Het Nieuwe Inzamelen in Utrecht: discussie over nut en toepassing | De Utrechtse Internet Courant Het Nieuwe Inzamelen in Utrecht: discussie over nut en toepassing | De Utrechtse Internet Courant

Het Nieuwe Inzamelen in Utrecht: discussie over nut en toepassing

Het Nieuwe Inzamelen in Utrecht: discussie over nut en toepassing
Wethouder Geldof is ook blij dat door Het Nieuwe Inzamelen de arbeidsomstandigheden voor medewerkers van de inzameldienst verbeterd zijn
De gemeente Utrecht stopt met het ophalen van vuilniszakken en kliko’s met restvuil. Het college hoopt dat Utrechters zo meer afval gaan scheiden. Bewoners kunnen kliko’s krijgen voor papier, gft en ‘plastic, blik en pak’. Daarnaast komen er ruim zestienhonderd ondergrondse containers voor restafval in de stad. Het zijn juist deze containers die op bezwaren van sommige bewoners kunnen rekenen.

De gemeente Utrecht stopt met het ophalen van vuilniszakken en kliko’s met restvuil. Het college hoopt dat Utrechters zo meer afval gaan scheiden. Bewoners kunnen kliko’s krijgen voor papier, gft en ‘plastic, blik en pak’. Daarnaast komen er ruim zestienhonderd ondergrondse containers voor restafval in de stad. Het zijn juist deze containers die op bezwaren van sommige bewoners kunnen rekenen.

“Ik wil dat er zo weinig mogelijk restafval wordt opgehaald in Utrecht.” Aan het woord is wethouder Geldof. Als verantwoordelijke wethouder kan hij alles vertellen over ‘Het Nieuwe Inzamelen’. De nieuwe vorm van afvalverwerking in de gemeente zorgt ervoor dat het afval in de hele stad anders opgehaald gaat worden. De wijk Binnenstad houdt door haar unieke karakter een uitzonderingspositie. In sommige buurten zoals Overvecht, Wijk C, Lunetten, Terwijde, Rivierenwijk en Hoograven is Het Nieuwe Inzamelen al ingevoerd. In deze wijken werden weinig bezwaarschriften ingediend. Nu wijken als Vogelenbuurt, Tuinwijk en Wittevrouwen aan de beurt zijn, verheffen bewoners hun stem.

In menig wijk in de stad wordt het restafval nu nog aan huis opgehaald. Mensen zetten wekelijks vuilniszakken of de grijze kliko aan de weg. De gemeente heeft besloten dat dit niet de toekomst is. “Restafval gaat de afvalverbrandingsoven in, en dat willen we juist zo min mogelijk”, zegt Geldof.  “Papier, gft en plastic, blik en pak zijn waardevolle grondstoffen. Thuis heet dit afval, maar voor andere partijen zijn het bruikbare materialen. We willen daarom dat afval zo veel mogelijk gescheiden aangeboden wordt. Dat is niet alleen goed voor het milieu, we besparen zo ook op de kosten.” Daarnaast moet het nieuwe inzamelen voor een mooier straatbeeld zorgen. “In veel wijken is er de bekende dag waarop de vuilniszakken naar buiten mogen, maar vaak staan ze er al de dag ervoor. Katten en vogels scheuren de zakken nog wel eens open. Dat ziet er niet fraai uit.”

Het restafval in de vuilniszakken en kliko’s wordt dus niet meer aan huis opgehaald. De huishoudens die zich daarvoor lenen, krijgen drie kliko’s voor papier, gft, plastic, blik en pak. Bewoners moeten hun kliko naar ‘klikoverzamelplaatsen’ brengen in of nabij hun straat, waar ze geleegd kunnen worden door de ophaaldienst. Daarnaast worden er ruim zestienhonderd ondergrondse containers voor restafval geplaatst in de stad. Mensen krijgen een pasje om de container mee te openen zodat ze daarin hun restafval kunnen dumpen. Dat kan vierentwintig uur per dag. De gemeente heeft in 2012 Het Nieuwe Inzamelen als proef ingevoerd in Lunetten. Daar bleek dat er minder restafval werd opgehaald en meer mensen afval scheidden.

Petities

Het Nieuwe Inzamelen kan echter niet overal ingevoerd worden zoals bedoeld met de drie kliko’s. Wethouder Geldof: “Als bewoners geen tuin hebben, is er geen ruimte voor drie kliko’s. Vogelenbuurt is een wijk waar 90 procent van de woningen niet geschikt is voor het systeem.” De inwoners daar moeten zelf naar de al bestaande kringlooppunten om het afval te scheiden. Het restafval moeten ze ook alsnog voortaan zelf wegbrengen. Dit onderdeel van Het Nieuwe Inzamelen wordt dus sowieso ingevoerd.

