Waarom wil de gemeente Utrecht duizenden parkeerplaatsen opheffen? Waarom wil de gemeente Utrecht duizenden parkeerplaatsen opheffen?

Waarom wil de gemeente Utrecht duizenden parkeerplaatsen opheffen?

Waarom wil de gemeente Utrecht duizenden parkeerplaatsen opheffen?
De komende jaren wil de gemeente Utrecht jaarlijks 0,5 tot 1 procent van de parkeerplaatsen in de stad opheffen. Per jaar gaat dit om zo’n 750 tot 1500 plekken. Dit terwijl het in sommige wijken al flink zoeken is naar een plekje. Maar er zit een gedachte achter, zo meent het gemeentebestuur. Door parkeerplaatsen te verwijderen komt er meer ruimte waar kinderen kunnen spelen, om groen te planten en waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Maar waar moeten die bewoners dan hun auto parkeren? Dit en nog veel meer wordt besproken in het nieuwe parkeerbeleid waar bewoners nu hun mening over kunnen geven. Daarna gaat ook de gemeenteraad er nog naar kijken en wordt de visie verder uitgewerkt.

De komende jaren wil de gemeente Utrecht jaarlijks 0,5 tot 1 procent van de parkeerplaatsen in de stad opheffen. Per jaar gaat dit om zo’n 750 tot 1500 plekken. Dit terwijl het in sommige wijken al flink zoeken is naar een plekje. Maar er zit een gedachte achter, zo meent het gemeentebestuur. Door parkeerplaatsen te verwijderen komt er meer ruimte waar kinderen kunnen spelen, om groen te planten en waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Maar waar moeten die bewoners dan hun auto parkeren? Dit en nog veel meer wordt besproken in het nieuwe parkeerbeleid waar bewoners nu hun mening over kunnen geven. Daarna gaat ook de gemeenteraad er nog naar kijken en wordt de visie verder uitgewerkt.

1 Wil de gemeente Utrecht echt zo veel parkeerplaatsen verwijderen?

Dat staat wel in het nieuwe plan dat de gemeente heeft gepresenteerd. Dit betekent overigens niet per se dat er ook daadwerkelijk minder parkeerplekken in de stad komen. Omdat er ook nog steeds gebouwd wordt in Utrecht, en daar ook nieuwe parkeerplaatsen komen, streeft de gemeente er vooral naar om het totale aantal parkeerplaatsen in Utrecht gelijk te houden. Dus er komen er een hoop bij, maar op andere plekken worden die weer weggehaald. Daarbij is het goed om te bedenken dat het inwoneraantal van de stad sterk groeit, maar de gemeente wil voorkomen dat het autobezit of het aantal parkeerplaatsen meegroeien. Dus naar verhouding zal het aantal parkeerplaatsen wel dalen.

2 Waarom wil het gemeentebestuur dit?

Waar sommigen het liefst willen dat ze met de auto overal naartoe kunnen om vervolgens voor de deur te parkeren ziet het gemeentebestuur dit toch echt anders. Dit komt vooral door ruimtegebrek. Kijk maar eens in een gemiddelde woonstraat in bijvoorbeeld Vogelenbuurt, en zie hoeveel ruimte alle auto’s in beslag nemen. Ruimte die ook goed anders gebruikt kan worden, meent de gemeente. In het kort komt het erop neer dat er door het opheffen van parkeerplaatsen ruimte vrijkomt voor andere dingen. Het gaat hierbij om een politieke keuze. Het gemeentebestuur schrijft ook: “Het opheffen van parkeerplaatsen is geen doel op zich, maar een middel dat we inzetten om de openbare ruimte leuker, prettiger en mooier in te richten.” Als voorbeeld wordt genoemd dat op de vierkante meters die een parkeerplek inneemt ook een boom, een picknickbank voor de straat, speelplekken voor kinderen of fietsenrekken geplaatst kunnen worden.

3 Hoe gaan ze bepalen waar er parkeerplaatsen weggaan?

Hier wordt het al een stuk ingewikkelder. Want het klinkt makkelijk om parkeerplaatsen weg te halen, de gemeente heeft er een hoop ambtelijke taal voor nodig om het uit te leggen. Eigenlijk zijn er drie sporen waardoor parkeerplaatsen kunnen verdwijnen; doordat bewoners of ondernemers zelf een goed plan hebben waarbij er een of meerdere parkeerplaatsen weg moeten (bijvoorbeeld als bewoners van een straat gezamenlijk een parkeerplaats kunnen missen en een picknickbankje willen), doordat straten heringericht gaan worden (bij de herinrichting van de Ooster- en Westerkade verdwijnen bijvoorbeeld tientallen parkeerplekken) of als in een wijk de parkeerdruk afneemt en hierdoor ruimte ontstaat voor het verwijderen van parkeerplaatsen.

Ook spelen er volgens de gemeente twee vragen een rol bij het opheffen van parkeerplaatsen. Wat zijn de consequenties voor parkeerders (en de kwaliteit van de openbare ruimte in de directe omgeving)? Leidt het opheffen van parkeerplaatsen tot inkomstenderving?

Als parkeerders er weinig van merken – omdat er bijvoorbeeld genoeg plek is – en de inkomsten van de gemeente niet achteruitgaan dan kunnen er plaatsen weg. Maar ook al merken parkeerders er wel wat van, maar vindt de gemeente dat er alternatieven zijn voor deze automobilisten dan kunnen de parkeerplaatsen geschrapt worden. Anders is het als er sprake in van inkomstenderving, want de gemeente Utrecht verdient goed aan parkeerders. Als betaalde parkeerplaatsen weggaan, loopt de gemeente geld mis, en daar houdt de gemeente niet van. Maar voor het doel – om de straten leefbaarder te maken – heeft het gemeentebestuur wel wat geld over. Daarom wordt er jaarlijks bij de begroting gekeken hoe veel parkeerplaatsen in betaald gebied kunnen verdwijnen.

