Utrechters over het algemeen tevreden ondanks hardnekkige problemen in de stad | De Utrechtse Internet Courant Utrechters over het algemeen tevreden ondanks hardnekkige problemen in de stad | De Utrechtse Internet Courant

Utrechters over het algemeen tevreden ondanks hardnekkige problemen in de stad

Utrechters over het algemeen tevreden ondanks hardnekkige problemen in de stad
Foto: Robert Oosterbroek
Utrechters lijken over het algemeen tevreden over de stad waarin ze wonen, maar zijn wel bezorgd over de beschikbaarheid van betaalbare woonruimtes. Dat staat in de Utrecht Monitor 2018, het onderzoek met feiten en cijfers over de gemeente.

Utrechters lijken over het algemeen tevreden over de stad waarin ze wonen, maar zijn wel bezorgd over de beschikbaarheid van betaalbare woonruimtes. Dat staat in de Utrecht Monitor 2018, het onderzoek met feiten en cijfers over de gemeente.

In de monitor is te lezen over de grote groei van de stad. Utrecht groeide in 2017 met bijna 4.500 inwoners en de grens van 350.000 inwoners is nabij. In 2040 zullen er zelfs ruim 430.000 Utrechters zijn is de verwachting. “De groep van 65-plussers groeit de komende jaren het sterkst, van 35 duizend (2017) naar 59 duizend (2040)”, aldus de gemeente.

Economie

Over het algemeen gaat het goed met Utrecht. De economie en gezondheid van de inwoners groeit. De werkgelegenheid stijgt en de werkloosheid daalt, maar er zijn ook hardnekkige problemen in de stad.

Ook als toeristische trekpleister zit Utrecht in de lift: het aantal gasten in hotels, pensions en jeugdaccommodaties steeg fors in 2017. De overlast door toerisme, ook bij tijdelijke verhuur van woningen, blijft wel beperkt.

Utrecht wordt steeds aantrekkelijker voor toeristen. Foto: Robert Oosterbroek

Er zijn grote verschillen tussen wijken en inwoners met verschillende opleidingsniveaus als het gaat om geluk, leefstijl en tevredenheid. Armoede is een groot probleem in verschillende gebieden en voor verschillende groepen en zorgt voor een stapeling van (gezondheids)problemen: hoe hoger opgeleid, hoe gezonder en gelukkiger.

Het aantal huishoudens dat moet rondkomen van een laag inkomen groeit nog steeds, al groeit het wel minder hard da voorgaande jaren. Ook het aantal bijstandsuitkeringen is gegroeid. Verder zijn de kansen op de arbeidsmarkt niet voor iedereen gelijk: laag- en middelbaaropgeleiden hebben een grotere kans op werkloosheid dan hoogopgeleiden.

Gezondheid

Een groeiende stad zorgt voor ‘druk op het leefmilieu en daarmee op de gezondheid van inwoners’. Inwoners van Utrecht zijn over het algemeen wel gezond, gelukkig en sportief. Bevolkingsgroepen en wijken verschillen onderling fors. Het verschil in de gemiddelde levensverwachting tussen de Utrechtse wijken is, als het gaat om levensverwachting in goed ervaren gezondheid, maar liefst 12 jaar (in Overvecht 60 jaar en in Noordoost 72 jaar).

Overvecht scoort niet altijd even goed in de feiten en cijfers van de monitor. Foto: Robert Oosterbroek

Tevredenheid

Utrechters lijken tevreden te zijn met hun stad. De diversiteit, levendigheid, het dorpse karakter en natuur in de buurt worden genoemd als positieve zaken. Aan de andere kant zijn er zorgen over bijvoorbeeld de beschikbaarheid van betaalbare woonruimte of over het evenwicht in de bevolkingssamenstelling in de wijken.

Ook hier zijn er wederom grote verschillen per wijk: het buurtoordeel van bewoners in Overvecht in 2017 is een 5,3, terwijl andere Utrechtse wijken van een 6,6 tot 8,2.

