Verzelfstandiging Bibliotheek Utrecht is expliciet géén bezuinigingsoperatie | De Utrechtse Internet Courant Verzelfstandiging Bibliotheek Utrecht is expliciet géén bezuinigingsoperatie | De Utrechtse Internet Courant

Verzelfstandiging Bibliotheek Utrecht is expliciet géén bezuinigingsoperatie

Verzelfstandiging Bibliotheek Utrecht is expliciet géén bezuinigingsoperatie

Door: Maurice Hengeveld 

De verzelfstandiging van de Bibliotheek Utrecht is géén bezuinigingsoperatie. Dat stelt de gemeente Utrecht in reactie op het artikel op DUIC vandaag rond de verzelfstandigingsoperatie. De verzelfstandiging is er op gericht de bedrijfsvoering van de bibliotheek te verbeteren. ‘Door de verzelfstandiging kan het zijn dat het werk van een enkele medewerker verandert of vervalt; maar het is geen krimp- of ontslagoperatie’, aldus de woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Jeroen Kreijkamp. ‘De verzelfstandiging valt echter wel deels samen met lopende bezuinigingen.’

Aanleiding
Het artikel vandaag op DUIC was gebaseerd op een bijeenkomst gisteren om het personeel van de Bibliotheek Utrecht te informeren over de verzelfstandiging. Aanwezig was ook wethouder Jeroen Kreijkamp, verantwoordelijk voor bibliotheek, gemeentepersoneel en organisatievernieuwing. Kreijkamp liet in een Tweet weten, dat er vooral veel vragen waren over het Sociaal Plan, waarover de komende weken gesprekken volgen. De verzelfstandigingsoperatie an sich is gebaseerd op de Business Case Verzelfstandiging Bibliotheek, dat verder is uitgewerkt tot een bedrijfsplan. Daarover moet nog besloten worden in het college van burgemeester en wethouders en door de gemeenteraad. Over het sociaal plan zal de komende tijd gesproken worden met de vakbonden.

Verzelfstandiging is géén bezuinigingsoperatie
Volgens de gemeente Utrecht worden in het artikel op DUIC twee zaken door elkaar gehaald, te weten de verzelfstandiging én de lopende bezuinigingen. De verzelfstandiging richt zich sec op verbetering van de bedrijfsvoering en niet op bezuinigingen. Het moet dan ook expliciet niet worden gezien als een krimp- of bezuinigingsoperatie. ‘De twee operaties vallen weliswaar deels samen, maar moeten los van elkaar gezien worden. De conclusie, dat er voor sommige personeelsleden mogelijk geen toekomst meer is binnen de organisatie is onjuist en niet op feiten gebaseerd!’, stelt de gemeente in haar reactie. ‘Dat het werk van een enkele medewerker verandert of vervalt als gevolg van de verzelfstandiging valt echter niet uit te sluiten. Voor deze medewerkers zal volgens het Sociaal Statuut elders binnen de gemeente werk gezocht worden.’

Doorlichting
Het doorlichtingsrapport van Andersson, Elffers, Felix (AEF) uit 2011, waaraan in het artikel op DUIC wordt gerefereerd, is volgens de gemeente ‘niet relevant en actueel’. Over het rapport, dat werd opgesteld in opdracht van de gemeente Utrecht in het kader van haar bezuinigingsoperatie, heeft de gemeenteraad al op 24 november 2011 met de vaststelling van het Moderniseringsplan Bibliotheek besloten. Daarbij is slechts een beperkt deel van de maatregelen uit die doorlichting overgenomen. ‘Al die sluitingen van vestigingen zijn dus niet aan de orde’ stelt de gemeente, ‘behoudens dan de Plantage (maar die is al per 2012 gesloten) én de sluiting van Oog in Al en Lombok (omdat die opgaan in Cereol, waartoe al eerder besloten was) én het beperken van de vestiging in Vleuten conform de besluitvorming in de raad van 24 november 2011.’

Nieuwbouw
Ook de bouw van de nieuwe Centrale Bibliotheek aan het Smakkelaarsveld en afspraken over andere (mogelijke) nieuwbouwprojecten in Cereol, Overvecht, Leidsche Rijn centrum en Kanaleneiland moeten volgens de gemeente niet gezien worden als onderdeel van de verzelfstandigingsoperatie. ‘Die vloeien voort uit het Moderniseringsplan, dat door de raad op 24 november 2011 is vastgesteld’, stelt de gemeente. Daarin is het perspectief van de bibliotheek geschetst en zijn diverse maatregelen op het vlak van dienstverlening, bedrijfsvoering en huisvesting uitgewerkt. Daarbij zijn wel de keuzes rond de wijkvestigingen aan de orde maar niet die rond de nieuwe Centrale Bibliotheek omdat daarover een apart besluitvormingstraject liep. Daarover heeft de raad op 10 november 2011 apart besloten.’

Personeel
Volgens de gemeente geldt voor het personeel: mens volgt werk met op het moment van
overgang gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden. ‘Door de verzelfstandiging kan het echter zijn dat het werk van een enkele medewerker verandert of vervalt, maar de verzelfstandiging is dus expliciet geen krimp- of ontslagoperatie. Er is bij dit soort processen altijd onzekerheid bij medewerkers zolang de precieze overgang in de arbeidsvoorwaarden nog niet is vastgelegd in onderhandeling tussen bonden en werkgever. Dat loopt nog. Wethouder Kreijkamp onderkent dit, is betrokken bij de medewerkers en heeft daarom de bijeenkomst gisteren bijgewoond en duidelijkheid gegeven over zijn inzet en gang van zaken. Dat medewerkers veel vragen stelden beschouwt hij al positief. Over een maand zal naar verwachting alles duidelijk zijn.’

geen Reacties

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).