Verkiezingen: In hoeverre moet de gemeente inzetten op smart mobility bij het bereikbaar houden van Utrecht?
 | De Utrechtse Internet Courant Verkiezingen: In hoeverre moet de gemeente inzetten op smart mobility bij het bereikbaar houden van Utrecht?
 | De Utrechtse Internet Courant

Verkiezingen: In hoeverre moet de gemeente inzetten op smart mobility bij het bereikbaar houden van Utrecht?


Verkiezingen: In hoeverre moet de gemeente inzetten op smart mobility bij het bereikbaar houden van Utrecht?

Foto: Robert Oosterbroek
Op 21 maart 2018 mag er weer gestemd worden voor een nieuwe Utrechtse gemeenteraad, de komende weken zullen de lokale politieke partijen laten horen waar zij voor staan.

Op 21 maart 2018 mag er weer gestemd worden voor een nieuwe Utrechtse gemeenteraad, de komende weken zullen de lokale politieke partijen laten horen waar zij voor staan.

Op DUIC.nl is meer dan zesduizend keer gestemd op de poll ‘Wat wil jij weten van de Utrechtse politiek?’ In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen legt DUIC de meest gekozen onderwerpen voor aan de verschillende Utrechtse partijen. Nu het thema: ‘Bereikbaarheid’. Eerder vroegen wij al:

Moet het voetgangersgebied in de binnenstad van Utrecht uitgebreid worden?

Wat zijn de komende vier jaar de grootste uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid van de Utrechtse binnenstad?


In hoeverre moet het centrum (historische binnenstad/Beurskwartier) van Utrecht met de auto bereikbaar zijn?


Bekijk onze vorige vragen aan de Utrechtse politiek in het overzicht.

In hoeverre moet de gemeente inzetten op smart mobility bij het bereikbaar houden van Utrecht?

Partij voor de Dieren: Smart Mobility zal in de toekomst steeds meer oplossingen bieden om de behoefte aan mobiliteit op te vangen. De Partij voor de Dieren vindt dat we af moeten van het idee dat alle mensen recht hebben op het bezitten en gebruiken van bijvoorbeeld een eigen auto. We moeten gaan denken in het idee van het recht hebben op vervoer. Iedereen moet op een vlotte manier naar een bestemming kunnen, maar per keer kan verschillen hoe dat gebeurt. De gemeente moet daarom de mogelijkheden van smart mobility ten volle benutten om de stad op een schone en gezonde manier bereikbaar te houden.

PvdA: Welke modieuze Engelse term er ook aan geven wordt, we zullen slim met mobiliteit om moeten gaan. De vraag is hoe al die Utrechters, forenzen, toeristen en het vrachtverkeer zich door de stad kunnen verplaatsen zonder vast te lopen. En ook nog eens zonder dat de gezondheid en het milieu er enorm onder lijden. Vooral in nieuwe wijken, zoals bijvoorbeeld de Merwedekanaalzone, hebben we de kans om te experimenteren met nieuwe vormen van mobiliteit en innovatieve ideeën, zoals zelf rijdende auto’s en verkeer op afroep. Voor de PvdA is het belangrijk dat duurzame keuzes voor iedereen mogelijk zijn, ongeacht inkomen. Nu zie je bijvoorbeeld dat mensen die een gloednieuwe elektrische auto kunnen betalen, op gesubsidieerde laadpalen kunnen rekenen. Alle Utrechters moet de kans hebben om geld- en energiebesparende keuzes te maken.

SP: De inzet van ICT kan de capaciteit vergroten, maar is eindig. Belangrijk is om de ICT-inzet dienend te laten zijn aan de mobiliteit en uit te kijken dat we het ontwerp van het wegennet niet afhankelijk maken van de beperkingen van de huidige technologie. Vooral de positie van de voetganger en fietser mag niet ondergeschikt gemaakt worden.   

