Snelheid van het verkeer te hoog op Malie- en Tolsteegsingel | De Utrechtse Internet Courant Snelheid van het verkeer te hoog op Malie- en Tolsteegsingel | De Utrechtse Internet Courant

Snelheid van het verkeer te hoog op Malie- en Tolsteegsingel

Snelheid van het verkeer te hoog op Malie- en Tolsteegsingel
Er wordt te hard gereden op de Maliesingel en Tolsteegsingel. Dit blijkt uit de data van 244.913 metingen die verricht zijn door de snelheiddisplays die er van 12 januari tot en met 24 februari hebben gestaan. Voor de VVD zijn de gegevens reden om maatregelen te vragen.

Er wordt te hard gereden op de Maliesingel en Tolsteegsingel. Dit blijkt uit de data van 244.913 metingen die verricht zijn door de snelheiddisplays die er van 12 januari tot en met 24 februari hebben gestaan. Voor de VVD zijn de gegevens reden om maatregelen te vragen.

Op de weg mag 30 km per uur gereden worden, de gemiddelde snelheid is 32 km per uur. Dat is echter inclusief fietsers die zulke snelheden bijna nooit halen. Daardoor lijkt het met deze gegevens dat het autoverkeer daar vaak te hard rijdt. Uit de gegevens blijkt ook dat meer dan 29 procent van de weggebruikers 37 km per uur of harder rijdt.

De gemeten maximumsnelheden liggen in bijna elk dagdeel boven de 70 km per uur, regelmatig boven de 90 km per uur en een enkele keer zelfs 108 km per uur.

Gegevens

De meetgegevens zijn geen keiharde wetenschap. De snelheden komen uit de displays die gebruikt werden als communicatiemiddel naar de weggebruikers. De verkeersdeelnemers konden zo zien hoe hard ze rijden.

De gegevens zijn daardoor minder betrouwbaar dan gegevens die worden verkregen door metingen die specifiek worden verricht met alleen het doel om te meten. Ook kunnen de gegevens niet gefilterd worden naar verkeersdeelnemers.

De VVD vindt het opvallend dat er zo vaak te hard gereden wordt. De partij ziet graag dat de snelheidsduivels aangepakt worden en roept de gemeente op om maatregelen te nemen.

56 Reacties

Reageren
 1. G.H.

  Voorstel: Ga hier flitsen in plaats van op de A2. Hier zal het namelijk daadwerkelijk bijdragen aan het verhogen van de verkeersveiligheid.

 2. Paul

  De echte reden waarom het daar gevaarlijk lijkt en voelt, automobilisten die de regels negeren.

 3. JdV

  Willen we meer of minder stadboulevards zoals deze 2 singels?

 4. Berend

  Goh. In heel Utrecht rijdt men veel en veel te hard, er wordt immers ook nooit gehandhaafd of veel te beperkt. Compacte mobiele flitsinstallaties zouden een uitkomst kunnen zijn. Elke dag op een andere plek.

 5. Barend

  De echte reden waarom het daar niet werkt is dat idiote concept van de shared space. Vroeger, toen alles beter was, waren er verstandige lieden. Die bedachten gescheiden verkeersstromen. Erg handig, want erg veilig.

 6. Angelique

  Auto’s zijn ook niet gemaakt om 30km/h mee te rijden.

 7. Gerard

  Ga gewoon op een door-de-weekse dag eens een paar uurtjes kijken op de Tolsteegsingel. De snelheid daar nog niet eens het grootste probleem. Die smalle rijbaan voor auto’s tussen de fietspaden veroorzaakt veel verwarring, vooral bij automobilsten van het soort die het niet op kunnen brengen om achter fietsers te blijven rijden en levensgevaarlijke inhaalacties uithalen waarbij die fietsers dan meestal van de weg gedrukt worden. Het ontwerp van de weg is sympatiek maar er zit een denkfout in. Met een doorgetrokken streep, precies in het midden van die autorijbaan zou dat probleem formeel, verkeerstechnisch én praktisch kunnen worden opgelost, omdat inhalen dan niet meer kan als er fietsers rijden. En zo haal je ook in veel gevallen de snelheid eruit.