4 Wat zijn alternatieven voor automobilisten?

Zoals hiervoor beschreven is moet er wel ruimte zijn om parkeerplaatsen op te heffen, of moeten er goede alternatieven beschikbaar zijn. Want als de parkeerdruk al hoog is, wordt het lastig om parkeerplaatsen te verwijderen. De gemeente Utrecht heeft in de aangekondigde plannen enkele alternatieven op een rij gezet, waarvan het bestuur meent dat er winst te behalen is. Zo moet de parkeerruimte die er al is, efficiënter ingezet worden. Moeten parkeerders zoveel mogelijk gestimuleerd worden om hun auto in garages of aan de randen van de stad te parkeren en moeten alternatieven voor privé-autobezit gepromoot worden.

Zo wordt bijvoorbeeld het gebruik van parkeergarages van kantoren genoemd. Buiten werktijd is daar vaak plek zat, de gemeente ziet graag dat omwonenden dan daar kunnen parkeren. Zo neemt de parkeerdruk op straat weer af. Een andere manier om mensen ‘anders’ te laten parkeren is het aanpassen van de abonnementen en kosten voor parkeren. Daarbij maakt de gemeente onderscheid tussen mensen die even kort willen parkeren en bewoners die langer een auto willen parkeren. Kort parkeren moet op straat het duurst zijn, en aan de rand van de stad in P+R-locaties het goedkoopst. Dat is nu vaak ook het geval. Met de kosten van langparkeerders is echter iets geks aan de hand. Bewoners en ondernemers die ervoor kiezen om geen auto te bezitten, maar wel af en toe een auto gebruiken en op straat parkeren zijn vaak duurder uit dan bewoners en ondernemers die een auto bezitten en een parkeervergunning hebben. Dit komt omdat parkeervergunningen relatief goedkoper zijn dan automobilisten die per uur betalen op straat of in garages. Voor de gemeente is dit een lastig punt, want zij ziet juist het liefst zo min mogelijk autobezit en parkeerders. Daarom wil de gemeente de soorten abonnementen en kosten zodanig aanpassen dat het beter aansluit bij het beleid.

Andere punten zijn; stimuleren van parkeren in garages en P+R-plekken, parkeervergunningen flexibeler maken zodat inwoners die een auto delen of incidenteel een auto gebruiken de vergunning ook kunnen gebruiken en het maximumaantal vergunningen per adres op zoveel mogelijk plekken afbouwen naar één.

Ook noemt de gemeente het stimuleren van deelvervoer een mogelijkheid om het aantal auto’s in een wijk – en daarmee het aantal parkeerplaatsen – te laten dalen. Volgens de gemeente staat een gemiddelde privéauto bijna 23 uur per dag stil. Dan kan het handiger en mogelijk goedkoper zijn om met deel- of huurauto’s te gaan werken. Maar ook deelbakfietsen, -fietsen en -scooters kunnen helpen om te zorgen voor minder auto’s. De gemeente heeft het idee om speciale hubs in te richten waar al dit soort deelvervoer te huur is.

64 Reacties

Reageren
 1. Natte Otter

  Om een ideologie af te dwingen.

  Waarbij de praktijk en de gewone Utrechter genegeerd wordt…

 2. jankanerwatvan

  Hier wringt de schoen: “Daarbij is het goed om te bedenken dat het inwoneraantal van de stad sterk groeit, maar de gemeente wil voorkomen dat het autobezit of het aantal parkeerplaatsen meegroeien.” De gemeente kan dit willen voorkomen, de praktijk wijst anders uit. Het aantal auto’s is Utrecht groeit mee met het inwoneraantal: https://www.utrecht-monitor.nl/fysieke-leefomgeving/mobiliteit/auto . De gemeente wil graag haar politieke idealen nastreven terwijl men wordt ingehaald door de realiteit. Doorzetting van dit beleid zorgt voor meer segregatie tussen rijke en arme Utrechters.

 3. cas

  Soms vraag je je af of deze gemeente ook statistieken leest of niet door heeft dat mensen recht door hun mooie praatjes heen prikken.
  Soms denk ik weleens dat we Utrecht moeten geven wat ze willen, geen auto’s meer in de stad, maar dan ook echt geen. Wil je verhuizen, huur maar een bakfiets en sleur je inboedel eerst maar naar een hub aan de rand van de stad, geen deel(HUUR)auto’s, pakketjes die je besteld mag je afhalen aan de rand van de stad, geen bevoorrading meer met vrachtwagen/auto’s. We maken geen enkele uitzondering meer voor de mensen/bedrijven. Eens kijken hoe zij het dan vinden?

 4. Ouchie

  En oude mensen dan? Vaak nog te goed ter been voor een invalidenparkeerplaats, maar wel afhankelijk van een auto vlakbij huis om zich te verplaatsen. De stad bestaat niet alleen uit fitte jonge mensen!

 5. Gerko

  Goed beleid! Meer groen! Meer ruimte voor kinderen! Meer plek voor fietsers! Minder uitstoot! Meer veiligheid!

