Wethouders vier grote gemeenten schrijven staatssecretaris over luchtkwaliteit: “Urgentie is hoog” | De Utrechtse Internet Courant Wethouders vier grote gemeenten schrijven staatssecretaris over luchtkwaliteit: “Urgentie is hoog” | De Utrechtse Internet Courant

Wethouders vier grote gemeenten schrijven staatssecretaris over luchtkwaliteit: “Urgentie is hoog”

Wethouders vier grote gemeenten schrijven staatssecretaris over luchtkwaliteit: “Urgentie is hoog”
De Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk heeft samen met drie collega’s uit Amsterdam, Rotterdam en Den Haag een brief geschreven aan staatssecretaris Mansveld over de luchtkwaliteit in de vier grote steden (G4).

De Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk heeft samen met drie collega’s uit Amsterdam, Rotterdam en Den Haag een brief geschreven aan staatssecretaris Mansveld over de luchtkwaliteit in de vier grote steden (G4).

“Wij hebben u nodig om nog enkele hardnekkige probleemlocaties in onze steden op te lossen en de luchtkwaliteit verder te verbeteren”, schrijven de vier wethouders. De G4 benadrukt dat de urgentie hoog is omdat sinds 1 januari 2015 strengere normen gelden. De gemeenten zouden samen met het Rijk middelen moeten inzetten voor een verdere verbetering van de luchtkwaliteit. De vier wethouders stellen een aantal opties voor die kunnen dienen als rijksmaatregelen.

Als het aan de wethouders ligt zouden er meer trajectcontroles moeten komen in de randstad. “Dit kan de steden goed helpen.” Niet alleen autogebruikers krijgen, als het aan de wethouders ligt, met maatregelen te maken. Zo zou het Rijk de inruil van 2-takt-scooters voor elektrische scooters verder moeten stimuleren. Ook het stoken van hout zou problemen opleveren en pleiten de wethouders voor subsidieregelingen voor schone taxi’s en bestelwagen.

Een van de maatregelen die dit jaar in Utrecht wel ingaat is de milieuzone. De gemeente  heeft de milieuzone ingevoerd voor personen- en bestelauto’s op diesel van voor 1 januari 2001. Officieel is deze maatregel van kracht sinds 1 januari 2015. De eerste maanden is de zone echter vooral symbolisch omdat deze juridisch niet te handhaven is. Pas vanaf mei wil de gemeente boetes gaan uitschrijven.

12 Reacties

Reageren
 1. John

  Voordat een uitspraak kan worden gedaan over het fijnstof in de lucht, moet het gehalte aan fijnstof worden gemeten voordat de lucht Utrecht binnenkomt. Bij westenwind dus aan de westkant van de stad. Dit is het schoonste niveau wat in de stad haalbaar is, verder moet er rekening gehouden worden met het natuurlijk gehalte aan fijnstof, bijv. afkomstig van verwaaid zeezout. Ik mis in de discussie altijd wat deze gehalten zijn, maar lees altijd een mogelijke oplossing die al verkeersgericht is. Dit vind ik jammer omdat niet de norm uit Brussel leidend moet zijn, maar de daadwerkelijk te realiseren gehalten fijnstof. Als dit een probleem is, dan moet de discussie met Brussel opnieuw worden gevoerd. Kan dat niet, dan heeft men in het verleden bij de besprekingen in EU verband van Nederlandse zijde zitten slapen. Dus, voordat er een discussie wordt gevoerd over een oplossing, moeten er goede cijfers liggen over de situatie zonder verkeer. Zolang deze er niet liggen, is alles daarna een zinloos tijdverdrijf van politici.