 8. Piet

  Dat zal ook het geval zijn op de Kapteynlaan. laat ze daar ook eens wat aan doen want het is aan de flexibiliteit van de meeste fietsers te danken dat het daar niet gruwelijk misgaat.

 9. Gerard

  Wat niet helpt is, dat wanneer je net naast wat fietsers rijdt en er doemt opeens een tegenligger op, dat je wel wat gas moet geven, want anders krijg je volledige stilstand.
  Het is verbazingwekkend, dat er kennelijk nauwelijks ongelukken gebeuren.

 10. Zonnewende

  Inderdaad gaan flitsen. Anders bereik je nooit het idee achter de fietsstraten:
  – dat fietsers veilig, aantrekkelijk en snel door de stad kunnen.
  – dat auto’s (op bestemmingsverkeer na) niet de singel pakken.
  – dat daardoor de luchtkwaliteit verbetert op de singel.

 11. Bas

  Zo zie je maar weer, een bordje “30” neerzetten is niet genoeg om daadwerkelijk de snelheid te verlagen. Dat belooft niet veel goeds voor plan om de hele stad 30-km-zone te maken (hoezeer ik dat ook toejuich).

 12. Yoshua

  De straat moet ook weer op de schop vanwege het verzakken van de klinkers.
  Dit is de derde keer dat het moet gebeuren.
  De enige oplossing is de straat autovrij te maken.

 13. Arne

  Regels invoeren is makkelijk, maar handhaving is de sleutel om dit gedrag aan te passen. Ik zou zeggen, zet er een paar flitskasten neer, die heb je vast zo terug verdiend.

 14. Sjaak

  Grappig weer al die automobilisten die weer lekker hun kop in het zand steken en de ander de schuld geven.

  Er zijn nieuwe regels, wie negeert ze? Simpel: de meerderheid van de auto’s.

  Het ligt dus niet aan de situatie, maar mensen die willens en wetens hun eigen zin doordrammen.

  Er is volledig democratisch besloten tot aanpassing van de Malie- en Tolsteegsingel. Het werkt, zolang de automobilisten zich aan de nieuwe snelheid houden.

  Niet het handhaven is de oplossing, maar mensen die gewoon fatsoen hebben en rekening houden met in dit geval de langzame weggebruikers, dat is de oplossing. Het begint bij jezelf en in dit geval bij een hoop reaguurders hier.

 15. Piet

  @ Gerard; het is dan ook een fietsstraat. Je moet dus als automobilist geduld betrachten en je aan de snelheid houden, iets wat jij niet kan, zo lijkt het op basis van je reactie.

 16. Johannes

  @ Gerard

  Je stelt dat auto’s achter de fietsers moeten blijven. Maar daar zit hem nu net het probleem in. Die fietsers rijden 15 km/uur. Ook als de auto’s zich keurig aan die 30 km/uur houden willen ze er toch langs. En daar is vaak geen ruimte voor. Wie dit toch bedacht heeft…

 17. Henk

  @ Yoshua

  De enige oplossing is er weer twee fijn brede asfaltstroken neer te leggen met aparte banen voor de fietsers.

 18. Fred

  In Utrecht is de stroom fietsers zo omvangrijk geworden dat waar wegen autovrij moeten worden die wegen meteen ook fietsvrij dienen te wordn. Kunnen voetgangers tenminste weer normaal aan het verkeer deelnemen zonder van de sokken te worden gereden.

 19. Harry

  Alle handboeken en aontserpeisen over verbeteren van de verkeersveiligeid worden hier overtreden. Les 1; snel en langzaam verkeer scheiden, scheiden en scheiden. Minder ergenis dus minder incidenten en minder accidenten. Deze wegen zijn eenvoudigweg te druk voor dit soort gevaarlijke experimenten.

 20. Gerard Brugmans

  Alleen als we in het hele gebied op en binnen de singels auto’s per definitie ondergeschikt maken aan ALLE andere weggebruikers komt het goed met de (middeleeuwse) utrechtse binnenstad. Dan zijn dus alle straten fiets- en voetgangerstraten, en dat is ook veel simpeler te communiceren op de toegangswegen naar het centrum. Nu zelfs autopartij VVD zich opwerpt als beschermer van fietsers lijkt me dat een behoorlijk haalbare oplossing!

