Utrecht overweegt vanwege toenemende overlast ook een verblijfsontzeggingsgebied voor Kop van Lombok Utrecht overweegt vanwege toenemende overlast ook een verblijfsontzeggingsgebied voor Kop van Lombok

Utrecht overweegt vanwege toenemende overlast ook een verblijfsontzeggingsgebied voor Kop van Lombok

Utrecht overweegt vanwege toenemende overlast ook een verblijfsontzeggingsgebied voor Kop van Lombok
Utrecht heeft al langere tijd te maken met een groep mensen die voor veel overlast zorgt. Eerder zijn op verschillende plekken in de stad, waaronder onder het bollendak en bij het Lucasbolwerk, al maatregelen genomen. Omdat er nu ook in de Kop van Lombok veel overlast is, komt het college nu ook daar met maatregelen.

Utrecht heeft al langere tijd te maken met een groep mensen die voor veel overlast zorgt. Eerder zijn op verschillende plekken in de stad, waaronder onder het bollendak en bij het Lucasbolwerk, al maatregelen genomen. Omdat er nu ook in de Kop van Lombok veel overlast is, komt het college nu ook daar met maatregelen.

Het college van burgemeester en wethouders schrijft in een brief aan de raad dat de overlast van de laatste tijd wordt veroorzaakt door een groep vreemdelingen die van buiten de Europese Unie komt. Ook komt de overlast op steeds meer plekken in Utrecht voor en wordt de aard van de incidenten ‘grimmiger’. “De toename van de incidenten en overlast heeft veel impact op het veiligheidsgevoel van omwonenden, winkeliers, bezoekers en passanten.”

Er zijn in de stad al meerdere maatregelen genomen om de groep overlastgevers aan te pakken. Zo wordt bijvoorbeeld extra politie ingezet op NS-trajecten tussen Utrecht en Ter Apel, en Utrecht en Budel. Ook in het stationsgebied is extra handhaving ingezet.

Kop van Lombok

Volgens de gemeente is de roep om aanpak van de overlast op dit moment vooral in de Kop van Lombok groot. De gemeente gaat daarom onderzoeken of hier een verblijfsontzeggingsgebied ingesteld kan worden, zoals dat nu ook al geldt in het stationsgebied. Daarnaast wordt gekeken of de flexibele camera’s, die tot juni bij de Timorkade hingen, weer terug kunnen komen.

Verder is er een appgroep gestart met ondernemers en de Ulu-moskee, waardoor politie en handhaving sneller aanwezig kunnen zijn als iemand op heterdaad betrapt wordt. Stewards in het gebied proberen ervoor te zorgen dat de overlast veroorzaakt door vreemdelingen minder wordt. De gemeente gaat kijken of deze stewards langer ingezet kunnen worden.

Persoonsgericht

De gemeente is daarnaast gestart met een zogenoemde ‘persoonsgerichte aanpak’ voor vreemdelingen. Het gaat om een groep vreemdelingen die kort in beeld is en verder geen binding heeft met Utrecht. Hun problematiek is vaak complex en kennis van het vreemdelingendomein is nodig bij de aanpak voor deze groep. Na een incident dat onlangs plaatsvond, zijn twee verdachten uit Algerije aangemeld voor deze aanpak.

Ook is er iemand vanuit de gemeente met deze groep in gesprek om erachter te komen wat er nodig is om deze personen vrijwillig terug te laten keren naar het land van herkomst. Eén overlastgever is hierdoor al vrijwillig teruggekeerd en er lopen gesprekken met zeven andere personen uit de groep.

Landelijk

De maatregelen van de gemeente komen voort uit de ‘Utrechtse aanpak’, maar dat is niet voldoende. Naast lokale maatregelen is volgens het college ook samenwerking met landelijke partijen nodig. Burgemeester Sharon Dijksma heeft daarom gesprekken met de staatssecretaris. Doel van de samenwerking is om het voor overlastgevers ‘onmogelijk te maken door Nederland rond te trekken en daarbij ongrijpbaar te blijven’.

