Utrechter die al 1 miljoen euro aan dwangsommen incasseerde heeft 64 gerechtelijke procedures lopen Utrechter die al 1 miljoen euro aan dwangsommen incasseerde heeft 64 gerechtelijke procedures lopen

Utrechter die al 1 miljoen euro aan dwangsommen incasseerde heeft 64 gerechtelijke procedures lopen

Utrechter die al 1 miljoen euro aan dwangsommen incasseerde heeft 64 gerechtelijke procedures lopen
Een ‘veelkoppig monster’, noemde wethouder Eelco Eerenberg het dossier al eens. De gemeente betaalde één enkele inwoner van Utrecht al meer dan een miljoen euro aan dwangsommen, vanwege het niet op tijd reageren op bezwaren en beroepen van de man, maar nog altijd is het handhavingsdossier over een pand in de binnenstad nog niet gesloten. En dat gaat naar verwachting ook nog jaren duren. Er blijken 64 gerechtelijke procedures te lopen en dat aantal kan dagelijks veranderen door nieuwe bezwaren en beroepen van de pandeigenaar.

Een ‘veelkoppig monster’, noemde wethouder Eelco Eerenberg het dossier al eens. De gemeente betaalde één enkele inwoner van Utrecht al meer dan een miljoen euro aan dwangsommen, vanwege het niet op tijd reageren op bezwaren en beroepen van de man, maar nog altijd is het handhavingsdossier over een pand in de binnenstad nog niet gesloten. En dat gaat naar verwachting ook nog jaren duren. Er blijken 64 gerechtelijke procedures te lopen en dat aantal kan dagelijks veranderen door nieuwe bezwaren en beroepen van de pandeigenaar.

Het begint allemaal in 2017, als een inwoner van Utrecht in conflict raakt met de gemeente. Dat conflict gaat over de bouwtechnische staat van een leegstaand pand in de binnenstad. Volgens de gemeente is het pand in slechte staat en was er zelfs sprake van een ‘zeer onveilige situatie’, vanwege een keldermuur tussen twee panden die op instorten stond.

Gesprekken over het herstel lopen op niks uit en de situatie escaleert. De gemeente besluit te handhaven om de gevaarlijke situatie te beëindigen. De rechter oordeelt dat de gemeente dat terecht deed, maar daarmee is de kous nog niet af. Een van de pandeigenaren heeft bij de gemeente inmiddels een groot aantal verzoeken ingediend, waaronder Woo- en handhavingsverzoeken. De man incasseerde inmiddels 1.071.791 euro aan dwangsommen, omdat de gemeente niet op tijd besluit over de verzoeken.

Hoger beroepen en juridische procedures

Als de gemeente vervolgens dan een besluit neemt over deze Woo-verzoeken, gaat de pandeigenaar bijna altijd in bezwaar of stelt hij beroep in. Ondertussen liggen bij de rechtbank tientallen zaken waarover een besluit moet worden genomen, blijkt uit een brief die het college van burgemeester en wethouders (B&W) schrijft aan de gemeenteraad. Deze procedures lopen dus wel, maar de eigenaar heeft ondertussen ook weer een groot aantal nieuwe Woo-verzoeken ingediend.

De pandeigenaar heeft meerdere hoger beroepen ingesteld, onder meer bij de Raad van State, en is nieuwe juridische procedures gestart, aldus het college van B&W. Daarnaast dient hij voorlopige voorzieningen in en er loopt een procedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de openbaarmaking van het pandadres.

Het college komt nu met een overzicht van de nog lopende beroepszaken bij de rechter en hoger beroepen bij de Raad van State. Daaruit blijkt dat er momenteel onder meer 32 Woo-verzoeken en twaalf handhavingsverzoeken van de pandeigenaar liggen. In totaal gaat het om 64 zaken. Het overzicht kan volgens het college per dag veranderen, bijvoorbeeld omdat er een uitspraak is gedaan in een hoger beroep of omdat er weer nieuwe bezwaren worden ingediend.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Afhandeling duurt nog jaren

Het college blijft zich naar eigen zeggen inspannen ‘om het volledige dossier zo spoedig en zorgvuldig mogelijk af te kunnen sluiten’, maar verwacht dat dat nog jaren kan duren. “De totale omvang, de afhankelijkheid van derden en het telkens starten van nieuwe procedures, maakt dat we verwachten dat de afhandeling van het totale dossier niet in deze collegeperiode zijn voltooiing krijgt.”