Proeven

In de gemeente Utrecht is nog niet overal ervaringsdata beschikbaar, daarom is zij bezig met verschillende proeven rond Het Nieuwe Inzamelen.

 • Perscontainers: op verschillende plekken in de stad worden zogeheten ondergrondse perscontainers geplaatst. Al in de container wordt het afval samengeperst. Dit zou handig kunnen zijn op plekken waar de containers snel vol zitten, zodat ze minder vaak geleegd hoeven worden. Op dit moment staan er al vier perscontainers in de stad.
 • Pasjesloze containers: containers waarvoor geen pasje nodig is. De pasjes moeten ervoor zorgen dat afval goed verspreid is over de stad, de gemeente wil via een praktijkproef bekijken wat er gebeurt als er geen pasjes nodig zijn.
 • Ophalen van ‘plastic, blik en pak’: omdat er in sommige wijken bijna geen huishoudens zijn waar drie kliko’s passen, start de gemeente in Vogelenbuurt een proef waarbij mensen zakken met plastic, blik en pak op gezette tijden op straat kunnen plaatsen.
 • Slimme containers: de gemeente wil ook graag een proef doen met containers die zelf herkennen dat ze vol zitten. De containers geven dan een seintje aan de ophaaldienst als teken dat ze geleegd moeten worden.

Dat is ook een van de redenen waarom een groep bewoners niet begrijpt waarom Het Nieuwe Inzamelen er moet komen. Zoals René Peters. Hij is een van bewoners van Vogelenbuurt die het protest tegen Het Nieuwe Inzamelen leidt. “In dit soort wijken is het gewoonweg niet zinvol, omdat de meeste mensen wegens gebrek aan ruimte geen kliko’s krijgen. Het komt er bij ons in de wijk op neer dat de enige verandering is dat we zelf ons restafval moeten wegbrengen. En omdat men geen kliko’s krijgt, is er geen reden om aan te nemen dat mensen meer afval gaan scheiden. We hebben hier ook nog eens te kampen met schaarse openbare ruimte, het is hartstikke krap. De bedoeling is dat er een netwerk komt van ondergrondse containers voor restafval. Daar is helemaal geen ruimte voor.” Alleen al in Vogelenbuurt zijn tientallen bezwaren ingediend en 242 bewoners uit de wijk ondertekenden een petitie tegen de invoering.

Ook in Tuinwijk klinkt bezwaar. Jelleke Meijer is daar langs tientallen deuren gegaan en heeft samen met andere wijkbewoners meer dan tweehonderd handtekeningen opgehaald. “Als je langs de deuren gaat, krijg je een goed beeld van wie er in de wijk woont en wat er speelt. Tuinwijk is gemêleerd, er wonen verschillende mensen. Jonge mensen geven aan dat de manier van inzamelen ze niet interesseert; het maakt ze niet uit dat ze wat verder moeten lopen. Maar veel ouderen, gezinnen en mensen die hier al lang wonen zijn niet blij. Zij vinden vaak dat de ondergrondse containers niet passen in het straatbeeld.”

Bewoonster Meijer geeft ook aan dat sommige bewoners niet zozeer tegen het nieuwe systeem zijn, maar tegen de plaatsing van ondergrondse containers voor de deur. Ze zouden bang zijn voor geluidsoverlast en verloedering. Meijer zelf ziet vooral het nut van de maatregel niet in: “Ik snap dat men moet innoveren en dat er zaken moeten veranderen. En in sommige wijken in Utrecht is Het Nieuwe Inzamelen ook echt handig, zoals in de nieuwbouwwijken. Maar ik begrijp niet waarom het nu in deze wijk ingevoerd moet worden. Er zal niet meer afval gescheiden worden; de mensen die dat willen, deden het al – daar verandert volgens mij weinig aan.”

Peters heeft met medebewoners een comité opgericht om de invoering tegen te houden. Naast de inhoudelijke kritiek zijn ze vooral bang voor een verfrommeld straatbeeld. “We wonen in een prachtige historische wijk, een verlengde van de binnenstad, met veel passanten. Het is geen gezicht om vijftien containers te plaatsen. Ook leiden dit soort containers onvermijdelijk tot het bijplaatsen van afval. Het wordt een troep op straat en dat zorgt voor een inbreuk op het beschermde stadsgezicht.”

