Veel onrust en onduidelijkheid over de nieuwe aanvliegroute over provincie Utrecht; wat weten we op dit moment over het plan? Veel onrust en onduidelijkheid over de nieuwe aanvliegroute over provincie Utrecht; wat weten we op dit moment over het plan?

Veel onrust en onduidelijkheid over de nieuwe aanvliegroute over provincie Utrecht; wat weten we op dit moment over het plan?

Veel onrust en onduidelijkheid over de nieuwe aanvliegroute over provincie Utrecht; wat weten we op dit moment over het plan?
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil een vierde aanvliegroute voor passagiers- en vrachttoestellen over provincie Utrecht en Gelderland naar Schiphol aanleggen. De nieuwe aanvliegroute over de twee provincies zorgt voor onbegrip en onrust onder bewoners, (natuur)organisaties, bestuurders en andere betrokkenen. Het plan roept dan ook veel vragen op. Wat is er op dit moment bekend over de aanvliegroute?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil een vierde aanvliegroute voor passagiers- en vrachttoestellen over provincie Utrecht en Gelderland naar Schiphol aanleggen. De nieuwe aanvliegroute over de twee provincies zorgt voor onbegrip en onrust onder bewoners, (natuur)organisaties, bestuurders en andere betrokkenen. Het plan roept dan ook veel vragen op. Wat is er op dit moment bekend over de aanvliegroute?

Vliegverkeer dat landt op Schiphol nadert de luchthaven nu nog vanaf drie plekken in Nederland. Daar komt over een aantal jaar een vierde naderingspunt bij: in het zuidoosten van de provincie Utrecht of het zuidwesten van de provincie Gelderland. De nieuwe aanvliegroute geldt voor zo’n honderdtwintig vliegtuigen per dag. Dat betekent dat elke zeven à acht minuten een vliegtuig via die route vliegt. De toestellen bevinden zich op een nog te bepalen denkbeeldig naderingspunt op zo’n zeventig kilometer afstand van Schiphol. Op dat punt vliegen ze op ongeveer twee kilometer hoogte en wordt de daling verder ingezet. Op deze hoogte kan een vliegtuig 65 decibel geluid bereiken, vergelijkbaar met het volume van een normaal telefoongesprek.

De vierde aanvliegroute moet voor meer ruimte voor de civiele en militaire luchtvaart zorgen. Door het bestaande militaire luchtruim in Noord-Nederland te vergroten, kan een kleiner militair luchtruim in zuidoost Nederland verdwijnen. Dat kleine luchtruim zorgt er nu nog voor dat vliegtuigen uit onder andere Centraal-Europa het Midden-Oosten eerst naar het noorden van Nederland moeten vliegen om Schiphol te naderen. Door het verdwijnen van het kleine luchtruim kunnen landende vliegtuigen via de vierde aanvliegroute rechtstreeks Schiphol naderen en hoeven ze dus minder om te vliegen.

Door de luchtvaart en overlast te spreiden over het land, moet de druk op andere aanvliegroutes verminderen. De spreiding moet ervoor zorgen dat een vliegtuig minder rondjes boven Nederland hoeft te vliegen en rechtstreeks Schiphol kan naderen. Volgens minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat zorgt dit voor minder uitstoot van schadelijke stoffen, besparing van brandstof en minder geluidsoverlast.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Onduidelijkheid over route

Het is nog niet duidelijk waar de route precies komt te liggen en wanneer die er komt. Ook is nog niet bekend via welke route de vliegtuigen gaan opstijgen. Er komen volgens het ministerie in ieder geval geen lange routes waar de vliegtuigen laag overvliegen. Minister Harbers liet eind 2022 weten dat het tekenwerk en rekenwerk aan de nieuwe routes nog moest beginnen. “We weten nog niet waar de routes in de toekomst komen te liggen. De komende twee jaar wordt getekend, hoe de nieuwe routes eruitzien. Daarna komt er weer een officieel besluit en daar kan te zijner tijd ook iedereen weer wat van vinden. Pas als de routes vaststaan begint de uitvoering.”

Actiegroep “Stop, een vierde route” (stop4deroute.nl) startte een petitie tegen de vierde aanvliegroute over provincie Utrecht en Gelderland. Deze was op 10 maart 2023 al ruim 30.000 keer ondertekend. De actiegroep heeft een kaart naar buiten gebracht met daarop haar inschatting van de route op basis van uitspraken en stukken van het ministerie. De groep noemt de nieuwe route ook wel ‘een snelweg boven provincie Utrecht’. Volgens haar inschatting bevinden de vliegtuigen zich op iets meer dan één kilometer hoogte van de grond zodra ze boven de stad van Utrecht vliegen.

