Verzelfstandiging Kunstuitleen Utrecht krijgt onverwachte wending | De Utrechtse Internet Courant Verzelfstandiging Kunstuitleen Utrecht krijgt onverwachte wending | De Utrechtse Internet Courant

Verzelfstandiging Kunstuitleen Utrecht krijgt onverwachte wending

Verzelfstandiging Kunstuitleen Utrecht krijgt onverwachte wending

Medewerkers van de Kunstuitleen Utrecht uiten hun zorgen over de collectie in de nieuwe plannen rond de verzelfstandiging van de kunstuitleen. Die plannen kregen een voor hen onverwachte nieuwe wending in de aanloop naar de Raadsinformatieavond afgelopen dinsdag. Daar bleek dat de per 1 januari 2013 op te richten stichting ervoor moet zorgdragen dat de kunstuitleen binnen een jaar wordt verkocht. 


Nieuwe wending
Dinsdagavond sprak de Utrechtse gemeenteraad opnieuw over de verzelfstandiging van de Kunstuitleen Utrecht. Twee jaar lang werd er met de gemeente Utrecht gewerkt aan een gedegen businessplan voor verzelfstandiging binnen de nieuw opgerichte Stichting Bibliotheek Utrecht per 1 januari 2013. Inmiddels ligt er geheel onverwacht een andere variant ter tafel waarbij de kunstuitleen niet meer zal vallen onder de Bibliotheek Utrecht, maar als nieuw op te richten stichting zelfstandig verder moet. Daar komt nog bij dat de nieuwe organisatie in de verkoop gaat. Binnen een jaar moet de nieuwe stichting er voor zorgdragen dat de kunstuitleen wordt verkocht. De vraag vanuit de medewerkers wat de argumenten zijn voor de versnelde privatisering, herhaaldelijk voorgelegd aan verantwoordelijk wethouder Jeroen Kreijkamp en diverse gemeenteraadsleden, blijft tot op heden (nog) onbeantwoord.

In opspraak
De organisatie kwam recent in opspraak door het zoekraken van maar liefst 2247 kunstwerken in de afgelopen 25 jaar, een kwestie die sindsdien de discussie over de verzelfstandiging lijkt te overheersen. Ten onrechte vinden medewerkers van de Kunstuitleen. Volgens hen geven de eerdere berichten in de media een volstrekt onjuist beeld van de situatie en speelt de gemeente Utrecht paniekvoetbal. Ook na dinsdagavond blijven er impertinente onwaarheden rondzoemen die door de gemeente Utrecht niet worden weerlegd of ontkracht. De zoekgeraakte kunstwerken bijvoorbeeld werden al vermist tijdens de overdracht van de gemeentelijke collecties (waaronder BKR) aan Kunstuitleen Utrecht in 1995. De administratie van de Sociale Dienst die voor 1995 de collectie beheerde, was zeer gebrekkig en is volgens hen dus debet aan het kwijtraken van deze kunststukken. Ook is er in de media sprake van een bruidsschat van 1,2 miljoen euro, die de nieuw op te richten stichting zou meekrijgen, terwijl dat in werkelijkheid het bedrag is dat de collectie vertegenwoordigt. De Stichting neemt daarvoor in ruil de personele lasten en bijbehorende verantwoordelijkheden (ter waarde van 1,2 miljoen euro) over en verplicht zich bovendien te handelen conform overheidsbeleid ten aanzien van de collectie en in het belang van de kunstenaars.

Gebrek aan visie
‘Het kan toch niet zo zijn dat de collectie die met subsidiegeld is aangekocht, wordt weggegeven aan een private partij die maar 1 doel heeft, namelijk winst maken’, stelde Nicoline Schipper dinsdagavond namens haar collega’s van de Kunstuitleen Utrecht. ‘Wat is de visie van de raad op het culturele erfgoed van gemeente Utrecht? Is het, voor een stad met zulke mooie ambities als Utrecht als culturele hoofdstad van Europa, niet passend om ook zorg te dragen voor wat in het verleden is opgebouwd?’ Waar er volgens de gemeenteraad en Jos Emons, directeur van Artlease, sprake is van concurrentievervalsing stellen de medewerkers dat Kunstuitleen Utrecht in een ander segment van de markt acteert: ‘door lage tarieven maakt zij kunst toegankelijk voor een breed publiek.’Ook onderzoek door zowel de NMa als de juristen van de gemeente Utrecht heeft uitgewezen dat er geen sprake van concurrentievervalsing is.