Vuilniszakken naast de container

Bijplaatsingen zijn inderdaad een veelvoorkomend probleem in Utrecht. Dagelijks worden honderden vuilniszakken naast de al bestaande ondergrondse containers gekwakt. Soms omdat de bakken vol zitten, soms uit gemakzucht. Daarnaast haalt de gemeente driehonderd keer per week illegaal geplaatst grofvuil op en driehonderd keer papier en karton. “Daar nemen we ook maatregelen tegen”, vertelt wethouder Geldof. “Wij hebben nu ingezet op extra handhaving. In januari hebben we al 82 boetes uitgeschreven. Handhavers ‘in burger’ moet overtreders op heterdaad kunnen betrappen. Of ze proberen via het afval te achterhalen wie de oorspronkelijke eigenaar van het afval is.”

De wethouder meent dat de communicatie vanuit de gemeente beter had gekund. “In het begin waren de brieven niet duidelijk genoeg. Iedereen kreeg dezelfde brief met standaardinformatie. Terwijl iemand die op vier hoog woont geen kliko’s krijgt, kreeg hij of zij wel informatie over kliko’s. Nu zijn informatiebrieven gericht op de specifieke woonsituatie van de bewoners. Dat is een leermoment geweest.”

Geldof is zelf in Vogelenbuurt geweest om te kijken naar de situatie aldaar. “Na de bewonersavond ben ik uiteraard gaan kijken waar de vijftien ondergrondse restafvalcontainers moeten komen. Op elke plek zou het moeten kunnen, ook als je het vergelijkt met andere, vergelijkbare plekken in de stad. Wel hebben we na overleg met bewoners sommige locaties voor de ondergrondse containers verplaatst.”

De wethouder erkent dat er kritiek is van bewoners in sommige wijken. Hij ziet dat het een ingrijpende operatie is en dat de gemeente wat vraagt van de mensen. De gemeente moet volgens hem dus van buurt tot buurt goed bekijken wat daar nodig is, en zelfs van huis tot huis. Wethouder Geldof:  “Om ook in de meer stedelijke buurten in Utrecht, zoals Vogelenbuurt, een betere afvalscheiding mogelijk te maken, zoeken we naar maatwerk.” Protesteerder Peters en zijn medestanders  stappen naar de Raad van State om Het Nieuwe Inzamelen tegen te houden.

43 Reacties

Reageren
 1. g.g.

  de situatie zoals op de foto is in Overvecht een uitzondering. Als je nl meteen belt naar de gemeente dat de papierbak, restafvalbak of glasbak vol is komt men binnen 3 uur de container legen. Hulde aan de gemeente hoe goed dit opgepakt wordt. Ook vind ik het heerlijk dat ik afval veel sneller kwijt ben dan maar 1 x per week. De restcontainers bij mijn appartement worden ook nog eens schoongemaakt als er een melding van stank is.

 2. Marjon

  Ook electronisch afval wordt tegenwoordig niet meer opgehaald. Zelf heb ik thuis inmiddels een kerkhofje van electronisch afval, aangezien ik geen auto heb en liever niet mijn buren inschakel voor dit soort gedoe. En aangezien ik spullen die een ander niet goed meer vindt nog wel opgebruik tot het niet meer werkt, groeit de verzameling. Het zelf moeten wegbrengen leidt bij mij dus juist tot minder inzamelen.

 3. [email protected]

  Waarom laten wij als burgers van Utrecht belazeren door een Wethouder en zijn ambtenaren, dit beleid is alleen achterhaalt,
  https://www.trouw.nl/home/duitsers-twijfelen-over-nut-van-afvalscheiding~ad722150/
  Ga googelen op het net en zie de resultaten, wat te zeggen van al dat vrachtverkeer om het op te halen, en al dat plastic voor de kliko’s, daar word alleen maar een iemand beter van en dat is de leverancier.
  https://www.businessinsider.nl/raymond-gradus-plastic-scheiden-in-de-fabriek-is-goedkoper-626462/
  Zijn wij zo dom dat wij ons voor de gek laten houden door deze wethouder en zijn ambtenaren, dacht het toch niet.

 4. Kees N

  Het element dat ik in de bovenstaande discussie mis is: Arbeidskosten. Tijdens gesprekken bij plaatsing van afvalcontainers in onze wijk werd het duidelijk dat besparing op de arbeidskrachten het allergrootste voordeel is voor de gemeente. Nu wordt er nog gft en restafval opgehaald, maar aan het einde van het jaar alleen nog maar het gft: dat scheelt een dagroute voor de gemeente. Met de extra ophaal bij de containers meegerekend bespaart de gemeente 1/3 op de arbeidskosten.