 6. Rob H.

  Dit wordt weer eens verkeerd geframed. Het gaat om het terugbrengen van de hoeveelheid stilstaand blik in de stad. Verhuiswagens, bezorgbusjes, bevoorrading en het busje van de aannemer zijn geen stilstaand blik. Daar is nog steeds ruimte en plaats voor. Het zou alleen geen vanzelfsprekendheid moeten zijn dat je zomaar een parkeervergunning krijgt in de stad. Dat je dure grond gebruikt om 1200 kilo blik te stallen. Misschien moet je je eens realiseren dat als je echt meerdere auto’s nodig denkt te hebben, er betere plekken zijn om te wonen terwijl je je auto bij de deur kwijt kunt. Een vrachtwagenchauffeur kan zijn vrachtwagen ook niet voor de deur kwijt immers.

  Juist door dit beleid, komt er meer plek voor diegenen die echt niet zonder auto kunnen, de minder validen bijvoorbeeld.

  Er worden parkeerplekken opgeheven, geen wegen of laad- en losplekken.

 7. Realist

  Via de stembus kan een ander beleid ingevoerd worden. Gewoon niet meer stemmen op die linkse partijen met een ideologie wat gewoon niet aansluit bij het leven van alledag.

 8. Lauk

  #jankanerwatvan als je spreekt over ‘de gemeente en haar politieke idealen’ dan is dat geen instantie buiten ons, maar een gemeentebestuur waar we via politieke partijen zelf in meerderheid voor hebben gekozen

 9. Wim Vreeswijk

  De ongesubsidieerde Utrechtse automobilist die al steeds meer moeite heeft om zich te verplaatsen in onze overvolle stad wordt nu nog meer geteisterd door de dreigende opheffing van duizenden parkeerplaatsen w.o. gehandicaptenparkeerplaatsen. Ik heb het dan nog niet over de vele toeristen en hieruit voortvloeiende toeristenbelasting die uitwijken naar andere steden. Ook voor de middenstand, die al bijna 2 jaar hinder ondervindt van allerlei restricties, beperkingen en lockdowns wordt het nog moeilijker om het hoofd boven water te houden.

 10. Pee

  “Daarom wil de gemeente de soorten abonnementen en kosten zodanig aanpassen dat het beter aansluit bij het beleid.”
  In gewoon Nederlands betekent dat dat men het onbetaalbaar gaat maken voor autobezitters en je dus op een indirecte manier , noodgedwongen , je auto moet wegdoen .
  Ik wil op ieder moment van de dag en nacht in mijn auto kunnen stappen en ergens naartoe kunnen gaan.
  Dat is voor veel mensen het gevoel van vrijheid en veiligheid.
  En kom nou niet met ” ja maar je kan toch met het OV of een deel(huur)auto gaan” .
  Dat wil ik niet ik wil graag zelf bepalen hoe laat en wanneer ik op pad ga ,onafhankelijkheid heet dat.
  Er kan ook een noodgeval zijn dat je direct in je auto moet kunnen stappen .
  Ze proberen toch de boel door te drukken en kijken niet naar wat er allemaal kan gebeuren door die rare besluiten die genomen worden .

 11. Marcel

  In de nieuws voorziening praten we over: de Gemeente wil. Wie is de gemeente? De inwoners van Utrecht? De wethouder van GL? Moet je eens lezen wat het gemeente bestuur wil, ik citeer:Als voorbeeld wordt genoemd dat op de vierkante meters die een parkeerplek inneemt ook een boom, een picknickbank voor de straat, speelplekken voor kinderen of fietsenrekken geplaatst kunnen worden.
  Mij klint dat als iets niet van deze eeuw. Buiten de werkelijkheid noemen ze dat. Ik ben voor parkeerplekken voor bewoners die met een vergunning die niets kost daar mogen staan. ( stadsbelang programma ) Priktollen en voor de deur picknick is niet meer. Kinderen spelen in het griftpark en ouders zitten daar op het terras. Het is werkelijk bijzonder hoe plannen ontstaan. Neem de Biltstraat waar ik als ondernemer zit. Wordt steeds leuker. Maar wie verzon toch dit bijzondere stukje 2 richting verkeer? Ik hoop oprecht dat er een partij komt die het stadsbelang boven politiek geneuzel stelt. Iets wat onwerkelijk is niet over praten. Het is onwerkelijk.

 12. Moniek

  Gezien de vele vragen die er nog zijn, en de buitengewoon vage omschrijving waarvoor dergelijke wijzigingen nodig zijn, eerst maar eens even grondig dóórdenken alvorens er iets wordt besloten?

 13. Marco de Groot

  Het lijkt toch wel redelijk tegenstrijdig dat de gemeente nog met een kleine 100.000 inwoners wil groeien maar eigelijk niet wil dat er meer auto’s/parkeerplekken bijkomen.
  Krijgen we een selectieprocedure voor nieuwe inwoners dat mensen zonder een auto voorrang krijgen?

 14. Kees Truijens

  In de binnenstad neemt het aantal bewoners snel en flink toe door splitsingen, woningen boven en zelfs in plaats van winkels. Die nieuwe bewoners zijn echt niet dom, ze weten dat een auto voor hun heel lastig zal worden. Toch komen ze graag en zijn bereid torenhoge m2 prijzen te betalen.

 15. Gbrie

  Met al de toekomstige elektrische auto’s is dit opnieuw een slecht idee. Denk aan ouderen, mensen die slecht ter been zijn, nu niet in het OV willen ivm besmetting etc etc. Raar dat de beleidmakers van ‘de gemeente’ slechts uit jonge gezonde mensen bestaan zou die hier geen oog voor hebben.

