Utrechtse wethouder Streefland over dakloosheid: ‘Seinen staan op rood’ Utrechtse wethouder Streefland over dakloosheid: ‘Seinen staan op rood’

Utrechtse wethouder Streefland over dakloosheid: ‘Seinen staan op rood’

Utrechtse wethouder Streefland over dakloosheid: ‘Seinen staan op rood’
De daklozenopvang in Utrecht. Archiefbeeld DUIC
De Utrechtse wethouder Rachel Streefland laat in een brief over dakloosheid aan de Tweede Kamer weten dat alle seinen op rood staan: “De impact van de huidige inflatiecrisis zal het dakloosheidsprobleem verergeren.” De brief, waarin om extra geld wordt gevraagd, is geschreven samen met haar ambtsgenoot uit Amsterdam.

De Utrechtse wethouder Rachel Streefland laat in een brief over dakloosheid aan de Tweede Kamer weten dat alle seinen op rood staan: “De impact van de huidige inflatiecrisis zal het dakloosheidsprobleem verergeren.” De brief, waarin om extra geld wordt gevraagd, is geschreven samen met haar ambtsgenoot uit Amsterdam.

De twee wethouders hebben de brief aan de Tweede Kamer en staatssecretaris Maarten van Ooijen gestuurd omdat er over de begroting wordt gesproken en daarmee ook de budgetten voor de aanpak van dakloosheid

Het aantal daklozen zou de laatste tien jaar sterk gestegen zijn en de huidige inflatiecrisis zal het probleem verergeren, is te lezen. De woningcrisis zou er ook nog eens voor zorgen dat de doorstroom uit de opvang vastloopt. “Het is zaak daarom stevig in te grijpen.”

In de brief staat dat straatwerkers in Utrecht en Amsterdam aangeven dat er meer buitenslapers zijn dan vorig jaar, dat ze veel nieuwe dakloze mensen zien en dat het probleem door de toename meer zichtbaar wordt in het straatbeeld.

Verdeling van geld

Er wordt wel 65 miljoen euro door het kabinet vrijgemaakt om het probleem aan te pakken, maar het zou nog onduidelijk zijn hoe het geld verdeeld gaat worden en of de gemeenten zelf kunnen kiezen hoe ze dit kunnen besteden. Utrecht wil bijvoorbeeld meer inzetten op preventie en begeleiding.

Het kabinet heeft ook bekendgemaakt 7 miljoen euro uit te trekken voor de aanpak van dakloosheid van mensen die uit andere EU-landen komen. De wethouders zijn daar blij mee, maar ze vragen zich af of deze miljoenen extra zijn of bij de 65 miljoen euro horen. Wethouder Streefland en haar Amsterdamse collega Rutger Groot Wassink vinden dat dit extra moet zijn.


Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg maken samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode en hebben daarbij jouw hulp nodig! Lees hier meer en bestel alvast een boek.

Gekoppelde berichten

28 Reacties

Reageren
 1. Realist

  Vorig jaar becijferde het CBS nog dat 66% van de daklozen een niet westerse migratie-achtergrond heeft, een zeer groot deel van dit probleem. De partijen die nu roepen dat ‘de seinen op rood’ staan zijn pro immigratiepartijen dus onderdeel van het probleem, wellicht dat ze daarom immigratie niet als ooraak in de brief noemen.

 2. Koel Hoofd

  Er komt een tsunami van ellende in het straatbeeld op ons af. Dat ligt helaas niet aan Putin, die kale rat was slechts het laatste druppeltje, maar aan decennia lang falend beleid in NL/EU.
  Toch die polder maar heel rap volbouwen met betaalbare woningen?
  Of blijft Utrecht met groene oogkleppen op liever achter windmolens aanhollen?

