Utrechtse proef met het basisinkomen start op zijn vroegst pas in januari - De Utrechtse Internet Courant Utrechtse proef met het basisinkomen start op zijn vroegst pas in januari - De Utrechtse Internet Courant

Utrechtse proef met het basisinkomen start op zijn vroegst pas in januari

Utrechtse proef met het basisinkomen start op zijn vroegst pas in januari
Verschillende media brengen vandaag het nieuws over het experiment dat de gemeente Utrecht wil gaan doen met ‘gratis geld’ voor bijstandgerechtigden. Of met andere woorden: het basisinkomen. De gemeente zou volgens de berichten na de zomer starten met het experiment. Dit is echter niet waar. Op zijn vroegst gebeurt dit pas in januari.

Verschillende media brengen vandaag het nieuws over het experiment dat de gemeente Utrecht wil gaan doen met ‘gratis geld’ voor bijstandgerechtigden. Of met andere woorden: het basisinkomen. De gemeente zou volgens de berichten na de zomer starten met het experiment. Dit is echter niet waar. Op zijn vroegst gebeurt dit pas in januari.

“We hebben dit ook altijd zo naar buiten toe gecommuniceerd, dus ik snap niet zo goed waar dit vandaan komt,” verduidelijkt Mara Hoogveld, woordvoerder bij de gemeente. De Utrechtse proef met het basisinkomen is een veel besproken onderwerp in de media. Zelfs het Engelse The Independent pikte het nieuws op.

Het basisinkomen is een ideaal waarbij elke inwoner van een land, werkend of werkloos, elke maand een uitkering krijgt. Dit ‘gratis geld’ zou ervoor moeten zorgen dat niemand zich meer zorgen hoeft te maken om zijn of haar inkomen en daardoor zich kan gaan inzetten voor de maatschappij. Het heet basisinkomen omdat de uitkering net genoeg is om van rond te komen. Wie in een dergelijke samenleving toch een hoger inkomen wil, blijft aangewezen op werk.

Er is veel discussie rond het idee. In een notendop: voorstanders zeggen onder meer dat iedereen in staat zal zijn om zichzelf te kunnen voorzien in de meest basale kosten van het levensonderhoud zoals dakloosheid, honger en schulden. Tegenstanders zien in het basisinkomen een onhaalbaar en veel te duur ideaal en zijn er niet zo zeker van dat mensen zich gaan inzetten voor de maatschappij als ze niks meer voor hun levensonderhoud hoeven te doen.

Het Utrechtse experiment

De gemeente Utrecht denkt dat de regels voor een bijstandsuitkering simpeler kunnen. Zo gaat er gekeken worden naar wat beter werkt voor mensen met een uitkering en voor de gemeente zelf. Het experiment dat de gemeente Utrecht wil gaan doen richt zich op drie verschillende groepen van mensen die nu een uitkering hebben. Voor het experiment wordt intensief samengewerkt met de Universiteit Utrecht.

De deelnemers aan het experiment krijgen een jaar lang 900,- euro per maand als uitkering. De deelnemers, die in drie verschillende groepen worden opgedeeld, krijgen nu ook al een uitkering. Deze drie groepen krijgen verschillende regels met betrekking tot de uitkering die ze nu al hebben en de uitkering die ze krijgen voor het experiment. Eén groep krijgt andere regels dan ze nu hebben, één groep krijgt minder regels dan nu het geval is en één groep krijgt helemaal geen regels met betrekking tot hun uitkering. Dat laatste kun je het basisinkomen noemen. De gemeente is benieuwd wat het beste werkt.

Of het experiment überhaupt doorgaat is nog niet zeker. Om voor een gemeente een dergelijke proef te doen moet men toestemming vragen aan het ministerie. Deze is er nog altijd niet. Mocht dit er wel komen, dan start de proef op zijn vroegst in januari. “We gaan op korte termijn in gesprek met de staatssecretaris. We zullen dan met een aantal andere gemeenten onze plannen gaan bespreken en vertellen wat we nodig hebben voor het experiment. Maar er is dus nog niks concreet,” benadrukt de woordvoering.

