Waar moet dit gigantische kunstwerk naartoe? Gemeente Utrecht wikt en weegt maar niet alle bewoners zitten erop te wachten Waar moet dit gigantische kunstwerk naartoe? Gemeente Utrecht wikt en weegt maar niet alle bewoners zitten erop te wachten

Waar moet dit gigantische kunstwerk naartoe? Gemeente Utrecht wikt en weegt maar niet alle bewoners zitten erop te wachten

Waar moet dit gigantische kunstwerk naartoe? Gemeente Utrecht wikt en weegt maar niet alle bewoners zitten erop te wachten
Een gedeelte van het kunstwerk Zeelandschap
Het is groot, zwaar en het is kunst. De gemeente Utrecht is naarstig op zoek naar een nieuwe plek voor het Zeelandschap. Het kunstwerk dat uit verschillende onderdelen bestaat, waarvan het zwaarste ruim 35.000 kilo is, moet weg uit het Smakkelaarspark in het centrum omdat er gebouwd gaat worden. Eerst werd een verhuizing naar Overvecht gepland, maar die plek kwam ter discussie te staan. Nu ligt er een plan voor herplaatsing in het Beatrixpark in Lunetten en barst de discussie weer los.

Het is groot, zwaar en het is kunst. De gemeente Utrecht is naarstig op zoek naar een nieuwe plek voor het Zeelandschap. Het kunstwerk dat uit verschillende onderdelen bestaat, waarvan het zwaarste ruim 35.000 kilo is, moet weg uit het Smakkelaarspark in het centrum omdat er gebouwd gaat worden. Eerst werd een verhuizing naar Overvecht gepland, maar die plek kwam ter discussie te staan. Nu ligt er een plan voor herplaatsing in het Beatrixpark in Lunetten en barst de discussie weer los.

In 1983 schreef de gemeente een opdracht uit voor kunst in het park op het Smakkelaarsveld. Er werd gekozen voor het voorstel van David van de Kop (1937-1994). De kunstenaar wilde, zo lezen we op de website Kunst in de openbare ruimte Utrecht, met het kunstwerk een plek in de stad creëren waar men zich terug kan trekken en realiseren dat er meer bestaat dan de economische ruimte van de binnenstad.

“Het kunstwerk kreeg als titel De Elementen maar werd in de volksmond al snel beter bekend als het Zeelandschap. Na de jaren ’80 rolde de economische ruimte als een nieuwe werkelijkheid over de elementen heen. Het kunstwerk stond verloren op het Smakkelaarsveld tussen een fietsenstalling, beton, hekken en bouwwerkzaamheden.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Het Smakkelaarsveld in 2017 met het kunstwerk te midden van fietsen. Robert Oosterbroek

Nu liggen er weer grootschalige bouwplannen. Op het Smakkelaarsveld komen twee gebouwen met circa 150 huur- en koopwoningen en er komt een kantoorgebouw met op het dak een voor iedereen toegankelijk houten horecapaviljoen. Ook loopt er al een bus- en trambaan doorheen. Daarmee is er straks definitief geen plek meer voor het Zeelandschap, dat uit vier abstracte, gemetselde en geglazuurde keramische objecten bestaat en waarvan de hoogste bijna zes meter is. In 2021 begon de gemeente met het zoeken naar een alternatieve locatie. In datzelfde jaar besloot het college van B&W dat het kunstwerk verplaatst zou worden naar het park bij de watertoren in Overvecht.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Een gedeelte van het kunstwerk in 2008. Het Utrechts Archief

Overvecht

Daar ontstonden echter problemen. Zo bleek het lastig om alle vier de onderdelen van het kunstwerk te verplaatsen naar het park in Overvecht. Dat niet alleen, ook de beheergroep van het park stelde de plaatsing ter discussie. Het zou te kolossaal zijn. De gemeente ging overstag en besloot op zoek te gaan naar alternatieve locaties. Die denkt de gemeente gevonden te hebben in het Beatrixpark in Lunetten. Alleen, daar komen omwonenden ook in verzet.