 3. Aa

  De seinen staan op rood? Afgelopen zomer werden statushouders met prioriteit een woning gegeven. Statushouders die door tig veilige landen zijn gereisd om hier asiel aan te vragen. Als je keuzes maakt om mensen te ‘helpen’, waarom komt het dan als een verrassing dat andere mensen niet geholpen kunnen worden? Het is simpelweg een keuze geweest om hier mensen van heinde en verre een huis te geven waardoor voor andere kwetsbare groepen minder huizen zijn.

 4. Hans

  Huishoudens en stellen sluiten hoge hypotheken af, de NHG maakt zoiets mede mogelijk. Loopt de relatie spaak, – de hoge hypotheken worden vrijwel altijd door tweeverdieners opgebracht – dan volgt een zoektocht naar vervangende woonruimte die vaak voor een individu onbetaalbaar blijkt te zijn. Dakloosheid is niet zelden het gevolg, op zijn minst voor een van beiden. Volkshuisvesting via sociale verhuur is door onze neoliberale overheid de afgelopen twee decennia vakkundig afgebroken. Het stikstofvraagstuk – lees de gierend uit de hand gelopen grootschalige industriële veehouderij in ons land heeft de bouw van woningen daarmee totaal verlamd. Oorlog en geweld elders in de wereld nopen ons daarbij om hen die daar voor vluchten menswaardig op te vangen. Maar de woningnood blijft een zelf gecreëerd probleem, gevolg van beleidskeuzes zoals die welke onder VVD-minister Blok werden gemaakt, hij doekte blijmoedig het Ministerie voor Volkshuisvesting op, n.b. een kerntaak van de overheid daarmee om zeep helpend. Lage rentes die zogenaamd ‘gratis geld’ mogelijk maakten hebben de oververhitting op de woningmarkt verder opgejaagd, natuurlijk in combinatie met de boven genoemde uit beleidskeuzes voortvloeiende factoren. Speculatie met de eerste levensbehoefte die woonruimte is wordt niet aan banden gelegd. De schuld bij migranten leggen of met de vinger naar de milieubeweging wijzen is hypocriet, goedkoop en doet de waarheid omtrent de werkelijke oorzaken van de huidige woningnood geweld aan. Een woningnood overigens die al sinds 1945 bestaat in een land wat inmiddels 10 maal rijker is dan 75 jaar geleden. Rara hoe komt dat?

 5. Jos

  @ Alle reaguurdertjes

  Migratie kan je maar voor een deel stoppen, namelijk illegale migratie. Helaas is hier ook te weinig personeel voor (COA, IND, politie en justitie kampen met giga personeelstekorten, zou al helpen als de reaguurders zich zouden omscholen).
  Het merendeel van de migratie is legale migratie: expats, studenten en oost-europese gastarbeiders. Deze laatste vervallen vaak in dakloosheid en verslavingen als ze uitgebuit worden door Nederlandse bedrijfseigenaren of spontaan van het ene op het andere moment op straat gezet worden (ook omdat de peperdure woning vaak bij de baan komen; een ticket terug naar het thuisland kan dan al niet meer betaald worden).

  Dat er steeds meer mensen uitvallen in de samenleving komt vooral door kneitertjerechts neoliberaal beleid. Mensen worden als concurrenten tegen elkaar uit gespeeld en de 3e, de rijksten, gaan er met de buit vandoor. Zo werkt ons systeem. Bezuinigingen op de geestelijke/ psychische gezondheidszorg zijn waarschijnlijk de allergrootste boosdoener. Steeds meer mensen ontsporen psychisch door de samenleving die mensen helemaal doet doordraaien.

  Simpelweg huizen bestempelen voor daklozen lost het probleem niet op. Mensen die op straat leven kampen met een scala aan problemen en willen of kunnen vaak niet geholpen worden. Dat is de bittere pil/ waarheid.

 6. Lexus

  Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: het zijn de rechtse neoliberale partijen — VVD, CDA, D66, PvdA, maar vooral de VVD (minister Stef Blok!) — die de wooncrisis op hun geweten hebben. De samenleving als geheel is de dupe.

