Dit zijn de eerste bevindingen van de Utrechtse verkenner voor een nieuw coalitie | De Utrechtse Internet Courant Dit zijn de eerste bevindingen van de Utrechtse verkenner voor een nieuw coalitie | De Utrechtse Internet Courant

Dit zijn de eerste bevindingen van de Utrechtse verkenner voor een nieuw coalitie

Dit zijn de eerste bevindingen van de Utrechtse verkenner voor een nieuw coalitie
De aanwezige partijen tijdens de uitslagenavond in TivoliVredenburg
Twee weken geleden kozen de Utrechters voor een nieuwe gemeenteraad. GroenLinks Utrecht werd de grootste en vroeg Andrée van Es als verkenner op te treden bij de Utrechtse formatie. Zij komt nu met haar eerste bevindingen.

Twee weken geleden kozen de Utrechters voor een nieuwe gemeenteraad. GroenLinks Utrecht werd de grootste en vroeg Andrée van Es als verkenner op te treden bij de Utrechtse formatie. Zij komt nu met haar eerste bevindingen.

Verkenner Van Es heeft ondertussen met vertegenwoordigers van alle 12 politieke partijen in Utrecht gesproken. Daarnaast heeft ze ook nog met GroenLinks en D66 gezamenlijk gesproken. De verkenner is positief: “De gevoerde gesprekken heb ik ervaren als open en zeer constructief. Iedereen wilde graag meedenken over een nieuwe coalitie, over de verhoudingen binnen de eigen gemeenteraad en over de gewenste verhoudingen met de inwoners van de stad.”

Alle partijen noemden GroenLinks en D66 als zogeheten ‘ruggengraat’ van een te vormen coalitie. “GroenLinks en D66 lieten mij weten dat ook graag samen te willen zijn.” De twee grootste partijen hebben samen 22 zetels, voor een meerderheid in de gemeenteraad is nog 1 zetel nodig. “In mijn verkenning proefde ik bij verschillende partijen de bereidheid om deel te nemen aan een nieuwe coalitie met GroenLinks en D66 als ruggengraat. VVD, ChristenUnie, CDA en Student & Starter en met enige aarzeling ook PvdA en SP, gaven mij aan collegeverantwoordelijkheid niet uit de weg te gaan.”

Minderheidscoalitie

Opvallend is dat D66 de voorkeur heeft uitgesproken voor een minderheidscoalitie. Van Es daarover: “Deze optie heb ik onderzocht, maar had, behalve bij de PvdD, geen draagvlak bij de partijen. De fracties van SP en Denk namen een minderheidscoalitie in overweging, maar het was niet hun eerste keus. De meest voorkomende reden voor het afwijzen van een minderheidscoalitie was dat dit ten koste zou gaan van werk dat en tijd die raadsleden en het college ook aan de stad zouden kunnen besteden.”

Denk, PVV en Stadsbelang hebben aan de verkenner aangegeven terughoudend te zijn over deelname aan een coalitie. “De VVD kijkt terug op een goede samenwerking de afgelopen vier jaar en zet die graag voort. PvdA ziet deelname aan een coalitie als een mogelijkheid om tweedeling in de samenleving te agenderen. Het CDA ziet voor zichzelf in een coalitie een rol in het brengen van balans in de verhoudingen. De CU ziet programmatisch veel samenwerkingsmogelijkheden met de ‘ruggengraat’. Student & Starter wil ook deelnemen aan een coalitie wanneer gevraagd.”

Verder zei van Es nog: “Zoals ook al bleek in het zogeheten duidingsdebat in de gemeenteraad op 23 maart, wordt door een meerderheid van de fracties de verkiezingsuitslag geduid als een keuze van de Utrechtse kiezer voor verdergaande stappen op de thema’s duurzaamheid en klimaat. Een aantal fracties sprak in deze context over de wenselijkheid van doorbraken of versnelling in beleid. In de gesprekken werd met veel waardering en trots gesproken over Utrecht. Het is een open stad waar mensen veelal prettig samenleven. Het gaat economisch goed met de stad, maar er zijn ook zorgen gedeeld. Een aantal fracties duidde in het gesprek met mij de verkiezingsuitslag als een gewenst stapje in de richting van meer sociale en inclusieve politiek.”

GroenLinks en D66 gaan nu weer samen rond de tafel om te praten over mogelijke coalitiepartners, waarna inhoudelijke besprekingen met de betreffende partijen kunnen gaan plaatsvinden.

8 Reacties

Reageren
 1. jos stelling

  De macht lonkt. Het zou echter goed zijn voor de democratie als er een minderheidscollege zou komen, dat de oppositie er niet weer vier jaar voor spek en bonen bij zit, dat er weer eens sprake is van een debat en daarmee wat meer betrokkenheid van de Utrechters (ietsje)

 2. Wim Vreeswijk

  jos stelling: Een minderheidscollege is inderdaad het beste voor onze stad, maar ook gewenst om meerdere partijen en Utrechters te betrekken bij de besluitvorming zodat ook autochtone minderheden in met name Overvecht en Kanaleneiland hun mening en bestaansrecht kunnen terugzien in nieuw beleid.

 3. Frans Borgers

  te veel mannen
  te weinig vrouwen

 4. Yoshua

  Een minderheidscollege is een slechte zaak voor onze stad, dat stagneert alleen maar.
  Al die kleine onzinnige partijtjes met een eigen mening, dat gaat helemaal nergens over.
  Partijtjes met 1 of 2 zetels hebben te weinig draagvlak in de stad om mee te mogen praten.
  De stad heeft een enorm groot probleem met het milieu dat moet worden opgelost, dat gaat ontzettend veel geld kosten en wij gaan dat met zijn allen voelen in onze portemonnee.
  Dat is geen enkel probleem, je moet wat over hebben voor je stad.
  juist die kleine partijtjes zijn daar fel op tegen dat haar achterban mee moet betalen.
  Die partijtjes willen niet de lasten maar wel de lusten.

 5. jos stelling

  Yoshua.
  Wil je zeggen dat bij een minderheidscollege de kleine partijen het dan opeens allemaal voor het zeggen hebben? Je begrijpt het volgens mij niet.

 6. Bols Hooghoudt

  Jos: ik volg je logica niet.

  Er zijn 2 mogelijkheden bij een raadsbesluit: er is een meerderheid voor of er is een meerderheid tegen. Of de voorstemmers nu in de coalitie zitten of in de oppositie maakt democratisch gezien geen biet uit, toch?

  Zowel een meerderheids- als een minderheidscoalitie zouden m.i. moeten streven naar zo breed mogelijk draagvlak, ook onder de oppositie. En als dat niet gebeurt moet de kiezer de verantwoordelijke partijen maar afstraffen. Veel moeilijker hoeft lokale democratie niet te worden.

 7. jos stelling

  Het gaat om het debat per onderwerp, om een meerderheid per onderwerp en niet een serie dichtgetimmerde afspraken, waarbij kiezers en oppositie 4 jaar lang machteloos moeten toekijken.

 8. Kees

  Waarom ontbreekt de PvdD in dit artikel? …”door een meerderheid van de fracties [wordt] de verkiezingsuitslag geduid als een keuze van de Utrechtse kiezer voor verdergaande stappen op de thema’s duurzaamheid en klimaat.” Dan is de PvdD een logische kandidaat voor coalitiepartner. Ze staan ook niet in het lijstje van partijen die terughoudend zijn tegenover coalitiedeelname dus dat is het niet.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).