Vier vragen over plan voor betaald parkeren in de hele stad Utrecht Vier vragen over plan voor betaald parkeren in de hele stad Utrecht

Vier vragen over plan voor betaald parkeren in de hele stad Utrecht

Vier vragen over plan voor betaald parkeren in de hele stad Utrecht
In de hele stad Utrecht moeten automobilisten de portemonnee trekken om te mogen parkeren. Dat is de wens van het college van burgemeester en wethouders waar op dit moment een plan voor wordt gemaakt. Een wens die ook in het huidige coalitieakkoord staat. Ondertussen zijn de parkeertarieven voor volgend jaar flink opgeschroefd. De gemeente heeft het geld hard nodig. Maar betaald parkeren in de hele gemeente, van polder Rijnenburg tot aan Haarzuilens, gaat dat echt snel gebeuren?

In de hele stad Utrecht moeten automobilisten de portemonnee trekken om te mogen parkeren. Dat is de wens van het college van burgemeester en wethouders waar op dit moment een plan voor wordt gemaakt. Een wens die ook in het huidige coalitieakkoord staat. Ondertussen zijn de parkeertarieven voor volgend jaar flink opgeschroefd. De gemeente heeft het geld hard nodig. Maar betaald parkeren in de hele gemeente, van polder Rijnenburg tot aan Haarzuilens, gaat dat echt snel gebeuren?

1 Waarom wil het college van B&W dat er in de hele stad betaald moet worden voor parkeren?

Daar zijn meerdere redenen voor. Zo vindt het college dat de ruimte in Utrecht schaars is en dat geparkeerde auto’s veel ruimte innemen, daarom zou het logisch zijn dat de gebruikers er ook voor gaan betalen. Sowieso ziet het college ook graag dat er minder auto’s komen, een wens die tot op heden overigens nog niet uitkomt. Het aantal auto’s neemt in Utrecht al jaren toe, ook het aantal auto’s per duizend bewoners is gestegen vorig jaar. Door het invoeren van betaald parkeren in de hele stad moet het autogebruik ontmoedigd worden. Het geld dat verdiend wordt met betaald parkeren is daarbij een flinke inkomstenbron voor de gemeente, geld dat nodig is om weer te investeren in de stad. Zo snijdt het mes volgens het college aan meerdere kanten.

2 Wanneer gaat dit dan ook echt gebeuren?

Daar kunnen we kort over zijn; het kan nog jaren duren voordat er overal betaald moet worden. In Polder Rijnenburg zullen volgend jaar nog geen parkeermeters komen te staan. Maar de gewone woonwijken zullen wel sneller aan de beurt zijn. Op dit moment wordt het plan uitgewerkt. In wijken waar de parkeerdruk hoog is, zullen automobilisten eerder moeten gaan betalen en ook in nieuwbouwwijken wil de gemeente gelijk betaald parkeren kunnen invoeren. Hoe het precies allemaal moet gaan gebeuren, en welke gebieden er snel aan de beurt zijn, moet volgend jaar duidelijk worden. Vanaf de tweede helft van 2023 moet stapsgewijs de hele stad eraan gaan geloven, als het aan het college ligt. De gemeenteraad gaat hier uiteraard ook nog over stemmen.

3 Wat zeggen de critici van de plannen?

De VVD is duidelijk in haar woorden, die vindt dat de auto als melkkoe wordt gebruikt en dat betaald parkeren in de hele stad een onzinnig idee is. Raadslid Marijn de Pagter: “Het invoeren van betaald parkeren zou als noodzakelijk kwaad ingevoerd moeten worden als de parkeerdruk te hoog is in een buurt en bewoners zelf geen plek meer kunnen vinden. Dan houd je een stemming in de wijk waarbij bewoners zelf mogen kiezen of ze voor of tegen betaald parkeren zijn. Het is onzinnig om betaald parkeren in te voeren in de hele stad, in wijken als Overvecht, delen van Zuilen, Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern, waar helemaal geen parkeerproblemen zijn. In veel van die wijken hebben bewoners ook gewoon een auto nodig om naar het werk te komen of voor hun gezin, het is niet dat ze voor de lol een auto voor de deur hebben en ze wonen ook niet allemaal naast station Utrecht Centraal om het openbaar vervoer te gebruiken. Bewoners krijgen zo de rekening gepresenteerd.”

