Vier grote steden, waaronder Utrecht, willen van Keti Koti een nationale feestdag maken Vier grote steden, waaronder Utrecht, willen van Keti Koti een nationale feestdag maken

Vier grote steden, waaronder Utrecht, willen van Keti Koti een nationale feestdag maken

Vier grote steden, waaronder Utrecht, willen van Keti Koti een nationale feestdag maken
Stadskantoor. Foto: Bas van Setten
Utrecht wil samen met Amsterdam, Rotterdam en Den Haag dat Keti Koti een nationale feestdag wordt. Tijdens Keti Koti, dat altijd op 1 juli plaatsvindt, wordt de afschaffing van de slavernij herdacht.

Utrecht wil samen met Amsterdam, Rotterdam en Den Haag dat Keti Koti een nationale feestdag wordt. Tijdens Keti Koti, dat altijd op 1 juli plaatsvindt, wordt de afschaffing van de slavernij herdacht.

De vier grote steden hebben gezamenlijk een brief aan het Rijk geschreven. Daarin is te lezen dat de vier gemeenten het belangrijk vinden dat er jaarlijks aandacht wordt geschonken aan het Nederlands slavernijverleden.

“De herdenking markeert deze geschiedenis als onderdeel van de Nederlandse geschiedenis, een onderdeel van het collectieve geheugen. Door te gedenken legt de samenleving verantwoordelijkheid af, maar committeert zij zich ook aan een samenleving en een toekomst waarin geen ruimte is voor racisme en kansenongelijkheid”, is te lezen in de brief.

De brief is geschreven naar aanleiding van een initiatief van zeven Amsterdamse raadsleden. Daarin werd al gevraagd om van Keti Koti een nationale feestdag te maken. “Het college onderschrijft het belang van een dag waarop we rouwen en vieren, naar geleerde lessen uit het verleden en een gedeelde toekomst kijken, net zoals we dat doen op 4 en 5 mei.”

Gekoppelde berichten

39 Reacties

Reageren
 1. Esrin W.

  Ja? Wil “Utrecht” dit écht? Of weer alleen een paar “happy few” die het voor de rest weer willen bepalen.

 2. Hans

  Dat is een heel goed initiatief van de vier grote steden.
  Afschaffing van de slavernij is een herdenking en een feest meer dan waard! Maar eigenlijk zou het een nationale feestdag moeten worden waarop iedereen een vrije dag krijgt en dus ook letterlijk vrij is.
  Het kan een prachtig zomerfestival worden waar iedereen volop van kan genieten.

 3. Alain

  Inruilen voor Hemelvaart. Die dag komt altijd onverwacht, echt niemand viert het, in (zeer christelijke) buitenlanden doen ze er ook echt niks aan.

 4. Lachgas

  Laten ze eerst eens bevrijdingsdag een jaarlijkse vrije dag maken. Dat lukt al niet.

 5. Imro

  Nationale feestdag?????? In Utrecht
  Waarom

 6. Ooginaller

  Eerst maar eens Bevrijdingsdag ipv Hemelvaart. Maar prima om het ipv Pinksterdag 2 te doen.

  Of beter nog: schaf die af en geef mensen een vrij in te vullen dag. Dan kan iedereen vieren wat hij wil, van Pinksteren tot Suikerfeest tot Keti Koti tot, bij wijze van spreken, de verjaardag van oma.

  (En het mag geen reden zijn om het niet te doen, maar ik noem het toch: het is logistiek een onmogelijke datum voor werkgevers, omdat de helft van het personeel dan ook al op de camping zit en de achtergebleven werknemers van veel bedrijven in juli zich een slag in de rondte werken om de boel draaiende te houden).

  Wel goed om die dag extra stil te staan bij de afschaffing van de slavernij, met een landelijk uitgezonden herdenking oid. Ik zal zeker kijken.

 7. Fred

  De argumenten in de brief overtuigen me niet. Bovendien kunnen herdenkingen van de andere kant van de oceaan me niet boeien, of die al jaren bestaan of net bedacht zijn. En inruilen voor een Christelijke feestdag is weer zo’n onnozel idee van mensen voor wie het gedachtengoed erachter vreemd is.
  Maar om ieder tevreden te stellen kan elke groepering zijn eigen herdenking organiseren.

 8. Esrin W.

  De “vier grote steden”? of alleen maar enkelen uit de “happy few groep” die het weer eens voor de rest van Nederland wil gaan bepalen.

 9. Lachgas

  Kan nog wel wat andere feestdagen bedenken:
  Toen we ons bevrijden van het juk van de Vikingen, of de Romeinen, of de Spanjaarden.
  Of tekt het criterium hoe lang iets geleden is, ook mee. Selektieve aandacht dus.

