Wéér een tegenvaller voor Noordelijke Randweg Utrecht Wéér een tegenvaller voor Noordelijke Randweg Utrecht

Wéér een tegenvaller voor Noordelijke Randweg Utrecht

Wéér een tegenvaller voor Noordelijke Randweg Utrecht
Artist impression NRU
De variant van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) met één onderdoorgang staat nu ook op de tocht. Volgens de gemeente is er simpelweg niet genoeg geld beschikbaar.

De variant van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) met één onderdoorgang staat nu ook op de tocht. Volgens de gemeente is er simpelweg niet genoeg geld beschikbaar.

In mei van dit jaar constateerde de gemeente Utrecht al dat het beschikbare geld voor de NRU ‘volstrekt ontoereikend’ was om de plannen uit te voeren. “Wij moeten helaas constateren dat de beschikbare dekking uit de bijdragen van Rijk, provincie en gemeente volstrekt ontoereikend is om de variant met twee onderdoorgangen met voldoende kwaliteit en zekerheid te kunnen realiseren”, was toentertijd te lezen in een brief aan de gemeenteraad.

Nu schrijft de gemeente dat er ook te weinig geld is voor een variant met slechts één onderdoorgang. “Gezien de omvang van het tekort, blijft de indicator geld voor een variant met twee onderdoorgangen op rood staan. Voor de variant met één onderdoorgang is de indicator geld naar aanleiding van de definitieve uitkomsten van de kostenraming gewijzigd van oranje naar rood.”

Overleg

De gemeente is nu samen met de provincie in overleg met het Rijk. Den Haag heeft al laten weten dat de kans op een extra bijdrage aan de NRU ‘zeer klein tot nihil’ is. Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft op 13 juli het volgende gezegd: “Aangezien de door de gemeente geplande inpassing niet noodzakelijk is voor de doorstroming op het hoofdwegennet noch nodig is vanuit de wettelijke normen, heb ik eerder aangegeven geen extra bijdrage te kunnen doen.”

De gemeente zegt dat de kans op extra geld steeds kleiner wordt. Toch is er nog een sprankje hoop omdat na de zomer de overleggen met het Rijk worden voortgezet. Als er geen financiële impuls komt wordt naar een alternatieve oplossing gezocht, waarbij er geen onderdoorgangen zijn.

Vertraging

Naast het financiële probleem kampt de NRU ook met vertraging. Zo werd in maart van dit jaar bekend dat het project zeker anderhalf jaar vertraging oploopt vanwege de landelijke stikstofproblematiek.

De NRU is het noordelijk deel van de ring om Utrecht, tussen de A27 en de A2. Het is vaak druk op de weg waardoor er files en overlast voor weggebruikers en bewoners van de naastgelegen wijk ontstaat. De vernieuwing moet dit probleem verhelpen.

Gekoppelde berichten

22 Reacties

Reageren
 1. Toine Goossens

  Zodra het verzet tegen de ontvlechting van de A27 en A28 is opgegeven, komt dat geld er wel. Als Utrecht Den Haag serieus neemt, neemt Den Haag Utrecht serieus.

 2. Piet

  Toch belachelijk de overheid trekt miljarden uit om de economie op gang te houden. Maar hier is geen geld voor.

 3. Bill

  Dit is toch absurd!! Waar is onze wethouder verkeer mee bezig, dit soort infraprojecten zijn zouden topprioriteit voor de stad moeten zijn. Regime change op het stadhuis aub. Dan maar wachten tot de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen en wachten tot er wat meer capabele mensen op de plekken zitten waar ze moeten zitten. Provincie mag hier (als het mogelijk is) ook meer de regie in nemen, de stad kan het blijkbaar niet zelf.

 4. Scherpschutter

  @Bill

  Onze wethouder verkeer en mobiliteit is opgeleid als geschiedkundige met een postdoctoraaltje in internationale betrekkingen. Verder was ze persvoorlichter (bij de overheid), lerares (bij de overheid) en adjunct directeur bij milieuclub (met subsidie van de overheid). Hoe zou die redelijkerwijs nu moeten weten waar ze mee bezig is op infrastructureel gebied…?

 5. Barend

  Maar gelukkig is er geld genoeg voor versmalling van de Socrateslaan, de zoveelste aanpassing van de Goylaan, versmalling van de westelijke binnenring, etc, etc. Het is maar waar je de prioriteit legt. Die van de GL- dames en – heren is duidelijk.

 6. Tiny

  @toine goossens Het zal misschien verschillen of we de inzet van de NRU als drukmiddel goed of slecht vinden, het is mijns inziens wel de enige juiste conclusie.

 7. Utrechter

  @Barend: precies, zuiver ideologisch gedreven keuzes die ver verwijderd staan van wat de inwoners nou echt nodig hebben.

  @Toine: spijker op z’n kop. Rijksbijdrage voor de Uitloflijn was gekoppeld aan steun voor verbetering van de A27. We kennen de verhalen over geldverkwisting bij de Uithoflijn en het toch weer in verzet gaan door de gemeente. Plus de gemeente weigert om de broodnodige woningen te bouwen en blijft liever een dorp. Dan moet je het ook met dorpse wegen doen. Rijk heeft groot gelijk. Bovendien ook zeer ongeloofwaardig van de gemeente die altijd tegen betere doorstroming is en dat nu ineens wel zou willen…?

