Windmolens op Lage Weide terug van weggeweest Windmolens op Lage Weide terug van weggeweest

Windmolens op Lage Weide terug van weggeweest

Windmolens op Lage Weide terug van weggeweest
Archieffoto windmolen
Ineens lijken ze daar weer aan de horizon te staan: windmolens op Lage Weide. Maar daar is toch al jaren over gesproken, en is het plan niet in 2014 weggestemd door de gemeenteraad? Dat klopt, maar de windmolens doemen weer op. Echt een concreet plan is er nog niet, maar in verschillende documenten staat de locatie weer op de kaart. s vaangenomen in de gemeenteraad. Op niet mis te verstane wijze staat daarin: binnen een paar maanden moet de gemeente starten met een verkenning naar de mogelijkheden voor windenergie op Lage Weide.

Ineens lijken ze daar weer aan de horizon te staan: windmolens op Lage Weide. Maar daar is toch al jaren over gesproken, en is het plan niet in 2014 weggestemd door de gemeenteraad? Dat klopt, maar de windmolens doemen weer op. Echt een concreet plan is er nog niet, maar in verschillende documenten staat de locatie weer op de kaart. s vaangenomen in de gemeenteraad. Op niet mis te verstane wijze staat daarin: binnen een paar maanden moet de gemeente starten met een verkenning naar de mogelijkheden voor windenergie op Lage Weide.

“Het is ons gelukt. Met elkaar hebben wij de Utrechtse gemeenteraad kunnen overtuigen: windturbines op Lage Weide – windmolens tussen woonwijken – is een slecht plan”, aldus de belangengroep Buren van Lage Weide op 30 januari 2014. Maar die club is weer op de achterste poten gaan staan. In de de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU 2040), een belangrijk plan van de gemeente, wordt in grote lijnen – ook wel een visie genoemd – gekeken naar de stad in 2040. Daarbij hoort ook de zoektocht naar plekken voor windmolens. De RSU is begin dit jaar gepresenteerd en toen stond daar dus ineens weer Lage Weide in als mogelijke plek voor windenergie.

Maar het is dus niet voor het eerst dat er gesproken wordt over windmolens op Lage Weide. Al vele jaren willen de meeste partijen in de gemeenteraad namelijk zoveel mogelijk duurzame energie opwekken in Utrecht. Dat sluit aan bij verschillende klimaatdoelstellingen. Dat kan onder meer via windmolens en zonnepanelen. Alleen is het altijd lastig om te bepalen waar die windmolens moeten staan. Tussen 2011 en 2014 werd er veel gesproken en onderzoek gedaan naar Lage Weide, het plan lag er om zes windmolens te bouwen. Maar tijdens de apotheose in de raad op 30 januari 2014 besloot de meerderheid – alleen GroenLinks en ChristenUnie waren nog voor – dat de windmolens niet op Lage Weide zouden komen.

‘Technische zoeklocaties’
Ondertussen is de zoektocht naar nieuwe plekken voor windmolens nooit helemaal gestaakt. Zo moet polder Rijnenburg hét gebied worden waar duurzame energie opgewekt gaat worden met zonnevelden en flinke windmolens – al zijn in de polder de laatste bergen ook nog niet bedwongen. Toch blijft locatie Lage Weide knagen en begin dit jaar stond ‘ie dus weer in de stukken. “De prioritaire zoeklocaties voor zonnevelden en windmolens zijn Ockhuizen, Utrecht Science Park, Voordorpsepolder, Dorpeldijk, Lage Weide (alleen wind), Noorderpark (alleen wind) en Fort Blauwkapel (alleen zon). […] Het zijn technische zoeklocaties, die nog een integrale afweging vergen.”

