Utrechters in de bijstand hebben mogelijk baat bij andere aanpak | De Utrechtse Internet Courant Utrechters in de bijstand hebben mogelijk baat bij andere aanpak | De Utrechtse Internet Courant

Utrechters in de bijstand hebben mogelijk baat bij andere aanpak

Utrechters in de bijstand hebben mogelijk baat bij andere aanpak
Archieffoto Stadskantoor
Utrechters die in de bijstand zitten lijken baat te hebben bij meer vrijheid en meer begeleiding. Dat blijkt uit een langlopend onderzoek van de Universiteit Utrecht en de gemeente. Maar men moet wel voorzichtig zijn met verdere conclusies, zo menen de onderzoekers.

Utrechters die in de bijstand zitten lijken baat te hebben bij meer vrijheid en meer begeleiding. Dat blijkt uit een langlopend onderzoek van de Universiteit Utrecht en de gemeente. Maar men moet wel voorzichtig zijn met verdere conclusies, zo menen de onderzoekers.

Het onderzoek moest antwoord geven op de vraag wat de beste manier is om mensen met een bijstandsuitkering te begeleiden richting participatie of betaald werk. Voor het onderzoek zijn 752 bijstandsgerechtigden, die zich vrijwillig hebben opgegeven, willekeurig ingedeeld in vier verschillende experimentgroepen. Elke groep heeft zestien maanden lang een andere behandeling gehad.

Zo was er een groep die gewoon volgens de huidige wet- en regelgeving bleef opereren, een groep waarbij er veel minder regels gelden en waarbij ze mochten kiezen of ze begeleiding wensten, een groep waarbij juist stevig werd ingezet op hulp en begeleiding en als laatste een groep waarbij de deelnemers meer mochten bijverdienen met behoud van hun uitkering.

Tekst gaat verder onder video

Positieve resultaten

Uit het onderzoek komt naar voren dat er ruimte is voor verbetering van het huidige systeem. Want er waren (lichte) positieve resultaten te zien bij deelnemers die meer mochten of steun kregen. Zo zouden sommige deelnemers voor een paar uur in de week werk vinden of zou het zelfvertrouwen van de deelnemers stijgen. Verschillende methodes zouden beter werken bij verschillende doelgroepen.

“Er is dus potentieel voor verbetering”, concludeert onderzoeker Timo Verlaat op de website van de UU. “Door alle drie de behandelingen worden positieve effecten behaald, maar het zijn niet altijd dezelfde effecten. Het is vooral een politieke keuze waar je het meeste belang aan hecht. Vind je het bijvoorbeeld belangrijk dat mensen volledig uit de uitkering stromen of valt er ook iets te zeggen voor participatie op de arbeidsmarkt en in de samenleving door deeltijdwerk? Hoe belangrijk is de tevredenheid van je klantmanagers? Er zijn positieve resultaten behaald, maar er zitten nog wel verschillen tussen de groepen.”

Wethouder Linda Voortman zei tijdens de presentatie van het rapport tevreden te zijn met de resultaten. De gemeente wil de lessen die geleerd zijn gaan toepassen op hun eigen dienstverlening. De gemeente heeft daarvoor wel meer geld van het Rijk nodig en meer wettelijke flexibiliteit.

Kanttekeningen

Maar er zijn ook kanttekeningen, zo had het onderzoek eigenlijk langer moeten duren en is onduidelijk of de deelnemers ook representatief zijn. Tevens staat er in het rapport dat resultaten ook door toeval kunnen komen. Wel zijn er naar ‘alle waarschijnlijkheid’ geen negatieve effecten. De vraag wat de optimale regeling is, is ook nog niet beantwoord.

De VVD en het CDA in Utrecht zijn al in de pen geklommen en hebben een set schriftelijke vragen ingediend omdat ze met ‘verbazing’ kennis hebben genomen van het onderzoek.  Fractievoorzitter van het CDA Sander van Waveren schrijft op Twitter: “Utrecht heeft vandaag de pr-machine flink aangeslingerd om het bijstandsexperiment te promoten (via twitter, met animaties en in de Volkskrant). Daar is het nodig op aan te merken.” De partijen willen weten wat de gemeente wil doen met het gevraagde geld van het Rijk en hoe de gemeente precies kijkt naar de conclusies van het onderzoek.

