Utrecht wil een burgerberaad: wat vinden onze lezers? Utrecht wil een burgerberaad: wat vinden onze lezers?

Utrecht wil een burgerberaad: wat vinden onze lezers?

Utrecht wil een burgerberaad: wat vinden onze lezers?
Archieffoto
Het college van burgemeester en wethouders maakte donderdag bekend dat het een burgerberaad wil organiseren over hoe de jaarwisseling in Utrecht in 2024/2025 gevierd moet worden. Het is de eerste keer dat er in Utrecht een burgerberaad wordt georganiseerd. Wat houdt zo’n burgerberaad precies in? En wie mogen erin plaatsnemen? Dat leggen we uit in dit artikel. Daarnaast zijn we benieuwd naar de mening van de lezer. Daarom onderaan dit artikel de stelling: ‘Het is een goed idee om een burgerberaad te laten beslissen over de invulling van oud en nieuw in Utrecht’.

Het college van burgemeester en wethouders maakte donderdag bekend dat het een burgerberaad wil organiseren over hoe de jaarwisseling in Utrecht in 2024/2025 gevierd moet worden. Het is de eerste keer dat er in Utrecht een burgerberaad wordt georganiseerd. Wat houdt zo’n burgerberaad precies in? En wie mogen erin plaatsnemen? Dat leggen we uit in dit artikel. Daarnaast zijn we benieuwd naar de mening van de lezer. Daarom onderaan dit artikel de stelling: ‘Het is een goed idee om een burgerberaad te laten beslissen over de invulling van oud en nieuw in Utrecht’.

De rol van het burgerberaad

Het burgerberaad bestaat uit een groep van honderd inwoners die door het stadsbestuur gevraagd wordt om een oplossing te bedenken voor een Utrechtse kwestie waar de politiek niet goed uit komt. De honderd Utrechters komen tijdens een aantal bijeenkomsten bij elkaar om na te denken over een bepaald thema, in dit geval dus de viering van de jaarwisseling. Na de bijeenkomsten, waarin verschillende meningen en ideeën op tafel zijn gekomen, schrijft het burgerberaad zelf een advies. Het stadsbestuur neemt dat advies in principe over, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn. Het stadsbestuur kan besluiten van het advies af te wijken als het voorstel bijvoorbeeld financieel, praktisch of juridisch niet haalbaar is.

Het eerste burgerberaad in Utrecht gaat over de invulling van de jaarwisseling (van 2024/2025). De gemeente worstelt al langer met de vraag hoe deze viering het best kan worden ingevuld en of vuurwerk daarin een plaats moet hebben.

De deelnemers aan het burgerberaad

Het burgerberaad bestaat uit honderd Utrechters van 14 jaar of ouder die samen een goede afspiegeling zijn van de stad. Het idee hierachter is dat alle bewoners van de stad zich in een paar deelnemers kunnen herkennen en zich daardoor ook vertegenwoordigd voelen. De deelnemers aan het burgerberaad worden geselecteerd door middel van loting. De gemeente selecteert op onder andere leeftijd, geslacht en postcodegebied, maar dat leidt nog niet automatisch tot een goede afspiegeling van de stad. Daarom doet de gemeente aan ‘oversampling’ voor groepen waarvan verwacht wordt dat ze minder geneigd zijn om mee te doen aan het burgerberaad.

Voordat inwoners definitief in het burgerberaad worden geplaatst, wordt gekeken hoe de groep verdeeld is. Inwoners die zich aanmelden worden – als ze dat met de gemeente willen delen – gevraagd naar opleiding, of ze wel of niet gestemd hebben tijdens de gemeenteraadsverkiezingen en naar hun huidige kijk op het onderwerp – zodat niet alleen mensen die zich hard maken voor een bepaalde richting meedoen. Als tijdens deze ronde blijkt dat er nog niet genoeg mensen uit een bepaalde groep meedoen, wordt er bijgeloot.

De loting en deelname aan het burgerberaad worden door de gemeente anoniem gehouden, er doet maximaal één persoon per huishouden mee en er is onafhankelijk toezicht op de loting door een notaris. De deelnemers wonen verspreid over de stad en zijn bij alle bijeenkomsten aanwezig. Raadsleden, collegeleden en ambtenaren van de gemeente Utrecht mogen niet meedoen.

De gemeente houdt rekening met veel verschillende redenen die ingelote bewoners doen besluiten om niet aan het burgerberaad mee te doen. Zo wordt gezorgd dat er ondersteuning is voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, is er een tolk voor mensen die geen Nederlands spreken, schrijven of lezen, is er een doventolk voor mensen die doof of slechthorend zijn, zijn er oplossingen voor mensen die blind zijn en wordt er kinderopvang geregeld voor mensen die zelf geen oppas kunnen vinden. Ook staat er een vergoeding tegenover deelname aan het burgerberaad. Deze vergoeding valt binnen de mogelijkheden voor mensen die een uitkering krijgen.

Het is een goed idee om een burgerberaad te laten beslissen over de invulling van oud en nieuw in Utrecht

View Results

Loading ... Loading …

Gekoppelde berichten

16 Reacties

Reageren
 1. Marc

  Misschien kunnen we iets organiseren zodat bijvoorbeeld om de vier jaar iedereen kan aangeven door wie hij/zij vertegenwoordigd wilt worden in het burgerberaad. En iedereen die graag in het burgerberaad wil zitten, kan dat aangeven en met posters en een verhaaltje laten weten waar hij/zij voor staat. Zodat medeburgers weten door wie ze zich het meest vertegenwoordigd voelen. En dan laten we besluiten voortaan aan hen over. etc.