 5. J.

  Ze mogen wel wat vaker langs komen voor plastic en karton.. de gekregen papier container is maar een smalle rot container, er past amper wat in. Deze zit zo vol dat we met grote regelmaat het zelf weg moeten brengen naar de vuilstort of bij een onhandige ondergrondse container.

  Ik denk als het wat vaker wordt opgehaald dat het een toevoegde waarde is maar tot opheden ervaren we het meer als een vervelende last.

 6. Martin

  Gemeente reageert niet snel genoeg op meldingen dat een ondergrondse container niet werkt. Het is hier al voorgekomen dat het bijna een week duurde voordat een defect gerepareerd was.

 7. Betweter

  Het zou mooi zijn als Geldof de Uithof ook mee zou nemen in zijn plannen. Tot op heden weigert hij dit te doen terwijl het bij uitstek een geschikte locatie is om ze te plaatsen.

 8. FD

  Google eens op Bollegraaf Recycling Solutions.
  Mooi artikel in de VK van 18/07/2016
  http://www.volkskrant.nl/economie/groningse-afvalscheiders-met-wereldreputatie~a4341432/

 9. Marieke

  Ik vind het onzin dat het gewoon voor alle wijken wordt ingevoerd. Ik woon in Tolsteeg en vind het zelf heerlijk omdat ik niet meer op een vast tijdstip de zware vuilniszak naar beneden moet dragen maar gewoon wanneer ik de hond uitlaat mijn kleine zakje vijftig meter naar het eind van de straat draag en weggooi. Maar ik werk in Tuindorp en daar moeten mensen echt anderhalve straat of meer verderop lopen en dat is een stuk minder motiverend. En voor ouderen erg lastig. Ik denk dat dit soort dingen alleen in hoogbouwwijken goed werken. En wat betreft scheiden: ik ga dus ook geen kleine gft-container elke keer alle trappen op en af dragen. In onze straat (160 appartementen) worden altijd maar één of twee gft-emmers buiten gezet! De papier en ‘plastic blik pak’ containers zijn te vaak vol.

 10. WvR

  Misschien is het een idee dat ze de 4 tijdelijke containers vervangen door ondergrondse containers. Deze zijn inmiddels 4 maanden oud, met een 2 maanden oud briefje er op dat deze zeeeeeeeeeeeer binnenkort vervangen gaan worden ondergrondse containers. Ik heb ook niet de indruk dat er serieus onderzoek is gedaan naar de benodigde capaciteit: Voor een maand terug waren er nog 9 tijdelijke containers te tellen. De “tijdelijke” containers zitten daarnaast na 4 dagen max vol. Het legen lijkt de gebeuren op dagen dat men er zin heeft, of nadat er voldoende klachten over volle containers zijn binnengekomen.

  Waar je voorheen na een week van je restafval af was, is er nu overal vuilnis: In de containers, naast de containers, in de kliko op ons balkon (wij zijn zo braaf om totdat de container weer leeg is, het huisvuil zelf bij te houden). Zodra de containers geleegd worden, vindt er een stormloop op de containers plaats om het restafval van de balkonnen af te krijgen. Resultaat: Containers na 2 dagen weer vol. In mijn wijk een bijzonder matig uitgevoerd project, met gelukkig ook nul communicatie vanuit de gemeente Zelfs na beloftes om teruggebeld / gemaild te worden, of, als je dan zelf maar terugbelt, de mededeling dat “Het In Behandeling” is.

 11. Dien Meibos

  Die ondergrondse containers zijn een nieuwe melkkoe. De gemeente registreert straks precies hoe vaak je per jaar een zak vuilnis dumpt en je gaat straks gewoon per keer betalen. Dat gaat mogelijk tot meer afval scheiding van de burger leiden. Ik merk dat er hier regelmatig grofvuil naast de container wordt gezet en dat dit zeker wel 1,5 tot 2 weken blijft staan en ondertussen nog meer grofvuil aantrekt.

 12. [email protected]

  Dus eigenlijk gezien de reacties gewoon stoppen met dit soort onnodige projecten, en gewoon weer de vuilnisboer lekker het vuil op laten halen, en deze laten scheiden in de fabriek die het beter/efficiënter kan en goedkoper want dat is een kwestie van onderhandelen voor een gemeente.

 13. Utrechter in LeidscheRijn.

  Als je dit verhaal goed leest kan je maar een conclusie trekken, we zitten opgescheept met een wethouder die tegen beter weten in dit verkondigt, terwijl het allang achterhaalt is en er veel efficiëntere manieren zijn om afval te verzamelen en te scheiden.
  Parkeerplaatsen weg, nog meer kliko’s in je tuin, en dat allemaal om hoge ambtenaren hun baantje te laten behouden, en de Utrechtse gemeenschap voor de gek houden.
  Ik kan mij niet voorstellen dat de inwoners van Utrecht zich zo laten bedonderen en dit geen consequenties heeft voor deze blijkbaar wereldvreemde wethouder en zijn ambtenaren.

