Vanwege nieuwe fietsroute verdwijnen 60 parkeerplaatsen en zo wil Utrecht de druk opvangen Vanwege nieuwe fietsroute verdwijnen 60 parkeerplaatsen en zo wil Utrecht de druk opvangen

Vanwege nieuwe fietsroute verdwijnen 60 parkeerplaatsen en zo wil Utrecht de druk opvangen

Vanwege nieuwe fietsroute verdwijnen 60 parkeerplaatsen en zo wil Utrecht de druk opvangen
De Kaatstraat moet straks onderdeel uitmaken van Fietsroute om de Noord
Vanwege een nieuwe fietsroute door Utrecht verdwijnen er langs het traject zo’n zestig parkeerplaatsen en de gemeente wil de druk die hierdoor toeneemt op een aantal manieren dempen. Zo wordt het aantal vergunningen afgebouwd en ook worden bewoners gestimuleerd gebruik te maken van deelvervoer en parkeergarages. Ook kan het zijn dat mensen straks hun auto simpelweg niet meer dichtbij hun huis kunnen parkeren.

Vanwege een nieuwe fietsroute door Utrecht verdwijnen er langs het traject zo’n zestig parkeerplaatsen en de gemeente wil de druk die hierdoor toeneemt op een aantal manieren dempen. Zo wordt het aantal vergunningen afgebouwd en ook worden bewoners gestimuleerd gebruik te maken van deelvervoer en parkeergarages. Ook kan het zijn dat mensen straks hun auto simpelweg niet meer dichtbij hun huis kunnen parkeren.

Eerder dit jaar werden de plannen voor ‘Fietsroute om de Noord’ bekendgemaakt. Deze route moet er straks voor zorgen dat fietsers ‘comfortabel’ en ‘snel’ tussen de Amsterdamsestraatweg en de Bilstraat kunnen pendelen. Het is onder meer de bedoeling hiermee de drukte te spreiden en het centrum te ontlasten. Het traject loopt over de Herenweg, Kaatstraat, Adelaarstraat, Johannes de Bekastraat, Van ’s-Gravesandestraat, Menno van Coehoornstraat, Alexander Numankade, F.C. Dondersstraat en de Biltstraat. De gemeente is van plan om de fietsers straks zoveel mogelijk voorrang te geven op de route. Daarnaast worden de Kaatstraat én de Adelaarstraat ingericht als fietsstraat.

Om de fietsers de ruimte te geven moeten er ongeveer zestig parkeerplaatsen verdwijnen. Daardoor neemt de parkeercapaciteit in de rayons Pijlsweerd en Vogelenbuurt af. “Hoewel het aantal op te heffen parkeerplaatsen ten opzichte van de totale capaciteit in de rayons klein is, zal de parkeerdruk in de directe omgeving in eerste instantie waarschijnlijk iets toenemen”, schrijft het college in een brief die deze week naar de raad is gestuurd. Er worden een aantal maatregelen genomen om dit effect zoveel mogelijk te dempen.

Uitproberen

Zo worden in de Vogelenbuurt, waar momenteel een wachtlijst is voor parkeervergunningen, straks minder vergunningen afgegeven. Ook gaat de gemeente de ongeveer 1.500 parkeervergunninghouders in het gebied benaderen met de vraag of zij hun vergunning in willen leveren.

Bewoners worden daarnaast gestimuleerd hun auto in een garage of P+R te parkeren, of gebruik te maken van deelmobiliteit. Mensen die hierover twijfelen kunnen het uitproberen en zij krijgen daarbij de garantie dat zij hun vergunning binnen twee jaar weer terugkrijgen als het alternatief toch niet bevalt.

Grotere straal

Tot slot heeft de gemeente gekeken of er in de omgeving extra parkeerplakken bij kunnen komen, maar dit heeft niet veel opgeleverd. Wanneer het plan voor Fietsroute om de Noord verder wordt uitgewerkt wordt in grotere straal onderzocht of er plekken bij kunnen komen. “Dit kan voor bewoners mogelijk gaan betekenen dat parkeren niet meer altijd in de directe nabijheid zal kunnen.”

Het college verwacht dat de werkzaamheden aan de nieuwe fietsroute eind volgend jaar beginnen.

Gekoppelde berichten

31 Reacties

Reageren
 1. S

  Geen probleem dunkt mij. De parkeerdruk is daar niet zo hoog.