Een groep wijkbewoners heeft gezamenlijk een uitgebreide reactie opgeschreven. Het zijn kunstenaars, een historicus, ecoloog, landschapsarchitect en mensen die betrokken zijn bij het onderhoud van het groen. Allemaal zijn ze graag in het park. Volgens deze groep past het kunstwerk niet in het Beatrixpark en daar hebben ze meerdere argumenten voor.

‘Het is geen kunstwerk dat is gemaakt voor in een groen landschap’

Zo wijzen de critici erop dat het kunstwerk specifiek is gemaakt voor het Smakkelaarsveld: “De kunstenaar David van de Kop wilde met dit kunstwerk een plek in de binnenstad creëren waar men zich terug kon trekken om te reflecteren op de gedachte dat er meer bestaat dan de economische ruimte van de binnenstad. Het is geen kunstwerk dat is gemaakt voor in een groen landschap, maar bedoeld als symbool in de stedelijke omgeving van het Smakkelaarsveld.”

Ook meent de groep omwonenden dat het landschap van het park te veel aangetast wordt door de komst van het kunstwerk. “Het landschap van het Beatrixpark kenmerkt zich door kleinschaligheid […] Het landschap is ontworpen als groene zone rondom de woonkern, voortbouwend op de aanwezige historische landschapskwaliteiten. Dit beeld wordt abrupt doorbroken door de komst van de kunstwerken, wat ten koste gaat van de herkenbaarheid, leesbaarheid en identiteit van het Beatrixpark. Ook correspondeert de beleving van het landschap niet met de kleurstelling van het kunstwerk. De felle, kunstmatige kleuren steken fel af tegen het rustige, natuurlijke landschap.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

‘Maat en schaal’

Paul Broekman, een andere wijkbewoner, kan zich goed vinden in de argumenten. Zelf kroop hij ook in de pen om zijn ongenoegen te uiten. Hij gaat daarmee – Broekman is zelf ook kunstenaar – vooral in op het argument dat het kunstwerk thuishoort in een meer stedelijke omgeving, omdat kunstenaar David van de Kop dit begin jaren ‘80 ook zo bedacht had. “Een toegepast kunstwerk wordt ontworpen in relatie tot de plek waar het komt te staan en haar omgeving”, aldus Broekman.

‘Het kunstwerk weghalen uit een stedelijke omgeving houdt in dat het werk zijn betekenis verliest’

“Het kunstwerk weghalen uit een stedelijke omgeving houdt in dat het werk zijn betekenis verliest. Het kunstwerk wordt zo ontdaan van zijn interactie met zijn plek en omgeving. Door de opgeroepen tegenstelling van het werk, de referentie aan de natuur versus de (in dit geval) economische ruimte van de binnenstad, te verbreken wordt het kunstwerk niet meer dan loze vormen zonder bedoeling.”

Volgens Broekman kan kunstenaar Van de Kop dit nooit zo bedoeld hebben: “Door het te plaatsen in de natuur van het Beatrixpark wordt in wezen de tegenstelling van het werk (natuur/stad) tenietgedaan. Sterker, het komt in de natuur te staan, en dat is eigenlijk de kwalificatie van het beeld zelf. Zo krijgt het werk zelfs een tegenovergesteld effect doordat het door zijn grootte en materiaal het natuurlijke element van het park gaat verstoren.” Ook meent Broekman dat het kunstwerk gewoonweg te groot is voor het park. “Maat en schaal moeten een dusdanige verhouding hebben met elkaar dat deze geen verstorende werking hebben op elkaar.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Het kunstwerk in 2006. Bron: brbbl / Wikimedia CC

Verder verloop

De gemeente Utrecht heeft eerder al een bewonersavond georganiseerd. Er is ondertussen ook enige haast geboden. Het kunstwerk moet later dit jaar verwijderd worden van de huidige plek op het Smakkelaarsveld.