De actiegroep reist door de provincies Utrecht en Gelderland om in te spreken bij vergaderingen van gemeenten. In vijf minuten geeft de groep informatie over de vierde aanvliegroute en brengt de geluiden van de bezoekers van haar website over aan de gemeenteraad. De actiegroep riep eerder dit jaar de gemeenten in Utrecht op hun krachten te bundelen en te protesteren tegen de aanvliegroute over Utrecht en Gelderland.

Gemeenteraad

Meerdere Utrechtse politieke partijen (PvdA, GroenLinks, PvdD, CU, D66, EenUtrecht, BIJ1 en Volt) stelden tijdens het wekelijkse vragenuur op 23 februari mondelinge vragen over het plan aan wethouder Eva Oosters. Zij deelt de mening van bovenstaande partijen dat een vierde aanvliegroute op Schiphol over de stad Utrecht en de omringende natuurgebieden ‘absoluut onwenselijk’ is.

De gemeente heeft dan ook op verschillende manieren haar standpunt naar buiten gebracht richting het ministerie: de gezondheid van burgers moet goed zijn en stikstof en CO2 moet zoveel mogelijk worden verlaagd. De gemeente Utrecht gaat, in samenwerking met de provincie en buurgemeenten, deze maand verder in gesprek tijdens een bestuurlijk overleg met het ministerie van I&W. Oosters: “Onze inzet is ook om het plan van tafel te krijgen.” Na het overleg in maart zal Oosters de raadsleden verder informeren over de stand van zaken.

Het onderwerp stond 7 maart ook op de agenda in de gemeenteraadsvergadering. Zo dienden negen partijen (PvdA, PvdD, GroenLinks, BIJ1, Student & Starter, CU, Volt, Denk en D66) gezamenlijk een motie in om de plannen voor de aanvliegroute te stoppen. Zij lieten weten dat de vierde aanvliegroute op Schiphol tegenstrijdig is aan alles waar Utrecht voor staat: tegengaan van klimaatverandering, verbetering van luchtkwaliteit, tegengaan van geluidsoverlast en een leefbare stad voor huidige en toekomstige bewoners, mens en dier. De raadsleden droegen het college op om deze mening kenbaar te maken bij het ministerie. De motie werd met 35 van de 43 stemmen aangenomen.

Definitief besluit

In de komende jaren moet duidelijk worden welk effect de herindeling van het luchtruim zal hebben. Zo worden er nog verschillende berekeningen gemaakt, zoals het effect op de natuurgebieden en de grootte van de geluidsoverlast. Dit jaar wordt de aanvliegroute verder ontworpen. Het ministerie liet weten dat provincies, gemeenten, de luchtvaartsector en bewoners- en natuurorganisaties mogen meepraten over het plan. In 2026 wordt er een definitief besluit genomen door het ministerie.

57 Reacties

Reageren
 1. Katja

  Bezopen plan. KRIMPEN DIE HANDEL !
  Ohoh, we zouden het na corona allemaal anders gaan doen, daar heb ik nooit een hout van geloofd. We gaan vliegend de ondergang tegemoet.

 2. rmn

  De strijd tegen de luchtvaartindustrie is een symbolische. Op globaal niveau is de luchtvaart goed voor een paar schamele procentjes van de totale uitstoot. Het lijkt er vooral op dat de overheid en sommig actiegroepen erop uit zijn om onze mobiliteit te beperken.

  En ten aanzien van de geluidsoverlast. Die dingen moeten toch ergens vliegen?! Ik begrijp niet waarom men hier zo negatief en vervelend over doet. Laten we blij zijn met dat vliegveld! Laten wij optimistisch zijn! Laten we zeggen: Nederland kan het weer! Die VOC-mentaliteit, over grenzen heen kijken, dynamiek! Toch?

 3. Wim

  Je hoort nu al de hele dag door vliegtuigen. Ze vliegen dus nu al over Utrecht. Wat gaat er dan veranderen?

 4. W.

  @rmn: ‘een paar schamele procentjes’ is op mondiaal niveau geen klein bier hoor. Daar is niks symbolisch aan. Of is het gewoon een excuus om die vage samenzweringstheorie te pluggen dat onze mobiliteit ontnomen wordt?

