Waar in Utrecht zijn de gevaarlijke verkeerssituaties? En drie andere vragen over de verkeersveiligheid Waar in Utrecht zijn de gevaarlijke verkeerssituaties? En drie andere vragen over de verkeersveiligheid

Waar in Utrecht zijn de gevaarlijke verkeerssituaties? En drie andere vragen over de verkeersveiligheid

Waar in Utrecht zijn de gevaarlijke verkeerssituaties? En drie andere vragen over de verkeersveiligheid
Een veilige stad willen we allemaal en daarin speelt de verkeerssituatie natuurlijk een grote rol. Hoe staat het ervoor met de verkeersveiligheid in de Domstad? Uit een in 2019 afgenomen inwonersenquête blijkt dat 41 procent van de respondenten tevreden is over de verkeersveiligheid in de stad. Meer dan de helft is dat dus niet. De gemeente wil dat veranderen en doet onder meer aan de hand van halfjaarlijkse rapporten verslag van de stand van zaken in de stad. Het rapport over de eerste helft van 2021 is inmiddels gepubliceerd. Daarom: vier vragen over verkeersveiligheid in Utrecht.

Een veilige stad willen we allemaal en daarin speelt de verkeerssituatie natuurlijk een grote rol. Hoe staat het ervoor met de verkeersveiligheid in de Domstad? Uit een in 2019 afgenomen inwonersenquête blijkt dat 41 procent van de respondenten tevreden is over de verkeersveiligheid in de stad. Meer dan de helft is dat dus niet. De gemeente wil dat veranderen en doet onder meer aan de hand van halfjaarlijkse rapporten verslag van de stand van zaken in de stad. Het rapport over de eerste helft van 2021 is inmiddels gepubliceerd. Daarom: vier vragen over verkeersveiligheid in Utrecht.

1 Hoe is het gesteld met de verkeersveiligheid in Utrecht?

In de rapportages van vorig jaar speelde corona al een grote rol, maar ook in het nieuwe rapport is de invloed van coronamaatregelen volgens de gemeente nog goed te zien. Door de strenge maatregelen die begin dit jaar golden, was het rustiger op straat en was er minder verkeer. Daardoor zijn er in die periode ook minder ongelukken gebeurd dan in andere jaren. Nu de coronamaatregelen weer worden versoepeld, is er volgens het rapport ook weer een stijging van het aantal ongevallen te zien. Het aantal gewonden ligt wel lager dan verwacht, aldus de gemeente.

Dan is er ook nog het gevoel van verkeersveiligheid onder inwoners van Utrecht. Uit de laatste inwonersenquête (2019) blijkt dat 41 procent van de Utrechters tevreden is over de verkeersveiligheid. Jongeren van 16 tot 24 jaar zijn het meest tevreden, mensen tussen de 45 en 65 jaar het minst. Verder valt op dat mensen met thuiswonende kinderen vaker ontevreden zijn dan mensen die geen kinderen thuis hebben wonen. Vooral Utrechters met kinderen in de leeftijd van 4 tot 11 jaar zijn ontevreden.

Ook op wijkniveau zijn er verschillen te zien. De inwoners van Zuid blijken het meest tevreden met de verkeersveiligheid in hun wijk, gevolgd door Oost en Noordoost. In de wijken West en Overvecht is dat anders. Inwoners van die wijken zijn het meest ontevreden. In de buurt Lombok heerst de grootste ontevredenheid over de verkeersveiligheid.

2 Wat valt op aan de cijfers over gewonden in het Utrechtse verkeer?

In het rapport staan cijfers over verkeersgewonden die in Utrecht zijn gevallen tussen juli 2018 en juni 2021. De gemeente heeft onderscheid gemaakt in leeftijdscategorieën en in het vervoermiddel van de gewonden. Uit die cijfers blijkt dat de meeste verkeersgewonden op een (elektrische) fiets reden, namelijk 30 procent van het totaal. Dat hoge aandeel heeft er onder meer mee te maken dat een groot deel van de verplaatsingen in Utrecht (28 procent) per fiets is. De fiets lijkt volgens de gemeente dan ook niet oververtegenwoordigd in het geregistreerde aantal gewonden.

Dat geldt niet voor snor- en bromfietsers. Het aantal gewonde snor- en bromfietsers is bij elkaar opgeteld 27 procent, terwijl maar een klein deel van de verplaatsingen in Utrecht (minder dan 3 procent) per snor- of bromfiets is. De snor- en bromfietsers zijn dus wel oververtegenwoordigd in het aantal gewonden. Ook valt op dat het grootste aandeel gewonden behoort tot de leeftijdscategorie 16 tot 22 jaar.