 16. Don

  Gemeente vergeet gemakshalve dat gebrek aan ruimte waar kinderen kunnen spelen, om groen te planten en waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten veroorzaakt wordt door de volstrekt doorgeslagen verdichting cq de intensieve menshouderij. Sterker nog om de verdichting te kunnen realiseren wordt groen en openbare ruimte zonder pardon vernietigd. En dat onderbouwen met het ongeloofwaardige argument dat een prive auto 23 uur stil staat en dus dat je parkeerplaatsen in kan leveren. Hoeveel uur zitten we gemiddeld in de tuin of op het balkon of op het toilet moeten we dat ook in gaan leveren om de verdichting cq het aantasten van de leefbaarheid verder te gaan faciliteren. En dat de auto maar in parkeergarages moeten die duurden zijn en dat de parkeervergunning nog duurder moet. Wat is deze stad aan verkiezingen toe.

 17. Henk

  Ik ben altijd benieuwd wie er beschouwd wordt als ‘de gewone Utrechter’ die eindeloos genegeerd en geschoffeerd wordt en waar niemand naar luistert.

  Voor het geval dat mensen dit vergeten zijn, de uitslagen van de gemeenteraadverkiezingen in 2018 in Utrecht waren:

  Democraten 66 (D66) 20,7 %
  GROENLINKS 23,0 %
  Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 6,2 %
  SP (Socialistische Partij) 4,1 %

  Dit is samen al 54%, dan moet je toch niet raar opkijken dat er dit soort beslissingen volgen? Zo werkt het nou eenmaal in een democratie.

  Behalve 4 jaar zeuren en klagen is het beste wat je kan doen de volgende keer iets anders stemmen en proberen je vrienden, kennissen, collega’s ervan te overtuigen hetzelfde te doen!

 18. N. Schillert

  Ja dat heeft ook heel goed geholpen in Kanaleneiland, maar niet heus.
  Daar hebben ze een paar jaar terug de straten heringericht waardoor er veel minder parkeerplaatsen terug kwamen. Doordat er nu veel te weinig parkeerplaatsen zijn zet iedereen zijn auto in de berm, ook daar waar het hondenterrein is. Het wordt daar een grote modderpoel en het ziet er niet uit.
  Er wordt daar niet eens op gehandhaafd. Ze zijn veel te bang om te bekeuren.
  Dus het blijft maar doorgaan. Mensen willen nu eenmaal de auto zo dicht mogelijk bij hun deur parkeren. Daar verandert de Gemeente niets aan.

 19. Leon

  Omdat ze het straatbeeld verpesten en in de weg liggen.

 20. Utrechter

  Vreemd dat er dan steeds meer parkeerplaatsen omgetoverd worden tot exclusieve laadpaal parkeerplaatsen die 23 uur per dag leeg staan. En als er dan een keer iemand staat is dat waarschijnlijk van een dure consultant van de gemeente die zich een dergelijke auto kan veroorloven en hier gratis kan parkeren.

 21. Binnenstadbewoner

  Tja veel studenten die op GL en D66 stemmen en dan is dit daar een gevolg van. Net als alle andere kiezersgroepen denken ook studenten in eerste instantie alleen aan hun eigen belangen . Studenten hebben geen eigen auto dus zijn er ook maar heel weinig parkeerplaatsen nodig.

 22. bureaulesswatts.nl

  Omdat Utrechters daarvoor gekozen hebben bij de stembus .

  Doel is om daarna bedrijven de gelegenheid te geven hun groene verdienmodellen als deelauto’s en elektrische auto’s uit te rollen.

 23. Willow

  Via de stembus zorgen dat dit beleid ingevoerd worden en dat er minder blik op straat staat. Dat is wat de meerderheid wil blijkbaar.

 24. BW

  Je verwijdert een parkeerplek en dan kunnen buurtbewoners elkaar precies daar, op die verwijderde parkeerplek, ontmoeten. Right… Verder vindt papa het waarschijnlijk geen enkel probleem om ‘s morgens door weer en wind naar de rand van de stad te fietsen waar zijn auto geparkeerd staat, zijn kind heeft er immers weer een speelplek bij en zelf heeft hij zijn buurtbewoners tenminste ontmoet.

 25. cas

  @ Rob, en hoeveel betaal jij als je een fiets weer in die dure stallingen zet op die dure grond in de stad? inderdaad, niks en de auto betaald gewoon lekker geld voor zijn vergunning, wegenbelastingen en spekt de kas ook nog eens met accijnzen op brandstof. Dit soort kromme beweringen die jij doet moeten eens stoppen.

 26. JdV

  Interessant. Ruimte maken voor parkjes, bankjes of speeltuig voor kinderen. Die 23 uur per dag niet worden gebruikt.
  Parkeren ondergronds zou een goed idee zijn. Veel ondergrondse parkeerplaatsen bouwen (verplicht bij nieuwbouw, minimaal 1 per woning) en boven de grond van de verdiepte parkeergarage dan parkjes, bankjes en kinderspeeltuig.
  En stem in maart op een partij die dit soort zaken realistisch wil oplossen zou ik zeggen.

 27. Utrechtse Jantje

  Mensen hun auto en hun parkeerplek ontzeggen …Is nog erger dan vloeken in de kerk , dus als je al ergens nieuwbouw pleegt … Zorg dan , dat je een huis bouwt op je parkeerplek en garage , met andere woorden , er moet gewoon meer , op de toekomst gericht , gebouwt gaan worden , en met de vernieuwde houtbouw technieken , is dat snel en goedkoper te doen tegenwoordig , het lost het probleem in de binnenstad er nog niet mee op , maar er moet gewoon veel sneller als nu het geval is , buiten de stadsgrenzen nieuwbouw bij komen , om de jonge starters te kunnen huisvesten ….

 28. Ton

  Zie eerst eens dat de TRAM eens op orde komt. Sinds de tram stopt aan de verkeerde kant van het station kom ik niet meer in het centrum van Utrecht. ( En ik ben niet de enige.) Met de auto is al geen optie meer. Alleen droppen met een parachutte….! ( Maar daar ben ik te oud voor.)