 2. Lauk

  Beste John, je reactive gaat voorbij aan het ‘type fijnstof’. Superfijne zandkristallen en zeezoutkristallen hebben niet hetzelfde giftige omhulsel of giftige samenstelling als fijnstof uit verkeer of industrie. Fijnstof is een oorzaak én indicator: daarnaast is er ook de concrete overlast: een geprikkelde keel als er een smerige bromfiets of diesel of oude benzene auto is langsgekomen. Wij mensen hebben reuk en smaakvermogen gekregen om giffen te onderscheiden en te detecteren, dat heft de evolutie ons geleerd en zo hebben wij overleefd. Ik lever mijn natuurlijke vermogens niet in voor slimme redeneringen of verfijnde statistieken. Ik ben niet gek, mijn neus en keel bedriegen mij niet. Dat vuil moet echt ophouden (en het kán ook ophouden)

 3. Michel Post

  Zeezout is niet schadelijk, ook niet in de vorm van fijnstof. Maar bij het vaststellen van de acceptabele grenzen voor fijnstof was met zeezout en andere onschadelijke fracties al rekening gehouden. Die kun er dus niet nogmaals aftrekken. Daar komt bij dat er eigenlijk geen veilige ondergrens is en dat de nu gehanteerde eisen altijd nog het dubbele zijn van wat de WHO (wereld gezondheids organisatie) acceptabel vind. Daarom moeten we gewoon zoveel mogelijk doen om fijnstof terug te dringen. Verkeer is tot nu toe de grootste veroorzaker. Maar ook andere oorzaken moeten aangepakt worden. Belangrijke andere bronnen zijn houtkachels en open haarden, maar ook de pluimveesector.

 4. WS

  Om het probleem fijnstof in Utrecht (en de andere grote steden) aan te pakken, moeten keuzes gemaakt worden om het vervuilende verkeer tegen te houden. Dat betekent toch simpelweg knips leggen voor auto’s (niet voor ov). Het verkeer naar de snelwegring brengen zorgt welliswaar niet voor minder fijnstof in zijn geheel, maar zorgt wel voor een oplossing op die plekken waar mensen last hebben van de fijnstof, daar waar mensen wonen en werken. Ook zorgt het er voor dat mensen die een kleine afstand moeten afleggen eerder een alternatief voor de auto nemen. Dat zijn echte keuzes, niet altijd leuk, maar wel noodzakelijk. Dat kan Utrecht zelf regelen en hebben ze Den Haag niet bij nodig!

 5. WS

  Scooters met brandstofmotors moeten bovendien sowieso verboden worden, maken veel meer lawaai dan auto’s en vervuilen zelfs meer! Gewoon op de elektrische fiets of scooter. 100x liever in de auto dan op een vervuilende scooter!

 6. kees van oosten

  Elke keer als gemeenten als Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam niet tijdig aan de EU-normen voldoen (dat was in 2005 en 2010 ook al het geval) schrijven ze samen een brief naar het rijk om het rijk aan te sporen om meer maatregelen te nemen. Vervolgens schrijft het rijk een brief naar de EU waarin de EU gevraagd wordt meer maatregelen te nemen.

  De bedoeling van die briefschrijverij is de aandacht af te leiden van het feit dat de gemeente zelf nalaat de noodzakelijke maatregelen te nemen en volstaat met kostbare symboolmaatregelen en vooral het laten opstellen van kostbare rapporten door peperdure commerciële adviesbureaus.

  De invoering van de milieuzone voor personenwagens en bestelwagens (waartoe overigens nog steeds geen officieel besluit is genomen) is zo’n waardeloze en kostbare symboolmaatregel, die de burger bovendien op hoge kosten jaagt en het verkeer zal doen toenemen (bijv. doordat mensen om gaan rijden).

  De enige maatregel die wél helpt is het beperken van het autoverkeer dat dagelijks de stad in- en uitrijdt. In 2008 werd dat door de gemeente geschat op 300.000 auto’s per dag. In 2020 zal dat het dubbele zijn. De gemeente weigert echter daar wat aan te doen. Integendeel, de gemeente stimuleert de groei van het autoverkeer van en naar het Stationsgebied en de Binnenstad door de aanleg van parkeervoorzieningen voor te schrijven en steeds meer asfalt aan te leggen.

  In het rijtje maatregelen van de gemeente ontbreekt stelselmatig de meest voor de hand liggende maatregel: terugdringen van het autoverkeer dat van buiten Utrecht komt. De oorzaak van de luchtverontreiniging ligt niet bij de Utrechters zelf, maar bij de mensen uit de regio en verder weg die met de auto blijven komen i.p.v. de bus, de trein of de fiets te nemen. In de andere drie steden is dat net zo.