 5. jankanerwatvan

  ben benieuwd hoeveel van die 35 stemmen nog nooit hebben gevlogen

 6. Martijn

  @rmn In Nederland is de luchtvaart verantwoordelijk voor 6% van de nationale CO2 uitstoot. De klimaatimpact van luchtvaart is echter groter, omdat luchtvaart naast CO2 ook op andere manieren bijdraagt aan klimaatverandering: stikstof uitstoot, wolkvorming en condensstrepen. Het effect van luchtvaart op klimaat wordt geschat een factor van 1,3 tot 5 hoger te zijn dan CO2 alleen. In andere sectoren worden deze effecten meegerekend door te werken met CO2-equivalenten, in de luchtvaart niet.

 7. Teringjantje

  @Wim

  Dan heb jij een beter gehoorapparaat dan ik.

 8. Peter

  Niet te NIMBY reageren, als er een landelijk belang is dan bijdragen en het goede voorbeeld geven en zelf minder vliegen. En kijk ook eens naar Lelystad, ligt een kant en klaar nieuw vliegveld te verstoffen. Dus landelijk goed plan en als er dan meer vluchten boven Utrecht komen dan niet piepen.

 9. G.H.

  @Wim
  Ik vermoed dat het de politie-heli is die u hoort.

 10. rmn

  @W.

  De vraag is natuurlijk wat precies het besparingspotentieel is wanneer de bijdrage van de luchtvaart zo klein is. We gaan niet stoppen met vliegen. En zelfs als wij dat wel doen is het nog maar de vraag of de rest van de wereld het ook doet en of er geen waterbed effect ontstaat.

  Daarnaast is punt vooral dat er onevenredig veel aandacht uitgaat naar ‘demand-side emission reductions’. Dit is een van de redenen waarvoor ik blanco gestemd heb. Links en rechts vinden elkaar in het ontzien van de supply-side en zetten vooral in op het opleggen van beperkingen aan de burger terwijl de industrie nog altijd gesubsidieerd wordt om de energietransitie te maken.

  Je mag mijn standpunt best een vage samenzweringstheorie noemen. Beperkt geïnformeerde goedzakken doen dat wel vaker. De algemene tendens leert echter dat reizen en consumeren in de brede zin op allerlei manieren ontmoedigd worden, dat is immers het punt van demand-side emission reductions.

 11. Johan

  Ik zie en hoor permanent vliegtuigen. Die aanvliegroute bestaat al. Is dat nu illegaal?

 12. Don

  Bijzonder utrecht is bijzonder goed om de hand op de te houden bij het Rijk voor allerhande financieringen. Maar als er zaken zijn waar transitie land Nederland oa haar inkomsten uit haalt (Schiphol, verbreding A27) mag dat vooral niet in utrecht plaatsvinden.

 13. Lombokker

  Van landende vliegtuigen heb je nauwelijks last, omdat die weinig ‘gas geven’. Vliegtuigen die opstijgen doen dat juist op vol vermogen, en maken daardoor veel meer geluid.
  Het zou dus goed kunnen dat we er per saldo op vooruit gaan als Utrecht onder een aanvliegroute komt te liggen.

 14. Koel Hoofd

  Klimaat is natuurlijk weer belangrijker dan risico’s.
  Als er een (militair) vliegtuig op Utrecht valt, om wat voor reden dan ook, dan is dat een ramp die vele doden gaan eisen. Denk maar aan de Bijlmer.
  Aangezien hulpverleners in de eco-enclave dan niet eens en masse ter plaatse kunnen komen vanwege die doorgeslagen autohaat, gaat het zelfs nog meer slachtoffers kosten dan de Bijlmerramp.
  Dat is een ongewenst systeem risico wat heel erg veel zwaarder weegt dan die milieu en klimaathysterie.
  Dus of die vliegtuigen komen laag over Utrecht vliegen en de stad wordt weer top bereikbaar voor auto’s, of die vliegtuigen komen er niet en stad wordt nog verder onbereikbaar. Meer smaken zijn er niet.

 15. Hadjememaar

  @rmn, Ik ben uit Breukelen verhuisd vanwege de vliegherrie aldaar. Het gaat echt onder je huid zitten. Zit ik echt niet op te wachten hier. Laat vliegers maar betalen voor de overlast, dan neemt het vliegverkeer vanzelf af.

 16. Weg met dat gevlieg

  Johan Vollenbroek! Help!!

 17. Toine Goossens

  Negeer deze pressiegroep en laat u niet in de war brengen. Het is een piepklein groepje met op de sociale media slechts 680 volgers. In de nieuwe aanvliegroute wonen enkele miljoenen mensen.