 14. Mark

  Ben al vanaf december vorig jaar bezig om een kliko te krijgen.
  Zou binnen 5 werkdagen contact worden opgenomen.
  Nou ik wacht nog steeds diverse muiltjes telefoontjes gedaan maar nog steeds niets.
  Dus gaat alles in 1 zak en gaat bij restafval.

 15. Thijs

  Wij hebben hier in de binnenstad al tien jaar zo’n ondergrondse container voor restafval en ik kan het iedereen aanraden. Je kunt gewoon je afval kwijt op het moment dat jij er vanaf wilt. Er ligt wel eens afval naast, maar helaas ligt er ook elders wel zwerfafval of vuilniszakken dus dat is niet uniek voor die containers.

  Uitstekend systeem. Ik kan me niet voorstellen dat het in de Vogelenbuurt allemaal zo veel anders zal zijn dan bij ons in de binnenstad; dat zijn toch behoorlijk vergelijkbare gebieden.

 16. Sophia Betendsen

  Ik woon in de Zeeheldenbuurt & voor mij zijn die containers absoluut niet makkelijk.
  Door beperkte mobiliteit kan ik niet zelf de bakken legen.
  Tot nu toe scheid ik papier & glas & de rest gaat in ‘n vuilniszak.

 17. Lauk Woltring

  Wat zou ik blij zijn als er in de Binnenstad op een aantal plaatsen kan worden geëxperimenteerd met GFT-verzameling. Al konden we maar twee keer in de week binnen een straal van max. 250 meter een zak met GFT-afval worden gedumpt in een voorziening… Nu moet ik dat als Binnenstadbewoner met het gewone afval mee weggooien en dat gaat me aan het hart (het is vaak vochtig, maakt verbranden dus duurder) terwijl het allerlei organisch materiaal bevat.

 18. Max

  Ik snap het probleem niet.
  Zelf woon ik in Vogelenbuurt in een appartement, dus zonder containers.
  Ik vind het ideaal dat ik niet hoef na te denken over wanneer ik deze containers of afvalzakken aan de straat moet zetten.
  Zodra de zak vol is breng ik het weg.
  Ik zie liever een ondergrondse container dan vuilniszakken en containers aan de straat.
  En omdat ik papier, plastic en glas scheid is dat minder dan eens per week met een 2 persoonshuishouden.
  Het gescheide afval van verpakkingen en dozen is doorgaans schoon dus die neem ik gewoon in een tas mee naar de ondergrondse container.
  Het grootste probleem is dat in mijn buurt iedereen misschien iets te goed aan het scheiden is waardoor de papier en plastic containers vaak vol zijn terwijl de restafval containers nog ruimte over hebben.

 19. Max

  @Marjon
  Electronisch afval kan je meestal gewoon in een winkel inleveren.
  Ik kan het bij de Jumbo bij mij in de buurt inleveren samen met oude lampen en batterijen.
  Maar als je een Blokker of kijkshop of bouwmarkt in de buurt hebt kan het daar waarschijnlijk ook.

  @Dien Meibos
  Hoewel ik het erg fijn zou vinden als je per kilo restafval zou betalen ipv een vast bedrag verwacht ik niet dat dat gebeurt.
  Ik zal er waarschijnlijk op vooruit gaan maar er zullen vast ook een paar aso’s zijn die meer moeten gaan betalen en dus hun afval maar in de sloot gaan gooien.
  De gemeente snapt dat ook wel en daarom is bijvoorbeeld het ophalen van grofvuil op aanvraag ook gratis.

  @[email protected]
  De enige reden waarom de ‘vuilnisboer’ efficienter is komt omdat regelmatig is gebleken dat deze organisaties gewoon al het gescheide afval op een hoop gooien en verbranden.
  Beter doet de gemeente het gewoon zelf.

 20. cas

  Als ze zouden invoeren dat je per keer moet betalen, gaat de afvalstoffenheffing dan ook verdwijnen (of verlaagt worden)? Of komt de rekening er gewoon doodleuk nog overeen (dubbel betalen), ik weet nu al dat je gewoon duurder uit gaat zijn voor meer gedoe en minder service.