 7. Rob H.

  Jarenlang afbraakbeleid door de rechtse partijen, in Nederland, (opvang, huisvesting etc. ) en het is weer de schuld van de buitenlanders…

 8. Lexus

  @Hans en anderen: na de Tweede Wereldoorlog heeft de Nederlandse overheid er bewust voor gekozen eerst de infrasctructuur aan te pakken en daarna pas het tekort aan woningen. Er is toen zelfs een aantal jaren woonruimtevordering geweest. Welgestelden werden gedwongen anderen in huis te nemen. Het tekort aan woningen is daarna eigenlijk nooit meer ingelopen en nu zitten we weer met een gigantische huisvestingscrisis. Als ik echter zie hoeveel welgestelden er in enorme huizen wonen — de Nederlander heeft gemiddeld 64 m2 woonruimte tot zijn beschikking tegenover bijvoorbeeld 46 m2 in Duitsland –, kan men zich afvragen of we weer terugmoeten naar een vorm van woonruimtevordering bij de welgestelden vóór er weer voldoende woningen voor iedereen zijn. En dat laatste zal helaas nog decennia gaan duren.

 9. Klaasjan

  Bestaan er pro-immigratiepartijen? Ik veronderstel dat Realist bedoelt dat er partijen zijn die inzien dat we te maken hebben met mensen die o.a. in ons land veiligheid zoeken tegen onmenselijke toestanden in hun land van origine. Mensen dus die hulp nodig hebben.

 10. Marcel

  @Jos, ja, bla bla. het hele verhaal lost niks op. Gewoon snel bouwen van 50m2 huisjes en van hour skelet en dubbel isolatie. Plat dak etc etc. Politiek moet anders. Systeem van besturen moet anders. GL verliest de helft en ze leveren een wethouder. Wat zegt dan een verkiezing? Op naar de volgende verkiezingen en dan weer hetzelfde. Leuker kunnen we het niet maken? Mensen zijn verantwoordelijk voor wat er gebeurd. Ook op bestuurlijk vlak.

 11. Geenstijl@Utrecht

  Er is maar een partij die deze politieke ellende kan oplossen, de ……

 12. Nina

  We geven één statushouder met voorrang een huis (hoe urgent en verdedigbaar ook) tijdens een grote woningcrisis en zijn dan verbaasd, als andere mensen die met spoed op een woning wachten op straat komen te staan?

  Regeren is vooruitzien, maar het is velen blijkbaar niet gegeven 🙄

  Er is geld zat, maar men is niet in staat de problemen op te lossen?

  De oplossing:

  1. De stikstofnorm bij Natura 2000 gebieden moet rap worden aangepast aan die van Denemarken, dan kunnen we weer bouwen (Nederland nu 14 gram / Denemarken 200 gram).

  2. Poepende honden en grote grazers weren uit Natura 2000 gebieden om de biodiversiteit te bevorderen.

  Hoe moeilijk is het nu eigenlijk?

 13. Aa

  @Klaas jan: wanneer die veiligheid niet wordt gezocht in nabijgelegen landen of in de bredere regio dan gaat het niet om zoeken naar veiligheid maar het zoeken naar de voor hen meest financieel gunstige positie. En in Nederland is gratis geld! Ik vind het ongelooflijk dat ik in 2022 nog moet uitleggen dat deze vluchtelingen niet 3000 km reizen voor het weer hier.. Heb zelf een vluchteling begeleid, was veilig in Qatar maar doodleuk hier asiel aangevraagd. En omdat die uit Syrie komt MOETEN we hem asiel geven ook al trekt hij de verzorgingsstaat leeg (wat in zijn geval gelukkig niet geval was). Er is dus een balans tussen hulp bieden aan mensen in nood en de bescherming van onze eigen humane belangen en die balans valt scheef uit richting de asielzoeker.

