Nieuw depot voor Centraal Museum en gemeente Utrecht op Lage Weide | De Utrechtse Internet Courant Nieuw depot voor Centraal Museum en gemeente Utrecht op Lage Weide | De Utrechtse Internet Courant

Nieuw depot voor Centraal Museum en gemeente Utrecht op Lage Weide

Nieuw depot voor Centraal Museum en gemeente Utrecht op Lage Weide
Foto: Bas van Setten
Het nieuwe depot van de gemeente Utrecht en het Centraal Museum moet op industrieterrein Lage Weide komen. Daar moet een nieuw, modern en duurzaam pand komen waar het museum haar spullen gaat bewaren samen met de afdeling Erfgoed van de gemeente.

Het nieuwe depot van de gemeente Utrecht en het Centraal Museum moet op industrieterrein Lage Weide komen. Daar moet een nieuw, modern en duurzaam pand komen waar het museum haar spullen gaat bewaren samen met de afdeling Erfgoed van de gemeente.

De collectie van het Centraal Museum, omvat zo’n 60.000 objecten. Ongeveer 38.000 objecten zijn in eigendom van de gemeente. De collectie wordt, samen met het depot van de afdeling Erfgoed, nu nog bewaard in een gebouw aan de Vlampijpstraat. Dit pand is vol en voldoet niet meer: daarom is de zoektocht gestart naar een nieuwe plek.

Drie opties

De afgelopen periode is er onderzoek gedaan naar drie opties: nieuwbouw aan de Isotopenweg in Lage Weide, nieuwbouw bij de huidige locatie aan de Vlampijpstraat of ruimte huren bij de Koninklijke Nederlandse Munt in Houten. De gemeente spreekt nu de voorkeur uit voor de eerste optie.

Op de nieuwe plek moet een groot depot gebouwd worden, waar mogelijk ook het Universiteitsmuseum en Museum Speelklok ruimtes kunnen huren en waar plek is voor de afdeling Erfgoed van de Provincie Utrecht.

De financiële consequenties die gemoeid zijn met het realiseren van nieuwbouw in Lage Weide noemt de gemeente fors, maar de overige scenario’s zouden duurder zijn. Precieze bedragen zijn nog niet bekendgemaakt. De gemeente gaat de komende tijd gebruiken om de begroting te maken en neemt dit plan mee bij het maken van de Voorjaarsnota 2020.

Reacties

Anke Klein, wethouder cultuur en erfgoed, zegt: “We hebben een belangrijke opdracht als het gaat om het bewaren van erfgoed en kunst voor de volgende generaties. Met de keuze voor een voorkeursscenario is een nieuw, passend depot weer een stap dichterbij.”

Bart Rutten, directeur Centraal Museum: “Een duurzaam museumdepot voor het Centraal Museum is onmisbaar om ook in de toekomst op professioneel niveau voor de collectie van de stad te blijven zorgen en zo bij te dragen aan de ambities van het museum als hèt museum van de stad Utrecht.”

Het streven is dat er in 2022 gestart kan worden met de bouw en dat het nieuwe depot in 2024 in gebruik genomen kan worden.

7 Reacties

Reageren
 1. Scherpschutter

  Ik stel voor dat de gemeente samen met het Centraal Museum de overtallige objecten op de markt brengt om haar al jaren verliesgevende activiteiten te kunnen blijven bekostigen…

  Het is natuurlijk onacceptabel om maar belastingen te blijven verhogen om dit soort peperdure hobby’s te kunnen blijven bekostigen op kosten van burgers, waar diezelfde burgers totaal niet zitten te wachten op deze dienstverlening. Was dit wel zo dan was geen subsidie nodig tenslotte…

  In de verkoop die handel en wel nu graag.

 2. M. uit O.

  Hoe verrassend. Onze vleesgeworden marktdenker Scherpschutter laat weer eens van zich horen met diens rabiate anti-overheid-evangelie. Welnu Scherpschutter, ik ben burger en zit wel degelijk op deze dienstverlening te wachten. Zo verwacht ik van mijn overheid onder meer dat zij zich inspant om kunstwerken voor het nageslacht veilig te bewaren, opdat zij er in de toekomst ook van kunnen genieten. En dat daarvoor kosten worden gemaakt is wat mij betreft dan ook volkomen acceptabel. Ongeveer net zo acceptabel als dat er kosten worden gemaakt om autosnelwegen aan te leggen c.q. te verbreden waar ik niet of nauwelijks gebruik van maak. En minstens zo acceptabel als de kosten die gemaakt worden voor het onderwijs van kinderen die niet de mijne zijn.

 3. René

  Jammer dat er gekozen wordt voor een nieuwbouw locatie, terwijl er op Lage Weide ontzettend veel leegstand is.

 4. Niels Bokhove

  @M. uit O.: helemaal mee eens! Aan de steeds mis schietende Scherpschutter besteed ik verder geen aandacht. — Ik schrok even toen ik “Het nieuwe depot van de gemeente Utrecht moet samen met het Centraal Museum op industrieterrein Lage Weide komen” las. Gaat het CM zelf ook naar Lage Weide? Ongelukkig geformuleerd, hoop ik.

 5. Wim Barmentloo

  @Scherpschutter.
  Niet op de hoogte van de actuele stand van zaken.
  a. Gemeentelijke belastingen worden slechts verhoogd met een percentage
  gelijk aan de prijsontwaarding. Utrecht blijft ver onder het gemiddelde. We
  betalen wel wat meer aan waterschapslasten. Maar daar kan de gemeente
  weinig of niks aan veranderen.
  b. De bezittingen van de stad en de uitstaande vorderingen overtreffen de
  schulden
  c. De waarde van het kunstbezit en de waarde van het erfgoed (o.a. wat uit de
  grond is gekomen) is nauwelijks te schatten.

  De begroting van de stad is al jaren in evenwicht. En tot slot @Scherpschutter houd je svp eens aan de werkelijkheid.

 6. Paul

  waarom geen dependance museum in Leidse Rijn?

 7. Cees

  Gewoon al die spullen uitlenen aan openbare landhuizen,openluchtmuseum,kastelen enz. en de rest lekker op de veiling brengen,of verhuren aan particulierenbedrijven die er geld voor over hebben, kunnen die het mooi opslaan in hun eigen huis , wel verzekering aan koppelen.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).