Verschillende mogelijkheden voor herinrichting kruispunt Maliebaan | De Utrechtse Internet Courant Verschillende mogelijkheden voor herinrichting kruispunt Maliebaan | De Utrechtse Internet Courant

Verschillende mogelijkheden voor herinrichting kruispunt Maliebaan

Verschillende mogelijkheden voor herinrichting kruispunt Maliebaan
De gemeente heeft verschillende mogelijkheden naar buiten gebracht om het kruispunt bij de Maliebaan te herinrichten. Maandag 15 februari is hier een informatiebijeenkomst over in wijkbureau Oost-Noordoost in de F.C. Dondersstraat.

De gemeente heeft verschillende mogelijkheden naar buiten gebracht om het kruispunt bij de Maliebaan te herinrichten. Maandag 15 februari is hier een informatiebijeenkomst over in wijkbureau Oost-Noordoost in de F.C. Dondersstraat.

Het kruispunt moet heringericht worden vanwege de zogeheten ‘Herenroute‘ die de gemeente door de stad heeft uitgestippeld. Dit is een alternatieve route voor fietsers om vanaf het Centraal Station bij de Uithof te komen. De gemeente wil deze route zo fietsvriendelijk mogelijk maken.

Huidige situatie
Huidige situatie

Over de herinrichting is in september al eerder een informatieavond geweest. Uit de meeste reacties bleek dat men bij het ontwerp voor de rotonde bang is voor mogelijke extra verkeersbewegingen op de parallelbanen. Het voorstel was om te onderzoeken of het doortrekken van de middenbaan of het omdraaien van de rijrichting op de parallelbanen een oplossing kan zijn. Hieruit zijn vier varianten uit voort gekomen.

Op 12 januari 2016 heeft de gemeente met de Klankbordgroep de resultaten van de verkeerssimulaties besproken. Conclusie uit deze onderzoeken is dat de rotonde zonder doorgetrokken middenbaan, en de huidige rijrichting op de parallelbanen, de beste uitkomsten biedt.

In onderstaande simulaties zijn twee varianten. Eentje waarop er een grote rotonde is gemaakt en eentje waarbij er door de middenberm van deze rotonde nog een extra doorsteek is gerealiseerd. Voor beide varianten zijn weer twee mogelijkheden. Eentje met het gebruik van de parallelbanen zoals het nu is en eentje met gebruik van de parallelbanen als eenrichtingsverkeerswegen naar de rotonde toe.

Variant 1 (voorkeursvariant gemeente)

Rotonde zonder doorsteek. Eenrichtingsverkeer parallelbaan conform huidige situatie.
Toelichting: goede afwikkeling, geen noemenswaardige knelpunten. In de avondspits om 17:30 uur een zeer korte piek (enkele minuten) waarbij het verkeer even op elkaar moet wachten. Vanwege dit zeer korte moment niet maatgevend.

Variant 1 met eenrichtingswegen

Rotonde zonder doorsteek. Eenrichtingsverkeer parallelbaan naar de rotonde toe.
Toelichting: matige afwikkeling, wachtrijen op de rotonde door meerdere aansluitingen.

Variant 2

Rotonde met doorsteek. Eenrichtingsverkeer parallelbaan conform huidige situatie.
Toelichting: slechte verkeersafwikkeling vanwege de doorsteek.

Variant 2 eenrichtingsverkeer

Rotonde met doorsteek. Eenrichtingsverkeer parallelbaan naar de rotonde toe.
Toelichting: slechte verkeersafwikkeling in beide (ochtend- en avond)spitsen vanwege de doorsteek en rijrichting naar de rotonde.

Gekoppelde berichten

28 Reacties

Reageren
 1. Johan

  Begrijp ik het nu goed dat er midden op de Maliebaan, kruising Nachtegaalstraat/Burgemeester Reigerstraat, een rotonde moet komen? Die prachtige lange statige baan, gaat die in twee stukken geknipt worden? De Maliebaan zichtlijn wordt doorbroken?

  Zucht. Dan is de stad echt niet meer te redden. Wat een gmeentebestuur. Volledig van Lotje getikt.

 2. Peter

  En weer wordt de fietser ingezet als verkeersremmende maatregel. Op het eerste filmpje zie je alle auto’s alleen maar wachten op de fietsers.

  Ik denk dat Lot moet stoppen met het inzetten van fietsers als menselijk schild in de oorlog tegen iedereen met een auto. Ook hier zal binnen een jaar een of andere dronken tokkie veel te hard een fietser doodrijden, mark my words.