  En de groeten aan die andere Gerard!

 21. Michiel Bilderbeek

  De oplossing ligt voor de hand: de gehele Malie- en Tolsteegsingel éénrichtingsverkeer. Kunnen auto’s gewoon gebruik maken van de middenstrook zonder rare inhaaltaferelen.

 22. Sjaak

  @ Johannes

  Het is een fietsstraat. De automobilist MOET dus geduld hebben, zeker als hij NIET voorbij de fietsers kan (vanwege een tegenligger bijvoorbeeld). Dan MOET hij dus tijdelijk 15-20 km rijden. Dat zijn de regels. U overtreed de regels. Geduld is een schone zaak. Heeft u haast, dan gaat u te laat van huis weg. Easy. De fietsers zijn nu eenmaal belangrijker gemaakt op deze weg dan de auto, daar zijn heel veel redenen voor, zowel het college als de gemeenteraad (een meerderheid)waren het daar mee/ over eens. Niet alle wegen in Utrecht worden omgebouwd tot fietsstraat, deze route toevallig wel, omdat men hier een interwijkroute voor de fiets van heeft gemaakt en de straat heeft gedowngraded voor de automobilist. Het is GEEN hoofdroute voor de auto meer. Get used to it.

 23. Sjaak

  @ Harry

  De handboeken diepe gebruikt zijn handboeken van 50 jaar geleden.

  Shared space is al decennia een geijkt middel in stadswijken om de verkeerssituatie veiliger te maken.

  Het is al honderden-duizenden keren BEWEZEN dat shared space in bepaalde gevallen veiliger is dan een situatie van gescheiden verkeersstromen met behulp van ontelbare verkeersregels.

  Hier regeert duidelijk de onderbuik, terwijl de cijfers en de feiten anders zijn.

  Shared space werkt, tenzij mensen de regels aan hun laars lappen en zichzelf belangrijker vinden dan anderen. Het is dus vooral een mentaliteitsaspect van sommigen. Overigens gebeuren er nauwelijks ongelukken op de Tolsteegsingel die te wijten zijn aan de nieuwe verkeerssituatie. Ik woon er en het is er helemaal niet onveiliger geworden. Dat kan ik gewoon met eigen ogen zien en voelen als ik verkeersdeelnemer ben. Het is er gewoon fijn rustig fietsen.

  Knal je als automobilist bijna op fietsers of op tegenliggers dan moet je jezelf maar eens gaan afvragen hoe je jezelf als automobilist aan het gedragen bent op dergelijke straten, waar de fiets dus voorrang heeft.

 24. HvH

  @ Piet

  Uw reactie getuigt niet van denkvermogen. Ook als automobilisten zich aan de snelheid houden is er de noodzaak om in te halen. Die 30 km die een auto mag ligt ruim boven de gemiddelde snelheid die een fietser haalt.

 25. Jacques

  Ha Sjaak. ‘Bewezen’. ‘Feiten en cijfers die anders zijn’

  Daar ben je weer. Van alles roepen zonder bron.

  En overigens, als het daar zo veilig is, wat zeuren we dan over die auto’s die wat te hard rijden.

 26. homie

  Op Malie – en Tolsteegsingel ligt de bestrating er te los in.
  Als je er overheen rijd hoor je de klinkers tegen elkaar aan ratelen. Dit betekent dat er een snellere verslechtering van wegdek plaatsvind. Dit zelfde geld op de Twijnstraat en in het verleden ook op de Smeestraat (is verholpen daar). Er dient nog een rondje brekerzand invegen plaats te vinden. Is te snel opgeleverd allemaal.

 27. Sjaak

  @ Jaques

  Misschien moet je eens met verkeersdeskundigen gaan praten en mensen die daadwerkelijk een opleiding tot volgen.

  Daar leren ze dat soort zaken al decennia lang.