 21. Gerrit

  Alles lezende, zou ik gaan denken, dat het slimmer is om per grote wijk, één punt te maken waar men al het afval kwijt kan, strikt gescheiden. Dit kan volledig geautomatiseerd of met toezicht (weer een paar banen erbij). Slimme mensen rijden hun zakken of bakken, in een keer naar het afvalpunt. De oudjes kunnen hun jonge buurman inschakelen. Rijden vervuilt, maar die grote vuilniswagens vervuilen ook. En het kan ook met de bakfiets. Maar nu het belangrijkste, dit systeem moet tot bezuiniging leiden, ik zou zeggen laat de gemeentelijke heffingen in stand maar ga de mensen belonen, dat werkt. Je krijgt een slimme pas, waarmee je toegang krijgt tot het terrein. Per gesorteerde zak vul je de betreffende container en krijg je een bedragje op je rekening bijgeschreven. Je kop komt wel op de camera, dus je moet wel akkoord gaan, anders geen beloning. Dus lekker heen en weer rijden en alleen geld beuren moet uitgesloten worden en dat is technisch heel goed mogelijk. Registreren op kenteken werkt ook, dat doen ze al jaren op de camping.

 22. Hans

  Gemeente vertelt met opzet niet dat via het pasje op de seconde nauwkeurig wordt geregistreerd wanneer ik mijn afval weggooi. Bovendien heeft gemeente geen protocol over de tijd dat deze registratie bewaard wordt.

 23. Reactionaire rechtse zak.

  Me rug op met je kliko’s.
  Ik ben al wat ouder, invalide en zit in en rolstoel. En alleen al daarom – ook dat hele afval scheiden is volgen mij één grote wassen neus – ga niet om de haverklap moeizaam met kliko’s of restafval door de straten ‘lopen’ zeulen.
  Bovendien wordt het volgens mij een grote en smerige kolerezooi dat zich rond die containers opstapelt. Het zullen vooral over de hele stad verdeelde rattenkwekerijen blijken te zijn.
  Het zittende groene waanzincollege is nu echt stuk. Krijgen we snel een nieuwe?

 24. [email protected]

  @Max 27/2/2017 – 13:10,
  Misschien zou je moeite moeten doen om je eens te verdiepen in deze kwestie, of vertrouw je nou nog echt blind op een wethouder met zijn achterhaalde sprookjesverhaal, ik schat jou hoger in Max.

 25. Reactionaire rechtse zak. h

  Gerrit 27/2/2017 – 13:19
  Misschien is het nog niet te laat.
  Beste Gerrit, mag ik u vragen dat u zodra u even tijd heeft het boek “1984” van George Orwell te lezen?

 26. Jolanda

  Ik loop met een rollator en binnenkort een rolstoel, daar zit ik dan in. Hoe had de gemeente bedacht dat ik m’n afval ging scheiden en wegbrengen? Moet ik dat aan m’n buren vragen? Ze doen al veel, ik kan ze toch niet vragen om m’n afval te verzorgen. Dat schept verplichtingen die ik helemaal niet wil. Ik ben voor afvalscheiding en ik kan nu nog m’n vuilniszak en biobak voor de deur zetten. Hoe het zometeen gaat? Geen idee? Wat heeft de gemeente bedacht voor alle ouderen en inwoners met een beperking? Ik ben naar een RIA geweest, gesproken, maar nooit iets gehoord van de wethouder. Ik ben er erg ontevreden over hoe dit plan uitpakt voor ouderen en inwoners met een beperking. Geweldig he, die participatie en zelfredzaamheid. Ik noem het: zoek het maar zelf uit. Ik voel me in elk geval niet serieus genomen door deze wethouder!

 27. cas

  @ Hans, laat dat stukje protocol maar zitten.
  De overheden proberen tegenwoordig zoveel mogelijk data te verzamelen onder de noemen van “innovatie en meekomen met de moderne tijd” Helaas kunnen overheden deze “big” data niet goed beveiligen, hebben de kennis niet om dit te gebruiken, schaffen onnodig dure systemen aan die compleet bediend worden door de leveranciers (overheid betaald natuurlijk de rekening) en bovenal… Het gaan een overheid niets aan wie wanneer zijn huisvuil weggooit.
  Ze kunnen ook heel simpel anonieme pasjes maken en verspreiden aan de huizen die binnen de straal van zo’n container vallen.

 28. Typisch VVD-beleid weer dit

  Haha

  Hansje Oudwijk is weer terug! Welkom terug oude zeikerd! Ja, je bent inderdaad een oude rechtse zak!

  Verveelde het niet klagen en zeiken je nu al?