In het rapport wordt dus onderscheid gemaakt tussen leeftijden en vervoersmiddelen van verkeersslachtoffers, maar er zijn geen exacte cijfers bekend van ongelukken waarbij mensen betrokken zijn die beroepsmatig aan het verkeer deelnemen, zoals taxichauffeurs en maaltijdbezorgers. Wel wordt aanvullend onderzoek gedaan naar ongelukken waarbij taxi’s betrokken zijn. Wat maaltijdbezorgers betreft, ligt dat iets anders. De gemeente is in gesprek met de landelijke grote maaltijdbezorgbedrijven en werkt samen met de vier grote steden en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor landelijke afspraken. Met de provincie wordt gekeken of er ook onderzoek gedaan kan worden naar maaltijdbezorgers in het verkeer.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Archieffoto De Kanaalstraat.

3 Waar in Utrecht zijn de opvallend gevaarlijke verkeerssituaties?

De gemeente houdt een zogenoemde VerkeersOngevallenConcentraties-lijst (VOC-lijst) bij. Dat overzicht wordt vastgesteld op basis van cijfers van de afgelopen drie jaar (1 juli 2018 tot 1 juli 2021) en geeft een beeld van gevaarlijke verkeerssituaties in de stad. De plek op de lijst wordt namelijk bepaald door het aantal en de ernst van de verkeersongevallen.

Op de nieuwe lijst staan vijf locaties die nog niet in de voortgangsrapportage van januari 2021 stonden, namelijk: Lange Viestraat, tussen de St.-Jacobsstraat en de Oudegracht, de Socratesbrug en Socrateslaan, de Einsteindreef en Seinedreef, de Plompetorengracht en Voorstraat en het Lucasbolwerk en de Nobelstraat. De gemeente laat wel weten dat wisselingen in de lijst snel kunnen plaatsvinden, doordat meerdere locaties scores hebben die dicht bij elkaar liggen.

De nummer 1 op de VOC-lijst is in Lombok, in de omgeving van de Balistraat, Borneostraat, Damstraat, Javastraat, Kanaalstraat, Lombokstraat, Riouwstraat, Sumatrastraat. De afgelopen drie jaar gebeurden daar achttien ongelukken met enkel schade en vier ongevallen waarbij een gewonde viel. Ook de Constant Ezerijstraat, Hooft Graaflandstraat en ’t Goylaan scoren hoog. Daar waren zestien ongelukken met schade en vijf met gewonden. De top-3 wordt gecompleteerd door de de omgeving van de Acaciastraat, Amsterdamsestraatweg, Anjelierstraat, Asterstraat, Dahliastraat, Dirkje Mariastraat, Fabriekstraat, Goudsbloem-straat, Jasmijnstraat, Leliestraat, Meidoornstraat en Violenstraat. In dat gebied gebeurden vijftien ongelukken met schade en vier met gewonden.

Dan zijn er ook nog locaties die ten opzichte van de lijst van 1 januari dit jaar zijn weggevallen, waaronder Janskerkhof en Korte Jansstraat, Amsterdamsestraatweg, Berkstraat en Herenweg en Antonius Matthaeuslaan, Kardinaal de Jongweg en Mr. Tripkade.

4 Hoe wil de gemeente de verkeersveiligheid verbeteren?

De gemeente werkt op allerlei manieren aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in Utrecht. Een van die manieren is de structurele aanpassing van gevaarlijke verkeerssituaties. Als de gemeente signalen krijgt, zoals meldingen van ongevallen en onveilige situaties, wordt op die locaties een analyse gedaan. Daarna wordt gekeken of er aanvullend onderzoek nodig is of welke maatregelen er mogelijk nodig zijn en wat die maatregelen zouden kosten. Onder meer de locaties die op de VOC-lijst staan worden aan onderzoek onderworpen. Zo wordt bij de Plompetorengracht/Voorstraat (een van de nieuwe locaties op de VOC-lijst) bijvoorbeeld onderzocht of de onveilige situatie verband houdt met de recente herinrichting van dit gebied. Verder wil de gemeente meer straten in Utrecht herinrichten als 30 km/uur-straten.