 2. Jan

  ‘Fietstraat’ klinkt mooi maar is slechts een holle frase, omdat het begrip niet wettelijk is vastgelegd en ook in de APV van Utrecht.
  Ik pleit ervoor dat dit wel gebeurd, zodat er eenduidigheid komt in de hele stad over maximum snelheid, inhalen en voorrang.
  Nu kunnen er onveilige situaties ontstaan doordat bijvoorbeeld fietsers ten onrechte kunnen veronderstellen dat zij voorrang hebben op autoverkeer.
  Ook hardrijden en inhalen door auto’s kunnen leiden tot gevaarlijke situaties.

 3. FH

  Wordt nou wel ook her warm-delen van auto’s ondersteund, dus niet alleen gebruik van huurauto’s (al of niet met knipkaart/abbo) maar ook van het (in principe) vaak veel handigere en goedkopere delen met straatgenoten/familie/vrienden?

 4. Pien

  Dit besluit heeft toch veel weg van het ‘wegpesten’ van auto’s uit de stad Utrecht. Ik ben een fervent fietser, maar ik zou er voor willen pleiten dat door handhavers meer toezicht wordt gehouden op het gedrag van de categorie fietsers die menen alles te kunnen maken in het verkeer: hardrijden met een bakfiets met ondersteuning en kinderen er in, al of niet kijkend op hun smartphone, te laat in de gaten hebben dat er ook een auto aanwezig is en dan schelden, dreun geven op het dak van de betreffende auto waarvan de bestuurder zich rotschrikt en net zo hard doorfietsen. Dit is maar een voorbeeld. Ik woon in een fietsstraat, Karel Doormanlaan, zit regelmatig op het balkon en zie met name in spitstijden bizarre en gevaarlijke situaties. Een uurtje posten op de kruising Karel Doormanlaan/ Bilstraat zou heel wat boetes kunnen opleveren.

 5. Aanstoot

  Er vond tevoren en uitgebreide inspraakronde plaats, zelfs op locaties met begripvolle en eeg aardige ambtenaren. We hebben gewezen op de gevaarvolle situaties bij de kruispunten bij de Joh. de Bekastraat en daarna. De ambtenaren snapten heel goed wat we bedoelden.
  Heel fijn allemaal………en vervolgens gaat blijkbaar alles weer gewoon door zoals tevoren al was bedacht. Dat geeft nog eens vertrouwen in de politiek, maar niet heus.

 6. Anne-Fleur

  Ik hoop dat de stoepen ook gevrijwaard gaan worden van al de fietsen zodat er weer fatsoenlijk gelopen kan worden

 7. Leon

  Door nieuwe fietsroute komt ruimte vrij voor Utrechters in plaats van voor blik. Mooi.

 8. Wil

  Prima plan! Wat mij betreft gaan morgen de werkzaamheden beginnen.
  @anne-fleur a.k.a. pien: lekker on topic om je frustraties mbt fietsers ook bij dit topic te gaan ventileren.

 9. Toine Goossens

  Ook ik fiets vrijwel alles in de stad. Maar Niet als ik voedsel naar de voedselbank breng of ouderen vervoer. Dan kom ik met de auto op plaatsen waar ik volgens de gemeente niet thuis hoor. Met gekerm en ergernis op het stadhuis en verbaal geweld van auto haters op DUIC.

  Het mobiliteitsbeleid van Utrecht deugt van geen kant. Niet de vervoersbehoefte staat centraal maar politiek en ideologisch dwangdenken.
  Precies daarom vist Utrecht al tig jaren bij het verdelen van de Rijksgelden in Den Haag achter het net.

  Mobiliteitsbehoefte is het gevolg van de manier waarop Utrecht ruimtelijk en functioneel is ingericht. Alle dienstverlening van de (semi) overheid, bestuur, zorg, onderwijs, sport et cetera is grootschalig op slechts enkele plekken geconcentreerd. Ook commerciële dienstverlening en productie zijn grootschalig op slechts enkele lokaties geconcentreerd.
  Dat is de hoofdoorzaak van het toenemen van mobiliteit. Voeg daar de woonwerk verkeer en familie/vrienden bezoek over grote afstanden aan toe, voeg de enorme druk van mobiliteit door technische en distributie dienstverleners toe en constateer hoe ridicuul het Groen66 beleid is.

  In 2040 leven we namelijk in de Groen66 tien minuten stad. Dat is alleen mogelijk door te geloven in virtueel flits transport van mensen en dingen. Over bijgeloof gesproken.