‘Die discussie hebben we toch in 2014 al gehad’

We spoelen nu even door naar de raadsvergadering van 11 november. Daar werd de ‘technische zoeklocatie’ ineens een stuk concreter. Via een motie riep de meerderheid – CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, Student & Starter – van de raad de gemeente op om haast te maken met een onderzoek naar windmolens op Lage Weide. Partijen die dus in 2014 nog tegen waren, stemmen nu weer vóór een verkenning.
De geschiedenis lijkt zich te herhalen. Althans, dat is het oordeel van bijvoorbeeld de VVD in Utrecht. Op Twitter reageerde raadslid Gertjan te Hoonte na het aannemen van de motie: “Ongelofelijk. CDA Utrecht vraagt samen met D66, GL en CU doodleuk om windmolens te plaatsen op Lage Weide. Die discussie hebben we toch in 2014 al gehad. Dat kan niet zonder grote overlast in Terwijde, Zuilen en Maarssen. Lage Weide ligt midden in het stedelijke gebied.”

‘Het proces was toentertijd zo verknald dat D66 besloot om tegen te stemmen’

Geen definitieve afwijzing
D66 was een van de partijen die in 2014 tegen de komst van windmolens stemde op Lage Weide, en nu juist weer voor de verkenning naar windmolens op datzelfde Lage Weide. Wat is er veranderd? D66-raadslid Jelmer Schreuder zat nog niet in de raad in het jaar dat zijn partij zich tegen het plan keerde. Als we hem vragen naar de ‘draai’ legt hij uit dat D66 sowieso niet tegen windmolens was of is: “Maar het proces was toentertijd zo verknald dat D66 daarom besloot om tegen te stemmen. Want als je besluit dat er ergens windmolens kunnen komen, moet dat besluit wel goed tot stand zijn gekomen. In 2014 besloten we daarom om de stekker uit het plan te trekken omdat we toen meenden dat het proces niet goed verlopen was. Het was nooit bedoeld als definitieve afwijzing.”

Schreuder benadrukt dat het aantal plekken in Utrecht waar eventueel windmolens kunnen komen beperkt zijn. “Daarom is het belangrijk dat er goed onderzoek wordt gedaan, en dat bewoners daar in een vroeg stadium bij betrokken worden. Met de motie roepen we het college juist ook op om vroeg te starten met participatie met ondernemers en omwonenden. Daarbij is het ook belangrijk om te weten dat er duizenden mensen werken op Lage Weide. Wij willen ook weten wat de eventuele komst van windmolens betekent voor de werklocaties daar.”

‘We moeten er gewoon niet weer aan gaan beginnen; geen klankbordgroepen en onderzoeken’

Gedegen onderzoek naar de mogelijke komst van windmolens en het gesprek aangaan met betrokkenen, wie kan daar nou op tegen zijn? Nou de belangengroep de Buren van Lage Weide is op z’n minst gezegd niet blij. Jan Sakko vertelt: “Het is onnodig om weer onderzoek te doen, er is niks veranderd sinds 2014. Ja, er is wel wat veranderd, windmolens worden nog hoger en er zijn meer huizen gebouwd dus gaan nog meer omwonenden last krijgen van eventuele windmolens. We moeten er gewoon niet weer aan gaan beginnen; geen klankbordgroepen en onderzoeken. Het zijn allemaal lapmiddelen om de windmolens er doorheen te drukken.”

Onderzoek
Dan toch nog even de kritiek die de Buren van Lage Weide heeft op de windmolens. Het heeft allemaal te maken met zorgen over eventuele overlast. De omwonenden vrezen geluidsoverlast, horizonvervuiling, slagschaduw en waardevermindering van huizen. Facetten die volgens D66-raadslid Jelmer Schreuder juist allemaal goed onderzocht moeten gaan worden.

Sakko vertelt: “We zijn absoluut geen tegenstander van duurzame energie, maar windmolens op deze plek passen gewoonweg niet. De windmolens komen te staan op 400 meter afstand van huizen. Terwijl de tiphoogte van windmolens wel 240 meter kan worden. We zitten er echt niet op te wachten om alle onzekerheid die we toen te verduren kregen nu weer te gaan herhalen. Er moet respect zijn voor de woonomgeving van de bewoners hier.”

27 Reacties

Reageren
 1. Scherpschutter

  Dat plan kan linea recta weer opnieuw de afvalbak in, want het nieuwe oude kabinet heeft besloten om twee kerncentrales bij te gaan bouwen (zie regeerakkoord), waarmee er geen enkele behoefte meer is aan deze geldverbrandende troep.

