Wat betekent de fusie van de grootste huurbaas van Utrecht voor de stad? Wat betekent de fusie van de grootste huurbaas van Utrecht voor de stad?

Wat betekent de fusie van de grootste huurbaas van Utrecht voor de stad?

Wat betekent de fusie van de grootste huurbaas van Utrecht voor de stad?
Na 24 jaar houdt Mitros op te bestaan. Nou is het niet zo dat de grootste woningcorporatie van Utrecht helemaal van het podium verdwijnt, maar Mitros fuseert in januari met corporatie Viveste waarna de twee samengaan onder de nieuwe naam Woonin en er een grote regionale woningcorporatie ontstaat. Allemaal leuk en aardig, belangrijker is om te weten of er nu ook meer woningen gebouwd gaan worden en of de huidige huurders er iets aan hebben.

Na 24 jaar houdt Mitros op te bestaan. Nou is het niet zo dat de grootste woningcorporatie van Utrecht helemaal van het podium verdwijnt, maar Mitros fuseert in januari met corporatie Viveste waarna de twee samengaan onder de nieuwe naam Woonin en er een grote regionale woningcorporatie ontstaat. Allemaal leuk en aardig, belangrijker is om te weten of er nu ook meer woningen gebouwd gaan worden en of de huidige huurders er iets aan hebben.

 Eén op de zes mensen in Utrecht woont in een huis van Mitros, in Overvecht is dit zelfs één op de drie. De corporatie die nu 24 jaar bestaat – en toen ook voortkwam uit een fusie – drukt zodoende een enorme stempel op de stad. Met ruim 28.000 woningen in zowel Utrecht als Nieuwegein is Mitros een serieuze speler. Viveste is met bijna 7000 woningen kleiner en opereert in Houten en Wijk bij Duurstede. Samen gaan ze verder als Woonin, de slotsom van een traject dat anderhalf jaar geleden in gang is gezet.

Eerst even in algemene zin; woningbouwcorporaties bouwen, beheren en verhuren sociale huurwoningen. Dit zijn woningen voor mensen met een lager inkomen. Er geldt voor deze woningen een maximumhuur, zo moeten huizen juist voor deze doelgroep beschikbaar blijven. Al staat die beschikbaarheid wel onder druk, want de wachttijd voor een sociale huurwoning ligt in Utrecht boven de tien jaar en het aandeel corporatiewoningen neemt in Utrecht ook al jaren af. Ook hebben corporaties de taak om woningen beschikbaar te stellen aan kwetsbare doelgroepen zoals statushouders of mensen met psychische problematiek.

Meer woningen?

De fusie moet gaan bijdragen aan meer woningen, zo meent manager wonen, Annemoon van Dijk. “Door de fusie ontstaat er een grote regionale corporatie die meer slagkracht heeft dan de huidige twee organisaties. We willen zo veel mogelijk woningen bouwen, zoveel mogelijk sociale huurwoningen toevoegen, maar de ruimte is beperkt. Doordat we straks in de regio actief worden komt er ook meer ruimte beschikbaar.” Dat de ruimte beperkt is, is iets wat Van Dijk vaker tijdens ons gesprek aangeeft. “In Utrecht is de ambitie uitgesproken om te verdichten in de stad, maar dat duurt heel lang en is vaak ingewikkeld. Dat remt ons om snel projecten te kunnen realiseren. We willen ook gewoon heel veel in de stad; we willen windmolens, woningen, groen, uitgaan en alles moet duurzaam. Ik hoop dat we daar als stad ook een stevige prioritering in gaan aanbrengen.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Mitros heeft zich dan ook al vaker uitgesproken voor zo snel mogelijk bouwen in polder Rijnenburg, de woningbouwcorporatie heeft daar zelf ook grond in bezit. Van Dijk: “Grond is voor een corporatie een schaars goed. Wij kunnen eigenlijk nergens zo makkelijk bouwen als in polder Rijnenburg. Maar ik vind vooral dat het en-en moet gebeuren; én verdichten in de stad én bouwen in Rijnenburg. We hebben dat echt nodig in de huidige huizencrisis. Er blijft in een stad natuurlijk altijd strijd over grond en het gebruik ervan. Als wij morgen ergens een stuk grond krijgen in de stad kunnen we direct aan de slag met het bouwen van woningen. Mitros heeft er gewoon de middelen voor.”

