Utrecht maakt subsidievoorstellen cultuur bekend | De Utrechtse Internet Courant Utrecht maakt subsidievoorstellen cultuur bekend | De Utrechtse Internet Courant

Utrecht maakt subsidievoorstellen cultuur bekend

Utrecht maakt subsidievoorstellen cultuur bekend

Als onderdeel van de Programmabegroting 2013 maakt de gemeente Utrecht vandaag de nota subsidievoorstellen voor culturele instellingen openbaar. Utrecht bezuinigt niet op haar cultuursubsidies, maar stelt prioriteiten op basis van haar beleid en de adviezen die zijn uitgebracht door de ad hoc Commissie Cultuurnota 2013-2016. Voor 28 instellingen breken daardoor onzekere tijden aan. 

Met de subsidievoorstellen wordt een stevige basis gelegd voor de ambities van Utrecht: de viering van de Vrede van Utrecht in 2013 en in 2018 de nominatie tot culturele hoofdstad van Europa. Begin 2012 hebben 88 culturele instellingen een aanvraag ingediend voor meerjarige subsidie. Voor 60 van deze instellingen, waarvan 16 nieuwkomers, wordt een subsidievoorstel gemaakt. Voor 28 instellingen werd het subsidieverzoek afgewezen. Voor deze instellingen betekenen de voorstellen dan ook dat er minder (overheids)bijdragen binnenkomen en dat daarmee de continuïteit in de periode 2013-2016 nog onzeker is. Onder deze instellingen vallen onder andere De Berenkuil, De nieuwe Philharmonie, Festival De Beschaving, Het Lab, Kosmopolis, het Latin American Film Festival, Museum Maluku en ’t Barre Land. Ook krijgt een aantal instellingen minder subsidie dan aangevraagd, zoals de Kunstuitleen, RASA en Volksbuurtmuseum Wijk C. De hoogste subsidies gaan naar het Centraal Museum en de Stadsschouwburg Utrecht met 6.674.399 respectievelijk 6.456.904. Van beide instelling werd vorige week bekend gemaakt dat ze gaan verzelfstandigen. Over het omstreden herstelplan voor De Utrechtse Spelen wordt in de nota niet gerept.

De veranderende tijden heeft de sector ook inventiever gemaakt, stelt de gemeente in een bericht op Utrecht.nl. Het creëren van onorthodoxe, slimme, constructieve verbindingen, meerdere fusies en bijzondere samenwerkingen zoals het nieuwe Spring festival Utrecht, het Literatuurhuis en de Coöperatie worden daarbij door de gemeente als voorbeelden aangehaald. Bij het bepalen van de subsidievoorstellen 2013-2016 zijn de Nota Beleidsinzet 2013-2016 en het advies van de ad hoc Commissie Cultuurnota 2013-2016 leidend geweest. Niet het totaal aan wegvallende bijdragen van het rijk, de fondsen en de provincie. De totale lijst van subsidievoorstellen 2013-2016 is vanmorgen als onderdeel van de Programmabegroting 2013 openbaar gemaakt. De meerjarige financiële afspraken worden definitief bij de vaststelling van de begroting door de gemeenteraad.

2 Reacties

Reageren
  1. Andre Baars

    De gang van zaken is op zich zelf natuurlijk al opmerkelijk in het kader van stimulering van cultureel ondernemerschap. Ondernemen is naar mijn weten van een dubbeltje twee dubbeltjes proberen te maken. Als dan nu blijkt dat tijdens de adviesronde al 6 ton schuld was uit 2011 bij de Utrechtse Spelen wat vervolgens ten koste van andere organisaties wordt beloont?? Een lid van de adviescommissie zelf hierover: “Financieel debakel was tijdens advisering bij commissie niet bekend, commissie baseert zich op beschikbare info”.

    En dan vraag ik me af, hoe is het mogelijk dat niemand, zowel Gemeente als adviescommissie, zich heeft afgevraagd hoe een organisatie in een afgelopen jaar heeft gepresteerd, terwijl je dat ook moet beoordelen. Als je ondernemerschap beoordeelt, doe dat dan ook in plaats van er alleen over te praten.

    Maar ik zie nu ook dat partijen meer geld toegewezen krijgen dan ze hebben aangevraagd (lees: meer subsidie dan ze zelf zeggen nodig te hebben). Dat is ook ter stimulering van ondernemerschap? 🙂

  2. Kees Cornelder

    Ondernemen is van een dubbeltje twéé dubbeltjes maken? Schrijver Andre Baars moet anno 2012 uit andere beroepsgroepen komen dan waar ondernemers zich bevinden…

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).