  Leuk trouwens dat deze plannen bedacht zijn door zo’n heerlijk rechtse VVD-wethouder, kunnen al die rechtse zakken niet zeiken over links dit en links dat. Een VVD-wethouder die dit alleen maar doet om te kunnen bezuinigen op personeel> typisch rechts, zo kunnen al die vuilnismannen en ambtenaren aan de onderkant lekker ontslagen worden, zonder baan- perspectief en kunnen uren en mensen lekker flexibel ingeroosterd worden. Zo houdt de VVD meer geld over om zinloze prestigeprojecten en evenementen te organiseren en om stinkende deals met de vastgoedwereld en “het bedrijfsleven” te maken. Want geloof maar niet dat deze ambtenaren omgeschoold gaan worden tot stratenvegers. Iets wat zelden nog gebeurd in het Utrechtse overigens, want het straatbeeld in de stad ziet er niet uit met alle zooi op straat. Juist dit VVD-beleid raakt eenieder met een links hart en zorgt voor verloedering van de stad.

 29. Max

  @[email protected]
  Dus als ik het goed begrijp is mijn ‘blinde vertrouwen’ in de gemeente ondergeschikt aan jouw ‘blinde vertrouwen’ in bedrijven die ongecontroleerd niet doen wat voor hun het meest winstgevend is ten koste van het milieu?

 30. Fab

  Bij het hele verhaal wordt ook nu weer gedacht vanuit de fysiek fitte mevrouw c.q. mijnheer, al dan niet met auto of op een kleine afstand. Toegankelijkheid Gemeente Utrecht. Toegankelijkheid en de mogelijkheid tot participeren. Dat is iets wat ze al bij het grof vuil gezet hebben in Utrecht. Ging zo de container in. ‘Gemakkelijker kunnen we het niet maken, vooral moeilijker en liefst zien we u volledig aan de zijlijn’. Wat een knullig beperkte visie en wat een gebrek aan kennis en inzicht.

 31. Freddy

  Vind dit ook raar. Enige afval dat moeilijk te scheiden is van de rest is het groene afval. Heb ik achterhaald via Van Gansewinkel. Dus grijze en groene bak zou moeten blijven. Is dus m.i. inderdaad een bezuinigingsmaatregel. Ik zie trouwens de kosten van reiniging niet omlaag gaan hierdoor.

 32. René

  Wat een gezeur zeg. Mensen zijn kennelijk prima in staat om allerlei rotzooi het huis in te halen. Mij lijkt dat ze dan ook in staat zouden moeten zijn om die rotzooi zelf weer weg te brengen. Mij is vroeger geleerd dat je je eigen rotzooi zelf weer opruimt.

 33. [email protected]

  @Max 27/2/2017 – 16:09,
  Beste Max ga jezelf er eens in verdiepen, krijg je echt een andere visie, en wat betreft de kosten kun je als gemeente gewoon zakelijk onderhandelen met een afval verwerker.

 34. S. van Geel

  Of dit nu voor meer afvalscheiding of een beter milieu zorgt dat kan ik niet overzien. Wat ik wel zie is de ontzettend slechte informatie voorziening die door de gemeente Utrecht wordt gedaan.

  Brieven met halve telefoonnummers, jaar wachten en dan plots “morgen is het er”. De gemeente is een log orgaan maar om dan zo radicaal dingen door te voeren gaat mij persoonlijk te ver.

 35. Reactionaire rechtse zak

  @Typisch VVD-beleid weer dit 27/2/2017 – 15:58

  Wie u ook bent, u spreekt in tongen. Ik weet niet op wie of wat u doelt. Uw persoonsverwarring zal mij verder overigens ook worst wezen.
  Maar als u denk dat ik in mijn schulp zal kruipen omdat dit nakende rattenfestival onder de noemer van moderne afvalverwerking door een andere – in dit geval een domme – rechtse zak wordt geïnitieerd, dan heeft u het mis.
  Saluut, u hoort nog nader van mij.

 36. VoordorpPaul

  Ik weet …dat al het gescheiden afval gewoon bij elkaar wordt geflikkerd in de oven. Ook verbranden wij hier in Nederland, afval dat wordt aangevoerd met boten uit Duitsland, ws betalen wij dat ook. Hetzelfde met gescheiden glas. Een insider vertelde dat de glascontainerophaaldienst het gewoon leegdonderd op 1 berg, dus waarom scheiden. Ik kom dagelijks op de fiets door een bepaald gedeelte van Overvecht waar alles maar naar buiten wordt gegooid en daar haalt de gemeente het constant braaf weg, want die bepaalde groep durven ze niet aan te spreken..ik niet weet, ik niet weet….Ook hier in Voordorp hebben we een complex waar mensen gewoon hun vuil door het raam naar buiten donderen de struiken in. En als we moeten scheiden verwacht ik wel dat de afvalstofheffing naar beneden gaat, anders stop ik snel met scheiden. Het geld moet terug naar de burger en niet naar het hobby-potje van de gemeente. Wanneer zijn er gemeenteraadsverkiezingen ?