Het college van B&W denkt dat het Beatrixpark juist groot genoeg is voor het kunstwerk. In een reactie laat de gemeente weten: “We zijn al langer op zoek naar een geschikte locatie voor het kunstwerk. We zochten een groene plek met voldoende ruimte om de vier onderdelen van het monumentale kunstwerk bij elkaar te plaatsen. Daarnaast het liefst grenzend aan een stedelijke infrastructuur met verkeersbewegingen, zoals dat ook op het Smakkelaarsveld het geval was. De rand van het Beatrixpark grenst aan verschillende spoorlijnen en de Waterlinieweg en biedt voldoende ruimte. We denken dat het kunstwerk hier weer volop tot zijn recht kan komen. De beelden kunnen zowel door wandelaars in het park als fietsers langs het spoor en vanuit de trein gezien worden.”

‘We denken dat het kunstwerk hier weer volop tot zijn recht kan komen’

Formeel is er nog geen besluit genomen over het kunstwerk, de bewonersavond was bedoeld om te kijken hoe omwonenden erover denken. Wel begint binnenkort de vergunningsprocedure. Omdat het even duurt voordat zo’n vergunning helemaal rond is, en het kunstwerk in het najaar weg moet, start deze procedure wel alvast voordat het college van B&W besluit of het kunstwerk echt naar het Beatrixpark gaat. Als de vergunningsaanvraag wordt goedgekeurd én het college positief besluit, kan het kunstwerk verplaatst worden. De bewoners worden nog geïnformeerd wanneer de bezwaarperiode start voor de vergunning.

Gekoppelde berichten

71 Reacties

Reageren
 1. DeUtrechter

  Ik zie dat er op een van de foto’s aan de overkant van het kabbelend beekje nog een gedeelte van het kunstwerk zichtbaar is,.. Waar is dit dan gebleven? Of heeft de aannemer dat alvast maar mee gesloopt?

  Mooi vind ik het niet, maar het is duidelijk dat dit in een stedelijke omgeving geplaatst moet worden. Waarom niet onder het bollendak? Het lijkt nu alsof de gemeente er meer van af wil dan er iets nuttigs mee wil doen.

 2. Henk-Jan van eijk

  Waarom moet het überhaupt ergens naartoe? Afbreken is toch ook een optie? Ik denk dat de kosten die de verplaatsing met zich meebrengt wel beter besteed kunnen worden.

 3. Wil

  Kan het niet naar het Berlijnplein?
  En anders maar de shredder in – we kunnen niet álles bewaren voor later.

 4. Pieter

  Als ik het goed begrijp doet het kunstwerk precies waarvoor het bedoeld is: een rustpunt zijn tegen de oprukkende stad en een economie die zichzelf boven de mens acht te staan.
  De gemeenteraad mag zich nogmaals wat mij betreft nog eens flink achter de oren krabben.
  Mooi laten staan en koester dit Zeelandschap!

 5. Relinghanger

  Sloopkogel er op. Kunst is niet heilig, dit is gewoon een lelijk ding

 6. Jannemariet

  Naar ‘t Paardeveld???

 7. Ihsan

  Het slaat natuurlijk nergens op om dit te plaatsen in het beschermde schootsveld van de Lunetten. Als het dan echt niet gesloopt mag worden, zet het dan op het Daalseplein (komt toch nooit iemand), Jaarbeursplein, Westplein, of in het Moreelsepark of Nieuweroord. Blijft het dicht bij waar het vandaan komt en waar het voor bedoeld was.

 8. de Groot

  Misschien verplaatsen naar het puntje van strand “Oog in Al”?

 9. buurtbewoner

  op de bodem vd Nedereindse plas lijkt mij een geschikte plek!

