Utrechters moeten auto inruilen voor fiets en deelvervoer: wat komt er kijken bij zo’n gedragsverandering? Utrechters moeten auto inruilen voor fiets en deelvervoer: wat komt er kijken bij zo’n gedragsverandering?

Utrechters moeten auto inruilen voor fiets en deelvervoer: wat komt er kijken bij zo’n gedragsverandering?

Utrechters moeten auto inruilen voor fiets en deelvervoer: wat komt er kijken bij zo’n gedragsverandering?
Archieffoto
Een groeiende stad is onlosmakelijk verbonden met mobiliteitsproblematiek. Ook in Utrecht, waar volop wordt gebouwd binnen de stadsgrenzen. Het inwoneraantal van de stad groeit komende jaren van 352.000 naar ruim 400.000. De gemeente Utrecht probeert met een mobiliteitsplan in te spelen op deze groei. Het verkeer wordt anders ingericht, met als doel: “Een aantrekkelijke en gezonde stad, ook in de toekomst”. Daarvoor moeten auto’s wijken en komt er meer plaats voor voetgangers, fietsers en deelvervoer. Ambitieuze plannen, maar hoe krijgt de gemeente Utrechters zover om de auto te laten staan?

Een groeiende stad is onlosmakelijk verbonden met mobiliteitsproblematiek. Ook in Utrecht, waar volop wordt gebouwd binnen de stadsgrenzen. Het inwoneraantal van de stad groeit komende jaren van 352.000 naar ruim 400.000. De gemeente Utrecht probeert met een mobiliteitsplan in te spelen op deze groei. Het verkeer wordt anders ingericht, met als doel: “Een aantrekkelijke en gezonde stad, ook in de toekomst”. Daarvoor moeten auto’s wijken en komt er meer plaats voor voetgangers, fietsers en deelvervoer. Ambitieuze plannen, maar hoe krijgt de gemeente Utrechters zover om de auto te laten staan?

Ruud van Breda is onderzoeker bij Dijksterhuis en Van Baaren, een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van gedrag en gedragsverandering. Hij houdt zich vooral bezig met mobiliteitstransitie en verkeersveiligheid. Volgens hem is zo’n transitie een grote opgave, maar de gemeente kan met een paar maatregelen de overgang soepeler laten verlopen.

Een van die maatregelen is het opnieuw inrichten van de infrastructuur. “De auto neemt nu veel plek in, waardoor automatisch minder ruimte is voor fietsers. Dat heeft invloed op de leefbaarheid en de kwaliteit van wonen en verblijven in de stad. Het is nu nog een gevecht om wie de ruimte krijgt”, zegt Van Breda. “De infrastructuur moet eerst worden ingericht voor fietsers. Mensen laten de auto niet staan als ze vervolgens met de fiets een enorme omweg moeten maken om op de plaats van bestemming te komen. Fietspaden moeten daarnaast veilig aanvoelen en mensen moeten kúnnen fietsen en comfortabel zijn op de fiets. De jeugd groeit lang niet altijd meer op met fietsen.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Veiligheid is in Utrecht een heikel punt. Onlangs bleek uit onderzoek van de gemeente dat er maatregelen genomen moeten worden, omdat Vredenburg op korte termijn te druk wordt met fietsers. Nu al fietsen hier dagelijks tienduizenden mensen. “Het is heel positief dat zo veel mensen fietsen, maar het wordt natuurlijk wel gevaarlijk als iedereen tegelijk op de fiets stapt”, zegt Van Breda.

Hij zegt dat het spreiden van fietsverkeer kan helpen om het veilig te houden. “Dat proberen we al op autowegen, maar het is ook belangrijk voor fietsers. Tussen 8 en 9 uur en tussen 16 en
 17 uur hebben we een heel drukke spits. Als iedereen rond die tijd op de fiets stapt, is dat niet te doen. Met spreiding kan je ervoor zorgen dat het minder druk wordt. De gemeente kan dat stimuleren, maar ook de werkgevers en onderwijsinstellingen. Die moeten hun medewerkers en studenten de kans geven op andere tijden te beginnen.”

Gewoontes

Niet alleen de infrastructuur, maar ook gewoontes van mensen spelen een grote rol. “Veel mensen kiezen uit gewoonte voor de auto. Iemand die in het verleden een negatieve ervaring met het openbaar vervoer heeft gehad, kiest eigenlijk automatisch voor de auto. Als je iemand die dat uit gewoonte doet vraagt naar zijn redenen, gaat hij waarschijnlijk dan pas nadenken en zijn keuzes verklaren”, zegt Van Breda. “Diegene zal misschien denken dat het sneller of goedkoper is, maar de echte reden om de auto te nemen is moeilijk te achterhalen.”

Verkeersdeelnemers laten nadenken over hun persoonlijke motivatie helpt om mensen vanuit de auto op de fiets te krijgen. “Redenen om te kiezen voor de fiets verschillen per persoon. De een fietst om na het werk zijn hoofd leeg te maken, de ander omdat het gezond is”, zegt Van Breda.

Tekst loopt door onder afbeelding

Maar de gemeente kan haar inwoners wel een handje helpen. “De gemeente moet proberen aan te haken bij de behoeften van mensen. In Utrecht wordt bijvoorbeeld een app getest waarmee je als fietser punten kan sparen die je kan inruilen voor cadeaukaarten en kortingen.” Ook het aanbieden van nieuwe soorten fietsen werkt. “Mensen moeten ervaren dat het fijn is om te fietsen. Dat kan bijvoorbeeld door mensen speedbikes uit te laten proberen”, zegt Van Breda.