4 Dan nog even over de tarieven, die gaan dus flink omhoog?

De tarieven voor zowel kort parkeren als vergunningen gaan extra omhoog volgend jaar. In Utrecht kennen we drie zones voor betaald parkeren, A1, A2 en B1, die allemaal een eigen tarief hebben. A1 is het duurst maar krijgt met 12,9 procent de minst grootste stijging. Daar betalen automobilisten straks 6,64 euro per uur. A2 gaat met 19,8 procent omhoog waardoor 5,43 euro betaald moet worden en B1 stijgt met 24,6 procent waarmee het uurbedrag op 4,01 euro uitkomt. Vergunningen voor bewoners gaan in A1 met 10 procent omhoog en in A2 en B1 met 30 procent. De reden voor deze verhogingen? Autogebruik tegengaan en geld ophalen dat nodig is voor om de begroting rond te krijgen.

 

Gekoppelde berichten

39 Reacties

Reageren
 1. Don

  Stijgt met 24,6 procent. De reden voor deze verhogingen? Autogebruik tegengaan en geld ophalen dat nodig is voor om de begroting rond te krijgen. Dus een melkkoe om alle onzinnige uitgaven en het stuitende geblunder in de diverse projecten te kunnen betalen. Het was toch altijd de bedoeling dat parkeerbelasting de kosten van het gereguleerd parkeren moest dekken. Dus we betalen nu parkeerbelasting voor een totaal onherkenbaar mozaik op het vredenbrug, de immer falende roltrappen weer even op te laten lappen voor een godsvermogen enz enz. Wanneer doet deze gemeente raad van meelopers eens wat ze moet doen en zegt genoeg is genoeg.

 2. Jeroen

  Melkkoe schmelkkoe.. hier in Rivierenwijk mogen ze het gisteren invoeren dat betaald parkeren. En omdat je dan volstrekt automatisch een olievlek krijgt waardoor de volgende buurt er weer last van krijgt is het niet meer dan logisch om alles in een keer te doen. Vind wel dat Leidsche Rijn uitgezonderd mag worden, daar is plek in o-ver-vloed.

 3. Johan

  @ jeroen

  Inderdaad. Hoog tijd om daar eens een verdichtingsslsg te maken. Er kan daar nog heeeel veel gebouwd worden.

 4. WvR

  @Jeroen:
  Het is toch al betaald parkeren in het grootste deel van Rivierenwijk? Alleen het deel ten westen van de Rijnlaan niet volgens mij.

 5. Koel Hoofd

  Dit parkeerbeleid is ronduit discriminerend.
  Het dwingt de minder bedeelden in de vervoersarmoede omdat ze gedwongen worden om of te verhuizen (terwijl ze geen kant opkunnen dankzij de woningnood) of hun auto weg te doen.En dat terwijl ze vaak al langer in die parkeerzones wonen dan dat die wethoudertjes in het college oud zijn.
  GL/D66/PvdA sociaal inclusief?
  Enkel op papier als er verkiezingen zijn, net zoals die nieuwe bestuurscultuur.

 6. Jan

  Kan mij nog herinneren dat de prijzen voor een vergunning in 2021 met bijna 50% werden verhoogd omdat de parkeeropbrengsten vanwege Corona achter waren gebleven. Soms ik toen al zei is dit een drogreden geweest, ze blijven net zo lang verhogen tot dat ze hun zin krijgen en mensen de auto weg doen. Maar ja je krijgt waar je op stemt

 7. Tom

  Door meer inkomsten te halen uit parkeergeld hoeft o.a. de OZB minder verhoogd te worden. Degenen die het meest gebruik maken van de dure en ruimtevretende autoinfrastructuur gaan straks meer bijbetalen dan degenen die daar geen gebruik van maken. Dat lijkt me eerlijk en terecht. Bovendien is een parkeervergunning nog altijd best goedkoop, dus in de praktijk gaat het heel erg meevallen.

 8. Pee

  Er zijn maar weinig mensen die zelf om betaald parkeren vragen .
  Denken ze soms dat ze dan een eigen parkeerplek krijgen of zo.
  Of gaan ze de hele dag voor het raam zitten kijken om mensen weg te kunnen sturen die hun auto voor hun deur parkeren ?want ze willen hun eigen auto voor het raam kunnen zetten.
  De mensen worden steeds meer uitgeknepen op alle mogelijke manieren.
  Ze gaan iedereen zijn auto afnemen en gaan daarom net zo lang door met alles maar te verhogen tot je je auto er uit doet.
  Ik vind eigenlijk dat ze veel te ver gaan met alles maar we kunnen er niets aan veranderen.
  Kom niet met verhalen over stemmen want dat hele stemmen klopt geen moer van.