 29. Rvd

  @Henk. Blijft bijzonder dat de linkse partijen er alles aan doen om de verschillen tussen rijk en arm steeds groter te maken. Want alleen rijkere Utrechters zullen straks gewoon een auto kunnen blijven bezitten.
  Mooi voorbeeld is de Merwedekanaalzone, die zogenaamd ‘autoluw’ of zelfs autovrij zou zijn. Een snelle blik op de verkoopsite van de Nieuwe Defensie (fase 1 van de Merwedekanaalzone) laat zien dat alle duurdere huizen gewoon een parkeerplaats hebben en die boven 1 mio € vaak zelfs twee. Dus autovrij zal vooral gelden voor de goedkopere en sociale woningen…? Verschil moet er zijn!

 30. Jopie

  Auto in een P&R aan de rand van de stad? Op bijv de Uithof (het Science Park) kan dat helemaal niet die zijn hartstikke vol en mega druk. Dus dan moet je nieuwe garages bouwen, gewoon in de buurten. Weg van de straat. Duurder maar wel veel mooier want geen auto’s meer op de weg en wel iedereen de mogelijkheid om een auto te parkeren. Dat is nog eens strak beleid. Als we genoeg geld hebben.

 31. Matt

  @Don: dank voor de suggestie! Eén toilet en één douchecabine per 50 inwoners is toch wel voldoende? Dat is nog eens verdichten! En in duurdere wijken zetten we een sauna erbij, verschil moet er zijn.

  PS: a.j.b. niet doorvertellen aan GL of D66.

 32. Piet

  @utrechtJantje, klopt ze bouwen ook meer op de toekomst gericht. https://www.autoweek.nl/autonieuws/artikel/nederland-een-van-eerste-landen-waar-autobezit-verdwijnt/
  is de gemeente toch blijkbaar visionair en zit jij nog in de ontkennende fase mag nog even duren hoor maar als je niet al te oud bent ga je het nog meemaken.

 33. Hetkanverkeren

  “Door parkeerplaatsen te verwijderen komt er meer ruimte waar kinderen kunnen spelen, om groen te planten en waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten”. HUHWATMEENJEDITHAHAHAHAHA

  Ik laat mn kinderen nooit niet op de weg spelen in Utrecht met al die voorbij razende fiets (bezorg)idioten.

 34. W.

  In de goede oude tijd mocht er pas vanaf 21 jaar gestemd worden. Was dat maar zo gebleven; dat had dat de stad een hoop ellende bespaard.

 35. Len

  Als je het terugkerende foto item van DUIC over de verander(en)de stad weleens hebt gezien, dan is het niet te ontkennen dat al die auto’s een flink ontsierende werking hebben op het stadsbeeld. In een eens weidse straat wordt nu haast claustrofobisch, met aan weerszijden auto’s geparkeerd met een eenrichtingsstraat ertussen. En die dingen stinken ook nog eens ontzettend (als ze rijden ja).

  Tuurlijk zijn er meer mensen, maar mensen zijn ook veel te comfortabel met zichzelf en de dingen geworden. Er zijn eigenlijk ook gewoon teveel mensen.

 36. Erin

  @W: helemaal mee eens. Ook graag kiesrecht afnemen van 65-plussers.

 37. BW

  @Piet
  Dat is nogal selectief shoppen, Piet. In de link hieronder zie je de verwachtingen van het CPB (sowieso onafhankelijker dan Siemens). Daar kun je zien dat ‘Mobility as a Service’ inderdaad zal toenemen en mogelijk (!) zal leiden tot minder autobezit, maar dat dat effect zal worden opgeheven doordat mensen die geen auto bezitten meer kilometers gaan maken. Overall zal het autogebruik gestaag toenemen (paragraaf 2.4, paragraaf 21) en gezien de groeiende bevolking is dat geen ontzettend verrassende voorspelling.

  https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/PBL-CPB-notitie-apr2020-Ontwikkeling-Mobiliteit.pdf

 38. JdV

  @Len: Jazeker, een ontsierende werking. Net zoals kuddes her en der neergesmeten fietswrakken. Of gigantische billboards. Lichtreclames. Tuinkabouters. Kerstverlichting. En nog veel meer zaken.
  Weet je waar je dat nou nooit ziet? In de Efteling. Of Madurodam.
  Er zijn inderdaad teveel mensen, zeker in Utrecht. Ik ben er dan ook sterk voorstander van om de huizen in Utrecht dermate duur te maken dat het vanzelf niet meer betaalbaar wordt voor 95% van de mensen. Alleen met minimaal 4 x modaal heb je nog wat te zoeken in 030. Dan hebben we meteen ook genoeg ruimte voor onze auto’s en zijn we verlost van het gepeupel. Dat gaat dan maar lekker verkassen naar Nieuwegein, Maarssenbroek of Houten.

 39. jankanerwatvan

  @Piet: uitspraak staat niet voor niets tussen aanhalingstekens. Marketingpraat van iemand die een OV-app aan de man probeert te brengen. In werkelijkheid groeit de bevolking, blijft het aandeel autobezitters gelijk, waardoor het aantal auto’s toeneemt: https://www.utrecht-monitor.nl/fysieke-leefomgeving/mobiliteit/auto

 40. TripleE

  Bewoners hebben recht op een gratis parkeerplaatsen in de buurt van hun woning! Als de gemeente parkeerplaatsen wenst te schrappen moet dit ten kosten van bezoekers en niet van bewoners.
  Anders kunnen mensen die hun auto nodig hebben voor hun werk niet meer in Utrecht wonen. En ondernemers kunnen hun winkel wel sluiten want bezoekers kunnen niet meer bij hun winkel komen.
  Dus minder belastinginkomsten dus moet het salaris van de ambtenaren nu al gehalveerd worden om de schade te kunnen betalen!
  GOED PLAN!