14 Reacties

Reageren
 1. Scherpschutter

  Haha, ik heb echt he-le-maal niets met die van Waveren, maar hoe de man hier met een enkele Tweet een ‘onderzoek’ (man man man) van 16 maanden EN Voortman’s ronduit bizarre voornemen om dit onderzoek te gebruiken om haar dus totaal niet-werkende voornemens door te drukken door de shredder haalt is wel episch…

  Goed werk. Niets dan lof en hulde voor van Waveren en als ik Voortman was dan zou ik me ergens weggescholen in een hoekje diep gaan zitten schamen…

 2. MJPD

  Excuses, ik las ‘hardere’ aanpak.

 3. Jaap

  Het regent internationaal aan meerdere onderzoeken die de conclusies van dit onderzoek onderschrijven., dus je hoeft helemaal niet af te gaan op dit ene onderzoek.

  Inzake de bijstand moet je gewoon kijken wat EN het effectiefst werkt voor de groep mensen waar het om gaat en de samenleving het minst geld kost.

  Naar een systeem gaan wat al neigt naar een basisinkomen is uiteindelijk veel goedkoper voor de staat. Er hoeft niet meer toegezien te worden op fraude er kunnen vele lagen uit het overheidsapparaat gesloopt worden, want de bureaucratie is niet meer nodig en het is vele malen goedkoper.

  Het geeft ook mensen in de bijstandssituatie meer vertrouwen en energie, waardoor zij ook meer en vaker een nuttige bijdrage leveren.

 4. Koel Hoofd

  Ben het eens met Scherpschutter.

  Maar het trieste van deze hele kwestie is dat de bijstandsgerechtigde niet aan de bak komt omdat onze maatschappij niet op die mensen zit te wachten.
  Dus bijstandsgerechtigden aan het (fulltime) werk willen helpen is bijvoorbaat kansloos, tenzij er werkgevers zijn die deze mensen tegen een fatsoenlijk loon (NB!!) een passende baan kunnen geven. Met onze huidige stand van de techniek, compleet doorgeslagen obsessie met diplomas en internationale concurrentie op de arbeidsmarkt, gaat dat niet lukken.

  Dat GL hier nu toch meer geld wil om een mislukt experiment waarbij negatieve effecten optreden (Zie NOS artikel: https://nos.nl/artikel/2332382-bijstandsexperimenten-utrecht-en-nijmegen-geen-groot-succes.html) voor de deelnemers toch door te kunnen zetten, is werkelijk weerzinwekkend.

 5. Scherpschutter

  @Jaap

  “Naar een systeem gaan wat al neigt naar een basisinkomen is uiteindelijk veel goedkoper voor de staat. ”

  O ja? Verklaar u nader. 17.000.000 x 12.000 per jaar (1000 basisinkomen per maand) = 204.000.000.000. Tweehonderdendvier miljard. Hoe is dat goedkoper?

  Ten tweede: er bestaat niet zoiets als “goedkoper voor de staat”. Waar moet dat geld vandaan komen tenslotte?

  Net als vrijwel iedere andere voorstander van dat basisinkomen lijkt u maar niet te willen begrijpen dat de staat u 12.000 per jaar kan geven eerst 12.000 van u moet afpakken alvorens ze u uw eigen geld kan geven….De staat heeft geen magische geldboom. Iedere cent in haar handen is een cent die een burger is afgenomen. Het geld was al van u…U krijgt het slechts terug.

  Wat is dan het punt van een basisinkomen? Waarom zou ik de staat 12.000 Euro moeten geven zodat de staat vervolgens mijn eigen 12.000 Euro weer terug kan geven…? LOL.

  Het is veel simpeler: het hele sociale verzekeringsstelsel van de staat afschaffen, alle betrokken ambtenaren ontslaan en sociale zekerheid een zaak van het individu maken. Private verzekeringen, op maat voor individu. Moet u eens opletten hoe snel veel van die bijstandgerechtigden niet alleen ineens een baan kunnen vinden, maar ook een baan WILLEN vinden. Vanzelfsprekend staat u overigens dan wel vrij om een sociale stichting te starten waar u (en anderen uiteraard) vrijwillig een stuk van uw eigen geld in kunt storten om de minder bedeelden te helpen…Bijstand uit volledig vrijwillige bijdragen. DAT noem ik nou sociaal en solidair zijn.

