Utrechters met huurhuis steeds vaker slachtoffer van intimidatie en woekerprijzen Utrechters met huurhuis steeds vaker slachtoffer van intimidatie en woekerprijzen

Utrechters met huurhuis steeds vaker slachtoffer van intimidatie en woekerprijzen

Utrechters met huurhuis steeds vaker slachtoffer van intimidatie en woekerprijzen
Utrechters met een huurhuis krijgen volgens de gemeente steeds vaker te maken met woekerprijzen, intimidatie en schimmige contracten. Gemiddeld betalen huurders in de stad maandelijks 150 euro te veel. Om de problemen tegen te gaan lanceren de gemeente en het Huurteam Utrecht de campagne Stop Duurhuur.

Utrechters met een huurhuis krijgen volgens de gemeente steeds vaker te maken met woekerprijzen, intimidatie en schimmige contracten. Gemiddeld betalen huurders in de stad maandelijks 150 euro te veel. Om de problemen tegen te gaan lanceren de gemeente en het Huurteam Utrecht de campagne Stop Duurhuur.

Utrechtse huurders die problemen hebben kunnen aankloppen bij het Huurteam. Dit wordt onder andere gedaan bij een te hoge huur, onterecht berekende kosten, schimmige contracten en huuropzeggingen. Zodra er misstanden zijn gaat het Huurteam in gesprek met de verhuurder en kan er een procedure worden gestart bij de huurcommissie. “Het Huurteam speelt een belangrijke rol bij de aanpak van huisjesmelkers”, aldus de gemeente.

2020

Vorig jaar heeft het huurteam in Utrecht in totaal 457 woningen en de daarbij gemaakte huurafspraken gecontroleerd. Dit waren 301 kamers in een gedeelde woning en 156 zelfstandige huizen, zoals appartementen en studio’s.

Bij maar liefst 96,7 procent van de controles zijn één of meer misstanden gevonden. Het gaat hierbij in totaal om 442 adressen. De totale huurverlaging die vorig jaar door het huurteam is gerealiseerd bedraagt 470.496 euro.

De totale huurverlaging en ook het totaal aantal adressen waar het Huurteam Utrecht in 2020 onderzoek heeft gedaan ligt lager dan voorgaande jaren. Dit is volgens de gemeente het gevolg van corona.

Intimidatie

Naast een te hoge huurprijs betalen huurders ook vaak te veel servicekosten, worden ze contractueel verplicht om te hoge huurverhogingen te accepteren of krijgen ze te maken met intimidatie.

“Dit soort zaken zorgen voor een onprettig en onveilig woonklimaat in onze stad”, zegt wethouder Kees Diepeveen. “Dat moet stoppen en daarom zorgen we dat voor huurders duidelijk is waar ze terecht kunnen, zodat wij hen kunnen helpen.”

Initiatief

Het initiatief voor de campagne Stop Duurhuur komt van een huurder zelf. Marieke Hulsbos kwam er via het Huurteam achter dat ze 700 euro per maand te veel betaalde voor haar woning. Sindsdien zet ze zich volgens de gemeente in om zoveel mogelijk mensen bekend te maken met het huurteam.

“Mijn doel is dat alle huurders in Utrecht standaard hun contract laten checken door het Huurteam. Op die manier geven we huisjesmelkers en malafide verhuurders geen kans meer”, aldus Marieke.

21 Reacties

Reageren
 1. Lexus

  Vroeger had je een huurcommissie die op basis van puntenberekeningen de toegestane hoogte van de huur bepaalde. Toen ik in Utrecht kwam wonen had je, ook als koper van een woning, een woonvergunning nodig. Vóór die tijd, de de oorlog, bestond er zelf vordering van woonruimte. Kortom de overheid, voornamelijk van sociaaldemocratische en christendemocratische signatuur — de liberalen hadden nog maar weinig invloed — had greep op de volkshuisvesting en voorkwam uitwassen. Overigens werden er ook toen te weinig woningen gebouwd. Willen we het nu betaande gigantische probleem van de volkshuisvesting oplossen, dan zal in ieder geval het neoliberale beleid van de afgelopen decennia moeten worden losgelaten, al is er veel meer nodig voor er weer voldoende betaalbare wonigen voor iedereen zijn. Maar laten we in ieder geval ook een begin maken met veel meer sturing van bovenaf.