 10. Rob

  Het afschaffen van slavernij is een enorme prestatie van de westerse wereld. Slavernij is zo oud als de mensheid en de afschaffing daarvan is zeker een vrije dag waard!

 11. Scherpschutter

  Als je racisme en discriminatie wil verslaan, dan zou je volgens mij juist veel minder met discriminatie en racisme bezig moeten zijn. Niet nog veel meer door er een nationale herinnering van te maken dat er lang lang lang geleden ooit eens wat individuen met lichte huidskleur vervelende dingen aandeden bij wat individuen met een donkere huidskleur.

  Maar goed. Mensen moeten zelf natuurlijk vooral weten wat voor een feestjes ze willen vieren. Val mij als werkgever er alleen niet mee lastig en doe dat op je eigen kosten.

  Wat mij betreft ‘NEE’ tegen deze nationale feestdag (kost een vermogen) en verder kijkt iedereen maar wat hij of zij wil vieren. Persoonlijk doe ik in ieder geval niet mee aan deze onzin. Voor mij is ieder mens een individueel bewustzijn in een lichaam, of dat lichaam nou is uitgerust met meer of minder pigment.

 12. Katja

  @Lachgas: HEAR HEAR !!!

 13. Slaaf

  Begin eerst maar eens met 5 mei

 14. Len

  Eens met scherpschutter. De boel wordt zo alleen maar in leven gehouden, terwijl je eigenlijk gewoon verder zou willen met zijn allen. Zonder er een doofpot ding van te maken. Dat mag met bevrijdingsdag wat mij betreft inmiddels ook wel.

 15. G. de Vries

  Volledig met @lachgas eens!
  Het is volstrekt onzinnig om keti koti tot een nationale feestdag te bombarderen. Gewoon weer politiek correcte waanzin.

 16. Janah

  Voor dat “Utrecht” hiermee instemt lijkt het mij zinvol hiervoor eerst eens te raadplegen dmv een referendum.

 17. RABE

  5 mei vind ik veel belangrijker. Staat ook dichter bij ons. We mogen de slavernij niet vergeten, maar ik vind het lesmateriaal voor het middelbaar onderwijs.

 18. UTRECHTSE JANTJE

  Ik vind het prima , als ieder ras cq volk zijn eigen herinneringsfeesten willen vieren , dat doen wij zelf ook niet waar … Maar laat onze regering er eens wat meer op aandringen bij alle andere wereldleiders en grote winkelketens , om dé mensen die nog steeds in ‘n vorm van slavernij moeten leven en werken … Eindelijk eens betere leef omstandigheden krijgen en betaald gaan krijgen voor hun arbeid , die ze nu onder erbarmelijke omstandigheden moeten verrichten ….

 19. Kadoendra

  @UTRECHTSE JANTJE

  Slavernij komt ook nog voor in Nederland, b.v in de prostitutie, alleen weet ik niet welke omvang deze heeft.

  De hedendaagse handel met cacao is verweven met slavernij en dit is zo extreem dat zelfs chocholade merken die slaafvrije chocolade produceren dit uiteindelijk niet voor 100% kunnen garanderen.

 20. Jankanerwatvan

  Leuk hoor, maar laten we eerst slavernij uitbannen dan

 21. Lexus

  @UTRECHTSE JANTJE: inderdaad, en zo hebben ook miljoenen blanke arbeiders in de negentiende eeuw, vrijwel altijd zonder of nagenoeg zonder politieke rechten, tegen hongerlonen moeten zwoegen in de fabrieken en werkplaatsen van de kapitalisten van toen. Dank zij de sociale emancipatiebewegingen hebben zij zich daaraan weten te ontworstelen, maar zoals het neoliberalisme ons de afgelopen decennia heeft geleerd, ligt nieuwe slavernij door nieuwe roofkapitalisten nog steeds op de loer (denk aan vele zzp’ers, nulurencontracters enzovoorts). Het is goed dat we ons dat vootdurend en regelmatig blijven herinneren, maar of dat door middel van feestdagen moet, vraag ik me af. Vroeger werd 1 mei gevierd als de dag van de arbeid. Voor mij mag deze desnoods, liefst op kosten van de werkgevers, weer worden ingevoerd in plaats van de mallotige koningsdag op 27 april.

 22. Esrin W.

  Zondagmiddag 15.00: duidelijk, alleen “de happy few” willen dit dus weer.

