Utrecht start met opstellen van tien locatieprofielen voor evenementenlocaties in de stad Utrecht start met opstellen van tien locatieprofielen voor evenementenlocaties in de stad

Utrecht start met opstellen van tien locatieprofielen voor evenementenlocaties in de stad

Utrecht start met opstellen van tien locatieprofielen voor evenementenlocaties in de stad
Archieffoto Wilhelminapark
Gemeente Utrecht start met het opstellen van tien locatieprofielen voor evenementen in Utrecht. Dit plan ligt er al sinds begin 2020, maar werd uitgesteld vanwege corona. Het doel van de locatieprofielen is dat organisaties aan de hand daarvan weten welke locatie geschikt is voor welk evenement. Zo wordt onder meer gestart bij het Domplein, Griftpark en Wilhelminapark. 

Gemeente Utrecht start met het opstellen van tien locatieprofielen voor evenementen in Utrecht. Dit plan ligt er al sinds begin 2020, maar werd uitgesteld vanwege corona. Het doel van de locatieprofielen is dat organisaties aan de hand daarvan weten welke locatie geschikt is voor welk evenement. Zo wordt onder meer gestart bij het Domplein, Griftpark en Wilhelminapark. 

Bij de locatieprofielen wordt gekeken naar het aantal, omvang en duur van evenementen in een jaar, muziekgeluid, ecologie, erfgoed en bereikbaarheid. Daarnaast is voor omwonenden en belanghebbenden duidelijk wat de mogelijkheden zijn voor evenementen in hun omgeving. De profielen zijn ook een leidraad bij het verlenen van vergunningen door de gemeente. “Met het opstellen van kaders voor bovengenoemde onderwerpen willen we zorgen voor een betere balans van leefbaarheid en levendigheid op de plekken waar nu in verhouding zowel weinig als veel evenementen plaatsvinden”, zo is in een raadsbrief te lezen. “Daarbij beogen we een betere spreiding van evenementen over de stad waardoor we de waarde van evenementen voor Utrecht vergroten. Meer aandacht voor gezondheid, duurzaamheid, inclusie en toegankelijkheid van evenementen is hierbij van belang.”

Volgens het college van B&W zijn er tien locaties gekozen op basis van de participatiebijeenkomsten in 2018 en 2019, de inspraak op de concept-locatieprofielen in 2020, de aantallen en omvang van evenementen op deze locaties, ecologische en archeologische waarde en de ervaringen bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dit laat onder andere zien dat er momenteel op verschillende locaties onvoldoende kaders zijn om duidelijkheid te geven aan omgeving en organisatoren. 

Locaties 

Het Domplein, Griftpark en Stadhuisplein zijn drie locaties waar het aantal evenementen verhoudingsgewijs hoog is. “Dit, in combinatie met het reguliere gebruik van de locatie, vraagt aandacht voor de balans van leefbaarheid en levendigheid. Ook kan invulling gegeven worden aan de omgevingsvisie binnenstad door evenementen op deze locaties beter te spreiden.” 

Het Julianapark, Park Lepelenburg en Wilhelminapark zijn drie rijksmonumenten met veel groen en een belangrijke ontmoetingsfunctie voor de buurt. “Op deze locaties dienen de locatieprofielen bij te dragen aan het behoud van de verschillende kwaliteiten van een plek. Voor het Wilhelminapark specifiek geldt dat het bijzondere karakter van het park als rijksmonument en de uitkomst van de daarover lopende gerechtelijke procedure wordt meegenomen in het op te stellen locatieprofiel.” 

Dan nog Lucasbolwerk. In de raadsbrief staat: “Een locatieprofiel voor het Lucasbolwerk dient bij te dragen aan de balans tussen levendigheid en leefbaarheid van het omliggende gebied, waarbij verbinding wordt gelegd met de aanpak Nobelstraat.“ Park Transwijk is de volgende locatie waar het aantal grote evenementen de afgelopen jaar is toegenomen. “Een locatieprofiel hier dient kaders te stellen aan de cumulatie van evenementen om duidelijkheid te geven aan omwonenden van deze locatie die, met de komst van de Merwedekanaalzone, ook een steeds prominentere recreatieve functie zal krijgen.” 

Als laatste worden Maximapark en Recreatiegebied Strijkviertel genoemd, twee locaties in ontwikkeling waar de afgelopen jaren zowel woningen als evenementen zijn toegevoegd maar waar ook de levendigheid verder versterkt kan worden door het faciliteren van passende evenementen. 

Participatie

Het college van B&W betrekt nieuwe bewoners, organisatoren en andere belanghebbenden bij de participatie. Het college streeft ernaar om eind 2023 een voorstel aan de raad voor te leggen met betrekking tot het opstellen van de locatieprofielen.

Gekoppelde berichten

12 Reacties

Reageren
 1. w

  en het Berlijnplein??? lijkt mij de evenementenlocatie bij uitstek!

 2. Binnenstadbewoner

  Stadhuisplein veel evenementen???? Welgeteld 1 per jaar. Koningsdag…… ik gok dat de bewoners tijdens de participatie weer eens zwaar overdreven hebben en de ambtenaren niet even de moeite hebben genomen om te kijken hoeveel vergunningen ze dan eigenlijk af hebben gegeven.

 3. Mariet Folkema

  Waarom worden er alleen nieuwe bewoners bij het plan betrokken en geen bestaande bewoners? Die laatsten weten precies hoe evenementen nu verlopen.
  O, wacht, misschien daarom?