 2. Bill

  @Scherpschutter, wat goed dat je weer zo’n doordachte en genuanceerde reactie plaatst. Je kan merken dat je met veel zorg (en, ja, laten we maar het beestje bij de naam noemen: SCHERPTE) hebt nagedacht over hoe je je reactie zou vormgeven.

  Ik neem aan dat je hebt doorgerekend dat de energieopbrengst van twee kerncentrales er voor zorgt dat we verder totaal geen behoefte meer hebben aan hernieuwbare energie in heel Nederland.

  Zou je die berekeningen even kunnen delen? Ik vind het zo fijn dat je gedegen onderzoek doet zodat de rest van ons dat niet hoeft te doen.

 3. Inwoner van Utrecht.

  https://www.rtlz.nl/opinie/video/4947736/subsidie-biomassa-perverse-prikkel-afschaffen-tu-eindhoven

 4. stefan

  Misschien moeten die twee nieuwe kerncentrales maar op Lage Weide en in Rijnenburg komen. Geen lawaai, geen slagschaduw. En als er wat ontploft is Utrecht weggevaagd, hetgeen in één klap (letterlijk) al onze grootstedelijke problemen oplost.

 5. Nina

  @ Bill

  Naast de windmolens die een grote berg afval zijn na afschrijving – want niet recyclebaar – is het ook fijn dat we de biomassacentrales kunnen gaan sluiten en de ontbossing daarvoor kunnen stoppen.

 6. L.W. Bewoner

  Onbegrijpelijk dat er alleen voor Windenergie gekeken wordt naar Lage Weide. Er is zoveel dakoppervlakte op Lage Weide waar misschien ook een zonnepark op aan te leggen is. Daarnaast kan er ook gekeken worden om minder CO2 door de daken te laten uitstoten op warme dagen wanneer deze met sedem bekleed zijn en heeft nog een redelijke isolatie waarde. Naast de ‘buren van Lage Weide’ zijn er ook bewoners van Lage Weide welke er al jaren legaal in hun woonhuizen wonen aan o.a. de Reactorweg, Atoomweg, Maarssenbroeksedijk en Kantonnaleweg. Deze zullen waarschijnlijk ook niet allemaal staan te popelen bij het idee van een windmolen met een hoogte welke boven de Dom uitsteekt in hun directe woonomgeving.

 7. Massegast

  Voordat er één kWh uit een kerncentrale komt ben je 10 – 12 jaar verder. 15% van het huidige elektriciteitsgebruik in NL komt dit jaar uit Franse kerncentrales en Duitse bruinkoolcentrales. Daarom is de CO2 uitstoot dit jaar in NL zo teruggegaan, ha, ha. ‘Goed gedaan jochie!’ Laat ik eens 2 voorspellingen doen: het is wachten op de eerste grote black out in NL, maar ook Duitsland gaat een kans maken: dat zal de verwende NL bevolking, dan wel de Duitse industriebazen, niet gaan begrijpen. Verder zegt mijn (politiek-maatschappelijke) intuïtie dat die kerncentrales er in NL niet gaan komen. Lubbers is het in de jaren 80 niet gelukt. Het zal Rutte in de jaren 20 niet lukken.

 8. Rob H.

  @Bill: Los daarvan, het duurt nog tot 2050 voor die krengen er staan. Ik hoorde dat ScherpSchutterT bereid is om geen stroom meer af te nemen, tot de kerncentrale’s opgeleverd zijn en ook daadwerkelijk draaien.

 9. Bill

  @Nina, in bijvoorbeeld Frankrijk worden windmolens op dit moment al gerecycled, dus ook jou zou ik graag willen vragen om je reacties te onderbouwen met feiten in plaats van Scherpschutter te volgen in onduidelijk onderbuikgeschreeuw.

 10. Ron

  Windmolens op land; niet leuk, wel nodig.

  Waarom?
  Alle kolencentrales gaan voor 2030 uit.
  Alle gascentrales gaan voor 2045 uit.
  Kerncentrales bouwen duurt 15-20 jaar. Dus als je nú begint (ff planning, ontwerp en vergunningsfase overslaan) dan ben je in 2036-2041 klaar.