13 Reacties

Reageren
 1. Arend

  Basisinkomen houdt in dat een ieder van 18 jaar en ouder eenzelfde bedrag ontvangt. In een gezinssituatie krijgt dus elk gezinslid van 18 jaar en ouder dat bedrag. Eerst dán is er sprake van het Basisinkomen.
  Hoe is dat in de test geregeld?

 2. Gas

  @Arend, das dus niet geregeld, dit experiment, gaat dus niet werken, als je het goed wilt doen moet je dus ook een groep werkende dit basisinkomen geven, dan kan je zien wat het effect/wisselwerking kan zijn, nu wordt er een sfeer gecrëeerd door alleen bijstandstrekkers mee te laten doen, zo van ja “gratis geld” (zelfs door serieuze media wordt deze term gebruikt) dit zal de brede maatschappelijke discussie bij voorbaat al doen mislukken, laten pers en overheid eerst maar eens goed uitleggen hoe het werkt, het gehele basisinkomen dus. Waarom dat niet gebeurt snap ik best, maar das een ander verhaal.

 3. Arend

  @Gas, ben bang dat je gelijk hebt/krijgt.
  Invoering van het Basisinkomen maakt mensen minder afhankelijk van de grillen van de overheid, waarmee haar spelletje van verdeel en heers wordt gereduceerd en zij de controle over haar onderdanen voor een deel kwijt raakt.
  En als de overheid e.e.a. niet goed wil uitleggen dan is het aan de media en de pers (ooit de luis in de pels van de overheid genoemd) om objectief duidelijkheid te verschaffen en niet vanuit onderbuikgevoelens te berichten.

 4. Harald Bunnink

  Misschien heb ik mij er nog te weinig in verdiept, maar waar wordt er hier over onderbuikgevoelens bericht?

 5. Arend

  @Harald, wanneer er onvolledig wordt bericht over bepaalde zaken dan komt dan veelal doordat er vanuit de onderbuik wordt bericht/gereageerd. Het is aan de media/pers om onjuiste berichtgeving vanuit de overheid (in dit geval de gemeente Utrecht) als luis in de pels aan te kaarten en niet voetstoots aan te nemen dat dat wat de overheid vertelt juist is.
  In dit geval heeft de gemeente Utrecht het over het Basisinkomen daar waar ze bedoelt een uitkering te verstrekken aan een geselecteerde groep bijstandsgerechtigden. Een Basisinkomen is bedoeld voor èlke Nederlander van 8 jaar of ouder en dus ook voor èlk gezinslid van 18 jaar en ouder. Wanneer slechts de bijstandsgerechtigde (binnen bijvoorbeeld een gezin) deze uitkering krijgt, heeft dat niets met het Basisinkomen te maken!
  Dezelfde fout maakt de overheid (bewust!) met de term pensioen. Daarmee wordt de AOW bedoeld! Het pensioen is iets anders, dat is iets wat werknemers/werkgevers of werknemers individueel middels een verzekering hebben geregeld en waar de overheid, net als bij andere verzekeringen niets van doen heeft. De overheid trekt bewust mist op om op enig moment te kunnen toeslaan.

  Onderbuikgevoelens derhalve op basis van onvoldoende inzicht hebben/verkrijgen aangaande (in dit geval) het Basisinkomen en daarover als media/pers duidelijkheid te geven in plaats van mee te gaan in de mist-optrekkende overheidscommunicatie. In het geval van het Utrechtse voornemen over te gaan tot een proef met het Basisinkomen zal èlk gezinslid van 18 jaar en ouder van de betrokken en daartoe uitgenodigde bijstandsgerechtigde (ongeacht of dat gezinslid betaald werk verricht of niet) het genoemde bedrag dienen te ontvangen. Dus in het geval van een echtpaar met twee kinderen jonger dan 18 jaar ontvangen beide partners het genoemde bedrag. In het geval van een gezin met twee kinderen van 18 jaar en ouder ontvangen dus vier personen in dat gezin het genoemde bedrag, ongeacht of zij al dan niet betaald werk verrichten.
  Eerst dan is er sprake van een proef met het Basisinkomen.