 6. Binnenstadbewoner

  @ scherpschutter: die heilstaat van u bestaat allang namelijk de VS. Een groot fiasco. Alleen leuk voor een heel klein percentage grootverdieners. Gigantiche problemen aldaar. Armoede, ‘working poor’, geen geld hebben voor een zorgverzekering, hogere criminialiteit, extreme populistische politici die het allemaal wel even gaan oplossen etc. etc.. Dankzij ons fantastische stelsel heeft vrijwel iedereen hier een dak boven zijn hoofd en genoeg te eten. Niemand die hier uit vuilnisbakken hoeft te eten. natuurlijk is er een keerzijde maar staat niet in het niet bij de grote voordelen.

 7. Scherpschutter

  Binnenstadbewoner

  Ik zou de feiten even controleren als ik u was. De VS geeft per jaar bijna 3000(!) miljard uit aan het sociale stelsel, ofwel bijna 42% van alle overheidsuitgaven die daar normaliter gedaan worden.

  Als u nou een bewijs wil hebben hoe slecht door de overheid gemanagde zorgsystemen wel niet zijn dan is de VS eerder het meest lichtende voorbeeld ter wereld van hoe ongelofelijk schadelijk een collectivistisch zorgstelsel is dan een voorbeeld van hoe ‘slecht’ het vrije markt systeem dat ik voor ogen heb is…

  Fiasco? Zeker. Net zoals op iedere andere plek waar overheden het sociale stelsel beheren. Hoeveel voorbeelden zijn nog nodig voordat wij burgers eens in gaan zien dat we dit helemaal niet aan overheden moeten overlaten?

 8. Jaap

  @ Scherpschutter

  Rekenen is niet uw sterkste kant.

  Bron CBS: Aantal Nederlanders tussen de (20) en 65= 10 243 954 in 2020, niet 17 miljoen.

  Onder die leeftijd (20-) hebben we het vaak niet over een grote groep die al echt zelfstandig is, zelfstandig woont of in de werkende klasse valt, voor mensen van boven de 65 zijn er andere inkomensmogelijkheden (bijv. pensioen en AOW).
  https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84646NED/table?ts=1588426332814

  Dus dit is simpelweg (ongeveer) de groep mensen die aanspraak maakt op een basisinkomen.

  10.243.954 X 1000 euro (x 12 maanden)= 122.927.448.000

  In alle basisinkomensopties wordt er gesproken van een lager uit te keren maandbedrag dan we nu gewend zijn bij uitkeringen, juist, omdat het mensen nu vrij staat (er zijn geen regels meer die dat beletten, behalve de wettelijke arbeidswetten) om bij te verdienen, sommigen zullen dat heel erg part time doen, anderen full time. Dus de financiële positie van de meeste armsten zal er ook nog eens op vooruit gaan.

  Daarom zou het bedrag basisinkomen ook omlaag kunnen. Vaak wordt er gesproken over 850 euro per maand, maar het zal ook 650 euro per maand kunnen zijn. Zelfs dan, omdat men vrij naast het basisinkomen mag werken, als is het maar 1 of 2 uurtjes in de week, zal de financiële positie van de meeste mensen alsnog toenemen ten opzichte van de huidige situatie.

  Hieronder de rekensommetjes voor zowel 850 euro per maand en 650 euro per maand. Wat zou Nederland dan kwijt zijn?

  10.243.954 x 850 euro = 8.707.360.900 x 12= 104.488.330.800

  10.243.954X 650 euro (x 12 maanden) = 79.902.841.200

  Wat geeft Nederland nu uit aan sociale uitkeringen?

  Bron CBS: De overheid keerde in 2018 voor 155,6 miljard euro (155.600.000.000 euro) uit aan sociale uitkeringen, bijna 4 miljard euro meer dan in 2017. Hiermee waren de uitgaven aan sociale uitkeringen goed voor 47,8 procent van de overheidsuitgaven. Dat meldt het CBS op basis van analyses in de nieuwste kwartaalmonitor overheidsfinanciën.
  Bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/26/uitgaven-voor-sociale-uitkeringen-nemen-verder-toe

  Dus alleen al qua uitkeringen kom je goedkoper uit. Je lult dus echt maar wat.