Jolande Uringa is woordvoerder bij Mitros, zij vult aan: “Verdichten is natuurlijk ingewikkeld, maar voor commerciële ontwikkelaars zal er altijd nog geld te verdienen zijn op inbreidingslocaties. Kijk ook naar de Merwedekanaalzone en voor hoeveel de grond daar van hand tot hand is gegaan. Binnenstedelijke ontwikkeling zal altijd doorgaan. Gelukkig komt daar ook veel sociale woningbouw.” Tegenwoordig heeft de gemeente de wens om bij nieuwe woningbouwprojecten een prijsklasseverdeling toe te passen waarmee er 40 procent sociale woningbouw moet komen. Hierdoor zou het aantal corporatiewoningen moeten toenemen. Vroeger waren vergelijkbare ambities er ook, maar er werd niet op gestuurd,  waardoor Leidsche Rijn bijvoorbeeld maar uit 20 procent sociale huur bestaat. Daardoor is het aandeel sociale huurwoningen in Utrecht ook afgenomen, omdat er heel veel andere typen huizen zijn bijgebouwd.

Dan weer even terug naar de fusie, die moet er dus aan bijdragen dat er in de regio meer gebouwd kan gaan worden. Van Dijk: “Daar is nog meer grond beschikbaar en de woningen die daar gebouwd kunnen worden komen ook gewoon allemaal op WoningNet. Zodoende komen er meer huizen beschikbaar voor woningzoekers. En natuurlijk hebben we ook gewoon nog de ambitie om elk jaar honderden woningen toe te voegen in Utrecht.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Huurders

Er komt een nieuwe naam, een nieuwe huisstijl en een ander telefoonnummer. Maar de zittende huurders zullen verder geen last hebben van de fusie. Wel worden er juist verbeterpunten genoemd. “Door groter te worden willen we juist ook weer dichter tot onze huurders komen”, vertelt Van Dijk. Hoewel dat als een contradictie klinkt, is ze er wel van overtuigd dat het zo kan werken. Ook noemt ze het goede werk van Viveste in Houten en Wijk bij Duurstede als voorbeeld. “Daar komen ze veel bij mensen thuis en kennen ze ook echt veel meer huurders. Wij als Mitros willen weer iets minder instituut worden en weer meer menselijk. Dat past beter bij deze tijd en er is veel behoefte aan. Er moet maatwerk mogelijk zijn. We willen ook  een kantoor openen in Overvecht, zodat mensen daar ook bij ons terechtkunnen aan de balie. We willen het ambacht van volkshuisvesting weer opnieuw invulling geven. Dus we worden groter, maar we willen kleiner gaan opereren.”

Dichterbij de mensen komen, dat had toch ook gekund zonder fusie? Uringa snapt de vraagt: “De fusie werkt hier als hefboom waarmee we de organisatie anders kunnen inrichten. Dat doe je niet even op een maandagochtend, maar zo’n fusie dwingt je  om ervoor te gaan zitten en samen na te denken over waarvoor we staan. We zijn namelijk echt een grote speler in de stad.”

Signaleringsrol

Dat Mitros een grote speler was de afgelopen jaren, en Woonin dat wordt de komende jaren, is niet te ontkennen. Het is de grootste verhuurder van de stad. Van Dijk: “Dan hebben we het niet alleen over de bebouwde omgeving. We hebben ook een signaleringsrol, we staan in contact met duizenden bewoners en we werken waar nodig intensief samen met maatschappelijke partners in de stad.” Ook als je kijkt naar het behalen van klimaatdoelen heeft de grootste huurbaas van Utrecht veel invloed. Uringa: “Als wij meters maken, dan heeft dat heel veel impact.” Op dit moment hebben woningen van Mitros gemiddeld gezien energielabel B. “En we willen naar A toe.” Van Dijk sluit af: “We doen ertoe in de stad en door de fusie kunnen we samen met de regio nog meer impact maken.”


Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg hebben samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode gemaakt en dat is nu te bestellen in de DUIC shop! Bestel hier een exemplaar in de voorverkoop.

21 Reacties

Reageren
 1. Rietje

  Mitros menselijk ?
  Hou toch op…
  Die praatjes over hoe ze een beter contact met de bewoners willen verkopen ze al jaren. Er komt echt geen fluit van terecht. Leer eerst maar eens normaal te communiceren en je afspraken na te komen.
  En ‘woonin’ ?
  Serieus?