 41. Hns

  Loopt nijmegen achterna. Daar is parkeren vrijwel onmogelijk. Gevolg het is een leuke stad, die je beter kunt mijden als de pest als je er niet woont, kunt fietsen en goed ter been bent. Autobezit wordt in utrecht in de toekomst iets voor de betere stand en niet te vergeten de regenten.

 42. W.

  @ Erin
  Het gaat erom dat die studenten passanten zijn die maar een paar jaar in de stad wonen, maar doordat ze stemmen op D66 en GL wel een onomkeerbare invloed op de stad hebben.

 43. JvS

  De gemeente heeft als doel gesteld dat de inwoners geen auto meer in hun bezit hebben die iets uitstoot in 2030.
  De mensen die aan de onderkant van de samenleving zitten zijn hun vast erg dankbaar. Zij kennen het woord subsidie niet voor een accumobiel. Ik voorzie dat er een hoop extra scootmobiels er rondrijden over een jaar of 10. Hopelijk wel met een overkapping. Dat is dan wel te betalen denk ik.

 44. Toine Goossens

  Het zijn volstrekt bezopen meningen die achter het verminderen van de autoparkeerplekken zitten.

  De gemeente stimuleert en concentreert op alle fronten grootschalige woon-, winkel-, werk-, studeer-, recreatie- en uitgaans- functies. De afstanden worden steeds groter. Ga je alleen naar de kroeg in de binnenstad, dan valt het nog mee, maar als je werkmobiliteit, zorg voor kinderen mobiliteit en zorg voor ouders mobiliteit dient te combineren dan is het einde zoek. Dat gaat niet op de fiets.

  Gemeente en fietsfanaten zijn het spoor volledig bijster. Zij jagen alle bewoners met niet dagelijkse mobiliteits uitdagingen de stad uit. Zo creëren zij een nieuwe tweedeling in de stad en met de omliggende woonplaatsen.
  Er is geen stad in Nederland met zoveel inkomende en uitgaande arbeidsmobiliteit dan Utrecht. Er is geen stad in Nederland waar ANWB leden het fietsen zo onveilig vinden. Er is geen stad in Nederland waar zo weinig gehandicapten en mobiliteitsbeperkten in het centrum komen. En dan maar beweren dat Utrecht een INCLUSIEVE stad is. Niets is minder waar. Utrecht wordt de meest gesegregeerde stad van Nederland

  Dat gaat ons lelijk opbreken.

 45. Dénnîs

  Goed bezig Utrecht, eindelijk word er een halt toegeroepen aan de straat overheersing van de auto … nu ook nog alle straten 30km zone maken, en ook handhaven … Auto’s zoveel mogelijk in garages parkeren en weg uit het straatbeeld …

 46. Wethouder van Slibzaken

  TripleE: welkom in Oost-Groningen, gratis plek voor alles zover het oog reikt! In Utrecht is dat recht al decennia een utopie, net als het recht op gratis broodjes Mario.

 47. Koel Hoofd

  De politieke keuze:
  – Utrecht verdient goed aan parkeerders
  – ziet het liefst zo min mogelijk (privé) autobezit
  – vindt de gemeente dat er alternatieven zijn voor deze automobilisten dan kunnen de parkeerplaatsen geschrapt worden
  – aanpassen van de abonnementen en kosten voor parkeren als dwangmiddel

  Vertaling:
  Door abonnementen te wijzigen en de tarieven te verhogen wordt alles wat tot 2x modaal verdiend de stad uit gewerkt maar worden er wel meer verdiend aan minder parkeerplaatsen die alleen nog te betalen zijn voor de rijken die het kunnen betalen om een auto te bezitten….

  Voor een dergelijk beleid zijn in het verleden door deskundige academici hele nare en zwaar beladen termen uitgevonden…

 48. Willem

  Verdeel alle parkeerruimte in de vorm van parkeerrechten eerlijk over alle bewoners. En laat iedereen dan zelf bepalen wat hij of zij met deze parkeerrechten doet: verkopen, bijkopen, onbenut laten. Dat is toch het eerlijkst? Dan ontstaat er vanzelf een marktplaats met vraag en aanbod.

 49. wollie

  goed bezig! de gezelligste plekken in utrecht zijn al autovrij, go figure.

 50. Niet zomaar een fietser

  Wat een negatieve, fantasieloze reacties van autobezitters (weer)!

  Vooral zinnen als: “IK heb RECHT op, vrijheid, auto, parkeerplaats”. In die volgorde.

  – Je hebt helemaal geen recht op vrijheid die ten koste van het milieu van anderen gaat. Jouw auto verbruikt mijn energie-deel op deze aarde, en verpest mijn leefmilieu in de vorm van vervuiling en lawaai. De vergoeding, in belasting, die jij daarvoor betaalt is lang niet toereikend.
  – Auto(gebruik) is voor velen een luxe. Al die mensen die ouder zijn en/of slecht ter been zijn, zijn in het algemeen volgens mij niet de mensen die hier op deze plek zo over klagen. Die zijn volgens mij in de regel redelijk gezond. Hooguit vaak wat lui omdat ze te beroerd zijn om te fietsen, of als watjes, niet tegen een regenbuitje kunnen. Eveneens hebben veel mensen hier hun auto helemaal niet nodig voor hun werk.
  – Recht op een parkeerplaats voor jouw heilige koe? Ik dacht het niet. Door al die autoparkeerplaatsen in mijn straat zijn er niet genoeg plaatsen voor fietsenrekken, en staan dus fietsen rommelig op de stoep. Alweer verbruik jij onevenredig veel ruimte. Die lage (wegen)belasting die je daarvoor betaald is peanuts.