 23. Wim Vreeswijk

  Er kwamen pas in de 70er jaren van de vorige eeuw, dus 50 jaar geleden fatsoenlijke CAO’s met minimumlonen tot stand tussen werkgevers en werknemers waardoor het leven in Nederland draaglijk werd. Tot dat moment, en dat heb ik zelf ook nog meegemaakt als 71+er, was het pure slavernij, ook in Utrecht.

 24. Moniek

  Ik zou liever zien dat alle “verplichte” feestdagen worden afgeschaft, of ze nu nationaal zijn of religieus. In plaats daarvan graag vrij te besteden snipperdagen. Wie pinksteren, kerstdagen of koningsdag etc. wil vieren, kan dat dan alsnog doen. Anderen gaan desgewenst gewoon aan het werk en nemen op een andere dag vrij als het hun uitkomt.

 25. Kadoendra

  @Wim Vreeswijk

  In Duitsland bestaat het wettelijk minimumloon pas sinds 6 a 7 jaar.

  Voor die tijd verrichte in Duitsland veel mensen een 40 urige werkweek voor 1 a 2 euro per uur en voor de rest konden ze naar wat de overheid sociale dienst noemt gaan.

  De opkomst van de neonazi’s in Duitsland heeft daarom naar mijn mening meer een sociale achtergrond dan een politieke achtergrond.

 26. Uuutje

  Haha, die Wim Vreeswijk

  Fabrieksarbeid in de 20 eeuw in Nederland vergelijken met slavernij en omstandigheden elders in de wereld. Wat een historisch/ maatschappelijke plank voor de kop.

  Kun je nagaan, als je dat al erg vind………

  Sjongejongejonge.

  Echt niks gewend/ first world problems.

  Nu snap ik ook de houding wat beter van de Wim Vreeswijken van deze wereld tegen vluchtelingen en dergelijke.

 27. Ton

  @ Wim
  Ga je mond spoelen.
  Er zijn wel degelijk verschillen.
  Een negentiende-eeuwse arbeider kon niet als een schaap verkocht worden of als een koe op veetransport gezet worden.
  Ook haar/zijn kinderen konden niet afgenomen worden voor de verkoop.

 28. JdV

  9 november 1989. Val van de Berlijnse muur.
  12 september 1683. Beleg van Wenen.
  15 mei 1648. Vrede van Munster

  Allemaal belangrijkere data dan Keti Koti.

 29. Lexus

  Los van de overdrijvingen van Wim Vreeswijk heeft UTRECHTSE JANTJE hierboven volkomen terecht gewezen op de vormen van slavernij die nog steeds in grote delen van de wereld aanwezig zijn. Laten we, wanneer we de slavernij en politieke en economische onderdrukking uit het verleden herdenken, juist aan die nog bestaande ellende en de gevaren van het neoliberale roofkapitalisme ook voor de toekomst de volle aandacht besteden. Dan heeft een dergelijke herdenking pas werkelijk zin.

 30. Mark

  Welke slavernij? Die van 200 jaar geleden? Laat ze zich eerst maar eens inzetten voor de moderne slavernij/ dwangarbeid die in menig ontwikkelingsland en opkomende landen dagelijkse orde… Daar hoor je die hele BLM club niet over.

 31. Uuutje

  @ JdV

  Nee, dat zijn misschien helemaal geen belangrijkere data die een herdenking verdienen. Bij alle 3 de door jou genoemde gebeurtenissen is er geen einde gekomen aan een slavernij die honderden jaren bewust in stand is gehouden en waar een flink deel van de westerse welvaart historisch gezien op gebouwd is. Veel historici zullen dit vinden.

  Daar weer naast, zo’n 3,5-4 % van de (moderne) Nederlandse bevolking is direct of indirect afkomstig uit de WIC-koloniën en zij zijn in meerderheid afstammelingen van slaven. Slaven die pas zo’n 125 jaar gelden “bevrijd” zijn. Mensen die gelet op mijn leeftijd, mijn opa of oma zouden kunnen zijn geweest of hun ouders.

  Noem 570.000-600.000 Nederlanders met een dergelijke achtergrond maar niks (1,5-2x de complete bevolking van Utrecht, of de gehele bevolking van Rotterdam). 1 op de 27 mensen dus. Gemiddeld 1,3 leerlingen per klas of 1 lid van een sportteam.

  Ook in iedere straat in Nederland wonen er dan gemiddeld 1 of meerdere mensen met een dergelijke achtergrond (gemiddeld genomen dus, niet letterlijk).

  In het Nederlands elftal alleen al 4 van de 11 basisspelers (en nog eens 5 reservespelers met basispotentie) met een geschiedenis waar deze slavernij waarschijnlijk onderdeel is van de redelijk recente familiegeschiedenis.