 3. John

  Wat is er eigenlijk mis met de huidige situatie ? Die is toch prima….

 4. Wim

  Wordt er rekening gehouden met de Maliebaanloop?

 5. Vivienne

  Ben het geheel eens met Johan, Peter en John! Belachelijk en totaal niet nodig, welke optie dan ook!

 6. Ronald

  Net zoals Johan vind ik het jammer dat de historische waarde van de Maliebaan en het ontwerp geen rol van betekenis blijkt te spelen.
  Eerst was het een extra brede laan, bewust zo ontworpen vanwege het statige uiterlijk en ruimte te bieden aan het maliespel. Er staan ook nog maliepalen die horen bij dat spel.
  Die zouden helemaal nergens meer op slaan als je de Maliebaan in 2 stukken knipt.
  Nou is het maliespel niet echt populair meer natuurlijk, dat neemt niet weg dat het ontwerp als 1 lang laan niet toevallig is.

  Er zullen vast verkeerskundige argumenten te verzinnen zijn om het historische ontwerp los te laten, maar die waren er ook om de Catharijnesingel te dempen…

 7. Maria

  In de jaren 60 hadden we een minister die het begreep. Marga Klompe stopte de modernistische vernielzucht van het toenmalige stadsbestuur. Ze is daarvoor door Utrecht beloond met een naar haar vernoemde brug.
  Welke minister gaat nu de Groenlinkse vernielzucht van het huidige stadsbestuur stoppen?
  Please HELP!

 8. hans

  @peter

  Fietsers als menselijk schild!!!!
  Spoorbomen om de fietsers tegen te houden om door rood te rijden lijkt me een betere oplossing. Want opvoeden lukt toch niet. Of ga jij een poging wagen? Dan hou ik de dronken tokkies tegen. Denk dat jij het drukker zal hebben.

 9. Kees Truijens

  Die Herenroute als argument voor de herinrichting van de Maliebaan? Ik moet er zachtjes om lachen. Ik woon aan de Herenroute, in de Hamburgerstraat en heb er nooit enige invloed van gezien, niet toen die nog een intiatief van de Fietsersbond was, noch toen die offcieel werd. Er heeft bij ons in de straat maandenlang een teller gehangen. Ik heb nooit resultaten van die telling kunnen vinden. Vielen zeker tegen…
  Bij de beoordeling van de plannen moet het historische karakter m.i. een grote rol spelen. Een maliebaan is nu eenmaal een lang recht stuk, dat je niet te veel op moet willen leuken en zeker niet willen onderbreken met een rotonde. Zoals hier eerder gezegd: niets doen is ook een optie.

 10. Joop

  Leuk dat variant 1 begint met 5 auto’s en de andere varianten met ongeveer vijf keer zoveel.

 11. Anja

  Ik ben een groot voorstander van een goede fietsroute door de stad. De voorstellen van de gemeente lijken me een verbetering tov de huidige situatie, en een rotonde beter dan stoplichten. Ik zie veel negatieve reacties, maar het wordt mij niet duidelijk waarom…

 12. Johan

  Beste Anja. Even goed lezen. De Maliebaan wordt opgeknipt en dat betekent verknipt. Wat past bij dit verknipte stadsbestuur.

 13. Cico

  De fietspaden langs de B.Reigerstraat zijn te smal voor het huidige fietsverkeer. Je bevindt je daar in het bakfietsgedeelte van Utrecht, als er zo’n zwaar trappende moeder met vier blonde spruiten voor je fietst, kan je er onmogelijk langs. Maar waarom dan vervolgens alleen het kruispunt wordt aangepakt en daarmee de unieke (monumentale?) Maliebaan aantast… dat is me volkomen onduidelijk

 14. Anlies

  Wat een reactionaire oude mannen gezever weer op duic.
  Moesten jullie niet werken vandaag..?

 15. Peter

  @hans

  Wij zijn het eens.

  Juist omdat de fietser voor niets stopt en niet oplet is hij uitermate geschikt als middel om de doorstroming te verminderen. Alsof de hele laan vol met rode verkeerslichten staat. Automobilisten kijken wel uit. Door rood rijden kost €150, een Lotschild doodrijden is een stuk duurder. Daarom al deze acties en weg versmallingen waarbij de fietspaden net even te breed zijn gemaakt

 16. andere hans

  Varianten laten wel erg weinig fietsers zien. ‘s Morgens en ‘s avonds gaan er altijd veel fietsers ri centrum-Burg. Reigerstr. Dat zie ik niet terug in de simulaties. Benieuwd wat er gebeurt als de rotonde volloopt met auto’s die willen afslaan.
  Volgens mij gaat er ook veel sluipverkeer over de Maliebaan. Misschien dat ook eens aanpakken voor de fietsers als onvrijwillige verkeersregelaars ingezet worden?