Gekoppelde berichten

31 Reacties

Reageren
 1. Erik

  Grensbewaking staat niet gelijk aan extremisme; het is een preventiemaatregel tegen bepaalde problemen. De gedachte van open grenzen is gebaseerd op een naïeve wereldvisie die ervan uitgaat dat iedereen gelijk is. Gezien de grote stroom mensen die hierheen komt, lijkt het erop dat er uiteindelijk geen winnaars zijn. De enige profiteurs zijn zij die beveiligingsinstallaties verkopen, de facilitaire dienstverleners die asielopvanglocaties inrichten en ontmantelen, en de banken die vanwege de aanhoudende vraag op de woningmarkt de hypotheekpiramidestructuur in stand houden.

 2. bart

  De overlast die ik ervaar in Lombok Oost wordt zeker niet alleen veroorzaakt door “vreemdelingen”. In Utrecht geboren en getogen mannen/jongens hangen op de hoek van de straat, schreeuwend, ruziemakend, deels dealend, deels gebruikend. Dus meer drugs gerelateerd dan asiel gerelateerd.

 3. G.H.

  Ik begrijp niet waarom er wordt geprobeerd om iemand die hier niet mag zijn, per sé vrijwillig terug te laten keren naar het land van herkomst. Onvrijwillige terugkeer lijkt mij een stuk eenvoudiger te realiseren.

 4. buurtbewoner

  dat stemt zeer hoopvol:
  Eén overlastgever is hierdoor al vrijwillig teruggekeerd

 5. Alain

  @GH Het probleem is doorgaans dat het land van herkomst niet meewerkt.

  Er worden bvb. dan geen persoonsdocumenten uitgegeven.

  Dan wordt het dus heel lastig om de persoon naar land van herkomst te krijgen. Met een gewone lijnvlucht kan hij/zij al niet mee.

 6. Dirk

  Vrijwillig terugkeren = met een zak geld zodat ze daar een bestaan kunnen opbouwen.

 7. Teringjantje

  @ buurtbewoner

  Waarschijnlijk met een zak geld vertrokken en inmiddels alweer terug.

 8. Lombokker

  Het AZC in Budel is ‘gespecialiseerd’ in zogenaamde veiligelanders, asielzoekers die afkomstig zijn uit landen die veilig worden geacht, voornamelijk uit Noord Afrika. Zolang deze mensen nog in de asielprocedure zitten, hebben zij recht op opvang en zakgeld.

  Deze groep zorgt voor veel overlast en criminaliteit, zowel in AZC’s als daarbuiten. De misdrijven die ze plegen zijn meestal niet voldoende ‘zwaar’ om hen daarvoor vast te zetten. De landen waaruit zij afkomstig zijn werken helaas ook niet mee aan hun terugkeer.

  Het wordt hoog tijd dat de landelijke politiek hier een oplossing voor vind, want hierdoor verdwijnt er steeds meer draagvlak voor de opvang van asielzoekers, hetgeen ten koste gaat van degenen voor wie het uiteindelijk bedoeld is.

 9. Utrechter

  Vraag me af hoe lang een groep die veel overlast geeft overlast kan blijven geven voordat er een structurele oplossing komt. Nu een verblijfsontzegging betekend het verplaatsen van het probleem en dat ze dat ze een park verder op zullen opduiken. De Utrechtse aanpak kost weer bakken met gemeentelijk belasting geld en lost niets op.

 10. Trek

  Aha, een verblijfontzeggingsgebied voor Kop van Lombok?! Dan trekt men vervolgens naar Lombok-west, parken, en Oog in Al. Fijn 🙁

 11. G.H.

  @Alain
  Ah, daar had ik niet bij stilgestaan, dank voor de uitleg.

 12. Jan

  Dat zou Rutte toch oplossen?

  Sinds Rutte I (2010) is de portefeuille van Justitie bijna onafgebroken in handen van een VVD minister. En het probleem wordt maar groter.