  Het is natuurlijk niet voor niets zo dat een compleet ambtenarenapparaat dergelijke maatregelen invoerde en dat het college en de gemeenteraad dergelijk maatregelen goedgekeurd hebben. Of deelt u de gebruikelijke populistische mening dat al die mensen niets onderbouwen en de ballen verstand hebben van wat ze aan het doen zijn?

  Dat is dus bij dezen mijn onderbouwing en dat zijn mijn feiten. Grappig trouwens dat ik van alle roeptoterende criticasters op dit medium ik nooit fatsoenlijk bronmateriaal terugzie of andere onderbouwingen terug zie behalve/ naast de eigen onderbuik. Mijn meningen (feiten) worden (al) onderbouwd door een heel scala aan externe verkeersdeskundigen, studenten, ambtenaren en politici, die zich verdiept hebben in de materie.

  Of dacht u dat overheden alleen maar bezig zijn met automobilist pesten dan dat er geen onderbouwing is voor dergelijke miljoenenprocjeten (die ook nog eens goedgekeurd zijn door de rekenkamer). Geloof dus maar daar een dergelijk ingrijpend project poe onderbouwd is aan de hand van ontelbaar veel rapporten. Zo niet, dan verwacht ik van een gemeenteraad en een journalistencorps dat ze er bovenop zitten en ingrijpen. Dat is bij de zowel de Malie- als Tolsteegsingel niet gebeurd.

 28. Marcel

  Bijna dagelijks nemen auto’s veel te veel ruimte. Hard rijden en vooral geen vaart minderen. Jammer voor de fieters die in grote getallen zijn. Misscien biedt constante snelheidscontrole een oplossing?

 29. Piet

  @ HvH

  De MAXIMUM snelheid is 30, kan je die niet halen dan rijd je dus langzamer. Dat heb ik zelf maar even bedacht met mijn denkvermogen.

  Het is daarnaast een fietsstraat. Zegt de verkeerssituatie dat je niet harder kan of dat je niet kan inhalen, omdat er bijvoorbeeld fietsers rijden of tegenliggers rijden, dan moet jij je dus inhouden en die fietsers voorlaten en ze dus niet inhalen. Dan rijd je dus maar lekker 15 fuzo, totdat je die fietsers wel veilig kan inhalen. Zo werkt dat. Krijg je daar een auto-opstopping van, so be it.

  Deze fietsroute is aangelegd zodat vooral fietsers er vooral voordeel van hebben en niet de automobilist.

 30. Lisa

  @ Jaques

  Je nooit afgevraagd waarom zo’n beetje alle steden shared spaces aan het aanleggen zijn en waarom op steeds meer plekken steeds meer ruimte voor de fiets gemaakt wordt?

  Misschien wel omdat het bewezen beter werkt? Of is het hele land en zijn tienduizenden ambtenaren gek geworden? Misschien ben je dat zelf wel gewoon.

 31. Harry

  @Sjaak

  Shared space is gebaseerd op woonerven (overigens uit de jaren 80) waar weinig snelverkeer gecombineerd wordt met veel langzaamverkeer. Sterker nog de bestuurders van het snelverkeer zijn woonachtend in deze woonerven en hebben dus een andere gevoelsmatige relatie met de heersende verkeerssituatie en zijn gebruikers.

  De stelling dat shared space al decenia lang gebruikt wordt om stedelijke omgevingen veiliger te maken is de grootste larie koek. Voor plaatsen met weinig snelverkeer akkoord maar dat is de singel eenvoudig niet.

  Voor doorgaande wegen zoals de singel om het centrum van Utrecht met een hoge verkeersintensiteit van snelverkeer is de huidige oplossing een leuk maar levensgevaarlijk experiment. Het fysiek scheiden van verkeersstromen is hier de enige en juiste oplossing die rekenschap geeft aan het verhogen van de verkeersveiligheid.

  Kortom stoppen met die levensgevaarlijke fietsstraten waar het gewoonweg NIET kunnen.

 32. Petrus

  @ Jaques

  Misschien kan je beter Harry de les lezen met zijn “alle handboeken…….”