Deelauto’s

De fiets is niet in alle gevallen een realistische vervanging van de auto. “Als je op vijf kilometer afstand van je werk woont, kun je makkelijk de fiets pakken, maar als je voor je werk regelmatig naar klanten moet, kom je al snel uit bij de auto. Toch staan particuliere auto’s in Nederland 90 procent van de tijd stil, terwijl ze wel veel plaats innemen in de openbare ruimte”, zegt Van Breda.

Deelvervoer kan voor dat probleem een uitkomst zijn. “Als mensen auto’s gaan delen, heb je minder voertuigen nodig. Dat zorgt ervoor dat je sneller de transitie kan maken naar elektrische auto’s. Als twee buren allebei hun auto verkopen, hebben ze samen het geld voor een elektrische auto, terwijl ze dat alleen misschien niet hadden gehad”, zegt Van Breda. “Maar die omschakeling is wel moeilijk. Als je je auto verkoopt in ruil voor een deelauto heb je bijvoorbeeld geen zekerheid dat je altijd over die auto kan beschikken. Deelmobiliteit is een innovatie. Het moet een oud systeem gaan vervangen, maar de deelauto is nog niet zo efficiënt als hij in potentie zou kunnen zijn.”

Tekst loopt door onder afbeelding

De rol van de gemeente

Om mensen ervan te overtuigen dat ze hun eigen auto beter kunnen inruilen voor een fiets of deelauto is communicatie vanuit de gemeente volgens Van Breda belangrijk. “Mensen bereiken kan via campagnes, maar ook gerichter door bijvoorbeeld in gesprek te gaan met nieuwe inwoners van de stad over hoe ze straks gaan reizen.
 Je kunt het die mensen vervolgens zelf uit laten zoeken, maar je kan als gemeente ook kijken naar manieren om nieuwe bewoners gelijk te laten kennismaken met andere vormen van vervoer. Bijvoorbeeld met een probeeraanbod om bepaald openbaar vervoer of deelvervoer te testen.”

Volgens Van Breda moet de gemeente goed inzicht hebben in de gevolgen van het mobiliteitsplan voor inwoners. “Als het gaat over mobiliteitstransitie, wordt al snel met termen als duurzamer en veiliger gegooid. Onze boodschap is altijd: hoe ziet dat er in de praktijk dan uit?”, zegt hij. “Je moet als gemeente goed weten welk gedrag je van mensen vraagt, wie je doelgroepen zijn en wat hun drijfveren en behoeftes zijn. Als je dat in kaart hebt, kun je dingen gaan veranderen.”

37 Reacties

Reageren
 1. Rico Noot

  Beste artikel dat ik ooit heb gelezen

 2. Scherpschutter

  “Ambitieuze plannen, maar hoe krijgt de gemeente Utrechters zover om de auto te laten staan?”

  Dat lukt haar op geen enkele wijze behalve door dwang toe te passen. Bijvoorbeeld middels verboden of door gewoon wegen weg te halen. En zo zie je maar wat een ongelofelijk slecht idee het eigenlijk is, want de Gemeente krijgt helemaal niemand zover om vrijwillig tot de gewenste transitie over te gaan…Al zouden ze gratis fietsen weggeven: wie kan blijven rijden zal rijden.

  Goede leiders met goede ideeen hebben geen dwang nodig. Die bewegen mensen ertoe om vrijwillig mee te bewegen. Alleen slechte leidere met slechte ideeen gebruiken dwang.

  Geen 100.000 woorden tellend rapport dat ook maar iets aan dit principe verandert. Het immobiliseren van burgers is een bar slecht idee.

 3. Toine Goossens

  Kletskoek wat van Breda beweert. Mensen stappen niet uit de auto als de gemeente communiceert. Mensen stappen uit de auto als zij dat prettig vinden.

  Het grootste fietsknelpunt in Utrecht is de oost-west verbinding door de binnenstad, gevolgd door fietsen rondom CS. In de binnenstad neemt het OV alle ruimte in. Auto’s zijn daar het probleem niet.
  Utrecht heeft het vervoersprobleem van de binnenstad zelf gecreeerd. Bewust is de Uithof aan de oostkant aangelegd, bewust is er voor gekozen om de verkeersinfrastructuur daar niet op aan te passen. Bij de aanleg van de 1e busbaan heeft MKB Utrecht er al op gewezen dat die bus ondergronds diende te gaan. Halstarrig hebben de regerende partijen dat steeds opnieuw tegengehouden. Ondergronds is bij de Kracht Van Utrecht nog steeds een vloek.
  Elke keer de schuld bij de auto’s leggen, is wegkijken van de oorzaak.

  De ruimtelijke inrichting van de stad is zo dat iedereen verplicht is om te reizen. Alle voorzieningen en alle functies zijn meer en meer op slechts enkele plekken geconcentreerd. Het gevolg daarvan is een enorme mobiliteitsbehoefte. De binnenstad is omgetoverd in een horeca pretpark. Ook dat veroorzaakt grootschalige mobiliteit. Om daar auto’s en hun gebruikers de schuld van te geven is een gotspe.

  Mobiliteit is een gevolg van de manier waarop wij de samenleving fysiek hebben ingericht, en een gevolg van de consumptiebehoefte om aangenaam bezig gehouden te worden. Horeca, musea, poppodia, klassieke podia, evenementen. Het kan niet op. En dan zeiken dat auto’s alle ruimte innemen. Het ruimtegebrek is bewust gecreëerd, de auto is het slachtoffer.

  In de binnenstad wonen mensen. Die mensen ontvangen bezoek, daar komen leveranciers aan de deur, die mensen brengen hun spullen weg, of die brengen gekochte spullen mee. Dat gaat per definitie per auto. De auto is het enige private vervoermiddel met voldoende capaciteit om zelfredzaam te zijn.