 9. F H-O

  Schokkend ondoordacht.

 10. cas

  Eigenlijk is de treurige conclusie dat de gemeente teveel geld uitgeeft aan dure en onhaalbare projecten. Ze dekken die kosten met prognoses over extra parkeer inkomsten… hoop dat de accountant beter nadenkt en een streep door hun jaarverslag zet.
  Ook werd eerder al gezegd dat invoering alleen ter regulering is bedoeld. Dit zou alleen in het kader van overlast kunnen en dat is er niet in grote gebieden dus ik vraag mij af hoe houdbaar het is.

 11. Realist

  Je vraagt je dan toch af waarom ze de auto zo graag willen weren in een stad waar de automobilist als melkkoe juist nodig is om financiële gaten te dichten.

 12. Rutger

  @Tom: omdat het parkeren met 24,6% verhoogd wordt gaat de OZB slechts met 12% omhoog?

 13. Leon

  Mag nog wel duurder.

 14. Marcel

  Zolang we een bestuur krijgen, wat we zelf kiezen, die niet doet wat ze zeggen of juist wel doen wat ze niet zeggen, krijg je: we gaan parkeren extra belasten want we hebben geld nodig. OZB niet omhoog? ( Tom ) U leeft in het koffieuurtje utopia?
  Alle lasten gaan omhoog. Wethouders en raadsleden verdienen genoeg om nergens last van te hebben. Vanuit die stoel is het makkelijk ja knikken. VVD standpunt? Perfect. Moeten we meer op stemmen zodat we een partij meerderheid krijgen. Referendum, waar de VVD dan weer tegen is, zou hier weer eens perfect zijn werk kunnen doen. Maar ja, je krijgt waar je op stemt. Dus de paar klagers hier lossen echt niks op. Nieuwe verkiezingen? De same soep.

 15. Wies

  Geloof je dat echt Tom? Ik vind het realistischer dat beide tarieven jaarlijks verhoogd worden….

 16. Ed.

  Voor één uur parkeergeld kom in vanuit Breda met de bus naar Utrecht.

 17. Anca

  Dit zijn toch niet de interessantste vragen?
  Ik vind het vooral interessant wat de gevolgen zijn. Welke vervoersopties komen er / zijn er voor verkeer dat nu veel met de auto gedaan wordt? Komt er een algemene gemeentelijke parkeervergunning, of moet je in iedere straat apart betalen? Hoe wordt toegankelijkheid gewaarborgd? Hoe wordt er gekeken dat mensen deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij, qua werk en sociale activiteiten?

 18. Stadsie

  Als je geen auto hebt neem je geen openbare ruimte in voor een auto parkeren. Openbare ruimte is voor iedereen. Gebruik je wel een of wellicht 2 parkeerplaatsen op straat, openbare ruimte voor iedereen, dan is het niet gek dat je daar ook iets voor betaald. Een ander kan die ruimte dan niet gebruiken of er kan geen groen/plantsoen zijn. Wat de kwaliteit van die plek in ruimtelijke zin, zuurstof en minder uitlaatgassen, weer ten goede komt, ten goede aan iedereen.
  De gebruiker betaald en vervuild.

 19. Tjeerd Blijstra

  Ben helemaal geen vvd-stemmer, maar vind de visie van vvd wel verfrissend en realistisch. Er zijn genoeg plekken in Utrecht waar geen parkeerdruk is en waar fatsoenlijk geparkeerd kan worden. Als er geen draagvlak is in een wijk, waarom dan toch doordrukken?

  En er wordt in één van de reacties gezegd dat de kosten wel meevallen. De schuldhulpverlening heeft het drukker dan ooit, en ook daarin zitten mensen tussen die een auto hebben wegens bijvoorbeeld moeten rijden naar werk. Ook al zit je in de goedkoopste klasse, is het toch weer 13 euro per maand dat je moet betalen voor iets dat eerst “gratis” was. Misschien te billijken op een locatie met hoge parkeerdruk, maar als je in leidsche rijn woont en je auto altijd gewoon voor de deur kan parkeren is dat natuurlijk van de zotte

 20. eilandbewoner

  @Rutger @Tom

  helaas gaat de OZB ook met bijna 25% omhoog dit jaar.