VVD: Smart mobility zorgt ervoor dat je via de kortste route en zo snel mogelijk op de plaats van bestemming komt. De VVD wil de komende vier jaar in heel Utrecht smart mobility systemen worden geïnstalleerd. Zo voorkom je onnodig zoeken en omrijden voor auto en fiets. De Utrechtse VVD wil graag dat Utrecht een proeftuin wordt van zelfrijdend vervoer. Het Utrechts Science Park is bijvoorbeeld een uitstekende pilotomgeving voor geautomatiseerd vervoer tot aan de voordeur.

Student en Starter: Ver! Neem bijvoorbeeld de stoplichten: te vaak staan we voor rood licht terwijl er geen verkeer te bekennen is. Dat is niet alleen frustrerend, maar ook gevaarlijk: mensen ‘leren’ zo onbedoeld stoplichten te negeren. Op gevaarlijke punten waar stoplichten wel belangrijk zijn, gaan ze dan door rood. Student & Starter wil dat verkeerssystemen op elkaar aangesloten worden en dat er gebruik wordt gemaakt van slimme technologische oplossingen. Bijvoorbeeld een sensor die meet hoeveel personen er staan te wachten voor een (fiets)stoplicht. Student & Starter wil vroegtijdig inspelen op de kansen die zelfrijdende auto’s bieden. Wij willen vooral niet dat we nu gaan bouwen voor iets wat over 5 jaar niet nodig blijkt te zijn. Slim en snel inspelen op de trends is daarvoor van belang.

D66: D66 wil mensen stimuleren om zoveel mogelijk met de fiets en met het ov te reizen. Daarom willen we goede Park & Ride (P&R)-voorzieningen aan de rand van de stad, die goed aansluiten op het OV. Daarnaast willen we dat de P&R’s worden uitgebreid met ov-fietsen, Met een nieuwe app kan worden gekozen voor het vervoermiddel met de snelste reistijd. D66 wil ook dat de gemeente meer doet om Utrechters uit de auto en op de fiets te krijgen. D66 wil dat met bedrijven het gesprek aan wordt gegaan om werknemers uit de auto te laten stappen. Fietsen, deelauto’s en snelle ov-verbindingen zijn aantrekkelijke manieren om te reizen. D66 wil deze en andere innovatieve reismethodes mogelijk maken.  

CDA: Een goede doorstroming van het verkeer staat bij het CDA voorop. Slimme mobiliteit wordt daarvoor heel erg belangrijk. Dat begint met bijvoorbeeld groene golven, waardoor verkeer soepel doorstroomt. Ook borden die mensen de snelste weg wijzen en helpen om vaststaand verkeer te omzeilen gaan helpen. ICT moet leveranciers voor de binnenstad ook helpen om hun werk en routes efficiënter te verdelen, zodat er minder verkeer komt. Zonder slimme ICT-oplossingen zal het niet lukken om de stad bereikbaar te houden.

PVV: Het gebruik van “Big Data“ en smart mobility is in de nabije toekomst onvermijdelijk en biedt veel kansen om het verkeer door te laten stromen. Belangrijk daarbij is wel de privacy van de inwoners.  De gemeente moet snel investeren in meer van deze innovatieve oplossingen dan in   stadsboulevards, die alleen leiden tot meer verkeersopstoppingen en ergernis bij automobilisten.

GroenLinks: Smart mobility kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bereikbaar houden van Utrecht. Door slimme vervoersconcepten kan er bijvoorbeeld meer gebruik gemaakt worden van deelauto’s, deelfietsen en slimme routes. Maar met alleen innovatieve maatregelen komen we er niet. Wat GroenLinks betreft is het ook nodig duidelijke keuzes te maken: GroenLinks kiest voor voorrang voor fiets en voetganger in de stad. 

ChristenUnie: Smart Mobility is innovatie, dat verdient te allen tijde de aandacht, al moeten we echt nog onderzoeken wat wel en niet werkt. Maar zeker op gebied van de fiets moet Utrecht als Fietsstad voor de troepen uitlopen. De ChristenUnie vindt dat we die rol nog onvoldoende pakken.