In de Merwedekanaalzone komen veel nieuwe woningen Foto: Robert Oosterbroek

Leefgebied en mobiliteit

Er komen veel nieuwe woningen bij in de stad. Tot en met 2040 wordt zelfs verwacht dat er 40.000 woningen bijkomen. Dit gebeurt vooral in de Merwedekanaalzone en het Beurskwartier. De vraag naar woningen is en blijft groot. Een grote meerderheid van de Utrechters is overigens tevreden over groen en parken in hun buurt.

Met die groei zal ook het aantal verkeersbewegingen verder toenemen in en rond de stad. Ruim twee derde van de banen in de stad worden vervuld door werknemers van buiten Utrecht. Bewoners zijn in 2017 vaker tevreden over de bereikbaarheid van de binnenstad per fiets, auto en bus dan een jaar eerder.

Wat de bereikbaarheid van de binnenstad betreft, is 87 procent van de Utrechters tevreden over de bereikbaarheid per fiets. Tegelijkertijd is de verkeersproblematiek in het algemeen het meest genoemde buurtprobleem. Daarbij gaat het om verkeer dat te hard rijdt, maar ook om parkeerproblemen.

Slechts 5 procent van de Utrechters gebruikt de auto om naar de binnenstad te gaan. De tevredenheid over de bereikbaarheid van de binnenstad met de auto is tussen 2016 en 2017 licht gestegen van 23 naar 26 procent.

Wil je meer feiten en cijfers uit de Utrecht Monitor bekijken? Kijk dan hier.

12 Reacties

Reageren
 1. Yo

  O, daarom moeten de lager opgeleiden en de armen verdwijnen uit de stad en is al het beleid daarop gestoeld….

  Zo kun je lekker de cijfers opkrikken en betere uitkomsten kweken. Logisch.

  En overlast van toerisme (en daar schaar ik de verpretparking ook onder en festivallisering) beperkt noemen? Auw……

  Ambtenaren lullen vooral recht wat krom is en dan zeggen dat het goed gaat met de Utrechter? Terwijl ik lees dat de groep armen al jaren aan het groeien is en de groep bijstandsgerechtigden aan het toenemen is?

  Dat betekent dus dat steeds meer mensen niet mee kunnen doen, steeds meer mensen afvallen uit de rat race en de groep happy few eigenlijk steeds kleiner wordt. Daarom moeten er kennelijk ook steeds meer rijken en succesvollen uit de rest van het land naar Utrecht komen, om toch nog een succes van het verhaal te maken kennelijk. Want Utrecht moet vooral een yuppie place worden. Daar kan het vastgoed, het addertje, namelijk zijn geld aan verdienen.

 2. Doei

  En al die focus maar op groei

  De stad kan de groei niet aan.

  Qua verkeersbewegingen nu al niet en in de toekomst al helemaal niet. En maar meer en meer en meer en meer………….

 3. Ralph

  Een resultaat dat ik herken ! Ondanks dat ook Utrecht, net als andere (grote)steden haar problemen op het gebied van armoede en segregatie kent is de balans overall meer dan positief. Ik zou zeggen… vooral het huidige beleid voortzetten dus en een “tandje erbij” bij die dingen die nog voor verbetering vatbaar zijn. Chapeau Utrecht ?

 4. Harry

  Leuk hoor al die speelgoedauto’s op batterijen, zonnecellen op je dak, warmtepompje erbij. Samen met wat prijsverhogingen van je netkosten, extra belastingen op stroom, eten en stadsverwarmingskosten agv van alle subsidies voor onder andere windmolens op zee en land. Leuk als je een bovenmodaal inkomen hebt. Oh dat heeft u niet?

  Wat jammer nou, dan kunt u ook niet mee doen aan “onze” redding van het klimaat en aarde. Ja sorry dat u minder te eten heeft en de energierekeing niet meer kunt betalen. Dan moet u de stad maar gewoon verlaten en maar ergens “illegaal” gaan wonen op een camping of zo.

  We willen in deze stad graag alleen bevoorrechte mensen die zich willen inzetten voor onze milieureligie en planeetdoelstellingen. Dus daaag mensen die dit niet kunnen betalen….daaaaggggg. En als je er niet in gelooft dan rot je maar gewoon lekker op.

