De beste mensen voor de klas | De Utrechtse Internet Courant De beste mensen voor de klas | De Utrechtse Internet Courant

De beste mensen voor de klas

Utrecht kan uitblinken in zijn onderwijs. In alle schooltypen, in alle wijken. De Utrecht Development Board hamert daarop. En bevordert gesprekken tussen opleidingen, bedrijfsleven en de overheid om het talent in onze stad tot bloei te laten komen. Of dat nu in het basisonderwijs is, lbo, mbo, hbo of de universiteit.

De nieuwe gemeenteraad en het college van B&W kunnen zichzelf een paar taken geven. Ik som ze in deze blog maar even op in de vorm van vragen. Wij van de UDB bieden aan, het jonge gemeentebestuur aan oplossingen en antwoorden te helpen.

Kwaliteit voor de klas

Het gemeentebestuur zou allereerst een antwoord moeten zoeken op deze vraag: waar staat Utrecht wat betreft de kwaliteit van de leerkrachten. Er wordt gepleit voor meer academici en meer praktijkmensen voor de klas, kunnen we daarin voortrekker zijn? Aansluitend: heeft Utrecht een voldoende studium generale voor docenten, of andere lokaal verankerde bijscholingsactiviteiten?

Opleiding voor iedereen

Utrecht bezit een excellente universiteit. Vergeet intussen niet het belang en de urgentie van de verspreiding van kennis dwars door alle bevolkingsgroepen, denken en doen voor kinderen en volwassenen. Vraag: werken we wel hard genoeg aan verbreding  van het Summerschool concept? Met enige extra steun kan Utrecht het jaarlijks Kennisfestival verbreden, en meer toegroeien naar het Engels concept, dat een week duurt. De Brede School Academie, begonnen in Overvecht, is een succes, maar er zou door de hele stad veel meer aan kunnen gebeuren.

Ondernemerschap op school

De UDB bepleit dat studenten van onze mbo’s, de HU en UU al tijdens hun studie sociaal actief en ondernemend zijn. Hoe kan die inzet een tandje hoger worden gezet? Een tweede weg naar ondernemende jeugd schuilt in stages. Hoe zorgen we ervoor dat er voldoende stageplekken zijn? Volgende vraag: hoe bevorderen we macrodoelmatigheid van het lokale opleidingsaanbod? Zijn de lokale werkgevers daar wel voldoende bij betrokken? En hoe helpen we studenten in hun keus voor studies die kansen op werk geven, zoals het experiment ‘Talent meets Top’ al probeert?

Ruimer regels

Van deze drie hoofdonderwerpen licht ik vandaag de eerste toe; de UDB zou willen dat in Utrecht de beste mensen voor de klas staan.  Dat betekent: mensen met praktijkervaring, naast docenten in theoretische vakken. Wij zien dat studenten van de UU en HU praktijkmensen kunnen worden via UtrechtInc en StudentsInc. Maar in het gewone curriculum moet veel meer ruimte daarvoor komen. Wij pleiten voor ruimere regelgeving zodat docenten voor de klas komen met enorme praktijkkennis, maar helaas zonder de vereiste onderwijsbevoegdheden.

Alumni en beroepsorganisaties

Schakel daarvoor alumni in. Zij weten immers hoe de wereld er buiten uitziet. Of geef mensen van beroepsorganisaties een vaste plek in het programma. Zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging van Journalisten nu op de faculteit Communicatie & Journalistiek inleidingen in ondernemerschap geeft. Gastdocent Rosa García López, was zelf ondernemer en zij leert aanstaand journalisten nadenken over hun eigen, unieke businessmodel. Op weg naar zelfstandige beroepsbeoefening, want starten in vaste dienst, dat zit er immers nauwelijks meer in.  Op de Hogeschool Utrecht is ondernemerschap geen verplicht vak. Er bestaan wel enkele minors, zoals ‘Start je eigen juridische praktijk’. Voor studenten van alle opleidingen bestaat de minor ‘Onderneem het’.

Actieve onderwijsagenda

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de boeg herhaal ik onze aanbeveling aan de (aanstaand) politici uit onze Open Brief van vorig jaar. ‘De kwaliteit van het onderwijsaanbod is te belangrijk om dat aanbod geheel over te laten aan de onderwijsinstellingen’.

En: ‘Maak een actieve onderwijsagenda en betrek de bedrijven daarbij.’

2 Reacties

Reageren
  1. Bladibla

    Gaaaaaaaaaap.

    Alleen maar managementtaal zonder inhoud. Als ik het nieuwe jonge gemeentebestuur was zou ik de adviezen van deze board maar eens snel naast me neer leggen en een eigen koers gaan varen. Daar ben je als gemeenteraad ook voor gekozen, Het enige wat deze board is, is een soort van lobbyclub.

    Dus, nieuwe gemeenteraad. vaar uw eigen koers en zorg dat u genoeg (eigen) kennis van zaken heeft.

  2. Peter Tol

    De Utrechtse Onderwijs Agenda is een uniek overlegorgaan waarin vertegenwoordigers van kinderopvang tot universiteit overleggen over de kwaliteit van het onderwijs. DE UOA is geen beslissend orgaan, kan ook geen bindende adviezen verstrekken, en blijft dus een tandeloze tijger. Misschien moet daar eens iets aan veranderen.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).