  Dan ben je er nog niet.

  Wat geeft Nederland eigenlijk wel niet uit aan fraudebestrijding per jaar?

  Hoeveel uitkeringen worden en werden er niet onterecht weggesluisd naar het buitenland, zonder dat Nederland dat bedrag terug kan halen?

  Hoeveel misstanden bij het UWV zijn er wel niet aan het licht gekomen?

  Hoeveel toeslagen-debacles hebben we al niet gehad bij de Belastingdienst.

  Bedenk ook dat bij een basisinkomen een flink deel van de bureaucratie verdwijnt en een heel erg groot deel van het ambtenarenapparaat niet meer nodig is.

  Ik wil niet weten hoeveel goedkoper het invoeren van een basisinkomen is ten opzichte van de huidige situatie.

  Dus alleen al het rechtstreeks uit te keren bedrag valt lager uit bij een basisinkomen dan in het huidige systeem aan uitkeringen. Wanneer iedere Nederlander tussen de 20 en 650 euro krijgt, of 850 euro krijgt en zelfs als men 1000 euro krijgt.

  Er blijft in het minst gunstige geval 33 miljard over en in de gunstigste gevallen nog veel en veel meer.

 9. Koel Hoofd

  @ Scherpschutter, Binnenstadbewoner heeft gelijk.
  Alleen gaat Nederland in volle galop Amerika achter na omdat Amerikaanse economische neoliberale theorieen aan de Nederlandse universiteiten als zaligmakend aan onwetende, piepjonge en erg naieve studenten worden verkocht.

  Wil je zien hoe erg Amerika een failed state is, moet je naar het midwesten gaan. Beschamend en diep triest hoe mensen daar moeten leven, de tranen schieten spontaan in je ogen. En dat is allemaal veroorzaakt door de intelligentia who doesn’t give a crap unless its tax deductable. Uitzonderingen daargelaten, want sommigen trekken zich echt het ellendige lot van die mensen aan. Maar die timmeren niet aan de weg, die doen gewoon.
  Echter, in het midwesten komt 99% van de Hollanders niet, ze blijven aan de kusten en in de goede delen van de grote steden (de arme wijken zijn te gevaarlijk want mensen zijn er gewapend) en vergapen zich aan de rijkdom van fake plastic fantastic, en willen dat dan ook in Nederland.
  Dus wij hebben nu ook de working poor, en de overheid wil daar nog nu meer van omdat het goedkoper is dan kansloze mensen te ondersteunen (van de straat te houden) met een sociale uitkering, en makkelijker dan om economische omstandigheden te scheppen waar die mensen in uit de voeten kunnen.
  Dat de wetenschap daar aan mee werkt, vind ik persoonlijk weerzinwekkend.
  Een PhD zegt niets, alleen maar dat er een heel groot ego aanwezig is.

 10. Scherpschutter

  @Jaap 2/5/2020 – 16:05

  Fijn dat je hapt, Jaap! En nog veel fijner dat je precies het antwoord geeft waar ik al op zat te hopen, want u vergeet een piepklein dingetje met dat basisinkomen. Kleintje maar hoor. Kan de beste overkomen… Sta me toe DE GIGANTISCHE DENKFOUT van iedere pro-basisinkomer eens en voor altijd te fileren en die denkfout bestaat eruit dat pro-basisinkomers er vanuit gaan dat mensen dezelfde hoeveelheid uren blijven werken EN de onjuiste aanname dat de inkomsten van het Rijk hetzelfde zullen blijven (quod non!) waardoor er verhoudingsgewijs dus lagere kosten zouden zijn (wrong!).

  Sta me toe u een lesje in logisch, consequent en rationeel redeneren te geven:

  Ik stel u graag voor aan Gerard. Gerard is een accountmanager met een modaal inkomentje van netto 2500 Euro per maand. Daar is Gerard best tevreden over. Dan introduceert de overheid een basisinkomen. Iedere Nederlander krijgt van de overheid nu 1000 Euro netto per maand. Mmm, denkt Gerard. Wat top!
  Weet je wat? In plaats van 40 uur werken voor 2500 Euro ga ik lekker 24 uur werken zodat ik 1500 Euro in loondienst verdien. De andere 1000 Euro krijg ik toch wel van de overheid, dus mijn inkomen blijft gelijk…Netto 2500 Euro per maand.

