Wethouder Van Ooijen: ‘Nog onzeker of coronaopvang voor ongedocumenteerde daklozen op 1 juni dicht moet’ Wethouder Van Ooijen: ‘Nog onzeker of coronaopvang voor ongedocumenteerde daklozen op 1 juni dicht moet’

Wethouder Van Ooijen: ‘Nog onzeker of coronaopvang voor ongedocumenteerde daklozen op 1 juni dicht moet’

Wethouder Van Ooijen: ‘Nog onzeker of coronaopvang voor ongedocumenteerde daklozen op 1 juni dicht moet’
Het is nog onzeker of de noodopvang voor Oost-Europese dakloze vluchtelingen op 1 juni de deuren moet sluiten. Dat laat wethouder Van Ooijen weten nadat D66 en ChristenUnie hun zorgen uitten over de gevolgen van de op handen zijnde sluiting.

Het is nog onzeker of de noodopvang voor Oost-Europese dakloze vluchtelingen op 1 juni de deuren moet sluiten. Dat laat wethouder Van Ooijen weten nadat D66 en ChristenUnie hun zorgen uitten over de gevolgen van de op handen zijnde sluiting.

Wethouder Van Ooijen zei in antwoord op de schriftelijke vragen dat het college van B&W de zorgen van D66 en ChristenUnie deelt. Van Ooijen noemt het ‘belangrijk om mensen in beeld te houden’, vanwege de begeleiding die ze dan kunnen krijgen en in het licht van de aankomende vaccinaties.

Oost-Europese dakloze vluchtelingen hebben normaal geen recht op opvang, maar door de coronapandemie werden toch tijdelijke opvanglocaties geopend waar vluchtelingen dag en nacht terechtkunnen zolang het coronarisiconiveau zorgelijk of hoog is.

De richtlijnen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport schrijven echter voor dat de opvang niet open kan blijven. Sinds 1 april worden geen nieuwe mensen meer toegelaten en op 1 juni zou de coronaopvang voor ongedocumenteerde en Oost-Europese daklozen helemaal de deuren moeten sluiten. “De reguliere voorzieningen, zoals de inloop bij Herstart en de nieuwe inloop op de Zeehaenkade, Villa Vrede en Ubunta zijn nog steeds toegankelijk.”

1 juni

De mensen die al voor 1 april in de noodopvang waren, blijven recht houden op opvang tot in ieder geval 1 juni. Wethouder Van Ooijen laat nu weten dat die sluitingsdatum nog onzeker is. “Of de datum van 1 juni einde opvang blijft staan of nog verder naar achteren zal verschuiven is nog onzeker. Wij hebben en blijven hierover als G4 (Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, red.) samen in overleg met het Rijk”, aldus Van Ooijen.

“Of de datum van 1 juni einde opvang blijft staan of nog verder naar achteren zal verschuiven is nog onzeker.”

Wel kunnen er vanwege de anderhalvemetermaatregel bij de Toevlucht, een opvang voor ongedocumenteerde mannen in Utrecht, minder mensen worden opgevangen dan normaal. Met een speciale regeling van het ministerie zijn er, ook na 1 juni, elf extra plekken voor mensen die in aanmerking komen voor opvang in de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV). Ondanks die extra plekken is er volgens de wethouder niet genoeg ruimte voor iedereen die voor de LVV in aanmerking komt.

COA

Een complicerende factor is volgens de wethouder dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ondanks de coronacrisis doorgaat met het op straat zetten van mensen uit asielzoekerscentra. “Deze groep is nog niet gevaccineerd en het is onmogelijk om zicht te houden op de bewegingen van deze groep. Ik ben dan ook bereid om bij het rijk aan te dringen om het ‘klinkeren’ van asielzoekers op te schorten totdat deze groep gevaccineerd is”, aldus Van Ooijen.

D66 en ChristenUnie vroegen de wethouder om bij de minister aan te dringen op een oplossing, waarbij dak- en thuislozen worden opgevangen tot ze de kans hebben gehad om zich te laten vaccineren. Wethouder Van Ooijen geeft daarop aan dat de G4-steden continu in overleg zijn met het ministerie en de GGD.

Vaccins

“De minister van VWS heeft besloten dat er landelijk 60.000 Janssen-vaccins worden gereserveerd voor dakloze mensen inclusief ongedocumenteerde mensen en EU-arbeidsmigranten […] Deze vaccins worden als alles volgens plan verloopt geleverd in de periode van 24 mei tot en met 2 juli 2021. We sturen om de vaccins zo snel mogelijk beschikbaar te maken in Utrecht”, aldus Van Ooijen.

“We sturen om de vaccins zo snel mogelijk beschikbaar te maken in Utrecht.”

De wethouder laat tot slot weten dat de GGD in gesprek is met stichting Barka, die EU-arbeidsmigranten ondersteunt, en met de Utrechtse maatschappelijke organisaties die ongedocumenteerde mensen ondersteunen. “Gezamenlijk hopen we zoveel mogelijk mensen uit deze doelgroep te bereiken. De EU-arbeidsmigranten zullen we via dagopvang hiervoor ook bereiken.”

Gekoppelde berichten

7 Reacties

Reageren
 1. Lombokker

  “Oost-Europese dakloze vluchtelingen”?
  Ik vraag mij af wat ik me daarbij moet voorstellen. Volgens mij zijn vrijwel alle landen in Oost-Europa inmiddels democratische rechtsstaten, dus ik vraag mij af waar deze mensen voor op de vlucht zijn.

 2. Robbie

  De corona kan dus niet lang genoeg duren voor deze groep. 👎

 3. Moniek

  Wat te denken van b.v. Wit Rusland, Lombokker? Ook een democratische rechtsstaat? En zo kan ik helaas nog wel even doorgaan.

 4. Kadoendra

  Het lijkt mij logisch dat als het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) asielzoekers op straat zet zij deze asielzoekers niet meer ziet als asielzoekers daar zij hoogstwaarschijnlijk uitgeprocedeerd zijn.

 5. Derk van Dorth

  Als het vluchtelingen zijn, dan moeten zij wel uit de dictatuur Wit-Rusland komen, of uit (Oost-)Oekraïne of Moldavië/Transnistrië? Klopt dat?

 6. Kon

  @lombokker veel van die mensen zijn hier heen gekomen om te werken. Die zijn via uitzendbureaus naar Nederland gehaald kregen werk en onderdak van hun werkgever en toen corona kwam en er geen werk meer was, kregen ze ook geen onderdak meer.

 7. JdV

  @moniek: WitRusland is geen onderdeel van de EU cq Oost Europa zoals bedoeld in dit artikel. Roemenen, Hongaren, Bulgaren, Polen. EU burgers dus.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).