Vijf vragen over polders Rijnenburg en Reijerscop | De Utrechtse Internet Courant Vijf vragen over polders Rijnenburg en Reijerscop | De Utrechtse Internet Courant

Vijf vragen over polders Rijnenburg en Reijerscop

Vijf vragen over polders Rijnenburg en Reijerscop
Er is stevige discussie ontstaan rond het poldergebied Rijnenburg en Reijerscop. De gemeente Utrecht wil er windmolens plaatsen en zonnevelden aanleggen waar een groot deel van de elektriciteit die Utrecht nodig heeft wordt opgewekt. Op het plan is veel kritiek, voornamelijk van grondeigenaren die in de polder liever woningen willen bouwen en van omwonenden. Vijf vragen over de ontwikkeling van poldergebied Rijnenburg-Reijerscop.

Er is stevige discussie ontstaan rond het poldergebied Rijnenburg en Reijerscop. De gemeente Utrecht wil er windmolens plaatsen en zonnevelden aanleggen waar een groot deel van de elektriciteit die Utrecht nodig heeft wordt opgewekt. Op het plan is veel kritiek, voornamelijk van grondeigenaren die in de polder liever woningen willen bouwen en van omwonenden. Vijf vragen over de ontwikkeling van poldergebied Rijnenburg-Reijerscop.

Wat is het poldergebied Rijnenburg-Reijerscop?

Met poldergebied Rijnenburg en Reijerscop worden de polders aan de zuidkant van de A12 en aan de westkant van de A2 bij knooppunt Oudenrijn bedoeld. Nu staan er zo’n 250 huizen, vooral aan de Nedereindseweg. Verder beslaat het gebied uitgestrekte weilanden die worden doorkruist door de Meerndijk. De grond is voor 70 procent in handen van ontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties. Tot 2001 hoorde de grond bij de gemeente Nieuwegein, maar in dat jaar werd de grond aan de gemeente Utrecht toegevoegd voor verdere uitbreiding van de stad. Het poldergebied is door de provincie Utrecht in de ‘Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028’ voorlopig tot pauzelandschap verklaard. Dat betekent dat in die periode geen woningen kunnen worden gebouwd. De structuurvisie bevat regels waar gemeenten zich aan moeten houden bij het maken van ruimtelijke plannen. De visie kan eventueel tussentijds worden aangepast, mocht dat nodig blijken.

Hoe ziet het plan van de gemeente eruit?

De gemeente Utrecht wil in het poldergebied een zogenaamd ‘energielandschap’ aanleggen. Zo’n landschap bestaat uit zonnevelden en windmolens. In het plan dat het college aan de gemeenteraad heeft voorgelegd, staat dat er maximaal acht windmolens met een hoogte van 235 meter en ongeveer 230 hectare aan zonnevelden komen. De windmolens moeten op meer dan 800 meter van woonwijken in Nieuwegein en Utrecht staan. Ook moet overlast van geluid en slagschaduw van de windmolens zo veel mogelijk beperkt worden. De gemeente wil bijvoorbeeld dat initiatiefnemers geluidsarme windmolens gebruiken. Daarnaast krijgen grondbezitters die een windmolen op hun grondgebied hebben en bewoners die in de buurt van een windmolen wonen een vergoeding. De hoogte van de vergoeding voor bewoners hangt af van de afstand tussen hun woning en de windmolen.

Het energielandschap moet duurzame energie gaan opwekken en zou 20 procent van de gemeente Utrecht van elektriciteit kunnen voorzien. Het gaat om stroom voor bedrijven en 82.500 huishoudens. De windmolens zorgen voor stroom voor 36.000 woningen, de zonnevelden voorzien 46.500 huizen. Het poldergebied moet volgens het gemeenteplan minimaal twintig jaar in dienst staan van energieopwekking. Vanaf 2040 kan opnieuw gekeken worden naar de functie die het gebied moet vervullen. De gemeente vindt het opwekken van duurzame energie van groot belang. Het poldergebied Rijnenburg-Reijerscop zou de enige locatie binnen de Utrechtse gemeentegrenzen zijn waar energieproductie op deze schaal kan plaatsvinden. Zonnepanelen op daken in de stad zijn namelijk niet voldoende om aan de elektriciteitsvraag van Utrecht te voldoen.

Wat zijn de alternatieve plannen?