 14. Klaasjan

  @Aa
  Ik op mijn beurt vind het merkwaardig dat er mensen zijn met opvattingen als de uwe.

 15. Klaasjan

  @Nina
  Enig idee waarom stikstofnormen in Denemarken en Nederland zouden kunnen verschillen? Appels en peren?
  En al die poepende honden maar afschieten?

 16. Jos

  @ marcel

  Het gaat er niet over of een partij ten opzichte van de vorige verkiezing de helft verliest, je kan niets verliezen, want het is een nieuwe wedstrijd. Het gaat er over hoe men bij de huidige en nieuwe verkiezingen uit de bus komt. Is dat als 1e of 2e partij en zijn zij daarmee vele malen groter dan de rest, dan mogen ze inderdaad het initiatief nemen.

 17. Henri

  Ik woon in een sociale huurwoning. Ik vraag me af hoeveel reaguurders er ook echt ‘nieuwe nederlanders’ als buren hebben en hem niet zien werken en hele dagen thuis zien zitten. Niet veel denk ik. Het is niet uit te leggen, het gaat echt niet om een handjevol mensen. Hier op de verdieping zijn er massaal woningen toegewezen naar deze mensen door dit beleid.

 18. Nina

  @Klaasjan

  De stikstofnormen verschillen, omdat ieder land zelf zijn stikstofnormen kan opgeven aan de EU en ook zelf de Natura 2000 gebieden aanwijst.

  Nederland heeft daarin een grote fout gemaakt en moet die fout corrigeren i.p.v. deze onhaalbare normen proberen te halen ten koste van onze economie en de voedselvoorziening van heel veel mensen.

  Zolang honden en grote grazers poepen in Natura 2000 gebieden helpt het niets om de boeren er omheen weg te halen om de stikstofnormen te halen. Het is geen hogere wiskunde.

 19. Hans

  Nina, met alle respect. Maar doe jij het onderzoek van Johan Remkes nu even dunnetjes over door wat meningen te geven? Ik geloof niet dat je argumenten stevig gefundeerd zijn. Sterker: het zijn geen argumenten die je hier met een solide onderbouwing aandraagt maar meningen. Overigens mogen honden de Natura 2000 gebieden doorgaans niet in. En zeker niet die gebieden ware de grote grazers zich bevinden. Verder wordt verondersteld dat hondenbezitters de poep van hun dieren opruimen, plastic zakje mee etc. etc. De meeste hondenbezitters doen dat ook.

 20. Nina

  @Hans

  “Ik geloof niet dat je argumenten stevig gefundeerd zijn. Sterker: het zijn geen argumenten die je hier met een solide onderbouwing aandraagt maar meningen. Sterker:……”

  Dit is dan vervolgens weer jouw ononderbouwde mening…..

  Zie hieronder, omdat het blijkbaar erg lastig is een andere mening toe te laten.

  https://www.biomaatschappij.nl/artikel/buurlanden-gaan-anders-om-met-stikstofprobleem/

  https://scientias.nl/hondenpoep-in-natuurgebied-slecht-voor-biodiversiteit/

 21. Geenstijl@Utrecht

  Zinloze discussie,rechts en links hebben allemaal schuld aan deze woon ellende.

 22. Scherpschutter

  Meer socialisme als oplossing voor problemen die door socialisme zijn ontstaan; what could possibly go wrong?