Het college is wel nog in gesprek met de eigenaar om buiten de rechtbank tot een oplossing te komen, maar eerdere pogingen daartoe zijn niet geslaagd ‘door de buitengewone financiële eisen die voorafgaand aan het opstarten van het traject werden gesteld door de eigenaar’. Volgens het college wordt binnen de gemeente ondertussen ook gewerkt aan verbeteringen, om beter om te kunnen gaan met dit soort ‘complexe dossiers’.

Gekoppelde berichten

51 Reacties

Reageren
 1. M.

  Het is spijtig dat dergelijke dwangsommen niet verhaald kunnen worden op de bestuurders en ambtenaren die in gebreke gebleven zijn. Dan waren ze namelijk nooit opgelegd.

 2. Utrechtsch

  Weerzinwekkend bericht. Lijkt me duidelijk dat deze man een verdienmodel aan het toepassen is op de gemeente / de rechtsstaat. Leuk om uit te nodigen voor feesten en partijen.

  Is er iemand met juridische kennis die weet wat de staat in het wetboek heeft staan om hiermee om te gaan? Het is onwenselijk dat mensen die gaan kopiëren.

 3. Robbert

  Misschien had een eerder gesprek tussen de eigenaar en de gemeente deze situatie voorkomen. De eigenaar is duidelijk boos en voelt zich niet gehoord, dat is wel herkenbaar bij het acteren van de gemeente Utrecht in veel andere zaken.

  En hoe staat het met de aanleiding: de muur die door de gemeente als onveilig werd beschouwd in 2017 zal inmiddels wel ingestort zijn?

 4. Utrechtvoorutrecht

  Zou mooi zijn als er een equivalent van een valse aangifte zou komen voor handhavingsverzoeken. Nu krijg je óf geld, of je negeert wat je krijgt. Soort gratis loterij waarbij alle niet-zeikerds zowel de ambtenaren als de dwangsommen betalen.

 5. M.

  @Utrechtsch: ik vind het ook weerzinwekkend dat de gemeente die dwangsommen heeft laten oplopen. En het is extra treurig omdat het over een leegstaand pand in verval en een onveilige situatie gaat.

 6. vak K

  Beste Burger, kan je namens veel Utrechtse autogebruikers,ook procedures aanspannen tegen de dwaze en miljoenen kostende plannen voor het Ledig Erf, Graadt van Roggenweg, en de knip in de Catharijnesingel?

  Heel veel burgers zouden je dankbaar zijn!

  Negeer de fietspolitie die lekker in de binnenstad wonen en thuis werken of binnen een respectabele afstand.

  Namens vele ouderen, invaliden, werkende Utregters etc

 7. Alain

  Ja, de gemeente moet sneller/beter reageren op WOO verzoeken, maar het is duidelijk dat deze persoon niet ter goeder trouw handelt.

  Daar mag ook iets aan gebeuren en dat zeg ik niet om de gemeente te verdedigen, maar omdat het geld dat ze hieraan kwijt zijn natuurlijk wel gemeenschapsgeld is. Om nog maar te zwijgen van alle zinloze uren die ambtenaren hieraan kwijt zijn in plaats van nuttig werk.

 8. Peter

  Als je zaken niet snel oplost wordt het alleen maar erger, brevet van onvermogen van de gemeente. Laatst door onkunde ook al 40 miljoen misgelopen, wat kunnen ze daar wel?

 9. Toine Goossens

  Zo’n NIMBY is een vijand van de samenleving. Een samenleving gedijdt als er sprake is van stabiliteit en veiligheid. Dan voelen burgers, instellingen en bedrijven zich veilig.

  Deze eenling maakt misbruik van ons bestuursrecht. ‘Het doel heiligt de middelen’, is zijn motto. Dat ondergraaft de fundamentele waarden van de Nederlandse rechtsstaat.

  Moeten we deze burger dan verketteren? Nee, hij doet precies waar radicale pressiegroepen en NIMBY burgers dagelijks mee bezig zijn. Ook zij hanteren ‘Het doel heiligt de middelen’, als belangrijkst uitgangspunt voor hun gedrag. Je voegen naar het Algemeen Belang is een scheldwoord in Nederland.