Partijen met andere ideeën over de invulling van het poldergebied kunnen hun initiatieven bij de gemeente indienen. Dat is dan ook door meerdere betrokkenen gedaan. Zo zou er volgens de indieners naast energieproductie of woningbouw ook groen, werklocaties, maatschappelijke voorzieningen of sportlocaties kunnen komen. De Utrechtse roeiverenigingen Orca, Triton en Viking hebben bijvoorbeeld te kennen gegeven graag roeiwater in het gebied te willen. Met de toenemende drukte op de huidige wateren zou dat voor de verenigingen een goede uitkomst zijn. De roeiverenigingen scharen zich achter een oproep van de grondeigenaren voor een combinatie van woningbouw, recreatie en energieopwekking in het poldergebied.

Wat is de kritiek op het huidige plan van de gemeente?

Vooral de grondeigenaren hebben kritiek op het plan van de gemeente. De betrokken grondbezitters zijn AM, Amvest, Ballast Nedam Development, Bouwinvest, BPD, Bunnik Projekten, GroenWest, Latei, Mitros, Portaal, Slokker, Synchroon en Timpaan. Deze partijen werken samen aan een plan voor woningbouw, om de Utrechtse woningnood tegen te gaan. Ze willen zo’n 25.000 koop- en huurwoningen bouwen en weigeren mee te werken aan het plan van de gemeente als er alléén een energielandschap wordt aangelegd. De grondeigenaren willen wel praten over een combinatie van wonen en energieopwekking. Naast de woningen, kan er een kleiner energielandschap komen dat zorgt voor energieopwekking voor 60.000 tot 80.000 huishoudens. De grondeigenaren noemen het plan met alleen een energielandschap ‘onbespreekbaar’. Naast de grondeigenaren hebben ook omwonenden uit Utrecht en uit de gemeenten Woerden, Nieuwegein en IJsselstein kritiek geuit op de plannen. Zij maken zich vooral zorgen over slagschaduw, geluidsoverlast en horizonvervuiling door de windmolens. De gemeente heeft al aangegeven strengere eisen te zullen stellen bovenop de wettelijke normen.

Wat is nu de volgende stap?

De gemeenteraad moet nu beslissen over het voorstel van het college. Vervolgens krijgen initiatiefnemers nog drie maanden de tijd om hun plannen bij de gemeente in te dienen. Wanneer definitief een besluit wordt genomen over de toekomst van de polders is nog niet duidelijk. In de Tweede Kamer ligt een motie van het CDA, waarin de minister wordt opgeroepen om Utrecht te dwingen tot woningbouw. De VVD in Utrecht komt tegelijkertijd met een plan voor het bouwen van woningen en zonnepanelen, maar zonder windmolens. En D66 wil niet bouwen in Rijnenburg voordat de infrastructuur verbeterd is. Hoe de polders Rijnenburg en Reijerscop er uiteindelijk uit gaat zien, is dus nog niet bekend.

20 Reacties

Reageren
 1. Rob Huibers

  Projectontwikkelaars kopen rond snelgroeiende steden grote hoeveelheden boerenland die enorm in waarde stijgt als er op gebouwd mag worden. Hun verwachtingen worden doorkruist door de energieplannen van de gemeente. Waarschijnlijk wordt er op den duur toch wel gebouwd, want Utrecht en zijn satelietsteden groeien nog wel even door. De vraag is welk belang hier voorop moet staan: de dringend nodige energietransitie of de speculatieve winstverwachtingen van projectontwikkelaars? En is de behoefte aan woningen zo groot dat er beslist nu gebouwd moet worden?

 2. Fred

  @ Rob Huibers
  Ja, die behoefte is inderdaad enorm groot.
  Wachten / uitstellen is geen optie, de huizenprijzen nemen idiote vormen aan door schaarste, en veel mensen wachten op een woning (betaalbaar).
  De meest logische keuze zou dan ook zijn om veel woningen in die polder te bouwen, in combinatie met zonnepanelen.
  Windmolens van 235 meter hoog zijn zowiezo al ridicuul, zeker in een gemeente waar met zo sentimenteel doet met die hoogbouwlimiet.
  Dan zie ik liever wat meer echte hoogbouw in LR verschijnen, ook dat levert weer woningen op, of integreer kleine windmolentjes in hoogbouw indien mogelijk.
  Waar de gemeente voor vreest is natuurlijk dat er infrastructuur en OV aangelegd zal moeten worden.
  Dat is iets dat je aan deze club niet kan overlaten, het enige dat ze goed kunnen is wegen herinrichten (steentjes verplaatsen), en plantjes op bushokjes plaatsen.