 23. Hans

  Nina, welke argumenten draagt prof. dr. Wim de Vries dan aan (je verwijst via de door jou geplaatste links naar zijn bijdragen in deze discussie) om de normen voor stikstofuitstoot naar beneden toe bij te stellen? Ik lees ze niet in zijn betoog; sterker, hij bagatelliseert het stikstofprobleem op geen enkele manier. Niks verlagen van normen dus.
  En ja, hondenpoep levert ook een bijdrage aan het stikstofprobleem, niemand ontkent dat. Daarom moeten die dieren ook aangelijnd lopen in natuurgebieden, mogen ze gebieden met grote grazers niet betreden (ook om conflicten met deze dieren te vermijden) en zijn hondenbezitters verplicht om de poep van hun hond op te ruimen.
  Maatregelen die pijnlijk zijn blijven bittere noodzaak willen we de natuur in Nederland op den duur herstellen. De Vries bepleit die, draait er niet omheen. Wel vindt hij – terecht – dat boeren daadwerkelijk geholpen moeten worden door de overheid om milieuvriendelijk te gaan boeren. Een akkerrandje hier en daar erbij voor wat inheemse planten vindt hij bij lange na niet genoeg. Het roer moet om. En wel ingrijpend.

 24. Aa

  Henri: voorstanders van dit beleid wonen niet in een sociale huurwoning.

  Klaasjan: u bedoelt mensen die niet naief zijn? Hoeveel vluchtelingen heeft u uberhaupt ooit gezien of gesproken?

 25. Nina

  @Hans

  Mijn argument was dat de stikstofnormen bepaald worden door landen zelf.

 26. Hans

  @ Nina ‘ Mijn argument was dat de stikstofnormen bepaald worden door landen zelf.’
  Zo simpel ligt het wel en ook weer niet.

  De stikstofemissie per hectare land in Nederland is de hoogste van alle EU-landen. In Nederland hebben we een krankzinnig hoge veedichtheid, 3,8 grootvee-eenheden per hectare, tegenover een EU-gemiddelde van 0,8. Op de oppervlakte van een postzegel.
  De cijfers ontleen ik aan de artikelen die je in de link deelt. De overschrijding van de kritische depositiewaarde in buurlanden ligt stukken lager. De noodzaak om tot emissiereductie te komen is daardoor navenant vele malen lager. Daarom kunnen buurlanden stukken gemakkelijker omgegaan met hun vergunningverlening. Daaruit volgt dat, als Nederland z’n vergunningverlening wil versoepelen, ze eerst de veestapel met minstens 50% moet reduceren. Zo zit het in elkaar. En wat ik over de rapporten van Remkes lees in de kranten is dit tevens de redenering die gevolgd wordt en die nu – terecht – leidend is.

 27. Nina

  @Hans

  De KDW moet van tafel volgens Remkes.

  We geven echt zelf de stikstofnorm door aan de EU. Hier hebben mensen zitten slapen. Omdat echt heel veel stukjes natuur nu Natura 2000 gebied zijn in Nederland, had de norm nooit zo hoog moeten zijn. We zitten als land nu op slot qua (woning)bouw.

  Met het voedsel dat hier verbouwd wordt, worden heel veel mensen gevoed. Het wordt niet voor de fun geproduceerd.

  Daarnaast zitten we met 17,5 miljoen mensen op een kleine oppervlakte en verbouwen we heel veel voedsel voornamelijk voor Europa. Onze normen zouden dus nu hoger moeten (kunnen) zijn.

  We kunnen dan de komende jaren de voedselproductie uitrollen naar andere EU landen waarmee dan tegelijk de normen naar beneden kunnen. Dit slaat echt nergens op zo.

  Ik begrijp eigenlijk niet dat je dit blijft verdedigen. Veel kinderen wonen op hun 30-35e nog bij hun ouders en stellen daardoor een relatie of gezin uit, omdat er geen woningen zijn en onze asielopvang loopt erdoor vast.

 28. Hans

  Laatste reactie dan Nina.

  Europese wet- en regelgeving schrijft voor dat de emissie van stikstof in Nederland substantieel naar beneden moet. Daar helpt geen moedertje lief aan. Ik ben er niet om dat te verdedigen. Ik stel alleen vast dat dit een feit is. Europese wetgeving negeren, c.q. overtreden zal grote gevolgen hebben. We kunnen het doen hoor, maar dat zal feitelijk een Nexit betekenen. Wat dat gaat opleveren kunnen we zien aan de UK waar nu de chaos regeert.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).