  Dit verradersgedrag neemt elke dag nieuwe vormen aan. Zonder het trekken van een scherpe grens zal het steeds erger worden. Dat verradersgedrag is de afgelopen 25 jaar breed uitgedragen door allerlei linkse pressiegroepen. Ook dat gaat nog steeds elke dag door.

  In zijn boek ‘Leviathan’ uit 1651 beschrijft Hobbes dat zo’n ontwikkeling eindigt met ‘De strijd van allen tegen allen’. De wereldoorlogen laten zien waar dat eindigt. Een wereld waarin er geen kernmoraal meer bestaat leidt hetzij tot gruwelijke oorlog, hetzij tot de ‘Leviathan’, de ultime machthebber die met geweld iedereen zijn wil oplegt.

  Daar dient het Groen66 College, met volledige ondersteuning van de Raad een burgervergadering over te beleggen.

 10. Scherpschutter

  Wat een legendarische held. Geweldig! Wat mij betreft een standbeeld voor die kerel of liever nog een crowdfundingsactie zodat hij personeel aan kan nemen…LOL

 11. Ruben

  Ontzettend treurig wat deze man doet, alle Utrechters betalen hier aan mee. Asociaal en een gevaar voor onze democratie.

 12. Nico

  De man incasseerde inmiddels 1.071.791 euro aan dwangsommen, omdat de gemeente niet op tijd besluit over de verzoeken. En wat doe onze gemeente? Die vebied een tabakszaak. Kijk, daar kunnen wat mee en ach, uiteindelijk betaald de burger van Utrecht de rekening omdat de gemeente te laat is.
  Gemeente, ga is hard aan het werk met belangrijke zaken en zorg dat u op tijd bent zodat de Utrechtse belastingbetaleren niet op hoeft te draaien voor uw traagheid.

 13. Frank

  Een held?? Welnee een aso die een manier gevonden heeft om “legaal” van de gemeenschap heel veel geld te ontfutselen om er zelf beter van te worden.

 14. Inez

  Dus in een jaar dik 1,5 ton erbij, dan loont het toch om als gemeente daar je beste ambtenaar op te zetten? Of moeten we vaststellen dat die niet bestaat?

  Voor ruim een miljoen was het beter geweest niet over dat muurtje te beginnen of hem zelf opnieuw te metselen.

 15. M.

  @Toine Goossens.

  “Je voegen naar het Algemeen Belang is een scheldwoord in Nederland.
  Dit verradersgedrag neemt elke dag nieuwe vormen aan. Zonder het trekken van een scherpe grens zal het steeds erger worden. Dat verradersgedrag is de afgelopen 25 jaar breed uitgedragen door allerlei linkse pressiegroepen. Ook dat gaat nog steeds elke dag door.”

  Hoogst interessant. Ik heb altijd gedacht dat eigenbelang juist het kenmerk van rechts was.

 16. Henk

  #minderoverheid

 17. Marcel1

  @ Ruben en Frank: draai het is om? Ons bestuur/ambtenaren zijn niet capabel om dit op te lossen? Laat mij morgen in de plaats stelling doen voor onze burgemeester en je zal zien: binnen 3 dagen geregeld. Zonder last en ruggespraak.

 18. M.

  @Frank: volgens de theorie van Toine Goossens hierboven zal hij wel links zijn. Ikzelf zou hem eerder omschrijven als een linkmichel, wat in de ogen van Scherpschutter als een erenaam geldt.

 19. M.

  @Inez: de beste ambtenaar? Het zal toch wel om een heel team gaan met tal van doorverwijzingen en terugkoppelingen, en misschien gaat het daarom wel steeds opnieuw mis.

 20. Fiederelsje

  Onbegrijpelijk dat de gemeente niet in staat is dit een halt toe te roepen.

 21. Nina

  “De man incasseerde inmiddels 1.071.791 euro aan dwangsommen, omdat de gemeente niet op tijd besluit over de verzoeken.”

  Als de gemeente doet wat het volgens de wet verplicht is, kan er geen rechtszaak begonnen worden. Toch?

  Hoog tijd dus om de werkprocessen aan te passen om tijdig te kunnen reageren op deze verzoeken. Verbolgen zijn over de hoeveelheid Woo-verzoeken helpt in ieder geval helemaal niks.