Uitkomst nog ongewis
Niet alleen de medewerkers zijn, mede gezien het feit dat zij nu een onzekere toekomst tegemoet gaan, tegen de plannen. Ook oud-directeur Annelore Scholten en Maarten van Ditmarsch van de raad van toezicht van de Stichting Bibliotheek Utrecht hadden dinsdag geen goed woord over voor het voorgenomen privatiseringsbesluit. Zij zijn van menig dat de kunstuitleen gekoppeld moet blijven aan de Bibliotheek. Tevens stelt de ondernemingsraad dat er opnieuw met haar en de vakbonden moet worden overlegd nu de plannen zijn gewijzigd. Wat de gemeenteraad uiteindelijk gaat beslissen is nog ongewis, zij heeft nog tot 4 december om daarover na te denken. Dan valt er een definitief besluit in deze op zijn minst opmerkelijke kwestie. Schipper stelde vooruitlopend daarop namens haar collega’s nog het volgende: ‘Ondanks al deze onrust, staan wij nog steeds achter ons product. Wij pleiten voor het oorspronkelijke plan. Dit scenario ligt klaar, heeft perspectief voor het personeel, biedt garanties voor de collectie en voortzetting van een laagdrempelige voorziening voor alle inwoners van Utrecht. Wij sluiten privatisering op termijn niet uit, maar waar wij dan wel om vragen is een zorgvuldig proces ten aanzien van zowel het personeel als de collectie.’

7 Reacties

Reageren
 1. Renee Reijnders

  Vorig jaar een zeer prettige en professionele samenwerking met de Kunstuitleen gehad tijdens het Artist and Residence project in Vleuten.

 2. marcel

  Concurentievervalsing zonder enige twijfel. Binnen een jaar misschien twee failliet, daar hoef je geen marketingdeskundige voor in te huren! De kunstuitleen kan nu al niet met subsidiegeld bestaan.

 3. Ilse

  De gemeente maakt haar eigen verhaal op grond van eenzijdig en verkeerd geïnterpreteerde informatie. Kunst en cultuur moet laagdrempelig beschikbaar blijven voor de samenleving!

 4. Liesbeth Sevenhuijsen

  Het CBK in Amsterdam oost heeft een vergelijkbaar probleem: de gemeente wil niet meer subsidiëren. Verzelfstandiging vergt tijd en een zorgvuldige beleid. Concurrentievervalsing (zie Marcel) vind ik trouwens een nogal ‘vals’ argument. De markt is divers en gelaagd, voor velerlei doelgroepen moet kunst bereikbaar zijn.

 5. walther kok

  Een volwaardige kunstuitleen hoort een integraal onderdeel te zijn van een Bibliotheek++

 6. Ilse

  Kunstuitleen Utrecht is al 2 jaar ongesubsidieerd. De gemeente wil de kunstcollectie opeens verkopen aan 1 partij. De gemeentelijke collectie moet behouden blijven voor de leners van Stichting Kunstuitleen en voor alle andere Utrechters!

 7. Liesbeth Sevenhuijsen

  Het vertoont veel overeenkomst met de situatie waarin het CBK in Amsterdam oost is beland. Hier wilde de gemeente een ontwikkeling naar verzelfstandiging van het CBK in feite niet meer ondersteunen door (geforceerd, op korte termijn) de hele kunstcollectie voor een symbolisch bedrag aan een partij over te doen, die deze collectie vervolgens zou moeten gaan beheren. Wat betreft dit afstoten van de collectie is er na veel protest voorlopig nog uitstel van executie, in afwachting van een nieuw plan van aanpak van de kant van het CBK. Misschien interessant om je licht eens op te steken bij het CBK, als je hiermee bezig bent. Het lijkt er sterk op dat dit een trend is.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).