCC modellen deugen van geen kant, meer groen is altijd goed, zegt deze bomenman. Ik zie op mijn dashboard een temperatuurverschil van 1,5-2 graden tussen het bos en Utrecht centrum. Graag donkerrode beuken uit Zuid Europa halen…, mijn favoriete boom. Of zo n mooie brede lage eik uit omgeving New Orleans, bekend uit de films, worden hier ook gekweekt….
  Overigens tonen satellietbeelden aan dat de laatste 30 jaar de aarde al aanzienlijk meer is vergroend. OA dankzij toegenomen CO2. Tja, we moeten die wereldbevolking ergens van voeden als er niet meer landbouwoppervlak bij mag komen.

 14. Mark

  “Hier zitten mensen nu voor hun huis, waardoor de sociale controle toeneemt en ook het contact tussen buren”

  Nou joepie van die (half) verwaarloosde tuinen vol onkruid waar een paar studenten hun fiets in dumpen. Wordt erg rooskleurig verkocht door de gemeente.

  het is wel goed dat er meer groen wordt aangelegd en ook wat meer diversiteit in het groen. Dus niet alleen maar van die lelijke onderhoudsvriendelijke struikjes.

 15. trol

  De oplossing is al tig keer genoemd: Stop met bouwen en meer meer meer. Zolang dat doorgaat, kan de wethouder roepen wat hij wil, het slaat dan toch nergens op. Net als met alle klimaatmaatrgelen, zolang we onophoudelijk blijven baren is het natuurlijk vechten tegen de bierkaai. (maar ja…taboe). Als we dat wereldwijd wat minder doen,hebben we die woningen ook niet meer nodig en komt het groen van zelf.

 16. Koel Hoofd

  De gemeente heeft intussen al wel van vele klinkerstraten (bakstenen houden minder lang warmte vast dan asfalt en worden minder heet) vervangen voor asfalt vanwege fietscomfort wat fietsers moet verleiden om vaker te fietsen. Het fietsbeleid gaat uit van de doelstelling een fijnmazig (op elke 250m) geasfalteerd fietsnetwerk. De wethouder zei bij haar aantreden in 2014 dat ze zoveel mogelijk asfalt wil uitrollen tijdens haar regeringsperiode…..

  Maar dat asfalt wordt loeiheet en blijft ‘s avonds ook lang heet, en laat ook geen water door. Dus dat fietsbeleid (waar fietsers vaker door moeten gaan fietsen en hun auto die ze niet hebben laten staan) versterkt de hitte in die straten en laat het aanwezige groen verpieteren…. Er staat meer dan 125km binnenstedelijk rood asfalt op het wensenlijstje waar nu klinkers liggen NB!

  En dan vind GL/D66 zichzelf heel goed bezig met het wedstrijdje tegelwippen in de achtertuinen van mensen, en gesubsidieerde geveltuintjes.
  Ik lach ze al sinds 2014 recht in hun gezicht uit, want al leg je het uit in jip-en-janneke taal, ze begrijpen het (natuurkunde, biologie) gewoon niet! Dom volk, net zoals hun klapvee.

 17. Probleem

  @cas: er is een verschil tussen niet aanstaan en er aantoonbare gezondheidsschade/klimaat schade van ondervinden. Mensen gaan letterlijk dood aan vieze lucht. Wat betreft de rest van uw opmerking…eens en wat mij betreft komt er ook strenge beperking van immigratie om verdere bevolkingsgroei te voorkomen. Anders blijven we voor niets alles volbouwen.

 18. herman

  Er is maar een oplossing en dat is Scherpschutter inhuren.
  Dan krijg je zowel kwaliteit als een lagere prijs.

 19. Wim Vreeswijk

  Het zou m.i. ook een heel stuk schelen qua lokale klimaatverandering als men Utrecht flink op slot zou gooien qua toename inwonertal. Volgens de bron Metatopos heeft Utrecht met 3800 inwoners per vierkante kilometer en staat hiermee landelijk op een 9e plaats van 352 gemeenten en dat lijkt me ook een zeer ongezonde ranking. In sommige wijken, zoals Utrecht noord-oost, zitten we vanwege de vele kamerhuurders en zelfs richting 7.000 inwoner op één vierkante kilometer. Dat lijkt me extra extreem ongezond, maar daar hoor je alleen niemand over omdat dit een te ernstig taboe is. Dus laten we die miljard euro voor Utrecht gewoon in de knip houden zou ik zeggen en wèl verstandige politiek gaan bedrijven in het gemeentehuis.