 10. Wil

  @aanstoot: een groot aantal buurtbewoners is voorstander van de maatregelen (fietsstraat). Dat men niet doet wat jij wil is zoals het is.

 11. Bas

  Prima plan!

 12. Nico

  Onze wijze dames en heren van de gemeente zeggen;
  Zo wordt het aantal vergunningen afgebouwd en ook worden bewoners gestimuleerd gebruik te maken van deelvervoer en parkeergarages. Ook kan het zijn dat mensen straks hun auto simpelweg niet meer dichtbij hun huis kunnen parkeren. Dit zegt de gemeente.
  Ik lees gewoon dat de burger Bewust Gedwongen Word en daar is niets van Stimuleren bij of is stimuleren in het woordenboeg van de gemeente Utrecht het zelfde als dwang, dwingen, gedwongen worden.
  Hoeveel gemeente medewerkers hebben hier ook last van? Gokje, op 1 hand te tellen en vingers overhouden want gros woont daar niet want anders verzin je zoiets niet.

 13. BW

  Het is blijkbaar al besloten, dus breek de straat maar weer open, maar denken mensen serieus dat fietsers die van de AMS naar de Biltstraat willen (of andersom) straks gebruik gaan maken van de ‘route om noord’? Die blijven toch gewoon de kortste route nemen, dus dwars door het centrum?

 14. Tanja

  Hahahahahahaha, op het plaatje staat een Kaatstraat met slechts 1 geparkeerde fiets.

  De tekenaar komt duidelijk nooit op de Kaatstraat. Het staat daar namelijk vol met vrolijke perkjes EN met een vracht fietsen, veelal van mensen die fietsend naar Rocycle gaan, waar je snel kunt fietsen op een apparaat. Hahahahahaha!

  Het verlies van bovengrondse parkeerplaatsen hoeft geen probleem te zijn als er voldoende (ondergrondse) garageplaatsen zijn. Dan hoef je swinters ook niet meer te krabben, blijft je lak beter, en heb je minder last van dronken volk dat je spiegels er af trapt. Win-win!

 15. Henri.Koopman

  Prima plan, wel gelijk uitvoeren met de rest van route votulast, Willem van Noort, Mattaeuslaan, Pieter Nieuwland ook fietsroute maken aansluiten op richting Uithof. Eerst oplossing voor schokschade aan huizen door electrische bussen, nu ook alweer eindeloos gecommuniceer, pffff Over het opheffen van 60 parkeer plaatsen heb ik nooit iets gehoord, zoveel. Binnen het parkeer rayon Vogelenbuurt/Tuinwijk gaat dat op plekken te korten opleveren. Voor zelfde kosten in Grifthoek parkeren wellicht?

 16. BW

  @Tanja
  Ehm, het is een foto (geen plaatje) en op de foto staan veel meer geparkeerde fietsen.

 17. Mo

  Jammer dat er steeds meer van die dikbandige snelheidsmonsters door de ‘fietsstraat’ racen. Ik vind het er niet aangenamer en veiliger op worden voor een gewone fietser zoals ik.

 18. Frank

  Er kan best wat verbeterd worden aan de Adelaarstraat en Kaatstraat voor de fietsers. Dat is wat anders als snoeihard rijdende fietsers racebanen geven door de stad. Ook voetgangers vinden dit gevaarlijk. Zelfs zebrapaden en haaietanden worden niet doorgeschilderd op het fietspad!
  Wijkbewoners gebruiken hun auto niet om rondjes in de binnenstad te rijden zonder bagage, dat doe je lopend of met de fiets. Maar voor vakantie, hobbie, verbouwing, familievervoer van ouderen en kinderen met rollende spullen etc, waarvoor trekhaak, dakkoffer, automatische transmissie etc nodig zijn. Hier hebben we net zoveel recht op als andere nederlanders die niet in Utrecht wonen. Daarom geen vermindering van parkeerplaatsen. We zijn er niet voor de carrière van fietswethouders die auto’s haten.

 19. Erwin

  He @Tan, zet anders ff je bril op: het is geen tekening maar een foto. Dat er zo weinig fietsen staan heeft wellicht te maken met het feit dat Rocycle er toen nog niet zat.
  Goed idee overigens van die ondergrondse parkeerplaatsen.