 2. deGroot

  Dat schaalvergroting soms wat toevoegt in bv de financiële mogelijkheden om grondaankopen te doen is logisch. Maar in dit verhaal komen toch ook wel veel marketing dingen voorbij. Dichter bij de burger/huurder komen staan. Ach hou op, schei uit. Als je dat als Mitros dat had gewild had je het gewoon kunnen doen. Waar een wil is, is een weg. Dus nu nog groter en wel dichter bij de huurder klinkt vooral als marketingtaal, helaas.

 3. Geenstijl@Utrecht

  Nou dat wordt een nog grotere bende door deze fusie, zeker voor de huurders van Viveste,maak jullie borst maar nat.

 4. Bas

  Los van deze (negatieve) ontwikkeling is die nieuwe naam natuurlijk waardeloos

 5. Zuilen030

  “Eerst even in algemene zin; woningbouwcorporaties bouwen, beheren en verhuren sociale huurwoningen.”
  Einde citaat, er is vergeten bij te zetten dat de woningbouwcorporaties de afgelopen jaren honderden huizen hebben verkocht, dit is een beleid wat er mede toe geleid heeft dat er te weinig beschikbare huizen voor mensen met een smalle beurs.

 6. Harm

  Mitros was een prima naam.

  En ik verwacht dat half-Nederland PVV gaat stemmen om deze absurde voorrang af te schaffen:
  “Ook hebben corporaties de taak om woningen beschikbaar te stellen aan kwetsbare doelgroepen zoals statushouders of mensen met psychische problematiek.”

  Afgelopen weekend nog grappen gehoord van twintigers in Utrecht dat je een mentale stoornis moet laten aanmeten om een kans te maken.
  Iedereen netjes achteraan aansluiten, dat is toch gelijkheid?

 7. Jos

  Graag mijn reactie plaatsen. Bij voorbaat dank.

 8. Hadjememaar

  @Zuilen030, en waarom hebben de woningbouwcorporaties zoveel woningen moeten verkopen?

 9. Anton van schier

  Sorry 10 jaar wachttijd? Ik sta 20 jaar ingeschreven en krijg alleen maar troep aangebodennomdat ik alleenstaand ben. Nergens recht op zware discriminatie. Veel te hoge huren. En ik sta gemiddeld op nr 20,60,200,200 Dus niets 10 jaar wachttijd hoor…. Meer dan 20. Ik kan het aantonen en bewijzen!

 10. Anton van schier

  @Zulen030. Honderden? Enekele tienduizenden bedoel je. Bekijk het aantal maar eens !

 11. Prins

  @Zuilen030: heb je daar ook concrete verkoopcijfers van? Het klopt namelijk dat corporaties (veelal oudere en daardoor ‘dure’) woningen afstoten maar de gemeente ligt ook al jaren dwars en de totale verkoopaantallen zijn daardoor vrij beperkt gebleven. De woningen gaan overigens in de meeste gevallen naar jonge starters, die weer een huurwoning achterlaten. Bovendien vangt de gemeente ook nog eens flink wat geld voor de meeste verkopen (vanwege erfpachtvoorwaarden), dus ik vraag me af wat het best is voor de stad. Naar mijn mening zijn er op dit moment gewoon ook al te veel sociale huurwoningen in de stad (ongeveer 50% van alle woningen?), waarvan een deel bevolkt wordt door scheefhuurders (die er vaak niets aan kunnen zijn, er is voor hen namelijk geen goed alternatief). Dus niet meer sociale woningen graag, maar juist beter betaalbare huur en koopwoningen zodat er betere doorstroming volgt.

 12. Tekla

  Idd zijn er veel sociale huurwoningen verkocht voor heel veel geld.
  En de uitspraak dat de meeste huurwoningen het energielabel B hebben, klopt niet: de huurwoningen in de omgeving Lessepstraat hebben het energielabel G.
  Contact gehad met Mitros en het antwoord was: mevrouw u weet dat u in een oud huis woont. Deze huizen zijn allemaal ‘gerenoveerd’.