 2. rmn

  Ik vind het geen goed idee omdat ik er niet op vertrouw dat de gemeente zuiver is in de samenstelling van het burgerberaad. ‘Een goede afspiegeling van de stad’ is een subjectief begrip en ik verwacht dat er gestuurd wordt op verwachte uitkomst, zodat er een draagvlak voor controle en verboden geclaimed kan worden.

  Laat iedereen gewoon zelf vrij om invulling te geven aan oud & nieuw en accepteer dat er incidenten zijn- die zullen er altijd zijn bij grote volksfeesten. De overheid is er om dit soort evenementen in goede banen te leiden. Hou op met preventieve maatregelen bedenken en ga je werk doen.

 3. Fred

  Geen goed idee.
  Beter een referendum houden.
  Wie zegt dat die selectie een juiste afspiegeling van de bevolking van Utrecht is ?
  Daarnaast is 100 mensen wel erg weinig om representatief te zijn voor 370.000 inwoners.
  En….vanaf 14 jaar ? Pubers steken allemaal graag vuurwerk af, en draaien niet op voor de schade, dus vanaf 18 zoals met verkiezingen zou logischer zijn.

 4. jos stelling

  Leuk boekje hierover is “Nu is het aan ons” van Eva Rovers. Proefondervindelijk wordt er al elders succesvol geëxperimenteerd en is zeker niet bedoeld als verlengstuk van de huidige politiek/c.q. gemeenteraad. Onze traditionele partij-democratie (Groningen/zorg/stikstof etc.) is nagenoeg failliet. Ik denk dat de oude Grieken veel inspiratie kunnen bieden. Niet gelijk nee zeggen of over referenda beginnen. Overleg en de mogelijkheid elkaar te overtuigen blijft belangrijk. Ik heb begrepen dat de 100 burgers elke 6 maanden worden vervangen. Koop/ lees het boekje (zie google). Proberen!!!

 5. Herman

  Prima plan voor vaste reageerders zoals Scherschutter. Kan hij meedenken en oplossingen aandragen.

 6. Michiel

  Dit soort burgerraden lijken me eerder ondemocratisch dan democratisch. In plaats van dat iedere burger mag meestemmen over het beleid, waar we gewone verkiezingen voor hebben, gaat nu een door de gemeente geselecteerde groep uitverkorenen dat doen. Deze raad heeft helemaal geen democratisch mandaat om beslissingen te nemen en de gemeente zou dit mandaat niet uit handen moeten mogen geven.
  Verder gaat de gemeente wat mij betreft niet echt over het invullen van oud en nieuw.
  Waar gaat het nou over? Wel of niet een vuurwerkverbod? Hou dan gewoon een referendum.

 7. Scherpschutter

  @Herman

  Wat dacht u ervan dat ik de jaarwisseling gewoon vier op de manier dat ik dat zelf wil, Herman…? Ik ben een volwassen man van in de 50, geen kleuter van 4 die bemoederd en gestuurd hoeft te worden, noch voel ik ook maar enige behoefte om mijn medemens als een halfbakken idioot te behandelen die niet zelf in staat is om een jaarwisseling te vieren naar eigen inzicht…

 8. Romaris

  Een referendum is te kort door de bocht. Wat is dan de vraag= Gaat het om het voor en tegen van een vuurwerkverbod? In een beraad kunnen voorstellen worden besproken en kunnen mensen met verschillende meningen nader tot elkaar komen. Het moet een goede vertegenwoordiging zijn van de stadsbevolking namens wie gesproken wordt

 9. Lombokker

  Net als bij het zogenaamde “raadgevend” referendum staat het de politiek vrij om het advies niet op te volgen, en heb je er dus eigenlijk niets aan. Ik vind dit plan daarom een verspilling van tijd en geld, ons belastinggeld.
  Het enige wat mij in deze plannen aanspreekt is de constatering dat zo’n raad een goede afspiegeling moet zijn van de bevolkingssamenstelling. Dat is bij de huidige gemeenteraad namelijk totaal niet het geval. Die bestaat namelijk voor driekwart uit mensen die zelf voor of bij de overheid werken.

 10. Pee

  Geen goed plan , we weten wel waarom .

 11. Rose

  Een burgerberaad is niet zinvol. Men hoort aan en doet dan per definitie wat men zelf al van plan was. Het enige wat me interesseert, is dat men eindelijk eens zou moeten ophouden met de domme, schadelijke, gevaarlijke, vervuilende vuurwerk”traditie”.

 12. WJM

  Wat een politieke arren moede!
  Gemeenteraad toon uw kracht!!!
  Neem die beslissing!!!

 13. Anne Marie ten Berge

  Wat een armoede: .gekozen bestuurders van de vierde stad in het land kunnen niet bij zichzelf te rade gaan?????

 14. Rik

  Lijkt me niet een onderwerp waar je zo veel tijd aan zou moeten besteden (dus ook geen burgerraad). Er zijn wel belangrijkere onderwerpen te bedenken (parkeren, toerisme, armoede, wonen, etc). Of zijn dat te politiek gevoelige onderwerpen?

 15. cas

  Het is natuurlijk een façade dat burgerberaad. De gemeente heeft op zijn broek gekregen hoe zij omgaan met participatie dus je kan hier ook al wel de uitkomst van vaststellen. Paar keer koffie en thee drinken en de raad doet toch wat ze zelf willen.

 16. Rutger

  Een enquête houden kost minder en is makkelijker inzetbaar: https://www.duic.nl/algemeen/wethouder-lot-van-hooijdonk-plan-ledig-erf-doet-recht-aan-verschillende-belangen-van-utrecht/

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).