 37. Toine Goossens

  Wat hier wordt gezegd over afval dat gescheiden zou kunnen worden, maar de afvaloven in gekieperd wordt klopt niet.

  In 2012 is de raamovereenkomst tussen I&M, het verpakkende bedrijfsleven en de VNG voor tien jaar verlengd. Wie alles wil weten over afvalscheiding kijkt eerst op
  http://www.afvalfondsverpakkingen.nl/home/
  alvorens van alles te beweren dat niet waar is.

  De recycling resultaten van Nederland zijn in 2015 alle zeer ruim boven de EU doelstellingen geëindigd en, op glas na, ook ruim boven de NL doelstellingen. Dat is grotendeels te danken aan de inspanningen en de uitvoeringsorganisaties van het bedrijfsleven.

  Gemeenten weigeren tot nu toe om de verantwoordelijkheid voor het inzamelen van recyclinggrondstoffen, c.q. afval, van particulieren uit handen te geven. Omdat gemeenten zich beroepen op de gemeentelijke autonomie kan en mag het bedrijfsleven de inzameling niet rechtstreeks op zich nemen.

  Dat is het bedrijfsleven een doorn in het oog. Daardoor blijft het inzamelen versnipperd en duurder dan nodig is. Het is overal lokaal net even anders. Zoals op veel gebieden weigeren gemeenten zich te baseren op landelijke standaarden.

 38. blm

  Fijn! Kan niet wachten… geen opengereten vuilniszakken met vuil meer op de straat… en je zakje weggooien wanneer je wilt (paar keer per week? als je toch de deur uitgaat). Geen stank in huis van afval, heb daar ook geen ruimte voor. Woonde in Leidsche Rijn/Terwijde en vond het ideaal… nu in Oost, en weer die vuilniszakken… terug in de tijd was dat voor mij. Heb er ook om verzocht bij de gemeent. Blij!

 39. Mark

  Al ongeveer een jaar dit systeem in onze wijk. Bevalt prima! Minder afval in de straat en op elk moment in de week je afval netjes weg. De klagers zien de voordelen nog niet maar zouden het misschien een kans kunnen geven?

 40. VoordorpPaul

  @ Toine, Nogmaals alles wordt bij elkaar gedonderd. en de verhalen waar je naar verwijst is voor de bühne. Jij leest die onzin, en ik heb het uit monden van mensen die er werken. uhhh fijne dag nog ! En an de gemeente : Ik wil verlaging afvalstoffenheffing, want alleen voor niets gaat de zon op, geen verlaging is bij mij dan tevens geen scheiding van afval

 41. isabelle

  Ik woon in Wittevrouwen. In een appartement, 4-hoog. NO WAY dat ik mijn afval ga scheiden en met vier zakken loop naar een aan te leggen container, 125 meter verderop. Daarnaast is dit geen milieu-overweging, maar een vergaande personele EN materiële bezuiniging voor de gemeente Utrecht. De lasten worden bij de inwoner neergelegd, zonder een verlaging van de afvalstoffenheffing aan te bieden. Win-win voor de gemeente Utrecht. Daarnaast: ik leef in een straat waar heel veel oude mensen wonen. Hoe gaat die dit schaffen? Die vraag heb ik ook bij de organisatie van dit project neergelegd. Antwoord: u kunt iedere dag naar de container lopen, dus een lichtere zak ernaar toe brengen. Dus, rollatorbejaarden in de buurt: iedere dag, in weer en wind, ijzel en regen, storm en kou: gezellig met een vuilniszak op je rollator naar de containers toe!

 42. isabelle

  @Toine: wist je dat het separaat aanbieden van batterijen (groter dan een knoopcel) abjecte nonsens is? Batterijen worden het makkelijkst uit het (inderdaad bij elkaar gedonderde) afval gehaald middels sterke magneten.

  De batterijenservice is echter zo’n doorslaand succes gebleken in Nederland, dat men er maar gewoon mee doorgaat. Het is meer een ‘feelgood’ beleving dan noodzaak.

 43. anna

  alweer storing op de restafvalcontainer op de hoek van dolomieten/simplonbaan.
  voor niks heen en weer gelopen met een zak rest afval. Gelukkig ben ik nog niet oud of slecht ter been. En nu wachten tot dat die container weer open is.
  Toch maar de auto pakken om het rest afval naar het afvalscheidingsstation te brengen. Het wordt bijna wekelijkse klus.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).