 2. Tobias

  Wat een ontzettend goed initiatief, nu is er tenminste wat meer data over en de resultaten helpen de Utrechtse burgers direct

  Ik ben wel benieuwd of deze data voor veel mensen een verrassing is of niet.

 3. Rob H.

  Ah, de zogenaamde “vrije markt” waar Scherpschutter zo dol op is…

 4. Chris

  Ja @Rob H. inderdaad, waar blijven de rechtse oproerkraaiers? Want met oplossingen komen ze nooit

 5. Kadoendra

  “Gelukkig” worden huisjesmelkers goed beschermt door neoliberale types als een uberhuisjesmelker Wybren van Haga.

 6. Lexus

  @Rob H. en Chris: ze hebben het over een vrije markt, maar dat is een drogbeeld. Er bestaat geen markt die vrij is, al zijn er beslist veel zaken die je het beste aan een zo vrij mogelijke markt kunt overlaten. Maar voor veel essentiële levensbehoeften, zoals voeding, onderwijs, zorg en volkshuisvesting, maar ook bijvoorbeeld energievoorziening, geniet sturing vanuit de overheid verreweg de voorkeur. Het is bijzonder spijtig dat dit systeem, aangeduid als het Rijnlandse model — een markt maar sturing door de overheid — sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw steeds meer is losgelaten. Door de vrijemarktfetisjisten, die er helaas nog steeds veel te veel zijn, zitten we nu met zoveel narigheid. We zullen wel moeten inzetten op een veel betere en krachtiger overheid, niet alleen van politici en bestuurders, maar vooral ook van de ambtenaren die hun zaken kennen en weten hoe het hoort.

 7. GeenStijl@Utrecht 🤫

  Aaaaa hier ben ik dan,niet links of rechts,maar wel realistisch.
  Lexus schrijft in perfecte bewoording hoe de overheid zelf een bende van de woningmarkt heeft gemaakt.
  Tijd dat wij stoppen met de mooie marktwerking in Nederland, terug naar het sociale.

 8. Kadoendra

  @Lexus

  Ik bezoek DUIC niet alleen voor de DUIC artikels maar ook voor de reacties en het valt mij geregeld op dat u met regelmaat zeer zinnige opmerkingen weet te maken!

 9. Scherpschutter

  Kadoendra

  Er bestaat niet zoiets als een huisjesmelker. Er bestaat een volkomen goudeerlijke aanbieder van een goed of dienst die zijn huis tegen prijs x wil verhuren. Take it…or leave it. Er tegenover staat een al even goudeerlijke huurder die vrijwillig en met volledige instemming het huis huurt. Of niet. Een 100% pure en zuivere transactie die zonder enige dwang tot stand komt. De huiseigenaar dwingt de huurder nergens toe.

  De enige huisjesmelkers die wel bestaan heten linkse politici. Ze melken huisjes voor politiek gewin en om ambtenaren te voeden. Door huizen bewust schaars te houden (niks bijbouwen), door huiseigenaren leeg te zuigen middels belastingen en door hele volksstammen armen tot de dood leeg te zuigen tot de laatste cent met zwaar overprijsde sociale huurwoningen…

  Huisjesmelkers? Die vind je in de politiek en ambtenarij.

 10. JdV

  @lexus: Ja, we laten dd overheid bepalen waar je mag wonen, hoeveel je betaald en hoe groot of klein je huis dan is. Trouwe dienaren van de staat krijgen mooie woningen. Afwijkende meningen komen in schimmelige huurkazernes. Voedsel uitsluitend via bonnen, zelfde principe.
  Eigenlijk beschrijft u prima Noord Korea. Ik zeg dat u maar moet emigreren en moet gaan ervaren hoe leuk dat nou is, een overheid die uw woning en voeding toedeelt.