 6. Utrechter

  Het basisinkomen past bij een pamperende overheid en een cultuur waarbij mensen vinden dat ze onconditioneel op vanalles recht hebben. Dit devalueert de waarde van “arbeid” en ondernemerschap en is bijzonder slecht voor een land en economie. Als Europa zijn we al in sociaal en economisch opzicht het bejaardentehuis van de wereld aan het worden, laten we dat niet nog gaan verergeren met dit soort regels.

 7. Anna

  Als het basisinkomen gelijk is aan de aan de basis van de bijstand hoe wil je daar dan van rondkomen? Heeft iemand zich weleens eens verdiept in hoe je ‘niet’ kunt rondkomen van de bijstand. Een wassen neus dus, het enige is dat er straks misschien geen verplichtingen meer komen met een standaard basis. En als je ziek bent word je dan ook teruggezet naar bijstand? Echte armoede politiek. Het Nibud begroot een veel groter budget als sociaal minimum om van rond te komen. En hoe zit het met huurtoeslag en dat soort potjes? Als je ervoor zorgt dat mensen niet meer bezig zijn om te bedenken hoe ze nu weer rond moeten komen, of welke instantie ze in de nek hijgt wegneemt dan komt er juist meer zelfregie. Ontspannen mensen zetten zich eerder in voor de maatschappij als ze niet steeds bezig zijn met hun eigen bestaan om te overleven. En wat re-integratie betreft ; er word veel geopperd over dat de werkloze of de uitkeringsgerechtigde beter zijn best mag doen om aan de slag te kunnen. Wanneer erkennen we nu eens dat werkgevers amper mensen met een arbeidsbeperking(het woord alleen al beperkt! ) aannemen of er moet een pot subsidie aan hangen en dan mag je zakjes plakken. Of oudere (dat is al bijna als je 30 bent) overslaat als je solliciteert en zo verder. Het merendeel van de mensen wil niet afhankelijk zijn van een ander die je inkomen bepaalt en die trouwens amper reëel mee stijgt met de index of kosten. En het UWV maakt het je niet makkelijk om als zzp aan de slag te gaan omdat er niets is bedacht voor ; wat dan als je weer ziek word?. Zelf verzekeren is onbetaalbaar en blijvend levenslang gekort worden omdat je je best hebt gedaan jezelf te bedruipen is ook niet wenselijk. Dus mag je bij gratie vrijwilligerswerk doen maar weer niet teveel. Liever thuis zitten. Pas als we allemaal bereidt zijn te aanvaarden dat er genoeg voor iedereen er een reëel bedrag aan basisinkomen verstrekt word en we het angstdenken voorbij gaan om ouderen, arbeidsbeperkten en bijstandsgerechtigden te durven word het een stuk leefbaarder.

 8. Wim Vreeswijk

  Dit is alleen maar bedacht voor minder ambtenaren, handhavers en regelneven….

 9. Bram

  De gemeente Utrecht toont over een groot setje ballen te beschikken door dit enigszins radicale experiment (!) te starten. Na het experiment zijn er twee opties: (A) het werkt en we hebben een effectieve oplossing die minder belastinggeld kost (B) het werkt niet en iedereen stopt met dat geouwehoer over basisinkomens. Easy as that. Zet ‘m op daar in ‘t stadskantoor.