 22. W.

  @Nico: Er valt in deze zaak terecht genoeg op de gemeente te zeiken, maar hou toch eens op met die lariekoek alsof de gemeente een eenmansbedrijf is die maar aan één item per keer aandacht kan besteden. Het is een goedkope drogreden die afbreuk doet aan de meer dan terechte kritiek die je op de gemeente kunt hebben.

 23. Per Ommegaande

  De gemeente wordt steeds minder open. Dat kost dus tijd.
  Ik hou een bepaald soort vergunningsaanvraag bij en het valt me op dat er steeds minder informatie bij elke aanvraag of besluit wordt gepubliceerd. Dan moet ik er achteraan om dat op te vragen en moet de afdeling Vergunningen dat weer aan mij sturen.
  Die afdeling zou veel minder tijd kwijt zijn als die info meteen wordt gepubliceerd.
  En dat is maar 1 voorbeeld. Ik zal niet de enige zijn.

 24. Scherpschutter

  @M. 15:32

  Het is ook wel hilarisch dat iedereen uitgerekend pislink op de beste man wordt (die zowel juridisch als moreel werkelijk niets misdaan heeft!), waar dit uiteraard niet de schuld van de man is, maar van een overheidsinstantie die zo ont-hut-send incapabel is dat ze niet eens haar éígen(!) regels weet na te leven…

  U noemt een man die totaal overheidsfalen aankaart en op buitengewoon amusante wijze benut een linkmichel. Ik noem zo iemand een absolute held…

  Standbeeld voor die kerel!

 25. Blaag

  Een held? Zodat mensen steeds meer gemeentebelasting moeten betalen en 1 iemand een heel ambtenarenteam aan het werk houdt, WAARDOOR ze niet op tijd zijn? En 1 iemand wordt rijk op kosten ven de belastingbetaler? Zo kennen we rechts wel weer, door zo iemand tot held te bombarderen.

 26. Koel Hoofd

  Die man wast de groene bloemkooloren van ons stadsbestuur, nou ja, hij schrobt ze met een staalborstel en Vim.
  Vind dat bijzonder vermakelijk.

 27. Femina van Beek

  Deze man maakt gewoon misbruik van de situatie en alle andere Uetrechtenaren zijn het slachtoffer, want de rest van de burgers en ook wij als Nederlanders belatenber aan mee als de rechtbank of de hoge Raad en de raad van State zich hiermee niet bemoeien. In de boeien slaan lijkt me een gepaste straf.

 28. Rutger

  In deze casus moet je oorzaak en gevolg goed scheiden: oorzaak is de gemeente die een inwoner sommeert over een, in haar ogen, onbetrouwbare muur. De inwoner is het daar niet mee eens en tekent bezwaar aan.

  De gemeente reageert niet, te laat, onvolledig of roept voldoende vragen op waarop de inwoner doorkan. En zelfs het oproepen van de wethouder naar de rechtzaal zorgt nog steeds niet voor een adequate houding of oplossend vermogen van de gemeente die de zaak zelf was opgestart. Dan ben je volledig incompetent als overheid.

  En bij de gemeente Utrecht is dit slechts een voorbeeld, check overige berichten waar dit apparaat volledig tekort schiet, en niet alleen in andere rechtzaken.

  Vraag is of uiteindelijk een wethouder of de gemeente secretaris of beide eindverantwoordelijk zijn voor slecht presterende ambtenaren.

 29. Toine Goossens

  @SS,

  Van u had ik niet anders verwacht.

 30. Utrechtvoorutrecht

  @SS Als ik bij de AH een verkeerd prijsje zie, daarvan melding maak en dan binnen 6 weken geen oplossing heb gekregen die me bevalt, zou ik dan ook een paar duizend euro ontvangen. Zou dat normaal zijn? Of zouden sommigen daar een business model in zien?

  Als we de politie achter hun bureau kunnen zouden met tijdrovende woo-verzoeken zoals hoe vaak er beelden van een deurbelcam worden opgevraagd, vinden we dat dan ook gewoon okay als er geen reden voor is? Voor de meeste woo-verzoeken is een ambtenaar enkele tientallen uren bezig. En sommige burgers weten precies hoe ze die tijd flink omhoog krijgen.