  Fantasierijk is: door de Corona uitgedaagd/uitgenodigd worden tot een ‘nieuw normaal’, niet terug naar het ‘oude normaal’. Minder hectiek, ego, eigen vrijheid eerst, minder stress, minder files, minder auto enz.. Bij deze een uitnodiging om daar eens, met wat ruimere aandacht, over na te denken.

  Voor mij is de gemeente heel goed bezig. Zou zelfs nog wat strenger/sneller mogen.

 51. arbeider

  Vader met auto: dag vrouw tot vanavond
  Vrouw: Hoe laat ben je thuis?
  Man: weet ik niet, er staan altijd files in de spits,en ik moet mijn auto zetten in Papendorp
  Vrouw: wat doe ik dan met het eten?
  Man: eet maar vast met de kinderen
  Vrouw: breng jij ze naar bed?
  Man: dat gaat waarschijnlijk niet lukken, want als ik in Papendorp ben,moet ik wachten op het OV
  Vrouw: het kan zijn dat ik al op bed ligt dan
  Man: het is niet anders, misschien haal ik gelijk wat boodschappen scheelt weer tijd voor morgen
  Vrouw: wat een ellende, wanneer kunnen we weer stemmen?
  Man: in maart, roep iedereen maar op om niet op Groen Links en D66 te stemmen, ik wil weer een normaal en leuk leven hebben
  Vrouw: zucht, en zegt, wat voor mensen staan er toch achter dit achterlijke beleid?
  Man: zucht….dezelfde mensen die avond na avond bij de talkshows zitten en menen te zeggen hoe wij moeten leven.
  Vrouw: zullen we maar gaan emigreren?
  Man: JA1

 52. Toine Goossens

  @Rob H.

  Ja delen van autobezit zou een prachtige oolossing zijn, dan staan die minder stil. Toch is autodelen nooit iets geworden.
  Met fietsen net zo. Wie veel met de trein reist heeft overal een eigen fiets bij het station staan. Ook die stalen rossen staan vrijwel altijd stil en nemen veel ruimte in.

  Aan de oorzaak van al die mobiliteit doen we niets. Alle economische functies zo groot mogelijk is zowel linkse als rechtse politiek. Dat heeft ons heel veel welvaart opgeleverd. Mobiliteit is een bewust gevolg. Inclusief al die stilstaande fietsen en auto’s.

 53. Pieter Otto

  Tjonge….wat een negatieve stemmingmakerij.
  1. jullie schrijven het zelf al: de parkeerplaatsen worden verplaatst, dus ze verdwijnen niet.
  2. de nadruk ligt op de parkeerplaatsen (wat is het belang van stilstaand blik?), terwijl die zou moeten liggen op het doel: leefbaarheid, groen op straat, ruimte voor ons allen. Het begrip ‘recht op een auto’ is iets uit de jaren 60/70.
  3. jullie benadrukken de individuele pijn van de autobezitter, terwijl het algemeen belang voorop staat.
  Veel mensen kunnen zich niet voorstellen dat er ook een leven is zonder auto, maar ik mag hopen dat er eindelijk eens een eind komt aan de groei van het aantal auto’s. Ik zie de auto echt als een ikke-ikke-vervoermiddel (en dan heb ik het niet over mensen die vanwege hun gezondheid afhankelijk zijn van hun auto).

 54. Rob H.

  @Toine: Een fiets neemt veel ruimte in? Op de plek van één auto kunnen 5 tot 10 fietsen staan.

  Los daarvan reizen veel treinreizigers verder met het plaatselijke OV of de (vouw)fiets die ze zelf meenemen.

  Verder lijkt, na Corona, het thuiswerken te blijven. En staat het blik dus nog vaker en langer stil.

 55. BW

  @Pieter Otto
  Lekker emo betoog van je, maar in de reacties worden genoeg serieuze problemen aangestipt. Utrecht is in rap tempo bezig de stad vol te bouwen met autoluwe wijken (Merwede, Cartesius) en daar bovenop zullen bestaande parkeerplaatsen kennelijk ook worden verwijderd, maar dat betekent niet dat bewoners van autoluwe wijken zich niet gaan verplaatsen. Capaciteit van het OV is daar volstrekt ontoereikend voor en met deelauto’s ga je dit ook niet oplossen. Prima dat jij hoopt dat er een eind komt aan de groei van het aantal auto’s, maar met die hoop daalt niet automatisch het aantal auto’s. Integendeel, alle schattingen wijzen juist op een gestage groei en in een land/stad met groeiende bevolking is dat niet erg verrassend.

 56. Toine Goossens

  @Pieter Otto,

  Citaat: ‘Moeten parkeerders zoveel mogelijk gestimuleerd worden om hun auto in garages of aan de randen van de stad te parkeren en moeten alternatieven voor privé-autobezit gepromoot worden.’

  1. Neem het plan om parkeergarages onder het Lepelenburg en het Lucas Bolwerk te bouwen. Dat is door de linkse politici afgeschoten. Die willen geen alternatief voor bewoners van de binnenstad.
  2. Op mijn idee om de laadpunten van elektrische auto’s alleen aan de rand van de stad te plaatsen heeft de linkse politiek geen gebruik gemaakt.
  3. Auto delen is een economische sof. Accepteer nu eens dat mensen het van deur tot deur vervoer van politici serieus nemen en een auto voor de deur zetten.