 10. Toine Goossens

  Gemeenten voeren de bijstandswet uit. Dat betekent dat zij verantwoordelijk zijn als de uitvoering in belangrijke mate disfunctioneel is. Experimenten zijn dan ook van harte toe te juichen.

  Experimenteren met de bijstandswet leidt echter NOOIT tot basisinkomen.

  Alleen de Rijksoverheid kan, bij wet, een basisinkomen invoeren. Alvorens zo´n wet succesvol door het parlementaire circuit is, of juist niet, zijn we meer dan 10 jaar verder.

  De universiteiten en de gemeenten maken hier opzettelijk misbruik van een begrip dat volstrekt niet aan de orde is. De vlag dekt de lading niet. Door dat bewust wel te doen vervuilen zij de maatschappelijke discussie.
  De experimenten op het gebied van toepassing en handhaving van het minimumloon worden onder een reclameslogan in de markt gezet. Schandelijk.

  De universiteiten schenden met het woord ´basisinkomen´ hun wetenschappelijke onafhankelijkheid en integriteit. Zij laten zich voor het karretje van de lokale politici zetten. Die lokale politici gaan niet over het basisinkomen. Het is hun gretigheid om zich groter en belangrijker voor te doen.

  Gretigheid is des duivels oorkussen. Lees er Joris Luyendijk nog eens op na.

  De redactie van DUIC doet er goed aan om dit begrip in haar koppen weg te laten.

 11. Toine Goossens

  Zie voor een goede samenvatting van de voorgestelde experimenten:

  http://mieslab.nl/2015/04/12/lokale-experimenten-binnen-de-participatiewet-zes-voorstellen/

 12. Gas

  Eens met een aantal commentaren hier, het betreft hier geen experiment met het basis inkomen, maar een experiment met regels en voorwaarden aangaande de bijstand, inderdaad, noem het anders.
  Het basisinkomen behelst een veel grotere zaak, iets wat je, als je het goed doet best wel eerst lokaal kan proberen. Zie Canada en Zwisterland bv.

 13. vico Hendryks

  Het basis inkomen van 900 euro per maand is niet in verhoudin
  g met de vele verhogingen en bezuinigingen, die begonnen zijn, vanaf 2006 tot heden. 2013 is er eventjes op minsten vier fronten ingeleverd, of 11,71 % netto ingeleverd in 2013 en tegel ijk ook geen indexaanpassing en toen was de inflatie 4% heb ik ook meegerekend in januari 2013, en ben dit zeker nog niet ver geten. Heb alles eens op rijtje gezet van hoeveel er al sinds 2006 is er al minstens 30% netto per maand ingeleverd, en latere betaling van UWV, dat telkens op 23ste uitkering betaald wordt, is ook nog 6,30 % netto ingeleverd wordt van het netto inkomen, of 36,30% inkomens verlies in totaal. Heb hierover vol
  ledig overzicht gegeven aan de 2de Kamer en Fractie Voorzitter
  s van verschillende partijen, zoals PVDA. Dit is de echte reden dat deze basisinkomen ontoereikend is, en al op voorhand wil waarschuwen dat inkomen grens eigenlijk 1100 euro dient te zijn en in verhouding moet blijven met de zware inkomensverlie
  s van de laatste 10 jaar hier totaal geen rekening mee gehoude
  n wordt, en mijn ogen ook niet zal slagen in normaal leven op te bouwen en ook niet meer kunt uitgeven dan wat u ontvangd, en tegelijk meer moet betalen van de vaste maandelijkse vaste on kosten en eigen onderhoud dan het basis inkomen dat per maa
  d betaald wordt. Dit is mij inziens geen goede oplossing, en zet de financièle onhoudbare druk op dit experiment, wegens dit niet in verhouding staat met de werkelijke financièle situatie, die
  de laatste 10 jaar zware achteruitgang heeft gecreèerd is mij wel bekend, door het sociale beleid van verschillende regering
  en, en deze van 2013 de ergste was tot heden.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).