Offers voor De Utrechtse Spelen | De Utrechtse Internet Courant Offers voor De Utrechtse Spelen | De Utrechtse Internet Courant

Offers voor De Utrechtse Spelen

Offers voor De Utrechtse Spelen

Door: Maurice Hengeveld

Eigenlijk viel het al te lezen uit de pre-adviezen van de Adviescommissie Cultuurnota 2013-2016, die afgelopen mei voor de nodige ophef zorgden in de Utrechtse culturele sector. ‘Subsidiabel’ of ‘niet subsidiabel’ was waar het in die adviezen om draaide en dat pakte voor 28 van de 88 culturele instellingen negatief uit. Van de positief beoordeelde instellingen ontvingen er zeven het advies ‘subsidiabel met prioriteit’. Daar was ‘De Utrechtse Spelen’, als hét toneelgezelschap voor Utrecht en de regio, er één van. Dat mede vanwege haar ‘zelfbewuste en solide’ meerjarenplan’. Aan die illusie kwam gisteren een eind. Offers zijn onvermijdelijk!

Belangrijke pijler
Een negatief exploitatieresultaat van naar verwachting 2,1 miljoen euro maakte dat de gemeente Utrecht, samen met onder meer de provincie Utrecht, besloot tot een omvangrijk herstelplan voor het met faillissement bedreigde toneelgezelschap ‘De Utrechtse Spelen’ (DUS). De motivering voor dat plan is gelegen in het feit dat DUS een belangrijke pijler vormt onder het cultuurbeleid van zowel gemeente en provincie, mede ook met het oog op de kandidatuur voor Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Voor wie dat nog niet wist, DUS is sinds 2009 hét theatergezelschap voor de stad en de regio Utrecht. Voldoende reden voor gemeente en  provincie om bij te springen met éénmalig een half miljoen euro extra subsidie naast een renteloze lening van 800.000 euro. Dat de provincie meebetaalt aan deze reddingsoperatie lijkt opmerkelijk. DUS bleek namelijk al bezig met de uitvoering van een bezuinigingsplan, omdat bekend was dat de cultuursubsidie van de provincie in 2013 wegvalt.

Twijfelachtig advies
Wellicht nog opmerkelijker is de conclusie van de Adviescommissie Cultuurnota 2013-2016. Die beoordeelde het meerjarenplan van DUS als ‘zelfbewust en solide’. De vraag rijst waarop dat oordeel is gebaseerd als, naar inmiddels is gebleken, het tekort bij DUS al ten tijde van het opstellen van de adviezen was opgelopen tot 600.000 euro. Heeft de adviescommissie niet op zitten letten of is er sprake geweest van belangen? Dat die belangen er zijn geeft de gemeente Utrecht in de communicatie rond het herstelplan zelf al aan, dat ze leiden tot een dergelijk omvangrijk herstelplan roept desondanks de nodige vragen op.

Verantwoordelijkheid ligt bij DUS
In een reactie op de website van het CDA stelt cultuurwoordvoerder Chantal Hakbijl dan ook terecht, dat haar partij evenmin uitsluit, ‘dat de ambitie van Utrecht om Culturele Hoofdstad te worden in gevaar komt als we niet eens meer over een theatergezelschap in het landelijke cultuurbestel beschikken. De verantwoordelijkheid voor de financiën ligt echter wel primair bij DUS zelf, hun Raad van Toezicht en de accountant’, vindt Hakbijl. ‘We zien in het huidige herstelplan vooral offers van andere partijen, terwijl de organisatie zelf nauwelijks rekenschap geeft en de schuld alleen bij de crisis legt.’

Inkrimpen
Het herstelplan is ingezet om de risico’s in de toekomst te beperken. Jos Thie, regisseur en artistiek leider bij DUS, zegt daarover: ‘Doel is om weer een gezonde organisatie te worden, die voldoet aan de eisen die OCW aan ons middelgrote gezelschap stelt. Daarvoor zal de organisatie ingekrompen worden en het repertoire wordt per seizoen teruggebracht tot één grote zaal productie, educatieve schoolvoorstellingen en een festivalproductie waarin jonge theatermakers een kans krijgen.’ Bij het theatergezelschap werken 17 mensen. Zij zijn donderdag ingelicht over de toestand. Hoeveel mensen moeten vertrekken kon Thie nog niet zeggen, omdat de gemeente Utrecht pas volgende week een definitief besluit neemt over de gevraagde steun.

geen Reacties

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).