  Opa en oma wonen in de stad. Hun kleinkinderen ko men op bezoek. De ouders komen hen brengen. Zij moeten hun auto in een transferium parkeren. Daar worstelen zij zich met met grut en bagage naar de bushalte. Ze worstelen zich de bus in, om ergens in een negorij uit te moeten stappen, het Vredenburg, om van daaruit te voet met kids en bagage de strijd aan te gaan met de stroom jongvolwassen fietsers die met niemand rekening houden.

  Om van bezoek door een gehandicapt of slecht ter been zijnd persoon maar eens niet te praten. Die mensen zijn de stad uitgejaagd.

  Komt daar van Breda vertellen dat het allemaal nog veel erger wordt.

 4. Barend

  Spreiden van het fietsverkeer: zo snel mogelijk een fietstunnel onder het spoor tussen Croeselaan en Nicolaas Beetsstraat. Dat splitst de aanzwellende west-oost stroom fietsers.

 5. Uuutje

  @ Schersschutter

  Mag ik u even uit een droom helpen?

  De overheid bepaalt altijd waar wegen liggen en waar niet en ook waar wegen voor dienen en waarvoor niet. Dat doen zij al heel erg lang.

  Sterker nog, daar huren wij de overheid voor in. De overheid moet namelijk een afweging maken wat het algemeen belang dient. Dat zullen zij soms beter doen dan anders en niet alle burgers zullen het met de keus eens zijn, maar dat doet er ook niet zoveel toe. Wij kiezen zelf de controle-organen die de overheid scherp moeten houden en in bedwang moeten houden. Wij zelf zijn daar voor een erg groot deel overal zelf bij. Voor het geval de overheid haar boekje te buiten gaat hebben we de onafhankelijke journalistiek, een deel van de wetenschap en ook de rechterlijke macht uitgevonden (en godzijdank niet de reagurende trol).

  Dat jij/ u het er niet mee eens bent is toch echt meer u eigen probleem. Soms moet de overheid maatregelen nemen die nu eenmaal nodig zijn. Ik neem aan dat toen de metro uitgevonden is mensen ook niet direct voorstander waren (mensen waren zelfs bang voor het ding onder de grond), neemt niet weg dat de overheden die toen metro’s hebben aangelegd een erg goede keus gemaakt heeft, tegen de heersende opinie in en natuurlijk met miljoenen overschrijdende budgetten, want geloof maar dat die eerste metrolijnen de nodige onvoorziene problemen tegenkwamen tijdens de aanleg.

 6. Rob H.

  Het is eigenlijk absurd, het beslag dat de auto op de openbare ruimte legt. Vooral ook, omdat 90% van de tijd, de auto stil staat (zie stuk). Daarnaast neemt het aantal verkeersslachtoffers weer toe (bron CBS) en dat is niet omdat omdat de slachtoffers worden aangereden wordt door een fietser. Auto’s worden ook steeds groter, wat de veiligheid van de inzittendenwellicht vergroot (maar ook het aantal inzittenden dat omkomt door een ongeval stijgt!), maar dat maakt de consequenties van een ongeval alleen maar groter. En daar helpt geen fietshelm tegen.

  Het is daarom goed dat het autogebruik wordt teruggedrongen, vooral het verkeer in de stad, waarin alles binnen afzienbare afstanden ligt. Zo groot is Utrecht immers niet.

 7. arbeider

  Waarvan akte Toine Goossens.

  Het probleem is gecreëerd door de coalitie Groen Links en D 66 die met hun middeleeuwse ideeën denken in een dorp te besturen ipv de 4e stad van Nederland.

  Welke gekkie pakt in de herfst en winter de fiets om ergens te komen? Welk gekkie doet zijn boodschappen op de fiets door weer en wind. Welk gekkie brengt zijn kinderen naar school of sportclub door weer en wind? Gaan onze ouderen de fiets pakken die slecht ter been zijn? Kortom utopie!

  Wanneer word er eens gedacht aan een groene zone in de stad,? Ja Groen Links,moet jullie bekoren. Iedereen die in de stad 30 km rijd heeft groene stoplichten tot aan de stadsgrenzen. Resultaat: minder files,minder ongelukken en minder fijnstof.

  Iedereen blij en Utrecht is weer voor iedereen waar dit College altijd mee loopt te kokketeren!

 8. Rob H.

  @Toine Goossens: “Kletskoek wat van Breda beweert. Mensen stappen niet uit de auto als de gemeente communiceert. Mensen stappen uit de auto als zij dat prettig vinden.”

  Daarom moet het minder prettig worden gemaakt, zodat autobezitters uit hun comfortzone komen.

  @toine Goossens: “In de binnenstad wonen mensen. Die mensen ontvangen bezoek, daar komen leveranciers aan de deur, die mensen brengen hun spullen weg, of die brengen gekochte spullen mee. Dat gaat per definitie per auto. De auto is het enige private vervoermiddel met voldoende capaciteit om zelfredzaam te zijn.”

  Daarom komt een bedrijf als Coolblue je bestellingen op de fiets brengen, omdat dat alleen met de auto kan. Daarom kun je bij de Gemeente Utrecht fietsen lenen (voor niks dus), om je grotere afval weg te brengen.

  Daarnaast, door het aantal (stilstaande) auto’s en autobewegingen terug te brengen, geef je de ruimte aan de noodzakelijke autobewegingen, die er wel zijn. De monteur, de leverancier van spullen die niet met de fiets vervoerd kunnen worden en de minder valide inwoners van de stad.

 9. Scherpschutter

  @Uutje

  Ik ben blij voor u dat u zich gezegend acht met deze overheid en u graag zelf zo min mogelijk controle over uw eigen leven, bewegingsvrijheden en bezittingen heeft (ik gun u uw gewenste onvrijheid), maar ik persoonlijk wil helemaal geen overheid.

  Ik heb er nooit om gevraagd, ik heb nooit ergens voor getekend, ik heb zelfs geen mondelinge verleend of ook maar een goedkeurend knikje gegeven.