Ook is de gemeente met het Openbaar Ministerie (OM) in gesprek over extra flitspalen in de stad. “We willen nieuwe flitspalen bij locaties waar we zien dat gedrag zoals te hard rijden of door rood rijden leidt tot gevaarlijke situaties”, staat in het rapport. De locaties waarover de gemeente in gesprek is, komen voort uit meldingen van inwoners, ongevallen en eigen waarnemingen van de gemeente. Ook cijfers van de politie komen daarbij kijken, zoals het aantal processen verbaal en invorderingen van rijbewijzen.

Een andere manier van het verbeteren van de verkeersveiligheid is door middel van gedragsmaatregelen. Zo worden scholen aangemoedigd om bij kinderen praktische verkeersexamens af te nemen en is er een Verkeerstuin waar kinderen uit de groepen 1 tot en met 4 kennis kunnen maken met veiligheid in het verkeer. Verder worden er fietslessen voor volwassenen aangeboden en zijn er in Utrecht verschillende schoolstraten ingericht, die rond de tijd dat scholen beginnen en uitgaan worden afgesloten voor autoverkeer.

17 Reacties

Reageren
 1. Len

  Een situatie is zo veilig als hoe de deelnemers erin zich gedragen. Daarnaast lijkt het erop dat hoe meer er ge’nudged’ wordt, hoe vaker het paradoxaal genoeg fout gaat.

  Daarom voel ik me op een druk kruispunt in Vietnam doorgaans veiliger dan hier, omdat je precies weet wat je kunt verwachten en iedereen op elkaar anticipeert. Tuurlijk gaat dat weleens, zo niet regelmatig fout, maar dat hoort er nou eenmaal ook bij.

 2. Lombok

  Ik maak me zorgen om de herinrichting van de Kanaalstraat. Fietsers hebben straks geen aparte strook meer. Deze straat was veel beter af geweest door hem autovrij te maken.

 3. Kees N

  Ik heb een week lang gefietst in Kopenhagen. Een verademing. Jammer voor Utrecht, maar Kopenhagen is beslist een betere fietsstad.
  De reden: geen snorfietsen en scootertjes. Bijna geen e-bikes. Enkele e-steps. Voor de duidelijkheid: niet alleen niet op het fietspad, maar in geen enkele straat. Gewoon dus: auto’s op de weg, fietsers op het fietspad.
  Ik ben benieuwd naar de ongevallencijfers van Utrecht vergeleken met Kopenhagen.

 4. Frank

  Geen enkele onveilige situatie in LR? Terwijl op de fietsboulevard van LR Centrum richting het Maximapark, voorzien van ‘harde’stops voor het kruisende verkeer dmv STOP-borden en -strepen, een zeer gevaarlijke route is. Er zijn regelmatig ongelukken tussen auto’s en fietsers, iets waarvan de gemeente zal aangeven dat ze dat niet herkennen omdat er registratie van ontbreekt.

  Het befaamde 8 km lange Lint in het Maximapark heeft ook een paar zeer gevaarlijke kruisingen waar met trieste regelmaat ook ongelukken gebeuren. Niet alleen de kruising met de Hindersteinlaan in Vleuten maar ook bij de Burgemeester Middelweerdlaan in De Meern is berucht bij snellere gebruikers (skate & fiets). Maar ook hierbij geldt dat de registratie niet voldoet waardoor de rapportages niet compleet zijn.

 5. Tim

  Verkeersveiligheid begint verkeersregels en zich daaraan houden. Dus discipline van de weggebruikers. Alle aanpassingen aan wegen zijn dan overbodig en geldverspilling. Zelfs de handhaving is dan niet meer nodig. Uiteindelijk is het de mens zelf die ervoor zorgt dat het gevaarlijk wordt op de weg! Ongelukken zullen blijven gebeuren, maar het kunnen er veel minder zijn wanneer we met zijn allen beter nadenken en de geldende verkeersregels netjes blijven opvolgen, hoe nutteloos ze soms ook lijken te zijn.(Ze zijn er niet voor niets!)

 6. BW

  @Len
  Ben één keer in Vietnam geweest, prachtig land, maar als ik jou was zou ik even wat statistieken bekijken over het aantal verkeersslachtoffers in Vietnam (google search: ‘verkeersslachtoffers Vietnam’ is voldoende) en je post dan nog eens rustig teruglezen.