  De gemeente heeft echt een gigantisch gat in zijn hand.

 21. Len

  Het is net als het verhogen van de prijzen van sigaretten. Je wilt het ontmoedigen maar weet dat de verstokte rokers een goeie duit in de begrotingszak doen. Doorzichtig, maar effectief.

  Je kunt altijd nog gewoon je fiets gratis tegen de AED bij Vaartsche Rijn kwakken.

 22. Pollewop

  De mensen die gaan over dergelijke besluiten hebben zelf een eigen oprit naast het huis. Lekker makkelijk praten. Wat nou als je wel een auto nodig hebt om naar werk te kunnen komen en niet veel geld verdient?

 23. Nuchter

  Het antwoord op alle vragen is dat de langst zittende wethouder dit wil. Niets of niemand mag haar in de weg staan om het Utrecht van 2040 zoals zij dat voor zich ziet door te drukken.
  Omdat Utrecht de armste van de Randstadsgemeentes is moeten de burgers daarvoor bloeden. Bij de laatste uitdeling van Rijksgeld voor mobiliteit e.d. kwam Utrecht er het meest bekaaid af van de grote steden. Zelfs Eindhoven krijgt meer geld.
  Om de stad mooi te maken worden alle belangrijke wegen overhoop gegooid. De GL stemmers die voor elkaar kregen dat de ‘boulevard’ om hun huizenblok heen wordt gelegd, zijn de wethouder daar uiterst dankbaar voor. Het geld dat daar verspild wordt, schraapt GroenLinks met de parkeerbelasting bij elkaar.

 24. Dennis

  Ik sport wekelijks in Utrecht. Ik kom met de auto omdat het OV (1,5u) of fiets (1h10) geen redelijk alternatief zijn. Inclusief een drankje na afloop verblijf ik ca 3uur op de club. Dat gaat op jaarbasis dus zo,n e600 kosten. Het parkeren kost daarmee meer dan 3x zoveel als de contributie voor het sporten. Op een plek waar geen enkel parkeerprobleem is. Ik vind dat ronduit asociaal.

 25. Realist

  @Stadsie. Automobilisten betalen al belasting, accijns en parkeergeld. Fietsers nemen heel veel openbare ruimte in maar betalen helemaal niets. Hoe zit het daarmee dan?

 26. Piet

  @Dennis, uit je verhaal lees ik dat wekelijks sporten in Utrecht een keuze is. In het kader van duurzaamheid zou ik je dringend willen vragen dichter bij huis te gaan sporten. Voor iedereen het beste

 27. Louise

  Dit gemeentebreed betaald parkeren iwillen invoeren is een vreemde combinatie van geld binnen willen harken in combinatie met een blinde, ongerichte autohaat van ons gemeentebestuur. Als er in een wijk parkeerregulering nodig is omdat anders de bewoners niet meer kunnen parkeren, krijgen ze tenminste nog iets voor hun geld. Bij betaald parkeren invoeren in wijken zonder parkeerprobleem, zadel je de bewoners nodeloos met kosten en ongemak op waar ze niets voor terug krijgen. Het openbaar vervoer in Vleuten-de Meern-Haarzuilens en Leidsche Rijn is ook helemaal niet zo fantastisch, en de afstanden zijn hier veel groter. Het is waanzin om te doen alsof er gemeentebreed dezelfde autoproblemen zijn. Er zijn ook niet dezelfde fietsproblemen. Behalve bij winkelcentra en scholen staan er geen fietsen op straat, die staan in deze wijken in schuurtjes. Dus hoezo moet er fietsparkeren komen op autoparkeerplaatsen? De gemeente heeft geen idee wat ze met deze maatregel in negatieve zin teweeg gaat brengen, neem nu Dennis hierboven. Ik vrees dat het ze ook niet interesseert, want €€€€€€€€.

 28. Leon

  @Dennis: Je woont niet in Utrecht en verwacht dat iedereen hier je autohobby gratis in zijn wijk gaat tolereren. Niet dus. Over aso gesproken… TIP: rij naar een OV-punt met je wagen en zoef met trein/bus de stad in :).

  @Realist: Momenteel wordt veel meer stadsruimte in beslag genomen door auto’s en hun wegen, dan door fietsers. En daar krijgen we teringherrie, stank en aanrijdingen voor terug. En dan ook nog gratis willen parkeren. Wees eens realistisch, dat zou nergens opslaan.