  U presenteert de aanwezigheid van overheid met een bizarre cirkelredenering als een soort natuurwet (ze is er nu eenmaal omdat ze er is), maar een overheid kan natuurlijk gewoon worden afgeschaft en zou moeten worden afgeschaft, want een overheid heeft niets dan bar slechte ideeen die berusten op dwang…

  En dat blijkt hier opnieuw. De overheid overtuigt werkelijk geen enkel individu van het nut of de noodzaak van het immobiliseren van burgers (geen hond die vrijwillig voor de ideeen van de overheid kiest) en ramt het daarom maar gewoon met geweld door de strot. Dat weet ze zelf ook en daarom worden deze bar slechte ideeen altijd met absurde drogredeneringen verkocht zoals in dit artikel te lezen is….

 10. Eewin

  Jeeeejjjj, utrecht autovrij!!!

 11. Herman

  Sommigen zijn al lang zover en vinden dit normaal en genieten.
  Maar nog een hele grote groep moet nog een paar keer flink slikken. Toch zullen ook zij straks om zich heen kijken en beseffen dat ze met steeds minder zijn en mee over gaan.
  Wil je echt niet, dan kun je nog tijd kopen door te verhuizen naar een Vinex oord.

 12. JdV

  @eewin: jeeeejjj, utrecht GL en fiets-vrij.

 13. Pee

  Er word eerst geprobeerd om de wegen zo in te richten dat autorijden onmogelijk word gemaakt.
  De stadsboulevards en het terugbrengen van tweebaanswegen naar een 1baansweg zijn daar een voorbeeld van.
  Lukt dat ook niet om de automobilist uit zijn auto te krijgen dan gaat men over op de financieele tour denk dan aan het verhogen van parkeergeld en vergunningen,brandstof prijzen ,wegenbelating.
  Ook de milieu zones worden steeds strenger en uitgebreider zodat er alleen nog electrische auto’s bepaalde gebieden in mogen.
  Sommigen zien voordelen in het bannen van de auto maar er zijn ook grote nadelen aan het bannen van de auto.
  De auto word gezien als vrijheid om op ieder gewenst moment de auto te kunnen pakken en te gaan waar je maar wilt.
  Pak de auto van mensen af dan pak je ook de vrijheid van mensen af.

 14. HArry

  Moeten? Ha gelukkig woon ik in een vrij land. Tenminste dat dacht ik. Of is de marxistische overheidsheilstaat inmiddels het nieuwe normaal. Gelukkig is het maar een adviesje van een ambitieus adviesbureautje die netjes de UN Agenda 2030 puntjes heeft vertaald naar wat we moeten dit en datjes.

  Nee mijn autootje gaat voorlopig niet weg. Ik heb namelijk meer vertrouwen in mijn oude dieseltje dan elke adviseur die hier wordt gequote.

  Zelfredzaamheid, zelfbeschikking en een eigen mening. Ik hoop maar dat ze voorlopig nog gewoon mogen blijven.

 15. Koel Hoofd

  De titel: “De Utrechter MOET auto inruilen voor fiets en deelvervoer.”

  De geschiedenis leert: Mensen dwingen werkt niet. Als mensen door een overheid worden gedwongen, dan noemen ze dat een totalitair regime. Dus Utrechters dwingen de auto in te ruilen voor fiets of OV (terwijl het OV net tot ‘gevaren zone’ is gepromoot), is feitelijk een totalitaire ideologie. Dus daar moet een wel hele goede reden voor zijn willen mensen zich daaraan onderwerpen. Aantrekkelijk en gezond zijn daarvoor geen steekhoudende argumenten maar is geouwehoer in de groene ruimte.

  Wat is namelijk het werkelijke probleem waarvoor Utrechters hun auto zouden moeten opgeven: “Een groeiende stad is onlosmakelijk verbonden met mobiliteitsproblematiek.”
  Dit is vast een gegeven, de Romeinen hadden al last van forse verkeersproblemen en er waren zelfs al Romeinse steden waar karren verboden waren, die moesten buiten de stadsmuren blijven staan. P+W (park + walk) uit de oudheid toen slavernij nog heel gewoon was.

  “Het inwoneraantal groeit komende jaren van 352.000 naar ruim 400.000”
  Dat is waar alles om draait, er worden meer mensen op hetzelfde stukje ruimte gepropt vanuit winstbejag zodat dat de polder energielandschap kan worden waar hun achterban ook weer aan kan verdienen. Maar al die inwoners moeten toch zich verplaatsen om hun verplichtingen, behoeften en wensen te kunnen vervullen. Precies zoals Toine Goossens ook al zegt. Dus er wordt dus heel lang bewust door ons bestuur heel bewust op locaties giga problemen veroorzaakt welke niet zonder dwang kunnen worden opgelost.

  Heel veel wat deze onderzoeker zegt is dan ook –om Uuutjes woorden te gebruiken- ‘desinformatie van de trollen’ die helaas hier in Utrecht aan de macht zijn en hun ‘eigen meningen als feiten te verkondigen zodat de publieke opinie wordt beïnvloed’.

  Bedankt Uuutje voor het voorzetje. Maar dat is nou precies de bedoeling van een politieke achterban, het publiek met meningen beïnvloeden zodat ze op de partij stemmen.

  Bijvoorbeeld 90% van de tijd staan auto’s stil, wat een onzin, dat is pure desinformatie. Want fietsen staan aantoonbaar veel vaker stil, en dat kan ik onderbouwen met cijfers van het CBS uit 2019:
  Aantal verplaatsingen p.p. per dag auto 0.96 gemiddelde verplaatsingsduur 24.52 minuten
  Aantal verplaatsingen p.p. per dag fiets 0.79 gemiddelde verplaatsingsduur 16.26 minuten
  Oftewel minder verplaatsingen over kortere afstanden welke minder tijd vergen= meer stilstand voor de fiets.
  En toch zijn er hier mensen die geloven dat auto’s vaker stilstaan dan de fiets omdat iemand met een universitaire titel en mandaat van de gemeente dat zegt.