  Doordat Gerard nu nog maar 24 uur werkt en maar 1500 Euro in loondienst verdient, ‘pakt’ de overheid in plaats van pakweg 1500 Euro inkomsten op Gerard’s salaris (sociale lasten werkgever/belastingen etc etc) op zijn eerdere salaris van 2500 Euro nu nog maar 1000 Euro per maand op Gerard’s nieuwe inkomen van 1500 Euro. Maar….Tegelijk moet diezelfde overheid Gerard ook nog 1000 Euro basisinkomen betalen! Gerard is van netto bijdrager van 1500 Euro ineens teruggezakt naar iemand die 0 Euro kost en 0 Euro bijdraagt…

  Daar gaan de inkomsten die nodig waren om Jan te kunnen betalen! Jan is een eersteklas klaploper die zijn hele leven te beroerd is geweest om ook maar een vinger uit te steken. Jan leefde al jaren van het belastinggeld dat de hardwerkende Gerard voor hem inbracht en lachte zich de spreekwoordelijke lul uit zijn broek. Gerard’s 1500 Euro werd zo op z’n rekening gestort, terwijl hij nog een sjekkie opstak…En ineens niet meer. Want Gerard’s geld kwam niet meer…

  En dat werd een gigantische teleurstelling voor Fatima! Fatima is de hardwerkende marketingcollega van Gerard die ook 2500 Euro per maand netto per maand verdiende. Toen de overheid het basisinkomen invoerde toen dacht ze: hee, maar dat is lekker! In plaats van 2500 Euro per maand heb ik nu ineens 3500 Euro netto per maand. Diep teleurgesteld bekeek ze haar eerstvolgende loonstrookje…Nog steeds netto 2500 Euro. Arie, Minister van Sociale Zaken, die nu Gerard’s geld niet meer had om Jan te betalen, is het geld toen maar bij Fatima gaan ophalen…..Arie heeft zelf geen geld en moet het ergens vandaan halen, is het niet Japie?

  Fatima gaat boos direct naar werkgever Rob. Teleurgesteld maar vol begrip zegt Rob dat hij akkoord gaat met Fatima’s voorstel om nog maar 24 uur te werken, nadat Fatima hem duidelijk maakte dat ze haar extra uren voor helemaal niets had gewerkt en dat ze beter Gerard’s voorbeeld had kunnen volgen. Rob’s begrip sloeg snel om in woede, want toen Rob aan het einde van de maand de sociale premies moest betalen voor zijn werknemers zag hij dat die ineens 40% verhoogd waren door Arie, Minister van Sociale Zaken! Arie moest wel…Die had ineens Jan, Fatima en Gerard 1000 Euro te betalen, waar 3000 Euro minder binnenkwam….

  Rob’s bedrijfskosten waren dus nog wel netto hetzelfde, maar hij krijgt er maar liefst 40% minder arbeid voor terug….Hij moest extra personeel inhuren. En veel ook! Want intussen hadden al zijn andere medewerkers ook aangegeven nog maar 24 uur te willen werken…. Rob besluit in paniek de prijs van zijn product (aardbeien) met 40% te verhogen. Rob heeft geen keus. Hij kan niet 100% blijven produceren met maar 60% aan arbeidsproductiviteit en zijn winstgevendheid op peil houden uiteraard…You can’t have your cake and eat it too.

  Op het Ministerie van Sociale Zaken kijkt Arie geschokt voor zich uit. De cijfers die hij zojuist zag konden niet kloppen dacht hij. In een jaar tijd is het BBP met 40% gedaald (ook Rob’s omzet uiteraard, want niemand kon en wilde zijn prachtige maar peperdure sociale aardbeien nog langer betalen), was het aantal part-timers 1000% toegenomen in een jaar en begon de werkeloosheid richting de 10% te kruipen.

