Utrechtse hoogleraren willen klimaatwet | De Utrechtse Internet Courant Utrechtse hoogleraren willen klimaatwet | De Utrechtse Internet Courant

Utrechtse hoogleraren willen klimaatwet

Utrechtse hoogleraren willen klimaatwet
Het warmteproductiebedrijf van Eneco op Lage Weide. Foto: Eneco
Vijf hoogleraren van de Universiteit Utrecht willen een klimaatwet. Dit om de klimaatdoelen die in Parijs zijn gesteld ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. 

Vijf hoogleraren van de Universiteit Utrecht willen een klimaatwet. Dit om de klimaatdoelen die in Parijs zijn gesteld ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. 

In het NRC Handelsblad schreven ze een open brief. Ze beginnen met: “Wetenschappers hebben geen andere verklaring voor de huidige snelle opwarming van de aarde dan de menselijke productie van broeikasgassen, met name CO2. Klimaatverandering is een existentiële bedreiging voor Nederland.”

De wetenschappers hebben het stuk geschreven in aanloop naar de verkiezingen. Ze vinden het klimaatvraagstuk geen zaak van links of rechts, maar voor iedereen. En sinds de klimaattop in 2015 in Parijs is er hoop. “Maar ‘Parijs’ zal weinig betekenen wanneer het akkoord niet vertaald wordt naar krachtig nationaal beleid – in Nederland en elders.”

Een klimaatwet is de oplossing hiervoor in de ogen van de vijf. “Het is het instrument bij uitstek om de internationaal door Nederland overeengekomen doelstellingen ook daadwerkelijk te halen. Het biedt helderheid en zekerheid waardoor burgers weten waar ze aan toe zijn en bedrijven hoe zij hun business kunnen aanpassen. Het is een keuze voor geloofwaardig en effectief bestuur.”

Alleen de linkse partijen zetten zich momenteel in voor de klimaatwet. “Het is betreurenswaardig dat politiek rechts (CDA, VVD, SGP) er geen enthousiasme voor weet op te brengen. De reacties van de VVD (‘onverstandig vanwege de afspraken die in Parijs zijn gemaakt’) en het CDA (‘Dit moet juist van onderaf geregeld worden en niet van bovenaf opgelegd’) snijden geen hout en zijn op geen enkele manier in overeenstemming met liberale, christelijke of conservatieve principes.”

1 Reactie

Reageren
 1. Toine Goossens

  In mijn ogen gebeurd er iets vreemds in Nederland op het gebied van het realiseren van klimaatdoelen. Op basis van de oproep om een klimaatwet op te stellen zou je namelijk kunnen denken dat er zorg is dat de ambitieuze doelen die Nederland zich de laatste jaren heeft gesteld niet gerealiseerd zullen worden.

  Niets is minder waar. Op basis van het in september 2013 in de SER gesloten ´Energieakkoord voor Duurzame Groei´, hebben de 47 partijen die er op het klimaatdossier in Nederland iets toe doen, zeer vergaande afspraken gemaakt.
  In december heeft minister Kamp de ´Energieagenda
  Naar een CO₂-arme energievoorziening´, en het Awti advies ´Oppakken en doorpakken, durven kiezen voor energie-innovatie´ aan de 2e kamer aangeboden. In deze documenten zijn zowel voorstellen voor coördinerende structuren als voor de dialoog met burgers opgenomen.

  Het project energietransitie maakt grote voortgang. Het doel om Nederland op dit dossier van achterloper tot voorloper te transformeren, de broedende kip, zal door politieke bemoeienis slechts schade oplopen; nu gaan discussiëren over een klimaatwet zal tot vertraging van de energietransitie leiden.

  Een van de belangrijkste randvoorwaarden voor het slagen van de energietransitie is de reactie van burgers. Zullen burgers de noodzakelijk grootschalige veranderingen in de omgeving accepteren, of gaan zij zich doodvechten om die omgeving ongeschonden in stand te houden.
  Ik voorzie dat de macht van burgers om grootschalige veranderingen tot op het bot te frustreren op dit dossier zal moeten wijken voor het belang van een CO² arme energievoorziening in 2050.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).