 10. Binnenstadbewoner

  Slopen en afvoeren … . . Elke andere keuze is verspilling van belastinggeld. Voorzichtig demonteren door specialisten, in delen vervoeren en elders opbouwen is namelijk enorm kostbaar. Niet alles moet decennialang behouden blijven.

 11. BramD

  Ik steun Jannemariet in de keuze voor het Paardeveld.
  Het kunstwerk kan daar mooi tot z’n recht komen.
  Weggooien is doodzonde.

 12. Guus

  Naar de schoothoop.

 13. Hetty

  Ik zou willen, dat de gemeente Utrecht net zo zorgvuldig met het kunstwerk De Utrecht was omgegaan als het nu met dit kunstwerk doet. Dan had dit Jugendstil-pareltje er nu nog gestaan, niet ver van waar dit kunstwerk van Van de Kop nu nog staat.
  Ik hoop, dat er een goede plek voor dit kunstwerk gevonden word. Er is al veel te veel vernietigd, waar men achteraf spijt van kreeg.

 14. Rietje

  Het is niet mooi of bijzonder genoeg om er nog een keer veel geld tegenaan te gooien, als je het mij zou vragen. Maar goed niemand vraagt mij wat.
  Veel ‘kunst’ is tijdelijk en vaak is dat een goed iets.

 15. Geertruida

  Ik vind het een goed kunstwerk. Is het niet iets voor op de Neude?

 16. Joop Kools

  Kan t niet naar Kroller Muller daar is t prima op z’n plek en wordt t ook onderhouden

 17. Bert

  @relinghanger: Dat is jouw mening, geen feit.

 18. Hedwig

  Naar het vernieuwde Park Paardenveld

 19. Len

  Ik vind Paardenveld ook niet eens zo’n gek idee.

 20. Marcel

  Paardenveld vind ik geen goed idee. Dat is toch al zo’n klein stukje groen. Met dat kunstwerk erin wordt het steniger, en komt er nog minder ruimte voor groen. Nee, als het dan toch naar een ander park moet, dan graag het Wilhelminapark. Dat park kan wel wat meer kleur gebruiken.

 21. Peter Koudijs

  Kunst vernietigen vind ik absurd. De Gemeente heeft een goede plek uitgezocht in het Beatrixpark langs het Ravelijnpad. Alternatief zou nog het grote open veld kunnen zijn. Door de vele ruimte die dan om het kunstwerk heen ontstaat zal het ook goed tot zijn recht komen.

 22. R

  Ik loop veel met mijn hond in het Beatrixpark, prachtig groen park met mooie forten. Waarom dit park nou zo’n gigantisch kunstwerk moet krijgen snap ik ook niet. Het past hier niet, het hoort thuis in een verstedelijkte ruimte. Echt een hele vreemde keuze om dit kunstwerk in Lunetten te dumpen op een plek die er totaal niet geschikt voor is.

 23. Koel Hoofd

  “De kunstenaar wilde met het kunstwerk een plek in de stad creëren waar men zich terug kan trekken en realiseren dat er meer bestaat dan de economische ruimte van de binnenstad.”

  En dan de foto’s bij dit artikel, van een doordacht kunstig stadspark naar een ondoordachte verloederde stad waar het onkruid meters hoog staat omdat dat goedkoper is dan onderhouden.
  Die vertellen het verhaal wat de kunstenaar wilde uitbeelden: het stadsbestuur is vergeten dat er nog meer bestaat dan de economische ruimte van de binnenstad waaruit men zich ook niet meer uit kan terugtrekken…
  Vanuit die invalshoek zal deze monumentale kunst na veel geouwehoer erover uiteindelijk toch via de shredder worden hergebruikt als grondstof voor een wegfundering omdat dat wel politiek economisch correct rendabel is…

  Overigens, is het iemand al opgevallen dat naast Vleuten en De Meern ook Maarssen en Nieuwegein al zijn ‘opgeslokt’ door de immer uitbreidende economische ruimte van “binnenstad” Utrecht? En dat Houten op de nominatie staat om hetzelfde suburbia lot te ondergaan? Leuke link die interactief oude met nieuwe kaarten vergelijkt. Een reflectiemomentje…
  https://www.topotijdreis.nl/vergelijk/kaart/1988/kaart/2021/@131894,454443,7

 24. woutvr

  Ik mag er toch wel van uit gaan dat het kunstwerk teruggeplaatst wordt op het Smakkelaarsveld? Dan is het zo lang opbergen in het depot wel een optie, lijkt me.