  De nieuwe route heeft als doel het aantal vliegkilometers boven Nederland te verminderen. Vliegtuigen die Nederland vanuit het zuidoosten naderen vliegen nu om. De bewoners die onder de bestaande routes wonen worden ontlast. Een geweldige vorm van solidariteit. Moeten we meer doen.

  Dat zoveel Utrechtse partijen, uit vooral linkse hoek, vragen stellen geeft te denken over hun bereidheid om wederkerig te denken en solidariteit te tonen. Bah, weg daarmee.

  Deze pressiegroep stelt dat een vliegtuig op 2 km hoogte een geluidsniveau van 65 dB kan bereiken. Ja en? Wat is geluid en wanneer is het schadelijk of hinderlijk?
  Schoonenberg hoorsupport publiceert op haar website een onthutsende grafiek over hoe hard een decibel klinkt. Dat valt reuze mee; een stofzuiger produceert 70 dB. Dat is ruim 2 keer zo hard als 65 dB. https://www.schoonenberg.nl/meer-over-bescherming/geluid-en-decibellen-wat-is-geluid/

  Het gaat om ca. 120 landende vliegtuigen per dag. De geluidsbelasting van een landend vliegtuig is zeer beperkt:
  ‘Veruit het meeste vliegtuiggeluid is toegestaan. Voor zo goed als alle gevallen waarin je geluidhinder door vliegtuigen ondervindt, is er sprake van een toegestane situatie. De luchtvaart heeft nu eenmaal geluid tot gevolg.’
  https://www.atlasleefomgeving.nl/thema/geluid-in-je-omgeving/vliegverkeer

  Het is de zoveelste walhalla pressiegroep die ons angst en onveiligheid aan wil praten. Negeer deze mensen; zij verspreiden leugens en verdraaiingen.

 18. rmn

  @Martijn

  Die statistiek zegt niet zo veel omdat buitenlandse luchtvaartmaatschappijen die op Nederland vliegen niet meegenomen worden. En voor de uitstoot van Nederlandse luchtvaartmaatschappijen wordt gekeken naar de hele vlucht.

  Als we het hoofdkantoor van KLM in het VK neerzetten kunnen we op papier misschien wel bijna 6% winnen!

 19. Len

  ‘Het internet’ stoot meer CO2 uit dan de luchtvaart industrie. Dus als je een goeie bijdrage wilt leveren, is daar veel winst in te behalen. Leeg je mailbox, kijk niet zoveel zinloze filmpjes. Het internet is de ware ondergang in een veel bredere context.

 20. GeeWee

  Laat die 12% krimp van Schiphol maar snel komen. Dan is deze nieuwe route niet nodig. Ja hoor vliegtuigen op 2km hoogte namelijk best goed 😌

 21. W

  @lombokker: op vooruit zelfs! Het wordt hier steeds doller 🤯

 22. Bob de Vries

  Volgens mij wordt er al proef gedraaid met de nieuwe aanvliegroute. Vliegtuigen die normaal gesproken via Arnhem naar Lelystad vliegen, om dan vervolgens weer af te zakken voor nadering Aalsmeerbaan, vliegen nu rechtstreeks van Arnhem over Utrecht heen. Klinkt ook plausibel want de huidige nadering over Lelystad voldoet straks niet meer als Lelystad Airport opengaat.
  En idd, vaak ‘s ochtends nu al veel stijgend verkeer, vaak Transavia, die niet netjes de voorgeschreven vertrekroute volgen, maar dwars over Utrecht vliegen.

 23. Johan

  Aan iedereen die vindt dat Utrechters niet moeten zeuren. Ga eens een middag in Gouda op een terras zitten en verbaas u over hoe laag dat is, 1 km, en hoeveel kabaal dat geeft. Ja Toine Goossens, 120 keer per dag. 6 keer per uur. Elke 10 minuten een, de hele dag door. We zijn er maar klaar mee als het zover komt.

 24. Moniek

  @ rmn
  “Die dingen moeten toch ergens vliegen”.
  Als we dat “moeten” nu eens weglieten en ons bezonnen op de aanwezige prima alternatieven voor vliegen, in ieder geval voor de korte afstanden.
  En als we nu die “hub”functie van Schiphol eens ver terugdraaiden. Het zeer matig functionerende Schiphol is grotendeels een ordinair overstapstation.