 3. Stuiter

  Ik vind het dubbel. Aan de ene kant denk ik dat Utrecht dit gebied moet gebruiken voor woningbouw. Het is voor jongeren ontzettend moeilijk om aan een woning te komen in Utrecht. Vooral als je niet tot de top 10% behoort is het eigenlijk onmogelijk.

  Maar als ik dan lees hoe met name de grondeigenaren het verzet tegen dit plan aanvoeren. Met teksten als: “voor ons is dit plan onacceptabel”. Waar halen ze het recht vandaan om te vinden dat ze iets te zeggen hebben over de bestemming van deze grond? Ze hebben zelf de gok gewaagd om landbouwgrond op te kopen. En dit verschijnsel is funest voor de kansen van jongeren op een woning. Het maakt de woningen en stadsuitbreiding in het algemeen onnodig duur. Deze speculanten zouden met het oog op het algemeen belang onteigend moeten kunnen worden. Zonder dat ze daar winst op maken natuurlijk. Maar dat mag (nog) niet. Tot die tijd lijkt me zo’n energielandschap nog niet zo’n slecht idee. Het zal het speculeren met grond flink ondermijnen als je als speculant weet dat die grond ook voor iets anders dan woningen gebruikt kan gaan worden. En duurzame energie opwekking is ten slotte ook nodig.

 4. Arjan Verhoeven

  Windmolens neerzetten waar geschreeuwd wordt om woningen is gewoon decadent.

 5. Utrecht Klimaat Neutraal 2030 - Ron

  Na 10 jaar discussiëren hebben we in Utrecht nu 2% duurzame energie. In dat tempo duurt het 500 jaar voor we op 100% duurzame energie zitten, terwijl de ambitie van zowel gemeente als provincie Utrecht is dat we dit in 2040 hebben geregeld. Vanwege klimaatverandering gaan alle kolen- en gascentrales uit. Zonnepanelen leveren in de nacht en winter niet genoeg stroom. Ja er is een groot tekort aan woningen, maar het tekort aan duurzame energie is nóg groter. Het is tijd dat de politiek eerlijk aan de burger verteld dat we dit energievraagstuk niet zonder windmolens op kunnen lossen. Het vervelende toeval wil dat deze polders de laatste plek in onze gemeente zijn waar we grootschalig duurzame energie op kunnen wekken, terwijl er nog een boel plekken zijn waar woningen kunnen. Natuurlijk kunnen we de Utrechtse windmolens in zee zetten waar de vissers en containerschepen over ons gaan klagen, of in Drenthe waar ze hun eigen molens al vervelend vinden, maar we kunnen ook de verantwoording nemen om dit probleem zélf in onze eigen provincie op te lossen. Denk je er ook zo over, kom dan donderdag 5 maart om 19:45 naar het plein achter het stadhuis voor een lawaaidemonstratie. Om 20:00 start de commissie voor ruimte over dit onderwerp. Het is goed dat ze dan ook hoort dat er vóórstanders zijn die verder kijken dan enkel het belang van de projectontwikkelaren. Op facebook zijn diverse events te vinden die over die lawaaidemonstratie gaan.

 6. Count

  Stuiter, dat recht heet eigendom en is redelijk fundamenteel in deze samenleving. Alles wat de gemeente doet eindigt in een groot drama, dus huizenbouw is waarschijnlijk nog zo gek nog niet. Al moet je er maar willen wonen, ingeklemd tussen 2 snelwegen

 7. trol

  Waarom denkt toch iedereen dat meer woningen de prijs drastisch doet dalen, of dat deze woningen spontaan wel goedkoop zijn? Iemand gezien dat een nieuwbouw woning tegenwoordig duurder is dan bestaande bouw. Fred heeft natuurlijk wel helemaal gelijk met dat de gemeente incapabel is in het aanleggen van OV, infrastructuur etc,Terwijl ze juist van de daken schreeuwen dat OV (schoon) de toekomst heeft…

 8. pee

  weet je ,laat dat groen lekker groen want anders krijgen we dat gezever over “klimaat” weer.

 9. Toine Goossens

  Dit voornemen van Lot van Hooijdonk is ronduit ‘ penny wise and pound folish’. De pennies staan hier voor de paar kWh die binnen de grenzen van de stad Utrecht worden opgewekt en het pound staat voor het huisvesten van onze Utrechtse burgers op de lange termijn.

  Het Rijk staat dit niet lang meer toe. Recent zijn de gemeente Katwijk en de provincie Zuid-Holland op het matje geroepen. Zij dralen al bijna tien jaar met het bouwen van woningen op een voormalig vliegveld.
  De landelijke politiek is het zat dat het delegeren van de Ruimtelijke Ordening aan gemeenten tot te weinig ‘buiten’ bouwlocaties leidt. Leidsche Rijn is het resultaat van landelijke Ruimtelijke Ordening. Als het aan dit college van B&W ligt zou Leidsche Rijn niet hebben bestaan, maar vol staan met windmolens.