 25. Sigrid

  Daalsepark! En laat dat nou een parkje blijven; er is ZO weinig groen in die buurt. Julianapark of griftpark zijn dichtstbijzijnde parken.
  Dit stuk groen geeft rust tussen daalsetunnel en de drukke wegen daar, en de woningen.

 26. Anne-Fleur

  VERKOPEN de opbrengst kan de in financiële nood verkerende gemeente wel gebruiken.

 27. S

  In het Griftpark zou ook kunnen. Dat park is toch al een allegaartje. Het zou het slavernijmonument kunnen versterken. Ofzo.

 28. Volodymyr

  Geef het aan de Russen. Ze kunnen het op het Rode Plein opstellen. Slava Ukraini!

 29. Herman

  Leidserijn, Berlijnplein.
  Daarbij wel meer heen.

 30. FB59

  Aan Sharon Dijksma meegeven bij een baan elders 😉

 31. Edward

  Waarom wordt dit kunstwerk niet ingepast in de herinrichting van de Laan van Puntenburg? Daar zou het prima passen: Stedelijke omgeving, voldoende ruimte en weinig omwonenden.

 32. Rinus

  Midden op de rotonde van het Eyckmanplein? Hier fiets ik vaak langs en ik vind het een mooi kunstwerk.

 33. Lotte

  En wat gebeurt er met de andere 2 kunstwerken van dezelfde kunstenaar die ook op ‘t smakkelaarsveld staan/stonden?

 34. Bas

  @Rinus
  Zit ik er elke dag op dat verschrikkelijke ding uit te kijken
  Zet het in je tuin kan je er elke dag naar kijken.

 35. Ton

  Ik heb het altijd al een boeiend set gevonden.
  En het krijgt met de tijd steeds meer inhoud.
  Inpassen in het nieuwe ontwerp voor het Smakkelaarsveld zou ik zeggen.

 36. Kees

  Rustplaats voor verweesde kunst in Oldeberkoop, Friesland een idee?

  https://www.nporadio1.nl/fragmenten/nos-radio-1-journaal/73b08c9d-6c44-4242-b379-7a915b6aafb4/2019-07-18-een-plekje-voor-kunstwerken-waar-geen-plaats-voor-is

 37. W.H.de Groen

  Ben ook voor het Griftpark waar het veld bij de skatebaan een kale bedoeling is.

 38. JdV

  Er zijn verschillende plekken in Utrecht waar dit naar toe zou kunnen.
  https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/afval/afvalscheidingsstations/

 39. Ihsan

  @Sigrid, ik zei het Daalseplein, niet het Daalsepark. Dat ligt aan de overkant van de weg. Het Daalseplein is een spuuglelijk en totaal verlaten ruimte, tussen betekenisloze kantoorgebouwen. Gezien de gedachte achter het werk lijkt mij dit een geschikte locatie. En het staat er niemand in de weg.

 40. Bert

  Tegen de vlakte ermee, de omliggende gebouwen vond men ook niet belangrijk genoeg om te laten staan, met uitzondering van het spuuglelijke hoogcatherijne.

 41. Hans

  Rotonde bij Waterlinieweg / de ‘t Goylaan. Daar prijkte jarenlang een op zijn kop gezette boom die langzaam stond weg te rotten. Dit kunstwerk komt daar beslist tot zijn recht, een beetje kleur en reflectie kunnen we daar wel gebruiken. En wegrotten zal het zeker niet.