  Kortom: waar komt tot 2036 dan alle stroom vandaan, zeker in de winter als zonnepanelen een stuk minder opbrengen? Al zetten we buiten de scheepvaartroutes héél de Noordzee vol, dan nóg levert dat onvoldoende stroom op. Dus: windmolens op land, niet leuk, maar noodzakelijk. Of we moeten leren leven bij kaarslicht.

 11. Ron

  Ps: sloop die huizen daar toch gewoon als men zoveel overlast vreest. Die handvol huizen kunnen we overal in en rond de stad wel kwijt, op plekken die leuker wonen dan tussen de zware industrie. Windmolens kunnen we echter niet overal kwijt. Door die huizen te slopen en die windmolens er neer te zetten, heb je én bewoners die fijner wonen, én die noodzakelijke windmolens.

 12. Yoshua

  @LW Bewoner,

  Daar zit zeker wat in om alle panden vanaf de Planetenbaan in Maarssenbroek tot aan de Electronweg in Utrecht van zonnepanelen te voorzien.
  Dan heeft Utrecht waarschijnlijk de primeur het grootste zonnepark op daken van Europa te bezitten en is direct koploper duurzame energiewinning.
  Kunnen ze direct de Baltische takkenverbrander sluiten.
  Politiek kan eindelijk Utrecht eens goed op de kaart zetten.
  Met Ronde van Frankrijk en Vuelta en fietsenstalling maak je minder indruk.
  Een beetje bestuurder zou hier vol voor willen gaan, staat goed op zijn of haar cv.

 13. Scherpschutter

  @Bill

  Wat lees je weer verschrikkelijk slecht. Ik zeg niet dat er geen hernieuwbare energie meer nodig is (dat doet jouw fantasie voor je), maar dat dit windmolenplan in de prullenbak kan…

  En ja, verder is het gebrek aan rendement van windmolens natuurlijk wel algemeen bekend. Afhankelijk van de omvang en meezittende wind levert een moderne windmolen op jaarbasis optimistisch bezien zo’n 6,5 miljoen kWh elektriciteit. Dit betekent dat we er zo’n 18.000(!) nodig hebben om heel Nederland van stroom te voorzien. Dat is 1 windmolen per 2,3 vierkante kilometer (2300m2), ofwel een enorme windmolen voor iedere stukje grond van pakweg 48 bij 48 meter…Zo ongelofelijk hopeloos is deze ‘technologie’. LOL

  Kappen met die onzin. Solar en kernenergie zijn de toekomst.

 14. Bill

  @Scherpschutter: Je schreef “Dat plan kan linea recta weer opnieuw de afvalbak in, want het nieuwe oude kabinet heeft besloten om twee kerncentrales bij te gaan bouwen”.

  Het woord ‘want’ betekent bij de meeste mensen dat je een relatie legt tussen twee stellingen. Je zei dus letterlijk dat het de prullenbak in kan OMDAT er twee nieuwe kerncentrales bij gebouwd gaan worden.

  Overigens is het uiteraard zo dat Nederland niet geheel op windenergie kan drijven, en ik steun kernenergie dan ook.

  Je berekening zelf is trouwens weer eens helemaal verkeerd, maar het artikel waar je dat uit geknipt en geplakt hebt is gefactchecked door De Correspondent, misschien kan je dat even doorlezen.

 15. Koel Hoofd

  Groenlinks en D66 moet en zou hun klimaatzin krijgen.
  Dat lukte niet in 2014, dus nu proberen ze het weer. Net kleine kinderen.
  Dat het een achterlijk plan is -windmolens binnen de bebouwde kom- komt niet eens in hun drammerige hoofdjes op.

  @Stefan
  Goed plan. Maar als we dan toch bezig zijn…
  Er zijn 7 kerncentrales nodig voor heel Nederland, (mits we die data centra buiten onze grenzen kunnen houden) die kunnen allemaal op Lageweide staan.
  Een Co2 neutrale energieindustrie waarvan de werknemers super gezond op een emissieloze trapfiets naar toe kunnen komen.
  Dat nucleaire afval kunnen we dan met Elon Musk meesturen om op Mars te deponeren. Dat is toch al onbewoonbaar.