  Kortom, de brief van de vier gemeenten naar het rijk is dus niets anders dan een poging om de aandacht af te leiden van de eigen weigerachtigheid om eindelijk iets aan de luchtverontreiniging te doen.

 7. Toine Goossens

  Bij de discussie bij de presentatie van de roetkaart stad Utrecht heb ik een berekening gemaakt van het effect van fijnstof en ozon op de levensverwachting van de Nederlandse bevolking:

  Gemeten in levensjaren is het effect van fijnstof en ozon als oorzaak van vooroverlijden 0,015959225%.

  Dat betekent dat fijnstof en ozon geen effect heeft op 99,9840408% van het aantal levensjaren als gevolg van overlijden.

  Dus Kees, ja de gemeente maakt er een potje van, maar laten we ons ergens anders druk over maken.

  Lauk, ook ik heb een heel gevoelige neus. Was vrijdagavond bij vrienden. Daar stand een kaars te roeten. Nou mijn neus registreert dat direct, maar als ik op straat ben dan overkomt mij dat zelden.

  Het feit dat iemand ergens last van heeft wil bepaald niet zeggen dat dat dan maar verboden moet worden. Op de Charlie Hebdo bijeenkomst verwoordde een van de inwoners dat als volgt: ´Dat is tirannie van het individu´.

  1. Niet het individu bepaalt wat maatschappelijk relevant is.
  2. Waarden en normen zijn alleen relevant als de argumenten daarvoor vrij zijn van leugens en verdraaiingen.

 8. Matthijs Sienot

  Beste Toine,

  Interessante berekening. Heb je de onderbouwing?

  Volgens Milieudefensie staat luchtverontreiniging in de top 3 veroorzakers van ziekte en sterfte in Nederland, samen met roken en overgewicht. Door het inademen van vervuilde lucht heb je meer kans op ernstige ziektes zoals longaandoeningen, kanker en hart- en vaatziekten.

  Fijnstof, met name roet, vormt een belangrijke bijdrage aan deze problemen.

 9. SandraV

  5% procent van de Engelse bevolking sterft aan de gevolgen van langdurige blootstelling aan luchtvervuiling. Dat zijn 29.000 mensen per jaar. De Engelse GGD publiceert deze statistiek gewoon. In Nederland lijken de cijfers angstvallig onder het tapijt te worden geschoven want de asfalt en bouwlobby zou anders de geldkraan wel eens dicht kunnen draaien.

  https://pbs.twimg.com/media/B7EwJZ1CcAE_d44.png

 10. WS

  Beste Toine,

  dat doe je toch wel weer knap; in één zin mensen die zich druk maken over luchtvervuiling vergelijken met terroristen… Ooit gehoord van een beetje beschaafdheid???? Je gaat er maar simpel vanuit dat er maar een enkel individu zich er druk over maakt… Hele onderzoeksinstanties die er bezig zijn om dit te onderzoeken en jij doet het af als onzinnig geneuzel. Heel bijzonder… Jij bent echt wel de meester in relativeren.

  En wat betreft die neus van je. Als een scooter voorbijrijdt zul je die vast wel ruiken mag ik hopen, anders is er toch iets niet helemaal in orde met je.

 11. WS

  Beste Toine,

  Ook al is het niet je bedoeling geweest om voorstanders van schonere lucht te vergelijken met terroristen, houdt je vast aan je adagium dat het slechts een enkeling is die zich hier volgens jou druk over maakt… Dat beeld klopt natuurlijk niet, aangezien ook in de gemeentepolitiek het een hot item blijft, waar iedereen incluis jezelf wat van vindt. Het probleem is dat jij jouw mening als de waarheid verkondigt en wetenschappelijke onderzoeken als leugens afdoet…

 12. Hans

  Kijk voor een (deel) oplossing eens op de informatieve website:
  http://www.luchtzuiverendebouwmaterialen.nl

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).