  Raadsleden neem uw verantwoordelijkheid en stop dit. Laat de grondeigenaren bijdragen aan een lokaal energie transitiefonds. Zet dat fonds volledig in voor het isoleren van bestaande woningen. Zo lang woningen niet over een A of een B label beschikken, blijft Utrecht volledig van het gasnet afhankelijk.
  Het grootschalig uitbreiden van het warmtenet is een veel te dure oplossing. In en rond Utrecht is volstrekt onvoldoende aanbod van restwarmte om uitbreiding van het warmtenet rendabel te maken. Utrechters werken met hun hoofd. Dat levert geen hitte op.

 10. Hans

  @Utrecht Klimaat Neutraal 2030 – Ron:

  Wat is dat toch voor compleet idiote gedachtengang dat de energie die in Utrecht geconsumeerd wordt ook in Utrecht geproduceerd zou moeten worden? Energiebeleid is iets dat op landelijk (of eigenlijk liever nog op Europees) niveau geregeld zou moeten worden. Nederland is het dichtstbevolkte land van Europa met ruim 400 bewoners per km2, en Utrecht is daarbinnen één van de dichtstbevolkte provincies met bijna 900 inwoners per km2! Het is gewoon obsceen om voor te stellen om schaarse grond te verspillen aan windmolens en zonneweides met een energiedichtheid die om te janken is. Do the math!

 11. Erwin

  Wat zonde van die mooie polder!
  En wie wil er nou tussen die snelwegen wonen..?! Lekker laten zo!
  Bouw wat meer de hoogte in ipv steeds meer land op te offeren voor 13-in-een-dozijn-huisjes met tuin zoals in LR.

 12. Metropool Utrecht

  @Rob. Gelukkig in dit geval zijn er grondeigenaren die dit achterhaalde concept van Energie landschap blokkeren als optie .
  Het is perverse om deze grond bij een dergelijk groot woning te kort mono functioneel in te zetten. Daarbij komt dat vlak naast een grote stad natuur op offeren voor een dergelijk lelijke toepassing al een dood zonde is.
  Het probleem is in feite heel simpel, geef de project ontwikkelaars de opdracht op bepaald volume energie in de woning bouw te intergreren en ze met creatieve oplossingen te komen .
  En verder gemeente , denk niet zo grootschalig , kijk hoe platte industrie daken benut kunnen worden , of flat zijkanten want niemand wordt vrolijk van die lompe windmolens.
  In Almere past het , hier niet !
  En uiteraard moet er goed OV komen.

 13. Cor Nelis

  @Erwin en @Trol, neem van mij aan dat er zat mensen zijn die in de polders Rijnenburg & Reijerscop willen wonen. Jullie hebben vast zelf al een woning, maar honderden, wellicht duizenden mensen staan al jaren op een wachtlijst. Maar daar hebben jullie geen boodschap aan. Combineer huizenbouw, roeibaan en zonneparken en laat die achterlijk hoge windmolens (2x de hoogte van de Dom) achterwege.

 14. Ruben

  Als geboren en getogen Utrechter en adviseur ruimtelijke ordening kijk ik met grote verbazing naar deze ontwikkeling. Waar haalt de lokale politiek het lef vandaan om de schrijnende woningnood wel te erkennen en er niet naar te handelen. Met alleen binnenstedelijke ontwikkeling gaan we het niet redden en dat duurt vele malen langer. Die luxe kunnen we ons niet permitteren. Ik zie mensen om mij heen gek worden omdat ze geen huis kunnen kopen en tegelijkertijd worden leeggemolken door hoge huren. Het aantal daklozen in een paar jaar verdubbeld? Mensen die zo in een negatieve spiraal belanden. Het gaat om een primaire levensbehoefte. Wat nou roeiwater.
  Blij met de motie van het CDA en het plan van de VVD om woningen en energie te combineren. Het één sluit het ander niet uit. Het wordt hoog tijd dat het Rijk ingrijpt. We leven in één van de meest dichtbevolkte gebieden van Europa. Energie hoef je niet lokaal te produceren, dat is nou juist het mooie van energie. Het getuigt van kabouter politiek. Nooit gedacht dat ik het zou zeggen, maar grondeigenaren: hou die grond vast! Dit mag niet gebeuren!