  @SS, je wilt geen belasting betalen maar betaalt graag voor mensen die lopen te zieken? Prima. Gewoon voor je perspectief: je hoeft dwangsombetalingen niet fiscaal op te geven. Dus hoe minder je werkt, hoe meer tijd om zinloze aanvragen te doen. Ik neem aan dat ik een held ben als ik (eventueel met tolk erbij voor de nieuwe Nederlanders) een presentatie dwangsomharken geef?

 31. The purge

  Niet om het een en ander maar om nou rechts te wijzen is ongefundeerd, linksen zijn al jaren de grootverdieners dankzij de woo door de eindeloze stroom aan bezwaren die ze indienen.

  Wie het ook is, is irrelevant. Wat hier gebeurt, is dat de gemeente faalt, dat doet de gemeente overigens op heel veel dossiers en dit bedrag is maar een tipje van de sluier. De gemeente is al heel lang niet in staat tijdig te reageren op woo verzoeken etc etc.

 32. JdV

  @blaag: iedereen die de imcompetentie van dit Groen 66 college en ambtenaren aan de kaak stelt is inderdaad een held. Klokkenluider zou ook een mooie omschrijving zijn.
  Uiteraard wilt u het falen van de gemeente en college liever in de doofpot stoppen zodat ze nog lang door kunnen klungelen. We zijn niet anders gewend van links. 40 miljoen al teruggevonden toevallig?

 33. Jos

  Koekje van eigen deeg he.

  Tip; maak de deal. Heeft hij overduidelijk al gedaan. Bent al allebei verloren, kunt niks meer winnen, enkel nog meer verliezen. Maak de deal. Ga naar m toe, regel t.

  Tja, aan elke ambtenaar; nie alles waait over he.

  Aan deze nieuwbakken milionair, jonguh das ook maar op papier want ik deed er 59, minder verdienstelijk, voor t algemeen belang, je gaat mee ten onder en da weet je. De kosten zijn hoger.

 34. Baliekluiver

  Dit is alleen maar nieuws omdat het om één persoon gaat. Maar die 64 nieuwe procedures vallen in het niet bij wat onze ambtenaren uit de hele stad te verwerken krijgen. Doordat er enorm veel fouten worden gemaakt in allerlei procedures roept de gemeente dit over zichzelf af. Mijn baas verwacht dat ik mijn werk in één keer helemaal goed doe. Dat mogen wij dan toch ook wel verwachten van onze ambtenaren?

 35. Diederik

  Prutsers! Als je in een bedrijf een fout van een miljoen maakt word je eruit gedonderd en de tent gereorganiseerd.

 36. Blaag

  @ JdV

  Ambtenaren stemmen maar voor een deel links. Een flink deel stemt VVD, komen ook uit de corporale studentenwereld. De VVD is een zeer rechts conservatieve klassiek liberale partij, ondanks wat de nog veel rechtsere reaguurders roepen. Een ander deel van de oudere ambtenaren stemt CDA, de oude machtspartij bij uitstek. D’66 is geen linkse partij, maar een liberale partij. Voor een deel opgericht door jonge VVD’ers destijds. Een midden partij met een economisch rechtse agenda (neo liberaal).

  Een deel van de jonge of jongere ambtenaren stemt PvdA, GL of D’66, dat klopt. Maar dat is een deel. Er is ook een flinke 45+ categorie. Het zijn net mensen.

  Ambtenaren opereren voor een groot deel los van hoe de politieke wind waait overigens. Waar hebben reaguurders eigenlijk staatsinrichting gevolgd? De kritiek is vaak dat de ambtenaren een eigen machtsbasis hebben en een eigen maschtsfactor zijn waarop weinig controle is uit te oefenen. Zo erg zijn ze juist vaak los gekoppeld van de politieke wind.

  Doordat jullie in zoveel fabels geloven kunnen we het helemaal niet meer over de echte kritiek op de politiek of het ambtenarenapparaat hebben.