 17. bork

  Simpel, helemaal geen auto’s meer op de Maliebaan, hoef je ook niet te knippen, wat heb je daar in vredesnaam te zoeken met een auto?

 18. Marco Knol

  Je kunt natuurlijk ook van Schouwburg naar Wilhelminapark eenrichtingsverkeer voor auto’s maken. Kunnen de fietspaden ook wat breder. Of zeg ik nu iets heel geks?

 19. Zonnewende

  Volledig eens met Joop: ik krijg het idee dat de animaties naar een bepaalde gewenste uitkomst moeten leiden, want het aantal verkeersbewegingen neemt toe naarmate de optie minder gewenst is…

 20. Edwin

  Ik mis nog twee opties:

  1 niks doen, maar elders wel: dus verkeersdruk omlaag brengen.

  2 historische opzet in ere houden en er shared space van maken: geen borden, geen obstakels, geen stoplichten maar één grote ruimte waar auto, fietser en voetganger alleen geholpen door kleuraccenten gedeeld de ruimte gebruiken: effect is snelheid omlaag, doorstroming omhoog en bewust verkeren omhoog.

  Zijn al heel wat mooie voorbeelden waar dit uitstekend werkt!

 21. andere hans

  @Marco
  Busverkeer zal wel 2-richtingen moeten….

 22. Ivo

  Ik denk dat de gewenste situatie (doorstroom voor fietsers) beter kan worden bereikt door op de parralelbanen verkeersbelemmerende maatregelen te nemen (een stopbord in plaats van een stoplicht, bijvoorbeeld), en de verkeerslichten bij de middenbaan iets fietsvriendelijker af te stellen. Dat kost veel minder en is veel overzichtelijker.

 23. BdV

  @ bork – Daar zeg je wat. Hoe hard is het nodig om als automobilist via de Maliebaan te rijden? De zichtlijn is natuurlijk het kenmerk bij uitstek van deze historische laan, maar ik neem aan dat daar bij het ontwerp voor deze rotonde wel rekening mee is gehouden. Maar iets meer een verblijfsgebied ervan maken door auto’s te weren, zou geen slecht idee zijn.

  Daarnaast kun je je ook al een stuk meer heer of dame voelen als de knopjes voor voetgangers en fietsers bij de verkeerslichten je het idee zouden geven dat ze ook echt effect hebben.

 24. MMMMMM

  @ andere hans

  Busverkeer hoeft helemaal niet per sé 2 richtingen op. De bus kan heen of terug een andere route nemen, maar wel door dezelfde buurt gaan. De route van de lijn 8 begrijp ik sowieso niet. De Burgmeester Reigerstraat en de Oudwijkersdwarstraat zijn veel te smal om als hoofdlijn voor een bus te dienen (zeker een buslijn die in de spits 8 a 9 x per uur gaat, beide kanten op. Met name op de Reigerstraat zorgt de bus ervoor dat de verkeerssituatie zeer chaotisch te noemen is. Zonder bus zou het veel beter gaan, zeker gelet op dat dit een hoofdfietsroute naar de uni is. Fiets en bus zitten er elkaar gewoon in de weg. Het zou logischer zijn als bus 8, vanaf het centrum/ de schouwburg komend, bij de Maliebaan naar rechts afslaat richting Lepelenburg en Spoorwegmuseum en dan via de spoorwegovergang naar Homeruslaan gaat. Terug zou de bus via Wilhelminpark, Reigerstraat kunnen rijden, waarmee je weer de Oudwijkersdwarsstraat omzeilt> heen en terug zouden ook omgekeerd kunnen worden. Zo rijdt de bus door exact dezelfde buurt en hoeven mensen maar kleine stukjes te extra te lopen bij wijziging busroute, maar het verkeersbeeld wordt er veel rustiger van!