 13. jan

  Eigenlijk is het best een leuke multiculturele straat. Alleen het zijn vaak de foute gasten uit Kanaleneiland en Overvecht die hun handel en wandel daar uitvoeren en ook graag hun dure luidruchtige auto door de straat heen rijden.
  De asielzoekers zijn maar een puntje van de ijsberg

 14. Katja

  Doe maar gelijk voor de hele stad…:)

 15. Yoshua

  Zou de Utrechtse aanpak die eind vorig jaar met trots werd gebracht zijn mislukt.

  21 december 2022,
  Kees Loef, in oktober aangesteld als Coördinator Nationale Aanpak Overlast, bepleitte gisteravond tijdens een raadsinformatiebijeenkomst een sober regime voor overlastgevende asielzoekers, waarbij zij naar een locatie gaan “waar de deur niet opengaat”. Binnen acht dagen moet hun asielprocedure dan van “intake naar eindbeslissing” gaan. “De ervaring is zelfs dat meer dan de helft in die acht dagen ervoor kiest de procedure te beëindigen en daarmee het land te verlaten.”

  Reactie van de gemeenteraad was.
  Dit druist in tegen het Utrechts model.
  Mensen het leven zuur maken en eigenlijk opsluiten, is niet de oplossing.
  Dat is niet hoe ik vind dat we met mensen moeten omgaan.

  Waarom nu hulp inroepen van de overheid en zwakkere mensen het zware leven nog zwaarder maken.
  Barmhartigheid lijkt te zijn verdwenen.
  Zelfs de moskee klaagt over zijn gelovigen die ze zelf niet kunnen leiden naar het juiste pad.
  Een Moskee!
  Wees barmhartig, geef de hongerige eten, geef de vermoeide een bed.
  We zijn de weg kwijt.
  Accepteer de veilige landers, respecteer ze en geef ze dagbesteding.
  Die gasten zijn radeloos en machteloos.

 16. Len

  Maar verblijven, ontmoeten en recreëren zijn toch de termen waar we blij van worden? Of blijkt de praktijk weerbarstiger.

 17. Anne-Fleur

  Gewoon een woning geven

 18. Claire Obscur

  Iedereen hier weer direct mee in het pleisters plakken op iets waar al aardig wat pleisters op zitten. Waarom niet gewoon de kraan dicht draaien in plaats van blijven dweilen? Zo lang de instroom niet beperkt wordt is heel Nederland druk met het proberen te beheersen van iets dat er in de eerste plaats al niet had horen en hoeven te zijn. Keuzes mensen, kéuzes.

 19. Jeroen

  @Yoshua.

  “accepteer de veilige landers”. We hebben in Nederland al geen plaats voor de echte vluchtelingen, laat staan voor uitkeringstoeristen. 500.000 woningen te weinig, dan moet je keuzes maken. En dan heeft een Oekraïner die barmhartigheid een stuk harder nodig dan een Algerijn.

 20. Uuu

  @ Jeroen

  Dikke bullshit dat we geen plek hebben voor echte vluchtelingen. Er komen er namelijk minder dan in de jaren negentig en tijdens de piek tijdens de Syrië-crisis bijvoorbeeld.

  De overheid heeft doelbewust vele AZC’s, waar een goede relatie met omwonenden was gesloten. Het aantal AZC’s is in aantal behoorlijk gedecimeerd. En nu geven burgemeesters geen toestemming meer voor nieuwe AZC’s vanwege een verstoorde relatie met de minister.

  Ook zijn vele sociale woningbouwwoningen gesloopt en er zijn geen woningen voor in de plaats gekomen. Nog te slopen woningen worden via leegstandsbeheerders op de vrije markt verhuurd en ook niet toegewezen, dus het aanbod aan toe te wijzen woningen is heel erg gekrompen.

 21. @Claire, je zal nog verbaasd zijn hoeveel problemen we in staat zijn om zelf te veroorzaken. Het is juist lekker dat mensen als jij nu nog mensen van buiten de schuld kunnen geven van alles, straks kan dat niet meer en is er nog steeds evenveel ellende.

  Oh ja, groepen medemensen een ‘kraan’ noemen die je open of dicht kunt zetten is een gevaarlijke ontmenselijking. Pas daarmee op.