 15. trol

  Cor, Je hebt gelijk dat ik daar niet wil wonen, sterker nog ik woon alleen nog maar af en toe in Utrecht (inderdaad op een voor mij leuke plek en ik hou van de stad en ja ik verhuur mijn woning ook marktconform), omdat ik bezig ben met verkassen naar een warmer oord. Maar ik geef aan dat een nieuwe wijk niet betekent dat wonen weer spontaan betaalbaar wordt. Koopwoningen worden echt niet voor een veel lagere prijs aangeboden (dan worden ze op dag 1 van de overdracht namelijk alweer doorverkocht). En sociale huur, als je kijkt wat er aan statushouders, urgenten etc. wordt toebedeeld (ongeveer jaarlijks aantal dat ook bijgebouwd wordt) blijft er weinig over en wordt de wachtlijst helaas echt niet korter. Neem daarbij de bevlkingsgroei, dan is 25000 nog steeds niks.

  En Ron…Je zin “Vanwege klimaatverandering gaan alle kolen- en gascentrales uit” zegt alles, of beter gezegd niets. Dat is zo leeg en iedereen loopt erachteraan. “Vanwege klimaatverandering”: wat is dat dan, wat helpt er en wat gaan we doen en is het deels natuurlijk, en kunnen we wel wat doen? Ja ik vind het prima om over te stappen op groene stroom en ok, laten we ook het goede voorbeeld geven voor de grote vervuilende landen. Maar doe niet alsof je een wereldverbeteraar bent. Hier dingen (windmolens, accu’s etc.) gebruiken, betekent ergens anders op de wereld ellende, maar dat zal je verder jeuken neem ik aan. Groen Links/D66 vertoont enorm NIMBY en schouderklop gedrag. (kijk mij eens deugen met mijn lawaaidemonstratie) maar je wil welt een nieuwe smartphone en een avocado op je brood, en owja vliegen is slecht, maar wil wel op vakantie (sorry op reis).
  Beter zorg je eens dat de bevolking in Nigeria, Congo etc. niet de komende jaren verdubbeld, want daar red je de wereld iets meer mee. Deel condooms uit met je clubje.

 16. Toine Goossens

  @Trol,

  Top

 17. Katja

  Laat het nou eens gewoon.

 18. Floor

  Er kunnen genoeg woningen gebouwd worden in de stad, Rijnenburg is daar niet voor nodig (zie link hieronder naar planvoorraad). Het is dus niet óf woningnood oplossen óf de duurzame energieopwekken. We kunnen woningen bouwen in de stad (op loop en fietsafstand van werk en OV) en de polder Rijnenburg benutten voor natuur, recreatie en energieopwekking.

  Blijf bij de feiten. Rijnenburg volbouwen is goed voor de portemonnee van grondeigenaren, niet voor Utrechters.

  https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/2beac078-bdf9-430f-ab9d-288fb05755b0: “De huidige planvoorraad tot 2040 in de stad komt overeen met 100—118% van de woningbehoefte. Hierbij gaan we uit van een behoefte van 61.750, en een plancapaciteit van 62.000 tot 73.000; een optelsom van lopende projecten en potentiële locaties”

 19. mark

  Maar Floor…ik wil graag niet meer woningen in de stad, het is al druk genoeg…ik recreeer ook in de stad en niet in de polder. Welke mening is nu belangrijker en wie bepaalt dat?

 20. Toine Goossens

  @Floor,

  Dat klopt niet. De woningbehoefte is in twee jaar tijd met 3,5% toegenomen. Utrecht groeit sneller dan verwacht. Die trend zal zich de komende jaren voortzetten.
  Utrecht dient 130% van de behoefte te plannen. Dat is een plancapaciteit van 80.300, die door de versnelling van de groei, verder toeneemt. De plancapaciteit van de stad blijft nu op 90% hangen. Dat is te weinig.
  ca. 25.000 komen in zachte locaties. Die locaties betreffen o.m. Rijnsweerd, USP en Galgenwaard. Dat vergroot de binnenstedelijke mobiliteitsproblemen. Op die locaties kunnen geen woningen voor gezinnen gebouwd worden. Die hebben auto’s nodig. Daar is Rijnenburg wel geschikt voor.
  Dat Utrecht die keuze niet maakt is louter het gevolg van geld. De huidige zachte planvoorraad betreft grondgebied gemeente Utrecht. Rijnenburg niet, daar is de grond in handen van derden.

  Dat betekent dat de gemeente geld belangrijker vindt dan de huisvesting van gezinnen.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).