 42. Kunstmatige Kleuren...

  Kunstmatige kleuren bestaan niet…anders zou er niets in de natuurlijke wereld geel of blauw kunnen zijn…
  Niet alleen bloemen, maar ook bij insecten en vogels komen deze kleuren gewoon voor.
  Maar Lunnetten kent dat dus niet blijkt.

 43. Reinoud

  Verkopen of weggeven. En als niemand het wil hebben, dan slopen. Maar ga het niet ergens neerzetten als men het daar niet wil hebben, omdat het ‘kunst’ is. Panden en gebouwen worden ook gesloopt.

 44. Waardevolle kunst David van de Kop

  Goed idee Rinus! Een rotonde of mooie plek in Science Park waar ze wel kunst weten te waarderen.

 45. Klaasjan

  Paardenveld, een prima idee.

 46. Charles

  Als initiatiefnemer van de Beeldenroute Willem Arntszkade zou ik graag met de gemeente willen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het kunstwerk een passende plek te geven in de Beeldenroute Willem Arntszkade. Deze beeldenroute die bestaat uit verweesde beelden bestaat in mijn optiek eigenlijk uit drie delen. Deel 1, Draaiweg – Antonius Matthaeuslaan is inmiddels voorzien van 7 beelden en voltooid. Met deel 2, Antonius Matthaueslaan – Bibliotheek Tuinwijk ben ik dit moment volop bezig en kom ik eerdaags met een presentatie van drie beelden de aanwonenden om te kijken of er een draagvlak is. Deel 3, achter de speeltuin in het
  Majoor Bosshardt Plantsoen aan het laatste stuk van de Willem Arntszkade biedt mogelijkheden om daar in de lengte iets met het werk van David van de Kop te doen.
  Of deel 2 en 3 er ooit komen zal de tijd uitwijzen maar mijn ervaring is dat deel 1 van de beeldenroute een veel geprezen en belopen beeldenroute is ondanks er in het begin door een enkeling bedenkingen werden geuit.
  Meer informatie vind u op http://www.beeldenroutewillemarntszkade
  Ps. het 7e beeld Boom met schapen word eerdaags door de gemeente toegevoegd aan de presentatie op de site.

 47. Nina

  Deze slopen en de (of een) kunstenaar vragen een nieuw exemplaar te maken.
  Dat is vast goedkoper en kan dan gelijk van lichter materiaal.

 48. Steve

  Zet ‘m maar bij de arena neer.
  Twee lelijke gedrochten bij elkaar.

 49. Marco

  Ergens op t industrieterrein bij Maarssen?
  Of lageweide, bij de biomassacentrale? Ik zou in elk geval op zoek gaan naar de plekken die het meest behoefte hebben aan opfleuring, en het grote kunstwerk juist niet neerzetten op een plek die nu al mooi en geliefd is.

 50. PvC

  Zet het maar voor de ingang van de bibliotheek op het Neude. Die is toch al verprutst

 51. Michiel

  Kunnen we dit zoveelste lelijke postmoderne gedrocht niet gewoon opblazen? Waarom moet elk stukje “kunst” zo nodig tot in het einde der tijden bewaard worden terwijl prachtige gebouwen en hele wijken gewoon met de grond gelijk gemaakt werden om Hoog Catharijne te bouwen?

 52. Lydia Meiling

  Mensen dit is toch ook geen gezicht met dat hoge gras op zo’n verwaarloosd stuk grond. Een kunstwerk verdient een mooie omgeving. Rembrandt hang je toch ook niet in een bouwval. Zo komt zo’n werk toch totaal niet tot z’n recht! Utrecht laat dat wel vaker gebeuren, neem dat beeldje van Don Quichot op de hoek Keizerstraat Nobelstraat tussen al die geparkeerde bromfietsen! Waardeloos beleid, Utrecht! Mooi hekje eromheen alsjeblieft! Eer je kunstwerkjes met een bloemetjesplantsoentje, maar och wat een arremoei is het zo.