  Utrecht heeft ook helemaal geen autoprobleem of ruimtegebrek op de weg, slechts enkele locaties zijn grote problemen geworden dankzij slechte gemeente bestuurders met: ego’s ter grootte van de staat Texas, ondersteund door gebrek aan visie, gebrek aan kennis, gebrek aan informatie, gebrek aan daadkracht, soms ook overdaadkracht op politiek correct topic, gelardeerd met een pulserende aderen van groengebakken wenslucht, voorzien van een sausje van overbetaalde (met belastinggeld) externe suck ups, rijkelijk besprenkeld met ongefundeerde aannames gepresenteerd op een plateau van zuivere discriminatie. Een machtige maaltijd voor de gewone man om te slikken. Er wordt enkel top down gedicteerd en dat begint steeds naardere totalitaire trekjes te krijgen. En dat geneuzel is al begonnen in 2010, dus na 10 jaar groene duurzame dictatuur en men begint het al normaal te vinden. En erger, worden critici de mond gesnoerd.

  Uuutje zegt terecht dat deze bestuurders democratisch gekozen zijn, maar elke bevolking krijgt de leiders die het verdient. Wat zegt dat eigenlijk over de kiezers die deze bestuurders hebben gekozen? Niet zo veel goeds eigenlijk. Oepsie. Gelukkig mogen we over een paar jaar weer naar de lokale stembus.

 16. Utrechter

  @Toine Goossens: waarvan akte.
  Wat een nonsens van van Breda. Alsof je als Utrechter voor je lol in een auto gaat zitten met een gemeente die doelbewust wegen versmalt, parkeren duur maakt, je je wegenbelasting moet betalen etc. De meeste Utrechters hebben al geen auto tenzij het niet anders kan en de meeste verplaatsingen binnen de stad gaan al met de fiets. Verder de ene na de andere loze bewering. Over dat ‘de jeugd te weinig fietst’. Van alle leeftijdsgroepen fietst de jeugd het meest en wel het meest buiten de stad, omdat daar fietsen veiliger is voor kinderen. Vervolgens ‘moet’ iedereen de auto uit maar constateert hij zelf dat de fietsdrukte het probleem is en zelfs zo erg dat er gespreid moet worden in de spits? Dus omdat de gemeente de fietsinfra niet op orde heeft (kijk maar naar de brakke fietspaden tussen Vredenburg en Schouwburg) zouden Utrechters maar vroeger moeten stoppen met werken en naar huis fietsen? En als het te druk wordt in de stad moet je misschien niet alle open plekjes volbouwen met startersappartementen van een half miljoen maar gewoon lekker buiten de stad aan de slag, Rijnenburg bijvoorbeeld.

 17. Knuppel

  @arbeider wie pakt er tegenwoordig de auto voor een paar boodschappen als het even regent? Maken die paar druppels echt uit?

  @Rob H mooi verwoord. Mijn huidige auto rijd ik af (met kleintjes en veel mantelzorg is deelauto net iets teveel gedoe) maar dan geen nieuwe meer. De alternatieven worden steeds beter.

 18. HArry

  Ik moet altijd wel lachen als ik in mijn warme oude roetfilter vrije door de RDW goedgekeurde diesel over de fietsstraat de klimaatredders inhaal in de regen terwijl ik naar Bilthoven rij om boodschappen te doen.

  Overigens kom ik steeds meer Utrechters tegen die buiten de stad hun boodschappen doen. Makkelijk en gratis parkeren het is nog steeds heerlijk om je welkom te voelen in onze omliggende gemeentes.

  En dat is Utrecht wel gelukt. De inkomsten sterk verminderen.

 19. Anlies

  Een auto is zóóó 2018!!

 20. Alex

  Ik vermoed dat Utrecht geen geld heeft om stads wijd het elektrische netwerk te verzwaren en laadpalen te plaatsen, en dat daarom auto’s weg moeten. Je zou toch denken dat er nu druk gegraven en kabels getrokken worden om in 2030 klaar te zijn voor de elektrische auto. Maar tot nu alleen mooie plannen.

  In mijn buurtje zijn er 2 plekken aangewezen waar een laadpaal eventueel geplaatst kan worden en er zijn ongeveer 200 parkeerplekken… Dat lijkt mij een beetje weinig, 1 laadpaal per 8 parkeerplekken lijkt mij realistischer.

 21. Binnenstadbewoner

  Al die auto’s nemen veel ruimte in beslag en staan voornamelijk stil. Dat laatste is ook niet zo verwonderlijk want zodra je wegrijdt ben je je parkeerplek kwijt en kun je bij terugkomst rondjes rijden om op te zoek te gaan naar een andere parkeerplek. Kortom , je denkt wel twee keer na voordat je in de auto stapt.

  Er moet dus wat veranderen. Zoals het nu gaat, kan het niet blijven gaan. Bij geen verandering slipt de stad door de groei van het aantal inwoners nog meer dicht. Heel goed dat de gemeente daar plannen over maakt.

  Wie toch graag ruimte voor zijn auto wil hebben, moet niet in een stad als Utrecht gaan wonen.

  Ow ja die deelauto’s zijn wel makkelijk maar toch vrij prijzig. Vandaar dat die ook heel veel stilstaan. Niet echt een alternatief.

 22. Dora v.d. B.

  Als ik niet meer werk en mijn ouders overleden zijn, wil ik best een huurauto, want dat is een deelauto natuurlijk gewoon. Van die kleine koekblikjes die nu beschikbaar zijn word ik niet zo blij, dus wel graag een paar leuke grotere modellen aanbieden.

