Aantal misdrijven in Utrecht gedaald: fietsendiefstal blijft wel een probleem | De Utrechtse Internet Courant Aantal misdrijven in Utrecht gedaald: fietsendiefstal blijft wel een probleem | De Utrechtse Internet Courant

Aantal misdrijven in Utrecht gedaald: fietsendiefstal blijft wel een probleem

Aantal misdrijven in Utrecht gedaald: fietsendiefstal blijft wel een probleem
De totale criminaliteit in Utrecht is in 2018 gedaald, dat blijkt uit het Veiligheidsbeeld van de gemeente. Wel is er meer overlast door jongeren gesignaleerd en komen Utrechtse jongeren vaker in de zware criminaliteit terecht. Daarnaast blijft onder meer fietsendiefstal een hardnekkig probleem.

De totale criminaliteit in Utrecht is in 2018 gedaald, dat blijkt uit het Veiligheidsbeeld van de gemeente. Wel is er meer overlast door jongeren gesignaleerd en komen Utrechtse jongeren vaker in de zware criminaliteit terecht. Daarnaast blijft onder meer fietsendiefstal een hardnekkig probleem.

Het aantal zogenaamde high impact crimes (woninginbraken, overvallen of straatroven) is de afgelopen jaren gedaald. Zo is er een daling van 30 procent in woninginbraken ten opzichte van 2017 en een daling van 62 procent in vergelijking met 2011. In 2018 werden wel iets meer overvallen (1 meer) en straatroven (7 meer) gepleegd dan een jaar eerder. Burgemeester Jan van Zanen: “Bij zowel overvallen als straatroven geldt dat doordat het om kleine aantallen gaat, de cijfers kunnen fluctueren.”

Een doelstelling was om aangiftebereidheid te vergroten bij slachtoffers van geweldsdelicten, maar daar is voor het eerst sinds 2015 pas een kleine toename in te zien. Of dit structureel is, is nog niet duidelijk te zeggen.

(Tekst loopt door onder grafiek)

Overlast en zware criminaliteit jongeren

Jongerenoverlast in de gemeente Utrecht is al jaren een probleem dat maar moeilijk is aan te pakken. Dat blijkt ook uit het huidige beeld. Jongerenoverlast (het percentage bewoners dat aangeeft dit vaak te ervaren) schommelt al vele jaren rond de 20 procent. In 2018 kwam dit cijfer uit op 21 procent.

Daarnaast is te zien dat steeds meer jongeren op jonge leeftijd in de zwaardere criminaliteit terecht komen, waarbij geweld niet wordt geschuwd. Dat is ook te zien in de top-X; een aanpak van vaak jonge plegers van misdrijven die meerdere problemen hebben en regelmatig in aanraking met politie en justitie komen.

In 2018 waren 14 van de 26 Top X’ers 18 jaar of jonger. “Een zorgelijke ontwikkeling”, aldus de burgemeester. “Steeds meer betrekken we de jongeren zelf, hun ouders en indien mogelijk buurtbewoners en ondernemers bij de aanpak. We kiezen altijd voor preventie als dat kan en repressie als dat moet.”

Veelvoorkomende criminaliteit

Het aantal aangiften van fietsendiefstal ligt ten opzichte van 2017 7 procent lager. Vergeleken met 2011 is een toename zichtbaar van maar liefst 46 procent waarmee de doelstelling om het aantal fietsendiefstallen terug naar het niveau van 2011 te brengen nog ver buiten bereik is. “Hoewel de cijfers dus licht zijn verbeterd, blijft fietsdiefstal een hardnekkig probleem.”

Openbare orde en maatschappelijke onrust

Het aantal signalen van radicalisering in Utrecht is toegenomen van 81 in 2017 naar 101 in 2018. Er zijn geen uitreizigers bekend die uit Utrecht vertrokken zijn sinds de val van IS. Het actuele dreigingsniveau in heel Nederland voor terrorisme blijft substantieel.

Er zijn in totaal 146 demonstraties geweest in Utrecht in 2018, dat is meer dan in de afgelopen jaren. In 2018 voelde 29 procent van de inwoners zich wel eens onveilig in de eigen buurt in Utrecht. Het doel was 26 procent en is dus niet behaald.

De burgemeester schrijft verder dat de cijfers niet een volledig beeld geven van de veiligheid in de stad, omdat een gedeelte van de ondermijnende (of georganiseerde) criminaliteit niet wordt waargenomen.

6 Reacties

Reageren
 1. @UtrechtseSjoerd

  Zullen we er van maken “Aantal _aangiftes_ van misdrijven in Utrecht gedaald”?

 2. Eigenrechter

  Wat Sjoerd zegt. Onbegrijpelijk dat de journalistiek die nuance niet brengt.

 3. Hans Oost

  Idd het gaat om geregistreerde criminaliteit. Dat de ondermijning onrustbarend toeneemt is nergens te vinden. Wat er gebeurt in autoboxen, zolder en schuurtjes is niet bekend. Plofkraken worden niet geregistreerd als aangifte. Sluiten van panden ook niet. Digitale criminaliteit is nergens in de cijfers te vinden. Nee. Criminaliteit neemt sterk toe maar ziet er anders uit dan zkkenrollen of fietsdiefstal.

 4. Rob H.

  Ah kijk! De cijfers weerspreken niet wat de onderbuik zegt, dus kloppen de cijfers niet.Want de onderbuik heeft altijd gelijk…

 5. Wim Vreeswijk

  De cijfers zijn inderdaad gigantisch geflatteerd omdat de aangiftebereidheid enorm afneemt. Zo liggen er 16.000 dossiers met bekende dader op de plank waar niets mee gedaan wordt. Er wordt hooguit nog aangifte gedaan vanwege de verzekeringsuitkering. Voorts is de politiesterkte ingesteld op 350.000 inwoners en wordt er geen rekening gehouden met 100.000 toeristen die maandelijks Utrecht bezoeken. Ook de BOA’s moeten meer bevoegdheden krijgen en drones veel meer ingezet moeten worden vanuit het buro voor heterdaadgevallen, zoals reeds aangetoond is met de vele autobranden. Met de toenemende armoede wordt de crimineel ook steeds vindingrijker. Men zou al een heleboel (drugs) criminaliteit kunnen tegen gaan als kweek en verkoop gewoon een overheidstaak wordt. Zo krijgt Utrecht een extra inkomstenbron, kunnen de lokale belastingen omlaag, kan de koopkracht voor iedereen iets omhoog en kan de onderbezette politie ook voor andere taken ingezet worden, dan steeds achter de feiten aan hollen

 6. Dirk

  “De totale criminaliteit in Utrecht is in 2018 gedaald, dat blijkt uit het Veiligheidsbeeld van de gemeente.”

  De totale geregistreerde criminaliteit is gedaald. Een subtiel maar belangrijk verschil.

  “De burgemeester schrijft verder dat de cijfers niet een volledig beeld geven van de veiligheid in de stad, omdat een gedeelte van de ondermijnende (of georganiseerde) criminaliteit niet wordt waargenomen.”

  Dit en het feit dat de politie je vraagt om een afspraak te maken om aangifte te komen doen, dan wel je ontmoedigt om aangifte te doen omdat ze er toch niet aan toe komen, betekent dat er weinig conclusies getrokken kunnen worden over groei of daling van de totale criminaliteit. Deze data zegt enkel iets over de bereidheid van mensen om aangifte te doen.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).