 25. Yoshua

  Wie weleens in Harmelen of Woerden komt weet dat daar al jaar en dag vliegtuigen laag overvliegen.
  Daar is het geen probleem, waarom zou dat in het oosten van de provincie wel een probleem zijn.
  Kijk eens op flightradar24, dan zie je hoeveel vliegtuigen er boven Utrecht in de lucht hangen.
  Zolang er geen razendsnel alternatief is voor het vliegtuig zullen we het moeten accepteren dat vliegtuigen moeten landen en opstijgen.

 26. rmn

  @Moniek

  Waterbed effect. Als er op Schiphol niet overgestapt kan worden gebeurt dat ergens anders in Europa. En zo matig functioneert Schiphol helemaal niet. Misschien wel naar Nederlandse maatstaven, maar voor wie wel eens buiten Europa komt is Schiphol bijkans de hemel.

  Wie de trein wil pakken kan dat altijd doen. Het is een buitengewoon onpraktisch, onbetrouwbaar, duur en traag vervoersmiddel. Maar hey, wie zich daar senang bij voelt moet dat lekker doen. Ik pak het vliegtuig.

 27. Toine Goossens

  @Johan,

  Ik hoef mij helemaal niet te verbazen. Ik woon in Utrecht. Tijdens de zomerspitsen vliegen er elke 3 á 4 minuten startende vliegtuigen over Utrecht. Ja, die hoor. Je aan dat relatief zachte geluid storen, lees wat Wim 20/3/2023 – 11:05 schrijft, is overdrive overdrijven.

  Stofzuigt u zelf? Dat geluid is 2 keer zo erg als dat van een dalend vliegtuig. Tegen de tijd dat het geluid de grond bereikt is het nog veel minder dan die stofzuiger. Hebt u last van de stofzuiger? Nee natuurlijk niet, u veroorzaakt dat geluid zelf.

 28. WV

  Goossens, u heeft geen idee. In de nieuwe situatie kunt u die dingen bijna aanraken. Dat is echt heel wat anders dan wat u nu ziet (en vooral hoort).

 29. Hoera

  @Toine, ik heb beroerde vergelijkingen gelezen maar deze slaat echt alles. Ga je een stofzuiger die je hoogstens een keer per dag gebruikt vergelijken met een vliegtuig dat elke 3-4 minuten overkomt? Ga je schamen.

 30. Moniek

  @rmn
  Voorlopig mijd ik Schiphol als de pest en wacht ik eerst af of er zich opnieuw de schunnige problemen voordoen zoals vorig jaar. Als je het vergelijkt met allerlei andere luchthavens, doet Schiphol rommelig, armetierig en versleten aan. Met de trein naar diverse Europese steden gaat prima. Meestal kom je direct in het centrum aan. Het vervoer vanaf luchthavens naar een stadscentrum is vaak langdurig en vervelend. En de trein onbetrouwbaar? Wel eens op vliegvelden naar de aankondigingsborden gekeken?

 31. Scherpschutter

  Maar het gaat uw overheid om stikstofreductie hoor! Heus! LOL

 32. Koel Hoofd

  @Toine goossens
  65dB is normaal gespreksvolume. Half Nederland heeft daar al last van als ze zelf niet aan het woord zijn.

  Ergens rond 2006 (?) zijn er geluidsschermen langs de spoorlijnen Utr CS-R’dam, A’dam, A’foort, Arnhem geplaatst vanwege het geluid van langzaam (NB) rijdende treinen. De A2 is een tunnel geworden o.a. vanwege geluidsoverlast voor omwonenden Utr. en het geplande LRC. Allemaal geluid tot 65/70dB wat gereduceerd moest worden… Geluidweren gaat niet lukken met vliegtuigen, tenzij heel Utrecht stad onder een geluidswerende stolp wordt geplaatst.

  Om jarenlang tot aan de hoge Raad door te procederen en zo uitstel/afstel te realiseren heb je ook geen 1 miljoen boze inwoners voor nodig, 2 pissed off fanatiekelingen is al voldoende.

  @Martijn
  DIt gaat puur om geld, pure winst voor buitenlandse vliegmaatschappijen waar Nederland geen ruk over heeft te zeggen, behalve janken als ze niet meer in NL komen landen. Dat wordt met milieu/klimaat voor Nederland politiek correct groengewassen.

  @Bob de Vries
  Ik heb diezelfde waarneming.
  Dergelijke testen worden altijd uitgevoerd zonder dat ‘mogelijke klagers’ er weet van hebben. Zit een logica achter: als mensen de hakken dan in het zand zetten uit schrik als ze horen van de plannen, dan wordt er gezegd dan het al is getest en dat niemand heeft geklaagd maar er wel al is gemeten…
  I voor overheid/vervoer – 0 bewoners. Participatie wordt dat ook wel genoemd.