 32. Lexus

  @JdV: zoals u ongetwijfeld op school geleerd hebt, is het onjuist om appels met peren te vergelijken.

 33. Uuutje

  @ Mark

  Vreemd, ik hoor BLM-activisten zich wel degelijk hard maken tegen moderne vormen van slavernij.

  U legt deze activisten nu heel nadrukkelijk woorden in de mond, zonder enige kennis van zaken. BLM is een emancipatiebeweging die opkomt voor de zwakkeren in de samenleving zonder stem. Veel BLM-activisten maken zich daarnaast ook sterk voor de LHQBTI+-zaak, de feministische zaak en houden zich met klimaat-en mensenrechtenschendingen bezig.

 34. Lexus

  Ik ben terecht gewezen en terechtgewezen op het feit dat ook buiten het neoliberalistisch kapitalisme vormen van onderdrukking aanwezig zijn. Het grote voorbeeld hiervan is natuurlijk het communistische China, waar een deel van de productie zelfs door dwangarbeid verkregen wordt. Het gevaarlijke is dat de dictatoriale regering van dit enorme land met een gigantische bevolking sterk imperialistisch is en vooralsnog zonder wapens, maar wel financieel en economisch zijn onderdrukkende systeem over de hele wereld aan het verspreiden is. Zoals een eerdere, gelukkig afgezette dictator, Napoleon, rond 1800 al schijnt te hebben gezegd: “Wanneer China wakker wordt, zal het de wereld spijten.” Hij lijkt gelijk te krijgen.

 35. Kadoendra

  @Lexus 21/6/2021 – 10:43

  “Laten we, wanneer we de slavernij en politieke en economische onderdrukking uit het verleden herdenken, juist aan die nog bestaande ellende en de gevaren van het neoliberale roofkapitalisme ook voor de toekomst de volle aandacht besteden. Dan heeft een dergelijke herdenking pas werkelijk zin.”

  Een wijze afsluiting van de discussie!

 36. Joepie

  @ Lexus

  Het zogenaamde communistische C. draait gewoon mee in de mallemolen van het neo-liberalisme hoor.

 37. Lexus

  @Joepie: tot op zekere hoogte geef ik u gelijk: China accepteert een vorm van kapitalisme zolang het de belangen van de partij — lees de regerende kliek — niet in de weg zit. Maar het ‘gewone’ neoliberale kapitalisme accepteert in de meeste gevallen wel een democratisch systeem, al wordt er ook wel, en niet helemaal ten onrechte, gezegd: wanneer verkiezingen iets zouden veranderen, waren ze al lang afgeschaft. Met andere woorden: in het ‘westerse’ systeem bestaat vaak ook een zichzelf en elkaar versterkende kliek van regeerders en het grote bedrijfsleven. Ik herinner nog maar aan de pogingen van de VVD onder Rutte om de grote bedrijven geen dividendbelasting te laten betalen. Het is tekenend dat zelfs zogenaamd sociaaldemocratische politici soms uit het grote bedrijfsleven afkomstig zijn (denk bijvoorbeeld aan Wouter Bosch, die van Shell vandaan kwam).

 38. TripleE

  5 mei als extra vrije dag zo het vroeger was maken we daar een mooi feest van net als koningsdag.
  Dat is ook goed voor de werkgelegenheid.
  Meer kunnen we niet doen rekening houden met iedereen die eeuwe geleden een trauma opgelopen heeft gaat niet!

 39. M

  Happy few? Er is niets happy’s aan. Weten jullie wat dat betekent, om je hele leven geen erkenning te krijgen voor het leed van je voorouders? Wil je dat leed nog steeds ontkennen of onderschatten? Of gaat het er vooral om dat het maar een ‘paar’ unhappy few black people zijn, die hier een gevoel bij hebben. Ik zei vroeger altijd: leer je eigen geschiedenis. Maar ik weet inmiddels beter. Die geschiedenis kennen de meeste Nederlanders wel. Het is hypocrisie om te doen alsof slavernij een probleem is van alleen zwarte mensen. Wat dacht je vd slavenhouders? Waar kwamen die vandaan? Maar dat is te confronterend.
  De slachtoffer rol nemen we al te graag aan. De schuld geven aan die rot moffen is makkelijker dan toe te geven dat je grootvader niet alleen fout was in de oorlog, maar dat zijn grootouders rijk zijn geworden door de slavernij. Nee, dan roepen we liever dat die zwart joekels dan maar terug moeten naar de voormalige koloniën. Veel te lastig allemaal. Vooral niet teveel doorzeuren over slavernij hoor. Dat is veeel te lang geleden. 😏

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).