PiratenPartij: Smart mobility kan, wanneer goed ingezet, er voor zorgen dat wijken en buurten worden ontlast wanneer het gaat om doorgaand verkeer. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met privacy. We zitten niet te wachten op een systeem dat aan de hand van ons kenteken onze route door de stad volgt en opslaat. Het moet geen verkapte maatregel van de zittende partijen zijn om de surveillancestaat nog verder uit te bereiden.

Het zou mooi zijn als smart mobility ook de luchtkwaliteit in de stad kan meten en gebruiken. Is de kwaliteit in een bepaald gebied te slecht? Dan stuurt smart mobility auto’s de andere kant op.

DENK: DENK is voorstander van nieuwe technologie zowel in het verkeer als bij veiligheidskwesties. De privacy van de burger moet daarbij gegarandeerd zijn.

Seniorenpartij: Mobiliteit is geen statisch gegeven. Dat geldt ook voor de maatregelen, die genomen moeten worden. Indien en zodra smart mobility een bijdrage levert voor het oplossen dan wel het voorkomen van problemen, is smart mobility welkom.

Stadsbelang: Een deel van de parkeeroplossing die Stadsbelang voor zich ziet is automobilisten te prikkelen om aan de rand van de stad te parkeren in P&R’s. Dit zijn logische plekken waar snelle verbindingen naar eindbestemmingen in de stad kunnen worden gerealiseerd. Op deze plekken dient de overstap op de bus en de tram te worden gerealiseerd. Ook zijn dit logische plekken voor initiatieven als ‘bike to go’, of OV fietsen. Hierop moet worden ingezet.

17 Reacties

Reageren
 1. Katja

  “smart mobility”?
  AAaarghhhh !

 2. cas

  PvdD: Burgers mogen geen spullen bezitten…. Een auto bezitten is geen recht… Leuke dictatoriale voorspelling.

 3. Scherpschutter

  Het standpunt van de Partij voor de Dieren is ronduit schokkend…Ik heb het drie keer gelezen, maar het staat er echt… Af van het recht op het bezitten en gebruiken van een auto?! Dat is ongekend… Het eigendomsrecht vormt het fundament van iedere functionele democratische rechtsorde. Waar de overheid dicteert wat voor een eigendommen u toegestaan zijn is niet langer sprake van een vrije samenleving, maar van Noord Koreaanse wanpraktijken, ongeacht wat voor een schijn-legitimering men aandraagt…

  Dat ziet de radicaal linkse Partij van de Dieren kennelijk helemaal zitten en u als burger ziet men kennelijk als een zwakzinnige rechteloze horige die op commando door iedere waan-hoepel dient te springen. Nu gaat de Partij voor de Dieren Utrecht daar gelukkig in het geheel niet over (zou zelfs een grondwetswijziging voor nodig zijn), maar het toont wel het ware extremistische totalitaire gezicht van links Nederland. Daar valt het vriendelijke democratische masker even genadeloos van de totalitaire boze snoet af zeg…

  Stuitend. Werkelijk stuitend!

 4. MichielK

  Nee Cas, dat zegt de PvdD helemaal niet, dat is hoe jij het probeert te framen.

  Allereerst gaat het niet om het bezit van spullen in het algemeen, maar het bezit van een áuto. De partij probeert hier om buiten bestaande systemen om oplossingen te bedenken voor problemen. Overigens is dit helemaal geen vreemde en vergezochte oplossing, het is bijvoorbeeld het hele idee achter zelfrijdende auto’s. Het betekent ook niet dat je mobiliteit achteruit gaat, maar juist dat je altijd op maat gesneden en flexibel vervoer tot je beschikking hebt. Maar dan met minder auto’s die de luchtkwaliteit bederven en het straatbeeld ontsieren.

  Verder is Smart Mobility inderdaad een verschrikkelijke term en moet privacy te allen tijde gewaarborgd blijven, want dat is natuurlijk een dreigend probleem bij big data.

 5. Anthony B.

  ‘Smart’ is hier kennelijk op zijn Amerikaans bedoeld, in Engeland heeft het een andere betekenis. Hier in Nederland wordt veelal het woord slim gehanteerd, vnl. een modewoord van lieden die gauw even iets willen regelen. Wat we met name voor het verkeer nodig hebben is een realistische lange-termijn visie. Voorbeeld: Transformeer de Uithoflijn in een ringbaan die via de Biltstraat dwars door de stad loopt. Dat komt pas echt de gewenste mobiliteit ten goede.