  @Lombokker
  Het is de bedoeling dat het een ‘steile landing/steiging’ wordt.
  Dat betekend binnen zo kort mogelijke afstand zo snel mogelijk dalen+remmen of stijgen+gassen. Echter, bij vliegtuigmotoren gebeurt het remmen door de rotoren in reverse te zetten. Dat hoor je ook heel duidelijk als je vliegt, de motoren gaan dan van brommen over in gieren en bonken. Bij een snelle daling wordt er ook nog eens extra gas geven zodat die rotorbladen sneller draaien en dus meer remmend vermogen heeft. Dus meer geluid en meer emissies wat in een soort ‘dikke taartpunt’ over de provincie/stad wordt uitgestort.

 33. rmn

  @Scherpschutter

  Het is allemaal waar. Klimaatverandering wordt door opportunistische politici aangegrepen om meer controle te krijgen over de burger en om op alle niveaus te nivelleren.

  Nederland is op papier een relatief welvarend land. En het hangt ervan af welke KPI’s je precies in beschouwing neemt, maar je mag gerust aannemen dat de klappen vooral hier in de Nederlandse middenklasse gevoeld gaan worden.

  Het IPCC rapport van vandaag is daar ook vrij helder over:

  “Ambitious mitigation pathways imply large and sometimes disruptive changes in existing economic structures, with significant distributional consequences within and between countries.”

  Ik val in herhaling: Als je niet puissant rijk bent, of niet benedenmodaal verdient, zorg dan dat je zo snel mogelijk emigreert. Want ze komen ons halen.

 34. Toine Goossens

  Wat kunnen mensen ongenuanceerd reageren als wordt blootgelegd wat voor soort onzin zij prediken.

  @WV, Bijna aanraken. Hilarisch.

  @Hoera, nee dat is nergens voor nodig. Alvorens iets te zeggen lees ik wat onze wetenschappers daarover zeggen. ik wens u heel veel leesplezier: Vliegtuiggeluid:meten, rekenen en beleven
  rivm.nlhttps://www.rivm.nl › bibliotheek › rapporten PDF
  Tegen de tijd dat u e.e.a. begrepen hebt, hoor ik wel weer van u.

  Ach, lawaaimakers denken met alles te kunnen scoren. Blijft u vooral in die waan.

 35. Hans

  Mensen, waar het hier echt omgaat is dat vliegen in z’n huidige vorm en omvang enorm problematisch is. Het is een regelrechte r a m p voor het milieu, voor klimaat en voor de leefomgeving van miljoenen. Een R A M P met kapitalen. Het aantal vliegbewegingen moet daarom drastisch omlaag.

 36. Vlieg-tuig

  @rmn:
  De VOC mentaliteit zegt u? Die medeverantwoordelijk is voor onze bijdrage aan het slavernijverleden? Volgens mij is die heden ten dage genoeg gerelativeerd als niet zo positief. Dus maar beter laten. zou ik zeggen

  En minder vliegen, ja graag!
  Zelf vlieg ik al 20 jaar niet meer. In de corona-periode kwamen we er achter dat ons eigen land ook veel schoonheid heeft. Zijn we dat dan al weer vergeten? Geluk ligt vaak om de hoek en niet persé aan de andere kant van de wereld.

 37. Nina

  Alle uitstoot boven 913 meter hoogte telt niet mee voor de kritische depositie waarde (KDW) van stikstof op Natura 2000 gebieden en dus is vliegen boven Natura 2000 gebieden geen enkel probleem (…). Wel moeten de boeren weg in de buurt van Natura 2000 gebieden, want ja, die zitten onder de 913 meter vanalles uit te stoten en dat valt neer op de Natura 2000 gebieden.

  Iedereen met een beetje logisch denkvermogen snapt dat dat uiteraard nergens op slaat en dat blijkt ook uit dit rapport: https://www.commissiemer.nl/projectdocumenten/00006443.pdf

  We worden gegijzeld door een rekenmodel voor stikstof met slechts 19 meetpunten van één vierkante meter verdeeld over heel Nederland waarbij uitstoot boven 913 meter hoogte niet wordt meegeteld. Op basis van dit model wordt dan na het invullen van gegevens bepaald dat er door boeren teveel wordt uitgestoten en dat ze moeten stoppen. Iedereen begrijpt dat dat rammelt aan alle kanten. Begrijpelijk en gelukkig maar dat de boeren in verzet komen. Meten is weten, maar dan moet er wel goed, eerlijk en grondig gemeten worden.