  Rob moest uit noodzaak Fatima en Gerard wel ontslaan…Waar Arie voorheen 47% van alle rijksinkomsten aan het sociale stelsel uitgaf, was dit door het dalende BNP ineens een schokkende 87%! Enorme tekorten dreigden en Arie had geen idee meer waar hij de rekeningen van moest betalen….Dat gold overigens ook voor Fatima en Gerard die van een basisinkomen leefden. Rob’s aardbeien in de supermarkt ineens weer 40% duurder waren geworden, nadat Arie in blinde paniek de winstbelasting maar had verdubbeld….

  Het is allemaal de schuld van Jaap van DUIC.nl bedacht Arie, die hem zo’n ‘geweldig’ plat rekensommetje had laten zien van hoe goedkoop en fantastisch dat basisinkomen wel niet was. “Allemachtig, hoe kon die Jaap nou zo stom zijn, fulmineerde Arie, en vergeten dat dat verdomde basisinkomen alle modalen in een samenleving (een overweldigende meerderheid!) in staat stelt hetzelfde te verdienen met MINDER WERK waardoor de inkomsten van het Rijk doldriest dalen EN tegelijk de kosten voor het sociale stelsel doldriest oplopen en procentueel zelfs volledig uit de klauwen liepen….?

  *Zachtjes mompelt Scherpschutter iets over het linkse totale onvermogen tot logisch, consequent en rationeel redeneren en herhaalt zijn mantra: om als overheid iemand 1000 Euro te kunnen betalen moet je hem (of een ander) eerst 1000 Euro afpakken… You can’t have your cake and eat it too*

 11. Scherpschutter

  @Jaap

  En dan is er nog een klein dingetje Jaap…Als in 1975 het basisinkomen was ingevoerd op 50% van een modaal inkomen, dan was de bruto uitkering in 2020 nu 250 Euro per maand, waar je ongeveer een brood voor koopt. Inflatie…

  De speculatieve 1000 Euro basisinkomen dient ieder jaar met 3% verhoogd te worden om de koopkracht op peil te houden. Al na 5 jaar zou de uitkering 1159 Euro per maand moeten zijn.

  Het is een totale utopie, goede man….Afschaffen sociale stelsel => bruto wordt netto > particuliere verzekeringen op maat. Daarnaast een sociaal fonds waar u vrijwillig (een deel van) ue inkomen in kunt storten.

 12. Jaap

  Ach Scherpschuttertje toch.

  Wat een hoop teksten en wat een woorden toch.

  Kan je er gewoon niet tegen dat je even op je nummertje gezet wordt, omdat je wederom geen gelijk had. Keurig met cijfers onderbouwd.

  Je roept wat bedragen die nergens op slaan, wordt gecorrigeerd en dan komt er een een heel betoog, uit woede en frustratie geschreven (duidelijk leesbaar), omdat iemand wederom, zoals zo goed als altijd, je ongelijk heeft aangetoond.

  Daarnaast blijf je hier maar over 1000 euro roeptoeteren (expres waarschijnlijk), terwijl in mijn verhaaltje en in alle modellen over het basisinkomen het over vele lagere basisinkomens gaat (tussen de 500 en 850 euro). Hogere zijn niet nodig, omdat eenieder naast zijn basisinkomen MAG werken (itt veel uitkeringen nu), wat verreweg de meeste mensen zullen doen.

  Je maakt hier ook nog eens de denkfout door te denken dat als mensen een bepaald bedrag gegarandeerd krijgen, ze massaal zullen stoppen met hun huidige werkweek.

  Nou, uit alle theorie en uit alle pilots is gebleken dat mensen dit niet doen, want mensen vinden het wel lekker om net iets meer inkomsten te hebben. En mensen vinden vaak hun werk best wel leuk. Al is het maar om structuur te hebben en andere mensen tegen te komen.

  Daarnaast laten werkgevers hun personeel niet zomaar minder werken. Mensen zitten ook nog eens aan contracten vast die ze niet eenzijdig kunnen opzeggen.

  Het is dus gewoon regelrechte bullshit dat de overheid minder belasting binnen krijgt. Doordat sommige mensen in een andere loonschaal terecht komen zullen ze soms zelfs iets meer belasting betalen.

  Zorgt het basisinkomen niet voor enorme inflatie?