 20. RABE

  Kan ik met mijn groene voor en achtertuin ook wat terug ontvangen door verlaging OZB voor mijn woning???

 21. [email protected] 🤫

  Minder mensen zou ook een oplossing kunnen zijn,ook wereldwijd zou de oplossing kunnen zijn voor deze aardbol.

 22. Scherpschutter

  Piepklein kantekeningetje: welke klimaatverandering?

 23. Moniek

  Aha, Scherpschutter, u “gelooft” niet in klimaatverandering?

 24. Utrechter2

  Bij grootste linkse/progressieve ideeën in de stad Utrecht wacht ik deels ook altijd af op het moment dat ze het financieel waar moeten maken

  Tja zo dus: als de schitterende klimaatidealen van GroenLinks, collegepartijen en constructieve oppositie zouden falen dan ligt dat uiteraard aan het Rijk dat weigert om de miljarden die Utrecht al jaren vraagt over te maken. Met het slechte lobbywerk doet de gemeente niks meer dan zich publiek indekken.

 25. Len

  Altijd maar geld. Stel eens de vraag hoe we het kunnen bereiken zonder deze exorbitante bedragen. Wij als burger, en Utrecht als overheid

 26. Uuutje

  @ Scherpschutter

  Diegene (klimaatverandering) die door alle serieuze wetenschappers aan alle serieuze universiteiten en onafhankelijke (lees niet aan SHELL e.d. gelieerde) instituten erkend wordt.

  Mensen die wetenschap niet serieus nemen zijn doelbewust bezig om de fundamenten onder onze samenleving vandaan te slaan.

  Hetgeen daarvoor in de plaats komt zal zeker niet frisser zijn.

 27. isabelle

  Oh oh oh…als Utrecht om een miljard vraagt, weet je op voorhand dat minstens 400 miljoen verkwanseld wordt met slecht projectmanagement, waardeloze inkoop, vriendjespolitiek en ondeugdelijk materiaal.

  En dan nog eens 100 miljoen aan zinloze consultants, mood boards, storytelling, eindeloze meetings, extra aangetrokken marketeers, communicatiedeskundigen, Tribe Leaders, Lean Six Sigma Black Belt Specialisten en Crisis Anticipatie Managers voor de duur van het project. Met een giga-uurtarief, met bijbehorende onkostenvergoeding. Die er vervolgens 3 jaar na einde project nog steeds zitten.

  Wie gaat daar nu eens op letten?

 28. Lexus

  @Wim Vreeswijk: u draagt een valide argument aan. De toestroom van nieuwe bewoners zou afgeremd moeten worden. Ook compacte hoogbouw op kleine oppervlakten vergroot bijvoorbeeld het probleem. Maar er is duidelijk veel meer nodig. Het is te hopen dat er snel en efficiënt aan de oplossing van het gigantische probleem wordt gewerkt. Hiertoe zouden door een gerichte campagne ook de inwoners van de stad veel kunnen bijdragen. Er vooral veel gemeenschapsgeld naar toe gooien, waar het nu alleszins op lijkt, biedt naar mijn overtuiging geen oplossing en roept vanzelfsprekend nieuwe problemen op. De gemeente Utrecht heeft de afgelopen decennia geen beste naam verworven op het gebied van zinvolle bestedingen, en dan druk ik me heel voorzichtig uit.

 29. JdV

  @utrechter2: klimaatidealen zijn prachtig. Totdat het geld van andere mensen daarvoor op is.

 30. Nina

  @Justin

  De gemeente wil ook graag mijn individuele belastingbijdrage voor deze plannen.

 31. Kadoendra

  @Scherpschutter 17/6/2021 – 14:01

  “Piepklein kantekeningetje: welke klimaatverandering?”

  Dat moet je vragen aan alle wetenschappers die op de loonlijst stonden van zo beetje alle grote oliebedrijven, want zij hebben al heel veel jaren geleden de grote oliebedrijven gewaarschuwd voor de opwarming van de aarde.