  Als deze meneer als een ethsch hacker zou opereren en de incompetentie van een specifiek ambtenarenteam aan de orde wil stellen, dan zou hij dit niet alleen voor het geld doen, wat hij nu klaarblijkelijk wel doet. Overiegns zou deze meneer ook zijn hand kunnen overspelen. De gemeente Utrecht kan ook zijn fouten toegeven en zelf een gang naar de rechter kunnen overwegen. Rechters kunnen ook besluiten dat gemeenschapsgeld niet bedoeld is om iemand multimiljonair te maken vanwege een opeenstapeling van zo op het eerste gezicht kleine fouten. De man creëert ook nog eens het probleem zelf. Door de gemeente te overladen met bezwaren en verzoeken zorgt hij er zelf voor dat de ambtnenaren de termijnen niet halen en hij kan cashen. Het is niet gezegd dat rechters zich in het voordeel van de man blijven uitspreken.

  Hoe kan iemand een held zijn die geld van en voor de burgers inpikt? Het wordt nu immers niet voor de samenleving besteed. Het is uw gemeentebelastingsgeld. Of wonen veel roeptoeters helemaal niet in de gemeente Utrecht? Vandaar het leedvermaak? Maar dan wel op een lokaal Utrechts medium reaguren?

  Raar dat (overduidelijk) rechtse reaguurders altijd lopen te mopperen over subsidies, maar economisch rechtse partijen vertuit de meeste subsidie inpikken, het gaat om honderden miljarden (landbouw, veeteelt, bouw, industrie> zogenaamde marktsectoren die zonder subsidie voor een flink deel zouden omkiepen, vervolgens vinden ze ook nog dat de overheid geen eisen aan die subsidies mag stellen, raar) en rechtse reaguurders wel vinden dat je overheidsgeld/ gemeenschapsgeld voor eigen gewin mag inpikken. Rare gedachtenkronkel.

  Om wraak te nemen of zoiets. Wraak op jezelf of wat? Lijkt wel sado massochisme.

 37. Moniek

  @Scherpschutter
  “Moreel niets misdaan”?
  U houdt er opvallende opvattingen over moraliteit op na.

 38. Toine Goossens

  @Blaag,

  U lult uit uw nekvel, oftwel u liegt als het zwart ziet. Uw post laat zien hoe linkse denkers leugens en bedrog gebruiken om de werkelijkheid te vertekenen. Alles wat u schrijft zuigt u uit uw duim.

  Cijfers 2011
  Ambtenaren stemden meest op PvdA

  Met 18 procent van de stemmen was de PvdA de grote winnaar, op de voet gevolgd door de VVD, die 17 procent van de stemmen kreeg. Op een gedeelde derde plaats staan GroenLinks en D66 met 14 procent. Van de ambtenaren stemde verder 11 procent op de SP, 9 procent op de PVV en slechts 7 procent op het CDA.
  https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/de-pvda-blijft-de-populairste-partij-onder-ambtenaren-bij-de-provinciale

  Cijfers 2017
  Ambtenaren stemmen vooral D66, GroenLinks of VVD

  ”Het stemgedrag van ambtenaren wijkt niet sterk af van dat van gemiddeld Nederland, zes partijen zitten eigenlijk vrij dicht bij elkaar.” Ambtenaren kiezen het vaakst voor D66, GroenLinks en VVD. Ambtenaren kiezen minder vaak voor VVD dan niet-ambtenaren. Voor GroenLinks en D66 zijn de verschillen met de overige ondervraagden niet significant.
  https://www.ioresearch.nl/actueel/ambtenaren-stemmen-vooral-d66-groenlinks-of-vvd/

  Cijfers 2022
  Kleurloos of gekleurd? Politieke voorkeuren van verschillende beroepsgroepen

  Onder advocaten zijn VVD en D66 populair, leraren (specifieker, leden van de Algemene Onderwijsbond) stemmen vaak op GroenLinks en bij ambtenaren blijken D66 en GroenLinks de grootste stemmentrekkers. Zo zijn in veel beroepsgroepen voorkeuren voor bepaalde politieke partijen oververtegenwoordigd. Is dat problematisch en werken politieke voorkeuren door in beleid of de invulling van het werk?
  https://platformoverheid.nl/kleurloos-of-gekleurd/

 39. Scherpschutter

  @Moniek 11:39

  Vooruit. Ik zal eens happen in de wortel. Verklaar u nader.

 40. Bert

  Dus de gemeente verzint allerlei debiele belasting verhogingen, doet met dat geld niet waarvoor het bedoeld is. Verzaakt vervolgens hun plicht ook in de andere zaken, waardoor een burger gebruikt maakt van zijn rechten en dan is volgens sommige mensen hier de burger de schuldige.