  Dan nog meer ideetjes van mijn kant uit om het verkeersbeeld met zeer eenvoudige middelen te verbeteren. Bij beide parallelbanen op de Maliebaan, zou het verkeer net voor de kruising met de Nachtegaal-/ Reigerstraat naar de middenbaan moeten geregisseerd worden. Dit voorkomt een hoop sluipverkeer (op de parallelbanen) en een hoop onoverzichtelijke situaties met oversteken op de kruising. Het enige dat je moet doen is 4 schuine baantjes asfalt, steentjes, door het gras van de parallelbanen trekken naar de middenbaan, net voor de kruising. Voetgangers en fietsers hoeven niet meer 3 verkeerslichten te gebruiken bij oversteken Maliebaan, maar slechts ÉÉN. Deze optie kost bijna niets en je verstoort er ook het historische beeld van de Maliebaan niet mee. Dit gecombineerd met een andere busrit doet al wonderen. Als je dan ook nog op de Nachtegaalstraat en in mindere mate de Reigerstraat een parkeerstrook van de auto’s aan minimaal 1 kant van de weg, weg haalt, zorgt dat voor meer ruimte. Meer overzicht en meer rust. Fietspad en voetpad kunnen dan ook gewoon verbreed worden, wat met huidige fietsstromen ook gewoonweg moet (denk maar eens aan de smalle stoep en het smalle fietspad en de chaos voor de AH en de Blokker op de Nachtegaalstraat! Zeker met laden en lossen! Kan daar niets anders op bedacht worden?). In de meest ideale optie wordt er een parkeergarage gebouwd onder de volledige lengte van de Maliebaan, of 2 parkeergarages. 1 aan Spoorwegmuseum kant en 1 aan de Biltstraat kant. De garage is dan ook binnen te rijden vanaf de Biltstraatkant, waardoor je vanaf de snelweg komend je auto zo kan stallen in de garage, zonder dat de stad en de buurt überhaupt iets merken van deze autostroom. Je kan dan ook makkelijk parkeervakken opheffen in de buurt, want giga veel extra plekken onder de grond. Ook Spoorwegmuseum krijgt zo weet ik niet hoeveel extra plek (en het centrum krijgt de gedroomde extra parkeergarage, waardoor ook binnenstadbewoners er kunnen staan en de auto’s weg kunnen van bijv. een Nieuwe Gracht). WIN-WIN-WIN!

  En wat lees ik een hoop onzin over de Maliebaan. Er is momenteel niets historisch aan de verkeersinrichting Maliebaan. Of denken we dat er altijd een asfvaltweg met strepen door het midden heeft gelopen? Of dat er een kruising heeft bestaan geregeld door verkeerslichten? Of dat de weg vroeger doorbroken werd door een kruising van andere wegen? Hangt er er ook vanaf wanneer je gaat kijken in “het vroeger”. Een verkeersplein (ik wil het geen rotonde noemen) met een plantsoen in het midden, met bomen in dezelfde rij geplaatst als op de laan ziet er juist historischer uit dan het de laatste decennia geweest is. Zeker als de chaotische kruising verdwijnt en de materiaalkeuze aansluit op de rest van de baan. Zelfs een rotonde, mooi aangekleed met een fontein en prachtige bloemenperken a la Parijs zou niet misstaan op een dergelijke laan. Wat een onzin reacties lees je toch soms op DUIC.

  @ Edwin: top idee van die shared space. Er is helemaal niet zoveel (auto) verkeer op de kruising Maliebaan en Nachtegaalstraat/ Reigerstraat. Door de verkeerssituatie te versimpelen zullen de met name fietsers en sporadische auto’s veel beter op elkaar gaan letten en zal het meer rust brengen = veiliger. Dat het er vaak chaos is komt juist DOOR de maatregelen die de gemeente daar ooit heeft genomen.

 25. alfons

  Mooi plan. Het lijkt me niet zo moeilijk om de rotonde zo te ontwerpen dat de zichtlijnen behouden blijven. En dan ook een beetje flexibiliteit inbouwen, zodat maliebaanloop en tour de france probleemloos kunnen passeren. Iedereen blij.

 26. Maria

  Ja, mijnheer MMM begrijpt het hoor. Zeker. Toe maar. Een fontein, bloemperken. Vergelijken met Parijs. Over onzin gesproken.

 27. Johan

  @ Maria

  Die parkeergarages van mijnheer M & M vind ik anders wel weer heel zinnig hoor…

 28. Ronald

  Ik vind Marco Knol’s idee wel een goede, schept meteen veel ruimte voor fietsers die hard nodig is.
  Buslijnen kunnen wel aangepast worden.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).