 38. Realist

  @Hans. Velen roepen hetzelfde maar stappen vervolgens vrolijk in het vliegtuig. Voorbeelden te over. Als die mensen nu eens beginnen met stoppen en het goede voorbeeld geven volgen er vast meer..

 39. Hans

  Ja, zo is dat Realist.
  Maar er zit ook een andere kant aan het verhaal, n.l. het beleid wat overheden uitzetten. Zolang de vliegtickets spotgoedkoop blijven en er geen paal en perk gesteld wordt aan het aantal vliegbewegingen blijft het probleem in stand.
  Sinds 7 jaar niet meer gevlogen…

 40. Thomas

  Laten ze de aanvliegroute moet maar over het achtertuintje van de heer Goossens leiden. Knappe technici kunnen vast wel een geluidsscherm van een kilometer hoog ontwerpen zodat het geluid slechts daar neerslaat waar het geen kwaad kan.

 41. Nina

  Omdat stikstofuitstoot boven 930 meter hoogte niet wordt meegeteld, kunnen we blijven vliegen boven Natura 2000 gebieden.

 42. Kloek

  @ Realist

  Mensen die 1 of 2x per jaar op vakantie gaan vormen nog niet eens het probleem.

  Dat zijn vooral de mensen die dagelijks menen te moeten vliegen binnen west-europa ipv de hogesnelheidslijnen te gebruiken. Geld is geen issue. Mensen die een functie hebben waarbij ze half Europa door moeten om real life met mensen te spreken; daar wil het bedrijf echt wel de treinkaartjes van vergoeden.

  Het probleem zijn de Annemarie Jorritsmaatjes van deze wereld. Die het nodig vindt om naar Brussel of Straatsburg te vliegen. Gewoon, omdat ze die luxe gewend is.

  De meeste vluchten vliegen trouwens om vooral vracht te vervoeren. Dus ons koopgedrag, consumentisme is de hoofdboosdoener (al die pakketjes die iedereen maar meent te moeten bestellen, zijn die nu echt nodig voor een leuk leven?).

 43. Toine Goossens

  @Thomas,

  Daar vliegen ze al overheen. Ik verzeker u, alles went. Gaan sinds 10 jaar alleen nog in Nederland op vakantie. Op onze vaste plek vliegen nog meer vliegtuigen én lager, over.

  @Klagers,
  Fantastisch land, Nederland, alles gaat de goede kant uit. We worden veel ouder, we worden veel gezonder oud, onze fabrieken stoten geen geluid meer uit, die hebben we bijna niet meer. We hebben meer dan 100.000 ha nieuwe natuur. Stikstof is nog maar 35% van 1990. En maar klagen over van alles en nog wat.

  Het enige wat zeer verontrustend is, is de klimaatverandering. Er gaan meer doden vallen door storm, door droogte, door overstroming, vooral over de grens. De CO² uitstoot neemt nog steeds toe. Maak u daar zorgen over, de rest zijn peulenschillen. Laten we 10% meer belasting gaan betalen en daarmee investeringen voor het klimaat in arme landen doen. Dat levert pas een betere toekomst op.

 44. Hans

  @ Thomas, de aanvliegroute over Toine zijn hoofd heen. Ja! Zo kan hij zijn ideeën over solidariteit handen & voeten geven 🤪
  Maar even zonder gekheid. Het idee van een extra aanvliegroute moet natuurlijk van tafel. Want dat gaat lijnrecht in tegen het majeure belang van de volksgezondheid. Het is ronduit misleidend om extra aanvliegroutes als oplossingen te verkopen voor het enorme probleem; dat van het volkomen dolgedraaide heen en weer gevlieg boven een dichtbevolkt landje als Nederland.

 45. rmn

  @Vlieg-tuig

  > De VOC mentaliteit zegt u?

  Ik begrijp dat het citaat aan sommigen verloren is.

  > Zelf vlieg ik al 20 jaar niet meer.

  Ja, eh.. Moet jij weten. Ik bezoek zelf graag mijn vrienden en familie die zich op andere continenten gevestigd hebben. Niet iedereen gedijt even goed op het gevoel van geitenwollensokken en de geur van doorgekookte spruitjes.

 46. Koel Hoofd

  @Kloek
  Wat dacht je van die milieuactivisten die de hele wereld overvliegen om allerlei vergaderingen, manifestaties en demonstraties bij te wonen?