 7. Mario

  @Tim, van de discipline van de weggebruiker uitgaan is helaas een utopische gedachte. Een weg zal echt ingericht moeten worden voor het gebruik ervan. Je kan bijvoorbeeld borden met 30 naast de Waterlinieweg zetten, maar daar gaat echt niemand zich aan houden.

 8. Koel Hoofd

  DIt kan echt niet:

  “De top-3 wordt gecompleteerd door de de omgeving van de Acaciastraat, Amsterdamsestraatweg, Anjelierstraat, Asterstraat, Dahliastraat, Dirkje Mariastraat, Fabriekstraat, Goudsbloem-straat, Jasmijnstraat, Leliestraat, Meidoornstraat en Violenstraat. In dat gebied gebeurden vijftien ongelukken met schade en vier met gewonden.”

  Dit is dus letterlijk de Amsterdamsestraatweg met de zijstraten.
  En vervolgens staat er:

  “Dan zijn er ook nog locaties die ten opzichte van de lijst van 1 januari dit jaar zijn weggevallen, waaronder […] Amsterdamsestraatweg…”

  Ik vraag me oprecht af wat de kwaliteit is van die ongevallenregistratie en onderzoek naar verkeersveiligheid. Zeker ook in relatie met de opmerking @Frank over de gevaarlijke situaties in LR welke totaal niet genoemd worden, maar waarover wel regelmatig gelezen kan worden in de regionale media. Gevalletje de gemeente betaald dus de gemeente bepaald?

 9. Lombokjooo

  Met stip op 1
  Kanaalstraat en Damstraat,,lombok
  Dubbelparkeren is daar volstrekt normaal

 10. Berk

  De oplossing is handhaven, handhaven en nog eens handhaven. Zo lang dat niet gebeurt kan je alle andere maatregelen bestempelen als dweilen met de kraan open.

 11. Carmen

  Dat de Kanaalstraat de onveiligste plek van Utrecht is, is een ‘bewussie’ van de gemeente.

  De situatie is notoir onveilig, elke bewoner weet dat, iedereen klaagt erover, de gemeente heeft plannen gemaakt om er iets aan te doen maar voert ze al jaren niet uit. Een afweging tussen de veiligheid van bewoners en… wat eigenlijk? Geld? Belangen van ondernemers?

 12. JdV

  Binnenkort een nieuw lijstje. Bovenaan staan dan de wegen waar snorfietsers op de rijbaan moeten.

 13. Cico

  Er wordt echt al 10 jaar gepraat over de verkeersonveilige Kanaalstraat, ben in die tijd zelf ook al 3x aangereden als fietser. De eerste twee keer alleen blikschade: iemand opent portier zonder spiegel te checken en rij er tegenaan. Een andere keer klem gereden om het fietspad door een auto die heeeeel langzaam het fietspad op rijdt zonder de spiegels te kijken. En de derde keer brak ik mn arm omdat er een auto uit een zijstraat kwam.. ook weer zonder te kijken.

  Het is absurd hoe passief de gemeente zich opstelt. Er wordt al jaren gepraat over eenrichtingsverkeer en er gebeurt he-le-maal niets.

 14. Tweeduizendvierentwintig

  2024, Cico. Twee. Duizend. Vier en. Twintig. Bereid je schadehersteller en zorgverzekeraar maar vast voor.

  https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/kanaalstraat-en-damstraat-opnieuw-inrichten

 15. Don

  Leuk die foto van de kanaalstraat met het spandoek “no need for speed” en de verkeershobbeltjes. Twee voorbeelden van hoe naïef de gemeente utrecht de verkeersveiligheid wil oplossen heeft het geholpen nee nog steeds met stip op nummer 1 qua verkeersveiligheid. En nu het volgende gemeentelijk belastinggeld verspillende verkeersplan wat ook niet gaat werken en dat terwijl de oplossing zo simpel is en dat heet handhaven. Verdient zich zelf ook nog terug. Maar ja handhaven met dit college is blijkbaar niet mogelijk. Gelukkig binnenkort verkiezingen.

 16. Len

  @BW ik ben bekend met de statistieken, maar het gaat om de context en mij persoonlijk bovendien om de beleving. Het is net als met de covid cijfers.

 17. BW

  @Len
  Oke, per hoofd van de bevolking vallen er ruim 4 keer meer dodelijke slachtoffers dan in NL (en dan hebben we het nog niet eens over de niet-dodelijke slachtoffers), maar in jouw beleving is het veiliger?

  Ehm, misschien klopt jouw beleving niet…

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).