 20. Daniël

  Ik stel voor dat iedere straat wordt afgesloten voor niet bewoners. Kan je lekker op je eigen plek blijven. Heb je ook geen last van vreemde in de straat.

 21. J

  Prima voorstel voor de fietsers, maar voor de wandelaar al dan niet met rollator of kinderwagen, de mindervaliden, brommobiel gebruiker, oudere van dage of de praktisch geschoolde met z’n bus, al dan niet als bewoners?

 22. Fietsstad

  De behoefte aan het parkeren van je auto voor eigen deur door iedereen, is niet realistisch, dus dan maar zo weinig mogelijk.

  Utrecht fietsstad van NL, Europa, de Wereld.

 23. Jandr

  Ik blijf het fascinerend vinden dat de gemeente een fietsroute wil hebben door een park (griftpark) waar het stuk door het park in de winter niet gestrooid wordt vanwege de ecologische zone.

 24. Chris

  Wil, over Anne-Fleur gesproken, ze heeft 100 procent gelijk. Dat u dus een van de vele fietsers bent die het wel normaal vind om over de stoep te rijden is duidelijk een gebrek aan inzicht, sociaal gedrag en fatsoen. Ik zou je tot stoppen dwingen als ik er last van hadwant je hoort daar gewoon niet!!

 25. Dirk

  Opvallend dat nog niemand gereageerd heeft over de voorgenomen route. Ik fiets veel in de stad en via het Griftpark naar de Biltstraat is een onlogische, veel langere route voor de mens, die geprogrammeerd is de kortste route te kiezen. Als je van de Kaatstraat naar de Biltstraat wilt is de kortste route via de Valkstraat, Duifstraat , Noorderstraat, Asch van Wijk Kade en Wolvenplein. Dan scheur je zo de Biltstraat op. De gemeente is weer eens via Google Maps aan het indelen, denkende via de kaart lange lijnen door de stad te trekken, elk weldenkend mens weet dat het niet de meest voor de hand liggende route is.

 26. Pee

  @Wil 30/8/2023 – 13:48
  Wie zijn die voorstanders dan?
  Ik ken er geen.
  Elke gelegenheid word gebruikt om parkeerplaatsen te laten verdwijnen .
  Dan durven ze ook nog te beweren dat dat de druk zal verminderen omdat er minder vergunningen worden verleend en de mensen hun auto niet in de buurt kwijt kunnen in de hoop dat ze afscheid nemen van hun auto .
  Werkt dat niet dan verhogen ze de parkeerkosten en breiden ze de milieu zone nog verder uit.
  Er is dus niets vrijwilligs aan maar onder dwang van middelen door te voeren die voor veel mensen onbetaalbaar zijn/worden .
  Als dat allemaal gelukt is dan gaan fietsers wegenbelasting betalen om het verlies op te vangen.
  Voor die deel(huur)auto’s blijven er natuurlijk wel parkeerplaatsen bestaan.
  Degenen die zo’n hekel aan auto’s hebben moeten ze na een ongeluk weigeren mee te nemen in een ambulance en gewoon met de bakfiets naar het ziekenhuis brengen.
  Bij brand weigeren om de brandweerwagen te gebruiken en stimuleren om zelf maar water op te pompen en te blussen.
  Heb je de politie nodig dan komen ze met de fiets en niet gaan zeuren dat ze te laat zijn.

 27. cas

  @ Daniel, maar dan mag jij je ook niet in een andere straat begeven…

 28. de Roeptoeter

  Top dit, aub voor alle wijken ook max 1 vergunning per huishouden invoeren. Anders blijft de druk hoog. Bizar dat huizen waar 6 mensen wonen, alle 6 een eigen vergunning kunnen aanvragen. We hebben niet genoeg ruimte voor al dat blik. Er zijn in Utrecht echt alternatieven zat.
  Wat mij betreft gaan ze kentekens koppelen aan parkeervakken.

 29. JdV

  @Dirk. Prima verhaal. Vervang het woord fiets door auto en dan zie je precies waarom de gemeente niet spoort 🙂

 30. Wil

  @pee: je woont niet in de adelaarstraat. Dat is wellicht de reden waarom je geen voorstanders van dit plan kent.
  @chris aka anne-fleur aka pien: rare conclusies trek je

 31. Statler

  @Wil:
  u trekt erg vreemde conclusies.
  @Frank:
  dat is mij ook opgevallen, de voetganger wordt in Utrecht in een kwetsbare positie t.o.v de fietser geplaatst.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).