  Als het ergens aan feitelijke onderbouwing onderbreekt dan is het wel bij die zin. Daar reageert Sjaak namelijk op. Hij reageert juist op iemand die geen enkele onderbouwing of geen enkel feit gebruikt, in dit geval te weten: Harry. Daar moet je zijn.

 33. Yoshua

  @Henk, Gelukkig denken de mensen niet meer zoals in 1950, toen men dacht dat de auto de toekomst was als bezit binnen de stad.
  Een auto heb je niet nodig in de stad, daarom moet de singel op dat stuk autovrij worden gemaakt.
  Dat lost het probleem hard rijden meteen voor eens en voor altijd op.
  Als je zo graag auto wilt gaan rijden doe je dat toch lekker buiten de stad.

 34. Gerard Brugmans

  Auto’s horen op de snelweg, op doorgaande provinciale wegen en misschien in slaapwijken voor de deur van mensen die dat nog belangrijk vinden. De bovenstaande discussies zijn eigenlijk allemaal achterhoede gevechten, auto’s in binnensteden hebben hun tijd gewoon gehad, dat is nu wel klaar. Mensen die denken dat je daar nog over kunt praten leven in de vorige eeuw en hebben (om in de sfeer te blijven) een paar afslagen gemist!

 35. Robbert

  Het Openbaar Ministerie heeft de politie opdracht gegeven om terughoudend te handhaven in deze zones. Dat heeft weer te maken met het feit dat veel 30 km-zones “sober” zijn ingericht en niet voldoen aan de gestelde eisen. Denk aan drempels en andere obstakels die weggebruikers nopen tot het aanpassen van hun snelheid. Dergelijke zaken ontbreken (te) vaak.

 36. Kees Truijens

  Ha, ha. Ben ik toch eens eens met de VVD. Handhaving is hier nodig.
  Meer 30 km/u borden kan ook helpen. Zoals ze nu geplaatst zijn klopt waarschijnlijk met juridische eisen, maar ze worden gemakkelijk over het hoofd gezien. Een voorbeeld: als je uit de binnenstad de singel oprijdt zie je geen snelheidsbord. Logisch, want in de hele binnenstad is het maximum 30 km/u. In de praktijk is het niet duidelijk dat het maximum daar niet verandert
  En gewone borden daar. Die borden met een witte achtergrond of zelfs met overstekende kinderen erbij lijken mij minder effectief. Een automobilist passeert die snel en dan wordt een standaard bord sneller herkend. Een maat groter gewoon bord lijkt mij effectiever.
  Eenzelfde verhaal kun je overigens ook ophangen over de Adriaen van Ostadelaan.

 37. Katja

  @homie, er is steeds vaker sprake rammelende stenen bij herbestratingen, er wordt kennelijk steeds vergeten om zand te strooien. Of wordt dat bij de opleidingen niet meer geleerd ?

  @Sjaak : “Het is al honderden-duizenden keren BEWEZEN dat shared space in bepaalde gevallen veiliger is”. Dus IN BEPAALDE GEVALLEN en lang niet altijd.

 38. Willem

  Combinatie van oplossingen:
  Handhaving
  Bijscholing
  Technisch (wegaanpassing)

  In mijn beleving is door de versmalling en inrichting met deels rood asfalt de situatie al flink verbeterd ten opzichte van de oude situatie. Daar moeten we zeker niet naar terug. Eerder deze straat inrichten als fietsstraat waar de auto te gast is.

 39. Sjaak

  @ Katja

  Ja, precies. Het werkt natuurlijk niet in alle gevallen, maar in dit geval wel, met wat kleine ingrepen en gewenning bij de gebruikers. Is mijn mening.

 40. JdV

  @sjaak. Goh, klaag je nou over automobilisten die zich niet een de regels houden? Ben je zo’n fan van regels? Mooi. Dan beginnen we bij het draconisch handhaven van de verkeersregels. Voor fietsers. Sjaak ziet wel de splinter in het oog van de ander maar niet de balk in zijn eigen oog.
  De gemiddelde automobilist houd zich echt nog vele malen beter aan regels dan de fietser. Voeren van verlichting, richting aangeven, opletten op de omgeving. Ik zie zelden of nooit automobilisten rijden met een koptelefoon op starend op hun mobieltje zonder licht en zonder richting aan te geven.
  Fietsers daarentegen…..