 11. henk

  Wanneer stoppen we dan met de dure grondprijzen die gemeente ons oplegt?

  Het probleem wordt zelf veroorzaakt door de gemeente. Dure grondprijzen = hoge huren.

 12. cas

  @ Scherpschutter….. Meneer Vloet… Mevrouw Chang…. Hooijdonk…. Je kan wel heel stellig doen altijd over vrije markt etc, maar met je eerste zin verspeel je nu wel al je geloofwaardigheid…

 13. Willow

  Heeft iedereen het recht om in het centrum van Utrecht of Amsterdam te wonen in een ruime kamer voor 350 euro? Leuk idee, maar er zijn gewoon niet genoeg kamers. Centrum platgooien, en hoogbouw bouwen? Nee dankje. Dat is het realiteit.

 14. Uuutje

  @JdV

  Nee, laten we de mensen die een basisbehoefte van andere mensen uitmelken bepalen waar, hoe en hoe groot je mag wonen? Als de overheid betrouwbaar zou zijn, dat is nu zij vooral in dienst vd markt werkt nog maar de vraag, dan mag zij dat van mij deels bepalen. En wij bepalen deels zelf.

  @Willow

  Waarom mogen mensen met een smallere beurs, om wat voor reden dan ook, eigenlijk niet op fijne en mooie plekken wonen? Daar zit geen enkele logica achter, behalve dat enkele mensen anders niet godsgruwelijk rijk kunnen worden over de ruggen van anderen.

 15. Josje

  Scherpscuhtter laat zien weinig weet vd geschiedenis te hebben er is een reden dat er sociale woningbouw ontstaan is. Zelfs in een kapitalistische stad als NewYork (of juist daarom). Die toch niet zo goudeerlijke huisjesmelkers overtreden vaak wetten (vragen bedragen voor zaken waarvoor dat niet mag). Laten bewoners in niet (brand-)veilige woningen wonen, doen geen verplicht onderhoud, stortten geen borgen terug, rekenen niet bestaande contractkosten, intimideren bewoners die vragen stellen mbv uitschot. Slechts een paar voorbeelden die srructureel terug blijven komen waar ook ter wereld. Omdat rechtszaken vaak duurder zijn dan compensatiebedragen komt het vaak niet tot rechtszaken. De melkers ontspringen dan de dans. De reden waarom het OM zeld zaken moet aanspannen.

 16. Lexus

  @JdV: hebt u wel goed gelezen?

 17. Pee

  Het woning te kort word al jaren kunstmatig hoog gehouden,nu weten we waarvoor.

 18. Willow

  @Uutje. Het punten systeem houd geen rekening met hoe rijk de huurder is. Daar gaat deze artikel over. Ik ben er helemaal voor dat mensen zonder veel geld (of studenten rijke ouders) een fatsoenlijke huisvesting kunnen krijgen, maar het hoeft niet op een A locatie te zijn.

 19. RABE

  Ik steun Lexus.
  Terug naar de gemeente huurwoningen. Dan is er controle op prijs en bewoning. Dat is gewoon nodig.

 20. Scherpschutter

  Cas

  Ik hoop dat u op een dag zult begrijpen hoeveel die opmerking over u zegt en hoe weinig over mij. Het inzicht gun ik u.

 21. Lexus

  @Willow: u hebt gelijk waar het sociale huurwoningen betreft. Die zijn bedoeld voor mensen met lage inkomens. Het is natuurlijk te gek dat er mensen in sociale huurwoningen wonen die zelf koophuizen exploiteren zoals laatst in het nieuws was. Ik vind niet dat mensen van wie het inkomen gestegen is, meteen een sociale huurwoning moeten verlaten. Men kan gehecht zijn aan de buurt en de buurtbewoners. Maar in die gevallen zou er door de gemeente of wonincorporatie een meer marktconforme huur moeten kunnen worden gevraagd, waarvan de opbrengst weer de sociale woningbouw bevordert. Gaat de huurder met een inmiddels hoger inkomen niet met een hogere huur akkoord, dan moet hij of zij vanzelfsprekend verhuizen naar een woning buiten de sociale sector

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).