  Heb overigens al 12 jaar niet meer gevlogen.
  Niet vanwege het milieu, maar omdat ik een tering hekel aan vliegen in een veewagen heb. Treinen doe ik sinds de eeuwwisseling vanuit principe ook niet meer omdat het internationaal totaal bagger is geworden. Veel geld betalen voor een staanplaats terwijl je nog stil komt te staan ook en niet eens komt waar je moet zijn, om over de overlast van gespuis nog maar te zwijgen. Lang leve de auto en ferry, het duurt even maar je hebt dan wel de reis van je leven…voor een prikkie.

 47. Realist

  @Kloekfloepjoep. Ben jij ook zo’n goedprater die overdreven veel om het klimaat geeft maar gewoon 2x per jaar doodleuk het vliegtuig pakt? Ik lees ook dat je helemaal niets meer besteld of consumeert wat van ver komt? Ach, een paar dingetjes zijn toegestaan, het zijn al die anderen die het verprutsen…. Het probleem wat hieraan ten grondslag ligt heet hypocrisie. Een zeer groot probleem.

 48. Hoera

  @Toine, dream on. Blijf vooral zo doorleven als een struisvogel.
  Ik heb trouwens het rapport gelezen (moet je ook doen!) en dan blijf ik bij mijn opmerking dat je de slechtste vergelijking maakt sinds mensenheugenis. Maar goed, nu ik je ware ik heb gezien, snap ik de onkunde.

 49. Toine Goossens

  @ Hans, lees eerst bij Toine Goossens 20/3/2023 – 14:00 voordat u onzin verkoopt.

  Het aantal vliegkilometers boven Nederland vermindert., de gezondheid gaat vooruit. Wilt u dat tegenhouden?

 50. Hans

  “Hans, lees eerst bij Toine Goossens 20/3/2023 – 14:00 voordat u onzin verkoopt.”

  Ja hoor Toine, u bent een betrouwbare bron.
  Maak het de boeren wijs.

 51. Barend

  @ Goossens

  Minder vliegkilometers, maar meer mensen die overlast ondervinden. Lijkt mij geen goede trade off.

  Voorts, u heeft het over een vlieghoogte van 2 km boven de stad. Die zal in werkelijkheid 1 km zijn, de herrie dus navenant groter. En dat inderdaad niet die ene keer dat de stofzuiger een paar minuten aanstaat, maar dus de hele dag door.

 52. Scherpschutter

  @Toine Goosens

  Klimaatdoden? Hoe bedoelt u? Er zijn nog nooit in de geschiedenis van de mensheid zo ongelofelijk weinig klimaatdoden gevallen als in de laatste 50 jaar…

  Van 10.000 bc tot pakweg 1970 vielen klimaatdoden. Nu relatief gezien niets meer. Wel lijken heel veel mensen klimaatzonnesteken op te lopen.

 53. Nina

  De aanvliegroute loopt precies over de natuurgebieden in de provincie Utrecht van het Natuurnetwerk Nederland:
  https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/natuur/natuurnetwerk-nederland-nnn

  Blijkbaar boeit dat niemand iets? LOL

 54. Jo

  Volgens mij is die aanvliegroute al in gebruik. Laatste tijd veel meer vliegtuigen laag over Utrecht.
  Gewoon beginnen toch en daarna zien wat de reactie is.

 55. Anne

  Het is een enorme verandering en ik vind het zeer onprettig ik hoor het ook van buren en vrienden. Het geeft meer onrust. Elk kleine stapje de kant op van meer wegen, meer vliegtuigen, meer voertuigen, meer geluid meer mensen. Dat zijn allemaal stapjes naar meer drukte en meer drukte voelt niet fijn. Dat heeft volgens mij direct invloed op de mentale gezondheid van mensen en dus de maatschappij. Naast alle milieu schade wat al erg genoeg is.

 56. Lachgas

  Zie de laatste dagen regelmatig vliegtuigen uit het oosten over stad Utrecht of Houten richting Amsterdam gaan. Iets wat voorheen niet het geval was. Is de vliegroute over Utrecht al in gebruik?

 57. Winny Lieverst

  Boven de Noordoostpolder wordt ook al wat meer gevlogen en lager. Dan kunnen we vast wennen. Ooit gevlucht uit de Randstad vanwege o.m. vliegtuig lawaai en nu komen de vliegtuigen achter mij aan. Regelmatig lig ik hier al wakker van.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).