Wat moet je weten over de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Utrecht? | De Utrechtse Internet Courant Wat moet je weten over de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Utrecht? | De Utrechtse Internet Courant

Wat moet je weten over de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Utrecht?

Wat moet je weten over de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Utrecht?
Archieffoto Utrecht
Woensdag 21 maart is het zover. De hele dag kunnen Utrechters stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. Ook kan er worden gestemd voor een raadgevend referendum over de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel sleepwet genoemd. DUIC zet een aantal handige feiten op een rij.

Woensdag 21 maart is het zover. De hele dag kunnen Utrechters stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. Ook kan er worden gestemd voor een raadgevend referendum over de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel sleepwet genoemd. DUIC zet een aantal handige feiten op een rij.

Wie mogen er stemmen?

Op 1 maart 2018 heeft elke stemgerechtigde Utrechter een stempas thuisgestuurd gekregen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Heb je geen stempas, is deze kwijt of beschadigd? Dan moet je nog snel een nieuwe stempas aanvragen. Dit kan alleen nog mondeling tot en met morgen 20 maart 2018 12.00 uur bij de balie van het Stadskantoor. De balie is maandag en dinsdag langer open: maandag tot 20.00 uur en dinsdag vanaf 8.00 uur. Een afspraak maken is niet nodig. Neem wel een geldig legitimatiebewijs mee.

Utrechtse deelnemers

In totaal doen er zestien partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen mee. Op het lijstje staan de bekende partijnamen: D66, GroenLinks, VVD, PvdA, SP, CDA, Stadsbelang Utrecht, ChristenUnie, Student & Starter en Partij voor de Dieren. Nieuwkomers zijn: PVV, DENK, Evenwicht, Piratenpartij, Seniorenpartij Utrecht en het individuele lid Marcello van de Wal.

Op wie moet ik stemmen?

Weet je nog niet op wie je moet stemmen? Er zijn meerdere mogelijkheden om je stem te bepalen. Het Kieskompas is geen stemadvies – gebruikers moeten zelf hun eigen afweging en keuze maken – maar kan toch handig zijn om te weten wat verschillende politieke partijen van een aantal thema’s vinden.

Ook DUIC heeft de afgelopen periode veel geschreven over de standpunten van verschillende partijen en maakte ook een podcast. Al deze verhalen zijn terug te vinden in ons dossier. Het is natuurlijk ook mogelijk om de verschillende partijprogramma’s er nog eens op na te slaan.

Waar kan ik stemmen?

Stemmers kunnen terecht bij 180 reguliere stembureaus in de stad en drie mobiele stembureaus. Alle stembureaus zijn op 21 maart 2018 van 07.30 tot 21.00 uur geopend. Het stembureau op het Centraal Station is van 6.45 tot 21.00 uur geopend. De mobiele stembureaus rijden rond in Noordwest, Overvecht en Zuidwest.

Op de stempas staat het adres van een stembureau in de buurt, maar het is niet verplicht om daar te stemmen. In Utrecht kan op elk stembureau een stem worden uitgebracht. Ben je zelf niet in de gelegenheid om te stemmen, dan kun je ook iemand machtigen om je stem uit te brengen. Meer informatie daarover staat op je stempas.

Waar stemmen we voor?

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen wordt gestemd voor een nieuwe gemeenteraad. Utrecht telt, als grote gemeente, 45 raadsleden. Politieke partijen in de stad stellen kandidatenlijsten samen waaruit Utrechters vervolgens hun keuze kunnen maken. Op basis van het aantal stemmen wordt een nieuwe gemeenteraad gevormd.

De nieuwe gemeenteraad heeft als eerste taak het benoemen van het ‘dagelijks bestuur’. Dat betekent dat er nieuwe wethouders worden gekozen. Samen met de burgemeester vormen de wethouders het college. Zij zorgt voor de financiën in de gemeente en iedere wethouder krijgt bovendien een eigen taakgebied. Verschillende taakgebieden (of portefeuilles) zijn in Utrecht bijvoorbeeld: werk en inkomen, financiën, verkeer en mobiliteit, cultuur of openbare ruimte en groen.

Het college moet zich verantwoorden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad kan aandringen op wijziging van plannen en heeft uiteindelijk zelfs de mogelijkheid om een wethouder weg te sturen. De grootste partij na de verkiezingen neemt over het algemeen het voortouw voor de onderhandelingen van het nieuwe college.

Helemaal direct het dagelijks bestuur kiezen is dus niet mogelijk tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Wel is door de samenstelling van de gemeenteraad indirect veel invloed van burger op het beleid mogelijk.

Overigens wordt de burgemeester benoemd en niet gekozen. De raad kan een burgemeester, in tegenstelling tot wethouders, dan ook niet ontslaan. Wel mag de gemeenteraad een kandidatenlijst naar de minister sturen als de functie weer vacant is. De termijn van een burgemeester is zes jaar en de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen begon op 1 januari 2014. Hij blijft dus nog wel even zitten.

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad vertegenwoordigt inwoners, en staat (als het goed is) nauw in contact met die inwoners en organisaties in de stad. Ook stelt de gemeenteraad de begroting vast en benoemt en ontslaat wethouders. Vervolgens neemt de raad besluiten over voorstellen en andere onderwerpen. Ook worden debatten georganiseerd voor de raad om een mening te vormen en een besluit te nemen. Elk gemeenteraadslid heeft een even zware stem. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Een belangrijk moment voor de raadsleden in een gemeente is de bespreking van de begroting. De raad stelt de begroting vast die door het college van B&W is voorgesteld. De raad bespreekt die uitgaven en bezuinigingen en keurt de begroting vervolgens wel of niet goed.

Raadslid is geen volledige baan en wordt vaak gecombineerd met een andere baan. Het kan erg tijdrovend zijn om raadslid te zijn, wel krijgen ze een vergoeding voor de bezigheden.

Planning verkiezingen 2018

Op 21 maart kan er gestemd worden. De avond van tevoren is er een televisiedebat in TivoliVredenburg waarin landelijke fractievoorzitters met elkaar in debat gaan. Tegelijkertijd is er een debat met de lokale Utrechtse lijsttrekkers. Op 21 maart is er na afloop van de verkiezingen een avondvullend programma in TivoliVredenburg met de uitslagen per gemeente, duiding van verslaggevers en reacties van politieke partijen.

Referendum

En dan nog even dit. Tegelijk met de gemeenteraadsverkiezing is er een raadgevend referendum. Mensen kunnen dan voor of tegen de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv of Sleepwet) stemmen. De initiatiefnemers voor het referendum vinden onder andere dat te veel gegevens van burgers worden opgeslagen door inlichtingendiensten.

Gekoppelde berichten

geen Reacties

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).