  Zolang Nederland het woon-werk reizen fiscaal zo sterk stimuleert zal mobiliteit alleen maar toenemen. Schaf alle fiscale reisregelingen af voor auto, voor OV en voor de fiets. Het is een private beslissing welke keuze burgers voor hun mobiliteit maken.
  Met het faciliteren van oplaadpunten voor elektroauto’s stimuleert dit links college zelf de keuze voor de auto als beste oplossing voor het van deur tot deur vervoer. Die auto’s gaan nog stevig goedkoper worden, dan zijn zij helemaal niet meer weg te denken uit een samenleving die bewust mobiliteit creëert om het Nationaal Inkomen zo hoog mogelijk te krijgen. Die welvaart is er ook voor u.

 57. Wethouder van Slibzaken

  @arbeider mooi zielig verhaal. Je hoeft helemaal niet te emigreren, je kunt gewoon dichtbij je werk gaan wonen (vast goedkoper dan in Utrecht) of werk zoeken dichtbij huis (de markt is nog nooit zo goed geweest).

  Ik ben 100% voor die maatregel en heb nog nooit bij een talkshow gezeten trouwens, dat je het weet.

 58. arbeider

  @ Wethouder van Slibzaken

  Tuurlijk. Nou moet ik van de autohaatploeg ook nog gaan verhuizen. En maar lullen over diversiteit en inclusief zijn…laat me niet lachen

  We kunnen het beter omkeren, als je je niet happy voelt in de grote stad met zijn auto’s ga dan weer lekker terug naar je dorpje. Ruimte zat ( nog) ,schone lucht en goedkopere huizen.Iedereen blij….de groeten!

 59. Kapitalist

  In mijn optiek prima als je graag in je dikke bak wilt rijden – dat is je persoonlijke vrijheid, die hoeft een overheid je niet af te nemen – maar accepteer dan ook dat je vet gaat betalen om de negatieve externaliteiten, die je nog lekker voor praktisch niets op de rest van de samenleving afwentelt, te compenseren!
  Iedereen heeft recht op het maken van de verkeerde beslissing, kunnen van de opbrengsten mooi de initiatieven die goed zijn voor het collectieve welbevinden stimuleren.

 60. Wethouder van Slibzaken

  @arbeider ik denk gewoon in oplossingen, niet in zielig gejammer. Jij doet alsof de stad gebouwd moet worden rondom mensen die van zichzelf per se met hun auto naar het werk moeten. Ik vind dat complete onzin, en gezien het politieke landschap zijn ‘we’ ruim in de meerderheid. De groeten terug dus.

 61. Lava

  Niets zo lekker als de dikke zoute tranen van autobezitters en rechts stemvolk. Genieten deze commentaren.

 62. Nina

  “Gerko 1/12/2021 – 11:25
  Goed beleid! Meer groen! Meer ruimte voor kinderen! Meer plek voor fietsers! Minder uitstoot! Meer veiligheid!”

  Een parkeerplaats opheffen om groen te creëren en vervolgens wel elk stuk groen perceel volbouwen met woningen. Dat vind ik geen visie. Mij maakt de gemeente niet blij met een dode mus. Verder wonen we in een stad; wie in het groen en zonder uitlaatgassen wil wonen, heeft in een stad niets te zoeken. En veilig wonen in een stad met de huidige fietsterreur is gewoon onmogelijk.

 63. Nina

  Hoog tijd om fietsbezit te gaan belasten om alles te kunnen blijven betalen. Zeker nu de gemeente de auto als melkkoe verder afbouwt.

  Waarom zou fietsbezit gratis zijn waar men zich voor autobezit scheel betaald? Dus ook voor de fiets: registratie met een kenteken, bpm op een nieuwe fiets, wegenbelasting, WA-verzekering, foutparkeerboetes, parkeergeld innen, enz.

  Groot voordeel is dat men netter met een fiets omgaat en er veel minder onnodig fietsbezit is, omdat het geld kost.

 64. Nina

  @ Lava

  Er zijn veel zgn. linksdenkers/praters die vervolgens rechts doen.

  Jesse Klaver van GL doet het: hij zei in de Tweede Kamer tijdens een debat dat hij liever vliegtaks betaald, dan dat hij stopt met vliegen. Kansloos dat hij anderen de les leest over het klimaat.

  Dolf Janssen vliegt bijna wekelijks heen en weer naar zijn huis in Ierland, maar heeft de mond vol van het klimaat en legt zijn klimaat-ideologieën op aan iedereen. Ehm…

  Men heeft een elektrische auto en gaat vervolgens op vliegvakantie. Men heeft zonnepanelen en zet vervolgens vrolijk de wasdroger aan. Men is voor biomassacentrales terwijl daar hele bossen voor worden gekapt en neemt geen verantwoordelijkheid om dit terug te draaien. Men is tegen boeren omdat…. ja waarom eigenlijk…., maar heeft de (koel)kast vol met producten die zijn geproduceerd door boeren. Een voorstel om om de dag te douchen voor het klimaat wordt lachend weggewuifd. Enz. enz. enz.

  Het draait alleen nog om imago, lijkt het. Door sociale media is men bang om ergens op afgerekend te worden en dat heeft niets met iets goeds doen voor het klimaat te maken. Verder gaat men gewoon door met wat men altijd al deed.

  Het autobezit is niet afgenomen, maar juist toegenomen bijv. Logisch dus dat dit gefaciliteerd wordt door de overheid. Daarnaast is de parkeervergunning een melkkoe voor de gemeente, Gaat men daar in snijden, worden de gemeentelijke belastingen verhoogd. Dit is voor volgend jaar inmiddels al een feit; een behoorlijke verhoging ook nog.

  Tja…..

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).