 6. Cico

  Er bestaat geen recht op bezit en gebruik van een auto. Anders wil ik bij deze mijn Bentley opeisen. Maar we doen wel autobezit een mensenrecht is ipv een luxe, gezien de emotionele discussie.

 7. cas

  Nee, zij zeggen het heel goed en duidelijk.

  Het eigendom is een fundament waarmee mensen keuze en kosten zelf in de hand kunnen houden. Bij afschaffing van dit recht zal het bezit alleen verplaatsen van burger naar bedrijf. Dat klinkt leuk totdat jouw deel abonnement (huurcontract) onbetaalbaar wordt gemaakt door de verhuur(deel)bedrijven. Het ultieme kapitalistische model zal dan ontstaan.

  En in de toekomst zal de auto niet meer vervuilend zijn. Parkeren kan in parkeertorens zoals Volkswagen heeft bij hun fabriek. No problemo…
  En aangezien in de toekomst die mensen voorspelen een vervoersmiddel direct op locatie en tijd beschikbaar is, verdwijnt ook het OVEE-vervoer. Dat is immers log en weinig flexibel.

  Beetje doemscenario… maar leuk om eens over na te denken.

 8. cas

  Misschien verwoordt Cico het iets beter, maar het is wel de keuzemogelijkheid. en als je dat afschaft (of over denkt) ga je te ver voor mij.

 9. Chantal

  @scherpschutter: bezit van auto is met zo belachelijk als bezit van trein. Heb je toch ook niet?

 10. nie

  Iedereen een eigen vliegtuig in de straat! > mag ook niet

 11. Scherpschutter

  @Chantal 7/3/2018 – 18:42

  Ik zou werkelijk niet weten wat u bedoelt met uw mening dat het bezit van een auto even belachelijk is als het bezit van een trein. Ik kan er geen enkele logica in ontdekken, maar belangrijker: dat doet er ook niet toe.

  Uw mening gun ik u desalniettemin van harte. Meningen an sich zijn nooit een probleem. Meningen worden pas een probleem waar mensen deze aan elkaar op willen dringen. Bijvoorbeeld door het eigendomsrecht op flagrante wijze te schenden middels het mensen willen verbieden een auto te bezitten en gebruiken. |

  U mag vinden van mijn auto wat u wilt. Maar het is niet aan u -of wie dan ook- om mij het bezit en/of gebruik van een auto te verbieden. U -en de Partij van de Dieren- blijft van mijn eigendomsrecht af.

 12. Cico

  De overheid of de PvDD onteigend je auto ook niet. Je mag hem gewoon bezitten, zet hem lekker in de woonkamer oid. De discussie gaat namelijk over de voorwaarden van het gebruik in het openbaar, dat is iets anders dan eigendomsrecht. En die ‘schending op flagrante wijze’ komt neer op een democratische verkiezing.
  Dramatisch getoeter.

 13. Scherpschutter

  @Cico 8/3/2018 – 12:03

  ” De overheid of de PvDD onteigend je auto ook niet.Je mag hem gewoon bezitten, zet hem lekker in de woonkamer oid.”

  Dit zuigt u uit uw duim. Het staat er niet. Dit staat er wel: “De Partij voor de Dieren vindt dat we af moeten van het idee dat alle mensen recht hebben op het bezitten en gebruiken van bijvoorbeeld een eigen auto.” Daar staat geen woord Chinees bij, toch? De PvdD wil u uw recht op het BEZITTEN en gebruiken van een auto ontnemen.

  “De discussie gaat namelijk over de voorwaarden van het gebruik in het openbaar, dat is iets anders dan eigendomsrecht.”