 41. Harry

  Wat zegt de literatuur

  DOEL
  Fietsstraten vormen een alternatief voor traditionele fietsroutes LANGS hoofdwegen. De straten liggen veelal in woongebieden die daardoor een meer autoluw karakter kunnen krijgen. Een belangrijk punt hierbij is dat de VERKEERSINTENSITEIT op de oorspronkelijke straat BEPALEND is voor de uitvoering. Wanneer er te veel motorvoertuigen gebruik van maken is een veilige fietsstraat NIET haalbaar. Ook dient rekening gehouden te worden met parkeercapaciteit. Smalle straten waar ook geparkeerd moet worden lenen zich derhalve niet voor een inrichting als fietsstraat.

  Juridisch
  In Nederland hebben fietsstraten geen juridische status, het zijn feitelijk fietspaden waarop alle overige categorieën weggebruikers zijn toegestaan. Een verkeersbord “fietsstraat” is dan ook niet in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens opgenomen. Hierdoor hebben wegbeheerders vaak zelf verkeersborden bedacht; dit komt de eenduidigheid en begrijpelijkheid bij de weggebruikers echter niet ten goede. De enige juridisch min of meer juiste wijze is te zien op de foto hieronder uit Delft: het bord G11 (verplicht fietspad) met daaronder “alle categorieën toegestaan”. https://nl.wikipedia.org/wiki/Fietsstraat#/media/File:Fietsstraat_Delft.jpg

  Onderzoek: http://www.fietsberaad.nl/library/repository/bestanden/fietsstraatTUDELFT.pdf
  Handboek: https://www.crow.nl/publicaties/fietsstraten-in-hoofdfietsroutes

 42. JdV

  @gerard brugmans. Waarschijnlijk heb jij een aantal afslagen gemist als je denkt dat deze singels bij de binnenstad horen.
  Buiten de grachten = geen binnenstad. Maliebaan? Geen binnenstad. Tolsteegsingel ? Geen binnenstad. Maliesingel? Geen binnenstad. Alles aan de andere kant van het water? Wel binnenstad.
  Dus een heel verhaal over auto’s in de binnenstad? In dit geval irrelevant.

 43. Sjaak

  @ Harry

  Ik zie geen enkele verwijzing naar “de literatuur”.

  Zoals al eerder gezegd: u heeft zichzelf al ruimschoots gediskwalificeerd, Behalve woorden die u hier typt is er geen enkel zicht op een onderbouwing. De linkjes verwijzen nu niet echt naar vuistdikke wetenschappelijke rapporten he (waarvan er zovelen zijn in de gehele wereld).

 44. Toine Goossens

  De fietsstraten Kapteynlaan en de Malie- en Tolsteegsingel zijn de grootste blunder op het gebied van gedragsbeïnvloeding. Mensen die hier beweren dat je het gedrag van iemand die 30 km per uur rijdt kunt beïnvloeden door er iemand die 15 km, of minder, rijdt voor te zetten, verkopen lariekoek.

  1. De gedragswetenschappers die onderzoek doen naar gedragsbeïnvloeding concluderen dat alleen het handhaven van regels voldoende positief effect op gedrag heeft. Wie anders beweert doet dat op grond van bijgeloof.
  2. Het snelheidsverschil tussen fietsers en auto´s op deze straten is minimaal 100%. Iedereen die daar serieus bij stil staat, en dat verschil van minimaal 100% op andere verkeerssituaties toepast begrijpt meteen dat dat altijd tot gevaarlijke situaties leidt. (Denk je eens in dat het voetgangersgebied tevens rijwielpad is.) Dat doen we dus niet. Waarom doen we dat dan wel door fietsers en auto´s te mengen?
  3. Alleen het ontmengen van verkeersstromen leidt tot meer veiligheid. Alleen ontmengen vermindert de complexiteit van verkeerssituaties. Mengen is altijd gevaarlijker. Ook Prorail en NS verdubbelen het spoor om langzame en snelle treinen te scheiden.
  4. De onveiligheid van het mengen van verkeersstromen neemt toe naar mate het drukker wordt. Vergelijk de fietsstraat Troelstralaan, een zeer rustige woonstraat, met de Kapteynlaan en de singels. Behalve die straten drukker zijn, rijden er ook nog eens autobussen en vrachtverkeer. Het zijn immers doorgaande verkeersverbindingen. Daar een fietsstraat van maken is vragen om moeilijkheden. Terwijl de Troelstralaan een groot succes is.
  5. De verkeersveiligheid op de oost west routes in de historische binnenstad kan op termijn alleen nog toenemen door een hypersnelle, ondergrondse, verbinding tussen de CS terminal en een nieuwe OV terminal op de Uithof aan te leggen.