 23. Jochie030

  @ HArry: Oprecht blij zijn dat je mensen ziek maakt met je roetfilter? En liever niet kopen bij lokale ondernemers? Je eigen keuze, maar niet echt Utregs auchie.

  @ Koel Hoofd/Scherpschutter/JdV/Toine en de andere vaste reagurende Thierry Baudetjes van DUIC: lokale verkiezingen zijn democratisch. Utrechters hebben gestemd op meer ruimte voor de voetganger en de fiets, in een spectrum van verschillende politieke partijen. Dat jullie Utrechters dom noemen omdat ze hebben gestemd, getuigd van weinig respect voor je stadsgenoten en de democratie.

  Het is wellicht spijtig, maar in een stad woon je samen, niet alleen. Ga daar eens het gesprek over aan:) Misschien ontmoet je nog eens iemand. Spannend! Een gesprek tussen een jochie die de auto nodig heeft en een wijffie zonder auto, zodat ze elkaar begrijpen en samen tot een oplossing kunnen komen. Nog spannender!

  Autobezit en mogen rijden waar je wilt, het publiekelijk vervuilen en openbare ruimte innemen met de auto, is de afgelopen halve eeuw vreemd genoeg door bepaalde mensen die beter in de VS hadden kunnen gaan wonen als een recht belobbyt. Ook in ons mooie stadsie. Een recht waar nog steeds boze mensen die zich aangevallen voelen omdat ze bang zijn dat ze niet meer publieke ruimte in mogen nemen met hun eigen bezit, vol woede op reageren, alsof hun een recht dat alleen zij bezitten wordt afgenomen. Dezelfde Thierryfans die permanent boos zijn, zoals wanneer er een school wordt gebouwd voor kinderen of een openbare plek wordt gecreëerd met voorzieningen die mensen helpt. Reaguurders die een gezonde discussie waar verschillende opinies worden afgewogen om gezamenlijk tot een oplossing te komen houden, nadrukkelijk vermijden door continu hard te schreeuwen vanuit hun computerhokje. Het liefst tegen een vijand die anders is dan zij zelf zijn: een vrouw, een harde werker, iemand die nadenkt over een betere toekomst voor anderen.

  Ga eens uit je hokje, weg van het scherm en maak fotootjes van je stad. Je zal ontdekken dat overal waar je in ‘t stadsie een fotootje maakt, je tientallen auto’s, autowegen en miljoenen euro’s aan autokosten zal zien op die foto. Maak eens een foto aan een van onze mooie graggies: auto, auto, auto die ook nog eens de werfkelders in gevaar brengen. Maak een foto terwijl je naar een andere wijk gaat, je zal onderweg gestopt worden door stoplichten omdat er auto’s rijden en je foto zal vol van grijs beton zijn. En in die andere wijken (van Oog in Al tot Overvecht, van Lunetten tot Leidsche Rijn) zullen de meeste niet al te brede straten tientallen vierkante meters aan auto’s laten zien op je fotootje.

  En adem eens driemaal rustig in en uit voordat je reageert, en je boos bent op de fietsers omdat je moet stoppen met je auto.

  Of draai het eens om en ga op dezelfde wijze communiceren tegen de auto als vaak op fietsers in de reacties wordt gedaan.
  ‘Jij neemt met je auto enkele vierkante meters publieke stadsruimte in!’
  ‘Jij vervuilt de lucht en het gezellig bruisende stadsgeluid met je auto. Er zijn 400.000 extra doden per jaar in de EU, en Utrecht ligt in een van de meest vervuilde plekken!’
  ‘Als jij een wandelend persoon aanrijdt, dan heb jij niets. Maar de wandelaar raakt gewond of erger… Maar de schuld ligt niet bij jou?’

  Ga nou eens het gesprek op een positieve, stadsliefhebbende manier aan hierover. Denk aan elkaar. Begrijp de nadelen van een auto. Begrijp ook dat de auto nog steeds de baas is op de meeste plekken in de stad, behalve enkele middeleeuwse plekken zoals het Domplein en de Singel waar het water terug is. Willen jullie daar weer parkeerplaatsen en snelwegen?

  Wat als we ruimte op al die autoplekken creëren voor kinderen? Voor bankies voor ouderen? Utregse ondernemers en kunstenaars, wat die allemaal wel niet met die ruimte kunnen doen! Zodat je boodschappen kan doen zonder vieze lucht, files en te moeten stoppen om over te steken. Zodat je eens een praatje maakt met je stadsgenoot omdat je er naast wandelt of fietst. Een praatje in het echt! Niet online via een reactie. Spannend!

  Denk eens in fiets, wandelen, OV en de ruimte die zij creëren door minder auto’s. En daardoor is er ruimte over om hardwerkende ondernemers die niet anders kunnen hun klusbusje de stad in te rijden om mee te helpen aan de stad. Er is meer ruimte voor ouderen die slecht ter been zijn en een taxi kunnen nemen zonder in de file te komen. En voor hulpdiensten zodat ze snel ter plaatse kunnen komen.

  Ons stadsie gaat nog vele malen mooier worden zonder de honderden vierkante kilometers die door de stilstaande auto worden ingenomen. Dat zal tijd kosten, niet makkelijk gaan en moeten we samen doen. Maar er komen steeds meer oplossingen.

  Ik ga weer eens lekker naar buiten om te fietsen, wandelen en met een trotse glimlach genieten van ons stadsie!

 24. Fred

  Datgene wat echt nodig is wordt in dit artikel weer niet genoemd.
  Het alternatief zou dan zijn: fietsen, lopen of deelvervoer.
  Hebben we er al eens aan gedacht dat het OV voor een stad van straks ruim 400.000 inwoners echt onder de maat is ?
  Er is een uitgebreider tramnetwerk nodig, wellicht ondergrondse verbindingen, meer lightrail.
  Kijk naar andere steden van dergelijke omvang en vergelijkbare regiofunctie.
  De bestuurders schijnen in een soort utopie te leven, en denken dat inwoners van Utrecht een heel ander type mensen zijn dan in andere steden, wonderbaarlijk.
  Meer hoogwaardig OV dus, trams, metro, lightrail.