 13. Aa

  Voorrang aan statushouders zegt u? En dan zich afvragen waarom gideon van meijeren openlijk betwijfelt of er in Nederland geen revolutie opborrelt. Waarom wordt er nog steeds gedaan of bouwen de woningcrisis gaat oplossen? Rijnenburg is aan laaggelegen polder, dat alleen maakt het complex om te bouwen. Maar lastiger is nog de bodemdaling. Neem dat woord maar goed tot u want u zult het de komende jaren in de media nog veel meer tegenkomen. Woningen blijven schaars en de vraag wie waar welke woning krijgt wordt des te belangrijker. En nu middeninkomens flinke klappen krijgen wordt het ook pijnlijk om te zien dat sociale huurders energieneutrale woningen krijgen terwijl middeninkomens hrote hoeveelheden kwijt zijn aan verduurzaming en energiekosten. Houdt een statushouder straks netto meer over dan iemand die 40 uur werkt en jarenlang belasting betaalt? Allemaal keuzes en kwesties waar corporaties zich in moeten mengen.

 14. Nina

  Het lijstje bekeken met het aantal woningen dat er ieder jaar bijkomt, is wel heel erg deprimerend.

  Is het niet tijd om statushouders te plaatsen per slaapkamer in een woning? Dat geeft direct lucht in de asielopvang en bespaart geld op bijv. huurtoeslag, energietoeslag, inrichtingsbudget voor de woning en uitkeringen. Zie het als een soort overgangssituatie.

  Dit is een goede start voor hen, ze kunnen elkaar (financieel) helpen en zo blijft er de prikkel om te werken om te sparen voor evt. gezinshereniging in een toekomstige eigen woning. Dat is beter mensen vooruithelpen, dan blijven pamperen. Na doorstroming, kan er dan weer een volgende statushouder in de kamer in deze sociale huurwoning. Die komt dan bij ervaren statushouders waar diegene zich aan kan optrekken.

  Zo blijven er meer woningen over voor de mensen die, zoals Anton hier boven, al 20 jaar staan ingeschreven voor een woning.

 15. buurtbewoner

  die 10 jaar lees je wel vaker in de media, maar in de praktijk is het minstens 18 jaar voor 2kmr appartement in de stad, in fatsoenlijke buurt
  1500 woningen erbij gekomen in 6 jaar Mitros???!
  en hoeveel hebben ze er in die 6 jaar verkocht?

 16. buurtbewoner

  wat die statushouders betreft, die flexwoningen hadden er allang moeten staan, en niet nu ineens versneld, kunnen ze daar wonen en wachttijd opbouwen! die voorrang afgelopen zomer gaan we volgend jaar weer beleven, let maar op!

 17. konijn

  dus tussen december 202o en december 2021 zijn er wel 31 woningen bij gekomen bij de woningvoorraad van Mitros? Niet hysterisch veel.

 18. 'n utrechter

  Dezelfde argumenten als 24 jaar geleden. Dus oude wijn in nieuwe zakken.

 19. Lombok

  @nina: de partijen die nu aan de macht zijn willen dat niet en als je het wel doet valt de facade van de dankbare vluchteling ook weg. Recent gelezen over vluchteling die woning weigert want te klein. Als mensen hier voor onze welvaart komen moet je niet staan te kijken als vluchtelingen boos worden als dar niet wordt gegeven. En linkse mensen zijn voor 1 ding het meest bang: conflict met zij die in hun wereld als onschuldig worden gezien. Gelukkig is er steeds meer verzet tegen het belachelijke asielbeleid.

 20. Buurtbewoner

  Mitros is zo ongelooflijke klote organisatie. Pas toen ik juridische stappen ondernam kwam er beweging en werden een aantal problemen aangepakt. Ook niet allemaal. Tot aan de rechtbank aan toe. Ik werd in gelijke gesteld (duh) en kreeg mijn huur terug maar dat dekt echt de pijn en gedoe niet.

 21. Vagalume

  De marketing-afdeling van Mitros kan tevreden zijn met dit eenzijdige stuk. Het minste dat de verslaggever had kunnen doen, is een reactie vragen van het Huurdersnetwerk van Mitros en een onafhankelijke deskundige op het gebied van sociale woningbouw.

  Mitros staat bekend om achterstallig onderhoud en gebrekkige controles- dat gaat echt niet veranderen door deze fusie. Dit is wat letterlijk elke (externe) klusjesman die bij ons problemen kwam oplossen in het afgelopen jaar heeft beaamd- en dat waren er vele. Zij weten waar ze het over hebben, komen dag in dag uit over de vloer bij woningen van Mitros. Duik daar eens in, check bij de regionale Klachtencommissie KWRU de reputatie van Mitros en publiceer dan een echt journalistiek stuk ipv een gratis reclame.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).