 22. Rob

  In België laten ze alleenstaande mannen niet meer binnen. Probleem.opgelost.simpel.

 23. Jan

  @ Anne- Fleur Nooit van de woningnood gehoord?

  @ Claire Obscure “Waarom niet gewoon de kraan dicht draaien in plaats van blijven dweilen?”
  Hoe wilt u dat doen? Overal wachttorens bouwen en iedereen neerschieten die toch de grens over wil?
  Dat is met het IJzeren Gordijn niet gelukt en lukt de VS niet op de grens met Mexico.
  Zolang er mondiaal enorme economische ongelijkheid bestaat, zullen mensen naar Europa komen.

  @ Rob “In België laten ze alleenstaande mannen niet meer binnen.”
  In de AZC alleen. Ze komen natuurlijk nog wel België in.

 24. Nuchter

  Vraag de Nederlander of deze iets van de eigen bewegingsvrijheid in wil leveren en het antwoord is nee. Terecht vrijheid is het hoogste goed in de democratie.

  Wie die vrijheid voor bepaalde mensen In wil perken tast dat recht aan. Vooral als het criterium ervaren overlast is. Binnen no time volgt er dan een verbod op het verstoren van autoverkeer of van lokale familiefeesten zoals het inhalen van Sinterklaas met zwarte Piet.

 25. Anne-Fleur

  @Jan
  Woningnood is mij onbekend Jan
  Mijn zoon staat pas 15 jaar ingeschreven heeft geen med-indicaie is geen statushouder/gezinshereniging .
  Maar staat wel achteraan de rij tenenkrommend om dit beleid van toewijzing aan te zien.

 26. Rob

  @Jan,
  Niet meer binnen in de azc’s, dus ook niet meer eindeloos en onterecht in procedures om te blijven.
  Das stap 1.
  Volgende stap is die gasten uitzetten.
  Dan maar zonder medewerking van het land van herkomst.

 27. Robbin

  de enige die hier vrijwillig gaat vertrekken ben ik, ik ben het hier zo zat in dit land waar geen regels meer zijn , waar iedereen die hier niet mag blijven zijn boeltje bij elkaar steelt rooft en zich in de nachtelijke uurtjes bezig houd met activiteiten die het daglicht niet kunnen verdragen. en onze burger vrouw probeert een gebeid verbod voor deze gasten te regelen terwijl ze half Utrecht al hebben bescheten en beroofd . Nee!! dat werkt niet. UITZETTEN zoals de regels zijn voor niet vluchtelingen,

 28. Doei

  Robbin.

  En @Rob: zonder medewerking van een ander land (= zonder douanecontrole bij vertrek) mensen doorlaten? Goed idee, dat gaan die andere landen dan ook bij ons doen. Wordt gezellig op Schiphol.

 29. Nina

  Dit is geen structurele oplossing.

  Begin eens met het huis-aan-huis in alle talen verspreiden van de APV. Daarnaast promotie van de APV in de media. Zo weet iedereen welk gedrag er wordt verwacht in onze stad.

  En daarna: handhaven.

  Je moet inwoners (en bezoekers) duidelijk maken welk gedrag gewenst is (of verplicht). Blijkbaar is het voor sommigen erg onduidelijk nu.

 30. M.

  @Nina. Handhaven? In welk land woont u? Zelfs geweldsmisdrijven worden in Nederland tegenwoordig soms niet eens meer vervolgd (https://eenvandaag.avrotros.nl/item/openbaar-ministerie-kan-door-personeelstekort-sommige-strafbare-feiten-niet-meer-vervolgen-we-moeten-scherper-kiezen/).

 31. Burgerman

  Ik kan er met mn kop niet bij dat iemand die structureel overlast of crimineel gedrag vertoont nog in de procedure kan blijven. En dat overlastgevers, uitgeprocedeerd of niet, niet in vreemdelingendetentie gezet kunnen worden tot (desnoods gedwongen) uitzetting Als wetgeving dit in de weg zit dan moet die nodig worden herzien.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).