 25. jankanerwatvan

  Er worden welgeteld twee “oplossingen” aangedragen ter vervanging van de eigen (brandstof)auto.

  “Als je je auto verkoopt in ruil voor een deelauto heb je bijvoorbeeld geen zekerheid dat je altijd over die auto kan beschikken.”
  Ik heb inderdaad een auto nodig voor mijn werk in de bouw. Denk niet dat mijn baas het op prijs gaat stellen als ik niet kom opdagen.

  “Als twee buren allebei hun auto verkopen, hebben ze samen het geld voor een elektrische auto”
  Nee meneer. Als ik mijn auto verkoop en mijn buren doen hetzelfde hebben we gezamenlijk 4k in de beurs. Daar koop ik geen elektrische auto voor.

  Wat een elitair gezwets weer.

 26. Scherpschutter

  Jochie 030

  “Utrechters hebben gestemd op meer ruimte voor de voetganger en de fiets, in een spectrum van verschillende politieke partijen. Dat jullie Utrechters dom noemen omdat ze hebben gestemd, getuigd van weinig respect voor je stadsgenoten en de democratie.”

  Een minderheid van de Utrechters heeft gestemd voor dit beleid. U doet net alsof 80% van alle inwoners op GroenLinks heeft gestemd. Het is uit mijn hoofd echt maar 15%…Het getuigt van buitengewoon weinig respect jegens de kiezers dat ze 100% van haar beleid er doorheen ramt waar 85% van de inwoners daar helemaal niet op gestemd hebben.

  “Ik ga weer eens lekker naar buiten om te fietsen, wandelen en met een trotse glimlach genieten van ons stadsie!”

  *Start somber de V8 bi-turbo om rondjes te rijden op het eigen erf*

 27. Ger

  Waarom kijkt Van Breda niet naar de ruimte die de BUS inneemt? Op de Nobelstraat etc. moeten voetgangers over een olifantenpaadje en donderen fietsers over de stoepranden omdat in 10% van de tijd er een bus langskomt. Over 20 jaar denken we over die lelijke busbaan hetzelfde als over het dempen van de Singel.
  Leg een metro aan van Leidsche Rijn via CS naar het USP, bussen weg en meer ruimte voor voetgangers (speerpunt van de gemeente voor 2030 is inzet op lopen) en fietsers.

 28. Marcel

  Goed bedoeld allemaal.
  We hebben een kiessysteem waarbij we allerlei bestuurs clubjes maken. Eind resultaat is een hoop geklets zonder resultaat. Ben 20 jaar voorzitter geweest van een belangrijk winkelgebied. Moest overleg plegen met wethouders en bestuur en ambtenaar. hopeloos. Niemand weet echt wat. Kijk naar de stad o.a het Vredenburgh. Wat een rare structuur zowel voor fietsers als voor auto’s. Gisteren moest ik bij het Gemeente huis zijn. Lachen is dat op de fiets. Zit geen enkele structuur in. Ambtenaren regelen dit. Bestuur zit in de raad, zonder last en ruggespraak, te bla bla en en weten per stuk niet waar het over gaat. Hier op deze DUIC zie je de vaste commentatoren. Je weet al wat ze gaan zeggen. Maar dit veranderd niks. Een uitlaatklep hier is natuurlijk prima. Zolang ons kiessysteem is zoals het is is het besturen van Utrecht een hapsnap beleid. In Parijs, weet ik is geen Utrecht maar… ) heb je 1 richting verkeer. Hoofdstraat en 3x rechts en je bent er weer waar je begon. Neem de Biltstraat. Gekker kan het niet. 150 meter 2 richting en dan rechts de kruisstraat in dan over de Nachtegaal straat langs de singel dan linksaf de Maliebaan op en rechtsaf de Burgemeester in. Terwijl als je dat vanaf het station regelt de stad in naar het Wilhelmina park en dan de stad uit en vis de Berenkuil de stad in kan heb je fantastische doorstroom. Wat heeft dat met parkeren van auto’s te maken? Dat is plek hebben om te rijden en te parkeren. 20 jaar geleden heb ik zo een plannetje bij de wethouder van verkeer gevraagd. Bekijk dit nu is aub. Tja…….ik bespaar jullie de reacties. 2 mogelijkheden, of ga allemaal niet meer stemmen, of stem op AUB ( Algemeen Utrechts Belang ) die nog opgericht moet worden. Geef het AUB een grote meerderheid. Daarna met woondelegaties besturen met meerderheid van stem. Zo simpel. Als dit niet gebeurd dan praten w over 4 jaar over hetzelfde.

 29. Toine Goossens

  Al die fietsen in de binnenstad nemen meer plaats in dan de auto’s. Die worden her en der neergekwakt. Voetgangers kunnen de bushaltes op het Vredenburg niet bereiken want zelfs zet de fietsmaffia haar vehikels neer.

  Wie met het OV reist heeft her en der bij een van de stations een fiets staan. Vervalt een reisbestemming dan blijft die daar staan, aan die fiets wordt geen waarde meer gehecht. Aan de overheid om al die wrakken op te ruimen.

  Het onfatsoen van fietsers is grotesk. Fietsers zijn anoniem. Die ene automobilist die in de binnenstad in de fout gaat krijgt acuut haatmail om de oren. Denk aan die oudere man die 2 jaar geleden volstrekt van de wijs was op de Oudegracht.