  Laat er geen misverstand over bestaan: als je het basisinkomen financiert door gewoon geld bij te drukken, dan krijg je inderdaad inflatie (geld wordt minder waard). Er zijn aardig wat prominente economen die voorstellen het zo te doen, juist omdat we op dit moment te weinig inflatie hebben! ‘Helikoptergeld’ noemde de beroemde econoom Milton Friedman deze aanpak.
  https://decorrespondent.nl/10065/basisinkomen-de-utopie-van-gratis-geld-in-14-vragen-en-antwoorden/386948925-21f59b22

  En inderdaad, dat basisinkomen wordt gefinancierd vanuit belastingen, maar dat vind ik dan ook terecht. Aangezien de belastingdruk op sommige mensen in de onderste regionen van het belastingstelsel relatief gezien hoger kan zijn dat die van de allerrijksten (dus niet naar de percentages kijken, maar de impact die belastlingafdracht heeft), is het gerechtvaardigd om meer belasting bij de aller-allerrijksten weg te halen.

  50 jaar geleden gebeurde dat ook in veel dominante landen in het westen. Onder invloed van het neo-liberalisme zijn de allerrijksten steeds minder(relatief en absoluut) belasting gaan betalen. Dat loopt mooi gelijk met de achteruitgang van de verzorgingsstaat in de westerse wereld.

  Overigens zou je ook de allerrijksten 10% kunnen uitsluiten van een basisinkomen. En over vermogensbelasting heb ik het nu nog niet eens.

  En het is dus minstens 30-80 miljard goedkoper voor een overheid om op basisinkomens over te gaan. En dan zijn alle kosten (miljoenen/ miljarden) van een besparing op bureaucratie, het ambtenarenapparaat en fraudebestrijding (die niet meer nodig is) niet eens meegerekend.

  Het systeem van een basisinkomen is eerlijker, efficiënter, goedkoper, minder bureaucratisch, het zorgt voor een kleinere overheid met minder invloed, ook zorgt het voor gezondere inwoners in een land en hebben mensen die even vast lopen of even een achteruitgang hebben niet meteen schuldgevoel en zijn ze gewoon vrij om meer invloed op hun eigen leven uit te oefenen, zonder onder permanente controle te staan en permanent van fraude verdacht te worden.

  Het systeem wordt nu niet ingevoerd, omdat een aantal van de partijen die nu aan de knoppen draait vanuit neo-liberale-morele pincipes handelt die niet gestaafd worden door enige onderbouwing.

 13. Scherpschutter

  @Jaap 12:44

  Ja Jaap, ik leg je net uit dat je maar een halve rekensom hebt gemaakt! Supersimpel voor je opgeschreven en extreem helder. Dan moet je niet boos op me worden omdat je zelf een enorme denkfout maakt natuurlijk. Nogmaals: je hebt de linkerkant van de som (50%) uitgevoerd, maar bent de rechterkant (ook 50%) TOTAAL vergeten….

  Ik kan er werkelijk niet bij met mijn verstand dat je niet snapt dat honderdduizenden/miljoenen mensen (in een economie waar 70 procent de baan niet leuk vindt) MINDER zullen gaan werken als er maandelijks ‘gratis’ geld op de rekening komt. Minder doen, zelfde inkomen. Leve de lol. Behalve dan voor wie de rekeningen moeten betalen…

  Echt doodsimpele logica. Voor iedereen te volgen, zoals ook iedereen zal volgen dat de productie hierdoor gaat dalen (minder arbeid beschikbaar), het BNP ook (minder arbeid => minder productiviteit => lager BNP), arbeid stervensduur wordt voor werkgevers (3x raden waar de rekening wordt neergelegd), de belastinkomsten driest dalen voor de overheid (minder arbeid is fors minder inkomsten Staat), en de prijzen fors zullen stijgen (werkgevers moeten extra arbeid inhuren om hetzelfde te produceren en rekenen dit door in priizen). De overheid zal de tekorten op een lager BNP moeten lenen: hogere staatsschuld (absoluut en in procenten) => hogere rente => meer lasten voor burgers en bedrijven. Bedrijven ontslaan nog meer personeel…Etc etc. Tot de grote eindklap.