  Voor wie desondanks de drukte in de binnenstad op een andere manier aan wil pakken, heb ik een doeltreffend alternatief: Hef alle economische functies van de binnenstad op, dus weg met winkelen, drinken en uitgaan. De hele binnenstad louter woongebied. Wat een verademing.

 45. Willem

  @JdV @gerard ‘binnenstad’ is een algemene benaming en deze benaming heeft verder geen verkeerskundige consequenties voor de inrichting van straten of de toelating van auto’s daarin.

  Het hele jaarbeurscomplex en stationsgebied valt overigens weer wel onder de wijk ‘binnenstad’ . Om maar even aan te geven hoe rekbaar dit begrip is.

 46. Aniwe

  Dit is toch ook een regelrecht gedrocht?! Er is daar, zowel rechts als links, een rood beton fietspad. Daaerussen een klinkerstraat net zo breed als een auto waar auto’s in beide richtingen over moeten rijden.
  Wil je als auto,obilist geen gevaarlijke situatie creeeren als twee auto’s elkaar moeten passeren EN er rijden op de beide fietspaden fietsers, dan moet je wel gas geven want uitwijken gaat niet!
  Het principe van een fietstraat is dat de HELE straat als fietspad is ingericht, dat auto’s te gast zijn en dus even achter fietsers blijven rijden tot er ruimte om te passeren is. Is niet altijd even prettig (als automobilist) maar wel duidelijk. Dat is hier niet. De oude situatie was een stuk duidelijker (en veiliger?) dunkt mij. Of draai de zaak om: maak in het midden een breed fietspad voor beide richtingen en laat auto’s hier links en rechts langs rijden. Een stuk overzichtelijker……

 47. Toine Goossens

  @Sjaak,

  Uw naam zal wel Jansen zijn. Terug van lang weggeweest. In uw drift om Harry de maat te nemen ontgaat het u dat CROW HET landelijk intellectueel knooppunt is voor de complexiteit van alle vervoersstromen. Dat negeren is opzet denk ik dan maar.

 48. JdV

  @ willem. Correctie. De door u genoemde gebieden vallen onder het centrum. Dat is iets anders dan de binnenstad. Als ik het goed begrijp gelden er andere maxima in de binnenstad, 30 km, dan daarbuiten. Dus de benaming is wel degelijk relevant lijkt me.

 49. Erwin

  Misschien moeten we nog meer nijntje borden ophangen, dat werkt echt! Agressieve, dronken en andere idioten zien nijntje en gaan spontaan rustig rijden!! Het liefst stappen ze uit om de fietsers te knuffelen, te vertellen hoe lief ze zijn en dat het fijn is zo langzaam te gaan. Flitsers en drempels zijn negatieve dingen en die werken natuurlijk niet.

