Onzekerheid bij personeel rond verzelfstandiging Bibliotheek Utrecht | De Utrechtse Internet Courant Onzekerheid bij personeel rond verzelfstandiging Bibliotheek Utrecht | De Utrechtse Internet Courant

Onzekerheid bij personeel rond verzelfstandiging Bibliotheek Utrecht

Onzekerheid bij personeel rond verzelfstandiging Bibliotheek Utrecht

Door: Maurice Hengeveld 

De verzelfstandiging van de Bibliotheek Utrecht, die begin dit jaar werd ingezet, is inmiddels in volle gang. De operatie gaat uit van een verbetering van de bedrijfsvoering enerzijds en de vermindering van het aantal vestigingen anderzijds. Daarbij zullen op termijn medewerkers worden herplaatst en zullen er mogelijk banen verdwijnen. In verband met de samenstelling van het huidige personeelsbestand wordt vooral ingezet op natuurlijke uitstroom. Van de 180 medewerkers zijn er 81 tussen de 50 en 60 jaar en 22 ouder dan 60. Tijdens een bijeenkomst gisteren met wethouder Jeroen Kreijkamp, kwamen vooral vragen los over het Sociaal Plan, zo bleek uit een bericht van de Kreijkamp op Twitter.   

In maart dit jaar heeft het Utrechtse college van burgemeester en wethouders de Businesscase Verzelfstandiging Bibliotheek vastgesteld en de directeur van de Bibliotheek Utrecht de opdracht gegeven de verzelfstandiging verder uit te werken in een bedrijfsplan. De verzelfstandiging betreft de exploitatie van de bibliotheek en de kunstuitleen in de vorm van twee stichtingen, waaronder het personeel, het beheer van de gebouwen en collecties. Streefdatum voor het ingaan van de feitelijke verzelfstandiging is 1 januari 2013. Door verzelfstandiging moet de bibliotheek meer ruimte en slagkracht krijgen voor cultureel ondernemerschap in de markt van informatie, educatie en cultuur. Ook kan de bibliotheek zich zo beter verbinden met partners in de stad en door samenwerking haar doelen bereiken.

Onderdeel van de operatie is de bouw van een nieuwe centrale bibliotheek aan het Smakkelaarsveld, dat op termijn moet uitgroeien tot een ‘huis voor woord, beeld en geluid’. Op het moment dat deze opengaat kunnen drie vestigingen die op loopafstand daarvan liggen (Lombok, Oog in al en Plantage) sluiten, zo blijkt uit een doorlichtingsrapport van Andersson, Elffers, Felix (AEF) uit 2011. De vestiging Vleuten zou al in 2012 dicht kunnen gaan omdat deze in de buurt ligt van andere vestigingen. Lunetten zou in 2014 sluiten bij de opening van een nieuwe vestiging aan de ‘t Goylaan. In een tweede scenario zouden in 2012 ook nog de vestigingen De Meern en Waterwin sluiten. En in 2014 behalve Lunetten ook nog Hoograven, terwijl voor 2016 aan de bovengenoemde drie in dit scenario ook Tuinwijk toegevoegd wordt als een vestiging om potentieel te sluiten. Deze vermindering van het aantal vestigingen zou echter wel gepaard moeten gaan met een kwaliteitsimpuls in de vorm van een verruiming van de openingsuren naar 40 tot 50 uur en met de opening van een nieuw filiaal in Utrecht-Oost, zo stellen de onderzoekers.

De extra huisvestingslasten, die de nieuwbouw aan het Smakkelaarsveld jaarlijks voor de bibliotheek met zich meebrengt vanaf het moment van ingebruikname, worden gedekt door een extra bedrag van 1,785 miljoen euro, dat aan de bibliotheek is toegekend binnen het kader van de jaarlijks benodigde subsidie. Vergelijkbaar zullen afspraken over andere (mogelijke) nieuwbouwprojecten in Cereol, Overvecht, Leidsche Rijn centrum en Kanaleneiland moeten worden gemaakt. In het bedrijfsplan moet een en ander echter nog tot op detailniveau worden uitgewerkt.

Voor personeelsleden breken daarmee onzekere tijden aan rond het voortbestaan van hun functie of de herplaatsing binnen de nieuwe organisatie. Hoewel in geen enkel openbaar rapport melding wordt gemaakt van concrete aantallen zal er toch voor een aantal van hen mogelijk geen toekomst meer zijn binnen de organisatie.

geen Reacties

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).