  Makkelijker kan ik het echt niet maken voor je Jaap. Je ziet de helft van de som niet…De werkelijke kosten van je basisinkomen: economische verwoesting omdat mensen minder gaan werken als ze ‘gratis’ (peperduur dus) geld krijgen en leuke dingen gaan doen…

  Het basisinkomen is een morele horror, een praktische dwaasheid en een schier onstopbare onbetaalbare economische sloophamer die eindigt waar iedere socialistische samenleving eindigt: in de rij van de staatsbakker met uw voedselbon tot de grote sprong voorwaarts.

  De enige eerlijke, sociale, morele, intelligente en praktische oplossing is: iedereen houdt gewoon zijn eigen inkomen en we schaffen het hele sociale overheidsstelsel af…Bruto inkomen wordt netto inkomen => private verzekeringen voor iedereen op maat. Een sociale stichting zonder enige subsidie waar iedereen die maar wil in kan storten wat en wanneer men maar wil.

  Wakker worden Jaap…Wat te mooi is om waar te zijn is dat in 999 van de 1000 gevallen ook. Een socialistische gruwel als een basisinkomen is geen uitzondering en het mooie is dat u alleen maar eerlijk tegen uzelf hoeft te zijn vanaf nu (u weet heus wel dat u een gammel verhaal ophangt dat geen enkele toets der logica doorstaat) en de andere kant van de som ook te maken.

 14. Jaap

  https://decorrespondent.nl/10065/basisinkomen-de-utopie-van-gratis-geld-in-14-vragen-en-antwoorden/386948925-21f59b22

  Eigenlijk staat daar wel het meeste in.

  Quote”…dat de productie hierdoor gaat dalen (minder arbeid beschikbaar), het BNP ook (minder arbeid => minder productiviteit => lager BNP)”>>>

  Niet waar. Hoezo zou de productie dalen? De vraag daalt toch niet ineens? Een flink deel van de bevolking krijgt door een andere constructie MEER koopkracht, dus aan de vraagkant zal niet niet zoveel veranderen. De vraag naar producten neemt misschien wel toe.

  Zoals al vaker aangehaald blijkt uit geen enkel onderzoek dat de afgelopen eeuw is uitgevoerd en ook uit (buitenlandse) pilots niet dat mensen plots fors structureel minder gaan werken bij een basisinkomen (misschien een paar uurtjes minder, als het kan). Dat kan vaak ook niet, want mensen hebben arbeidsverplichtingen/ contracten en mensen vinden het vaak wel fijn om te werken. Bedrijven hebben nog steeds een vraag naar arbeid en zullen niet ineens alleen maar met kleinere contracten gaan werken.

  .”..arbeid stervensduur wordt voor werkgevers (3x raden waar de rekening wordt neergelegd), de belastinkomsten driest dalen voor de overheid (minder arbeid is fors minder inkomsten Staat), en de prijzen fors zullen stijgen (werkgevers moeten extra arbeid inhuren om hetzelfde te produceren en rekenen dit door in prijzen).”

  Hoezo wordt arbeid stervensduur voor werkgevers bij een basisinkomen? Leg me dat eens even uit? Je lult echt maar wat he?

  Hoezo zullen de belastinginkomsten dalen?

  Daarnaast zouden de rijken (bovenste 10%) verhoudingsgewijs fors meer belasting kunnen gaan betalen, want verhoudingsgewijs is hun belastingdruk laag (dus niet naar de percentages kijken aub). (Meer) Vermogensbelasting is, zoals Pikety al jaren keurig onderbouwd schrijft, zeker geen slecht idee.

  Toen we ooit nog een goed werkende verzorgingsstaat in plaats van neoliberale staat waren, betaalden de hogere inkomens fors meer belasting, zonder al te veel ontwijkingsmogelijkheden. Rara.

  Aangezien je betoog aan alle kanten rammelt zullen de prijzen ook niet zo hard stijgen als jij denkt. “balblabla”.

  Het volgende gaat allemaal niet gebeuren, omdat je betoog aan alle kanten rammelt>>>:
  ” De overheid zal de tekorten op een lager BNP moeten lenen: hogere staatsschuld (absoluut en in procenten) => hogere rente => …….”

  Je voorwerk klopt niet, dus je eindconclusie ook niet.

  En mensen die het over “Wakker worden” hebben, tja, daar luister ik eigenlijk al niet meer naar. Ik heb al genoeg koffie op voor vandaag.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).