 32. René

  @JdV: dit plan heeft niets met ‘klimaatidealen’ van doen, maar is het gevolg van het handelen van mensen zoals u die deze klimaatidealen (helaas) juist niet hebben. Wat mij betreft, moet de rekening voor dit plan dan ook worden neergelegd bij mensen als u die de klimaatopwarming veroorzaken. Concreet betekent dit onder meer de invoering van een vleestaks, een vliegtaks en andere forse heffingen op klimaatopwarmend gedrag.

 33. Ties

  Zijn er intussen geen slimme klinkers die warmte kunnen omzetten in electriciteit en zo lekker koel blijven?

 34. Lexus

  @René: ik ben bang dat mensen, en vooral een flink deel van de jongere generaties, zo reisgeil zijn dat ze zich niet door hogere kosten laten afschrikken. En dat geldt al evenzeer voor ander gedrag dat bijdraagt aan een steeds warmer en dus onleefbaar wordende aarde. Er zal op korte termijn directe dwang nodig zijn wil de menselijke soort niet binnen enkele generatie uitsterven en een groot aantal andere onschuldige dier- en plantsoorten met zich mee slepen.

 35. cas

  @ Probleem, maar als het wagenpark over 20 jaar compleet is vervangen door elektrische, waterstof of biobrandstof (co2 neutraal) auto’s is het eerste argument niet meer van toepassing.
  Alles omtrent de auto verwijderen of onmogelijk maken zal Utrecht in de toekomst toch echt parten spelen wanneer het milieu en veiligheid geen argument meer is door nieuwe technologie.

 36. Utrechter2

  @Lexus: Rob Jetten van D66 vond vliegtax een paar jaar terug al een goed idee (hij wekte daarbij niet de indruk dat hij daardoor minder zou gaan vliegen, hij uitte meer dat hij als ‘winner’ die extra kosten makkelijk erbij kon hebben). Vliegtax genereert dus vooral wat klimaatwinst richting de RTL- en SBS-mensen die niet meer hun jaarlijkse vlucht naar de middellandse zee meer kunnen boeken. Maar het Thailand, Inca, Krugerpark en internationale musueapubliek (grotere aftanden en frequenter) vliegt vrolijk door maar er komt dan gelukkig dan wel meer geld in de schatkist om de klimaatidealen van de gemeente Utrecht te betalen.

 37. Ynte

  https://www.instagram.com/een_utrechtse_bak_steen/
  Ik heb wel wat plekken gezien!

 38. Lexus

  Utrechter2: een win-winsituatie dus, maar niet echt… En zo blijven we onszelf en elkaar voor de gek houden. Was D66 ook niet de partij van de transparantie? Zie hoe het zich in al in de informatie — niet eens de formatie — van een nieuw kabinet opstelt. Dan heb ik nog liever met VVD’ers en nog rechtsere partijgangers te maken die er ronduit voor uitkomen dat ze het eigenlijk niet belangrijk vinden. Maar een oplossing van dit probleem lijkt inmiddesls, met de versoepeling van de coronaregels, zelfs wereldwijd gerekend, verder weg dan ooit.

 39. Mia

  Het klimaat op aarde verandert. Dat doet het al miljoenen jaren. We hebben al meerdere ijstijden gehad waar een opwarmende periode aan vooraf ging. Wij meten de temperatuur pas zo’n 120 jaar; is daar wel serieus al iets uit op te maken, vraag ik mij af.

  Ik geloof niet dat wij een opwarming kunnen tegenhouden of sterk beïnvloeden. Ik vind het dan ook geen goed idee om mensen en kinderen bang te maken hievoor.

  Neem Sir David Attenborough. Die man heeft zijn hele leven tientallen (mss wel honderden) keren de aarde rondgevlogen en daarmee (volgens de wetenschap althans) bijgedragen aan de opwarming van de aarde en dan praat hij – in de na-herfst van zijn leven – de volgende generaties nog even een oploscomplex aan. Wat moeten wij hiermee?

  Bewust omgaan met spullen, hergebruik en consuminderen vind ik in het algemeen een goed idee en is daarnaast beter voor het milieu waar we zelf uiteindelijk ook onderdeel van zijn.

 40. Kadoendra

  @Utrechter2

  Meneer Geert past niet heel veel in mijn politieke denkbeeld maar zijn opmerking over de Kaagbaan was niet alleen grappig maar belichte ook het D’66 denkbeeld.

  D’66 is zeer betrokken met het milieu maar de minder bedeelden mogen er voor opdraaien.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).