 16. Kerncentrale Utrecht

  Kerncentrale Utrecht 16/12/2021 – 17:11
  Ik ben blij met de nieuwe kerncentrales,eindelijk de juiste weg naar co2 vrije uitstoot

 17. WP

  Windmolens op een industrieterrein. Is toch niet zo gek dat ik daar geen problemen in zie? Wind is een mooie aanvulling op zon. Als het goed waait schijnt de zon vaak niet en vice versa. Daken volplampen met zonnepanelen en windmolens erbij. Hoppa! Ze moeten ergens staan. Industrieterrein is dan de beste plek.

 18. Pee

  Luister eens wat rutte over windmolens heeft gezegd.
  https://www.youtube.com/watch?v=chqMyUIfF4U

 19. bewoners uit Elinkwijk zuilen

  Ik woon heel dicht bij deze zoeklocatie en ben enorm voorstander. Please in my backyard. maar ik zou wel graag mede eigenaar willen worden en meebeslissen zodat het windpark er komt niet ten behoeve van winstoptimalisatie maar juist de ideale combi tussen leefbaarheid en energieproductie. ook zie ik het als een kans om het thema energie armoede zelf op te lossen. lokaal. dus geef ons minstens 50% van het aandeelhouderschap als omgeving. stel duidelijke kaders richting ontwikkelaars en laten we niet te veel tijd en geld verliezen over of het wel of niet moet. windenergie is nodig. laten we praten over HOE. #ookeenbuurvanlageweide

 20. bewoners elinkwijk

  ik ben voor! maar dan wel zelf eigenaarschap als omgeving. geen winstmaximalisatie maar leefbaarheid icm het tekkelen van themas als energiearmoede. lokaal!

 21. Nina

  @ Bill

  Heb je een bron voor het recyclen van windmolenwieken? Het laatste dat ik weet is dat de wieken niet recyclebaar zijn of evt. alleen middels een chemisch proces.

 22. Nina

  @ WP

  De zon schijnt niet altijd en de wind waait niet altijd.

  Wat dan?

 23. Peter de V.

  Was laatst bij Kuhne en Nagel aan de Atoomweg, alwaar een schier oneindig dak ligt te wachten op heel veel zonnepanelen. Inderdaad zou hier in elk geval zonne-energie geproduceerd kunnen worden.
  En wat doen we tegenwoordig met alle andere platdozige distributiecentra? Daar liggen toch ook wel z.p.’s op mag ik hopen?

 24. Bewoners van Leidscherijn

  Kom maar door met die molens en hopelijk krijg ik er zicht op. Windturbines dicht bij de stad staat voor hoop en vertrouwen! Een statement en concrete bijdrage aan de energietransitie. Dat we bereid zijn veranderingen in onze omgeving te omarmen om de toekomst van onze kinderen en het wonder moeder Aarde veilig te stellen. Dat beseffende klinkt het wiekgeluid als muziek in de oren. Laten we het windpark als bewoners zelf bouwen en ervan profiteren. Wie doet mee? Willem

 25. Lotte Wolters

  Misschien moeten mensen dan eens stoppen met te stemmen op groen links. Die nemen met de burgers continue een loopje om hun eigen ego projectjes erdoor te drammen

 26. Werner Ottoling

  @Bill beter lezen: https://decorrespondent.nl/4413/factcheck-willen-windmolens-aan-onze-energievraag-voldoen-dan-moeten-we-heel-nederland-volbouwen/487811373951-2bd0e797

  De correspedent heeft het idd gefactchecked, met als conclusie grotendeels juist!

 27. Pensionado

  Lage Weide is in principe een juiste plek : industriële windmolens op een cat 5 bedtijventerrein. Bouw gewoon wat meer maar kleinere molens zodat landschapsbeheer niet wordt aangetast en omwonenden geen last hebben. Hinder valt gewoon weg tegen achtergrond van industrielawaai, treinen, wegverkeer en zicht op schoorstenen, afvalberg en energiecentrales…..

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).