 53. Balthasar

  dè gelegenheid om dit en alle andere rotzooi van Vandekop te slopen

 54. Pol Vandegeugden

  Dakloze junks uit de jaren ‘80 en ‘90 kennen dit kunstwerk vast nog wel als het grootste openbare toilet dat de stad destijds rijk was. Ik zou het met een stok van 5 meter en skihandschoenen aan nog niet aan willen raken…

 55. wim

  gewoon laten staan waarom moet alles anders

 56. Nina

  @ Lydia

  Dit sculptuur vergelijken met een Rembrandt? Huh?

 57. Ronnie

  Schiet mij maar lek, maar ik vind deze reeks objecten echt ontzettend mooi. Juist nu ze door het weer wat verouderd zijn komen ze goed tot hun recht als symbiose tussen de starre stad (harde materialen) en kwetsbaar groen (verweerde oppervlakken). Ik vind dat deze objecten in het centrum horen te blijven, liefst als reeks bij elkaar. Langs de singel zijn plekken te zoeken, met de grootste in het Daalse Park of Smakkerlaarsveld.

  Een leeftijd van 30-40 jaar is voor kunst (en architectuur) waarop mensen het hardstikke lelijk vinden. Heel gek, maar zodra iets 50-60 jaar oud is vind men het ineens sfeervol. Zie ook het centrum van Rotterdam. In de jaren 1990-2000 vond men dat nog vreselijk (veel jaren 1960-1970 gebouwen die dus 30-40 jaar oud waren). Maar nu (alles is 50-60 jaar oud) zijn diezelfde gebouwen veelal gemeentelijk monument geworden. Zo is dat ook met kunst. Laat het nog een paar jaar staan, weggooien kan altijd nog. Maar mijn voorspelling is dat we heel veel spijt krijgen als dit nu de schredder in gaat.

 58. Fred

  Gaarne hier zo min mogelijk belastinggeld/gemeenschapsgeld aan besteden.
  Niet alle kunst (als je dit al kunst wil noemen) hoeft tot het einde der tijden behouden te blijven, maak er desnoods een serie foto’s van voor in het archief.
  Weghalen, het heeft er ruim 40 jaar gestaan, lang genoeg.
  Indien het toch verplaatst gaat worden, dan bijvoorbeeld in Rijnsweerd bij dat kantorenpark o.i.d.

 59. Pieter

  Of we nu positief of negatief over dit kunstwerk denken, je kunt in ieder geval de conclusie trekken dat we betrokken zijn bij kunst. Dit in tegenstelling tot de gemeente die als eigenaar de verantwoordelijkheid over dit kunstwerk heeft. Zij vindt het gewoon te moeilijk en te duur om iets zinnigs te verzinnen voor dit kunstwerk dat ‘rust en bezinning’ verbeeld. Voor de provinciestad Utrecht telt alleen een ‘groots-steedse’ uitstraling rond CS en iedere grasspriet moet en zal ontwikkeld worden. New-York aan de Stadsgracht.
  Het gaat niet aan om kunst te vernietigen omdat je het niet mooi vindt. Ook van Gogh en Rembrandt hebben hun slechte periodes gehad. Je kunt van mening verschillen of Guernica van Picasso mooi of lelijk is. Dat is werkelijk van geen belang; het gaat om de gedachte die erachter zit. De nazi’s vernietigden moderne kunst omdat het niet in hun straatje paste.
  Wie heeft nooit iets stukgemaakt of weggegooid waar hij later spijt van kreeg?

 60. W

  @michiel: postmodern?! Hoe kom je daar nou bij? Of vind je het gewoon een lekker en interessant woord?

 61. Mark Ramen

  Ging er ooit even op zitten, maar was snel weer weg; het cement tussen de tegels verspreidde een doordringende pislucht. Ben er daarna altijd met een grote boog omheen gelopen. Vind het wel een waardevol en mooi kunstwerk uit die tijd dat behouden zou moeten blijven. Het is ontworpen voor die plek en zou m.i. best ingepast kunnen worden in de nieuwe bouwplannen daar.