  @Rob H. Wij wonen al 43 in Tuindorp omdat wij op de fiets naar het werk konden gaan. Nog steeds fietsen wij veel. Maar onze auto gaat nooit de deur uit. Daar vervoeren wij ouderen mee, daarmee brengen wij ingezamelde spullen naar de voedselbank. Daar vervoeren wij onze kleinkinderen in. Daar rijden wij mee naar de stort. U bent er als kiezer medeverantwoordelijk voor dat wij ouderen zelfredzaamheid krijgen opgedrongen. Daar is een auto een essentiële voorwaarde voor.

  @Jochie030,
  Durft u dat niet onder eigen naam te schrijven? Wat lamlendig, wel zo makkelijk als je anderen een belediging naar het hoofd slingert.
  De stad is er voor ons samen???? Wordt wakker, er wonen in die stad meer en meer ouderen en niet mobiele mensen. Gaat u voor hen de boodschappen doen??? Zal wel niet hé. Jonge gezinnen verlaten de stad, die zijn de beperkingen die hen door u c.s. worden opgelegd meer dan beu.

 30. Janah

  @arbeider: ik ben zo’n gekkie die zelfs in de winter fietst. Geen auto, zelfs geen rijbewijs, toch 74 jaar geworden. Het is wel zo dat als je veel op de fiets zit je veel minder tijd hebt om ellenlange verhalen op de DUIC reactie pagina te schrijven. Misschien ook iets voor @scherpschutter: veel fietsen.?

 31. Anlies

  @toine goossens: fietsmaffia?!?! Hahahaha hilarisch weer!

 32. Jochie030

  @Scherpschutter:

  Er zijn meerdere partijen enthousiast over meer ruimte voor voetgangers en fietsen. Groenlinks zit niet op 15% maar op 26,6%. D66 op 22,2%. PvdA, CU, Student&Starter, Partij van de Dieren samen op 20%. Bij elkaar dus een ruime meerderheid van 68,8% die uitgesproken voor de voetganger en fietser zijn. Verder zijn ook andere partijen enthousiast over meer ruimte voor de fiets. Zo werkt de democratie. Meerdere partijen die samen oplossingen zoeken.

  @Toine, sorry als ik je beledig hebt. Dat was niet de bedoeling. De coronacrisis heeft laten zien hoeveel mensen, jong en oud, voor elkaar klaar stonden in de stad voor ouderen. En dat wordt inderdaad moeilijker voor veel ouderen, heel erg noodzakelijk dat de overheid daar verantwoordelijkheid in neemt. Daarbij zou het fijn zijn ruimte voor ouderen te hebben dat ze kunnen wandelen, maar ook meer ruimte zodat ze veilig in de auto kunnen als het moet en er niet allerlei mensen in de auto zitten die dat lekker makkelijk vinden. Goede vraag over boodschappen doen! Ik doe graag boodschappen voor stadsgenoten, vrijwilligerswerk is fijn om te doen. Ik leg u overigens zelf geen enkele beperkingen op, dat doen de beleidsmakers die het werk uitvoeren waar de Utrechter in meerdere partijen voor gekozen heeft.

 33. Scherpschutter

  Jochie030

  U leest weer heel slecht. Ik zeg niet dat GroenLinks 15% onder de stemmers heeft gehaald, ik zeg dat GroenLinks 15% van de stemmen onder alle Utrechters heeft gehad. Er zijn natuurlijk ook nog zoiets als niet-stemmers. Ongeveer de helft van de mensen zijn niet stemmers. Mijn inschatting was dus zeer aardig.

  Inderdaad, zo werkt democratie. Een partij waar 85% van alle Utrechters niet op stemt ramt 100% van het beleid door de strot van de rest zonder ook maar enig respect voor de rest. We moeten dan ook af van democratie. Een afgrijselijk systeem waarin steeds de slechtst mogelijke leiders worden gekozen door de minst geschikten in een samenleving om leiding te kiezen.

 34. HArry

  Ik lees zojuist dat ons sociale klimaatvresende Koningshuis tegen de landelijke adviezen in met 5 gezinsleden de staat Boeing 737 hebben gepakt om heerlijk even uit te rusten in Griekenland. Zal tevens nog wat mijltjes gaan varen in zijn benzine gestookte super speedboot.

  Dus nee, mijn dieseluitstoot valt hierbij helemaal in het niet en is overigens goedgekeurd door het bevoegd gezag.

 35. Stuurvrouwtje aan wal

  Stuurvrouwtje wilde ooit een auto delen met een vrouwtje in Voordorp. Stuurvrouwtje woont zelf in betaald parkeren gebied. Vrouwtje Voordorp niet.

  Stuurvrouwtje probeerde het te regelen en via de speciaal door de gemeente bedachte ‘parkeervergunning voor autodelen’. Daarbij kun je twee parkeervergunningen krijgen als je elk in een ander rayon woont.
  Klinkt goed hè?

  Stuurvrouwtje was dan ook verbaasd dat het antwoord van de gemeente was: jammer! Je krijgt alleen voor beide rayons een vergunning als ze in hetzelfde tarief vallen.

  Stuurvrouwtje vindt dat een ineffectieve voorwaarde. Het verplicht je een auto te delen met iemand uit je eigen buurt. Extra lastig als je aan de rand van een tariefgrens woont. Waarom?

  Nu heeft Stuurvrouwtje een eigen auto en bezet 100 procent van de tijd een parkeerplaats in een druk rayon. Bij delen was dat 50 procent van de tijd geweest.

  Stuurvrouwtje hoopt dat die voorwaarde er inmiddels uitgehaald is.

 36. Nina

  Het autoprobleem in de stad wordt volgens mij niet veroorzaakt door de eigen inwoners getuige de vrije parkeerruimte op parkeertariefloze zondagen.

 37. Bernhard

  Hoe krijg de mobiliteit behoefte op gelost ZONDER metro netwerk…lijkt het wel. …

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).