 29. Statler

  @FH-O:
  nee, heel doordacht. Onderdeel van een meerjaren plan.
  @Nuchter: goede omschrijving van de poppenmeester op verkeer/milieu/energie. Utrecht maken we allang niet meer samen.
  @Realist: als de heilige koe leeggemolken en geslacht is komt het gouden(pedaal)kalf vanzelf aan de beurt.
  Met vriendelijke groet,
  PeterH

 30. Miffy

  @Nuchter: tsja zolang de Utrechtse studentenpopulatie volkomen gratuit zijn/haar groene stem uitbrengt, blijft de reguliere stadsbewoner daar permanent de wrange vruchten van plukken. ”Had je maar niet in de stad moeten gaan wonen…” krijgt deze te horen.

 31. Wim

  @ Miffy

  👍👍

 32. Realist

  @Leon. Aangezien je beweert dat auto’s veel meer ruimte in beslag nemen heb je vast wel de actuele oppervlaktegegevens voor ons zodat we het even kunnen checken. Leggen we dat ook even naast de baten en de kosten om het even goed te vergelijken.

 33. Paul

  Jongens, jongens, niet zo zeuren. Als je met zijn allen nog steeds op GL stemt, weet je dat je Lot van Hooijdonk erbij krijgt. En zij heeft inmiddels toch wel bewezen dat zij elke realiteitszin als het gaat om mobiliteit al lang bij het oud papier heeft gezet?

 34. Binnenstadsbewoner

  Allereerst , utrecht stad heeft een uitgebreid ov stelsel
  Binnenstad is uitstekend te bereiken met ov
  Maar dat autobezitters worden gebruikt om de begroting rond te krijgen , dat is ook waar
  De binnenstad moet een groot uitgaansgebied worden , met 24/7 horeca kermis
  Daar passen geen auto’s
  Ik adviseer gebruik het ov
  Ook adviseer ik,,blijf kalm

 35. Jozias

  @ Miffy

  Ook onder niet-studentenpopulaties wordt er massaal Groen Links gestemd in Utrecht: feit.

  Dat geweeklaag van de minderheid in de stad begint me ook de strot uit te komen.

  Je woont in een stad waar op dit moment; een recent verleden en een recente toekomst Groen Links sympathisanten in de meerderheid zijn. Ook dit gaat ooit wel weer veranderen.

  Stop eens met klagen.

 36. Statler

  @Jozias:
  Kunt u kwantificeren hoe groot die minderheid is?
  Met vriendelijke groet,
  PeterH

 37. Nina

  “Sowieso ziet het college ook graag dat er minder auto’s komen, een wens die tot op heden overigens nog niet uitkomt. Het aantal auto’s neemt in Utrecht al jaren toe, ook het aantal auto’s per duizend bewoners is gestegen vorig jaar.”

  Losgezongen van de realiteit dus.

 38. Steden voor fietsers en voetgangers

  Goed bezig gemeente! Neem verder een voorbeeld aan de gemeente Amsterdam waar 10.000 parkeerplekken worden/werden opgeheven!

  Zie hier een (buitenlandse reactie op deze maatregel. in de (YouTube-) video werd mensen die in het centrum reden met hun auto, gevraagd waarom ze dat deden. Slechts 1 bestuurder had een echte noodzaak om daar te zijn vanwege een verhuizing. De rest deed dat uit een soort gewoonte. En bij het bezoeken van de RAI, met eigen metrostation, hadden in plaats van gebruik daarvan, veel automobilisten het ervoor over om 1 uur en 1 kwartier in de file te staan.

  Zoeken op “Why Amsterdam is removing 10,000 parking spaces” (YouTube).
  Ook daar: goed bezig gemeente!

 39. Heunks

  @SvfeV
  Video gezien, en meer van Cars and Bikes. Een radicaal links beleid is één, maar zorg voor alternatieven als je geloofwaardigheid wil behouden. Alternatieven. Dat is er in Amsterdam. Daar is ook goed, betrouwbaar en vooral efficiënt ov en allerlei aanbieders voor deelvervoer. In Utrecht is het behelpen met wat (veel wegbezuinigde) buslijntjes en een enkele erg langzame tramlijn. Bovendien zijn zelfs deelscooters hier al verbannen.

  Verder heeft ons socialistische bestuur natuurlijk het briljante idee om betaald parkeren in te voeren in slaap/forenzenwijken waar helemaal geen parkeerdruk is en al helemaal geen fijnmazig metro- of tramnetwerk.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).