 62. Bart

  Wie heeft ooit bedacht dat kunst mooi moet zijn? Dat zou een onmogelijke last zijn, immers, wat de een mooi vindt, vindt de ander niet mooi. Ieder kan een bepaald kunstwerk voor zichzelf mooi of lelijk vinden, maar dat kan nooit een argument zijn om kunst dan maar te vernietigen, zoals hier veelal wordt voorgesteld. Bij kunst gaat het om de gedachte die erachter zit. De kunstenaar bepaalt de uitingsvorm van die gedachte. En dat kun je mooi of lelijk vinden. Hou het daar bij. Wat hebben we eraan als iedereen maar rondbazuint wat hij/zij ergens van vindt? Mooi of lelijk is maar een mening die niks bijdraagt aan de discussie over een nieuwe plek voor dit werk. Waar het kunstwerk voor staat doet dat wel, en dat moet bepalend zijn voor het vinden van een plek.

 63. Martijn

  Men wil het laatste authentiek stukje Lunetten gaan volzetten met dit werk. Dat past totaal niet! Het kunstwerk heeft zijn tijd en plaats gehad; zie hoe het al die jaren al werd be(mis)handeld! Fotografeer het, documenteer het en breek het af.

 64. Derk van Dorth, kandidaat gemeenteraadslid

  Goed dat het artikel schrijft dat het kunst is, ik was er niet op gekomen. Staat er eigenlijk een bordje bij wat het voorstelt? Saiilant dat het kunstenaars zijn die zich verzetten tegen verhuizing naar Lunetten. Verkoop het maar aan de meestbiedende, of wie het gratis weghaalt.

 65. Marco

  Ihsan doet hieronder ook een goede suggestie: daalseplein 🙂

 66. Alex

  Naar het Jaarbeursplein er mee. Dat kunstwerk komt het beste tot zijn recht in een betonjungle dus dan is het Jaarbeursplein de beste oplossing.

 67. buurtbewoner

  mooie plek voor de Parade, sowieso voor festivals zolang er niet gebouwd wordt, gras kan niet worden platgelopen, vrijwel geen omwonenden, makkelijk bereikbaar, enz enz

 68. Zwaon

  Geef het kado aan Maartensdijk, vrolijkt dat dorpje ook nog eens op en waardeert men dit soort kunst wel … 🙂

  * Of gewoon gratis af te halen op Marktplaats. O, nee heeft men al geprobeerd en niet gelukt 🙁

 69. Hansrooz

  Wat een lelijk ding. Weg ermee. Zonde van het geld. Kunst is soms ook vergankelijk. Dit zg. Ding helemaal. Ik zag er nooit iets moois in.

 70. Cico

  “De kunstenaar wilde, zo lezen we op de website Kunst in de openbare ruimte Utrecht, met het kunstwerk een plek in de stad creëren waar men zich terug kan trekken en realiseren dat er meer bestaat dan de economische ruimte van de binnenstad.”

  Nou dat is dan mooi mislukt, want het is de meest commerciele plek van de stad en een no go area. Niet dat de kunstenaar daar wat aan kon doen

 71. Charles

  Jammer dat er zoveel negative bagger geloosd word terwijl er best mogelijkheden zijn om wat met het kunstwerk te doen. Je zou b.v. ook kunnen onderzoeken als er geen beschikbare ruimte is om wat met delen van het kunstwerk te doen. Ik zelf zie best wel mogelijkheden zelfs voor het hele en zeker voor het grootste deel om dit op te nemen in de Beeldenroute Willem Arntszkade ( http://www.beeldenroutewillemarntszkade ). Sta als initiatiefnemer van de Beeldenroute dan ook open om samen met de gemeente te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn!

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).