 8. Hadjememaar

  Ik merk dat de gemeente en provincie voorzichtig geworden zijn. Alle kritiek die ze over zicht heen krijgen als een project uit de klauwen loopt (Uithoflijn) maakt ze uiterst voorzichtig. De grote grap is dat al die luidruchtige autoliefhebbers, die de gemeente en de provincie met de grond gelijk hebben gemaakt bij de overschrijding van het trambudget nu hun rondweg niet krijgen omdat de overheidspartijen geen enkel risico willen lopen. Ha ha ha.

  Karma is a bitch 🙂

 9. Koel Hoofd

  Deze wethouder gaat pas iets doen als al het gepeupel uit Overvecht is verdreven door de fietsende en avocado’s eten gentry…

 10. Harry

  Gemeente heeft heel andere prioriteiten. En daar hoort autovriendelijke doorstroming zeker niet bij. Het autoverkeer moet hoe dan ook gekraakt en onmogelijk gemaakt worden. En vervoer op basis van brandstoffen is een duivel die met alle beschikbare middelen bestreden wordt.

  En een gevolg is, net zoals in Amsterdam, dat steeds meer goedverdieners de stad verlaten. Die zijn het groene gezeik echt helemaal zat.

 11. Katja

  Stop met mobiliteitswaanzin.

 12. Ger

  Ipv 1,2 miljard in een zinloze verbreding van de bak bij de A27 te steken beter een goede NRU die verkeer in de bak doet afnemen, NRU is volgens Cora geen onderdeel van het hoofdwegennet: als je verkeer van de A28 dat nu naar Amsterdam moet 3/4 om de stad laat rijden ipv 1/4 via NRU draag je zeker bij aan het hoofdwegennet.

 13. Len

  Maar je kunt straks in elk geval wel je fiets weer vastzetten aan een designer-fietsnietje

 14. André

  Binnen de ring wordt alles op alles gezet (knippen, stadsboulevards en andere hindernissen) om er voor te zorgen dat zo veel mogelijk verkeer over de ring gaat rijden. Flink omrijden dus, want dat is goed voor het milieu (…)
  Maar waarom gaat de gemeente dan dwarsliggen bij plannen om de doorstroming op de ring te verbeteren??

 15. Gregor

  Je kan onmogelijk iedere auto de Ring opduwen en vervolgens verontwaardigd naar de Rijksoverheid gaan zitten kijken als diezelfde Ring vastloopt en dichtslibt, omdat jij als wethouder zo graag wereldvreemd wil zijn in je eigen stad rondom automobiliteit. Interne wegen weghalen, frustreren en versmallen leidt tot druk op de Buitenring. Dat hoort er ook bij mevrouw de wethouder. Wie A zegt, moet ook B zeggen (en betalen!)

 16. Marie Verhoeff

  En vergeet niet de 2 miljoen die de gemeente olv GL-wethouder Van Hooijdonk wil/gaat uitgeven aan de totaal zinloze herinrichting van de Maliebaan. De bestaande situatie waar ver van de huizen op de middenbaan veel/zwaar verkeer rijdt, gescheiden van fietsers, langzaam- en bestemmingsverkeer op de ventwegen, gaat veranderd worden in een afgesloten middenbaan waardoor alle auto’s, vrachtwagens, bouwverkeer, bestelbussen, touringcars, etc vlak langs de huizen op de ventwegen gaan rijden met alle trillingen, geluids-en uitlaatgassenoverlast van dien. Hoe gek kan je het verzinnen!

 17. Kees Truijens

  Van mijn drie kinderen en hun partners zijn er door de epidemie drie thuis gaan werken en éen gedeeltelijk. Zij denken daar voor een goed deel mee door te gaan als de epidemie eindelijk afloopt. De andere twee zijn om andere redenen op de fiets overgegaan. Dit is en trend waar ik meer over lees. Een kleine verschuiving in transportwijze zal al grote gevolgen hebben op de verkeersdruk en de ontvlechting van A27/A28 en de verbreding van de Amelisweerdbak overbodig maken.
  Ik gun Overvechters van harte dat er iets aan hun omsingeling door een drukke autoweg gedaan zou gaan worden.

 18. wollie

  zodra het heilloze verbredingsplan voor de A27 is opgeheven, is dat geld er wel. als den haag utrecht serieus neemt, neemt utrecht den haag serieus.

 19. Ties

  @Ger. Inderdaad. Misschien komt daardoor het geld er wel niet. In een pre-corona tijd waren misschien beide asfalt-projecten nodig maar nu zou alleen een NRU wel eens voldoende kunnen zijn……

 20. Tiny

  @ger die weg is er al en noemen we de A1

 21. Toine Goossens

  Die mobiliteit stopt pas als iedere Nederlander op maximaal 15 km afstand van het werk woont. Inwoners van Utrecht zijn wat dat betreft koploper in Nederland.

  Zolang reiskosten belasting vrij worden vergoed én het wonen in landelijke gebieden veel goedkoper is dan het wonen in stedelijke gebieden, verandert er aan de mobiliteit in Nederland niets.

  Met iedere 1% economische groei, groeit mobiliteit met 3%.
  De mobiliteit neemt momenteel af, MAAR dat betreft alleen het OV. Verbetering van het wegennet gaat dus door. Te beginnen met het splitsen van het achterhaalde weefsysteem van de A27 en A28. Ook al zijn de Utrechtse fietsers daar tegen, dat gaat uiteindelijk door.

 22. woutvr

  Ik zie in de plannen nog steeds een rotonde op een dubbel viaduct. Lijkt me een te dure oplossing.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).