 4. Kloek

  Ze zijn er maar druk mee… Er zijn toch al evenementenlocaties? Alsof er nooit evenementen zijn en waren (pré corona) in Utrecht.

  Misschien dat iemand bij het gemeenteapparaat zich eens wat drukker kan maken over het verwachtte tekort op jeugdzorg van 7,5 MILJOEN (!!!) Euro. (En wel recent 5,5 miljoen uitgegeven aan een Vuelta, waar een bepaald soort bedrijfsleven beter van is geworden, maar de burger die straks jeugdzorg nodig heeft dus slechter).

  Of dat iemand zich eens wat drukker kan maken over de vergaande criminalisering van Utrecht (zware georganiseerde misdaad en radicalisering).

  Of dat iemand zich drukker kan maken over het sneller en goedkoper aanleggen van zowel sneltramlijnen (metro), dat wil dus zeggen, zo simpel mogelijk, dus niet kicken op moeilijk en prestigieus) PLUS langzame tramverbindingen/ hoogwaardige electrobusverbindingen; gescheiden van ander verkeer, dus ook voetgangers en fietsers.

  Utrecht is dichtgeslibd, maar kent binnen de stad en binnen de stadsregio slechte alternatieve voor het autogebruik. En al helemaal geen hoogwaardige of luxe alternatieven.

  Je rit van wijk A naar wijk B kan zo maar een uur duren, door de overstappen en slechte aansluitingen. Of van aangrenzende gemeente A naar aangrenzende gemeente B.

 5. Rowah

  @Kloek Als u zich kandidaat zou stellen voor de gemeenteraad, zou ik meteen op u stemmen. Dat meen ik oprecht. Heeft u daar wel eens over nagedacht? Mensen als u zouden in Utrecht het verschil kunnen maken.

 6. jos stelling

  Wat is het profiel b.v. van ‘de/het Neude’? Vooral de entree van de bibliotheek mag toch wel gezien mag worden als een gemeentelijk evenement met een permanente status. Overigens zijn pleinen sowieso toch als pleinen bedoeld? Wellicht moeten de mogelijke evenementen omschreven worden (maak er categorieën van) en dan pas de locaties. Zo heb je b.v. grote- en kleine evenementen (noem maar wat). Weer werk aan de winkel jongens. Kop op. Hou ook de looproutes -en de tijden (dag/nacht) en commercieel/ ideëel in de gaten. Tip voor de vakantie: Animal Farm (Orwell). Met veel regels is het besturen verder geen punt.

 7. Wil

  @kloek: ga de aub de politiek in. Mijn stem heb je!
  Lijst Kloek!

 8. Ganzenmarkt

  Ik woon aan de Ganzenmarkt Stadhuisplein
  Verhouding horeca omwonenden staat op de Ganzenmarkt Stadhuisplein nu al op,scherp
  Nobelstraat Ganzenmarkt Stadhuisplein zijn nu al locaties waar de horeca overlast over de top is
  Alle geluidsdecibels worden overtreden
  Daar kunnen echt geen festivals evenementen meer bij
  Ganzenmarkt horeca is voor omwonenden een verschrikking

 9. rmn

  @Binnenstadbewoner

  Voor het Griftpark staan er dit jaar vooralsnog welgeteld 4 evenementen met een vergunningsverplichting, waaronder een stadscircus en ‘World Disco Soup day’. Bovendien is in de ‘Verkenning Overlast Griftpark’ (zie link) door geënquêteerde omwonenden niet aangegeven dat er overlast ervaren wordt van evenementen. Ook historische meldingen en politieregistraties bevatten geen aanleiding om te vermoeden dat evenementen een substantiële aantasting van de leefbaarheid opleveren.

  https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl//Reports/Item/0e830a8a-2c33-4c2e-b791-d8c9941f60eb

  @Kloek

  > Er zijn toch al evenementenlocaties?

  Het doel lijkt vooral om via deze route het aantal evenementen zo veel mogelijk terug te dringen. Utrecht wordt een schitterend terrarium. Heerlijk groen, stil en gezond, Maar geen reet te doen.

 10. Peter de V.

  @rmn Woont u in Utrecht? Weet u wie er in het college zitten? Blijkbaar niet, anders had u wel geweten dat de gemeente graag zo veel mogelijk evenementen organiseert en dit volop faciliteert.
  Iets met “bruisen” en “op de kaart zetten” en “nachtcultuur” en meer van dat soort jeukwoorden.

 11. rmn

  @Ganzenmarkt

  Buurman! Ik kom er ook dagelijks. Vaak voor een biertje. Soms ook tot laat.

  Wel benieuwd waar die overlast dan vandaan komt. Er gebeurt namelijk geen bal op dat plein en de terrassen moeten om 1:00 dicht. Maar goed, overlast is ook vaak een gevoel he? Als jij het zo ervaart, dan is het zo. Het zal ook best wel een beetje vervelend zijn om alleen thuis te zitten. En dat er dan buiten – praktisch voor de deur – allerlei mooie, vaak jonge mensen samen met elkaar een fantastische tijd hebben. Ik kan me voorstellen dat je daar verdrietig over bent. Je moet maar zo denken: Ze doen het niet expres he? Zij weten niet dat ergens op het plein iemand in een klein zolderkamertje door helaasheid gegrepen al starend uit het raam de rest van zijn dagen slijt op zoek naar het geluk wat hem nooit heeft gevonden.

 12. Piet

  @Peter de V, als bruisen en nachtcultuur voor jou een jeukwoorden zijn dan denk ik dat je te oud bent geworden. Zeker in je hoofd!

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).