  Een soort van: Willen we meer of minder “klimaatontkenners”

 5. Bertje 030

  @Yo,helemaal gelijk, een vertekend beeld, de leefruimte wordt meer beton, minder groen en elk leeg winkelpand, bedrijfsruimte en stukje groen wordt volgebouwd.

 6. Ret

  Bouw eens wat sociale woningen dan, linkse gemeenteraad.. 1000 reacties op 1 woning op woningnet is tegenwoordig normaal

 7. Marit

  Eigenlijk vreemd dat zo’n onderzoek wordt gericht op alleen de gemeente Utrecht. Het lijkt me veel interessanter wanneer ook Nieuwegein, Maarssen, De Bilt etc worden meegerekend. De gemeentegrenzen zijn nogal diffuus als het gaat om zaken als werkloosheid, bereikbaarheid, recreatie et cetera.

 8. Graagzelfs

  En toch gaan wij verhuizen!

 9. Paul

  @Marit, volledig mee eens. Utrecht wordt meer recht gedaan door niet conventioneel ambtelijk te denken in gemeente, maar het te zien als een Metropool gebied. Immers van stad regio Utrecht ( U10) woont slechts ongeveer 50% in de gemeente. ( U10 is gem. Utrecht en aangrenzende gemeentes) Nieuwegein is vergelijkbaar bv met de positie van Bijlmer bij Amsterdam, of Leidse Rijn. Een zelfstandige wijk, maar ook zeer gericht op het metropool centrum oude binnenstad. Dit geldt ook voor Zeist, die relatief voor haar inwoner aantal weinig culturele instellingen heeft vergeleken met andere gemeentes die niet in een metropool regio zitten. Wat mij verder opvalt is de term ” dorps karakter’ . De aantrekkelijkheid van het oude centrum is zeker het ” intieme karakter” maar dat is heel iets anders dan dorps. Ga eens leuk na een dorp, en voel het benauwde statische karakter, zonder toeristen, zonder bevolking diversiteit, gering cultuur aanbod, winkel & horeca bestand. Mijn geluk in Utrecht wordt juist bepaald door haar grootstedelijke karakter, en ook nieuw inwoners komen juist specifiek om die reden na Utrecht blijkt uit feitelijke vestiging onderzoeken.

 10. Jeroen

  @Doei

  De focus is op groei omdat die nu eenmaal sterk aanwezig is. Dat is niet zozeer een bewuste keuze van de gemeente. Hoe wil je tegenhouden dat mensen in Utrecht willen wonen? Nieuwe stadsmuren bouwen en mensen aan de poort tegenhouden? Utrecht zo vies en onaantrekkelijk maken dat mensen hier niet meer willen wonen?

 11. Focus

  @ Jeroen

  Niet waar, de focus ligt al jaren doelbewust op het creëren van een vastgoedboom, om de daadwerkelijke onderkoningen van de stad, de vastgoedsector, te faciliteren. Daar gaan veel trucs (om dit spel te beïnvloeden) achter verborgen.

 12. Lydia

  Utrecht is 1 grote volle bak gebouwen geworden en het wordt alleen maar meer meer. Geen centimeter ruimte waardoor de stad er alleen maar lelijker op wordt. Waarom dat lelijk vol bouwen in een dichtbevolkte stad waar je nergens meer normaal kunt fietsen u, lopen of auto rijden?? Waarom is het overal
  een zooitje qua mobiliteit? Vol bouwen zonder visie, zonder richting….Dan de sociale huur : minimaal 10 jaar wachten op een lelijke driehoog flat op Overvecht is ongezond ! Laten we het daarnaast maar niet hebben over de koopprijzen : schaamteloos, triest en gênant!voor een gehorige, oude woning in een lelijke wijk waar je letterlijk ziek wordt van de CO2 uitstoot, de hoofdprijs vragen , sorry Utrecht gaat er op achteruit en ik wil binnenkort graag weg hier.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).