  Ps. Voor degenen die zeggen dat d66 een liberale partij is, omdat ze zo zijn opgericht: volgens u is de pvda zeker er ook nog steeds een partij voor de arbeiders.

 41. arbeider

  @ Blaag

  Lekkere korte uitleg zeg.

  Wat geen fabel is, is dat de stad Utrecht doelbewust onbetaalbaar en onbereikbaar word gemaakt voor burgers met een auto!

  Leve de burgers met de fiets. De rest mag toekijken en betalen voor blunders en een anti autoprogramma!

 42. Blaag

  Ik lul helemaal niet uit mijn nek.

  Je link uit 2011 is van 13 jaar geleden, compleet niet relevant meer, dus daar gaat een kruis door.

  En tja, hoeven ambtenaren hebben niet meegdaan aan de onderzoeken? Misschien de VVD en CDA stemmers? Die onderzoekjes zeggen mij dus niet zoveel. Veel ambtenaren willen alleen off the record voor hun politieke voorkeur uit komen.

  Aangezien ik zelf bij BZ en EZ stage heb gelopen en gewerkt (in Den Haag dan wel te verstaan) weet ik echt wel waar ik over praat. Vanuit mijn contacten weet ik ook wel dat het ambtenarenapparaat in Utrecht niet zo links is als iedereen denkt.

 43. Peters

  @ Toine

  Misschien stemmen die ambtenaren wel D’66 en Groen Links OMDAT ze verstand hebben van de materie en weten dat het lansbestuur bij de andere partijen echt niet in goede handen is. Daar wel eens over nagedacht?

  Ze weten immers waar ze over praten.

 44. Rutger

  Als ambtenaren hun werk eens goed zouden doen maakt het mij niet uit op wie ze stemmen.

 45. Toine Goossens

  @Blaag,

  Dan hebt u een stage te weinig gelopen. Na 2011, komt 2017 en dan 2022. Iedere keer opnieuw is de werkelijkheid anders dan wat u ventileert. Ik kan u ook een cursus Professioneel Kritisch Denken aanbevelen. Met het idee dat ambetnaren bij Economische en Binnen/buitenlandse Zaken model staan voor de hele ambtenarenwereld slaat u de plank volledig mis.

 46. Toine Goossens

  @Peters,

  Nee daar hoef ik niet over na te denken. Ik citeer en verwijs naar drie onderzoeksrapporten. U dient uw commentaar daar op af te stemmen.

 47. Utrechter2

  Bij een conflictsituatie hoor ik het verhaal graag van twee kanten. Hoor en wederhoor, voordat ik een mening vorm.

 48. Nietco

  @Nico. Wat een domme reactie. Wat heeft een tabakszaak met deze zaak te maken. Helemaal niks, maar het is wel leuk om zo ‘je gram’ te halen ofzo? Gemeentes zijn ook vaak alleen maar uitvoerende partijen vanuit het Rijk, zo ook met het sluiten van tabakszaken. Maar inlezen doen we tegenwoordig niet meer. We schoppen overal tegenaan en het is de schuld van links…

 49. Moniek

  @Scherpschutter
  Ligt dat niet heel erg voor de hand? Moet ik dat werkelijk aan u uitleggen? U bevestigt hiermee nogmaals een – eufemistisch uitgedrukt – merkwaardige opvatting over moraliteit.

 50. Ma

  Net als in buitenland ambtenaren ook kunnen vervolgenAls biggeregistreerde hang ik al voor een verkeerd gegeven aspirientje aan de hoogste boom

 51. Mojoman

  Haha wat een discussies onderling.
  Over de moraal van deze mens valt veel te zeggen misschien, maar laten we niet vergeten dat misbruik hier alle gelegenheid wordt gegeven.
  Ons gemeentebestuur en organisatie gaat niet vrijuit.
  Bestuurlijk amateurisme en ambtelijk gepruts is hier mede de oorzaak van.
  Incompetentie, gebrek aan betrokkenheid, gebrek aan visie en vooral foute besluiten, het leidt tot een puinhoop en geld verkwisting. Voorbeelden genoeg!!!!!

  De burger moet zich als goed burger opstellen en / maar dat geldt evenzo voor ons bestuur. Houdt alsjeblieft eens op met prutsen en duiken.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).