Utrechtse schoolbesturen mogen plannen insturen voor basisschool in nieuwe buurt Groenewoud Utrechtse schoolbesturen mogen plannen insturen voor basisschool in nieuwe buurt Groenewoud

Utrechtse schoolbesturen mogen plannen insturen voor basisschool in nieuwe buurt Groenewoud

Utrechtse schoolbesturen mogen plannen insturen voor basisschool in nieuwe buurt Groenewoud
Waar nieuwe huizen komen, moeten ook scholen worden gebouwd. In de nieuwe buurt Groenewoud komt zo’n nieuwe basisschool. Wat voor school dat wordt, is nog niet bekend. Dat mogen de verschillende schoolbesturen in Utrecht namelijk gaan bepalen.

Waar nieuwe huizen komen, moeten ook scholen worden gebouwd. In de nieuwe buurt Groenewoud komt zo’n nieuwe basisschool. Wat voor school dat wordt, is nog niet bekend. Dat mogen de verschillende schoolbesturen in Utrecht namelijk gaan bepalen.

Groenewoud wordt direct aan het Amsterdam-Rijnkanaal gebouwd, aan de noordoostkant van het kantorenpark Papendorp. In de wijk komt één school en de gemeente Utrecht heeft voor de invulling daarvan een pilot in het leven geroepen.

Geïnteresseerde schoolbesturen in Utrecht kunnen een plan maken voor de nieuwe basisschool. “Het doel is om een bestuur en onderwijsconcept te vinden dat passend is bij de wijken en haar inwoners, door middel van een transparante procedure. Als deze methodiek succesvol is, willen we zo ook besturen vinden voor de overige nieuwe scholen in de stad”, zei de gemeente eerder over de pilot.

Doel van de pilot is dat er scholen komen die aansluiten bij de behoefte van ouders, leerlingen en docenten en bij de eigenschappen en visie van de buurt. Ook moet het mogelijkheden opleveren voor onderwijsvernieuwing en moeten alle onderwijspartners in de stad op een eerlijke manier mee kunnen doen met het proces om nieuwe scholen op te richten.

Openbare criteria

Inmiddels is ook duidelijk hoe die pilot er precies uit gaat zien. De gemeente gaat alle plannen die ze binnenkrijgt namelijk toetsen aan criteria die voor iedereen openbaar zijn. Het gaat in de criteria niet alleen om structureel kwaliteitsonderwijs, maar ook om hoe een school gaat bijdragen aan gelijke onderwijskansen en hoe de school (de beste) leraren moet gaan aanspreken.

Verder worden de plannen onder meer beoordeeld op hoe de school een brede doelgroep aan gaat spreken, omdat door de ligging van de buurt weinig uitwijkmogelijkheden zijn voor ouders. Ook wordt gekeken hoe actief verbinding met de buurt wordt gezocht (bijvoorbeeld door samenwerking met kinderopvang).

De plannen worden tot slot beoordeeld op punten uit de gemeentelijke visie op onderwijshuisvesting. In de visie ligt de nadruk op een passende school nabij huis, gezond stedelijk leven voor ieder kind, efficiënt samenwerken en duurzame schoolgebouwen.

Toekomst

De gemeente stuurt de vraag om een plan te maken deze eerste keer alleen naar Utrechtse schoolbesturen. Als de aanpak in de toekomst ook in andere buurten wordt gebruikt, wordt de uitvraag waarschijnlijk breder gedaan.

Schoolbesturen hebben eerst tot 18 februari de tijd om de gemeente vragen te stellen. Nadat iedereen antwoorden heeft gekregen, wordt de zogenoemde uitvraag opengezet. Via een inschrijfformulier op de website van de gemeente kunnen schoolbesturen zich tot en met 14 maart aanmelden.

Commissie

Op 31 maart is er een online bijeenkomst waar deelnemers hun voorstellen presenteren aan de beoordelingscommissie. Die commissie gaat vervolgens het college van B&W adviseren.

Het voorstel dat het best scoort, wordt de beoogde partner voor het verder ontwikkelen van de school in Groenewoud. Het schoolbestuur dat wordt gekozen is zelf verantwoordelijk voor het stichten van de school.

Gekoppelde berichten

geen Reacties

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).