  In het geheel niet. Eigendomsrecht omvat het recht op handelen(!) met een object naar eigen inzicht. Wat u eigenaar van een appel maakt, is dat u met de appel kunt doen wat u wil. Kapot gooien, versnipperen, in de grond begraven, verbranden, hem opeten: alles dat u maar wilt en kunt verzinnen. Waar iemand u vertelt dat u de appel wel mag opeten, maar niet mag kapotgooien, bent u uiteraard geen eigenaar van de appel meer. Dat is degene die u de regels dicteert… Cursusje rechtsbeginselen wellicht een idee, mijnheer? Ik denk namelijk oprecht dat u het verschil tussen een recht en privilege nog niet weet uit te leggen. Het staat u uiteraard vrij het tegendeel te tonen…

  “En die ‘schending op flagrante wijze’ komt neer op een democratische verkiezing.”

  Als democratisch wordt besloten dat u uw appel wel mag opeten maar niet mag verbranden dan bent u al lang geen eigenaar meer van de appel, noch dat het ook maar iets af aan het gegeven dat uw eigendomsrechten daarmee op flagrante wijze wordt geschonden. Hoe wordt besloten dat de appel niet meer van u is doet niet meer ter zake. DAT wordt besloten (en afgedwongen dus) dat de appel niet meer van u is, is waar dit om gaat.

  De materie gaat u kennelijk de pet iets te boven.

 14. Sander van zijl

  Zo’n beetje elke science fiction film heeft al lang goede voorbeelden van hoe mobiliteit in dit soort wijken eruit kan zien.

  Denk bijvoorbeeld aan zelfrijdende pods, die af en aan mensen naar de grenzen van de wijk brengen, waar overgestapt kan worden op ander vervoer.

  Belangrijke eigenschappen van zo’n systeem: hele korte wachttijden van hoogstens 1 minuut, gratis toegankelijk, snel vervoer. de weg wordt gedeeld door verschillende gebruikers, en er is toezicht om misbruik te voorkomen.

  Dit kan gecombineerd worden met persoonlijk elektrisch vervoer, zoals kleine rijdende platformen. Helaas horen fietsen hier niet echt in thuis (en die worden ook vaak te snel en roekeloos gereden om in dit beeld te passen), maar dat ligt ook aan hollywood.

 15. Zonnewende

  Hahaha, Scherpschutter. Je gebruikt exact dezelfde retoriek als de aanhangers van de NRA (national rifle association) in Amerika die niet willen dat hun recht op het hebben van een M16 afgepakt wordt 🙂

 16. Klimaatwijzerutrecht

  Het mag helder zijn dat onze mobiliteit de komkende 20 jaar drastisch gaat veranderen. Veel nieuwe aangeschafte auto’s zijn elektrsich en de eerste auto’s zijn inmiddels zelfrijdend. Binnen 10 jaar zal in grote delen van de EU enkel de verkoop van elektrische auto’s zijn toegestaan. Echter, parkeergarage’s, P+R-voorzieningen en snelwegen worden gepland en gebouwd voor een levensduur van 50 jaar. Alles wat we nú plannen, krijgt binnen 10 jaar te maken met achterhaalde verdienmodellen en gebruikstoepassingen. Grote kosten ten behoeven van aanpassingen zullen het gevolg zijn.

  Het is daarom nú het moment voor de gemeente om hiertoe een beleid te ontwikkelen. Dit moment moet tevens worden aangegrepen om onze hele mobiliteit klimaatneutraal te maken. Hoe gaat de gemeente doorpakken om te zorgen dat al het verkeer elektrisch wordt, en hoe wil de gemeente al die elektriciteit opwekken zónder CO2 uit te stoten? Hierom is niet alleen een omslag naar klimaatneutraal vervoer nodig, maar tevens een naar klimaatneutrale energie.

  En ja, wil je héél de stad klimaatneutraal maken, dan dient dit ook te worden doorvertaald naar andere beleidsgebieden zoals voedsel, mobiliteit en lokale economie. Kijk hier om te zien hoe Utrechtse politieke partijen met hun programma scoren op gebied van klimaat: http://www.klimaatwijzerutrecht.nl/

 17. cas

  @ zonnewende, omdat een wapen natuurlijk het zelfde als een vervoersmiddel is….??

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).