 50. waldorff

  @ Harry: u zegt te verwijzen naar bronnen, de eerste bron is uit 2005, dan andere uit 1996. Dat kun je echt niet meer serieus nemen. Ik ben er zelf nog niet uit of ik nou voor of tegen ben, maar met zulke bronnen kun je geen serieuze discussie voeren.w

 51. Wim Vreeswijk

  De versmalling van zowel de Maliesingel als de Tolsteegsingel waardoor nu langzaam verkeer (fietsers) en sneller verkeer (auto’s), nota bene zonder afscheidingsdrempels, elkaar lopen te teisteren in een steeds drukkere stad,is een letterlijk rampzalig idee wat m.i. alleen maar continue ergernissen en ongelukken gaat opleveren.Dit is een idee van de verantwoordelijk GL-verkeerswethouder Lotte van Hooijdonk. De oude situatie, zonder versmalling, was m.i. een veel betere, maar deze wethouder wilde zo nodig de berm langs de singel 2-3 meter verbreden, terwijl dat helemaal niet noodzakelijk was nu letterlijk alle weggebruikers in het gedrag zijn gekomen. Dat moet toch niemand willen !.

 52. Harry

  Het belang van de verkeersveiligheid gaat boven iedere politieke trend. En de hele discussie over fietsstraten komt mij hier voor als uitermate ingegeven door groene politiek correctheid. Ik ben niet tegen fietsstraten maar wel tegen ondeskundig toegepaste, ontworpen of uitgevoerde fietsstraten. Er staan namelijk levens op het spel.

  @ Toine Goossens; Dank voor uw bijdrage maar trollen als Sjaak blijven wat ze zijn. Dat is nou eenmaal een teken van de huidige tijd.

 53. Toine Goossens

  @waldorff,

  Update
  https://www.crow.nl/over-crow/nieuws/expertgroep-ontwerpwijzer-fietsverkeer-aan-de-slag
  Had u ook zelf kunnen vinden.

 54. Arjan Verhoeven

  Ik rij er dagelijks en heb vandaag geteld hoe vaak ik tot stapvoets moest rijden of gewoon stil stond. 8 keer. Een verhuiswagen, kleine kindjes op de fiets, een vuilniswagen, en de rest gewoon fietsers + tegenligger. Om 10 uur ‘s avonds, met zo’n brede en overzichtelijke weg kun je 50 km/u wel halen, en volgens mij zonder enig gevaar. Tussen 8:00 en 19:00 vind ik het knap als je de 30km overschrijdt.

 55. Sjaak

  @ Harry

  Hahahaha.
  Ik ben een troll?

  Hou toch even op please……

  Daarnaast Toine Goosens bedanken voor zijn deskundigheid?

  Bij de gemeente, algemeen bekend, wordt dhr. Goosens al lang niet meer serieus genomen. Zijn opvattingen zijn al lang en breed door de realiteit en nieuwe inzichten ingehaald. Zeker ook in dit geval. Praat maar eens met ambtenaren op het gemeentekantoor.

  Nogmaals. U denkt dat er op het gemeentehuis, in de 4e stad van Nederland, geen deskundigheid rondloopt inzake deze materie en dat men over 1 nacht ijs is gegaan?

  Eigen verkeersdeskundigen van de gemeente komen tot inzicht, geadviseerd door externe onafhankelijke adviseurs van verschillende ingenieursbureaus (zoals bijvoorbeeld Royal Haskonig> ik weet niet of zij in dit geval geraadpleegd zijn), geholpen door RECENT wetenschappelijk onderzoek van verschillende universiteiten. Daarnaast zijn alle plannen getoetst door zowel college als gemeenteraad, democratisch dus (waardoor de roepetoeters dus ook een achterhoede gedacht aan het vechten zijn). De grotere fracties hebben ook nog eigen adviseurs (specialisten, met studies op dit vakgebied); deze komen ook vanuit de landelijke partijbureaus). Het zegt toch al genoeg dat de anti-auto-partij in Utrecht, de VVD, zelfs overstag is? Deze laten zich echt inzake dit dossier alleen maar omlullen op basis van erg goede argumenten, omdat dergelijke beslissingen hen kiezers kost (bij de pro-auto-achterban).

  U noemt mij dan een troll?

  Grappig altijd dat mensen, zonder enige kennis over het vakgebied, het zo snel en makkelijk beter lijken te weten.

 56. Sjaak

  @ JdV

  Het gaat in dit artikel niet over fietsers die zich niet aan de regels houden, maar over automobilisten die dat doen> die te hard rijden. Daar vind ik inderdaad wat van ja.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).